ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-09-26 nr. 910

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

KĘSTUTIS NAVAKAS. Paskutinio teismo alėja (144) • VYTAUTAS TUMĖNAS. Ugniniai protėvių raštai Neries krantinėje (10) • -js-. Sekmadienio postilė (60) • Su kompozitoriumi, Naujų idėjų kamerinio orkestro (NIKO) vadovu GEDIMINU GELGOTU kalbasi Elvyra Kučinskaitė. Švelnus tylos kalbėjimas (3) • SIGITAS GEDA. Trumpas atsakymas Egdūnui Račiui (51) • MARIUSZ WILK. Vilko užrašų knygutė (7) • SIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (9) • AKVILĖ ŽILIONYTĖ. Kaip vanduo vandenim (2) • IEVA GUDMONAITĖ. Nuotraukų ryškinimo paslaugos (5) • VALDAS GEDGAUDAS. Eilės (11) • ALEKSEJ CVETKOV. Meninis avangardas ir socialinis protestas (2) • RAMUNĖ BRUNDZAITĖ. Truputis meilės ir kritikos jauniesiems debiutantams (8) • Su neseniai Vilniuje festivalyje „Griežynė“ viešėjusiu anglų melodiono (dviejų ir trijų eilių armonikos) virtuozu, šokių mokytoju, muzikos teoretiku profesoriumi ROGERIU WATSONU kalbasi Juozas Šorys. Jūreiviško džigo ritmu (1) • GINTARAS BLEIZGYS. Širdis (19) • artėja rudeniška okupacija... (687) • 2008 m. spalio 3 d. Nr. 37 (911) turinys (95) •

Sekmadienio postilė

-js-

[skaityti komentarus]

XXVI eilinis sekmadienis (Mt 21, 28–32)


Leidimas apsigalvoti

Mėgstu Vilniuje taką palei stačiatikių katedrą, tarp dviejų Vilnios tiltų, kur kitados vingiuota gynybinės miesto sienos, o dabar kas rytą tursena sveikuoliai ar ganomi keturkojai draugai. Gūdžiuoju sovietmečiu ten buvo senamiesčio vaikų ištrypta aikštelė, kasdienių susitikimų ir žaidimų vieta. Beveik stadionas. Kadangi šalia cerkvės mūrai, juos galėjai panaudoti kaip futbolo vartus. Vienas piliastras buvo pajuodęs nuo nuolatinių kamuolio smūgių. Talžydavom tą sieną kiek jėgos leidžia. Anais laikais tikintieji tūnojo lyg pelės po šluota, taigi niekas ir nedrįsdavo mūsų tramdyti. Bet sykį, gal per pamaldas, iš cerkvės neapsikentęs išsiveržė sutanotas popas ir prapliupo plūstis, grasinti visais pragaro ratais. Mano vyresnis draugas, jau gerai žinodamas, kad nei Gagarinas, nei Tereškova Dievo danguje nerado, įsirėmė rankom į šonus, pakreipė galvą ir išpyškino: „O pas mus dabar laisvė. Nori tiki, nori netiki.“ Ir patvirtindamas savo teisybę čia pat sukalė kamuolį į aukštutinį vartų kampą. Atsakymas buvo toks įtikinamas, kad nė vienas juodaskvernis daugiau nesiryžo iškišt nosies iš savo tvirtovės. Turbūt priėmė mūsų kamuolio dūžius kaip kryžiaus auką, o mus nurašė liūdnai bedievių daliai. O gal meldėsi, kad atsiverstume?

Anas draugas tikrai pasikeitė, po daugelio metų, suvargęs ir vienišas, šliejosi prie bažnyčios, bet čia neturėtų išeiti pavyzdys, kaip evangelinis palyginimas apie du sūnus atrodo praktikoje. Nežinau, o ir kas, be paties Dievo, gali žinoti, kur ta riba, kada prasideda jo šventos valios vykdymas ir atsivertimo vaisiai. Tą frazę, jog galima tikėti ir netikėti, prisiminiau todėl, kad ji būna labai reta, kur kas retesnė negu iškilmingi pasižadėjimai klausyti Dievo ir laikytis visų Bažnyčios nurodymų. Kitąsyk matai, kad žmogui dėl kažkokių religinių tiesų nei šilta, nei šalta, bet vis tiek žadama praktikuoti tikėjimą, katalikiškai auklėti vaikus. Bažnyčia sklidina tų gražių pažadų. Tai tarsi ir jos pašaukimas – sugriebti tave ant kampo ir išpešti lojalumo pareiškimą, žodžiu ar raštu. Kaip mokykloje kadaise sučiupti dėl kokios šunybės rašydavome direktoriaus pakištame lapelyje, kad ateityje būsime geri ir pavyzdingi, taip ir į dangaus kanceliarijas be paliovos skrieja pasižadėjimai stropiai darbuotis Viešpaties laukuose. Tiesa, jo kalbėjimas mums irgi pilnas pažadų, bet ar iš mūsų jis taip ir nelaukia nieko daugiau?

Evangelija tvirtina, kad verčiau pasipriešinti jam, protestuoti, šaukti apie savo laisvę negu labai lengvai ištarti „taip“ ir pasukti savais keliais. Besipriešinančio ir protestuojančio jis nepalieka ramybėje, šnekina iš naujo, daro viską, kad jį laimėtų savo karalystei. Jėzui būdinga aistringai ieškoti vieno vienintelio paklydusio ar pasimetusio, jis tada atlieka vaidmenį, kuriam buvo siųstas – gelbėti tai, kas buvo pražuvę. Mėgautis mūsų pataikavimu ir proginiais pasižadėjimais ne jo darbas. Tariamai lojalieji mano pamaloninsią jį savo klusnumu, bet iš tiesų tik įžeidžia, nes jis mumyse stato namą ant uolos, ne ant smėlio.

Ir ne tik rezultatai, ne tik pats darbas vynuogyne yra didysis Evangelijos tikslas. Nors kitoje vietoje pakartota, kad negana jam čiulbėti „Viešpatie, Viešpatie“, Evangelija primintų lėkštą rinkimų šūkį, jei viso labo tik ragintų nuo žodžių pereiti prie darbų. Dviejų skirtingose pozicijose atsidūrusių sūnų paminėjimas palyginime tarsi pranašauja, kad Dievo karalystėje vieni rodysis labai ištikimi ir klusnūs, o kitiems teks netikėlių vardas. Pirmiesiems besitikint liaupsių ir apdovanojimų, paaiškės tikroji padėtis: klusnumas Dievui atsiskleidė ten, kur būta tariamo užsispyrimo ir priešgyniavimo. Dar sykį Evangelija skelbia viltį „tolimosioms saloms“. Plečia malonės ribas. Dievo įsakymo atmetimą paverčia prielaida aukščiausios rūšies tikėjimui rastis. Ar ne tai turėjo galvoje Jėzus, kai ištarė religijos vadams: „Muitininkai ir ištvirkėlės greičiau už jus pateks į Dievo karalystę“? Ar ne šio palyginimo įkvėptas Mokytojas Eckhartas jau viduramžiais drįso pareikšti mintį, kad kartais tie, kurie priešinasi Dievui, iš tiesų slapta jį myli?

Evangelijos gyvybė ir galybė glūdi tokiose vietose. Imkim kada ir suskaičiuokim, kiek sykių Jėzus atranda išgelbėjimo galimybę ten, kur viskas rodėsi prarasta, kur žmonės patekę kitapus įstatymo, kur religija ir moralė rašo jiems savo griežtą nuosprendį. Maža pasakyti, kad malonė duodama avansu. Vietoj įprasto nusikaltimo ir bausmės mechanizmo Jėzus laimina sistemą, kuri teiks išganingą priebėgą muitininkams ir ištvirkėlėms, stumte stums juos į glėbį to, kuris nori meilės, o ne aukos. Baisus paradoksas, bet nusidėjėliai Evangelijoje lengviau perkeičiami ir palenkiami Dievo valiai negu tie, kurie maudosi religijoje.

Pionieriškai vaikystei seniai pasibaigus, nesmagu dėl anuomet negailestingai spardytų Skaisčiausiosios Dievo Motinos katedros sienų. Žinoma, jos atlaikė, jos atlaikytų dar ne vieną tarpuvartės futbolininkų kartą. Gotikinio mūro fragmentai liudija tas sienas nesyk gynus patį Vilnių ir išlikus. Šiandien ten nerasi nė žymės ano mūsų bombardavimo, viskas dailiai nudažyta, žolė aplinkui neištrypta. Tie prisiminimai nėra tiltas atsirasti Evangelijos teritorijoje. Jų nereikia, kad įsivaizduotum, kaip nuo „ne“ pereinama prie „taip“. Nebent galvočiau apie Dievo karalystės kantrumą ir lėtumą. Apie tai, kas joje vyksta slapta, mums neprieinamoje šviesoje ar tamsoje, savaip, dangiškai gražiai ir žiauriai, sudorojant mūsų išdidžią širdį. Ir vis lenkiant mus įtarti jo didybę, pasislėpusią už cerkvės mūrų ar ištirpusią rudens lapų geltonyje palei Vilnios upę.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


133044. po palme (garsiai svarsto)2008-10-01 01:19
autoriaus/es nuolankumas ir tikejimas Dievo seklos gajumu yra pagirtinas. Grazu, kad autorius/e nori visus isgelbeti, kaip koks/ia mormone/as, kur net po smerciaus krikstija ir paskui isvedzioja geneologijos medzius. Siek tiek baisoka pasidaro, kai pagalvoji, jog neziurint tavo asmeniniu isitikinimu, JK vistiek tave viena grazia diena nutvers uz skverno. Nei budistai anei visi kiti neisgelbes. O gal cia skirta tik atkriteliams ir priesgyniautojams? Chm chm. Teisybe, kad tie atk. ir priesg. tiki Dieva. Bet toliau pastarojo teiginio neiciau. Literaturiskai grazus tekstas.
O toliau jau noe ivertins.

133098. Teogonius :-) 2008-10-01 10:52
Literatūriškai sklandus ir tarsi gulbė lengvai plaukiantis tekstas, su Dvasios vėjeliu. Didaktinis aspektas kun. Juliaus rašiniuose vis tas pats. Jis teisingas ir galbūt nuolat vertas priminti ir "gręžti" mūsų galvas, kadangi mes nuolat linkę SAVO nuopelnais ir žygdarbiais "pelnyti Dangų". Taip ir neatsakoma į pagrindinę dilemą: ar iš tiesų turime laisvę "tikėti arba netikėti", ar esame tiesiog, kaip rašo Julius, "palenkiami Dievo valiai"? Iš meilės išrinkti (Ef 1,4–5) ir išgelbėti malone (Ef 2,8). Remdamiesi laiško Efeziečiams pirmaisiais skyriais, galime daryti prielaidą, kad Dievas kai kuriuos išsirinko prieš pasaulio sukūrimą (Ef 1,4) ir iš anksto paskyrė tapti Dievo vaikais (Ef 1,5). Kad ir kiek jie "besispardytų", Dievas ras būdų ir priemonių juos sau "palenkti" ir susigrąžinti. Tad vieni išgelbstimi, o kiti pasmerkiami "amžinam prakeikimui". Malonė duodama kaip dovana, BE JOKIŲ nuopelnų ir be jokio atlygio. Šitokia teocentriška predestinacija būdinga evangelikams reformatams, bet ne Romos katalikams. Reformatai atmeta bet kokį žmogaus indėlį į išganymą ir pabrėžia, kad tai vien laisvas Dievo veikimas. Sprendžiant pagal kun. Julius raštus, jau senokai peršasi mintis, kad jis - ne tik labai simpatiškai maištaujantis savo dvasia, bet yra ir tikras reformatorius. Nežinia, sąmoningai ar ne, bet tai jau kita tema.

133099. be imprimatur2008-10-01 10:52
tai bus smagu, kai po palme su visais heretikais greiciau uz noe pateks i dangu!

133101. Teogoniui. 2 klausimai+1teze2008-10-01 10:58
reformatorius todel, kad `simpatiskai` maistaujantis? reformatorius=reformatas? neatrodo, kad JK maistavo simpatiskai...

133104. uuu2008-10-01 11:05
ne vien teoriją išmano, o turi ir įžvalgą, va toks ir reformatorius

133141. po palme2008-10-01 15:13
a, tai cia kun Sasnauskas raso. Teogoniui butinai reikejo liezuvi ikisti(kvailys). Visai neidomu pasidare, dingo intriga. Ir Liuteris turejo panasiu baimiu del savo isganymo, vis save itikinejo ir svaides rasalo buteliukais. Gal tas kun Sasnauskas kada ir isvirs i drugeli, butu gerai, bet tada turbut nustotu rases. Reikia rinktis. Jeigu ziureciau is savanaudisku paskatu, tegul geriau kabo kokone ant agurku lapo ir raso apie Dievo krakmolinius saldainius.

133173. krankt nesupranta2008-10-01 19:25
na, nesuprantu, ko visi taip i ta dangu/roju gviesiasi? nors tu ka - nesuprantu. juk niekas nezino kas ten ir kaip. kokio amziaus zmones ten? dauguma seni? tai seneliu prieglauda. ka jauniems ten daryti? mazumos privilegiju reikalauti? ar ten valgo, geria, sexuoja? ar reikia eiti i darba? jei ne - tai ka ten veikti, bliamba.

133511. zigmas :-) 2008-10-04 10:37
Šių dienų viduramžiška likusi religija su savo pasakėlėmis apie Kristų neveiksminga. Kai matau grobuonis besižegnojančius, pas Popiežių besisvečiuojančius, man bloga darosi. Reikalinga nauja religija, kuriai gal vadovautų psichologai, o šią reikia laikyti tik kaip protėvių gyvenimo prisiminimu.

133516. Noė Zigmui2008-10-04 10:56
Aš tai galvoju, Zigmai, kad tu būtum pats geriausias naujos religijos kūrėjas. Iš tikrųjų jau seniai reikėjo tai padaryti.

133523. zigmui2008-10-04 11:52
tai būtent tie grobuonys krikščionybę ir verčia psichologų bei protėvių kultu. bet Dievas nesileidžia išjuokiamas.

133560. cc, iš knygos2008-10-04 17:19
Negerai,jei žmogui per daug sekasi gyvenime. Ore ir žemėj pilna piktų dvasių, kurios neapkenčia mirtingųjų, o ypač vargšų, laimės. Jis nuėjo į Žemės dievų mažutį šventnamį ir įkišo smilkomasias lazdeles į išblėsusius pelenus.Žiūrėjo, kaip smagiai liepsnoja keturios lazdelės, ir paskui nusiraminęs nuėjo namo. Kokią didelę galybę turėjo šitos dvi mažutės statulos, tos dvi globėjos, kurios ramiai sėdėjo po mažo dievnamio pastoge!

133569. krankt2008-10-04 18:37
taip niekas man ir nepasake, kaip tas rojus atrodo ir kokio amziaus zmones ten susirinke: numirimo amziaus ir kaip?

133572. kiskis p - krankt2008-10-04 18:55
kas cia tau turi atsakyt? amzinatilsiu choras?

133573. Noė Kranktei2008-10-04 18:56
Aš tau pasakysiu, Krankt, maždaug kaip viskas turėtų atrodyti, bet vėliau. Vėliau, mieloji Krankte, dabar neturiu noro. O ir tu pati negi nesi patyrusi nieko sakralaus?
O tos cc pastabos irgi labai prasmingos. Atkreipk į jas dėmesį.

133575. po palme>krankt2008-10-04 18:58
ir noe sutinka, kad reikia kurti nauja religija. Reiktu tokia, kur su daug sekso

133582. mie2008-10-04 19:32
o negali buti seksas be religijos?

133583. po palme2008-10-04 19:35
kad cia religinis skyrelis, matyt usite sumaisiusi duris, ponia mieste

133584. mie2008-10-04 19:38
musu visos durys i miegamaji.

133585. po palem(zingeidauja apziurinedamas miestes miegamaji)2008-10-04 19:39
bet juk jus sukalbate maldeles pries suguldami?

133587. mie2008-10-04 19:45
as sukalbu visuomet viena maldele: ar myli?

133592. po palme2008-10-04 19:51
o ka jis atsako?

133594. po palme2008-10-04 19:54
nesimato jusu miegamajam anie kryziaus, anei shvesto H2O, sikpuodzio, ir to nesimato, eisit i pragara

133600. mie2008-10-04 19:58
atsako ilgesne maldele: man reikia blizgancio popieriuko, o ne to, kas jame suvyniota. dar sako, kad tai budinga daugeliui moteru ir tai yra placiai aprasyta. gal jus skaitet? as neskaiciau. bet kita vakara as vel prasau popieriuko.

133604. po palme2008-10-04 20:06
skaiciau, bet ir man ispudis, kad tai ka jai darau nesiskaito, jeigu nepasakai slaptazodzio, to kur jus anksciau minejot

133606. mie2008-10-04 20:09
kiek jus pazistu, speju, kad ne kazin ka ir darote.

133636. Zigmas Freudas :-) 2008-10-04 21:16
Ne, ot čia tai aš suprantu. Brolio Juliaus esė pasibaigia dialogu prie miegamojo durų. Ot čia tai dramaturgija. Mielieji, kaip lauksiu su jumis susitinkant anapus. Gerai pasikalbėsime, jaučiu. O kolkas negaiškite - į miegamąjį!

133638. mie2008-10-04 21:21
o kas tokios baisaus ir bedievisko, jusu poziuriu, vyksta miegamajame? ir jus musu nestumdykite, isaugome is stumdomo amziaus.

133655. po palme(priblokstas ir per rakto skyle miegamajam pamatytas)2008-10-04 22:34
bet ponia mieste, kaip galite, remdamasi niekuo nepagristomis prielaidomis, regzti tokias speliones?!Ir issakyti jas garsiai brolio Juliaus akivaizdoje. Dar kazinka pagalvos. Ar negana kad zmogus is anapus mus stebi, prikises aki prie rakto skylutes, matyt atstovauja kokiai krikscioniskai ant bybio galo pastatytai religijai.

133657. 2 po palme2008-10-04 22:44
o tamsta dar krikščionis ar jau (dar?)ne? betgi monoteistas?;)

133661. po palme(smalsiajam pilieciui)2008-10-04 23:03
pala, tuojau paklausiu Dievo, sedi cia su manim, kas mes tokie esam,
-kas mes tokie? A? Ka sakai? A? Nei velnio nesigirdi.
-Kai tik suzinosiu, iskart parasysiu.

133662. krankt noei2008-10-04 23:04
mieloji noeja, as ne apie sakraluma kalbejau, o visai rimtai ir be jokiu pasikesinimu tyciotis paklausiau, kokio amziaus chebra bus rojuje? juk sako, kad po smerciaus gerieji eis i roju. tai kokio amziaus ten jie bus? va, kas man rupi, bet niekas nenori atsakyti, o kiskis p isvis durniu volioja.

133664. krankt dievui popalmeriui2008-10-04 23:11
va, popalmeri, vakar ziurejau toki dokumentini filma "religolous", sukurta bill maher, gal tu ji ir zinai, hbo kanale jis veda fantastiskas laidas. jis yra geras komikas ir ateistas. filme sako, kad religija yra pavojinga tuo, jog uzliuliuoja zmogaus prota neva visokiais is anksto parengtais atsakymais ir neskatina abejoti bei klausti. eme interviu is tokio mokslininko neurologo, tas sake, kad medituojant ar maldoje zmogaus smegenys pasikeicia.

133665. Noė Kranktei2008-10-04 23:14
O kokio amžiaus norėtum?

133669. krankt noei2008-10-04 23:28
as pati nenoreciau buti jauna. jaunyste tik grazi pasiziureti, man ismintis labiau patinka, taigi butu vyresnio amziaus. rimtai.

133671. Noė Kranktei2008-10-04 23:39
Ką tu, man irgi. O ar negali būti išmintis jauna? Absoliuti išmintis? ;))

133676. popalmeriui2008-10-05 01:02
jei esi kurčias ir negirdi, tai nereiškia, kad niekas nekalba;)

133677. kranktui2008-10-05 01:05
šiaip jau įvairaus amžiaus žmonės miršta. ir ne amžius lemia, kas kur pateks

133678. krankt noei2008-10-05 01:35
absoliuciai isminciai, man regis, vienodai rodo - jauna ar sena zmogaus kunine forma. as cia kalbejau apie zmogaus isminti bei salyga, kad tas zmogus ar zmoge, tarkim, paklius i roju. ir kas ten tame rojuje bus. o tu, noe isdykusi, vedi mane i klaidinga minti, esa po mirties rojuje zmogus susilies i viena su dievu ir pataps absoliucia ismintimi. na, gal ne taip supratau, tai nepyk.

133684. po palme(svarsto)2008-10-05 05:01
jeigu girdi ne taip, kaip "teisingai" girdintys, nereiskia kad negirdi.
ar manot, kad jeigu mane su mano Dievu sukataloguosit, jums lengviau pasidarys? Baisu, kai nevaldoma situacija, a ne?

133699. šikšnosparnis2008-10-05 13:35
o aš girdžiu ultragarsą, vot. Ir nesakykit, kad tai - haliucinacijos.

133705. popalmeriui2008-10-05 14:29
kodėl manot, kad būtent jūsų girdėjimas yra "teisingiausias", o visiems kitiems ausyse trikdžiai zvimbia? šitaip ir iki popiežiaus neklystamumo "pakilsit";)

133711. Noė supykusi2008-10-05 15:39
Kažkas pavogė mano laišką Kranktei, po galais. Dabar nebekartosiu, ką rašiau, tik trumpai priminsiu, kad sakiau krankt, jog mes n i e k a d a nesusiliesime su Dievu taip, kad išnyktume, bet susivienysime. Ir dar rašiau, kad tai bus amžina ekstazė. Ir dar prašiau nepykti Krankt, kai palyginau žmogų, kuris atmeta amžinybę ir pasitenkina laikinuoju gyvenimu, su tuo, kuris išmeta lauk neįkainojamą dovaną ir džiaugiasi jos pakuote.

133717. po palme(padrasinimas anonimui)2008-10-05 16:32

Jus zengiate zengiate pirmuosius anonimiskumo zingsnius, akivaizdaiai jaudinates, tai visai suprantama, juk norite atlikti sventa misija nesusitepes/usi ranku. ponas/ponia/panele anonime, pasirinkite nors koki nika, tada bent jau parodysite, kad nors siek tiek gerbiate oponenta. Ar norite skambeti kaip jusu dievas: is tamsos i kiauruma?
mano dievas moko mane save ir kitus gerbti. o jusu?
ka daryti, kad musu dievai tokie skirtingi: jusu del savo garbes nesiskaito su priemonem(133676. popalmeriui 2008-10-05 01:02 jei esi kurčias ir negirdi, tai nereiškia, kad niekas nekalba;) , mano geria su manim alu?
Jusu dievas nori buti uz visus teisingesnis:(133705. popalmeriui 2008-10-05 14:29 kodėl manot, kad būtent jūsų girdėjimas yra "teisingiausias", o visiems kitiems ausyse trikdžiai zvimbia? šitaip ir iki popiežiaus neklystamumo "pakilsit";) mano dievas megsta pust muilo burbulus. Jusu dievas liepia jums dainuoti chore, manasis man liepia solo dainuoti arijas. Pasiuto kokiu skirtingu dievu esama. jeigu taip pagalvojus, reiktu paviesinti primirsta lozunga: Visu salu dievai, vienykites.

133721. anonimas2008-10-05 16:59
Dievas yra vienas.

133722. mie - po palmei2008-10-05 17:05
jus gal supainiojot, tai ne dievas o jusu antros eiles pusbrolis.

133739. cc - Krankt, Noėjai2008-10-05 19:01
pasirodo, danguje galima pasirinkti kokį tik nori amžių. skaičiau, kad dėl to būta problemų. vienos moters mirė maža dukrytė. moteris labai sielojosi, verkė, tačiau ją guodė viltis susitikti savo mažytę danguje. kokio būta motinos nustebimo ir nusivylimo, kai sutiko savo dukterį- senutę. nelabai tuo tikiu, bet kas galėtų paneigti, kad tai negalėtų būti, tuo labiau, kad tai aprašė labai žymus ir gerbiamas žmogus.

133745. Noė2008-10-05 19:10
Kas čia taip drąsiai oponuoja tiems griuvėsiams, palindusiems po palme? Pragariškas dalykas. „Manasis [dievas] man liepia solo dainuoti arijas“ - oi cha cha, ar jūs regėjote gyvenime tokią puikybę? Aš mielai pripažinčiau solistą, bet jis taip blefuoja, kad norisi užsikimšus ausis mauti nuo jo per šimtą mylių.

133747. Noė cc2008-10-05 19:14
Cc, mielasis, aš sakiau ir man atrodo, kad laikas yra labiau moralinė kategorija. Na, tu pasensti ar pajaunėji taip, kaip elgiesi. O šiaip, laiko amžinybėje nėra.

133748. uuu2008-10-05 19:24
nu jūs ir įdomiai

133761. cc - uuu2008-10-05 20:01
visi čia mes įdomūs. :) Kiekvienas savaip. Tai ir yra šarmas.

133845. Noė – kelios pastabos apie Mt 21, 28–32 interpretaciją2008-10-06 12:38
Visiškai pritariu (turbūt pirmąkart gyvenime) po palmei, ką jis ten parašė pačiam viršuj (133044) dėl Sasnausko aiškinimo. Net nebeturėčiau ko pridurti. Nebent tai, kad Kristus pasakė - „kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių“, o Sasnauckas tvirtina priešingai - „Nežinau, o ir kas, be paties Dievo, gali žinoti, kur ta riba, kada prasideda jo šventos valios vykdymas ir atsivertimo vaisiai.“ Na, tiek to, gal tie vaisiai pasimato vėliau. Bet juokingiausia yra tai, kad taip iki begalybės išplėtęs išgelbėjimo ribas (vadinasi, išgelbėjimas labai svarbu), Sasnauckas nė karto nepamini (o gal aš nepastebėjau?), nuo ko Kristus žmogų išgelbės? Tiesa, tame Mt gabale irgi nebuvo paminėta pražūtis, o tik tai, kas greičiau pateks į Dievo karalystę. Bet evangelijoje jau savaime aišku iš konteksto, kas yra už Dievo karalystės ribų. Susidaro įspūdis, kad Sasnauckas bijo minėti, kas gresia nepatekusiajam į karalystę. Dabar daug kas nutyli pragarą - nepopuliaru, o gal jo ir nebėr?;)). Bet Dievas vis vien iš visų jėgų gelbsti. Nuo ko?..
O ten kažkas (irgi turbūt po palmė) apgailestavo, kad paaiškėjo Sasnaucką esant kunigu. Na, nežinau, nieko negaliu padaryti, bet aš jo (kaip ir kitų šiuolaikinių kunigų) nelaikau kunigu. Tiesiog nebetikiu jais - per daug jie visokių niekų prikalba, per daug nutyli, ką tikinčiajam būtinai reikia pasakyti, per daug supasaulėjo, kad būtų panašūs į Kristaus kunigus. Va senieji, kurie jau baigia išmirti, buvo kunigai. O šitie, dabartiniai, net iš išorės panašūs veikiau į aktorius ar šiaip kokius bendruomenės vadovus, bet tik ne į Dievo tarnus.

133860. uuu2008-10-06 14:38
o kas už tai, kad į rojų būtų patenkama už taškus, viskas būtų įvertinta, susirenki tam tikrą taškų skaičių ir laimingas

133861. uuu2008-10-06 14:40
ir tada kaip lengva bus nuspręsti kas pateks, ypač apie kitus

133871. 2 uuu2008-10-06 15:42
;D o įsivaizduok, kad prisirenki "taškų" su kaupu, o paskui staiga vienu kokiu poelgiu tik šast ir "sudegini" visus sukauptus "taškus";)

133872. uuu2008-10-06 15:49
va būtent, ir neigiamų taškų būtų

133887. po palme>uuu2008-10-06 19:22
istikro, Dievui gerokai palengvetu, bet tuojau atsirastu(jau ir taip ju pakanka)aukstuju kunigu/rasto aiskintoju/tasku skaiciuotuoju kasta ir vel viskas prasidetu is pradziu. Vargsas Dievas, ir jam be tarpininku, kur viska apie ji zino, neiseina

133906. uuu2008-10-06 20:09
taip, ir dabar taškų skaičiuotojų pakankamai, ir sau, ir kitiems. o šiaip ką aš žinau kaip bus TEN, ir ką kiti žino, bet tikiu, kad TEN turi būti gerai, čia jau blogybių užtenka, negali būti dar ir ten blogai, ai vienužodžiu, taškus skaičiuoti lengviau, ir tiksliai žinoti, kas ten bus irgi lengviau

134000. po palme>uuu2008-10-07 17:29
nieks nezino, belieka tiketis, noris tiketi kad bus labai gerai. Taip ir motinai pasakiau, diena pries jos mirti, klause su tokia viltim veide, negalejau kitaip.

134002. uuu2008-10-07 19:12
taip

134004. uuu2008-10-07 19:34
ir todėl labai sunku suprasti bandančius netgi amžinybei taikyti kažkokias taisykles, kam tada jos taikomos, kažkokiam statistiniam vienetui? kai tuo tarpu kiekvienas `statistinis vienetas` kažkam yra pats svarbiausias, ir tada net neįmanoma galvoti apie jokias teorijas

Rodoma versija 31 iš 32 
0:35:01 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba