ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-09-25 nr. 958

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PANOS KARNEZIS. Gimtadienio šventė (15) • KASPARAS POCIUS. Mokymasis kaip emancipacija (19) • -gk-. Sekmadienio postilė (10) • Su profesoriumi STASIU SKRODENIU kalbasi Mindaugas Peleckis. 400 žodžių paslaptis (3) • VIDAS POŠKUS. Ekspresionizmo beieškant (13) • SIGITAS GEDA. Skruzdėlė ir vertikalė (29) • DONALDAS STRIKULIS. Mstislavo Dobužinskio mokykla (1) • RIČARDAS ŠILEIKA. n...u...o...g...i...r...d...o...s (4) • VYTAUTAS P. BLOŽĖ. Eilės (23) • ODETA VILKIŠIŪTĖ. Paveikslas (7) • MARIJUS BERNATAVIČIUS. Lengvas būdas patekti ant knygos viršelio (5) • DAIVA ELERTIENĖ, DAINIUS ELERTAS. Pasmerktoji auklėjimo tradicija (3) • VIDAS POŠKUS. Odė kontraforsui (7) • ANDRIUS PATIOMKINAS (1) • Aistė Kisarauskaitė. STOTELĖ: R. Šileikos pašto istorijos (14) •

Skruzdėlė ir vertikalė

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]


2007 metai

Dar vienas R. Š. pastebėjimas


Ir subtilus gretinimas – iš jo poetizmų!
Taip ir tiksi laikrodis. Senatvėje laikrodžiai eina labai lėtai, o gyvenimas bėga prie liepto galo labai greitai, užtat niekur žmogus ir nebespėji.
(Jis mirė sulaukęs 80.)

Pochuistai


Lietuviškai tai bene būtų „O man vienodai rodo!“ Viešai tokie esą prisipažįsta jau daugelis, ir vyresni, ir jaunesni. Nemanau, kad čia kokia ideologija. Tiesiog žmonės taip ginasi, atsiriboja, maunasi tokias kelnes.
Cinikai? Gal irgi ne tas. Pinigų kartos žmonės? Natūralu, kad sakyti tiesą yra nelengvas darbas. Šiuo atveju reikia džiaugtis, kad žmonės bent retkarčiais prasižioja. T. y. pasako, ką galvoja.

Pavasario gėlytės

užsklanda
    Laukinės gėlytės, laukinės,
    kažkaip violetiškai balta,
    daugiau gi mes nieko nežinom,
    o joms anei šilta, nei šalta.

Gegužės 14, pirmadienis


Imitatio Christi


Su tuo terminu susidūriau bene skaitinėdamas O. Mandelštamą. Ankstyvoj jaunystėj. Ten jis užsimena, kad visi poetai daugiau ar mažiau seka Kristumi. Įsivaizduoja, mėgdžioja. Dabar, versdamas P. Verlaine’ą, VII „Išminties“ soneto gale radau priminimą apie tokio supanašėjimo baigmę.
Taigi, sekėjai Kristumi, neužmirškime, kad mesijas buvo nukryžiuotas kaip nusikaltėlis. Nuoseklioji pabaiga. Tuotarp didžiuma nori laimingos pabaigos.
Kristus karalius, bet ironiškai – su karūna iš erškėčių.

Vabalijos šalies anekdotai


Karalius renka žmoną savo sūnui. Karalaitės sėdi ir laukia.
Pirmoji:
– Jei karaliaus sūnus mane vestų, pagimdyčiau jam daug vaikų.
Antroji:
– Jei karaliaus sūnus mane vestų, stengčiausi, kad ant jo stalo būtų patys skaniausi valgiai.
Trečioji:
– O jei mane vestų, tai jį labai mylėčiau, į karą lydėčiau, savo kūnu nuo kulkų užstočiau...
Ir klausimas:
– Kurią karalaitis pasirinko sau į žmonas?
Atsakymas:
– Ogi tą, kurios krūtys buvo didžiausios...

Spinduliuojanti


Tai buvo jau beveik prietėmy, pavasarį. Jinai sėdėjo priešais mane. Ir klausinėjo apie moteris. Ūmai pamačiau, kad visa ima spinduliuoti. Iš jos ėjo spinduliai. Šviečianti elektra. Ėmiau stulbti, pasijutau hipnotizuojamas, tarsi tie spinduliai imtų mane supti.
Po dviejų parų pavakariop dar jutau tą pačią energiją ir parašiau:
– Jeigu Tu už manęs ištekėtum, aš būčiau laimingas.
Po kurio laiko pypt, pypt. Atsidariau:
– Aš priblokšta. Norėčiau nutekėt...

Henriko eilėraštis


Mačiau jį patį, po daugelio metų, bet labai iš arti. Plikė kaip kapucino, ilgi žili plaukai aplinkui. Ir balsas:
    Vieškelis veda iki gegutės,
    Vanduo priešais vėją šiaušias,
    Ir jokio sugrįžimo,
    Ir jokio sugrįžimo,
    Ir jokio sugrįžimo džiaugsmo.

Laisvažmogis


Valkata ir karalius – vienam asmeny. Pamaniau, kad ilgai nešiojausi tokio derinio vaizdinį.
Pavasarį jis nusileido prie Neries. Ilgas, liesas, pražilusia barzda. Iš savo krepšio ėmė traukti „mantelę“, išsirengė ligi juosmens, apsimazgojo, susitrumpino barzdaplaukius, skutosi...
Tai buvo baugu, sykiu traukė...
Šįvakar mačiau jį prie šiukšliadėžių. Dairėsi paukštišku žvilgsniu. Ką jis čia randa? Kaip įstengia prasimaitinti?
Jeigu būtų įmanu sujungti į vienį – pavasarį, žydintį gamtovaizdį, upę, valkatą... Jo jėgą ir mano vaizduotę... Iš mūsų išeitų tas, kurio ieškojau.
INRI.

Gegužės 16, trečiadienis


Vedlių stygius


Jau kelintam leidiny skaitau poetų padejavimus, kad trūksta duodančių toną, vedlių, „pirmųjų“ poetų. Man regis, visai kvailas ilgesys.
Maždaug: mūsų tūkstantinė armija, mes visi labai gražūs, stiprūs, reikalingi, tik va bėda – nėr kas veda? Kur?
Nė vienas nežino – veskite!
Taip ši kariuomenė ir išsiduoda. Gerus 40 metų ji turėjo vieną kalbą ir vieną misiją. Per tą laiką kalba – mundiruotė nusidėvėjo, ginklai atšipo. Tikslas – neaiškus... Pridurkite dar ir tai, kad vieni „melžė“ kitus.
Pasimetimas visuotinis, bet narsa begalinė.
O iš tiesų – poezija graži, tyra ir tauri, kol žydi kaip gėlė saulėje arba prietėmy, pasibjaurėtina tada, kai ne savo laiku ir ne savo vietoj, kai visi jos kūrėjai apsikaišo povo plunksnomis.
Eikite patys! Eikitės! Buvau kitados nukalęs tokią sangrąžinę formą. Gyvenkite.

Mirusiojo mobilusis


Anksti ryte ėjau paupiu, mieguistas oras, mieguisti žmonės, medžiai, mašinos. Ūmai kišenėj ėmė skambėti mobilusis. Ekranėly švietė raidės Juo. M.
Atsiminiau, kad tai Juozo Mečkausko numeris, nužudyto gegužės 13-ąją (rado laiptinėje).
Vakar niekaip negalėjau patikėti, kad jo nebėr. Šeštadienio vakare, bene jo žūties naktį, po 23 valandos pagalvojau (J. skųsdavosi nerimu):
– Reikia jam primint, kad kasvakar sukalbėtų „Tėve mūsų“ ir „Sveika, Marija“...
(Sakydavo turįs savo sudėtą maldą „Angele sarge...“)
Kitądien paskambino Liudvikas, kad J. rastas negyvas laiptinėj... Užmušė!
Šįryt iš mobiliojo jau kalbėjo jo žmona Rita:
– Radau Juozo mobiliajame numerius, tai ir skambinu iš eilės...
Gimęs buvo 1954 metais Trakų rajone. Išvertęs daug poezijos ir prozos iš lenkų, prancūzų, ispanų, – šalyje, kur visais įmanomais būdais atsikratoma šviesuomenės. Kam dar sodinti juos už grotų? Geriausia patykoti laiptinėse.

Gegužės 17, ketvirtadienis


Juozas


Vis dar negaliu apsiprasti, susitaikyti su tuo, kad jo nebėra šiame pasaulyje. Buvom pažįstami bene nuo 1976–1977 metų. Atvedė jį pas mane a. a. Laima Rapšytė. Kaip „daug žadantį literatą“. Išėjo, žinoma, vertėjas. Jo verstų kūrinių sąrašas vis dėlto įspūdingas.
Jo vėlyvasis gyvenimas buvo arti apleisties, vienišumo, ligų. Galutinai jį bus pribaigęs sodybos pardavimas (Antakalny, užmiestyje prie Neries), kur gyveno su paliegusia motina. Jos akyse jis buvo „amžinas vaikas“. Per vėlai atsiskyrė ir nepakėlė vienišo žmogaus naštos.

Iš senovinių priesaikų


Riteriai prieš teismą:
– Tegul Viešpats sutinka duoti mums išminties pasirinkti tai, kas teisinga, valios tai išlaikyti ir ryžto nuspręsti.

Pasklidi sakiniai


Plastmasinės mergaitės ir berniukai (kalba pramaišiui):
– Ar dar liko kas iš mūsų valstybės? Nieko. Neturime jau nei idealų, nei kas juos gina.
– Dievas neniekina blogųjų ir neatlygina geriesiems. Ir vieni, ir kiti jo akyse vienodi.
(Kodėl vaikystėje aš to nežinojau?)

Gegužės 19, šeštadienis


Prie Šilo ežero


Važiuojant į Nemenčinę pakelėje yra kino studijos patalpų... Čia dažnai filmuojama. Be to, ir patalpos, ir miškai – išnuomojami filmuoti. Užsieniečiams – pigu. Sykį netyčia, visai nenorom išgirdau (angliškai):
– Greise, Greise, paskubėk!
Taip šaukė režisierius (ar vadybininkas).
Moteris vardu Greisė:
– Palauk, palauk! Nerandu papų...
Paskui atbėgo uždususi pojaunė aktorė, nešina dviem dirbtinėm „kalvelėm“...

Kaip atsikratyti


Kažkas klusterėjo mane (po ilgų kalbų apie visuomenės situaciją): „O ką daryt?“
Sakau:
– Naudokite banginio metodą...
– Ką turi galvoje?
– Kai banginį apkimba begalė parazitų, jis vienu smūgiu, t. y. visu kūnu trenkiasi į uolą...
– Betgi jam irgi skauda?
– Nėr abejonės. Nėr ir kito būdo, priešingu atveju visą kraują išgers. Gyvam.

Ką supratau ligoninėse


Anksčiau niekaip negalėdavau suvokti, kaip aktorė (tarkim, mano draugo žmona) spektaklyje gali bučiuotis su kitu vyru...
Dabar suprantu, kad ilgainiui visa tai pavirsta profesiniais įgūdžiais.
Pavyzdžiui, gydytoja, kuri per dieną mato tiek ir tiek plikų vyriškų organų... Ji abejinga visai aplinkai. Kvaili tie vyrai, kurie mano, kad ją „užveda“.
Didžioji dalis nuotraukų, istorijų, pasakojimų apie išskirtines aktorių meiles nemeiles yra iš piršto laužta.

Naujasis popiežius


Jau du kartus papiktino, spėjo papiktinti kitatikius. Prieš pusmetį be reikalo prasitarė, esą musulmonai savo tikėjimą platino kardu (lyg krikščionys taip nėra darę!), dabar Venesueloje prakalbo apie tai, kad XV amžiuje indėnai „tyliai sulaukė apreiškimo“ ir krikščionybė nenaikino senosios kultūros (kurgi!). Venesuelos prezidentas mosuoja kumštim:
– Ir po 500 metų mums skauda tai, ką jie čia darė!
Indėnų naikinimą prilygino holokaustui ir reikalauja, kad „Papa“ atsiprašytų.
Kaipgi, kaipgi! Taigi, taigi!

Zita, kuri liežuvinga


– Apie jus, maestro, sakoma, kad jūs nepakeičiamas, bet pažiūrėkite... nepakeičiamų pilni kapai!

Gegužės 20, sekmadienis


Vasarėja


Be galo išvešėjusi pakrantė. Dar nemačiau tiek daug kaštonų žvakių. Tikrai – pasternakiški kandeliabrai (J. M. lygindavo B. Pasternako eiles su kandeliabrais, kabančiais po lubomis...). Alyvos...
Pradėjau suprasti, kodėl mano a. a. Tėvas, tam tikro amžiaus sulaukęs, skaitinėdavo tik pasakas. Kodėl turėčiau vaikščioti stačiais kampais? Įtampa išvargina. Alegorijos, tropai, personifikacijos, utopijos, egzotika ir neįmanomybė – guodžia.
Kodėl turėčiau tikėti, kad viskas tik Čia, tik Dabar?
Leiskite man pasilikti tikėjimo grūdą ir vilties spindulėlį.
Pagaliau priartėjau ir prie W. Muschgo tiesos. Dievas gyvas tik tyloje. Literatūra nieko apie Jį negali pasakyti (kadangi bando pasakyti).
– Aš kalbėsiu tik tam, kad jūs žinotumėt, jog aš su jumis nesikalbėsiu...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


171373. praeive2009-09-30 08:05
neatsidziaugiu Geda. Daugiau SA beveik nieko ir neskaitau. Kaip gerai apie valkata ir vasareja....

171376. archyvaras, sapnas2009-09-30 09:19
Panteonas senose gražiose kapinėse: Mažvydas, Maironis, čiurlionis, Basanavičius ir kapus apžiūrintis dar nemiręs S. Geda. Atsigręžia ir sako: " Kalbėjausi sapne su savo mirusia motina.." Atsibudau sunkia priblokšta smegenine. O dabar galiu perskaityti šitą gabalą " Skruzdėlės ir vertikalės".

171381. mie, irgi sapnas2009-09-30 10:39
o as sapnavau, kad pas mus apsistojo obama ir mes svarstome kur cia ji pamigzius. is pradziu manem gal svetaineje, bet svetaine pereinama. tai nusprendem geriau ikurdinti ji palepeje. sapne ten viskas atrode labai neblogai, nors realybeje kiaurai perpuciama. atsibudau apimta rupescio, bet ir su dziugesiu sirdy del malonaus susitikimo su prezidentu. dabar galiu perskaityti sita gabala "skruzdeles ir vertikales".

171441. medalis už poeziją2009-09-30 19:47
(„daug žadantį literatą“. Išėjo, žinoma, vertėjas.) Čia "vertėjas" suvokiamas tarsi žemesnės kastos už "literatą". Nepasakysiu erezijos teigdamas, kad visų kultūrų didžkiai buvo ar tėra vertėjai iš neišreikšties. Pagaliau pats Geda eilėse verbalizavo (išvertė) permanentinį mentalinį srautą.

171460. r2009-10-01 08:56
geda yra geda

171474. archyvaras2009-10-01 11:33
Taip, Sigitas Geda yra lietuvių tautos panteone. Be išlygų.

171480. mie2009-10-01 11:59
nepastebejau, kad kas labai gincytusi.

171483. mie - archyvarui2009-10-01 12:06
uztat tu labai linkes garbinti autoritetus, zavetis visai salutiniais, isoriniais dalykais.

171485. mie - archyvarui2009-10-01 12:15
nors gal ir ne. gal tai tiesiog atidumas detalems.

171486. miestei - archyvaras2009-10-01 12:29
Tai kaip nusprendei, mieloji mieste - apoteoziškai garbinu ar atidžiai dėlioju paminklines detales?

171487. archyvaras2009-10-01 12:33
Lyk ir niekas nesiginčija... O aš ten , vietelėje nr.171474, padėjau pamatinį bloką panteonui.

171488. lyG/lyG....2009-10-01 12:34
korektūra.

171489. mie2009-10-01 12:36
kai dedi pamatinius blokus - garbini, o kai pastebi bloze metant savo induistini taukais istepta kuna nuo tilto - delioji detales.

171490. archyvaras.> mieste,2009-10-01 12:47
manau, be pamatinių tilto polių ir V.P. Bložės kūnas negalėtų pliumtelti jūron ( toks lyg ir sąryšis tarp pamatų ir apdailos detalių)?

171491. mie2009-10-01 12:51
as pati linkstu prie detaliu, o kiti, stipresni, tegu padeda blokus ir ikala polius.

171492. miestei - archyvaras2009-10-01 13:04
..ir man patinka subtilios detalės, pvz, ant gliaumėto tilto poliaus kuklus raižinys peiliuku: " Nijolė Miliauskaitė + Vytautas Bložė = poezija".

171496. mie2009-10-01 13:37
arba poeto pacios pasakymas: kam poetas, o man kruva neskalbtu triusiku. su elastinga gumyte, kaip pasakytu pasi.

171497. mie2009-10-01 13:40
mano nuomone, poetai ir siaip menininkai neturetu poruotis profesiskai. antspaudas pase automatiskai nesuteikia tokios teises. su retom, tikrai pasiteisinanciom isimtim. pavyzdziui, stanikai - abu kaip vienas.

171500. miestei nuo archyvaro2009-10-01 14:10
Kaip kas su kuo sulimpa arba - atšoka, ir baigta... Tampriai, o ne elastingai, kaip pataisė Pasi iš nežinomos paafrikės šalies.

171511. mie2009-10-01 16:36
paprastai silpnesnis prilimpa prie stipresnio, jeigu tas duodasi.

171659. To mie2009-10-03 11:40
O kokiais metodais tamsta nustatote, kuris stipresnis ir kuris silpnesnis? Jei apgaulingai stipresnis prilimpa prie apgaulingai silpnesnio, ar gali būti, kad visa yra priešingai? Atrodyti ir būti - skirtingi dalykai. Kaip manote, ar Geda yra silpnas, jei prilimpa prie "spinduliuojančios"?

171660. mie - anonimui2009-10-03 11:49
as nekalbu apie geda, as jo nepazinojau ir man nerupi. gal jus perdaug jautriai reaguojate. man nereikia metodu, as darau isvadas is to, ka aplink matau. manau, kad kiekvienoj poroj vienas silpnesnis, o kitas stipresnis. nebutinai profesine prasme.

171662. archyvaras2009-10-03 12:44
Manau, yra teritorijų, kur vienas būna stipresnis, o kitas jose jaučiasi silpniau. Ir atvirkščiai kitose teritorijose silpnesnis jaučiasi stiprus. Taip, kūryboje a.a. Geda buvo vulkanas, na o gyvenime...nežinau, nežinau.

171700. Ar kas pažįsta miestę?2009-10-03 19:17
Mieste, man tu esi takia pati anonimė, kaip ir visi čia rašantieji. Jei kas pažįstat miestę, tai pašnibždėkit, kas ji?

171701. ivs2009-10-03 19:22
mieste pazistame is jos nuolatinio nicko, o tamsta slapstaisi po ju ivairove, todel lieki anonime IP 78.158.10.208.

171737. anonim2009-10-04 11:16
O koks tavo reikalas, kad mano nickas nėra nuolatinis? Vis tiek jokio skirtumo, jūs čia visi anonimai. O kai užrašai svetimą IP, malonėk paskelbti ir savąjį, nes šis žydras puslapis netruks prasmirsti sekančiųjų, seklių morkų puvėsiais.

171790. archyvaras2009-10-04 17:45
IVS yra FBI tarnautoja, atsakinga už IP paieškas. Nesipiktinki, anonime, o padėkoki jai, ivsei...

171882. Artūras iš Vilniaus archyvarui2009-10-06 00:54
ai,tokių lietuviakalbių aibės pas mani įsidarbint nori. Tai yra sudėtinga Jiems (ivs ir pan.) bet ne mums. Mes darbus konstruojam, o jos dirba - taip ir yra, kad ivs jau praranda pulsą, ta ne bėda. Yra bėda jos išsilavinime ir ji tragiškai netinka darbui "tam". Čia yra rimta problema.

171905. nori nori,2009-10-06 12:55
kaip nenorės...

Rodoma versija 27 iš 27 
0:23:18 Jan 17, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba