ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-03-25 nr. 790

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (70) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Apvalūs daiktai (41) • JÜRGEN MOLTMANN. Bedievių teologija-js-. Sekmadienio postilėTOMASZ MAĆKOWIAK. Bendras televizoriusJURGIS JANAVIČIUS. "Tap" galerijojVALDAS GEDGAUDAS. Ko verkė pušys?..KASPARAS POCIUS. Apie monolitusSIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlėsGIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ. Apie esė... skaitiniai (2) • RŪTA SPELSKYTĖ. Pabaiga (1) • DIANA ŠARAKAUSKAITĖ. EilėsAUŠRA KAZILIŪNAITĖ. jūsų sąskaitos likutis nepakankamas (2) • MANTAS ČIŽAS. EilėsCASTOR&POLLUX. Verba de verbisELENA BALIUTYTĖ. Pasaulio fragmentai vidiniu žvilgsniuRENATA ŠERELYTĖ. Marmurinė predestinacija (6) • LAIMANTAS JONUŠYS. Verstinės literatūros klodaiJOZ(U)Ė ŠUORAS. Kiunkė su raugintais kopūstais (34) • JŪRATĖ BARANOVA. Eseistas – diagnostikas, ne ligonisAndrius Šiuša. Maironio "Pavasario balsai" vertimasRIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...sLAIŠKAI (130) •

TURINYS

[skaityti komentarus]


GINTARAS BERESNEVIČIUS. Apvalūs daiktai
Žinia, aš susiruošiau kalbėti apie apvalius daiktus, bet mano mintis vis paslysta ir eina ten, kur jai įdomiau, nes nejaukiau. Kartais mintys tokios moteriškai nesuprantamos. Mintis yra moteriškosios giminės, protas yra vyriškas, net senžodis omuo yra vyriškas, net skolinys intelektas taip pat "teisinga" gimine pasiskolintas. Na, o mintis yra moteriška, nes ji gali ne taip ką pasakyti ar padaryti, ir su ja reikia atsargiai elgtis, nes gali nutempti kur į nežinomą vietą ir joje prirodyti įvairių apvalių daiktų. Žmogus gali net pasimesti ir sutrikti.

JÜRGEN MOLTMANN. Bedievių teologija
"The Christian Century", 2000.XII.20–2. Vertė Kęstutis Pulokas
Krikščionių tikėjimas Dievu nėra kokia naiviai paprasta tiesa. Tai įveiktas netikėjimas: "Tikiu, Viešpatie, padėk man mano netikėjime". Puolamo ir nukryžiuoto Kristaus bendrystėje tikėjimas auga savo kentėjimo skausmuose ir širdies abejonėse. Čia prieštaravimai ir maištavimai neturi būti slopinami. Juos galima pripažinti. Atpažįstantieji Dievo buvimą Dievo apleisto Kristaus veide savyje nešioja protesto ateizmą. Tačiau nešioja jį kaip kažką, ką jau yra įveikę. Todėl jie pajėgūs suprasti ateistus, kurie savojo ateizmo atsikratyti gali nė kiek ne daugiau negu Dievo, kurio buvimą privalo neigti, kad galėtų būti ateistai. Krikščioniška teologija yra teologija vardan Kristaus, o Kristuje ji peržengia paprastojo teizmo ir jį atliepiančio ateizmo prieštaras.

-js-. Sekmadienio postilė
Žinia, kad esame mylimi, kad Jėzus atiduotas mums išgelbėti, o ne pasmerkti, eina išvien su pranašyste, jog daugeliui nuo to bus nei šilta, nei šalta. Ir netgi tada, kai tariesi viską teisingai supratęs ir įsisavinęs, tebėra palikta galimybė neatlaikyti to, kas sudėta į Dievo meilės ženklą.
Visada bus truputį šiurpu nuo tokios meilės, kuri tik atiduoda, tik apreiškia save ir tarsi suakmenėja. Niekaip kitaip savęs nepatvirtina, išskyrus aną kančios ir siaubo paveikslą. Iškelia ant kryžiaus Žmogaus Sūnų ir lieka laukti.

TOMASZ MAĆKOWIAK. Bendras televizorius
"Polityka", 2006, Nr. 1. Vertė Vitalijus Šarkovas
Jei žinių semdavaisi tik iš laikraščių ir televizijos, galėjai prieiti prie išvados, kad Čekija ir Slovakija įsikūrusios skirtinguose žemynuose, o tai, kad jų valstybinės kalbos stulbinamai panašios, yra grynas atsitiktinumas. Apie tai, kad dešimtys, o gal ir šimtai tūkstančių žmonių vyksta pas gimines anapus sienos turėdami vien tapatybės kortelę, oficialiai nebuvo užsimenama. Tiek Čekijoje, tiek Slovakijoje iš spaudos, televizijos pasitraukė kaimynų kalba, palikdama keistą tuštumą. Čekoslovakijoje dvikalbystė buvo tapusi įprastu reiškiniu – visur, nuo parlamento iki televizijos, čekų ir slovakų kalbos buvo vartojamos kartu ir pakaitomis. Laikraščiuose straipsniai čekų ir slovakų kalba buvo spausdinami vienas greta kito, televizijos laidas paprastai vesdavo mišrios vedėjų poros, interviu kalbos susipindavo: klausimas pateikiamas slovakiškai, atsakymas čekiškai arba atvirkščiai.

JURGIS JANAVIČIUS. "Tap" galerijoj. Laiškas iš Australijos
Vakarykštis modelis buvo neaukštas, plačiapetis pensininkas, kūningas, bet mažų kojyčių. Sesija prasidėjo septintą, baigėsi dešimtą valandą. Mes išėjom prieš devynias, prasidėjus pirmajai dvidešimties minučių pozai. Modelis gulėjo ant nugaros užsimerkęs, galva ir pečiai – ant plačios pagalvės, viena koja truputį sulenkta.

VALDAS GEDGAUDAS. Ko verkė pušys?..
Praėjusio amžiaus devintojo dešimtmečio pabaigoje gimusiems jaunuoliams istoriniai H. Kunčiaus "Mato" kuluarai turbūt ne visada aiškūs... Į bambą įsivėrusiai metalo žiedą kokiai ne visai bjauriai devyniolikametei galbūt dingteli: "Ko čia tie seniai muistosi?.. Kas ta Melnikaitė, Diržinskaitė, kas čia, bliat’, per naujas rytas?.."

KASPARAS POCIUS. Apie monolitus
Dainius Juozėnas savo straipsnyje egzotišku, nouveau riche spindesio vertu pavadinimu, kurio prasmės šių eilučių autoriui neduota suprasti ("Enverdo", "Š. A.", III.18), paisydamas daugelio intelektualų puoselėjamo oficiozinio skonio, be gailesčio plaka "absoliutų bedievį ir nacionalistą" Noamą Chomsky ir jo pirmą lietuviškai išleistą knygą "Tikslai ir vizijos". Ši recenzija parodo, kokia baisi ir klaikiai nepatogi kai kam yra ši knyga, iš kitos pusės atskleidžia nežabotą pyktį, kylantį po to, kai kažkas ima kalbėti kitaip, nei įprasta orveliška mintkalbe pamažu virstančiai viešajai nuomonei.

SIGITAS GEDA. Ruduo – tai demonų lesyklėlės
Žemaitiška lopšinė, kurią aš nelabai atsimenu...

Čiūčia liūlia mažutėlį,
Čiūčia liūlia aukso kvietką,
Eis tėvelis rugių pjauti,
Motinėlė riešutauti.
Parneš tėvas vabolių,
Motinėlė riešutų.
Eis sesulė į miestelį,
Parneš mažiui salainėlį,
Eis brolelis į miestelį,
Pirks Joneliui kepurę.


Pas motinos seserį Kudzmanienę Pakalnės kaime (už Rusnės) ją verpdama dainuodavo tokia stora merga, kilusi nuo Vainuto. Buvau jau pusbernis, bet plyšdavau juokais nuo tų jos "vabolių", nesuprasdamas, kad čia nieko kito, tik "obuolių"... Dabar man labai gražiai viskas skamba.

Taip keičiasi nemokšiškieji suvokimai.

Kodėl dar kvailas būdamas ėmiausi eiliavimo? Ta merga buvo didesnė "poetė" nei aš...


GIEDRA RADVILAVIČIŪTĖ. Apie esė... skaitiniai
Rašau esė taip, kaip savo malonumui maudydavosi viena Anglijos karalienė – du kartus per metus... reikia to ar nereikia. Dėl to kai kurių žmonių esu laikoma eseiste. Taigi šito teksto nepradėsiu nuo peizažo. Pradėsiu jį taip, kaip, kai kurių kritikų manymu, eseistai ir temoka – nuo visiškai asmeniškos patirties, subjektyviai, nuo įvykio, visuomenei jokiu aspektu neįdomaus. Tokiais pačiais dalykais (na gal dar kokiu sau įprastu "literatūriniu šūviu") norėčiau šį tekstą ir baigti. Net jei per rašymo laiką Baltarusijoje vėl būtų išrinktas A. Lukašenka, o Irane prasidėtų karas.

RŪTA SPELSKYTĖ. Pabaiga
[...]
Sninga.
Saulėgrąžų kekės dunksi. Dunksi ir tyli saulėgrąžos.
Naktis nenumirs. Tik tu ir aš.
Mes numirsim.
Nerėk. Nerėk ant manęs.
Pirštai, balti pirštai. Sninga. Žiedas. Žiedais. Sninga žiedais. Nepyk.
O, mano juodos kambario sienos.
Balti Velaskeso mezginiai.
[...]


DIANA ŠARAKAUSKAITĖ. Eilės
[...]
vieną vakarą žinai tokį vakarą
kai nubąli iš siaubo –
visur jau buvęs niekur nebuvai
grįžai iš visur niekieno nelauktas
nesulauktas svetimoj šaly svetimam mieste
ėjau gatve ir prašiau tavęs neišnykti
ėjau gatve kuo skubiau
kad tik savęs nepavijus
ir prašiau duoti man ženklą kur eiti
nežinojau jokio adreso neliko atminty
nė vieno vardo susispietę skaičiai
nepriminė jokio šaukinio
[...]


AUŠRA KAZILIŪNAITĖ. jūsų sąskaitos likutis nepakankamas
[...]
ta melodija
tarsi stotelė ties 21-ąja
tarsi janonio aikštėje besimėtantis
talonėlis ar daugiakalbės
moters dvejonė:
kuria kalba apraudoti
savo mirštantį vyrą?
[...]


MANTAS ČIŽAS. Eilės
[...]
jeigu ir kosmosas būtų
tik preliudija, pažadas

gera timpa mus čia pat
atgal sugrąžinanti

į teigiamų skaičių aibę
[...]


CASTOR&POLLUX. Verba de verbis
Allan S. Janik, Hans Veigl. Wittgensteinas Vienoje: biografinė kelionė po miestą ir jo istoriją. Iš vokiečių k. vertė Juozas Macevičius. V.: Kronta, 2005
Manau, visokių nutylėtų faktų apie Wittgensteiną ir jo šeimą būtų galima atrasti dar daug, bet tada tektų parašyti naują knygą. Prieš pradedant skaityti Allano S. Janiko ir Hanso Veiglio knygą, reikia būti jau truputį pasiruošusiam. Ne tik būti susipažinusiam su Wittgensteino traktatu, mėgti austrijokus, jų kultūrą ir virtuvę, bet ir, pavyzdžiui, būti perskaičiusiam puikią rusų išleistą prisiminimų-interpretacijų knygą "Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель" (Москва, 1993).

Linas Deimantavičius. Akimirka. Romanas. K.: AB "Aušra", 2006
Net man sudrėko... akys. Tas demonas uošvis, pasirodo, kankino ir ją. Kaipgi jo nenužudysi?.. Tikras vyras elgėsi kaip tikras vyras iki pat knygos pabaigos. Prisiėmė kaltę ir vėl sėdo už grotų. Slapčia net apsiverkiau... Kokia tikra ir nelaiminga meilė, koks pasiaukojimas! Koks siužetas, kokie netikėti jo vingiai! Visai kaip tuose 345-iuose meilės romanuose, kuriuos laikau namuose.


ELENA BALIUTYTĖ. Pasaulio fragmentai vidiniu žvilgsniu
Esė žanrui labai svarbus antrasis minėtos triados "autorius–tekstas–skaitytojas" narys – tekstas, tiksliau – jo kokybė, nes esė laikosi ne temomis, ne siužetais ir net ne vien idėjomis, o stiliumi. Teksto kokybei čia dėmesys turi būti vos ne toks pat kaip klasikiniame eilėraštyje. R. Rastausko knygoje apie tai yra labai tiksliai pasakyta: "Solisto ir choro at(si)skyrimas lėmė atnašavimą tam mažmožių Dievui, kurio visuotinumu įtikinti gali tik sėkmingai parašytas sakinys, sukaupęs ir žvilgsnio preciziškumą, ir idėjos paaukojimą ne tarsi privalomam atsakymui, ne lygties sprendimui, bet organiškam užgemančios minties ritmui" (p. 11). Esė yra minties tapsmas "čia ir dabar", improvizacija, džiazas.

RENATA ŠERELYTĖ. Marmurinė predestinacija
Laura Sintija Černiauskaitė. Kvėpavimas į marmurą. Romanas. V.: Alma littera, 2006. 208 p.
"Kvėpavimas į marmurą" pasižymi ir gaivalinga poetine (ne idėjine) struktūra. Savita teksto kompozicija – suskirstymas į skyrius – ir tų skyrių įvardijimas. Skyriuose "Spąstai", "Aukos", "Namai" randame stambiajai prozai būdingų požymių – įvykių seką, bandymą juos pagrįsti (pasakojamų įvykių analizė sunkiai įmanoma dėl specifinio lyrinio knygos pobūdžio), o skyriuose "Olos", "Trečias", "Daug šilko plaukuose ir visur" matome nedrąsų personažų bandymą įsiterpti į pasakotojos kuriamą realybę, galbūt net pasipriešinti jai, "iškristi" iš jos. Polifoninio motyvo atsiradimas, gyvenimiškų paralelių kūrimas ir noras pajusti Kitą, kalbėti Kito balsu – sveikintinas dalykas, ir nors šiame romane jis dar nėra pakankamai išreikštas, yra vilties, kad tai nutiks kituose Černiauskaitės romanuose.

LAIMANTAS JONUŠYS. Verstinės literatūros klodai
Dalia Zabielaitė. Nuo Prousto iki Beigbederio: egzistencija romano tinkluose. V.: Aidai, 2006. 267 p.
Jau ne tik fizikai, bet ir lyrikai skundžiasi, kad susiorientuoti verstinių knygų masėje sunku. Recenzijų spaudoje skaičius niekaip nepasiveja vis didėjančios grožinės literatūros knygų gausybės. Dalios Zabielaitės apžvalginis veikalas, kuriame aptariamos vienuolikos autorių knygos, šiuo nepriklausomybės laikotarpiu išverstos į lietuvių kalbą, ne tik supažindina su reikšmingų rašytojų kūryba – čia įdomiai, giliai skverbiantis analizuojami šie romanai, atveriami jų klodai. Šiuo atžvilgiu tai unikali knyga – jokios panašios kitos neturime, nors dauguma šių tekstų jau buvo pasirodę žurnale "Knygų aidai".

JOZ(U)Ė ŠUORAS. Kiunkė su raugintais kopūstais
Tradiciniai lietuvių pasninko valgiai. Sudarė Birutė Imbrasienė. V.: Baltos lankos, 2005. 207 p.
Jau peržiūrėdamas knygos turinį, nusidžiaugiau, kad pagal kai kuriuos tarminius pavadinimus rasiu ne tik valgio receptą, jo sudedamųjų dalių sąrašą, paruošimo eigą bei pastabų, kada ir kaip prie jo žiotis, bet ir autentiškos regioninės, "mažųjų tėvynių" raiškos. Žinau, kad žemaičiui ar net kokiam sužemaitintam kuršiui tarsi Pavlovo šunėkams sąlyginių refleksų bandymuose ima žliaugti seilės vien išgirdus minavojant kastinį, cibulynę, kruopynę, kanapių spirginę, mirkalą su kresnomis... Pasmakres apšlapę barzdočiai tada be burniavimosi stvertų seilinukus. Bet ma juos šunys! Ne apie tai daina.

JŪRATĖ BARANOVA. Eseistas – diagnostikas, ne ligonis (Polemika)
[...] Būtent apie "Š. A." eseistų sukurtą kalbos pasaulį, mano ribotu supratimu, literatūros kritikams ir būtų galima kalbėti. Aš apie jį – nekalbu. Neturiu kompetencijos. Kalbu apie bendresnius dalykus: apie egzistencines, transcendentines, vertybines teksto prielaidas. [...]

Andrius Šiuša. Maironio "Pavasario balsai" vertimas
Norėdamas pasitarnauti visai daugiakalbei žmonijai, nutariau išversti vieną įspūdingiausių gerbiamo kunigo ir poetos Maironio eilėraščių "Lietuva brangi". Kad suprastų visi pasaulio poezijos gerbėjai, pavartojau lotynų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, rusų kalbas.
[...]
Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

Belle ty, moja expensive Vaterland,
Kraj, wo schlafen in der tombe geroji viernyje!
Ne zria požylyje you yes defend,
Ne zria troubadour upon oneself obszernie!
[...]


RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s
Reikia jumoro jausmą turėti – ir viskas tvarkoje.
Jonas Mekas, poetas ir filmininkas

Jeigu žmogus meta šešėlį, vadinasi, jis šio pasaulio.
Marijus Petrauskas, dailininkas

Turėti reikalų su genijais – jofana!
Alvydas Lukys, menininkas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


54391. abr2006-03-24 19:18
Prasti popieriai. Jau ir el. redakcija užsikrėtė eiliakaliavimu: "turinys-sausas davinys".

54392. abr2006-03-24 19:21
Jei bus tik "Apvalūs daiktai", užpulsim ir nusiaubsim 7md.

54393. ivs2006-03-24 19:30
Ve, bus ir bendras televizorius ir sekmadienio pamokslas bedieviams.

54396. abr2006-03-24 20:32
Žinokit, el. redakcija erzina ir šaiposi: iš pradžių (19:18) pasirodė užrašas "Turinys-sausas davinys". :) Įdomu, kur Mykolas OK dingo?

54406. mieste2006-03-25 11:11
kas yra mykolas ok. apsvieskite nes kai dovanos man geliu nezinosiu is ko priimu.

54408. edva( (iš Platelių pašto)2006-03-25 11:33
Oho, koks intriguojantis numerio repertuaras!? Logiškai nuoseklu ir kone chronologiška būtų, jeigu įdėtų G.Radvilavičiūtės "Apie esė...skaitiniai"( atsakas J.Sprindytės įžvalgiems ir polemiškiems "Žiemos skaitiniams"). Važiuoju Plungėn, kioskan,V.Rekašiaus(buvo toks revoliucionierius poetas)-Senamiesčio aikštėje kioskas Viltis.Arba pas Raimio(R.J.)Mamą.Gimtojo miesto topografija ieškant Š.A...Pirmyn, edva!

54409. miestei2006-03-25 11:38
Dešiniajame viršutiniame kampe rask langelį "redakcija". Tiesa, info pasenusi, ŠA nebedirba nei Sigitas, nei Birštonaitė. Ten nurodyti ir el. redakcijos žmonės. Tačiau nežinia, ar info teisinga. Girdėjau, kad El. redakcija - trejybė. Pasak xX`o, Mykolas OK-mūsų laikrodininkas. Anksčiau labai gražiai komentuodavo, taigi iš gabių kalbai gamtamokslių, vienžo, beletristas. O gal anskčiau, kai komentuoklių veik nebuvo, jam šefas liepdavo komentuot, užangažuot komentuoklius? Suprasi juos...Be kita ko, Mykolas OK ir užupietis, ir kovotojas už vartotojų teises, ir visokių organizacijų ir internetinių leidinių redaktorius, ir t.t. Perskaičiau internete. Pati supranti, entuziastas fantastas irgi mielas "prietranka":))))) Tik tokie žydryniečiais rūpinasi:)

54410. JL32006-03-25 11:39
Ir kam is Maironio dabar taip tyciotis? Nejuokinga. Kas matet visa Siusa popieriuj, apsvieskit, kokia to prasme?

54411. abr miestei2006-03-25 11:39
Edvos nepavysi...O žadėjo atostogaut...Beviltiškas:)

54412. mieste2006-03-25 11:45
sugris ne kur desis. slapiom kojom ir varvancia nosim. ko gero net svilpuko nebegales papusti.

54414. rudra > JL32006-03-25 12:17
Taigi, aš irgi nepagavau. Popieriniame prasmės neaptikau. Mano galva, čia lyg iš vertėjų šaipomasi, ne iš Maironio, bet vis tiek aukščiausio lygio lėkšta beskonybė, net nesmagu. ,

54416. kepkit pyraga ir laukite2006-03-25 13:12
reiks kuria diena uzeiti i redakcija ir visus atidziai apziureti. laikrodininkui reiktu priminti kad siandien persukame laikrodzius. nors gal ir pats zino jeigu ok.

54424. lgt2006-03-25 18:45
susitiko dvi jūratės ant lieptelio...gaila, kad prenumerata baigiasi, iš ,,sauso davinio" taip ir nesužinosiu kuri kurią... Intrigantai, tie šatėniškiai, bet jei nieko nekeis ( šiuša ir kita silkiška poezija) taip ir nuspręsiu likti be duonos savaitgalinės:) Tiesa, iš komentarų pastebėjau, kad niekas nepasigedo prieštaringųjų knygų aptarėjų? Kažkaip lengviau be jų kvėpuoja laikraštis.

54425. ivs2006-03-25 21:00
Įdomu, kaip ežerui Bedievių teologija.

54426. Karlas Modestovičius Zalupianskis2006-03-25 21:03
Kaip sako mano draugelis Egoras Francovičius Zabolujevas - esė tai gerai ..

54427. ivs2006-03-25 21:07
Sako belski ir tau bus atidaryta. Ne dėl to, kad šeimininkas geras, bet dėl tavo įkyrumo. Aną kartą gavau pagalį (burokais ir kt. daržovėm ir aš nusivyliau), o dabar noriu apvalių daiktų.

54428. spek kas2006-03-25 21:44
tikrai taip manai, kasparai, - kalbi kitaip nei iprasta? kai paskambinsi kita karta, gal per ce gevaros gimimo diena, pabaigsiu pasakoti istorija apie savo mociutes broli komunista. nes tada dar nebaigiau. kazkas sutrukde. papasakosiu kas ji isgyde nuo komunizmo.

54431. ivs2006-03-25 23:11
Man visai nieko tas Maironis, t.y. tas Šiuša pasirodė. Gal kad Jono Meko mintis greta. Nejauku, kai iš maironių, janonių ar net mahometų daromi stabai ir jau šiukstu nevalia šyptelėti. Galų gale ta proga iš naujo perskaičiau Maironį. Mintinai nemokėjau, tad buvo miela ir naudinga. Kitaip nebūčiau prisiruošus. Iš pradžių prisijuokiau, kaip žmogus, paskui daug visokių minčių prigalvojau, kokia man Tėvynė graži ir kaip aš tą suvokiau, kaip New Yorke pagalve bandžiau užkimšti sieloj atsivėrusią skylę, net pažvelgiau sau po naktiniais, ar tikrai nėra žaizdos - taip graužė, taip degino. Tada irgi pagalvojau, kokios tuščios man vidurinės suole atrodė džiovos iškankintų poetų metaforos... kokia kalba mano gimtoji graži, tik gaila, kad vis labiau prikaišiojama viskokių partikuliaristnių predestinacijų... Nu, žodžiu, išvien gerai laiką užmušiau :) Ir dar pagalvojau: na, pasigyrė žmogus, kad moka kelias kalbas. Šmaikščiai pasigyrė. O galėjo kaip koks pionierių vadovas ateiti ir šmaikščiu oleandrams galvas nukapoti: aš štai rimtas žmogus, o jūs čia tokie visokie ankokie nedatiopos, užuot rodęs savo išmintį juokaudamas, o ne įžeisdamas.

54436. abr ivsei2006-03-25 23:34
Pionierių vadovui skiri per daug dėmesio. Tai gali tapti psichologine/traumine priklausomybe. Žinok, esama vyrų, kurie pasitelkia kytrus būdus moterims palaužti. Nepastebėjai jo eksperimentų su moterom? Čia apšaukė veik visas moteras ir po to psichologiškai "primygo" jo atsiprašyt. Net kaimietė su rūta jo atsiprašė...už tai, kad jas perliejo bizūnu. Ar pionierių vadovas taip elgiasi sąmoningai? Nežinau. Nesvarbu. Tai aistra. Įdomus žmogus. Pamėgink nuo jo atsiriboti. Pats atsiprašys.

54438. ivs2006-03-25 23:41
Gerai sakai, einu ir atsiriboju. Pasistengsiu.

54453. vienisas stiebelis2006-03-26 20:18
rodos dalyvauju bet kartais imu nesuprasti kas apie ka. kaimiete su ruta atsiprase pionieriu vadovo? gal yra dar treti "slapti laiskai" be "senu" ir "nauju"? priimkit ir mane, as ka tik grizau is kiemo.

54457. vienisas stiebelis2006-03-26 20:37
einu isvirsiu fanareliui siernikiuku.

54490. stiebelis, bet ne vienišas - su stiebele2006-03-27 09:33
Numeris kaip numeris, tik Beresnevičius nusikalba iki beprotybės, jau tikrai kad neturi iš ko žmogus rašyt, kitąkart lauksim apie trikampius, dar kitąkart - apie trapecijas, kvadratus,stačiakampius etc. Ir nabagės Sprindytės man gaila - kritikės puola iš visų pusių, o aš lauksiu jos "Pvasario skaitinių"...Jūrate,rašyk, nieko nepaisyk, ypačiai - kitos Jūratės...

54494. vasi nenori kiunkės2006-03-27 11:18
O kodėl yra pažeidinėjamos Edvos prognozės ir niekada nei pro duris anei langus ar kaminus neįleidžiamas G.Radvilavičiūtės džinas? kad ir kokiam transe būtų mano smegenai, jos tekstai taip maloniai pakutena, pagraužena.. o čia vietoj rafinuotai įkalbinto čeburėko - še tau kiunkę su raugintais kopūstais į dantis:((

54495. lape2006-03-27 12:58
Beresnevičius, Kaziliūnaitė ir -js- traukia numerį. Kiti tokie monotoniškai atgrasus :/

54508. Virginijai-Krosnies Konstruktorei2006-03-27 17:41
Jūsų "Senoji krosnis" man suteikė daug džiaugsmo. Buvo malonu skaityti dar vieną puikų etnologės profesionalės straipsnį.Kadangi kartu laikėme pas Prof. N. Vėlių mitologijos egzaminą, prisiminiau vieną Jo mintį, kad moksle galima ne viena interpretacija. Arba egzistuoja daug kelių, kurie gali nuvesti į vieną tikslą.Nesiginčiju, jog papečkė mitologiškai asocijuojasi su požemio pasauliu, tačiau tokiu atveju ji galėtų atitikti maginę funkciją. Ypač, kad su ja koreliuoja ir pečelyje laikyti žalčiai,ar prie krosnies guldomi elgetos ir žydai, kaip svetimo maginio sluoksnio atstovai. Tuomet vidurys arba žemė (pavyzdžiui,miegamoji vieta ant krosnies) atitiktų žemdirbius, o pati ugnies vieta - trečiąjį viršutinį karių sluoksnį. Nedrįsčiau sakyti, kad seneliai ir vaikai yra tokios amžiaus grupės, kurios nebepriklauso kultūros sferai. Kokią vietą joms skyrė indoeuropiečiai atskleidžia pasakų grupė apie arkliu paverstą jaunuolį AT 314. Vaikas arba jaunuolis atiduodamas raganiui, skaito knygas, išmoksta burtų (magijos pasaulis). Su žirgu pabėga ir patenka į karaliaus dvarą, kur tampa sodininko tarnu (žemdirbių pasaulis). Paskui skrieja oru, visas spindi auksu ir kaunasi su slibinu, milžinu Gvidonu ar kt. priešu (kario funkcija). Tie seniai, kurie seka pasakas vaikams, ir vaikai, kurie jų klausosi ir jas išmoksta, kaip tik ir priklauso pirmajam žynių sluoksniui.Kad krosnyje nėra eiliškumo nieko nuostabaus, nes ji per daugelį amžių sujaukta. Reikėtų nusikelti į senesnius (numo)laikus. Į aitvarą būtų galima žiūrėti paprasčiau, kaip į namų turto dievą. Juk jis toks ir yra, neša visokį labą, grūdus, javus, pieną etc. O, kad jis yra "namudinis" ir parodo kačerga. Į aitvarą taip pat galima žiūrėti trejopu žvilgsniu: pečelio žaltys arba deivis pagirnis (požemis), aitvaras (žemė) ir koks nors Drakono žvaigždynas (dangus). Pagarbiai - Geltona Žąsis.

54520. nukritusi nuo krosnies2006-03-27 23:06
kas yra jaunuolis AT 314?

54521. AT 3142006-03-27 23:39
20-ties metų jaunikaitis

54540. va taj va2006-03-28 14:57
Giedra Giedroji, vien dėl tavo esio, tavo "asmeniškos patirties, subjektyviai" aš ir pirksiu šiuos šatėnus. Ir vėl lauksiu lauksiu - kad ir pusę metų...

54541. vai vai2006-03-28 16:13
O aš nepirksiu, nes neradau nieko, pirmas puslapis visai sumautas, o apie esius jau nusibodę....

54544. ADOLFAS2006-03-28 16:38
SKAITYKITE PATRIOTINIUS WEBSAITUS: www.natvan.com/russian www.davidduke.com www.cofcc.org

54626. nukritusi nuo krosnies2006-03-30 23:38
ar jaunuolis AT 314 tikrai ne traktorius ir ne motociklas?

54650. Ginkdie2006-03-31 20:03
1910 m.suomių folkloristas Antti Aarne pasiūlė pasakų siužetų tipų klasifikaciją. Remiantis A. Aarne`s sistema buvo sukurta daug nacionalinių katalogų; 1928 m. amerikiečių folkloristas Stithas Thompsonas išvertė ją į anglų kalbą ir papildė naujais siužetų tipų aprašymais. Taip A. Aarne`s pasiūlyta pasakų klasifikacija tapo 1961 m. gerokai papildyto tarptautinio A.Aarne`s-S.Thompsono pasakų tipų katalogo (AT) pagrindu. Šiam katalogui sudaryti S.Thompsonas panaudojo ir J.Balio susistemintus lietuviškų siužetų aprašus (B.Kerbelytė).

54655. nukritusi nuo k2006-03-31 23:44
nejaugi yra 314 skirtingu siuzetu?

54663. Legionas2006-04-01 12:36
Vien stebuklinių pasakų, kurias yra aprašę mūsų tautosakininkai, turbūt yra apie 800 siužetų tipų. O visame pasaulyje tai o-o-o... Mane net šiurpas ima! Jų vardas - legionas.

54665. vel uzlipusi ant krosnies2006-04-01 12:54
na legionas tai legionas. tik dziaugiuosi nes pasakas megstu. sovietiniais laikas tikras lobis buvo Basanaviciaus pasakos. senas leidimas. saugojau kaip savo aki. po to jas gaziai naujai isleido. bet vaikams nebegalejau paskaityti, nes jie nesuprato senoviskos kalbos. dar turiu pastaba del musu pasaku pabaigu. pirmapradis ziaurumas atsiskleidzia zveriskiausia forma. israunamas liezuvis, istasomos zarnos. tai kas kad raganai bet vis tiek. tik permeti akimis ir ant greituju sukurpi pabaiga: "tada jie nuejo namo". "niekas jos daugiau nebemate". gal ziauruma galetume irasyti i lietuvisku bruozu kataloga. pagalvokite apie tai.

54670. krosnies kaminas2006-04-01 15:28
Labai gražios (ir trumpos) Brolių Grimų "Vaikų ir namų pasakos", išspausdintos 4 tomais. Jose sudėta 200 pasakų ir 10 legendų. O dėl žiaurumo... ar jo nepropaguoja TV, ar su juo vaikai nesusiduria realiame mokyklos gyvenime. Gal reikėtų kalbėti apie totalinį mūsų žiaurumą (ir nebaudžiamumą)? Kas tarpukary užmušinėjo Lietuvos kaime gyvenančius vienišus senukus?.. Nors J.Basanavičiaus pasakos jau kadu kadai buvo išleistos...

54671. nuo krosnies2006-04-01 16:07
na as ne visai rimtai apie pasaku ziauruma. zinoma kad ne del to vaikai uzauga ziaurus. maciau knygyne naujai isleista "suzeista veja". labai grazios pasakos.

54672. slogutis gina tautą2006-04-01 17:10
Žiaurumui, pasak Nietzsches, reikia ypatingo jautrumo, atidumo jausmams partnerio

54681. ivs2006-04-01 22:01
vienas pažįstamas vaikas savo kūrybos pasakas užbaigdavo taip: ir jie išsiplovė dantis ir išėjo. Čia, reik manyt, modernas.

54685. m - ivs2006-04-01 22:52
jusu pazistamas vaikas tikrai uzaugs neziaurus ir su balta sypsena.

54686. ivs - mst2006-04-01 23:01
Dar tas vaikas sakydavo, kad dantukai turi buti stiprūs, kaip Maskva. Tai nežinau, kas iš jo išaugs :)

54688. m - ivs2006-04-01 23:09
dar klausimas - kas ji toki augina? idomiu vaiku sutinkate.

54690. ivs2006-04-01 23:14
Tai Kaune, ir ne tik, gerai žinomo aktoriaus vaikai :) Kartą, vienas sekė pasaką lietui lyjant, o kitas tarė: tu tėveliui gėdą padarysi. Man iš tiesų labai įdomūs vaikai ir kaip iš jų išauga gogoliai.

54691. ivs2006-04-01 23:20
Kitą kartą stebėjau dvi mergicas. Viena sakė: aš esu saulelė - ryte pateku, vakare nusileidžiu, žemę po galva paisdedu, debesėliais užsikloju. O kita - aš esu Ula. Miegu su pagalve.

54692. m2006-04-01 23:21
na kas cia dabar, ar gogolis tai sviesulys jums koks? kodel man atrodo kad stepancikovo dvaro tartiufo (kaip jis vadinosi) prototipas buvo gogolis. gal kvailyste pasakiau? atleiskite cirko artistei.

54693. m2006-04-01 23:25
o as karta klausiausi kaip du berniukai snekejosi trolike. berniukai gal ir siaip praktiskesni uz mergaites. abudu iz kazkur grizta, vienas kalbina dar kur vaziuoti (is tiesu prisimenu - i tikejimo zodzio palapine lazdynuose, bet tai tarp kitko). o pirmasis sako: ne, vaziuosiu namo, gal mama bus iskepusi kugeli. situos jo zodzius isidemejau ir daznai prisimenu. kas vaika namo traukia. juk kugelis ne tik kugelis - jaukumas namu, ar ne?

54694. ivs2006-04-01 23:26
Dėl gogolio kalta vasi. Per ją gogolis tapo etalonu to, į ką gali išaugti vaikai, jei jų mamos kokios ten? Privažiavę? Kvanktelėjusios?

54695. m2006-04-01 23:28
ar gogolio mama buvo pavaziavusi kvanktelejusi? nezinojau. is tiesu kaip mazai zinau apie gogoli. net keista.

54698. ivs2006-04-01 23:34
Manot, ateis dabar vasi ir pasiaiškins? Sulauksim! (čia turi būti ne šauktukas, o išsiviepusi roža, kuri reiškia susirūpinimą, kur dingo vasi).

54702. abr2006-04-01 23:49
Ne dingo, o mirksta cocacoloj plazoj, taigi kino pavasaris, tamsumos! Miegot metas. Šiąnakt šals. Ryt lietus. Ne, tai ne pavasaris, tai pasityčiojimas.

54706. zeta2006-04-02 00:19
Durneles :), vasi siuskim ne roza, o roze. Tegul koks karininkas, prajodamas ant zirgo, imeta per langa.

54711. Motina2006-04-02 04:45
Aš suprantu, kad Giedra Radvilavičiūtė yra nacionalinis turtas. Tačiau kodėl būtent ŠA sugalvojo jį pardavinėti? Nededat teksto todėl, kad norite, kad aš laikraštį nusipirkčiau? Mielai, bet šiandien neturėjau piniginių vienetų, negalėjau to padaryti.
Prašau iš nacionalinio turto nedaryti verslo. Jus remia Spaudos, radijo ir televizijos fondas, taigi mano pinigučiais irgi.
Jau gana Telekomą pardavėm, tai dabar ir Radvilavičiūtę pardavinėjate, mat ką reiškia suteikt jums tokią galimybę.
Prašau publikuoti jos tekstą.

54721. edva> Motinai2006-04-02 13:27
Motin, ir aš pasirašau po Jūsų žodžiais!Gal suruoškime piketą priešais TĄ Fondą?(kaip andai Jurga I. priešais Kinijos ambasadą:kurso draugas išvykęs atostogauti, namie vieni vaikai paaugliai,įeina Tibeto laisvės šaukliai, atveria langus ir iškiša tibeto vėliavas- tiesiog kiniečiams ambasadininkams panosėn).

54734. mieste edvai2006-04-02 16:49
o kur kinieciu ambasada?

54738. edva> mieste2006-04-02 17:39
Bičiulis Z.L gyvena Algirdo gatvėje; priešais, kitapus gatvės, Kinijos ambasada.Negi kiniečiai emigravo iš ten?

54740. mieste edvai2006-04-02 17:52
tikriausia ne. bet uz rusu ambasados irgi kazkas yra kinieciu. ir dar prie upes. platus kinieciai yra. jusu biciulis gali gauti plyta i langa. nuo kinieciu.

54743. edva> miestietei2006-04-02 18:25
Kiniečiai žiauriai mandagūs: langų anei veidų lietuvaičiams nedaužo. Į bičiulio namus netrukus pristatė lietuviška policija,saugumas, mandagiai pagrasino bauda.Tuom tąkart viskas ir baigėsi.P.S.: sutikęs paklausiu bičiulį: teberiogso tame keturaukščiame pastate kiniečiai ar išsinešdino kur kitur.Prie upės, geltonosios...

54755. Edvai ir miest2006-04-02 21:09
El.Red.: Artūro iš Vilniaus komentaras panaikintas.

54757. abr2006-04-02 21:35
"padorius" -čia apie ką? Tą, kuris sakė "Zeta iš klozeto" ir pn.? Vyras turi suprast vieną kartą ir for good: virtualybėj- kaip ir gyvenime - prisidirbsi - nebus atleidimo. Jokių "atleiskit, kitą kartą taip nedarysiu, pasitaisysiu...blablabla..". Kalba baigta.

54758. ss2006-04-02 21:48
El.Red.: Artūro iš Vilniaus komentaras panaikintas.

54759. abr2006-04-02 22:06
Mano 54757 skirtas aišv (54755). Galite neabejot.

56841. Goša2006-05-26 10:34
Geda kažkoks išsikvėpęs.

56864. Rasa apie "Akimirką"2006-05-27 14:36
Šiaurės Atėnai teisūs - Linas Deimantavičius parašė tobulą knygą. Dar nebuvo tokio lakoniško, bet tuo pat metu visiškai išbaigto romano. Knyga "Akimirka" telpa viename tušinuke. Gali skaityti ją, skaityti, mėgautis, o perskaitęs pasukti ir imti... rašyti. Kiekvienas parskaitęs ją gali rašyti savo paties knygą, savo romaną. O jei nesiseks, vėl pasiskaityti. Tas vienintelis sakinys tikra paguoda visiems nevykėliams.

Rodoma versija 27 iš 28 
0:32:52 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba