ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-06-04 nr. 751

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (378) • RENATA ŠERELYTĖ. Herojinio epo paraštės (30) • VINCENT TOURNIER. O kur jautienos troškinys?LAIMANTAS JONUŠYS. Gudaičio-Guzevičiaus nuopuolis (37) • DAINIUS MARTYNAS ČIŽAS. Modernėjimo procesai tolerancijos aukso amžiujeEGLĖ ALEKNAITĖ. Ekstremalios būklės baltų tradicijoje (2) • DU FU. Benamio atsisveikinimasSIGITAS GEDA. Karalienės sekretaiVALENTINAS KLIMAŠAUSKAS. Virtualios utopijos, POPULIZMAS ir saugi ateitisJĀNIS ROKPELNIS. PoezijaAUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (6) (1) • MYKOLAS SLUCKIS. Po 40 metųNeries regioninio parko kultūrologę IDĄ STANKEVIČIŪTĘ kalbina Juozas Šorys. Neris bebras, vėlių upė (12) • NIGEL FARNDALE. Kaip drįstat, pone!JURGIS JANAVIČIUS. Rudenį visad taip būnaTATJANA TOLSTAJA. Naktis

Herojinio epo paraštės

RENATA ŠERELYTĖ

[skaityti komentarus]

iliustracija
Artūras Olšauskas. Be pavadinimo. 2003

Atstumo žavesys

Per televizorių mačiau jaudinantį vaizdą – prie Stepheno Kingo namų (tiksliau, pilies, jei neklystu, gotiško stiliaus) pulkuojasi gerbėjai ir ant gotiškos tvoros segioja raštelius. Nė neabejoju – kupinus nekritiško susižavėjimo.

Štai ką reiškia didi tauta ir didis rašytojas.

Įsivaizduokite – gyvenčiau tokiuose kaip Kingo namuose, tai ant tvoros rasčiau nebent linkėjimą pasikarti. Ir daugiau nieko.

Tai dėl to, kad mūsų tauta maža, visi vieni kitus pažįsta, o rašytojai gyvena daugiabučiuose.

Kur kabinti raštelius?.. Ant durų?.. O jeigu pro akutę rašytojas žiūri?..

Gerbėjas turi teisę likti nematomas, o rašytojas – nepasiekiamas. Be gotiškos pilies čia niekaip neapsieisi.

Bet pilyse pas mus gyvena piliečiai, kurie kartais parašo kokią knygelę, nors šiaip knygų neskaito.

Gal tokie ir turi būti siaubo romanų kūrėjai?..

Karvių valdovas

Poetas T. pasakė, kad esu panaši į karvę.

Apie prozininkę M. teikėsi pasakyti tą patį. Kadangi M. – Rytų adeptė, o karvė Rytuose – šventas gyvulys, sakykime, kad M. atžvilgiu poetas pasakė komplimentą.

Kai pradedi galvoti, kas yra pats T., susiduri su nemenkomis abejonėmis.

Nė per nago juodymą netikiu, kad jis – grindinio vaikas, o jo prosenelis buvo knygnešys. Jei taip, tai kodėl jam šitaip rūpi moteriškos lyties raguočiai?..

Yra tokių, kurie stovi ant kalvos, įsiręžę, didžiapaučiai, o visas pasaulis – karvių banda po kojom.

Jau kai puls, jau kai išdulkins!..

Raganosio siela

Poetas B., kaip pasakojama, turi švelnią ir subtilią sielą, bet kad tai, ginkdie, nepaaiškėtų, slepia ją po chamo kauke.

Štai todėl jis atrodo esąs ne jautresnis už raganosį, o vietoj komplimento moteriai iš jo kišenės styro... na, ir kas gi gali styroti?.. Neturėkite blogų minčių – aišku, kad ne žagrės rankena. Ir ne ragai arba butelis.

Šiuolaikinė fiziologinė kultūra beveik apčiuopiamą padarė žmogaus sielą – su intelektu reikalai kur kas paprastesni.

Va ir kyšo dabar jisai iš kiekvieno praskiepo, agresyvus toksai.

Ir nepaprašysi atsilapojusio pono, kad užsisegtų – su tokiu prašymu atrodysi kaip kvailys.

Ekshibicionistas juk irgi žmogus. O dar intelektualas!..

Fantastinis personažas

Neretas rašytojas tvirtina, kad jame slypi šimtas personažų. Tik pagalvokite, kokia perspektyva!.. Visas šimtas!.. Paranoikų tarp jų suskaičiuotume tik kokį tuziną. Nekrofilas pasitaikytų vienas. Tai reti paukščiai. Liguistas žmogelis, kenčiantis nuo potraukio padeginėti sodo namelius, – irgi nedažnas tipažas. Alkoholikų, gėjų ir narkomanų suskaičiuotume daugiau. O daugiausia balsų susigrobtų, kaip visada, idealistai, kovotojai, pagyvenusios nimfetės ir popžvaigždės.

Kažkur prapuolė vienas personažas. Prislėgtas mokesčių naštos, kritikų nemalonės, komunalinio ūkio rūpesčių. Suėstas svaigių vizijų, stiprių gėrimų ir grybelio. Pasidarė retesnis už nekrofilą.

Kas beįstengs jį pavaizduoti?..

Kas patikės, kad toksai egzistuoja?..

Prarastas atradimas

Kai imu abejoti tautos pažanga, garbe ir partijomis, kai nacijos kultūrinė sąmonė nugrimzta į nekultūringą pasąmonę, užsimerkiu ir pagalvoju, kad mes dar daug ko neatradome. O juk galime atrasti, pavyzdžiui, herojinį epą.

Juk negali būti, kad tauta, turėdama šitiek herojų, neturėtų epo!.. Tai kažkoks istorinis nesusipratimas.

Tai, kad herojai nemoka rašyti ir skaityti, didvyriškumui didelės įtakos neturi. Tai, galima sakyti, menkniekis.

Ir baisiai apmaudu, kad dėl tokių menkniekių neturime herojinio epo.

Garsenybių era

Posakis "paprastas žmogus" šiandien skamba labai dviprasmiškai.

Jeigu Dievas dar įstengtų stebėtis, turbūt kraipytų galvą, pamatęs, kaip žmogus šokinėja Kūrėjo nubraižytame tobulybės grafike. Ne aukštyn – žemyn. Juk kiekvienas kvailys supranta, kad tam reikia mažiau pastangų. Į aukštį šokant reikia karties, o juk nesitampysi jos kasdien!..

Ir ko tas Dievas pripaišė tame grafike!..

Ereliai, dvigalviai ir vienagalviai, liūtai, jaučiai, kingkongai. Žmogus, persikūnijęs į tokį, nieku gyvu nenori atvirsti į "paprastą žmogų". Pilietį, kuris privalo laikytis įstatymų.

Liūtui, kaip žinoma, įstatymų laikytis nebūtina. Jis pats kuria įstatymus, ir dažnas jų skamba šitaip: "Tą ir tą dieną turi pas mane ateiti, ir aš tave suėsiu".

Jeigu paprastas žmogus nebūtų asilas, ten ir nenueitų.

Bet eina.

Tai tik liudija, kad paprastų žmonių nebėra.

Visi – garsūs, visi – protingi, visi – kažkuo ypatingi. Ir balsas jų – kaip muedzino minareto viršūnėj.

Saulei leidžiantis ypač garsiai aidi.

Riteris iš sūrio

Revoliucijos vadas vis dar nepalaidotas ir laikomas po gaubtu kaip parmezano sūris.

Ar kaip mumija, kuriai vis nepritrūksta garbintojų.

Naujieji Lietuvos komunistai (grupė, panaši į sektą) skundžiasi, kad yra diskriminuojami. Kad jų pažiūros uždraustos, kad nėra darbininkų judėjimo. Vyriausias jų drakula nemirksėdamas aiškina, kad taurūs komunizmo idealai niekaip nesusiję su komunistų nusikaltimais. Kad jie neišgėrė nė vieno kraujo lašo ir nesuėdė gyvo nė vieno disidento.

Mito vien Lenino raštais.

Tokia mityba į gera neveda.

Don Kichotas, prisirijęs riterių romanų, pamišo, tačiau jis paliko visuomenei kilnaus, tegu ir ne visai sveiko proto žmogaus viziją. Liūdnojo vaizdo riterį. Trapią viltį.

O komunistai, paprastai būdami sveiko proto, palieka tik liūdną vaizdą ir jokios vilties.

Nebent ja laikytume Vado mumiją.

Sūrio gabalą naujoms žiurkių kartoms.

Kanibalo gėris

Vienas žmogus – šefas, redaktorius, menininkas, minties galiūnas ir asmuo, artimas valdininkų sluoksniui, – Nepriklausomybės pradžioje (?) nepraleisdavo progos pasigirti esąs iš CK.

Tai jam reiškė, matyt, ne ką kita, kaip pasitraukusius iš kovos, Dzeusui pralaimėjusius titanus.

Dar sakydavo nežiūrįs žinių – kad nesusigadintų nuotaikos. Pasaulyje juk vyksta tiek nemalonių dalykų. O CK savo žmones – ir plačiąją liaudį – sėkmingai nuo jų apsaugodavo.

Joks tarybinis kanibalas ir nekrofilas nesusilaukė pirmojo laikraščio puslapio ir fotosesijos, niekas nekvietė jų į pokalbių laidas, neprašė vesti kultūros rubrikų ir dalyvauti realybės šou!..

CK titanai stovėjo prie rojaus vartų ir liepsnojančiu kalaviju grasino bet kokiam iškrypimui.

Štai kodėl šefas kaip anksčiau, taip ir dabar rašo tik apie gėrį.

O kas labiau supras gėrį, jei ne vaikai?..

Paskutinė šefo knygelė vadinosi, regis, "Katytės Murklytės meilė". O gal "Varlytės Terlytės tiesa".

Ir šitas šefo gėris man baisesnis už kanibalizmą.

Bet, matyt, tik todėl, kad pati rašau apie iškrypimus ir visoje mano kūryboje su žiburiu nerastum nė vieno liepsnojančiu kalaviju apsiginklavusio titano. "Visokie alkoholikai šliaužioja!.." – šaukė pasipiktinęs šefas. Pavaduotojas, pilstydamas brendį, pritarė.

Tokią kūrybą, sakė jis, paglemš atslenkantys amžių ledynai.

O gėris išliks.

Ir kas gi galėtų jam nepritarti?..

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


34985. pasipiktines skaitytojas2005-06-05 16:01
Esu mates autores portretus internete, visai neatrodo kaip karve. Sako, gera rasytoja... Bet savaitrastis yra tokia media, kur blog`ai netinka... Ar cia tokia mada [zanras] paejo nuo visokiu gedu ir ozolu - vaikscioti apatiniais rubais po vakareli?

35011. virusas :-) 2005-06-06 00:42
o čia Renata tikrai gerai pavarė:-) Ypač tas "raganosis" žvengo p[riepuolį sukėlė:-)

35036. paprastas zmogus2005-06-06 11:11
Mane asmeniskai zeidzia tokie SATENU (niekur nenu)vedamieji. Ir ypac, cituoju: "Jeigu paprastas žmogus nebūtų asilas, ten ir nenueitų. Bet eina. Tai tik liudija, kad paprastų žmonių nebėra." Smeiztas! Bet juk as dar gyvas. Po simts paraliu! Sieksiu satisfakcijos!

35040. nuomonė2005-06-06 12:39
Šūdas ir tiek...

35057. Tara2005-06-06 15:43
Autore, atrodo, jauciasi geresne/vertesne uz King. Lietuvoje labai lengva patapti izymiu rashytoju ar menininku, daznai net nieko parashyti nereikia. Uztai paskui visi tokie ypatingi jauciasi, verti pilies ir bemirshtanciu gerbeju. Bet labiausiai tokius erzdina, kad aplinkiniai irgi jauciasi ypatingi:)

35066. Buvusi pioniere2005-06-06 16:46
Kas galejo pagalvoti, kad kada nors Lenina lygins su intensyvaus kvapo suriu? O, laikai, o paprociai ...

35073. pasipiktines2005-06-06 17:25
Aha, Serelyte aiskiai jauciasi didi... gal del to ja ir isvadino karve? Ji, atrodo, dar serga manija, kad visi vyrai ja ketina isprievartauti...

35075. paprastas zmogus2005-06-06 18:20
Renata Sh. neverta "karve" vadintis. Ta garbinga varda reikia uzsitarnauti, kaip tai symet padare "Lietuvos karve 2005" - Daiva Ch. Ne vienas mielai pasisildytu pastarosios sh. Bet tai gali sau leisti tik nepaprasti zmones.

35079. Korra2005-06-06 22:02
Puikiai Renata parašė. Tikrai stipriai.

35085. praeivė2005-06-06 23:20
Man patiko.

35089. iš šalies2005-06-07 00:26
Poetas prozininkę išvadino karve. Prozininkė laikraštyje tą poetą išvadino atitinkamai. Skaitytojai svarsto įvairias aplinkybes, bet literatūros kūrėjų pasikalbėjimų tonacija ir įvaizdžiai nieko netrikdo. Charmant. Visi - intelektualai.

35091. orbital elevator2005-06-07 02:11
geras straipsnis :)

35113. klausimas2005-06-07 11:15
O tas šefas - tai Laucius?

35129. prasalaitis2005-06-07 13:48
Laucius, bet ne Laucius cia svarbiausia .Kiek liudna , kad po puikiu prozos knygu , ypac "Ledynmedzio zvaigzdziu" , taip nuleidziama kartele . Bet , matyt, lakstingala negali neciulbeti , rasytoja negali nerasyti , nesvarbu, kad kokybes ner...

35134. klausimas, patenkintas atsakymu2005-06-07 15:43
Prašalaiti, jūsų požiūriui pritariu. Ketinau ir aš kažką panašaus parašyti, bet susikuklinau. Pastebėsiu tik, kad Beresnevičiaus smulkioji grafomanija yra žymiai patrauklesnė (turiu omenyje naują knygą).

35135. Kasdienos estetika2005-06-07 15:57
Renata karteles nenuleido, bet ja pakele. Siuo metu pergyventi reikia ne del turinio, bet del `atlikimo` kokybes. Musu kraste zmones vaiksto galvomis, nes nebeliko krypciu, nurodanciu "aukstai" ir "zemai". Isivaisduokite situacija, kai susitinka du zmones- vienas stacias, kitas apsivertes. Konfliktas garantuotas.

35136. z.2005-06-07 16:05
Kokybe dabar ant kiekvieno kampo nesimeto , su ziburiu reik ieskoti, grafomanijos laikai ...

35150. retorinis klausimas2005-06-07 21:57
Kodėl taip išsigimsta Šatėnų eseistika ? Čia jau visai nuopuolis . Iš kokių paskatų jis užgimė ? Iš noro suvest sąskaitas su kokiu vargšeliu poetu, kažkada kažką leptelejusiu, ir dar nabagesniu šefu, kurio jau nemuščiau kaip gulinčio ...

35182. Alisa2005-06-08 10:33
Argi galima šį dalyką vadinti eseistika? Ponia Šerelytė tik išliejo savo tulžį. Klausimas tik, kodėl Šatėnai tapo naktipuodžiu po lova?

35239. praeivė2005-06-08 19:21
Ponai, toks pasaulis. O jūs nenorite to matyti? Tai ko jūs norite - vien tik pasakėlių pro rožinius akinius?

35247. praeivei - tulzis2005-06-08 20:06
Noretusi vis delto literaturos lygio tekstu. Pasakeles cia niekuo detos.

35269. gri2005-06-08 21:29
cia visi jauciasi labai ypatingi.o virs ju iskilusi pati ypatingiausia- rasytoja. siaip nieko idomaus,sena tema..

35278. dratele2005-06-08 22:14
super... labai geria nuteike belaukiant egzaminu rezultatu :) kriapst

35291. akmuo ant inksto, pritariantis tulžiai2005-06-09 01:38
Norėtųsi , ponai , tiesiog lygio , aukšto meninio lygio , nesvarbu apie ką būtų rašoma , - apie šūdą ar apie grūdą .Ir prie ko čia pasakėlės pro rožinius akinius ...

35409. goda g.2005-06-10 08:44
kad kalbėt Šerelytė nemoka, tai jau parodė. bet su rašliavom jai darosi irgi vis prasčiau. jei romanai dar buvo (kaip) romanai, tai čia - bele kas.

35451. Zuzia :-) 2005-06-10 18:55
Labai puikiai parašyta. Tiesiog kirsta į akį gerbiamam poetui, kuris kiekviename Šatėnų numeryje dulkina "karves"

35475. arba parasas2005-06-11 09:31
Poetams galima pateikti tik viena argumenta - geresni nei ju teksta.

35481. toto2005-06-11 15:43
Jei kas ir kliūna, tai didelė užtaiso dozė mažuose vaizdeliuose. Gal tas neišspręstas koncentruotas krūvis ir disonansuoja su žaisminga forma, prašosi užgert vandens. Bet argi tai ne įtaigos priemonė?

35494. cha cha2005-06-12 09:05
Kai laksčiau dar su kaselėmis, bernai mane pravardžiuodavo ožka. Atšaudavau – iš ožio ir girdžiu. Buvau naivi ir nesijaučiau įžeista. Neseniai šefas darbe pamalonino: ožka tu, ožka... Autorė atvėrė man akis. Moteris privalo save gerbti, t.y. traukti skriaudikus į dienos šviesą. Pasinaudoju proga ir sakau visiems mane pravardžiavusiems: ožiai jūs, ožiai! Kažkas jums ten kyšo! Štai ir atsiskaitėm, kvit. Palengvėjo. Dėkoju už receptą.

35495. Naivi2005-06-12 09:26
Autorės mintys įdomios, tikrai ne "iš piršto laužtos", bet gal pernelyg atvirai ar asmeniškai parašyta, kai kur nemaloniai nuteikia.

Rodoma versija 21 iš 21 
0:33:32 Jan 17, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba