ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2006-05-13 nr. 796

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (27) • VYTAUTAS STRAIŽYS. Manęs niekas neskiria nuo tolumos (4) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Pasiklydę laikeVALDAS GEDGAUDAS. Radausko mirtis-js-. Sekmadienio postilėRIČARDAS ŠILEIKA. Ten, kur mokėsi J. JanonisJOANNA PODGÓRSKA, PAWEŁ WALEWSKI. Gydytis, gydytis ir dar kartą gydytis (7) • SIGITAS GEDA. Arklių užkalbėtojaiGALSANSUKH BAATAR, BAN’YA NATSUISHI, XIAO KAIYU. PoezijaINEZA JUZEFA JANONĖ. Pas beduinus prie Raudonosios jūrosCASTOR&POLLUX. Verba de verbisRENATA ŠERELYTĖ. Klausimai idealistuiGINTARAS LAZDYNAS. Išorinio gyvenimo kronikos (3) • VYTENIS ALMONAITIS, JUNONA ALMONAITIENĖ. Pajūriai (3) • MONIKA BONČKUTĖ. Oro prekybaVIRGINA ŠUKYTĖ. GalvosANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXXII)PASITARIMAS (320) • LAIŠKAI (168) •

Poezija

GALSANSUKH BAATAR, BAN’YA NATSUISHI, XIAO KAIYU

[skaityti komentarus]

iliustracija
Yan Zhenging. Yan šeimos šventyklos stelos atspaudas. VIII a.

  42-ą kartą vyksiantis tarptautinis festivalis "Poezijos pavasaris" šiemet ypatingas savo geografija. Jame dalyvaus poetai ne tik iš Europos ir Amerikos žemynų, bet ir iš Tolimųjų Rytų.
  Norėtume Jums pristatyti tris iš jų.
  Galsansukhas Baataras (g. 1970, Mongolija) studijavo Maksimo Gorkio literatūros institute Maskvoje. Dirbo pagrindiniuose Mongolijos laikraščiuose redaktoriumi. Išleido penkias poezijos knygas. Yra gavęs Mongolijos rašytojų sąjungos apdovanojimą (2002), nacionalinę literatūros premiją "Auksinė plunksna" (2003), Tarptautinio poezijos festivalio Didįjį prizą (Ulan Udė, 2003).
  Ban’ya Natsuishi (g. 1955, Japonija) – literatūrinis Matsayuki Inui pseudonimas. Tokijo universitete jis baigė lyginamąsias literatūros ir kultūros studijas, gavo menų magistro laipsnį. 1992 m. Meidži universitete, kuriame dėsto iki šiol, jam buvo suteiktas profesoriaus laipsnis. 1998 m. kartu su Sayumi Kamakura įsteigė periodinį haiku žurnalą "Ginyu". Buvo vienas iš Tarptautinės haiku asociacijos steigėjų, šiuo metu yra šios organizacijos direktorius. Jo kūryba apdovanota daugeliu Japonijos prizų.
  Xiao Kaiyu (g. 1960, Kinija) gavo tradicinės kinų medicinos diplomą. Dirbo žurnalistu. Kinijos, Vokietijos, Italijos, Šveicarijos, Olandijos, JAV universitetuose dėsto meno estetiką ir teoriją. 1997 m. gavo stipendiją ir buvo pakviestas į Berlyną organizuoti Naujosios kinų literatūros festivalį. Jo poezija išversta į vokiečių, anglų, italų, danų kalbas.

  Puslapio "Rytai" redaktorė Agnė Biliūnaitė
GALSANSUKH BAATAR


Impresionistinė pavasario melodija Uneedei niutage*


    Kai drugelių niutage, panašiame į sene-
    Lės portretą, juodai lopiniuotas šunelis risnoja įkandin
    Raitelio, taip skambiai viauksėdamas,
    Ir pavasaris, kaip šarka, triukšmingai erzeliuodamas atskris,
    Čia taip tylu, tarsi margi drugeliai, tarsi žąsys-gulbės
    Apleido niutagą, staiga susiruošusios į Ameriką.
    Kai margų drugelių niutagas ankstyvą pavasarį
    Tampa baltmargių karvių niutagu, išlikusi žolė
    Žūva. Permatomoje erdvėje, lyg akiniai,
    Debesys plaukia, ir lyg atpažintų drugelių sparneliai
    Vėjas šnarena. Kai perregima juoda skruzdė
    Sodrioj žalumoj gulinčios knygos antraštę perskaitys paraidžiui:
    "Geriausias poetas Blez Sandaras",
    Pajus jinai, kaip maišosi galvelėj ir drumsčiasi
    Protelis, ir prisiglaus ji prie žolelės, o paskui išeis namo,
    Kai mylimas ateis ateis ir už rankutės paims.
    Uneedei niutage vasarnamiai rausta kaip rutuliai,
    Uneedei niutage auksinės išvietės akinamai blizga.
    Ir žalias lėktuvas, pasmakrę parėmęs,
    Svajingai guli aerodromo toly.
    Tarsi medinis suolas mano siela, kai ims mūkti liūdna
    Karvė, suspurdės ir ateis jinai,
    Suknios klostes taisydama, sėdi ir skaito eilių knygas, ir mano kūnas
    Taip keistai pakils, ir sapnas tęsias…    Pilnatis Uneedei niutage


    Kai būrelis lakštingalų, kaip girtuokliai,
    Aklieji ir vėjas, klajojantis aplink kal-
    Vas-lamas, panašias į ratą, veidrodį ir stepę, čiaudė-
    Damas nuo laužo dūmų (Švilpiančiųjų
    Liaudies dainos), panašių į lamiukus
    Ant didelių ir mažų dviračių,
    Link Churmast-motulės,**
    Užbrėždamas tieses ir dalindamas atkarpas,
    Vargdamas, kentėdamas, nardydamas aukštyn ir skraidydamas,
    Dingsta – "Om Mani Pad Me Hum!"
    Kai laikrodžių rodyklės kaip gervės sparnai
    Pilnaties šviesoje matuoja erd-
    Vę nuo vystyklėlių iki karsto, ir kai-
    P žadintuvas nuojauta Karmą pašauks,
    Ir švelnios Solongo rankos, kai-
    P drugeliai, nebylius mygtukus žadintuvo paju-
    Dins, pilnatis Uneedei niutage, kai-
    P greit gimdysianti mama, Šviesą, kai-
    P žvakelę blyškią, lieja ir laukia (seanso pabaigos).
    Uneedei niutage būsimoji motina kai-
    P pilnatis snaudžia pavakare prie lango
    Ir pasakas mokos atmintinai. Motinos vandenyse,
    Neramiuose kaip laikas, staiga prabunda
    Gražus berniukas ir paprašo: "Leisk į mėnulį pažiūrėti"
    Ir pilvuką sidabrinį Cveigą skaitančios mamytės
    It medinį lopšį tyliai palinguos.
    Kaip širdies plakimas lėliuko vystykluos
    Uneedei niutage naktį pilnaties
    (Kur katė snaudžia universalinėj parduotuvėj, laukdama šeimininko)
    Sąskaitos skaitliukų, skaičiavusių nuo vakaro lig ryto,
    Uneedei niutago piliečiai negali sumokėti –
    Laike, atleiskite jiems, prašau…
    Vakare, kai norisi sukurti keturioliktąją apasionatą (L. v. B.),
    Uneedei niutage aklos lakštingalos skraido ir tada
    Aš lauksiu to laiko, kai botanikai
    Tų nelaimingųjų pėdsakus suras ir žvelgs
    Ne pro mėlynus laužus liūdnų Kalvų-Lamų, o per mėnulį
    Pilnaties Uneedei niutage. Atleiskite tiems, kurie savo karmą-dalią kažkada paskui,
    Toli, kaip vienišų būtybių pėdas, pamatys.
    Atleiskite, prašau, Uneedei niutago piliečiams…
    …O, LAIKE…

    _______________________
    *Niutag ypatingu Mongolijos buriatų dialektu reiškia "tėvynė", "gimtinė". Čia Uneedei niutag pažodžiui būtų verčiama kaip "karvių kraštas".
    **Churmast-motulė – aukščiausia dievybė Mongolijos mitologijoje, įkūnijanti dangų.


    Vertė Antanas Šimkus
    BAN’YA NATSUISHI


    Nėra
    la Revolution japonaise.
    Bangų keteras skaldo kruša

    Pradingdamas
    tūkstančiui metų
    pakabinu krioklį.

    Krinta sakūrų žiedai.
    Krauju permirkęs
    laikraščio lapas.

    Jūra, šėlstanti jūra –
    galias perdavusių
    Dievų oda.

    Valdiška serenada
    paliko tarpuaky
    delčią.

    Gilės
    virš rūko.
    Besimeldžiantis žmogus.

    Ginkluotas keturiais tūkstančiais metų
    menhyras
    klausosi paukščio.

    Nuogos šakos.
    Žvaigždės ir šįvakar tėra
    spaudos riktas

    Rytuose
    prigula
    rūko titanas

    Plaučiais atpažįstu
    Smėlėtą žemę
    Ir safyrinį dangų

    Žmonės išnyksta,
    didžiulė kalkakmenio
    Aikštė

    Vertė Agnė Steponavičiūtė    XIAO KAIYU


    Parke

    Šiandien, tarsi išsipildžius norui, ketvirtą valandą popiet
    Ant Zhongshan parko suoliuko aš giliai giliai
    Įmigau. Nubudęs pajutau, tarsi būčiau ko netekęs.

    Kiaurymė – ne anose medžio-orchidėjos taichi praktikuojančiose moteryse,
    Ir ne anuose futbolą žaidžiančiuose vaikų kūnuose, bet manyje,
    Pievelėje miegančiame, tas palaimingas įtrūkis.

    Keletas daiktų išnyko: aš – iš nėščios moters pilvo,
    Mušinėjamo kamuolio garsas, cikados čirškimas. Ir virš parko praskridusio lėktuvo
    Ūžime išgirdau vis daugiau ir daugiau klausiančių spragų.

    Kartą svarsčiau – dangus tapo banku,
    Praradusiu savo vertybes, savo audrą, savo
    Erdvę; ir aš neturiu nieko, ką galėčiau paaukot išpažinęs.

    Tai, ką turėjau – praėjo, man bežiūrint
    Nuo manęs atsiskyrė. Tai, ką turėjau – išnyko, man bekalbant
    Dingo. Neliko nei formos, nei tūrio.

    Ir tada suprantu, kad laidotuvių ceremonijoje raudančių artimųjų gedulo rūbai
    Visai nėra mirusiųjų kvėpavimas,
      Ar atgaila.
       O ne. Tikrai ne.    Sekmadienio popietė


    Vaikai, palikę tėčius ir mamas, kyla keltuvu,
    Vagonėlis greit slysta, jie rėkia ir klykia,
    Jų juokingi keiksmažodžiai perrėžia atrakcionų parką,
    Užmiršę mokyklose mokytojus ir namuose knygas.

    Madinga žmona sėdi šalia jauno vyro.
    Iš kur jai žinoti, kad jis atsargiai eina
    Vandeniu, jausdamas, tarsi svoris jį keltų aukštyn,
    Naštai didėjant.

    Linksma šypsena blyksteli jam tiesiai į veidą,
    Jis, spaudžiamas minios, išsiveržia iš parko, įsižiebia gatvės žibintas,
    Jo šviesoje išsiskleidžia balti persiko žiedai, ir kai visa šeima
    Sulipa į autobusą, jis neria į miegą.

    Vertė Agnė Biliūnaitė

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 28 iš 29 
0:28:54 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba