ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-01-25 nr. 878

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

DANUTĖ KALINAUSKAITĖ. Kalėdos su svetimu (27) • DAINIUS RAZAUSKAS. Senųjų girių slengo reliktai (19) • -gk-. Sekmadienio postilė (12) • GABRIELĖ GAILIŪTĖ. Daina kasdienybės akimirkai (4) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie geras manieras ir etiketą (5) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (1) • MERAB MAMARDAŠVILI. Karteziškieji apmąstymai (4) • WILLIAM SHAKESPEARE. Sonetai (3) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (111) • Šimto poetų šimtas eilių (1) • VAIVA GRAINYTĖ. Pajuokti dvarininkai, dada priešistorė ir sausio premjeros (11) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Šekspyras, arba Rašytojas (2) • AISTĖ AIDUKAITĖ. Tobulas rutulys ir sunkios pagirios. Pasivaikštinėjimas po pievas (3) • Rasau sau numei veins pac i nieka nebijau (231) • 2008 m. vasario 1 d. Nr. 5 (879) turinys (25) •

Verba de verbis

CASTOR&POLLUX

[skaityti komentarus]

2007 metų knygos rinkimai

Metai pasibaigė, tad C&P kartu su „Šatėnais“ ir Chaltūros ministerija pirmą kartą rengia Metų knygos rinkimų akciją. Tikimės, kad Jus sudomins 2007 metais rinkai pasiūlytos naujausios lietuvių autorių knygos.

Akcijoje siūlomos naujos knygos, išleistos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2008 m. sausio 1 d. Akcijos metu skaitytojai išrinks po vieną labiausiai jiems patikusią knygą trijose kategorijose: „Metų vidutinybė“, „Metų įžūlybė“ ir „Metų nuostabybė“. „Metų vidutinybė“ – tai knygos, kurios geriausiai atspindėjo vidutinio lietuvio mentalitetą, mąstymo būdą ir elgseną, jo dvasinio ir kūniško pasaulio ypatybes. „Metų įžūlybė“ – priešingai – tai knygos, kurios drąsiai, įžūliai ir drastiškai bandė neigti vidutinio lietuvio mentalitetą bei gyvenimo būdą. Na, o „Metų nuostabybė“ – tai knygos... et, ką čia ir kalbėti, tai ne knygos, o tikros „nuostabybės“, pritrenkiančios mus nuostabiais taurių emocijų ir brandaus intelekto pliūpsniais.

Šiais metais 5 knygas kiekvienai kategorijai atrinko ekspertų komisija, sudaryta iš „Šiaurės Atėnų“ rubrikos „Verba de verbis“ autorių, kurie visus metus įnirtingai skaitė lietuvių literatūrą, pyko, nervinosi ir džiūgavo, o savo įspūdžius apie perskaitytas knygas išliejo laikraštyje, pasirašydami kolektyviniu pseudonimu „Castor&Pollux“.

2007 metų knygos rinkimų ekspertų komisijos atrinkti penketukai:

Metų vidutinybė

1. Jurga Ivanauskaitė, „Viršvalandžiai“, leidykla „Tyto alba“

2. Andrius Jakučiūnas, „Tėvynė“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

3. Laimantas Jonušys, „Laisvės šiokiadienis“, leidykla „Aidai“

4. Gintaras Grajauskas, „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

5. Vytautas Landsbergis, „Nusidėjome apsileidimais“, leidykla „Vaga“

Metų įžūlybė

1. „Avangardas. Nuo futurizmo iki Fluxus“, Jono Meko vizualiųjų menų centras

2. Dalia Jazukevičiūtė, „Anarchistės išpažintis“, leidykla „Tyto alba“

3. Skaidrius Kandratavičius ir Ramūnas Jaras, „((De)generuotos nrg) sangriuva“, leidykla „Kitos knygos“

4. Modestas Kuodys, „Varniai, Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje 1927–1940 m.“, leidykla „Versus aureus“

5. Tomas Arūnas Rudokas, „Pornomūza“, leidykla „Kitos knygos“

Metų nuostabybė

1. Mantas Gimžauskas, „Šamanas™“, leidykla „Kitos knygos“

2. Dainius Gintalas, „Boa“, leidykla „Kitos knygos“

3. Vanda Juknaitė, „Tariamas iš tamsos“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

4. Aušra Kaziliūnaitė, „Pirmoji lietuviška knyga“, leidykla „Nemunas“

5. Regimantas Tamošaitis, „Vitaminų pardavėjas“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Metų knygą atskirose kategorijose išrinksite Jūs patys. Už labiausiai patikusią knygą – „Metų vidutinybę“, „Metų įžūlybę“ ir „Metų nuostabybę“ – balsuokite žodžiu ir raštu, mintimis ir veiksmais, kojomis ir rankomis – visaip, kaip tik galite.

Pavyzdžiui, už labiausiai patikusią „Metų vidutinybę“ galima balsuoti begarsiais plojimais ir garsiu žiovuliu Rašytojų klubo salėje arba neveikiančiu elektroniniu paštu (adresuojant laišką „Seneliui į kaimą“). Balsuodami nurodykite savo vardą, pavardę, telefono numerį, kreditinės kortelės ir mobiliojo telefono PIN kodus.

Už mieliausią „Metų įžūlybę“ kultūriniai teroristai gali balsuoti salvėmis ir papliūpomis – literatūrines bombas galima sprogdinti kasdien šalia Rašytnamio ir kitų oficiozinių institucijų, kurių labiausiai nemėgstate, o mugės dienomis – šalia „Litexpo“ parodų rūmų. Balsuoti galima ir, pavyzdžiui, piešiniais – labiausiai patikusios knygos iliustracijomis ir siųsti jas neatsitiktinai pasirinktu nekenčiamos politinės ar verslo institucijos adresu. Kitoje piešinio pusėje nurodykite institucijos pavadinimą, taip pat visų nuo šios įstaigos nukentėjusių žmonių adresus ir telefono numerius.

O balsuoti už „Metų nuostabybę“ – visai paprasta. Tiesiog daužkitės alaus bokalais bei vyno taurėmis „Suokalbyje“ ir jas daužykite. Et, tiesiog gyvenkite ir jas skaitykite!

Balsuoti galima iki 2008 m. vasario 24 d. ir visą likusį gyvenimą.

Balsavimo rezultatai bus paskelbti Vilniaus knygų mugei skirtame „Šiaurės Atėnų“ puslapyje 2008 m. kovo 7 d. Skaitytojų išrinkti metų knygų autoriai, po vieną kiekvienoje kategorijoje, bus apdovanoti tam tikromis premijomis. Jie gaus:

1. Po vieną vardinį Castor&Pollux knygos „Rašytojų kūjis“ egzempliorių – knygos, kuri „žiebė per palaimingai konformizmo, provincialumo, narcisizmo, vartotojiškumo nirvanoje skendinčią lietuvių literatūrą“ (www.kitosknygos.lt).

2. Išskirtinę galimybę pažvelgti C&P tiesiai į veidą, į akis, į ausis ar į dar kokią nors vietą ir viską tiesiai jam pasakyti. Išrinktos „Metų vidutinybės“, „Metų įžūlybės“ ir „Metų nuostabybės“ autoriai galės susitikti su „Šiaurės Atėnų“ rubrikos „Verba de verbis“ autoriais, atsinešti supuvusių kiaušinių ir malonioje kompanijoje pablevyzgoti apie lietuvių literatūrą, meną ir kultūrą.

Rinkimai – sunkus darbas. Baisiai nelengva apsispręsti, kai visos knygos tokios puikios, o jų autoriai – gražūs. Kad Jums būtų lengviau, dar kartą pristatysime šias knygas su motyvuotais paaiškinimais, kodėl jos yra „Metų vidutinybės“, „Metų įžūlybės“ ir „Metų nuostabybės“.

Metų vidutinybė

1. Jurga Ivanauskaitė, „Viršvalandžiai“, leidykla „Tyto alba“

Nebaigta paskutinė autorės knyga. Rašytoja iš paskutinių jėgų užrašė mirties impresijas – kaip ji pati sakė, laidotuvių vainikų užrašų stiliumi. Bet ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad šioje knygoje autorė savanoriškai atsisakė savojo kitoniškumo, kurį ilgus metus puoselėjo ir atvirai deklaravo prieš tai išėjusiose knygose, kuris žymia dalimi ir padėjo jai tapti populiariausia nūdienos Lietuvos rašytoja. Toks radikalus ir daugeliui netikėtas „atsivertimas“ į krikščionybę bei sugrįžimas prie tradicinių lietuviškų vertybių riebiu brūkšniu užbraukė daug metų kurtą savitą nepriklausomos asmenybės įvaizdį, paremtą unikalia „rytietiška“ pasaulėžiūra, savojo kelio paieškomis ir idėjiniu maištu prieš bet kokią rutiną. Paskutinėje savo knygoje, savotiškame literatūriniame testamente, viešai paskelbusi, kad visos jos kelionės ir paieškos buvo bevaisės, kad ji pagaliau suprato savo klaidas, „praregėjo“ ir atrado „tikrąjį“ kelią, ji – namo sugrįžusi dukra palaidūnė – pastatė į labai keblią padėtį mus, ištikimus jos knygų skaitytojus. Tiesą sakant, ji vienu mostu sužlugdė mūsų kitoniškumo viltis, svajones ir iliuzijas, kuriomis taip tikėjome. Dabar Jurga Ivanauskaitė mums niekuo neypatinga, jos skelbiamos tiesos mums žinomos nuo pat vaikystės, ji – tokia pati kaip ir mes, kaip milijonai mūsų: tradicinė ir pilka vidutinybė.

2. Andrius Jakučiūnas, „Tėvynė“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Visą laiką lovoje drybsančio ir be perstojo niekus tauškiančio pagirioto žmogėno paveikslu Andrius Jakučiūnas norėjo sukurti stilizuotą egocentriško lietuvių menininko simbolį. Žmogaus, kurio iškrypęs ego toks milžiniškas, kad užstoja visą pasaulio erdvėlaikį: Tėvynė – tai šlykštus JO migis, ryšys su pasauliu – niekingi JO daiktai ir buities rakandai, gyvenimo prasmės paieškos – vargana JO kelionė į supermarketą. Norėdamas paskelbti iššūkį apipelijusiam lietuviškam patriotizmui, A. Jakučiūnas, pats to nenorėdamas, paskelbė „naujojo“ lietuvio idėją. Be jokio šaržo, ironijos ir grotesko. Naujasis lietuvis – tipiškas intravertas, uždaro būdo savanaudis, ribotos pasaulėžiūros egoistas, užsidaręs ankštame buržua pasaulėlyje, be svajonių, siekių, idealų ir vertybių, nesidomintis niekuo, kas neteikia paprasčiausių kūniškų malonumų. Tai tipinis naujosios kartos homo lituanus – dvasinis hipochondrikas, kultūrinis agorafobas ir mentalinis autistas, aklinai užsibarikadavęs savyje, tūnantis anapus gėrio ir blogio perskyrų, be paliovos tuščiai plepantis apie savo didybę ir išskirtinumą, tačiau nepajudinantis nė piršto dėl to, kas neteikia materialinės naudos. Vidutinybė? Taip, vidutinybė. Aprašyta, be kita ko, irgi labai vidutiniškai...

3. Laimantas Jonušys, „Laisvės šiokiadienis“, leidykla „aidai”

Laisvė, demokratija, laisvoji rinka, totalitarizmas, terorizmas, antiglobalizmas – jau aštuoniolika metų tokius beprasmius žodžių fantomus mums kartoja atkaklus Lietuvos vesternizatorius ir vakarietiškasis „kultūrtrėgeris“ Laimantas Jonušys. Iš šios knygos garuote garuoja Baltųjų rūmų imperialistų ir pasaulinės korporacinės žiniasklaidos skleidžiami nuodai. Tačiau mums ji atrodo apgailėtinai nuobodi vien dėl to, kad tariamasis kultūros kritikas pasirodo esąs ne kas kitas, o paprastas amerikietiškos kapitalistinės „makdonaldo“ kultūrėlės ruporas. „Tegul verčiau masiškai liejasi į žmonių kūnus kokakola, negu iš jų kraujas“ (p. 69) – tokia citata atspindi visą knygos esmę. Na, o panašios idėjiškai teisingos knygos Lietuvoje ne naujiena – daugybę metų jos tonomis guli ant parduotuvių prekystalių, greta tų pačių „Coca-Cola“ nuodų. Todėl sakau tiesiai šviesiai: eilinis ideologinio fronto karys, šlakstantis inteligentiškas savo ir kitų smegenis propagandiniu šlapimu, negali būti išskirtinė asmenybė. Su tokiais ginčytis beprasmiška. Tai televizorius, o ne televizijos laidos režisierius.

4. Gintaras Grajauskas, „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Ankstyvojoje Gintaro Grajausko kūryboje skelbta kitoniška vienišo žmogaus kasdienybė ilgainiui virto išoriniu ir parodomuoju sociumo išgamos kitoniškumu. G. Grajauskas kartu su visa poetine Klaipėdos mokykla susocialėjo, individualus kitoniškumas jo tekstuose tapo kolektyvinis, įdomūs, unikalūs ir kitoniški – visi, nes vienas, pavyzdžiui, nešioja kitokią kepurę, o kitas – klauso kitokios muzikos! Nuo pat pradžių stengęsis rašyti „paprastai“, „kasdieniškai“ ir „suprantamai“, užsigeidęs perversti nuo kojų ant galvos visą literatūrinės savivokos pasaulį – suniekinti neįprastumą ir sudievinti „paprastumą“, šios paprastos kasdienybės apologetas G. Grajauskas užsibrėžė sau tikslą – „medžioti banalybes ir išversti jas kaip pirštines“. Tačiau, kad ir kaip būtų apmaudu, susimedžiojo pats save – pakliuvo į savo paties paspęstus spąstus: stengdamasis nesureikšminti savęs, nuolat įkyriai deklaruodamas nesusireikšminimo poziciją, jis sureikšmino savo banalybę. Banalybė ir vidutinybė – tas pats... Įsivaizduokite žiūrovų salę per spektaklį pagal G. Grajausko pjesę, visą tą nuolatinį kvailą krizenimą iš banalių juokelių.

5. Vytautas Landsbergis, „Nusidėjome apsileidimais“, leidykla „Vaga“

Prieš metus aprašinėdami Lietuvos gelbėtojo, neišsipildžiusio prezidento, įsisenėjusios seniokiškos antisovietinės paranojos puoselėtojo Vytauto Landsbergio poezijos knygelę „Istorijos blyksniai“, juokėmės: „Mūsų senis visai kvaištelėjo“ („Šiaurės Atėnai“, 2006.IX.2).

Perskaičius šią knygiūkštę tampa liūdna. Beviltiški pagraudenimai ir išsiderinusių fortepijonų variacijos tautinėmis, patriotinėmis ir antirusiškomis temomis – visa tai skirta tremtinių ir politinių kalinių kartai, su ašaromis akyse laukiančiai, kol iš Briuselio sugrįš jų tata ir kur nors Ariogaloje prabils ironišku pranašo balsu. Naftalininiai V. Landsbergio knygos puslapiai tikrai verti tokio garbaus įvertinimo – metų knygos titulo...

Metų įžūlybė

1. „Avangardas. Nuo futurizmo iki Fluxus“, Jono Meko vizualiųjų menų centras

„Lietuva – tokia šalis, kur gyvena mafija“, – dainuoja grupė „Sportas“. Politikų ir verslininkų mafija valdo ne tik sociumą, į savo nešvarius nagus ji nori sugriebti ir (anti)meninį avangardą. Taip atsitiko praeitų metų pabaigoje, kai politikai ir verslininkai nusprendė pasigviešti FLUXUS kolekciją. Parodos katalogas yra meno ir kultūros komercializavimo ir suvalstybinimo etalonas. Trijų avangardistų – Binkio, Meko ir Maciuno – galvas „nukonkuravo“ trys valdiškos galvos – Imbrasas, Kirkilas ir Zuokas. Mes negalime taikstytis su tokia hegemoninės kultūros politika ir skelbiame šį leidinį „Metų įžūlybe Nr. 1“.

2. Dalia Jazukevičiūtė, „Anarchistės išpažintis“, leidykla „Tyto alba“

Įžūli memuaristika, paskaninta pagiriotomis aimanomis, suicidinėmis haliucinacijomis ir rusiškais keiksmažodžiais. Itin primena rusiškos kontrkultūros stabo Edičkos Limonovo jaunystės romaną „Tai aš, Edička“. Tad dabar Dalią visai natūralu vadinti tiesiog Dalečka. Kuo miela ir ypatinga mūsų Dalečka? Ji įžūliai ir brutaliai teigia savo išskirtinumą: „Neaišku, kodėl lietuviai tiek daug rašė apie gamtą, kaimų grožį. Jie aprašė šimtus, ne, tūkstančius variantų pavasario pabudimo, žiemos miego, vasaros siautulio, rudens pilnatvės. Šimtus visokiausių gamtos virpulių ir virpuliukų. Bet kas iš to? Ir nė vienas neaprašė žmogaus degimo. Jo sielos liepsnos. Niekas. Agrarininkai nelaimingi...“ Taip, mano priešų priešė – man draugė. Duokim jai kokį nors prizą!

3. Skaidrius Kandratavičius ir Ramūnas Jaras, „((De)generuotos nrg) sangriuva“, leidykla „Kitos knygos“

Poetas, teologijos magistras, kunigaujantis pamokslininkas ir rašinėtojas. Avangardo kompozitorius, muzikantas ir „performeris“. Kas bendro tarp šių dviejų šiandieninės visuomenės marginalų? Ogi meilė... Meilė muzikai, kurios vaisius – štai tokia graži DVD plokštelė su pridėta garsaraščių knygute.

Ištęstas Ramūno Jaro „noisas“ ir jau klasika tampantis minimalizmas. Paberžės lauko garsai, bažnyčios varpo skalambijimas, viskas, ko reikia „netikėliams atbaidyti“... O jei „netikėliai“ dar čia, pasigirsta kunigiški Skaidriaus Kandratavičiaus aliteraciniai garsaraščiai, primenantys demoniškas greitakalbes. Įžūlu? Ne. Bet drąsu. Todėl visomis ausimis balsuoju už šį keistą duetą.

4. Modestas Kuodys, „Varniai, Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje 1927–1940 m.“, leidykla „Versus aureus“

„Sugrįš iš užsienio Smetona – ir vėl bus laisva Lietuva!“ – dainavo ir iš inercijos tebedainuoja ne tik senoji inteligentija, bet ir naujieji režimo pakalikai. Balsų prieš smetoniškąją Lietuvą posovietmečiu būti negalėjo – istorinėje atmintyje tas laikotarpis priminė išbaltintą antkapį. Bet štai jaunas VDU istorikas Modestas Kuodys, nesergantis buržuazinio konformizmo ligomis, rėžia į akis kitokią tiesą. Jo knygoje – profašistinio režimo pasmerktų žmonių kančios nepriklausomos Lietuvos konclageriuose, ėmusiuose veikti beveik vienu metu kaip ir baisingasis sovietinis gulagas. Metų titulas – už įžūlų tiesos sakymą ir istorinio žvilgsnio novatoriškumą.

5. Tomas Arūnas Rudokas, „Pornomūza“, leidykla „Kitos knygos“

Lietuviškas „hardcore“ pornoromanas, savo atvirumu, brutalumu ir tiesmukumu smarkiai lenkiantis visus gaveliškus „pokerius“. Kaip ir pats autorius – valkata, mergišius ir chuliganas. Absoliuti dauguma visų nukvaršusių bobučių, solidžių tarnautojų ir kvailo auksinio jaunimėlio nekenčia T. A. Rudoko. Už ką? Elementaru – šios sistemos kūdikiai spinduliuoja neapykanta vien dėl to, kad knygos autorius yra kitoks. Jis neina kas rytą į darbą, neturi šeimos, nespokso idiotiško televizoriaus. Jis ryškiai skiriasi nuo jūsų, jūs – brangūs pozityviai mąstantys sistemos vergai! Jūs sakote: „Gyvenu, nes turiu tą, tą ir tą.“ Tai ne gyvenimas!

Metų nuostabybė

1. Mantas Gimžauskas, „Šamanas™“, leidykla „Kitos knygos“

Dar kartą lyg apsėstas kartoju: trumpas Šamano pasirodymas mūsų ašarų pakalnėje – geras nonkonformistinio gyvenimo kaip veiksmo, o ne teksto pavyzdys. Dar kartą atsisakysiu užsiimti niekingu amatu – tekstualizuoti Šamaną! Jį reikia skaityti arba, dar geriau, išmokti atmintinai – ne žodžius, o bekompromisius Šamano veiksmus. Ši knyga – tai:

YPATINGAS PASIŪLYMAS VISIEMS LIETUVIAMS KURIUOS UŽPISO, KAD JŲ PILIAKALNIAI TUŠTI

2. Dainius Gintalas, „Boa“, leidykla „Kitos knygos“

Kalbėsiu trumpai. Jeigu skaitėte Georges’ą Bataille’į, tai jums patiks ir Dainius Gintalas – galingu srautu kliokianti duslių, trūksmingų ir kriokiančių gyvybės artileristo klyksmų, šūksnių ir riaumesių lavina. O gal apie naują poezijos šamaną D. Gintalą net negirdėjote? „Ar girdite patologės su išplatėjusia hipofizės geografija, kibelės su parazitų išėstom tatuiruotėm ant šlaunų, partizanės su kulkų randais ant begemotiškos odos, akmeistės su išsprogusiom lūpų nerviūrom, senelių korikės vyšniniuose soduose, prerijų traukinių tramdytojos, bulvinių blynų kepėjos, grifonų romytojos, jautukų žagintojos šiurenimą su skalpeliu rankose prie blizgančio lavono?“

3. Vanda Juknaitė, „Tariamas iš tamsos“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“

Daug apie moteris rašiusi autorė šįkart ėmėsi vaikų temos. Vaikai, kurie augdami ir bręsdami normalioje visuomenėje turėtų visas galimybes tobulėti ir atsiskleisti, kapitalistiniame sociume turi rinktis – arba tapti aklais reklamų žiūrovais ir prekybcentrių šlamšto vartotojais, arba tapti tikrais atstumtaisiais, blyškiom liūdesio gėlelėm civilizacijos sode. Būtent tokias gėleles, vaikų namų ir specialiųjų mokyklų, mažų miestelių vaikus, turinčius subtilią vaizduotę, galinčius paprastais žodžiais pasakyti viską, šioje knygoje ir prakalbina rašytoja Vanda Juknaitė. Išspaudę nuoširdumo ašaras nominuojame V. Juknaitės knygą „Metų nuostabybės“ titului.

4. Aušra Kaziliūnaitė, „Pirmoji lietuviška knyga“, leidykla „Nemunas“

Aušra Kaziliūnaitė į mūsų poeziją atskrido lyg jos eilėraštyje aprašytas sekmadienio drakonas ir sukėlė neramumus visoje karalystėje. Knyga pranoksta visas Rašytnamio „pėkaškes“ – tai nebe verksmingas filologyno epigonizmas, o naujai suprasta poezija, įsisąmonintas postmodernas, kur realius veikėjus keičia intensyvus judesys, simuliakrų vėriniai ir požeminiai pasąmonės blyksniai. Tai – knyga, kurią galima dėti į vieną lentyną su vokiečių ekspresionistais ir Beckettu. Valio Aušrai, tikra nuostabybė!

5. Regimantas Tamošaitis, „Vitaminų pardavėjas“, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Šmaikštus, ironiškas, bet visai netuščias stilius. Keistumas, veikia kaip vitaminas – kas? Atspėjote – Regimanto Tamošaičio esė rinktinė. Dėl bendrų, visiems artimų pasvarstymų apie bulvinį lietuvio mentalitetą ir kitus keistumus tiks daugeliui jūsų. Patiko ji ir mums – dėl keisto, šizoidiškai mielo esė subjekto, jo gerai valdomo (nors ir sudievinto) teksto. Žinome, kad knygos ir jos autoriaus ateityje laukia keisti nuotykiai ir pasisekimai. Laukdami tų keistumų siūlome balsuoti už Regimanto knygą. Balsuokite, aišku, keistai.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


108906. r2008-01-30 08:00
skaiciau tik skaidriaus knyga -patiko tai uz ja ir balsuociau

108922. flux2008-01-30 12:25
JMVMC knyga atrodo ne taip. Tai ir ne knyga, katalogas. Atkreipkite dėmsį - kas yra daiktai, tą galima parduoti, oi ir istoriją parduoti. Yra dalykų, kurių nei parduoti, nei palaidoti

108925. samaon2008-01-30 12:41
nu, šita Juknaitės intervu knyga "...iš tamsos" sugėlė man širdį. skaičiau vieną po kito tuos interviu su tais vaikais. persmeigė mane tie vaikai ir jų pasakojimai trumpi, ypač veliučionių auklėtiniai. ot, dokumentika Juknaitės, kur liudija talentingi, uždaryti aplinkybių kalėjimuose.

108930. mie2008-01-30 13:19
"normalioje visuomeneje" ir "kapitalistiniame sociume". sudzius apsimyzes kvailys supistas.

108931. Nero2008-01-30 13:28
"Virsvalandziai" jokia nera vidutinybe. Kas Lietuvoje yra aprases savo paties mirti? Niekas.

108933. samaon2008-01-30 13:34
taigi, taip, mieste. o kaip kitaip tame iškrypusiame mūsų maximų kapitalizme? gal normalus toks mūsų kapitalizmas? lotynų amerikoj taip ar panašiai? neišsi...nėk, mieste.

108934. pastebėjimas2008-01-30 13:38
niekada nesutiksiu, kad Jonušys yra westernizatorius. Tai būtų pasityčiojimas iš ilgaamžės Europos kultūros.

108935. samaon2008-01-30 13:49
nu, Viršvalandžiai irgi tikra knyga.dokumentali, va, apie savo paskutines dienas ir valandas parašė jurga pati. kaip savo pačios ankapį pasidarė.

108936. mie - samadurui2008-01-30 13:52
o kokia buvo normali visuomene? su grandioziniu centriniu gastronomu, kuris vienintelis dirbdavo sekamdieniais iki dvieju ir salia darzoviu parduotuve "ridikas", cementinemis grindimis, ant kuriu visuomet budavo balos. ir raugintu kopustu kvapas. zinoma, budavo spec parduotuves, keliu kategoriju. ten neregetas gerybiu pasirinkimas - desra, kava, arbata, zieminiai batai. siandienines eilines krautuves repertuaras. tai buvo normali visuomene? ir nebuvo vargsu alkstanciu vaiku, ir savartynu gyventoju nebuvo? tu atsipeikek, žlobe.

108941. samaon2008-01-30 14:13
nu, ką teip kontrastingai ir temoki palyginti, mieste? gilų brežnevizmą ir nevykusį dabarties kapital oligarchizmą. ir taip aštriai dar, dviem spalvom tik. nu, aišku, dabar geriau negu anuomet, prie okupacijos sovietų.. bet ar šitas mūsų tikras kapitalizmas. niekur nėra geresnio, ane, mieste, nežlobine.

108944. mie2008-01-30 14:17
kadangi tu cia ikisai maxima kaip krastutinis primityvas, tai per sita kanta ir palyginau. nes jus va tokie zlobai kaip sitas pydaras ir tu, isvis nebesizinote ko norite. mokate tik pliauksti, nieko daugiau.

108947. SUTINKU2008-01-30 14:51
su mieste

108949. latras2008-01-30 14:59
ar girdite jus mane sisiprostitucine sasytojeliai, pseudogenijai, kieti blatininkai...TIK T.A. RUDOKAS yra tikras rasytojas ir poetas. JIS GENIJUS!!! gerbiu tik T.A. RUDOKA daugiau nieko! TIK JAM TURI ATITEKTI PIRMOJI VIETA! TIK JAM! ar girdite mane slunkiai!

108955. latrui2008-01-30 16:07
Girdim, chroniau nelaimingas, kad tu visai durnas.

108957. to latrui :-) 2008-01-30 16:38
Latrai, dekui, tu mane siandiena pirmas prajuokinai. Rimtai. Tamsu lauke, tamsu dusioje, o tu emei ir prajuokinai. Valio Rudokui. Ir tebunie jis bus visada ileistas i Suokalbi ne tik pro langa, bet ir pro duris. O balsuoju uz Juknaite. Ir uz Jurga.

108959. Ketvirtasis frontas2008-01-30 17:55
http://www.lrytas.lt/naujienos/12016965891199562390/p1/Istorija/Tre%C4%8Dias-frontas-nuo-kaimo-berno-iki-marksizmo/

108961. Alavinis 2008-01-30 18:36
Nu dėl Jakučiūno visiška nesąmonė.

108970. Almis2008-01-30 19:56
Čia užjausti reikia, tas Pocevičius rimtai serga.

108973. ahahaha :-) 2008-01-30 20:54
kaziliūnaitė jėėga

108991. samaon2008-01-31 10:21
nu, dvi autentikos. skirtingos jos. tie Juknaitės vaikai - gyvų širdelių liudijimai. ir Jurgos savistaba. einu į nebūtį, ir rašau apie tai. kaip ten? ligi paskutinio atodūsio. nu , Jakučiūnas grynas pozuotojas su savo tuo kambariniu žmogeliu. apsiliejau ašarom nuo tų dviejų, jurgos ir juknaitės knygų. o ką mano vaikai apie mane galvoja, vat nežinau? gal bėgs iš namų?

108994. Ha2008-01-31 11:24
Pocevičiui Rudokas yra etalonas. Ir kad neina į darbą, ir kad bobos nekenčia, ir kad auksinis jaunimėlis prie kiosko, kur Rudokas meža, nesilanko ir jo tyrojo meilužio nesušelpia. Pocka, juk Rudokas irgi buvo iš auksinio jaunimėlio kadaise, partorgų, komsorgų, atsakingų sekretorių ir "Vagos" valdovės nučiūčiuotas sūnelis. Jaunas švaistydavosi pinigais plačiau, nei Pocevičius dabar. Kai nusidralino ir tapo nebeįdomus mergoms, netinkamas net gerokai vyresnėms pasenusioms kekšėms, kažkaip Pocevičiui vis norisi išryškinti kažkokius mistinius užpakalio draugelio nuopelnus. Bl. purvinų pydarų klanelis.

108997. to Ha2008-01-31 13:37
Lyg pats Pocevičius ne toks - tas pats auksinis jaunimėlis, tik senstantis ir todėl isterikuojantis. Atpažįstamumo faktorius suveikė, užtai jam Rudokas taip tinka ir patinka.

108998. Fiokla >samoan2008-01-31 13:58
Va virshuj tas "Ha" tipinis shiu dienu zmogenas, kapitalizmo praplautom smegenim, i ideologine, idejine, literaturine kritika sugebantis atsikirsti tik asmenishko pobudzio shlysciausiais pliotkinimais. Tusciaviduris, pavydus demesio ir greiciausiai veidmainishkai besisypsantis paciam Poceviciui i akis, kai gyvai bendrauja, nes veidmainyste,sugebejimas prisitaikyt, tai vienintelis talentas, kuri turi vidutinybes.Rashancios vidutinybes.

108999. samaon2008-01-31 14:22
ui, bjiauriai tas Ha kalba. tu teisi, Fiokla. blevyzgos gyvatinės, nu tikrai. ką tas bendro su kokiu analizu kūrinio turi? nieko. šikinyke tupiančio viduriuotojo blevyzgos. ve, jau susitepiau perskaitęs tą Ha 108994 komentarą. o kažkas tirpsta džiugiai.

109005. Chū iz chū, i fsio takoje2008-01-31 15:24
Nuostabybiai anarchistukai, turčių sūneliai.

109010. to Ha - del rudoko2008-01-31 17:25
lipdomas patrauklus rudoko ivaizdis, tik nezinau, kam poceviciui to reikia, gal leidykla jam uzsake, bet is tiesu tas rudokas visai netalentingas, jo autodafe - srudas, ir poezija siaip sau, jei nebutu sedejes, butu niekam neidomus alchasas snukiadauzis. Tik nemanau, kad rudokas zonoj buvo pagaidintas.

109011. del diedu alchasu 2008-01-31 17:29
poliubila ja vaniusu, a vaniusa bez xuja, naxuja mne bez xuja, jesli s xujem - doxuja.

109014. po palme2008-01-31 18:14
siulau Ivanauskaite. Atsivertinet i krikscionybe ir tuo paciu metu padet rezisuot porno filma-didelis pasiekimas.

109015. Noė2008-01-31 18:32
Pritariu po palmei. Pirmą kartą gyvenime.

109017. gaila jurgos2008-01-31 18:50
ir gaila musu literaturos - kai zmogus subrendo ir kazka gyvenime suprato per didelius skausmus, kai pradejo normaliai rasyti - mirtis ji isplese iss musu...

109029. Fiokla> Chū iz chū, i fsio takoje2008-01-31 21:49
Truputi tamstai istorija priminsiu:) Anarchizmo pradininkai ir pagrindiniai ideologai buvo: grafas L.Tolstojus, grafas P.Kropotkinas, bajoras M.Bakuninas... Kilmes svarbi tik luomus ispazistancioms hierarchinems bendruomenems, o anarchistams pfk. kokios tu kilmes ir kas tavo tevai. Pvz. Kropotkinas buvo pasakiskai turtingas, bet turtu atsizadejo, Tolstojus zemes dovanojo valstieciams ir jo valstieciai buvo laimingiausi Rusijoje, aishku iki kol jis mire, kai mire , tai jo valstiecius vel i laza suvare, kad ju laime kitu nedemoralizuotu..., ta va ir apshvieciau... Todel sitam fone noreciau isreikst susizavejima Vanda Jukanaite ir kaip rashytoja ir kaip jautru kitu skausmui zmogumi. Ir jei butu dvasios aristokratu titulai, tai tikrai pritarciau tokioms hierarhijoms, ir si rasytoja butu viena is aukstuomenes, dvasines aukstuomenes. Bet tokiam portale, kur apsiplovineja visokie "Ha", tai tokiu garbingu pavardziu net nejauku rasyt, jauciuosi, kaip kiaulems perlus metyciau. Na, bet tiek to, nusileisiu... Tik del keliu cia uzklystanciu zmoniu...

109034. krankt2008-01-31 23:10
daugumos siu knygu nesu skaiciusi, tad nelabai ka turiu pasakyti. belieka pritarti po palmei. juknaites knyga butinai isigysiu.

109037. Buržuanarchistams2008-01-31 23:13
Tai skubiai atsižadėkit tų turtų Kropotkino pavyzdžiu, ko gi laukiat. Darbo dienomis esate darbdaviai ir firmų savininkai, o savaitgaliais žavitės nonkonformizmu. Buržujų laisvalaikio pramogos tas jūsų namudinis anarchizmas, ir tiek. O didysis jūsų pramogų organizatorius - profesionalus piarščikas Pocevičius, ką tik nemokamai išpromoutinęs savo knygą, jums, išsižiojėliams, to net nepastebint.

109039. ragana Kornelija2008-01-31 23:15
ai, be reikalo tu, Fiokla, taip griežtai rikiuoji juodų ir baltų eilutes. tikrovėje grynų nebūna, jie tik mūsų fantazijoje. aš irgi kažkada Juknaitę spalvinau pakylėtai baltai, kol kartą nepamačiau, kaip ji pademonstravo panieką kitam žmogui. panieką, panašu, už tai, kad tas žmogus ne toks gabus literatūrai kaip ji. prie kitų žmonių. buvau labai nustebusi ir būčiau nepatikėjusi, jei ne mano pačios akys ir ausys... tai va, ir Juknaitė - tiesiog žmogus, su savo juodais dryžiais. kaip ir kiti tavo aukštinamieji, beje :). kaip ir visi.

109042. krankt > rk2008-01-31 23:22
ar cia nori pasakyti, kad mes visi zebrai? :) o as maniau, kad chameleonai...

109043. saule2008-01-31 23:32
Cia Jus visiskas nesusipratimas gerb. knygu rinkimo organizatoriai! Jokios teises neturite kalbeti savo vardu uz visus "mus nuvyle; mus suzlugde" J.Ivanauskaites "Virsvalandziai", na kas jau kas, bet vidutinybe net nekvepia,nesuzlugde manes, nenuvyle. Nenukrypkim nuo kurybos apskritai, ji nevienspalve ir vienos tiesos nera.

109045. Fiokla>rk2008-02-01 00:07
As kalbu ne apie spalvas, o apie hierarchijas ir luomus, tiesiog manau, kad garbe priklauso tiems, kas jos nusipelno tarnaudami kitiems, o ne siaip , kad gime kur aukstuomenej, ar paveldejo turtus. O aktyvus zmones daznai turi progu suklyst ir parodyt savo blogaja puse, taigi visko buna ir visko pasitaiko net motinoms Teresems. Pastebejau, kad malonus zmones, taip ir lieka tik malonus...Mirsta ir nieks ju neprisimena... Gailestingas zmogus, tai nebutinai malonus bendrauti, patikekit:) Netgi atvirksciai, Pvz. istrigo Jonaitienes leksikonas," vaikuciai, sriukytes, bulvyciu pavalge..." paskui ziauriausiai virvute pasmauge...labai maloni moteris buvo, su visais sutare su niekuom nekonfliktavo niekam "akiu nedraske"... Tai taip su tom kalbom... Is darbu vaisiu zmones reik vertint, o ne is kalbu.

109046. Fiokla>>>1090372008-02-01 00:24
Kas jus taip griauzia? Sunku pragyvent? Nesiseka knygute isleist? Ko taip ardytis kiekviena kart, prikaisiot, kad anarchistai dirba ir uzsidirba? Eit lazaut kazkam yra maziau anarchistishka, nei organizuot UAB`a ir but salyginai laisvam. Yra tuntas anarchistiniu saviorganizacijos teoriju, o dirbt kooperacijos principu yra net labai anarchistishka, problema ta, kad dabar LT iregistuoti UAB`a patogiausiai akciju ir istainio kapitalo prasme...ai, nusibodo aiskint, jau iki absurdu kaltinimai ... O grafo Kropotkino turtus konvertavus i musu dienu ekvivalenta, tai tam but priklausiusi kokia Siauliu apskritis su visais gelezinkeliais ir gamyklom... Tai apie jo turtu issizadejima kita kalba...

109047. Fioklai2008-02-01 01:22
Supratau, Fiokla. Jūs pageidautumėte tarnauti kitiems, ir tuo pačiu gyventi prašmatniai kunigaikštiškai. Mat vienas kitaip, kaip įrodinėjate, visai netrukdo. Ir įsteigti UAB`ą, kad išnaudotum pavaldinius, yra daug labiau anarchistiška, negu lenkti nugarą išnaudotojams ir pelnyti duoną paprasčiausiu darbu. Klausykit, gal jūs varyskit su Pocevičium priešakyje į Seimą mūsų mulkinti? Ten tokių kaip jūs - visa chebra, dvasinė aukštuomenė, ar kaip tu ten rašei. Anarchistai blin...

109048. krankt2008-02-01 02:06
lenkti nugara isnaudotojams yra absoliuti nesamone, o sita daro dauguma. pasisiausti pries daugumos durnyste reikia drasos. drasus zmones daznai laimi ir patys tampa isnaudotojais. iseitu, kad rotsildai ir geitsai yra patys drasiausi zmogenai. :)

109054. kiskis p - krankt2008-02-01 11:26
ir as.

109057. kiskis p2008-02-01 11:45
matrioskos paveikslas: didele gerkle ir nagai i save lenkti.

109060. Fiokla>kiskiuiP2008-02-01 11:59
Pas ka cia gerkle? Atsipeikek! Susiskaiciuok savo lojima ir visa "sh" cia ishlipta pasisverk, pati srutose paskesi. Neapykantos pilna menkyste. Meninyke (nesikeikiant) altruiste. Ka apart lojimo ir apsedimo dar gero esi nuveikus? Varyk i savo "laiskus" ir pizdielink apie savo kates.

109062. kiskis p - martioskai2008-02-01 12:03
pastebejimas is gamtos srities: kiskiai neloja. bet juokiasi.

109065. kiskis p2008-02-01 12:16
butu idomu su kokiu sveikai mastanciu panevezieciu pakalbeti apie panevezio fenomena. juk toks tikrai yra.

109067. patarimas kiškiui piškiui2008-02-01 12:37
Pasikalbėk su filosofu A.Šliogeriu, jis iš Panevėžio kilęs. Dialektiką skalpelinę tau pateiks, niekinimo ar juodinimo nesitikėk nesitikėk, piski kiski. Atsikirsti žodeliukais moki, bet mąstyk dialektiškai.

109068. kiskis p2008-02-01 12:46
man nereikia apbrezimu ir analizes, turiu savo pastebejimu is gyvenimiskos patirties. idomu kokios yra priezastys tokio specifinio panevezieciu charakterio. kodel tureciau noreti juodimino ar niekinimo? turiu pakanakmai geru draugu panevezieciu. o matrioskos tipo personazai patys save labai raiskiai pateikia.

109070. samaon Kiškiui p.2008-02-01 13:21
nu ir gerai, nu iš šauni esi kiškė piškė. nekeli vainos tiems panevėžiškiams. mano pati iš panevėžio. nedurna bobikė, tai netiktų visus taip juodintiu, nu, paguodei, ačiū tau, zuiki puiki. ir Fiokla, žėk, nedurna visai, turi idėjų. ale kaip įgyvendint toj korumpuotoj tų pačių načialnikų Lietuvoj.

109071. kiskis p - samaonui2008-02-01 13:40
turi jinai šūdėju. "apie turtu issizadejima kita kalba", a girdz, archyvarai?

109072. Noė2008-02-01 13:57
Nesuprantu, iš kur atsirado tas kvaiša besimaivantis samaonas ir kur pradingo romus ir išmintingas Archyvaras.

109074. pritariu Noė2008-02-01 14:09
Kviečiam Archyvarą, o Samaon(as) tegu eina balų degint...

109077. kiskis p2008-02-01 14:42
paskui nupiesiu paneveziecio portreta.

109087. Fonas skaitymui2008-02-01 15:27
http://uk.youtube.com/watch?v=P5Ld6VLXXvM

109091. Katė bando piškinti kiškiui2008-02-01 16:40
Panevėžietis gyvena mieste, kurį kitiems paprastai pristato kaip žaliausią. Jis gerai žino, kur yra teatras (Juozo Miltinio,nes be jo yra dar mažiausiai keturi), Naujųjų metų išvakarėse dažnai nueina pažiūrėti kokio nors linksmo spektakliuko (vilniečiai eina į Operos ir baleto teatrą). Jam labai svarbu turėti gražius namus, blogiausiu atveju - butą. Mėgsta lankytis turguje, parduotuvėse, užsukti į kavines. Dauguma knygų neskaito - neturi laiko, nes arba dirba keliose darbovietėse, arba turi sodą, kuriame kasmet vis mažiau beaugina. Bet yra ir skaitančių, ir muzikalių, ir gerai lipdančių, piešiančių asabų. Manau, kad eilinis panevėžietis dažnai yra gerokai daugiau išprusęs už tokį pat eilinį vilnietį, tik jo asmenybę slopina provincijos sindromas.
Fiokla gyvena Panevėžyje. Ji priklausytų skaitančiųjų, meną gerai jaučiančiųjų grupei. Reiškimosi forma pasirinko anarchizmą. Norėtųsi, kad ji atskirtų save kaip menininkę ir kaip žmogų. Mene anrchizmas apmątomas filosofiškai, gyvenime... Todėl manau, kad ir jos keikimasis, ir barimasis yra tik noras, kad kuo daugiau išgirstų. Tiesiog viešieji ryšiai. Bet gal taip ir reikia...

109092. samaon Katei2008-02-01 16:50
Noriu tave paglostyti, subtilioji Kate, taip taikliai ir ramiai parašei apie panevėžį ir panevėžiečius. Visko ten yra, kažkoks keistas kultūrinis snobiškas miesčioniškas genas ar chromosima taipogi. Tai dėkui, - mano žmonai irgi patiktų tavo apibūdinimai. Atleisk, bėgu - rimti aparatai laukia manęs. O kur Miestės portretas "Panevėžietis"?

109094. kiskis p2008-02-01 17:24
"panevezietis" coming soon. bus.

109096. latras > sama(g)onui2008-02-01 17:34
bek...bek...bek...vis viena ant kamscio uzlipsi...

109097. Noė kiaulei samaonui2008-02-01 17:40
Galėtum bent kriuktelėti atsakymą, jei žmogus tavęs klausia. Nebijok, neišprievartausiu.

109099. kiskis p2008-02-01 17:57
buk atsargus, samagonai, gausi is ramento i galva.

109100. Fiokla>Katei2008-02-01 17:58
Ash nesuprantu, kodel mano barimasis is kart uzakcentuojamas, o kishkio P panieka cia satenuose su dziaugsmu toleruojama. Ji ka, kokia cia virsininke jums? Siaip tai matosi, kad kiskisP, tai boba is kaimo, bet kazkaip Vilniuj uzsikabinusi ir tai vienintelis jos dziaugsmas:) Bet, dargi ziurint is jos "lindimo i shikna" krankt, ivsei ir kt. is Amierikes, tai ji vilnietishku statusu "vobshie" dar nepatenkinta ir slapcia rezga "itakas" ir draugystes su kibernetiniais amerikonais,kad "prasimusht" iki amierikes seneliu slaugos biznio..., kaip dailinykams, tai ce stulbinanciai perspektyvus planas, norint ateity liet akvereles ir tapyt natiurmortus:)tuo pat metu slaugant apsishikusius amerikonus uzh 12$*/1h Del mano anarchizmo, tai jei kas pageidautu, su dziaugsmu ji atiduociau:) Shiaip tai ji paveldejau is senelio cigono. Del gyvenamosios vietos deklaravimo, tai gyvenau: Wunsiedel, Borkel, Paris, Tangermiunde, Briusel, Madonna de Campiglio , Zalcburgas ir t.t. O Pnvz. tai labai patogus miestas, ce mama, ce vaikams patogu, nes gyvenam veik kaime, o patogumai kaip mieste. Kamsciu nera, ciuozykla, baseinai, SPA, klasishkos visazistes ir kirpejos yra, biblioteka moderniausia Lietuvoj, teatras sudinas aishku, bet dar visi gyvenam Miltinio atsiminimais:) tai va. Geras miestas ishskyrus slykscia koncervu valdzia.

109101. kiskis p2008-02-01 18:00
amerikonai, bukit geri, draugaukit su manim, maldauju.

109102. Fiokla>kiskiuip2008-02-01 18:07
Nu nepyk kishkiP, bet esi tipine pro-amerikonishka meninyke, be ideju, be savigarbos ir be ateities… Linkejimai pasveikt!

109105. krankt Fioklai2008-02-01 18:15
galiu tave patikinti, kad kiskis p ne per kur man i sikna ilisti negali, nes visa laika deviu dzinsus. jei buciau sijonuota, tai gal is strioko ir apsigraibyciau. :) o apsisikusius amerikonus slaugo gal tik nelegalai, pati cia esu 24 metus, turiu pilietybe ir vakar klausiau, kaip hilare su obama pizdelino priesrinkiminiuose debatuose, nes rudeni reiks balsuoti.

109107. Katė>Fioklai2008-02-01 18:25
Rūšiuoji žmones. Pagal tai, ką jie dirba, ką jie sugeba. Nederėtų. Aš, pvz., galėčiau dirbti bet kokį darbą, nes taip jau atsitiko, kad iš tų darbų, kurie man patinka, nepragyvenčiau. Neturiu verslumo geno, įžūlumo geno, bet pakankamai stiprų tingumo geną. Kad Tavo charakteryje yra kažkas čigoniška, tikiu. Ir pirma rašydama norėjau parašyti, kad čia ne tik laikysenos, bet ir temperamento dalykai. Bet temperamentas yra duotybė, tik pastoliai žmogaus pastogei... Kiškis piškis irgi pasikeikia, bet jis keikdamasis koketuoja, o Tu pyksti. Ir labai karštai reaguoji.

109108. terra2008-02-01 18:54
ohoho, seniai nebuvau šatėnuose - čia tiek šūdo plaukia, kad net keista kaip jūs neuždūstat

109114. kiskis p2008-02-01 20:11
taip, islindo yla is maiso. bajoriskos zamaskes pro anarchizmo skysta sydeli. kokia panieka "kaimo bobai". negaleciau buti kaimo boba, nes esu islepus ir nepatraukciau kiek normali kaimo boba kasdien turi nudirbti. tau dar labai toki saukia iki kaimo bobos, matrioska. ir uzpakaliu valytoju labai neniekink, gal viena diena tokiai rankas buciuosi kad tau uzpakali nuvalytu. sunkus, reikalingas ir gerbtinas darbas.

109118. krankt2008-02-01 21:29
cia turiu pritarti kiskiui: visi darbai gerbtini ir reikalingi. negrazu niekinti dirbanti zmogu. tinginiauti yra geda, dirbti - ne.

109120. Fiokla>krankt ir kiskiuip2008-02-01 21:34
Tai ta ir norejau pasakyt, kad esi "reikalingas zmogus" kiskiuiP:) tik del pilietybes:) tik del to, kad tu i LT atvaziuoji ir su ja susitinki...Ji gi vargsele tiek cia tu komentaru "pripielina", kad tamysta prablaskytu, taigi pataikauja...negi nematot?:) Kai mechanika Ebola, tai ir durnium, ir oblium, ir visokiom kitokiom etiketem nusagsto, bet kad krankt, tai tik mieloji, geroji..., tipine "made in lithuania" baudziauninke. Spjaudos ant tu is kuriu jai jokios naudos, kurie jai is jos "sh" niekaip negali padet islipt. Spjaudykis spaudykis kishki, bet iki Amierikes vis tiek nedavaziuosi, nes zmones su zoopatologijom anksciau ar veliau demaskuojami.

109121. kiskis p matrioskai2008-02-01 21:38
ko tai man nesusiveda galai. ta amerika taip keiki, o dabar staiga ji tau rodos svajoniu salis i kuria is sudo reikia verztis. taigi blogai ten, negrus karia, darbininkus isnaudoja, negi nezinai?

109122. kiskis p2008-02-01 21:41
is tiesu tai krankt man tikrai reikalingas zmogus. pasigendu kai pradingsta. nepaisant to, kad yra vampyre, rasiste kuklusklanininke ir selin dion gerbeja.

109123. Fiokla>krankt2008-02-01 21:42
Ka tu nori ta tu cia rasinek, bet duosiu tau patarima: kai po sentimentaliu arbateliu Lietuvoj Kiskis P uzimins, kad labai nori Amierike aplankyt, tai prisimink, kad ispejau. Pilnas Vilnius ex kaimieciu, kurie galuojasi pavydu ir neapykanta, kuriems vienintelis budas prasimanyt pinigu savo skudurinem svajonem-nelegalus darbas Cikagoj prie senuku.

109125. kiskis p2008-02-01 21:49
gal ne ameriken, o verciau patrauksiu i panevezi. kamsciu, sako, nera, ciuozyklos ir baiseinai SPA, klasiskos kirpejos ir visazistes, sudinas teatras. idomu, koki makiaza visazistes daro anarkistems? ar kaip gleamrocko grupei "kiss" ar ispaiso kaip indenus?

109126. Fiokla>katei2008-02-01 21:55
Del senuku slaugymo, aisku sneku abstrakciai, bet rusiavimu ce pirmiausiai uzsiimineja kiskisP. Siaip tai viso gero. Jokio ce noro man nera bendraut. Turiu ka veikt. Kranksei patikt ir tau kate visai neturiu tikslo,kad kada nors susikalbesim irgi vilciu nera...Tai ko cia gaishintis? "Matrioska" turi "šūdėju" ir dabar raso didele pjese. Tai kai parasysiu, pakviesiu jus i Miltinio miesta:) o dabar A DIOS

109127. krankt > fioklai2008-02-01 22:08
uz patarima tai aciu, bet kad lietuvoj per 24 m. buvau tik viena karta...ir ne su vienu sateneciu nesu susitikusi, o gaila. :) ir prie satenijos prisidejau ne taip seniai, berods, jau kazkada aiskinau tau, kad nenoriu gimtos kalbos pamirsti ir man patinka su keistais zmonemis papliurpti, kai turiu laiko. kiskis ebolai nepritaria ne del manes, nes bicas gal ir nera kvailas, bet gerokai i lankas pavaziuoja, taigi padiskutuojame, pasikeiksnojame, jokios dramos cia neimatau. :) gyvuok.

109130. kiskis p2008-02-01 22:33
valio valio, pakvies mus i miltinio - tarybinio senbezdos, o dabar jau vaiduoklio - miesta.

109135. ivs2008-02-01 23:59
nu ir dura tu, fiokla. nesusigaudai, o sprendi. kiski p as jau kokie metai kvieciu americon pasisveciuoti, i koki tijatra nueiti ar ka. niekas jam nekainuotu, butu priimtas ir pagerbtas, bet neatsuoliuoja, nors net giminiu turi, ne tik draugu. zinai, fiokla, cia ne tu viena ilendi, nesusigaudai nei kas vyksta, nei kas yra kas, ir kad pradedi varyt i pievas. butu pikta, bet kad labai juokas ima.

109137. krankt > ivs2008-02-02 00:39
siaip jau fiokla nera panasi i piktybiska zmogu, bet ir mane ji kartais vercia nusisypsoti del savo nepagristu itarinejimu. mazdaug, man ir tau kazkas pataikauja. nera jokios logikos. kaip galima pataikauti veliau atejusiems? turetu buti atvirksciai. :) o kad ebola retsykiais iskoliojamas, tai yra uz ka. kad ir uz neseniai komentaruose pareiksta nepagarba moterims. norejau jam gerai angliu paduoti, bet paskui aptingau. velniai jo nemate, man uz auklejima $$$ niekas nemoka.

109138. ivs > krankt2008-02-02 01:41
nu krankt! jeigu pagal diedovscina, tai kiskis p turi man pataikauti ir kysius nesti. o mes su tavim - ebolai.

109139. krankt > ivs2008-02-02 02:19
tai tu pirmiau i satenus atejai? nezinojau, tingiu archyvus skaityti. o kad tu mane i situos pelekautus is zaliu lanku atviliojai, tai pamenu. :)

109158. Chi2008-02-02 06:38
Žiū, ji dar ir ant Miltinio pasimovusi. Taigi sakau, buržuanarchistai. Dievedieve. O tavo tėvas, fiokla, kartais ne Panevėžio CK lyderis koks? Atrodai genetiškai panaši.

109162. kiskis p2008-02-02 11:18
blaiviai galvojant, mechanikas reikalingesnis zmogus uz kazkokias amerikonkas. reiks prie ebolos prisigerinti.

109165. Vienas2008-02-02 11:36
Visoje demagogijoje yra lašas teisybės. Dėl Jonušio Pociukas teisus - tik va save kažkaip ėmė ir pamiršo. Jo ideologinis "kūjis", o ir jis pats, be jokios abejonės, yra vidutinybė Nr.1 - tik iš kitos pusės. Kaip dainavo toks prieškario estradinis tipas - dvi švilpynės, vienas tonas. Tik vienas rudas kaip šėtonas, kitas raudonas kaip šuva.

109167. kiskis p2008-02-02 12:11
va paneveziecio portretas ant smugio. nors gal vertetu kalbeti apie aukstaitiska charakteri apskritai. jau ties utena gali pajausti salsva salteniska dvelksma, bet panevezy tas aukstaitiskas charakteris igauna gresmingas formas. neminesiu teigiamu bruozu, kiek ju ten yra - kai mokiausi institute panevezieciai buvo didziausi zavadylos, visu megstami. nekalbesiu apie "zalia miesta su jo jaukiais gyventojais", anot kates. nors man panevezys yra ypatingo slykstumo chaotiskas miestas. gal del to, kad beveik nelike jo senamiescio. va ka pastebejau susidurus su taip vadinama menine bendruomene. tipiskas panvezietis, laikantis save menininku, pasizymi nezabotu ambicingumu, perauganciu i isterija, pretenzijomis ir pasiputimu. pridurkime visiska savikritiskumo nebuvima, apie autoironija ar zvilgsni i save is salies net kalbeti nera ko. sitos savybes atsisuka pries pati zmogu labiai ziauriai. is salies jis atrodo juokingai ir beviltiskai. nors stebedamas gali isspausti siokios tokios naudos sau: mokytis neatrodyti provincialu ir nemoksa tam tikromis aplinkybemis. jausti savo vieta. nepervertinti saves. sakyciau, tokia "menine bendruomene" susiformuoja savotiskai "neissipildziusiuose" miestuose, miestuose be veido ir tapatybes, kokie yra panevezys ir kaunas. juk tik kaune, tarsi kokioj juodojoj skylej gali uzgimti tokios pabaisos kaip liveta ir petras kazlauskai, laukaviciene, "kauno himno" kureja ir kitu nuostabiu dainu autore. tipiskas panevezietis - dainininkas kasytis kerbedis, isterikas psichopatas. cia suklesti tulpiniai, miltinis ir verslininkas Kazenas "santarves" premijos teikejas, nepasidrovejes pasiulyti savo premijos - nei daugiau nei maziau - popieziui. tokiam neisiplidziusiam mieste formuojasi neissilavinusiu, mazarasciu menininku sluoksnis, kuriantis pati banaliausia, neidomu ir neisradinga kica. kartais atrodo, kad dailes institute ne kazi ko mus ten ir ismokino - zulindovame kazka diena dienon. bet kai kataloge pasiziuri darbus to, kurio biografijoj parasyta "mokesi vdi" ir kito, kuris tik "gime ir dirba" tai skirtumas akivaizdus. manau issilavinimo trukumas irgi salygoja visus situos kompleksus, provincialuma ir perdeta saves vertinima. kas man pasakytu, kodel klaipedai sitie bruozai ner budingi? gal cia juros poveikis. beje, mano gera drauge paneveziete yra visai kitokia, negu cia aprasiau.

109168. vilkas > kiskiui p2008-02-02 12:39
kaip skaniai sneki...

109172. Fiokla2008-02-02 14:56
Kadangi zhiuriu, kad padariau klaida, linkedama A Dios, tai su pasiuntimu velniop viska dabaigsiu isaishkint apie Pnvz. Kishkis P, truputi atsilikes ir neivertina, kad IT, GSM, gerokai pakoregavo zmoniu geografine priklausomybe. Cia toks kompleksas…as pvz. kai gyvenau Viborge ar Paryziuj, tai labai rasydavau is ten paniekinancius ir kritishkus laishkus Lietuvon, tai kishkis P is prasmirdusiu Zirmunu, lygiai taip aukleja Kauna:), na zhmogishka…Prasimusho zmogus, daug ishkentejo…, nu ant ko bepalot, kaip pranashuma pabrezht? Nuliudinsiu tave Kishki P. Pasaulis liberalizavosi visom prasmem, tiek georafine priklausomybe, tiek diplomu kiekiu… gal tavo priklausomybe Vilniui nustebintu raj. bibliotekininke,gim.1955, bet daugumai pnvz`ieciu. tai “dejo ant geografijos skersa”… o iki musishkiu tulpiniu, tai tau iki ju intelekto taip toli… Tingiu net vardint, kiek jie naujoviu ineshe i lietuvos kriminalinio pasaulio makroekonomika. Kalban apie zhm. elgsena, tai shiuolaikine civilizacija ir stovi ant neoliberalistinio izulumo. Ka nepastebejei? Sugebi paporint kaip Saulens-zhvaigzde, sugebi “bapkiu” pasidaryt, kaip Nemateko kaimiete-zvaigzde! Atsbusk kishki P… Tavo garbinamas pasaulis-priesh tave pacia! O, tavo geografines analizos-senos kaip sovietmetis… Arba l. panashios I burtininkes Vaivos svaiciojimus apie Nevezio upes energetikas…, bet ne daugiau…, gyveni prisiminimais ish studentishku laiku…, bet pasitikrink, kad tavo senoliai studentai, jau gal puse ishmire, o juos pakeite nauja karta… Taigi vietoj a Dios, sakau, eikit velniop, nes Dieva minet shitoj shiukshlynej-sventvagyste.O tu kishki P labiausiai velniop eik!

109173. kiskis p2008-02-02 15:04
va, mano rasinio iliustracija, megaukites.

109174. kiskis p2008-02-02 15:19
karta vaziavom namo is kazkur, pro naujus rajonus, su vaikais. pasiziurejau i daugiabucius avilius, kuriuose jau uzsidege sviesos, ir sakau: kaip blogai cia zmonem gyventi. o vaikas nesutiko, sako: dziaugiasi kad namus turi. ir manau kad jis teisus. juk ne taip svarbu kur gyveni - ar kokioj Tarandej, Valakampiuose ar pasmirdusiuose Zirmunuose. svarbu kaip gyveni, ar jautiesi laimingas, ar laimingi su tavim kartu gyvenantys. gal nereiktu pulti niekinti zirmunu. kur beeitum, matrioska, vis uzlipi ant to paties greblio.

109175. vilkas > kiskiui p2008-02-02 15:34
taip...taip...svarbiausia likti gyvam...islikti miesto dziuglese...nebuti suestam...

109176. kiskis p2008-02-02 15:47
...ir mandagiam, ypac kai kalbiesi su pizda šiknoza.

109177. grazu skaityt2008-02-02 16:41
kaip siandien kiskis isipiskina piktas labai, raunasi ant ko papuola, bet visi tingi atsikirtineti, kad miltinis - ne sovietinis , o paryziaus senbezda, kad panevezyje ne visi meninykai tokie, kad naujuose daugiabuciuose gyventi gera . ir t.t ir pan.ir as tingiu aiskinti, kodel...

109180. kiskis p - grazu skaityt2008-02-02 17:27
ne, nepiktas, kaip tik siandien linksmas. nesiraunu, tik dalinuosi gyvenimiskais pastebejimais. miltinis gali buti paryziaus senbezda tam, kam lenkija buvo uzsienis. pamirsote pamineti, kad tulpiniai inese gerio i kriminalinio pasaulio makroekonomika. galejot issirinkti kuri nors tulpini i merus, neuzknistu koncervu valdzia.

109181. ivs2008-02-02 19:17
vilnieciai savo neprovincialuma grindzia... vilnietiskumu!

109182. ivs2008-02-02 19:23
beje, gal daugiau keliave man papriestaraus, bet labiau prvincijos kompleksu tasomo miesto nei vilnius, nesu macius. ir lenkiska kamzielka cia, manau, suvaidino ne paskutini vaidmeni.

109190. krankt2008-02-02 20:43
vaje, kaip visi susipyko, susibare. :(

109191. ivs > krankt2008-02-02 20:45
taip tik is pavirsiaus raibuliuoja; po apacia, zinok, visi tik dar labiau susibiciuliavo.

109194. kiskis p2008-02-02 21:01
nu kame jus matot piktuma, as irgi stebiuosi. pasakiau is savo patirties, tikiuosi kad kas nors paims domen ir isspaus sau naudos.

109195. ne visi2008-02-02 21:09
viena ant kitos šikančios dvi kalės - ne visi

109197. Noė2008-02-02 21:19
Fui. Kur jūs matėte, kad kalės taip darytų?

109199. kiskis p2008-02-02 21:32
cia noreta izeisti, durnoji noe, tik nesekmingai.

109201. Noė mie2008-02-02 21:55
O tu savo epitetus irgi galėtum pataupyti.

109202. ivs :)2008-02-02 22:03
sitam pokalby pac cinkas ir buvo kiskio p epitetai ir fioklos reagazas.
    "Matrioska" turi "šūdėju" ir dabar raso didele pjese.
Bravo. bravo abiems. taip pazistame zmones, o paskui ir save, jei nebijome.

109203. Noė2008-02-02 22:08
Aš turėjau galvoj epitetus mano atžvilgiu.

109205. mie - noe2008-02-02 22:12
atsiimu.

109207. kiskis p2008-02-02 22:32
ir isvis, nieko nenorejau izeisti. as taip galvoju, ir dar syki pergalvojau, ir nesigailiu, kad pasakiau. zinoma, sunku butu pasakyt zmonems tokius dalykus i akis, ir daznai jauciuosi veidmaine kad nepasakau ka is tiesu galvoju. bet kai net rk nepasako, tai mane nuramino. matyt kitaip yra neimanoma.

109212. ragana Kornelija2008-02-03 00:28
ką čia bepridėsi prie tokio pokalbio... nebent: 1) kvaila, 2) tingiu.

109222. r2008-02-03 11:32
kam neatsitinkas:susipyksti ir vel susitaikai

109234. snobas2008-02-03 19:01
kodel niekas nekalba apie knygas? ar ne keista?

109236. ivs2008-02-03 19:08
kokias knygas? kur tu matai knygas? pakalbejom biski anam puslapy. krankt skaite viena knyga, o as kita. o cia apie ka? ir dar po tuo varpa da penis?

109242. Artūras iš Vilniaus2008-02-03 23:21
Fiokla niekuom nesiskiria nuo korros ar terros, ir kiškis p. kuom tai panašus į fioklą. Neįdomu, anot Raganos K. bet kodėl tiek daug teiginių/nieginių ir niekur xxeignių/yyeiginių?

109301. runa2008-02-05 13:22
Visa tas jūsų triedalas čia chuinia.

109303. cobra verde2008-02-05 13:58
su gimtadieniu rytoj, Šamanai!

Rodoma versija 31 iš 32 
0:21:23 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba