ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-01-25 nr. 878

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DANUTĖ KALINAUSKAITĖ. Kalėdos su svetimu (27) • DAINIUS RAZAUSKAS. Senųjų girių slengo reliktai (19) • -gk-. Sekmadienio postilė (12) • GABRIELĖ GAILIŪTĖ. Daina kasdienybės akimirkai (4) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie geras manieras ir etiketą (5) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (1) • MERAB MAMARDAŠVILI. Karteziškieji apmąstymai (4) • WILLIAM SHAKESPEARE. Sonetai (3) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (111) • Šimto poetų šimtas eilių (1) • VAIVA GRAINYTĖ. Pajuokti dvarininkai, dada priešistorė ir sausio premjeros (11) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Šekspyras, arba Rašytojas (2) • AISTĖ AIDUKAITĖ. Tobulas rutulys ir sunkios pagirios. Pasivaikštinėjimas po pievas (3) • Rasau sau numei veins pac i nieka nebijau (231) • 2008 m. vasario 1 d. Nr. 5 (879) turinys (25) •

Pražilę varnėnai

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2005

Lapkričio 27, sekmadienis

Rašytojų rūpesčiai

Andai priiminėjo į Rašytojų sąjungą tokią „bobučiukę“, gražiai apsirengusią ir – iš pažiūros – netgi patrauklią. Kam kam, o moterims dabar dirbama iš peties. Esama visokių būdų atsinaujinti. Viena ragana penkis sykius trumpino nosį, mat norėjo ištekėti už „psichopato“... Betgi grįžkime prie močiutės.

V. (labai akylas žmogus!) vartė, vartė jos knygeles ir užtiko sonetų – išsidraikiusių, pasklidų, eilučių kiek benorėtum...

Klausia (pogriežčiai):

– Norėčiau sužinoti. Taigi kiek eilučių turi sonetas? Itališkas arba angliškas...

Mamytė ima mirksėti, mikčioti:

– Maniau, kad būsiu atleista nuo klausimų, nes esu jau tokio amžiaus...

Kur tau! V. paima „Lit. enciklopediją“ ir perskaito, kiek katrenų, kiek tercetų.

Babytė, aišku, galėjo susukti ką nors apie postmoderną etc.

Maironis ir kiti

Regis, jis turėjo tikros romėniškos dvasios. Kaip kad ir visas lietuvių atgimimas XIX a. antroje pusėje.

Kino filme „Atila“ (filmuota mūsų krašte) hunų laikais Romos karvedys ir valstybės vyras Flavijus Etijus taip kreipiasi į romėnų legionus mūšyje ties Orleanu:

– Jūs, romėnai, privalote atsiminti savo protėvius. Šiose žemėse ilsisi jų dvasia. Privalote apginti savo sienas ir teritoriją. Užstokite krūtinėmis savo tėvus ir motinas...

Įsakymas atsitraukiantiems galams:

– Sudeginkit savo kaimus, savo derlių ir savo sodybas. Sudeginkit maisto atsargas ir pašarą. Sudeginkit viską, kas negali keliauti su jumis. Tuomet hunai ir jų arkliai ims dvėsti (atimsime iš hunų žirgus – atimsime pergalę...).

Etijus (jaunam Atilai):

– Civilizuotus žmones nukariauti lengva, tačiau civilizacija vis vien priklauso jiems, o ne barbarams.

Atila (irgi nepėsčias, turi laukinio gyvybės!):

– Ji priklauso tiems, kurie sugeba ją pasiimti. Stipresniems.

Dievų keliai nežinomi, viena ranka jie atima, kita grąžina.

Arba:

– Karo niekas nelaukia, bet jis visados ateina. Taip buvo prieš mus, taip bus po mūsų.

Dainuškėlės


    Atvažiuos greitoji Katafalka
    Ir graban dar gyvus paguldys...

(čia apie daktarų „biznį“)


    Dievaži, kad jie neprisišauktų
    Nuotykių ant savo subinės...

(apie skalambijamą žydrukų suvažiavimą Vilniuje)

Žmonės daiktavardžiai


    Žvėriautojai, lizdų plėšikai,
    Kiaušinių vagys, karstų išnešikai,
    Lokiaplėšiai, šnapsanešiai,
    Žudikai bei lupikai,
    Švaistikai, utėliautojai, žvaigždikai,
    Šventikai ir tupyklų išplėšikai,
    Bažnyčių vagys ir ausiapisiai,
    Ir paukšteliautojai...
    Grybautojai, žvejautojai, artojai,
    Sumautojai, apynojai, apželtkojai,
    Defiliatoriai ir depiliuotieji,
    Niežuotieji, šašuotieji bei uodeguotieji,
    Šikniuotieji, bešikniai, pritrauktkojai...
    Puteikiai ir pi(...)kiai, pūstakelniai,
    Bekelnės, bekiaušės su bekelniais,
    Ak, pamiršau visai jus,
    Buteliautojai!
    Putėsiai, pusbonkiai ir pustoniai
    Su tonais,
    Betoniai ir batoniški, beduoniai,
    Beduinai, graban sugulę skruzdėlių
    Kaimynai, skruzdėliai ir skruzdžia-
    Bezdžia – bezdeliautojai!
    Beskiausčiai ir bepaučiai, bėdžiai
    Ir tie, kurie be priežasties, be reikalo,
    O – triedžia. Tai – trydaliai,
    Apgailėtieji, bedaliai, pergalingi nugalėtieji
    Ir nugalėtojai, beje, laimikis menkas...
    Laikykitės už uodegos,
    Už vėgėlės, t. y.
    M E N K Ė S.
    Melskitės ir belskitės,
    laižykitės,
    Daužykitės, aminj, aminj!

Imperijos

Jos plečiasi tol, kol atsiranda jų kelyje kas stipresnis. T. y. kas gali sulaikyti. Rusija nei Indija neatsispirs prieš Kiniją.

Antros ar trečios (o kitas ir pirmos) kartos rusas Paryžiuje pavirs į prancūzą. A. Ch. mėgdavo pasakoti apie filosofo Levo Karsavino seserį, emigravusią į Londoną. Kai ji susitiko su rusais, išlikusiais po Stalino represijų, pasakė:

– Čia ne rusai. Ne tie, ne tie, čia barbarai.

Panašiai pats L. K. prigijo Kaune, lageryje perėjo į katalikybę.

P. S. Jaunas mėgdavau sakyti: ir A. Mickevičius, ir O. V. Milašius bus lietuvių poetai. Tiek, kiek įstengsime juos įsisavinti, t. y. pažinsime. Tada taip kalbėti būdavo didelė erezija, šventvagystė, erzinanti ir lietuvius, ir lenkus, ir prancūzus...

Sentimentali dainelė


    Mana victoria, mana victoria,
    grąžink man mano meilės teritoriją,
    šioj meilės žemėje nesu aš sulapojęs,
    bet tu ateik, brangioji,
    šioj žemėj mes svečiai,
    bet aš tikiu šventai,
    likimas ilgą laimės kelią dovanoja...

(dainuoti graudžiai ir su paspaudimais, groti su surdinomis, t. y. tęsiamai, pritildomai, klykiančiai ir dusliai...)

Apie protą

Nėr abejonės: pirmasis beprotis buvo žmogus, t. y. tas, kuris stojosi ant dviejų ir ėmė vaikščioti žiūrėdamas aukštyn, žemyn, į šonus ir į priekį. Dairytis.

Visos didžiosios idėjos iš pradžių atrodė kaip beprotybė.

Kinija, šachtų griūtys

Tik dabar prasisunkia informacija apie tai, kad šimtai ir tūkstančiai šachtose užverstų darbininkų „dingsta be žinios“.

Jų dokumentai sunaikinami.

4 milijonai Charbino miesto gyventojų (daugiau nei mūsų krašte) liko be vandens, sprogus chemijos įmonei.

Didžioji šalis savo pažangą grindžia šiurpia priespauda. Kinija – ties ekologinės katastrofos riba.

O Rusija?

„Mirksnis mūsų galioje, kitkas Dievo valioje...“

Apie kalbą, ugnį, planetas...

Jinai pirmiausia yra garsų darinys, paskui – reikšmių... Semantinis. Fonika lemia semantiką, sąlygoja. Ypač tai vaizdu poezijoje.

Poezijos kalba: ausų, širdies, proto.

Poezijos branduoliai užgimsta vidinėj erdvėj. Tą erdvę apibrėžia emociniai dūžiai, gilieji ertmės tvinksniai.

Taip žemės sandarą lemia ugnis, besikūrenanti jos vidury. Nėr abejonės, žinia, kad toji ugnis turi ryšį su kosminių ugnių – žvaigždžių slinktimis.

Vieningieji judesiai, kosmiškoji dinamika. Visa tai atkartoja smulkiųjų dalelių sandara.

Dievo jausmas gimė kaip antigalybės jausmas. Jeigu yra Saulė, turi būti ir Anti-saulė.

Geltonosios ir mėlynosios saulės...

Nafigenija

Jūs visi, kurie galvojote apie Maironio Lietuvą! Atsimerkite pagaliau. Maironis mirė, lietuvių nebėr.

Šitos šalies gyventojai nafigenai, kalba – nafigenų (tarmių, slavizmų ir anglicizmų mišinys su priemaiša keiksmažodžių). Na fyga! (Juzė Triūbelienė)

Antosėlė dainuoja

– Išnešk savo subinę į gatves!

Rimgaudas (iš prieglaudos)

Į klausimą – ko tikitės? – atsako:

– Dievui dūšią atiduoti. Jei ims...

Po pauzės tvirtesniu balsu, savo švarplę rodydamas, o chalatas raudonas:

– Ims! Kur dėsis?!

Lapkričio 30, trečiadienis

Advento, žiemopradžio, meškos ėjimo migin šventė...

Šįryt Jeronimas paskambino, kad leidžia „Testamentą mažai mergaitei“. Prisiminiau šį tą iš „nafigenų kalbos“.

Pykla – piktumas, pekus – gyvuliai, pietvys – pietinis vėjas...

Vyras lašišų marškiniais

Sveikinasi:

– Laba diena!

Atsakau:

– Tikiuosi...

Pragaro eksperimentai (gyvenimas šitoje žemėje).

Netikiu į nemokamą sūrį (sūris veltui – nėra nieko, už ką nereiktų mokėti). Mišios už a. a. (...). Klebonas tokiu veidu, lyg būtų sugnybtas gnybtukais – skalbinių džiovinimo vėjyje... O meilikavimai, o prastuoliškumas... Mūsų svajojamas sakralumas – šuniui ant uodegos. Seminarijos moko? Melžti...

Visas sliekas – viena uodega.

Daina (iš atminties)


    Aš ant balto smėlio
            parašiau tau laišką,
    graudų meilės laišką
            iš visos širdies.
    Tepaskaito vėjas,
            kur po sodą vaikšto,
    balto sodo vėjas,
            niekas negirdės...

(Nežinau, kieno žodžiai.)

Gruodžio 1, ketvirtadienis

Iš anekdotų apie Nikitą

Chruščiovas atėjo į kirpyklą ir sako:

– Apkirpkit!

Kirpėjas:

– Betgi ant jūsų galvos tik trys plaukai. Jeigu kirpsim, vienas iškris...

Chruščiovas:

– Tai kas! Padarysit sklastymą tarp tų dviejų.

Bekerpant „iškrenta“ dar vienas... Lieka vienas.

Chruščiovas:

– Nieko baisaus, sutaupysim komunizmo statybai.

Geriausias laikraštis

Nūnai, kai žmonės nekreipia dėmesio į spaudos gausą, geriausia būtų leisti dienraštį:

„Šunys ir katės. Pi(...)dauskas!“

Gruodžio 2, penktadienis

Žinutės

Moteris:

Trečiajam Pragaro rate yr daug slaptų vietelių,

Tik reikia nusileisti ten Nakčia...

Vyras:

Deja, nėra ten atvertų vartelių,

Ir nėr skylutės pažiūrėt slapčia.

Moteris:

Bet jūs protingas, kelią susirasit,

Tik eikit drąsiai, kol Delčia.

Vyras:

O kaip atgal? Jei kelio neberasiu?

Geriau, kad vyras eitų su pačia.

Moteris:

Palik mane skaistykloj. Iš tos velnių peryklos neišsibruksi vienas nei viršum, nei apačia...

Vyras:

Aš tau sakau, jei eit, tai su pačia,

Palauks ir su pala ištrauks.

Moteris:

Meilužės veda į rojų, o žmonos kartais į pragarą, nelygu ką pasirinksi, angelėlį ar raganą.

Vyras:

Angelėlį su sparnais, „i“ trumpa su akiniais!

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


109241. :) :-) 2008-02-03 22:47
žmogus daro tai, ką geriausiai gali. už tai ir paplokime.

Rodoma versija 31 iš 32 
0:21:29 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba