ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-06-13 nr. 896

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALEKSANDR TARASOV. „Raudonoji gegužė“ Paryžiuje (51) • -jv-. Savaitės kronika [1] (2) • LAI VĖJUS NORMANTAS. Eilės (13) • Renata Vanagaitė SSC. Sekmadienio postilė (8) • Kalbėjosi Miglė Anušauskaitė. Fotografijos kritikas Skirmantas Valiulis: Lietuvos fotografijoje – visur sostinė (1) • ERIKA PALIUKAITĖ. Homofilijos apologija (9) • SIGITAS GEDA. Užuolaida ir žalias vazonėlis (21) • SILKĖ. Kaukėtoji literatūra iš beveidės epochos (9) • DAINIUS VANAGAS. Tyla prieš tylą (3) • SIMAS ČELUTKA. Eilės (36) • KARL RAHNER. Poezija ir krikščionisRIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (6) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Rasojančių rugių šventė (2)KAZYS SAJA. Esperanto (5) • Sėdu ant savo žirgo ir vėl į pievas (587) • 2008 m. birželio 20 d. Nr. 23 (897) turinys (31) •

Užuolaida ir žalias vazonėlis

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Iš V. Stakėno repertuaro


    Bet kavos aparatas sušnypščia,
    Šaldytuvas atvers dureles,
    Apipils iki kaklo gėrybėm,
    Be kurių tu brūzgensi eiles.

Toliau kažkur esu įpintas ir aš pats („geras poetas Geda“)... Ne dėl to, bet reikia pasakyti – bent keli dainuojamosios poezijos atlikėjai yra ir geri poetai – pats Virgis, Vytautas Kernagis ir t. t. Jie turi gerų tekstų. Poetai dvasioje.

Šlykštukai

Apie tai, kad prigimties ydos ne mąžta, o auga ir dauginasi. Kaip mėšlagrybiai. Jeigu po trisdešimties metų jūs sutikote žmogų, kuris bjauriai elgėsi, tai dabar jis pasielgs dvigubai bjauriau.

Man keliskart yra taip nutikę.

Ir dar: jeigu močia gimdė iš melo, tai jos dukra bus melagė. Iš melagių gimsta melagiai. Ydos nėra įgyjamos, jos išlenda kaip ylos iš maišo. Reikia tik sąlygų.

Vėlgi: grybams (ar uogoms) reikia geros vasaros. Tada populiacija sprogsta.

Žmonių daina (fragmentas)


    Užaugo augo žalios rūtelės
    Penkiom šešiom šakelėm.
    Ant tų šakelių aukso žiedeliai
    Ir pilka gegutėla.
    Ana kukavo anksti rytelį
    Per visą vasarėlą.

(Regis, iš Panevėžio apylinkių.)

Apie Albiono senovę

Kalbasi didikas ir jo karys, kuris nuodėmiauja su tarnaitėmis. Didikas subara jį, girdi, nedaryk to bent jau prie žmonių ir ne iš tos pusės.

Kariūnas gašlūnas:

– Retas anglas skiria subinę nuo putės...

Kada viena tarnaitė pastoja ir graudžiai skundžiasi tam kariūnui, neva bėda, neva jinai jį mylinti, šis atrėžia:

– Meilė yra mėšlo krūva, ant kurios aš užlipu ir giedu kaip gaidys...

Išdidžiai nusisuka ir nueina, palikęs pasibaisėjusią mergaitę.

Vis dėlto Albionas buvo ir liko žiaurių žmonių šalis, viena žiauriausių. Jos karai, jos imperija, jos nusikaltimai – visur pilna kraujo, nuožmaus įsiūčio, keršto, siaubo...

Laikas išmokė juos nešioti padorumo kaukę.

Kokius škotus anglai medžiodavo kaip zuikius girioje. Norėdami, kad vyrai pakliūtų į „kilpas“, išprievartaudavo jų žmonas, dukras... Žinojo, kad narsesnieji tokiu būdu sieks keršto ir – paklius į sumaniai paspęstus spąstus didikų dvaruose.

Rafinuotos klastos ir smurto meistrai.

Pas kleboną

Moteris:

– Kunige, mane išprievartavo.

Kunigas:

– Ar jautei malonumą?

Moteris:

– Ne. Tik neapykantą.

– Tada būk rami. Nuodėmės nepadarei.

Vaikas ir varlė

Vaikas pasigavo baloj varlę ir nutarė paskanauti. Pamatė tėvas.

– Ką tu čia ryji?

Vaikas:

– Mėsą.

Tėvas:

– Iš kur ėmei?

Vaikas:

– Pati atšoko.

Andai M. M. vakare, kai sėdėjome ir plepėjome apie viską, prasitariau padaręs naujadarą „potvirtis“ vietoj „patvirtinimas“...

Kukli profesorė ir sako:

– Jūs, rašytojai, turit kurti kalbą. Ne kalbininkai.

Susižavėjęs ėmiau ir leptelėjau:

– Kalba turi būti maigoma kaip moteriškė. Su meile, o ne formaliai.

Jinai nuraudo ir pasižiūrėjo į mane kaip į trenktą...

Balandžio 3, pirmadienis

Į senatvę menininkai ima vengti didelių renginių. Pavyzdžiui, Brahmsas. Tai žinodami rengėjai prieš „balių“ pasiūlė jam iš savo sąrašo išbraukti tuos žmones, kurie jam nepatinka.

Kompozitorius pagalvojo ir – išbraukė save patį.

– O dabar TU turėsi atiduoti man savąją mašinytę!

(Užsimoja kastuvu.)

Varnos tuopų viršūnėse. Perspektyva – iš šešto aukšto. Natūralisto išvados:

– Kai kurios varnos gražios, kai kurios nelabai.

Balandžio 4, antradienis

Žmonės, kurie kelias valandas rimčiausiu veidu aiškina tai, kas man žinoma penkiskart geriau.

Ūmai pasijunti mirtinai pavargęs. Savo gyvenimo išpažintojai.

Šie atima duoną iš suvaikėjusių kunigų.

Žaliojo tilto grafičiai

Gerbkite mūsų gyvenimus ir mes gerbsime jūsų įstatymus. (Ar čia ne iš Montesquieu?)

Iš rezignacijos

Dar sykį: pasityčiojimas iš Viešpaties, Visagalio dažnai yra mūsų visas tikėjimas. Juk iš tiesų negalima taip tiesiai, tiesmukai, stačiokiškai, „liaudiškai“ tikėti.

Nei Dievo, nei Velnio keliai yra nežinomi, o vienas pasibaisėjęs žmogus šaukė:

– O Dieve, tu esi velnias!

Žemėje žmogus tik išbandomas kaži kokio eksperimento dalyvis.

Su V. Krėvės vaikiuku tėra išeitis, su tuo, kuris tėvų ujamas pasakė:

– Taip, pasakysiu, kad Dievas, kurį jūs tikite, yra visai kitoks.

Ne tas, ne tas!

Vos vos blyksintis, vos atpažįstamas. Žemėje reikėtų melstis aukštesnei galiai, jungčiai tos pačios žemės su Saule.

Sauladeivei, Saula-žemei...

Dievulį geriau susapnuoti, tegul Jis pats ateina. Nelįskite prie Jo!

Nikolajus Chalezinas –

gudų pogrindinio teatro režisierius. Jų politiniai spektakliai vyksta susitarus telefonu – administratorei ir žiūrovui. Žiūrovai atvyksta į sutartą vietą, tada vedami į spektaklį – vis kitoje vietoje...

– Tik cenzūra taip užaštrina pojūčius. Europa tai jau užmiršo, – sako jis, atvykęs į Vilnių.

Išties – ir mes užmiršome.

Penkiolikto amžiaus gudų „kniazių“ gyvenimas mūsų nedomina...

Kai O. V. Milašius rašė apie tautą, „nespėjusią subręsti“, tai labiau tinka gudams nei lietuviams.

Antras „išties“: lietuviai juos ir „padarė“.

Padirbo ir... pametė.

Dar vienas paradoksas

Petras I stebėjosi negalįs Lietuvoje „nusipirkti“ nė vieno didiko... Taip norėjo nusipirkti ir Lietuvą.

Dar neišlepusioj valstybėj žmonės brangino laisvę ir respubliką.

Kiekvienas didikas turėjo savo kariuomenę, bet kilus pavojui žinojo ir jautė pareigą – ginti.

Degradacija prasidėjo XVIII a. gale. Be to, visą laiką vyko spaudimas ir iš Rytų, ir iš Vakarų. Nei rusai, nei vokiečiai jau nesuprato tokių laisvių.

Laisvė

I. Kanto supratimu: barbaro laisvė, savivalė, sąmoningo žmogaus laisvė. Visos skiriasi.

Laisvė nieko nereiškia be atsakomybės.

Eilės, sukaltos į galvą


    Žalios lankos, žalios girios,
    Sodas lūžta obuoliais,
    Užsimojo šaunūs vyrai
    Žengti Stalino keliais.

    Tai gyvuok, šalie gimtoji,
    Tai į darbą su daina,
    Tegul žydi, tegyvuoja
    Mūs Tarybų Lietuva!

Pamanykit!

Kas iš tų užmojų išėjo?

Koks baisus šnipštas. Ar su autoriaus sūnum esu žaidęs biliardą? Bene 1967 m. Plikas jau buvo, nušiuręs pižonas. Šveplas, grebluojantis...


    Į vakarus raudona saulė
    Nusirito,
    Kaip SSSR
    Galva archimandrito.

Balandžio 6, ketvirtadienis

Iš akiplėšų humoro

– Ar žinai, kodėl kalvinistams neleidžiama dulkintis atsistojus?

– Ne.

– Bijo, kad jie nepradėtų šokti...

Apie vieną iš popiežių

Girdi, jis pareikalavęs, kad kunigėliai prisipirktų prezervatyvų. Kam?

– Nagi jei teks sugulti su šeimininkėmis...

Kodėl turi mokėti ir sielotis Bažnyčia?

Dantės prakeikimai

„Skaistykla“, VI g. 76:


    Italija, o verge, skausme grynas,
    beburis laive jūroje audrotoj,
    nesi tautų valdovė, tu – kekšynas!

Apie angažuotą poeziją

(...) Politika yra slidus dalykas, ji greitai kinta, ir, anot Orwello, niekad nežinia, ar mes esame Euroamerikoje, ar Euroazijoje. O gal tai yra Atlantoamerika. Poetas turėtų išlaikyti distanciją, kad suvoktų visų politinių ir istorinių santykių atsitiktinumą.

Apie piktuosius

Yra žmonių, kurie „pasikrauna“, t. y. pasisemia energijos, iškeikdami kitus. Kitų neapykanta gena juos į priekį.

Kaip P. B. tėvas, dirbęs brigadininku: „Kas mane keikia, man vainiką pina!“ J. irgi sakosi, kad, gavęs neigiamų injekcijų, užsiveda.

Jo keikūnai – taip pat?

A. a. A. Ž. sakėsi, kad jo eilės gimsta iš įsiūčio.

Aš prieštaravau: „Iš meilės turėtų būti!“ Buvau dar labai jaunas.

Pagieža žmogų gyvą suėda. Mačiau tokių pagiežingų vyrų ir moterų, kad visas mano siutas išgaruodavo.

Mat tekdavo anuos raminti.

Paguodai – „Skaistykla“, VI g. 115:


    Pažvelk, kaip meilė šičia išsigimus!
    Net mūsų negailėdamas ateik,
    kad bėgtumei nuo mūs išsigimimo!

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


120852. Jo2008-06-19 10:13
"Apie piktuosius". Geda ima ir apie save pasirašo. Nesu matęs piktesnio žmogaus už Gedą, bet į save pažvelgti jis nesugeba, varo apie kitus, o iš tiesų - apie save.

120853. Arklys2008-06-19 10:21
Kada to čyčpipirio teismas?

120857. teisėjas2008-06-19 10:47
Išveskite tą perdžiantį arklį!

120897. Prokuroras2008-06-19 16:31
Nuosprendis - ŠLYKŠTUKAS

120899. advokatas2008-06-19 16:44
Bet GENIJUS lietuviškoje ir europietiškoje literatūroje.

121101. Li2008-06-21 09:12
Techniška, kiek to genialumo. Bjaurtastis išsismelkia. Belieka tikėtis

121330. cc2008-06-21 22:41
Kiekvienam gali trūkti kantrybė. Bet su peiliu? Netikiu, kad dūrė. Būtų jau visai...

121355. Li2008-06-22 01:02
Oi, jo dukrytė tikras fruktas, ne tas žodis - tikra fruktozė. Labai tikėtina , kad priveikė. Bet, kad su peiliu šitaip, tai tikrai per daug

121368. dalgis2008-06-22 10:51
nepagalvokit nieko bloga, bet ish profesinio intereso butu labai idomu jei Geda pasodintu, kokiems porai metu (daugiau nereikia, ba nusibaigs), idomu tokius tuomet dienorashcius rashytu, gal butu antras dievu mishkas?

121369. Noė apie Li, cc2008-06-22 11:07
Nu negaliu iškęsti, nors tu ką: didesnių apsimetėlių ir veidmainių už jus nesu mačiusi.

121564. cc - Noė2008-06-23 18:43
Gal atnešti tualetinio popieriaus?

121569. Noė cc2008-06-23 19:46
Popierių pasilaikyk sau, dar prireiks. Noriu paklausti, - Geda stebiesi, nors jis tik sužeidė. O pats ar nesi nė vieno žmogaus nužudęs? Švelniau kalbant, padaręs nuosprendį? Geriausiu atveju - pritaręs? Gerai pakratyk savo sąžinę...

121590. Noė cc2008-06-23 23:23
P.S. Nežinojau, kad tu tualetinį popierių padavinėji. Ar seniai taip uždarbiauji?

121661. cc - Noė2008-06-24 09:02
Tai vis manęs pasiilgsti? :)

121665. Li2008-06-24 09:43
Labas,
Ką ji be Tavęs tokio "neevangelizuoto" veiktų?
Neblogą idėją Noė pametėjo. Dabar kas antras - ponas. Jei kiekvienam už 1 Lt. teikti tokias paslaugas, neblogą kapitalą galima užsikalti.:) Reikia paskaičiuoti: liko 2,8 mln. lietuvaičių; pusia ponų - tai jau 1,4 mln,... i togo 7,8 Lt. per dieną

121687. Noė cc2008-06-24 11:09
Ilgaaaaaaaaai nerūpestingą širdį mano tu kankinaaaaaaaaai...

121688. Hm2008-06-24 11:23
Čia kažkokios apsitried. gerbėjų žodinės kautynės? Sakyčiau, labai jau silpnutės. Matyt, paseno aršiosios ponios...

121691. cc - Noė2008-06-24 12:36
Ilgai laukus dar palauk. Grįšiu ištiesųųųųųųųųųųųųų...

121693. Noė cc2008-06-24 13:19
Ir vienąkart, cc,
tu vėl atburgsi drąsiai,
o mylimas cc...
manęs jau neberasi.
Sustabdęs traktorių staiga
pro plyšį pažiūrėsi,
bet kabina jau bus tuščia,-
tik popierių turėsi.

121694. Noė hm2008-06-24 13:21
Humoras mūsų, ironija tavo. Slėpkis ir neišlįsk, kol nesuprasi.

121722. Hm2008-06-24 19:40
Mergaitė grasina? Tuoj sės į mašiną. Nutrėškus vaikiną, ant puodo sodina. O popieriaus šluostomo - neduoda, vien uostomo. Ir kam jai tas traktorius? Vaikinas - ne aktorius. Jis - vizualistas, pro plyšį išp...stas...

Rodoma versija 25 iš 25 
0:34:34 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba