ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-11-24 nr. 870

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

EDWIN BENDYK. Sarajevo sindromas (6) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Kiaulių karalienės vargai (94) • -kp-. Sekmadienio postilė (10) • VYTAS GEDUTIS. „Foto Bolivar“ (I) (1) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie islamo prievoles Kurane* (2) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (15) • LEVUTIS MALINAUSKAS. Konjako ašara (1) • Šimto poetų šimtas eilių (1) • DOMAS LINKEVIČIUS. Svetur II (2) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (22) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Keliautojas (2) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie gaudymą krabiukų (18) • JUOZAS ŠORYS. Ašašninkų jotvingiai asarukai (14) • ALEXANDER BRENER, BARBARA SCHURZ. Kultūrinio pasipriešinimo technologijos (IV) (2) • dalykai labai veiksmingi nuo stogo pavažiavimo (483) • Skelbimas: Paskaitų ciklas „Kelionės semiotika“ (45) • 2007 m. gruodžio 1 d. Nr. 45 (871) turinys (7) •

dalykai labai veiksmingi nuo stogo pavažiavimo

[skaityti komentarus]varna, 2007-11-24 14:59
Neo man patiko šį kartą: "Niekam nieko neduosiu - geriau eisu pasimelsiu už juos, ir pinigus sutaupysiu ir sau nepakenksiu." Gobša katalikė.

varna (visai stogas pavažiavo), 2007-11-24 15:49
Ei, Neo, duok tris litus.

mie - varnai, 2007-11-24 15:55
degtinei neprasyk.

varna, 2007-11-24 16:06
Aš degtinei niekada ir neprašiau, nes geriu tik brendį arba viskį.
Įdomu, jei aš paprašyčiau Neo trijų litų tam, kad galėčiau juos ateity paaukoti kam nors. Ji duotų ar lieptų melstis?

varna (įdomu...), 2007-11-24 16:09
Įdomu. Jei prie besimelndžiančios Neo prieitų bomžas ir paprašytų trijų litų. Kaip pasielgtų Neo? Neduotų trijų litų ir iš karto pradėtų melstis už bomžą, ar neduotų ir kitą dieną pasimelstų už bomžą?

varna (iš Neo gyvenimo), 2007-11-24 16:13
Eina Neo rudenėjančiom jos gimto miestelio gatvele į bažnyčią pasimelsti už bomžą, kuris vakar prašė iš jos trijų litų ir ji jam jų nedavė. Pakeliui sutinka kitą bomžą. Tas ir sako: "Neo, ar meldeisi už mane?". Ir pradeda ją smaugti.

Neo, 2007-11-24 16:19
Och, sakiau, nekalbinkit manęs. Neturiu laiko. Neturiu laiko. Neturiu pinigų. Neturiu trijų litų. Neturiu gyvenimo. Apskritai neturiu nieko.

varna (iš Neo gyvenimo - tęsinys), 2007-11-24 16:20
Kitą dieną, vis dar rudenėjančia savo gimto miestelio gatvele, Neo traukia į bažnyčią melstis. Ant kaklo skarelė - nieko nenutuokiantis praeivis pamanys - vėsu, o pastabesnis atspės - čia kad pridengtų vakarykščio smaugimo žymes. Eina Neo pasimeslti už tą bomžą, kuriam užvakar nedavė trijų litų. O čia kaip perkūnas iš giedro dangaus, to bomžo (ne to, kuris smaugė, o to, kuriam nedavė trijų litų) balsas iš dangaus: "Pasimiriau aš, negavęs tavo trijų litų". Ir krenta Neo ant rudenėjančios gatvės šaligatvio kaip žaibo partrenkta.

varna (iš Neo gyvenimo, kuris vis dar tęsiasi), 2007-11-24 16:28
Trečiadienis, ir vėl Neo eina vis dar niekaip nebaigiančia rudenėti savo gimto miestelio gatvele į bažnyčia pasimelsti. Šį kart - už save. Nes nei pinigų, nei laiko, nei gyvenimo ji nebeturi. Ant kaklo skarelė - nieko nenutuokiantis praeivis pamanys - vėsu, o pastabesnis atspės - čia kad pridengtų užvakarykščio smaugimo žymes. Ant galvos - irgi skarelė - nieko nenutuokiantis praeivis pamanys - vėsu, o pastabesnis atspės - čia kad pridengtų užvakarykščio gumbo, kurį gavo parkritus ant šaligatvio, žymes. Ir sutinka Neo dviejų bomžų, to, kuriam nedavė trijų litų ir to, kuris ją smaugė, vėles. Ir klausia vėlės persigandusios Neo: "Quo vadis"? Neo alpsta ir krisdama ant vis dar rudenėjančio jos gimto miestelio šaligatvio akies krašteliu spėja pastebėti prie jos artėjanti trečią bomžą su ištiesta ranka...

varna ( iš Neo laiškų Kretingiečiams), 2007-11-24 16:36
Ketvirtadienis. Jau beveik baigusio rudenėti savo gimto miestelio gatvele niūriai sliūkina Neo. Į bažnyčią. Pasimelsti. Prie jos keistos aprangos kaimynai priprato - skarelė ant kaklo, skarelė ant galvos ir skarele parišta ranka - čia nuo vakarykščio kritimo. Noe už parankės įsikabinęs bomžas. Tas trečiasis. Jis jai kužda ausin: "Duok tris litus". Ne, atsako Neo, geriau nueisiu pasimelsti. "Šiknė",- mestreli jai bomžas prieš pastumdamas į kelią, kuriuo lekia girto policininko vairuojama mašina. Prieš apalpdama Neo tos pačios akies, kaip ir vakar, krašteliu spėja pamatyti automobilio numerio pabaigą - 666...

varna (apokrifai), 2007-11-24 16:45
Didysis Penktadienis. Sunkios darbo savaitės pabaiga. Miestelyje jau baigė rudenėti ir šalta žiema pradeda savo triūsus. Išsipusčiusios miestetės išeina į gatves - kas dvi, kas tris skareles pasirišusios - juk tokia nūnai mada. Bet Neo lenkia visas - šiandien ji skarele apsijuosusi ir klubus, sulamdytus andainykštės avarijos. Eina ji bažnyčion. Melstis. Sunku Neo, jau keturios dienos ji nesimeldė. Bet kelias dar ilgas per gūdų gimtą miestelį. Kas laukia Neo? Ar ji pasieks miestelį? Ar dar sutiks kitą bomžą, kurių miestelyje apstu? Ar duos tris litus taksistui, kuris sutiks pavežėti ją iki bažnyčios? Skaitykit kituose numeriuose. Amen.

varna (Neo - trys litai), 2007-11-24 17:05
Šabatas - šeštadienis. Pro trobos langus matosi - žiema triūsia iš peties. Sunkiausia Neo savaitės diena: eis melstis, dar pagalvos, kad žydė, o neeis - kiek galima, jau penkios dienos be maldos. O vakarykštis taksistas, kuriam paprašius trijų litų už pavežėjimą iki bažnyčios, Neo atsisakė mokėti, vožė jai tokį antausį, kad vargšė tik šiandien ryte atsipeikėjo savo nešildytoj troboj, kurioje žiemos triūsai oi kaip jautėsi. Nuomininkas ir vėl per DVD pasileidęs Melo Gibsono "Kristaus kančias". Pro kiek pravertas miegamojo duris girdisi šaižūs rimbo smūgiai. "Ir vėl skarelė nusmuko" - pagalvoja Neo. Ji vangiai išsiropščia iš lovos, dėl viso pikto iš kiaulės taupyklės (Šv. Mergelės Marijos pavidalo) iškrapšto tris litus ir išsiruošia kelionėn. Lengvai pūsto, medžiai apšerkšniję, tolumojo juodu siluetu stūkso bažnyčios bokštai. Kaimynų šuo, pamatęs Neo, tyliai suambrija ir paspraudęs uodega kažkur dingsta. Neo kišenėje tyliai skimbčioja trys sidabriniai litai...

varna (iš Neo laiškų Anstoliams), 2007-11-24 17:22
Tyliai nusileido sutemos virš naujojo žydo Getsmano sodų, įsikūrusio Neo kaimynystėje. Neo žingsnių aidas dusliai atšokęs nuo kaimynų šiferiu dengtų stogų grįždavo jos vienon likusiai sveikai po taksisito antausio ausin. Iš pažiūros drąsūs Neo žingsniai akylam stebėtojui išduodavo jos sielos nerimą ir širdį sukausčiusią baimę, verčiančią skubėti link bažnyčios. Neo teliko orientuotis uosle - nuo šventyklos po visą miestelį sklido pigių kinietiškų smilkalų smradas. Visai netoli bažnyčios prie Neo prisijungė bomžas - matyt suviliotas neo kišenėje skambamčių trijų sidabrinių litų. Jam nespėjus išsižioti ir paprašyti ko nors, iš už namų prieš Neo staiga iššoko žmonės su prožektoriais, ir policininkas, kuris andai ją suvažinėjo, prišoko prie jos ir pabučiavęs į pamėlusį nuo žiemos triūsų skruostą suriko: "Tai ji". Neo ir vėl susmiko ant žemės, prieš tai pamačiusi, kaip ją lydėjęs bomžas, ištraukęs iš jos kišenės litus spruko tamson - link žydo Getsmano sodų.

Neo, 2007-11-24 17:24
...eina Neo gatve, susivysčiusi skarelėmis, pamato atskrendant juodą varną ir krenta negyva. Varna prilekia, ištraukia iš jos kišenės tris litus ir skrenda į aludę.

varna (ištrauka iš Getsmano parodymų teismui), 2007-11-24 17:31
Sekmadienis. Neo iš pat ryto, pasiskolinusi dar vieną skarelę iš nuomininko sugyventinės, kuri tuo metu skaitė Brown "Skaitmeninę tvirtovę" (apie litus, pagalvojo Neo), dar vieną skarelę, nes josios atsargos baigėsi, išsiruošė pas naujajį žydą Getsmaną. Kai ji įėjo į Getsmano rezidenciją, šis kaip tik plovėsi rankas...


po palme, 2007-11-24 18:20
eina Dievas gatve, ziuri NEO lekia baznycion, trim litais nesina. Greit pasislepe uz kampo, palauke kol praeis. Paskui nusibrauke prakaita nuo kaktos:
-Upf, kad kiek, buciau ir susitikes.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


102974. cc2007-11-25 08:50
Neo - kelyje į žvaigždes.Sveikinu. :)

102975. mie2007-11-25 09:00
as irgi anskti. vakar savo vaikui daviau pastaba, nes manau, kad kas daugiau jeigu ne as, motina. sakau, zmogus, kuris keliasi vienuolikta valanda, nieko gyvenime nepasieks. bet jis atsake, kad jau yra labai nemazai pasiekes.

102976. mie2007-11-25 09:05
australai issirinko nauja premjera ar prezidenta? ka jie ten renka? dvidesimcia metu, rodos, jaunesni uz buvusi howarda, lyg tai. kadangi pastaruosius kelis metus australija istikdavo neitiketini karsciai, jie issirinko ta, kuris pazadejo pakeisti klimata. o tai, kad jis buvo pastebetas besilankantis striptizo klube, tik sustiprino pasitikejima juo.

102978. Neo2007-11-25 10:49
Atsikėlė Neo vienuoliktą valandą, perskaitė, kas prirašyta Šatėnuose, ir krito negyva.

102979. cc2007-11-25 10:56
Tuoj patikrinsime ar tikrai negyva, ar padaugėjo cc draugija.( melagių)Jei jau nabožnikai meluoja, tai ką kalbėti likusius?

102980. mie2007-11-25 11:03
nu pakalbesiu dar biski i tustuma. paseriau varnas. pirmas atskrenda mano draugas varnusis, nebijodamas, tiesiai prie manes, kaip tikras draugas, ir ryztingu judesiu prisitraukia dangteli ant kurio sudetos gerybes. ilgai jo nesnekinu, tik truputi, nes tuoj pats vienas viska sudoros, pats pales, o ko nebeiveiks, susleps po lapais. ogi medyje laukia seile varvina visa juodoji gimine. tai greiciau einu namo, kad visos varnos nebijodamos suskristu ir pasidalintu viska draugiskai. is pat ryto dirbdama klausiausi marijos radijo. kunigas kestutis trimakas pasakojo apie mirties ir gyvybes kultura. mirties kulturos kaltininkais buvo ivardyti Nyce, Sartras, Froidas, Marksas ir Hitleris, pastarasis tik tarp kitko. taigi akcentas ant minties, zodzio. sitas kunigas tikriausiai aamerikonas, gal del to normalus. kalbedamas apie viena boba ruse emigrante, kuri pasikeite pavarde i angliska ir parase egoizmo vadoveli, pasake: ji nuviliojo savo drauges vyra ir pakveite ji laisvai lyciai. suprask, seksui. argi ne graziai pasakyta.

102981. mie2007-11-25 11:04
o, pasirodo nebe i tustuma. labas rytas.

102982. cc2007-11-25 11:04
Tikriausiai ir Otelas smaugė Dezdemoną dėl 3 eurų pachmielui, bet vėliau plunksnagriaužiai viską sulyrino.

102983. cc - Mie2007-11-25 11:08
Labas rytas. Duok tam savo vaikui išsimiegoti ir negriaužk jo.Reikia atsigauti prieš darbo savaitę.

102984. Tradicija - CC2007-11-25 11:14
Otelas negalejo smaugti del triju euru pachmielui, juk buvo vakaras, jie ruosesi eiti miegot, prisimink, kaip jis klausia Dezdes: ar tu meldeisi pries miega, Dezdemona?

102985. kiskis p2007-11-25 11:21
koks zmoniskas vyras. pries prismaugdamas pasirupina. jai tikrai netruko demesio ir meiles.

102987. cc - Tradicijai2007-11-25 12:09
Brangute,mes vyrai turime tokią tradiciją - vakarais, kai parduotuvės uždarytos, einame į bobučių taškus, dirbančius visą naktį be pietų pertraukos. Žinoma tenka mokėti ne 3 bet 4 eurus.:)

102988. Tradicija-cc2007-11-25 12:15
O as, kvaile, galvojau, kad vyrus pachmielas kankina tik rytais, o vakare - nedagėritas.

102991. varna (iš Juozo Pilypo prisiminimų)2007-11-25 12:37
Tik įėjusi į Getsmano rezidenciją, Neo pradėjo be įžangų: "Neturiu laiko - duok tris litus". Getsmanas lėtai atsisuko į ją ir šlykščiai šypsodamasis (kaip tik žydai moka), tarė: "Ar nematai, aš plaunuosi rankas". Iš nevilties Neo pradėjo grąžyti rankas ir užstaugė: "Argi nematai kad po mūsų miestelį bastosi Bomžas iš Kariotiškių savartyno, kurį neseniai uždarė. Jis moko žmones ir žada nugriauti bažnyčią. Be to, skelbiasi esąs naujas mūsų miestelio viršaitis". Čia Getsmanas baigė plauti rankas ir vėl jas susitepė. Tada.... (tolesnis tekstas neišliko, bet iš kitų šaltinių žinome, jog Neo ir Getsmanas nusprendė surengti teismą Bomžui iš Kariotiškių)

102992. varna (ištrauka iš Neoapokalipsės)2007-11-25 12:47
Ir pasišiauš jūros bangos kaip Neo plaukai, o ant jų keterų pasirodys trys juodi kaip smala ristūnai. Ant jų sėdės trys bomžai, kurių tuščios akiduobės bus juodos ir gilios kaip giliausia bedugnė arba kaip Getsmano vandens gręžinys. O bomžų kaktose kaip blogą lemiantys ženklai spindės trys sidabriniai litai.

102995. Nebas2007-11-25 13:57
Kaip ir kiekvienuose padoriuose namuose bjaurios šlapdribos sekmadienį, kai net minties nėra kišti nosį į lauką , ruošiantis pietums būtinai ko nors pritrūksta - nebrangaus, bet būtino kasdienybės buičiai / valgiui. Teko siūlyt tris sidabrinius jaunimui - visgi netoli iki vietinės maximos. Dešimt minučių apsireng; penkiolika šiaip susiruošt, pusantros eiti. Na dar tiesa tas penktas sanarius kojų makštinantis aukštas. Nežinau, kažkas šiame Gyvenime pasikeitė. Trys litai - jokios reakcijos ir net sidabriniai - tipo su dviem kepurėm kiekvienas. Teko pėdint žinoma man. Ir pakeliui apmąstyt aie infliaciją. Bei šiaip besikeičiančius šio pasaulio įkainius. Vertes.

102998. Rūta>Nebui2007-11-25 14:31
nuo stogo važiavimo labai padeda fizinis darbas,tad kai reikia tvarkyti kambarius ar virti valgyti ir pan ir pan, aš sakau, kad einu atseit sportuoti.ir vis sakau-na, nuo pirmadienio pradėsiu rytais daryti mankštą.atrodo, juk neskauda ir nėr nemalonu, kai darai mankštą, bet kodėl jai reikia tiek valios.kažkoks paradoksas.treniruoklis, pusmetį atlikęs sąnarių, raumenų ir t. t. judinimo vaidmenį, dabar atlieka tik rankšluosčių džiovinimo funkciją.pas mus tai nėra šlapdribos, ryte vaikščiojau su šuniu-atseit kvėpavau grynu oru. šuniui irgi reikia pajudėti.net pavydu-kiek jis turi nežabotos energijos lakstyti taip smagiai.visada smagus, visada džiugus.o juk gyvena kalėjime-garde savo.

102999. mie2007-11-25 14:33
o mes buvom turguj, kalvariju. apsipirkom, ko radom. kojines vilnones nusipirkau dvi, nes beturejau tik viena dviems kojoms. paskui praejom per megstama gelezeliu turgu salia kurio driekiasi kazkokia ribine zona. cigonai, valkatos diedai, kibinantys netoliese stoviniuojancias savo genties moteris tokiais zodeliais, kad net man ausys linko. viena akim zvilgterejau ir i prekystalius su slamstu, tikedamasi pamatyt aukso gruda. is tiesu, grafinas, senovinis prosas ir taures, kurias devynioliktam amziuj prisiurbdavo zmonems prie nugaru, gydymo tikslais. barakai, kurie, atrode gyvena paskutines dienas, visai neketina nunykti, priesingai, naujai apskradinti ir klesti. barakai yra amzini. nesuprantu, kas man turguj patinka.

103000. mie2007-11-25 14:36
iskepiau kotleteliu ir puse isdrebiau ant grindu. bet nesakyciau, kad man siandien nesekminga diena.

103001. Nebas2007-11-25 14:49
Jo makšta, prasmingas judėjimas, sveikatai naudingas. Darau, bet kolkas dažniau mintyse.

103002. Neo 2007-11-25 14:50
Praėjęs gyvenimas, mie, tau patinka. Saugus, nebegrėsmingas praėjęs gyvenimas. Pastovumo ir saugumo, to, kas pažįstama ir sava, nostalgija. O su kun. K.Trimaku teko kurį laiką neakivaizdiniu būdu bendrauti. Kauno kunigų seminarijoje dėstė, rodos, dogminę teologiją. Gyvena JAV. Šiaip sąmoningas žmogus, pasisakė prieš evangelijos iškraipymą, netradicinį jos skelbimą. Uch, kad jis čia dabar pasirodytų kokiu nors būdu... Užėjo ir man noras saugumo, atramos.

103003. Neo2007-11-25 14:56
Pamiršau - kun. prof. K.Trimakas (beje, psichiatras, poetas), yra parašęs nemažai knygų. Turiu jo „Aukščiausius žmogaus skrydžius“, „Asmenybės raida gyvenime“. Paskaityk, jei turėsi kada laiko.

103004. mie2007-11-25 14:59
ta puse nuo grindu eis varnoms, bet kai paragavom tuos, kurie isliko, tapo aisku, kad persudziau. susirupinau, ar varnoms nepakenks, bet mane uztikrino, kad gyvunams druska reikalinga. sako, gyvunai laizo suru dirvozemi. nu, gal ne varnos, bet kiti gyvunai, galbut. prisiminiau viena mociutes pasakojima, girdeta vaikystej. jos tevu ukyje tiltelis per upeli buvo su neprikaltom lentom, kad visi isgirstu ka atvaziuojant, garsiai dardant per lentas. atsiminkit, ejo tuomet pirmo pasaulinio karo metai. bet syki, sako, staiga vokieciai kieme, niekas neisgirdo ir nespejo arkliu isvaryt i miska, paslept nuo mobilizacijos. tai mociutes mama greitai prie verandos, uzpakalinej namo pusej, papyle druskos ir arkliai ten susirinko laizyti. gerai, kad ne vienas vokietys neapejo aplink nama, bet ir ne vienas arklys nepasipainiojo jiems po akiu, nes visi sueje laize druska. tai buvo neramus metas, o paskui mano mociutes seseri, neprisimenu kuria, gal teodora, isimylejo vokietys kareivis, kuris turejo toki metalini zenkla, kuriuo zenklindavo netinkamus kariuomenei arklius. isdegindavo idaga. tai jis eme ir pazenklino visus ju arklius. ir buvo ramu. stai ka gali meile. galima sakyti, meile net kara nugali.

103005. mie - neo2007-11-25 15:02
"jei turesi kada laiko" - jauciu, per sventa Nigda.

103006. Rūta2007-11-25 15:02
o aš iškepiau tortą.
pirkau draugei gimdieniui knygą Megre Anastasija.Ji mat domisi visokiom ezoterikom, mistikom ir kitokiais gyvenimo būdais.sakau-pavartysiu ir aš, tai vartau dabar.naivoka, bet kai kas man visai patinka.sako, yra tokia anastasiukų bendruomenė netgi.kartais man atrodo, kad žmonės, pavargę nuo žiurkų lenktynių, renkasi įvairius alternatyvius judėjimus.ir nemanau, kad tai blogai.jei tik žmogus tame randa prasmę, šilumą, saugumą.

103007. mie - neo2007-11-25 15:04
is tiesu, saugus pastovus gyvenimas man daug labiau patinka, negu suirute, karas, badas ir maras. o tau?

103008. m - r2007-11-25 15:05
butu neblogai pavaryt i anastasiukus. retkarciais.

103009. R>M2007-11-25 15:17
na, čia kur atsivertus skaitau, tai rašo, kad Anastazijos mylimiausi-sodininkai..ir dar žinau, kad anastasiukai perkas kažkur žemes ir augina javus ir t. t. , patys kula, mala ir t. t. dar žinau, kad dauguma žmonių į visokius ten anastasiukus ir t. t. žiūriu kreivai, šaipos, įžvelgia velniai žino ką, bet , manau, na, čia iš tos operos-kas kitoks, tas ne su mumis:))
tortą papuošti nėra kuo, bent apibarstyti reiktų kokių sausainių trupinių, bet radau tik grikių kruopų dribsnius, tad netiks.na, tai, kaip Nebui-reikia ruoštis ir eiti į parduotuvę, nes visi kiti sakė tikrai neis, nes jiems gerai tortas ir be papuošimų.

103010. R2007-11-25 15:20
kai grįšiu, pažiūrėsiu anastasiukų svetainę.bet...tai cukraus laižymas per stiklą.reikia pačiai realiai pabandyti, tik tada gali žinoti.

103012. Neo mie2007-11-25 15:38
O man labiau patinka karas, badas ir maras:))).

103013. mie2007-11-25 15:55
persizegnok, neo.

103015. ckiukas(eksGalkauckiukas) išvaro2007-11-25 16:22
Laimingių naujųjų metų!

103019. cc, kabinėjasi prie išpopuliarėjusios Žvaigždės Neo2007-11-25 18:15
Na, kiek gi galima meluoti? Įvarysi visus į siaubą. Man jau dantys pradėjo kalenti iš baimės. :)))

103020. cc2007-11-25 18:17
Ckiukas išvarė gimtinėn švęsti NM.

103021. po palme>>varnai>>NEO (stai kur tikras meiles trikampis formuojasi)2007-11-25 18:26
anomis dienomis varna su po palme sedejo ant sakos ir dalinosi suri. Apacioj, nutaisius saldu balsa suoke NEO. Ir taip, kol isejo i pensija.

103022. Tradicija - CC2007-11-25 18:31
Neo kariauja cia su visais

103023. cc2007-11-25 19:01
..negali būti laimės didesnės kai padedi man galvą ant peties...

103024. mie - cc2007-11-25 19:13
kas taip dainuoja?

103025. cc - Mie2007-11-25 19:18
Jau nedainuoja :)

103026. cc - Mie2007-11-25 19:22
Žiūr. 2 kanalą- rodo seną, seną linksmą filmą.

103027. mie - cc2007-11-25 19:25
aha, miuziklas. senas senas.

103028. ebola apie stogo poslinkius ir lapkriti2007-11-25 19:37
sestadieni buvau smilytnes pirtyje.Slyksti pirtis - sausa ir perkarsta.Nes peji susilti, oda nuplinka, ir eini maudytis i jura visas susales ir neisprakaitaves.Duse vanduo tik saltas.Juroje -plius trys.Gelia kojas. Atvaziavo is po vakar siltas kolega, eme siauteti ir gavo nuo vaiku i slyva.Sulauze nosi.Bet dushe issitiesino pats.Tuo tarpu kavinej jaunas menininkas paise vetrunges.Paskui pasake, kad yra sukures rasytini kurini, bet niekam nerodo nes bijo kad kas gali pavogti.Is pradziu leido Tom Waits, paskui kazkokius flemenko indeniskus.Kai ivyko mustynes, isbego lauk ir iskviete greitaja.Sako - visa saskaita iskalbejau blemba.Tuo tarpu vaikai sedejo issigande kampe ir lauke kas bus.Bet nebuvo nieko.Uzgauliojamas vyras turi teise sveiti i snuki nenaudeliui ir kaltu cia nera.Ir niekas pretenziju neturejo niekam is tikro.Tada parvaziavom naujaja perkela.As vairavau nes transporto savininkas buvo be teisiu.O as - girtas.Va tau ir stop karui keliuose.Jis issoko lauk is automobilio, ir tepasakes - kelk rageli, dingo.Tada isvaziavau i kaima parvezti suniui narvo.Pas Ilona(kvailutes kaimyne).Paskui ejom gerti alaus, gereme iki triju ryto.Siandien nekazka...Tpfu ta lapkriti - niekas nevyjksta normaliai...

103035. cc 2007-11-25 21:05
Vakarieniaudamas dar ir dvasingai praleidau laiką, klausydamasis per Marijos radiją pristatomą kun.Jono Agurkio(?) knygą "Arčiau tikslo". Esmė ta, kad žmogui mirus reikia tuoj pat užsakyti šv.Mišias, kad siela skaistykloje nekentėtų. Pateikė pavyzdžius. Viena moteris pasakė, kad ji norėtų mirti Vėlinių metu, nes tada visame pasaulyje laikomos šv. Mišios už mirusiuosius, ir todėl jai nereikės kentėti skaistykloje. Dievas jos išklausė ir ji numirė prieš pat prasidedant mišioms, giedodama. Pas Mariją Agotą atėjo iš skaistyklos dvasia ir paprašė,kad artimieji užsakytų 3 šv. Mišias. Kita dvasia prašė, kad artimieji paimtų 100 frankų(?)ir užsakytų Mišias. Per tuos metus į ją kreipėsi virš 40 dvasių.Vienas darbininkas iš savo atlyginimo galėjo iš karto užsakyti tik 10 šv.Mišių už mirusią žmoną, tai jis per eilę metų užsakė tūkstantį mišių.Dar sakė, kad mirusi sesuo pasirodė ir priekaištavo broliui, kad jau 30 dienų, o jis neužsakęs.Brolis tuoj nuėjo į bažnyčią . Šv.Mišių metu matė kaip jo sesers dvasia stovėjo prie bažnyčios durų.Po antrų užsakytų Mišių ji jau įėjo į vidų, bet likosi prie durų. Po kitų mišių ji jau priėjo prie altoriaus. Laidos pabaigoje vėl paragino, kad mirus, ar gavus apie mirtį žinią, reikia tuoj pat užsakyti šv.Mišias. //Na, negaliu tuo netikėti, nes tai parašė gerbiamas kunigas savo knygoje, pateikdamas ne vieną, o visą eię neginčijamų įrodymų.Manyčiau, kad Ežeras būtinai turėtų perskaityti šią pamokančią knygą ir padaryti atatinkamas išvadas.

103036. mie2007-11-25 21:10
o kai as dvasingai leidau laika dirbdama, irgi klausiausi marijos radijo. paberzes klebonas, kuris veda kulturine laida, perskaite c ir p apie meka. gerai, kad ir neskaiciau, dabar isklausiau negaisdama laiko. po to kitas kunigas aiskino sventrasti, nieko neprisimenu is to aiskinimo. gal todel, kad ir klausydama nieko nesupratau. tarsi svetima kalba. ir dar pagalvojau, kad grazbylyste galetu buti priskirta prie didziuju nuodemiu.

103038. cc - Mie2007-11-25 21:27
Mie, tai ir yra esmių esmė, kad niekas nesuprastų! Kai kunigas gražbiliauja, pažerdamas dešimtimis sakinių, kurių kiekvieno esmę ir prasmę aiškintis - prireiktų dienos laiko. Iš pradžių mėgini visą tai suprasti, kol protas padeda šaukštą ir tu nugrimzdi į pusiausnaudulingą būseną. Tavo kūnas atsipalaidavęs, mintys kažkur, (tik ne bažnyčioje) lėtai sklando. Laiks nuo laiko kažkur iš toli atsklinda kunigo neaiški kalba ir vėl pradingsta. Tavo akys merkiasi, tau gera..gera...Staiga sutilindžiuoja varpeliai ir tu net išsigandusi krenti ant kelių./// Molėtų buvęs klebonas labai matyt mėgo mankštą.Buvo labai energingas. Daug kur. :) Tai jis per pamaldas suorganizuodavo mankštos pratybas.Kartą teko nueitį į bažnyčią, tai nespėdavai atsiklaupti, jau reikėdavo stotis.Netrukus- vėl klaupti.Nusimūčinau kaip reikia.-Man bažnyčioje atėję nemiegosite!-rūsčiu balsu įspėjo jis. Dar išbarė parapijiečius.///Visokių kunigų būna.

103039. Neo2007-11-25 21:53
Ten buvo, cc, išeivijos kunigo Jono Burkaus knyga apie skaistyklą „Arti tikslo“. Netikinčiam ji gali sukelti juoką, mat kalbama apie itin specifinius dalykus, kuriuos norint suprasti ir pažinti, jau reikia turėti tam tikrą įvadą. Kaip ir į kunigų kalbas, kurių jūs klausotės. Gali būti, kad jie ir gražbyliauja, nesiginčiju, bet kitąkart reikia turėti bent elementarių žinių, kad suprastum sudėtingesnes. O Dievas taip vertina žmogų, kad apreiškė jam nelengvai suprantamų dalykų; norint kai kuriuos suprasti, reikia pasistengti kaip reikiant. Bet Burkaus knygos nesunkios, ypač man padarė įspūdį jo kn. apie ano pasaulio būtybes „Du dvasiniai pasauliai“.

103056. kol e.redakcija miega2007-11-26 00:06
103039. čia rašė AišV

103062. kvailutė2007-11-26 08:51
kažkaip net keista, kad neturiu ką ir nenoriu (nie)ko parašyti. gal pasveikau?

103063. cc, apsimeta2007-11-26 09:15
Tai kas yra kas? Ar Neo yra AišV, ar AišV yra Neo? :)

103064. cc - Kvailutei2007-11-26 09:17
Išgerk ekspreso kavos , arba pasileisk gerą rokenrolą.

103065. ...2007-11-26 09:38
Bravo Varnos novelei! :-)

103068. Neo2007-11-26 10:40
Man rodos, cc ir kvailutė yra AišV.

103069. kvailutė2007-11-26 11:32
dar nežinau, ar man patiko varnos novelė, ar ne. tai priklausys... nuo Neo. Neo, kaip tu jauteisi perskaičiusi?

103070. mie - subtiliajai2007-11-26 11:55
nusipirkau batus vilniaus gatves ecco krautuvej.

103071. subtilioji cc - Mie2007-11-26 12:03
Varom aplaistyti?!!

103072. mie - subtiliajai2007-11-26 12:07
o geras. kur?

103073. Rūta>kavilutei2007-11-26 12:07
kavilute, atrodo, esi liūdna.turiu štai torto ir krupniko, atsinešiau bendradarbes pavaišinti, galėčiau ir tau atsiųsti, ale va...:((.kartais maži niekai padeda pralinksmėti..pilka taip lauke, daug kas prapuola lapkrity liūdesy..o man, atvirkščiai-pavasarį liūdniausia, kai, atrodo, norisi skristi lėkti, o esi pririšta lyg prie galimybių, pareigybių ir t. t. net nepastebėjau, kaip pusė dienos pralėkė darbe.labai mėgstu pietų pertraukas.ne dėl pietų.o dėl ramumo.nieks durų, žinau, nepravers ir neskambins trim telefonais ant stalo, kur stovi. ir turbūt niekam nieko iš manęs nereikės.kartais tai laimė:))

103074. R2007-11-26 12:11
per radiją kalba, kas yra meilė.sako, kad tai, kas gražu.dar sako, kad neturi žodžių.

103075. R2007-11-26 12:14
aš vaikui pirkau batus.netikėtai paaugo.nors dar spalį, kai matavom, sakė, kad nereiks šią žiemą naujų.per metus užaugo 25 cm į aukštį.aš šeimoj esu dabar mažiausia.bet dar, regis, svarbi mano nuomonė.ir aš pati.

103076. kvailutė2007-11-26 12:26
ačiū, Rūtuk, už geras intencijas :) torto gabaliuką mintimis jau lapnoju. dėl krupniko... bandžiau įsivaizduoti situaciją, kad aš atsinešu į darbą ką nors panašaus ir dar pirmadienį. hmm... labai nustebinčiau bendradarbes. greičiausiai tektų arba po darbo prašyti prisijungti, arba pačiai slapčiomis iš po stalo sriūbčioti. tai dėkui, bet - tiek to. susilaikau.

103077. subtilioji cc - Mie2007-11-26 12:28
Varom pas R, jei dar nesurytas tortas. :)

103078. R>kv2007-11-26 12:30
mes turim dvi pertraukėles oficialias-10 ir 15 val po 15 min.na, jas pratęsiam kartais.o šiaip tai visus skanius dalykus mėgstu ragauti viena.nes kai plepi tuo pat metu, tai nejauti skonio.

103079. R:))2007-11-26 12:31
na, tai atvarykit iki 15 val.:)) griežtai taip.

103080. mie2007-11-26 12:35
netekau zado. kaip greit sugebama susiorganizuoti.

103081. cc - R2007-11-26 12:35
Užjaučiu, ypač dėl telefonų. Kodėl taip yra?-kalbiesi su žmonėmis, suskamba telefonas, nutrauki pokalbį ir keli ragelį. Pakėlus ragelį vis tiek kažką turi atsakyti . Na, suprantu kai suskamba raudonas - nieko nepadarysi, valdžia yra valdžia, bet kai kada birbia 5 (ačiū dievui tai būdavo retai) tai eina jie n....i.

103083. ragana Kornelija2007-11-26 12:42
ragana tai niekur nedingo, ji viską stebi. bet rudra?

103084. cc - RK2007-11-26 12:48
Gal prisidėsi? Su Mie varom pas R. Viską ten nušluosime.

103085. hmn2007-11-26 12:53
jaučiu ir aišv ten bus

103086. cc2007-11-26 13:12
Nebus nes jis dabar AišA(ustrijoje).

103087. Rūta2007-11-26 13:13
jaučiu, nespėsit iki 15:)) o šiaip tai tikrai būtų fainai....o būna taip-kai labai ką planuoji, galvoji, tai galva nusisuka ir galiausiai nieko nelieka, o kai kas ekspromtu, tai taip neblogai pavyksta, nes čia ir vėjavaikiškumas, ir lengvumas...daug kas man gyvenime pavyksta, kai darau negalvodama, kai nemąsčius, pagal širdį, o kai imi narstyti, svarstyti, ateina abejonės, baimės, visokie ten bei ir jeigu ir idėja nuskęsta kažkur ir nieko nėra realybėje, tik ak ir ok, a ja jai...drąsa yra, matyt, elgtis vėjavaikiškai, lengvai...

103088. cc2007-11-26 13:15
Visi išsislapstė. :)))

103090. cc2007-11-26 13:27
Buvau truputį sunerimęs. O, ką, jei Mie sutiktų vykti pas R? Turėčiau mielajai sukurti nebilicą, viską mesti, pulti švarinti mašiną, nerti po dušu, persirenginėti, lėkti į Vilnių paimti Mie, kuri dar užtruktų "vieną sekundėlę", nes sugalvotų dar nulėkti į saulutę jogurtukų, ir kai nuvyktumėme pas R- būtų jau ir darbas pasibaigęs. Beliktų tik pabučiuoti spyną ir sukti atgal. :)))

103091. mie2007-11-26 13:32
taigi, saukstai po pietu. per tave, cece.

103092. ragana Kornelija 2007-11-26 13:48
noriu pasakyti kai ką apie raganą Korneliją. tai buvo kaukė-spąstai (kitiems komentatoriams), kaukė-ekperimentas. norėjau parodyti, kiek blogio prikuria tas, kuris sau leidžia ateiti kad ir į Šatėnus ir drabstytis bjauriais žodžiais, lieti savo blogą nuotaiką ir pan. turėjau būti veidrodis, į kurį pasižiūrėję kiti komentatoriai sakytų: "fe, aš nebūsiu toks/-ia kaip ji". tikėjausi būti sunaikinta, kaip blogio apraiška. deja. niekas raganos nepastatė į vietą - nei geruoju, nei bloguoju. nebent tik cėcė buvo netoli to. ivsė nesiskaito, nes ji per daug žinojo. kiti elgėsi pagal principą "ne mano kiaulės, ne mano pupos" ir leido blogiui gyvuoti. dar kiti pasekė raganos pavyzdžiu: "jei jai galima, kodėl aš negalėčiau?", ir taip daugino blogį. labiausiai gaila, kad taip atsitiko su nemo. gal net gailiuosi: maloniau būtų kai ko nežinoti ir tikėti, kad esama daugiau šviesių žmonių. žodžiu, eksperimentas nuėjo ne ta kryptimi, kaip tikėjausi: maniau, kad šatėnų kantrybė vieną kartą baigsis ir jie nutars išnaikinti blogį bent jau savo kompanijoje, o atsitiko turbūt atvirkščiai - tik jo padauginau. nežinau, kodėl - gal buvau per stipri ir niekas nesugebėjo įveikti, gal dar kas... aišku, nesugebėjau vien apsimesti, buvau ir tikra, pramaišiui. ką norėjo pasakyti ragana Kornelija, iš esmės ji pasakė jau senokai, paskui dar kurį laiką žaidimas tęsėsi lyg ir iš inercijos. dabar jaučiu, kad man jis tikrai atsibodo. tad jei kartais manęs čia nebeliktų visai, norėjau pasakyti tai, ką tik ką pasakiau. šitame realybės šou reikia arba dalyvauti, arba nuolat jį stebėti, o jei kuriam laikui atitrūksti, darosi nebeįdomu. nežinau, kaip bus, nesu aiškiaregė :). ir kadangi iš esmės vis tiek esu bjauri ragana, tai pasilieku sau teisę sugrįžti bet kada ir įkišti savo trigrašį :).
specialiai miestei: niekada nepritariau CP asmenų bjaurojimui. prastų tekstų - taip, bet ne asmenų. kas jie bebūtų.

103093. mie - rk2007-11-26 13:53
ar manai, kad labai kazka nustebinai bjaurumu? kazka sukretei? pasiziurek, kiekvienoj darbovietej yra bent viena bjauraus charakterio asaba. tarsi butum sublizgejus kazkuo netiketu. zmones is darbo iseina del bjauriu virsininku, isivaro liga.

103094. Rūta>RK2007-11-26 14:02
oi, ragana ragana, dabar aš tavim netikiu.

103095. ivs2007-11-26 14:12
as jau maciau raganos kintanti nicka. o tipo bjauriuose komentaruose išskaitydavu daug tiesos. kadangi ragana Kornelija buvo zaidimas (kaip ir kiskis p), tai man patikdavo. as pasiilgsiu raganos Kornelijos. tikiuosi atpazinti nauju nicku/ais.

103096. ragana Kornelija2007-11-26 14:15
jūsų valia tikėti ar netikėti, tik, Rūta, žinok, kad ne visada mane supratai - iš tavo ankstesnių komentarų mačiau. jei prisiminsi - rašei man apie stiprumą ir buvai visiškai neteisi aiškindama mano intenciją :)
miestei: klysti, kai manai, kad norėjau sublizgėti. niekada to netroškau ir nesistengiu. o jei kartais taip išeina, tai... tiesiog taip išeina. bjaurumą tikrai norėjau parodyti didelį. turbūt nepavyko. tiek čia ir bėdos. tik tiek, kad man asmeniškai tikras bjaurumas nepatinka, esu vienareikšmiškai prieš. Šatėnuose - ypač, nes tai galėtų būti vieta be jo.

103097. ragana Kornelija2007-11-26 14:26
ne, ivse, nikas man visai patinka, nesiruošiu keisti ir nematau prasmės. komentarų bjaurumas kartais ir būna tai, kad grubiai sakai tiesą, kuri iš tiesų niekam nereikalinga ir skaudi, ypač - išsakyta tokia forma. toks pasakymas klystantįjį tik įskaudina, supykina ir skatina užsiciklinti savo klaidose. tik labai retas kuris sugeba ne tik įsižeisti, bet ir pasinaudoti skaudžia pastaba kaip informacija, kurioje vietoje jo siūlė prairusi :).

103098. mie - rk2007-11-26 14:39
tai dabar ketini pati save barti ar ka?

103099. re: 103088. CC2007-11-26 14:40
Visi jau lekia, viršydami greitį (kad suspėtų)

103100. kvailutė2007-11-26 14:40
ach, ach, ach

103101. kvailutė raganai Kornelijai2007-11-26 14:57
eksperimentavo ragana Kornelija su kitais, o išėjo, kad pati su savimi. galėjai ir neprisipažinti - net banalu sakyti, kad tai buvo akivaizdu. ir jau visai neskanu dėl tokio nematymo, kad buvo jai padedančių žaisti. aš taip stengiausi. dėkingumo iš jos vaidmens tikėtis nė negalvojau, bet tokio supliuškimo, sumazgotėjimo nesitikėjau. galėjai išnykti pakelta galva. o čia: uuh-ūūūh blogio nesumažėjo, uhu-hūūū veidrodėlis nesuveikė. tfu.

103102. nuo Purienos2007-11-26 15:00
tai stai kur tas kretinas [pypt] Galkauckas trainiodavosi, neparejo namo 4 dienas [pypt], paskaitu nelanko nuo spalio vidurio, atejau i darba ir cia jo nera, stai kas per sutve [pypt] cia susiburusi. raganos visokios kornelijos ir kt. personos non gratos, suprascau dar, kad cia butu vien tik [pypt] bobos, bet cia ir visokiu diedu apsisnarglejusiu [pypt] besama - vietoj to, kad [pypt] varinetu is eu masinas, remontuotu, statytu [pypt] namus, visokeriopai tenkintu moteris, dabar suda mala. ir Galkauckas [pypt] pasirodo vel cia trynasi, jau buvau atpratinus, bet ir vel tas pats. senai zonojau,kad is tokio nieko doro nebus. ijungsiu jam kompe parental control ir daugiau prie jusu atenu neprisijunks. o kas ta rudra as nezinau, tik [pypt] Galkauckas per miegus kazka vapaliojo, kad kazkokia rudra gripu ar kuo ten tokiu apsirgo.

103104. kiskis p2007-11-26 15:09
pageidautume necenzuruoto teksto be pypsiu.

103105. ragana Kornelija2007-11-26 15:27
esu įsitikinusi, kad kai kam šitas mano paaiškinimas buvo reikalingas. tu, kvailute, nieko nesupratai. nori pasakyti, kad seniai supratai mano eksperimento esmę? :)) bet juk tu net iš mano 103092 nesupratai, nors taip jau tiesiai, be perkeltinių prasmių, surašiau. nusipiešei mano nuleistą galvą ir manai, kad tai tikrovė. o ta mano galva kaip buvo, taip ir tebėra - vidutiniame aukštyje: nei iškelta, nei nuleista.
mieste, jei norėčiau save barti, tai ir barčiau, o ne ketinčiau. aš tik paaiškinau - tiems, kurie mąsto ir kuriems įdomu suvokti, kas iš tikrųjų vyksta ir kodėl.
beje, kadangi Šatėnuose vėl užėjusi nuobodi ramuma, tai mano komentaras daugeliui bus proga atgyti ir visaip išsivaipyti, ir, aišku, save parodyti. nu sėkmės, kam tai atrodo prasminga ar paguodžia gyvenimo negandose :)) :)).

103106. toto2007-11-26 15:48
Kas tiesa, tai tiesa, tu elgeisi žiauriai, raganaite su kauke. Tai buvo sveikatos išmėginimas ne vien auditorijai.
Tik kas iš jo - nemo medelis liko žaliuot kaip žaliavęs, o tu pati - subyrėjai... scenos tyloj.

103107. kvailutė raganai Kornelijai2007-11-26 16:02
nusipiešti vaizdelį, koks tik užtyška ant seilės - irgi tavojo žaidimo viena iš sąlygų (man viskas galima, nes aš bjauri). ir, lepšekepure, kalbėjau ne apie tavo galvos aukštį, o apie vaidmenį.

103108. kvailutė dar2007-11-26 16:08
ar tu žinai (kandu sau į liežuvį, kad nepavadinčiau tavęs višta), kad tai, kokią reikšmę savo eksperimentui priskiri tu, ir kaip tai atrodo iš šono (įskaitant ir tavąjį savo eksperimento esmės suvokimą), gali skirtis kaip diena nuo nakties.

103109. kvailutė pateikia palyginimą2007-11-26 16:11
tau gali atrodyti, kad tu šluota vaikai velnius, o iš šono žiūrint matosi, kad sėdi baloje ir gėriesi pirsčiojimų keliamais burbulais.

103110. Rūta:((2007-11-26 16:16
žinai, kavilute, aš turiu tiek žodžių,t. y. jausmų, kad nemoku pasakyti.

103111. ragana Kornelija2007-11-26 16:25
o kas iš to, toto, kad tu parašei šitą komentarą? norėjai kažką pasakyti ir pasakei. aš irgi - norėjau kai ką pasakyti ir pasakiau. sakyčiau: tiek ir to "iš jo", bet ne: atradau ir daug įdomių dalykų, ne viskas buvo vien nemalonu, ką sužinojau. dėl nemo: kad jis leidosi raganai iš paskos bjauriai darkytis (atseit, "aš irgi moku"), tai buvo akivaizdu. tegu žaliuoja, sėkmės, gal apgalvos ir kitoje vietoje kitu laiku panašioje situacijoje pasielgs kitaip.
kvailute, suprask pagaliau, kad man kaip tik ir nepatinka tai, kad kiti perėmė mano poziciją "man viskas galima". turėjo kas nors (tiksliau - daug kas) parodyti, kad ir raganai ne viskas galima. nors dabar galvoju, kad juk iš tiesų pati buvau užbrėžusi tam tikrą ribą, kurios neperžengdavau. bet manau, kad ta riba turėtų būti dar arčiau, pavadėlis dar trumpesnis :). o žaidimas buvo tik "šalutinis poveikis" :), visiška neesmė, atsirandanti tarp kitko ir tarp kitko išnykstanti, ir žaisti galima įvairiais būdais. esmė buvo spąstai: ar atsiras tokių, kuriems užteks dvasios gelbėti savo mėlynuosius namus nuo barbarų? tikėjausi, kad atsiras... beje, dabar matau, kad kai kam labai gaila dingstančio raganos bjaurumo - gal jis buvo kam nors tyli paguoda: "matai, yra ir bjauresnių už mane"? :)) :)) :))

103112. Rūta2007-11-26 16:27
žinai, savotiškai aš tave mylėjau, ragana,pasitikėjau, bet..matau, kad esi nedora tikrai.galvojau-kažkas tavo širdy dega, kažkas žmogui negera, tai ardosi, bandžiau suprasti. aš žiauriai pykstu, kad išsišaipei iš vasi, sl.dar galvojau tada, kad tai tavo ugninis kerštas ekspromto už vasi tartą nepritariantį tau žodį, na, dar bandžiau tai suprasti, bet ...jei sakai, kad tai eksperimentas, tai labai žiauru.esi manipuliatorė.bet...gal aš tau ir dėkinga, nes pamačiau kitas asabas, tiksliau vieną asabą, kuri dengdamasi avies vilna, leidžia nuodus ir, kaip matau, tu ja pasitiki.tad labai labai linkiu įlipti į tą nuodų medų.tai ir būtų geriausia bausmė raganai.kad priliptum.

103113. ragana Kornelija2007-11-26 16:30
kvailutei: aišku, žinau, kad skiriasi. bet manau, kad tai, kaip kiti supranta mano veiksmus, tiems veiksmams neturi jokios įtakos :). jeigu tu verki, o man atrodo, kad juokiesi, nuo to tavo verksmas turbūt nepavirsta juoku?

103114. ragana Kornelija2007-11-26 16:37
Rūta, nusiramink ir turėk galvoje, kad nereikia skubėti daryti tokių plačių apibendrinimų. man ir buvo negerai tai, kad į Šatėnus galima ateiti ir įžeidinėti kitus - autorius ar komentatorius, tą blogį ir norėjau parodyti. iš vasi nesišaipiau, tik pasakiau, ką galvoju apie tokius santykius. o pasakiau, nes... "akis už akį...", panašiai, kaip tu ir pamanei. verčiau, Rūta, paskaityk šios dienos komentarus dar kartą ir pamąstyk ramiai.

103116. cc, stebisi2007-11-26 16:50
Nejaugi kas žiūrėjo labai rimtai į RK išsidirbinėjimus? Ir užsigaudavo? Ir ginčydavosi iki apalpimo? Nejuokinkite, negi čia vaikų darželis ir aistros vaikiškos? Manau, kad laiškų skyrelis yra tam, kad pabendrautumėm, pasimokytumėme, subręstumėėėėėėėėėėėmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.

103117. Rūta2007-11-26 16:53
esu pakankamai primąsčiusi. atsiprašyk vasi ir sl...neteisi buvai, tenorėjai sukelti nerimą, blevyzgas, ermidelį.smaginaisi.o ilgaliežuvės plakė kampuos..nesi jokia teisėja ar dorybė, kad galėtum žinoti, kas gera ar bloga.ką tu žinai, kaip tie žmonės reagavo? ką žinai, kaip yra, kas atsitiko po to?ar tau smagu, kad jiems skauda? na, tavo reikalas, plakis prie tų atseit doruolių veidmainių, tai ir bus tikroji tavo stiprybė..nors galvojau, kad tu tai tikrai to negali, esi stipri, protinga, o pasirodo-vėpla ir prisitaikėlė, paklusti pletkų lygiui.ir maisvais čia tai taip, tai anaip, tai dar kitaip.negaliu pakęsti tų veidmainysčių ir vaidinimų.žaidimai žmogaus siela..ar yra kas šlykštesnio? apsimeti draugu, apsimeti priešu, pasakai taip, padarai anaip. vėl pasakai kitaip, o paskui gal gi taip.

103118. cc - Purienai iš Prienų - kad tu surūgtum!!2007-11-26 16:56
Verčiau eik bulvių skusti ir blynų kepti, ką čia ardaisi. Grįš iš mergų pagėręs, bet alkanas Galkauckiokas, tai vėl išpers tau kailį, gražuolis.

103119. re: 103117. Rūtai2007-11-26 16:59
sakyti rKornelijai "atsiprašyk", kalbėtis su ja по душам - beprasmybių beprasmybė :-/

103120. kvailutė raganai Kornelijai vėl kalba palyginimais2007-11-26 17:11
durnyno napoleonui visiškai nesvarbu, ar kiti supranta, kad jis napoleonas, ar ne. kitų nuomonė neturi jokios įtakos jo veiksmams. jis aukščiau to.

103121. cecei2007-11-26 17:26
bręsk bręsk cc, pats laikas.bet reiktų matyti ir tas situacijas, kurios liečia ne tik tave asmeniškai, bet ir tavo artimą. ne visada, deja, liberalimas padeda.tolerancija kartais, deja, tampa tik prisitaikymu ir ištižimu, abejingumu.

103123. krankt2007-11-26 17:52
ko jus cia visus nuo pirmadienio i melodrama patrauke? kazkokia muilo opera statote, jititvajmat.

103124. cc2007-11-26 17:59
Pirma- niekas per prievartą nevaro į tuos laiškus. Antra - jei nemoki nei pulti ir apsiginti, tai nereikia veltis į mūšį, o po to skųstis, kad primušė. Viskas ap tu jų.

103125. mie2007-11-26 18:32
"gelbeti melynuosius namus nuo barbaru", "ginti artima savo", dar visokiu blogio liniju uzbrezimais ir spastu spendimais rk man regis yra ketvirtos klases pioniere sustingusi laike. su galva vidutiniskai iskelta ir saliutuojancia ranka. kaip kokia musele gintare.

103126. krankt skundziasi miestei2007-11-26 18:42
atsikeliau su plystanciu kaukuoliuku, ismaukiau kibira kavos, aspirino, maniau, satenuose atsigausiu, o cia - magnolijos sampuno putos...dar sakyciau, kad vakar buciau ko pagerus, bet gi ne. tai gal del to? ai, kazkoks sudinas pirmadienis. einu sunyte pavedziosiu ir - i darba. :(

103127. mie2007-11-26 18:45
labai gera naujiena yra ta, kad saskaitoj parasyti tusktantis du simtai litu uz siuskliu isvezima yra permoka. buvom sunerime, teko eit aiskintis i butu uki, ar kaip jis vadinas. bet nuojauta sake, kad jeigu jie priskaiciavo, tai turi ir pasiteisinima, ir nori nenori teks padengti. o pasirodo, skliausteliuose visuomet rasoma permoka. taigi, syki kazkada nedaug permokejome. ir taip atsirado skaiciukas skliausteliuose, visa laika ji pripliusuodavome prie saskaitos. taigi kas menesi skliausteliuose vis didesne permoka. butu ukyje, ar kur ten, sake, jeigu nepavyks tuo perteklium kazkaip padengti kitu paslaugu, tai uz siuksles galesime nemoketi tris metus. as cia visur rasau daugiskaita, bet tik is draugiskumo. is tiesu tai jis vienas zioplas.

103128. mie - krankt2007-11-26 18:46
vargse, tik uzjausti galiu. isgerk tablete.

103129. cc2007-11-26 19:02
gal geriau 50 brendžio.

103130. kvailutė raganai Kornelijai2007-11-26 19:33
taip, man "gaila dingstančio raganos bjaurumo", nes buvo visai smagu pasigalynėti. beje, nemanau, kad tau pavyks, viens du ir, atsikratyti raganiškumo. kaip lįsdavo pro kaukę a la ta, kuri darė eksperimentą, taip pro susirinkusios spąstus/veidrodžius a la nekaukę smelksis raganiška dvasia. lažinuosi iš pasižadėjimo daugiau čia niekada nesirodyti, kad našlaitėlės sigutės tau niekaip nepavyktų suvaidinti. aukščiausio lygio pilotažas būtų, jei tu dabar sukurtum dialogą tarp rK ir gerosios fėjos, pademonstruodama, kaip reikėjo duoti atkirtį blogiui. bet geriau net nebandyk to daryti, o pasimokyk skraidyti pirma. ps. gaila, praleidau tą įžymiąją istoriją, dėl kurios čia rūstavo Rūta. ne todėl, kad būčiau tada ir aš mestelėjusi savo trigrašį, o paprasčiausiai todėl, kad nepagaunu, iš kur čia kyla dūmai.

103131. Raganai Kornelijai nuo varnos2007-11-26 19:57
Ragana, negi nematai, kad kartą įkritus į šitą Žydrynę sausa nebekelsi. Vis tiek neištversi ir sugrįši. Aš irgi čia prieš porą (o gal tris metus?) prisiekinėjau dingstąs. nepavyko, šūdas. ebola irgi buvo dingęs, dabar vėl grįžo su savo šiurpiais pasakojimais apie muštynes. Kažkada taip su juo susiginčijau apie tai žydrynėje, kad jis pažadėjo mane susirasti ir snukį išmalti. Aš, atvirai pasakysiu, smurto bijau ir nekenčiu. keliom savaitėm dingau iš čia, o baigėsi tuo, kad nuvažiavau į Klaipėdą ir susitikau su Ebola. Vos manęs "neprimušė", kai vėl apie tą temą susiginčijom. bet viskas baigėsi gerai ir vis galvoju, kaip čia nulėkus iki Klaipėdos ir vėl su "mušeika" pabendravus.
Niekur neeik, nusiplėšei kaukę, lygiai taip pat gali ją užsimaukšlinti vėlei - niekas nepastebės. beje, aš tavęs visą laiką kiek prisibijojau. (O manęs, velniai griebtų, tai niekas nebijo - tik karts nuo karto su mazgote per riebų snukį užvažiuoja)

103132. mie2007-11-26 20:10
zinot kiek vilniaus miestui pernai kainavo kaledu eglutes nusiuntimas anglijos lietuviams? vienas milijonas. ot sugalvoja zmones kur pinigus det.

103133. mie2007-11-26 20:12
per tele kalba Glemza. koks buvo pries penkiasdesimt metu, toks ir dabar. gal dieninio tipo vampyras kaip krankt.

103134. mie2007-11-26 20:14
vakar kalbejausi su viena biciule, pasakiau, kad pasiilgau skaitymo malonumo. nes is tiesu pasiilgau. ji sako, o kas tau neleidzia. sakau, nebeturiu kada. tai todel, kad satenuose sedi, sako taip jechidnai. as satenuose uztrunku lygiai, tiek, kiek zmones vaziuodami i darba laukia troleibuso.

103137. varna (bliamba)2007-11-26 20:28
O aš skaitau labai daug (naktimis dažniausiai, nes nėra kada), bet turiu kitą problemą. labai sunkiai priverčiu save skaityti ką nors naujo. Vis grįžtu prie tų pačių "senų gerų". Matyt man reikia ne tiek skaitymo, o kiek grįžti į tas nuotaikas ir jausmus, kai skaičiau tuos dalykus jaunas. kaip ruduo man visada primena tą jaunatvišką maudulį pirmą kartą įsimylėjus. Kuris niekada nebegrįš, nors kartais, eidamas miesto gatve vis dar pagaunu jo kvapo atplaišas. O juk tada būčiau sutikęs mirti dėl nieko, kai dabar ir kraujo lašo gaila dėl visko.

103138. mie2007-11-26 20:37
prancuzu vietoj kaip as trenkciau tuos visus juodzius i ju sudina afrika, zinotu deginti ir dauzyti. netgi tuos, kurie ten jau gime ir uzauge.

103139. varna2007-11-26 20:38
mieste, tu čia Panoramą žiūri?:)

103140. mie2007-11-26 20:39
turejau kelis rupsecius, suskaiciavau ant pirstu. gavau is vaiko zinute, tai sitas rupestis atpuola. liko: putinas, klimato atsilimas ir atomine elektrine. paskutinio teismo nebijau, nes nieko blogo nesu padarius.

103141. mie - varnai2007-11-26 20:40
taip, dar bandau susikaupti darbui, bet kazi ar pavyks. siandien nusipirkau batus, o tai labai paskatina nora dirbti.

103142. mie2007-11-26 20:44
dar sugalvojau, kad jeigu kas nors paskundzia girta vairuotoja, tai is vairuotojo reikia atimti masina ir atiduoti skundikui. tai labai pagerintu situacija.

103143. varna (ir kuo ne Bilas ?(tiesiai į vartus))2007-11-26 20:56
Durnė, tu mieste. Reikėtų iš karto visiems atimti mašinas ir parduoti jas balatruskiams, už gautus pinigus pastatyti ATOMINĘ ELEKTRINĘ, tada apšviesti visus kelius ir vėl leisti pardavinėti mašinas. Kai visi prisipirks mašinų, vėl jas atimti ir parduoti švedams. Už gautus pinigus užkimšti OZONO SKYLĘ.

103144. mie2007-11-26 20:56
per "kultura" kalba ibelhauptas, kuris ana ziema koncertavo vilkedamas tokia juodo aksomo per prieki susagstoma trumpa suknute. muzikantu mados nenuspejamos.

103145. mie - varnai2007-11-26 20:58
moki vairuoti?

103146. cc - Mie2007-11-26 21:00
Mie, tu genijus. Pakišai gerą mintį- naujo verslo įvaizdį. Davai, pradžiai paskundžiam Ebolą? Mašiną parduosime ir pasidalinsime. Tau gal išeis dar ant vienos batų poros.

103147. mie - varnai2007-11-26 21:00
koks dar sudo bilas?

103148. mie - cc2007-11-26 21:01
galima butu jo rasineli nukopipeistinti ir nusiusti i policija tiesiai. tada as ir tu, abudu pasirasytume.

103149. Neo2007-11-26 21:02
Uf, parėjau basa iš darbo, o čia maskaradas. Pirmiausia užsukau į postilę ir galų gale supratau, ko neturi Po palmė. Kraujuojančia širdim ir drebančiom kojom atšliaužiau iki laiškų. Ar jūs durniai - tikite Ragana? Labiausiai gailiuosi, kad aš ją per mažai koneveikiau. Ne tiek reikėjo. Apsimeta, girdi, kad negavo keikti iš manęs. Gal pavyzdžių parinkti? Oi, Rūta, dėkui, kad parašei 103117, 103112, aš dar šį tą pridurčiau, bet pakaks ir to. Kita vertus, net bandymą mesti šį durnizmą reikia girti. Dar noriu paklausti mie - ar nesušąli visą dieną laukdama troleibuso?

103150. varna (ir kuo ne Bilas Vartininkas?)2007-11-26 21:02
Užkimštą OZONO SKYLĘ galėtume papigiai prakalti amerikonams. Papigiai - žodis sąlyginis kalbant apie amerikonus. Už tuos pinigus nusipirktume ledkalnį (aisbergą) ir prakaltume jį arabams. Arabai palaistytų juo savo sušiktas dykumas. Dykumos sužydėtų. Tada Prancūzijos arbai savo noru grįžtų į tėvynę. ir ten pradėtų deginti padangas. Tada vėl atsivertų OZONO SKYLĖ. Tada.... Bliamba - sugalvojau....

103152. Neo2007-11-26 21:04
Na taip, Varna, fantazijos tu turi.

103153. miestei nuo varnos2007-11-26 21:05
Bill Gates - negi neaišku? Šūdas, niekas čia kalambūrų nesupranta.

103154. mie - varnai2007-11-26 21:06
kadangi vis prirasai vartus, tai pamaniau gal koks futbolininkas.

103155. Neo mie2007-11-26 21:07
Du ar tris kartus prisijuokiau iš tavęs va taip - keliu nykštį į viršų.

103156. Neo nuo varnos2007-11-26 21:08
mano fantazijos bent jau ne erotinės, Neo, kaip tavo. (che, che, che)

103157. mie2007-11-26 21:08
ne, jau nebegaliu apie ta trigalvi slibina. gal eisiu i savo kamputi ir pasiklausysiu marijos radijos arba svobodos.

103158. cc, įsisvajoja2007-11-26 21:10
Atsidarysime UAB`ą. Jo pavadinimas bus- "už blaivią Lietuvą". Gal atleis mus nuo pelno mokęsčio? Reikia jau pradėti rinkti kadrus. Kažin ar gautumėm iš naujojo mero po blatu sklypą Vilniaus senamiestyje dangoraižio ofiso statybai. Norėčiau visus perspjauti, net Dubajaus aukštaūgį - statyčiau trynius. Tai būtų pats aukščiausias pastatas Saulės systemoj. Užsakysim Varnai projektą. Vis geriau pažįstamas, gal už projektą ir autorinę priežiūrą mažiau paims- nusiderėsime?

103159. varnai nuo varnos2007-11-26 21:11
Idiote, o ką tu turi prieš erotines fantazijas? Prietranka neraliuotas.

103160. mie - cc2007-11-26 21:12
aha, nusideresi, kurgi ne.

103161. varna2007-11-26 21:12
Trynius, cc, aš kiekvieną kartą matau myždamas. Oops, nešvankiai aš čia, a ne, gerbiama ir dodgojama El. Redakcija?

103162. Neo varnai2007-11-26 21:14
Na na, toliau varyk.

103163. cc2007-11-26 21:15
Ahaaaaaaa... Dabar supratau kodėl architektai projektuoja tik dvynius. Taigi.

103164. miestei nuo varnos2007-11-26 21:15
Mieste, nereikia. Aš minimum 10 procentų projektų darau nemokamai. Juokinga, bet į juos įdedu 90 procentų širdies. Nes darau tai ne dėl pinigų.

103165. Neo varnai P.S.2007-11-26 21:15
Tik kultūringai.

103166. mie - varnai2007-11-26 21:16
tikrai juokinga. kodel ne 100? kur kiti desimt procentu?

103167. Neo nuo varnos2007-11-26 21:17
Neo, nepyk, bet tavo pasirinkta rolė Žydrynėje atrodo apgailėtinai. pagalvok pati, ar galima apie gyvenimą kalbėti švankiai?

103168. Subtilioji 2007-11-26 21:18
Kas tau cece leido prie manes taip prisirišti, susiženyti stačiai, kviesti Mie mano vardu, tuo metu aš irgi buvau krautuvėse. Malonu, kad Mieste nusipirko batus, buvau irgi Ecco, ten vienas žmogelis liepė pardavėjai garsiai perskaityti batų kaina , ir ji perskaitė - aštuoni šimtai penkiasdešimt penki, o jis: " tai kas tokius brangius batus gali pirkti" Buciau žinojusi, būčiau pasakiusi "MiestĖ" . o AS TAI PIRKAU apatinio trikotažo, bet parėjusi namo pamačiau, kad trauzai kainuoja 58 Lt., rodau vaikui sakau, gal ir stanikas prie jo turėjo būti, o ji sako : " tu motin, seniai krautuvėse buvai" . Taigi kol kūriau vizijas ir misijas kas pasidarė ant Lietuvos: "grįžau į Lietuvą, Lietuvos neberadau.

103170. miestei nuo varnos2007-11-26 21:18
10 procentų išimtine teise priklauso šeimai.

103171. mie - subtiliajai2007-11-26 21:21
gal pabludai uz astuonis simtus penkiasdesimt? uz tris simtus zieminius. ar daug?

103172. mie - varnai2007-11-26 21:21
mano seimos ir darbo procentai sudeti skirtingose kisenese. as ju nepainioju.

103173. cc2007-11-26 21:23
Nieko panašaus nebuvo. Tiesiog aš kartais (labai retai, tik prieš Kalėdas 1 -2dienas) būnų subtilioji musė cėcė. Kasdieniniame gyvenime mane vadina "cc vulgaris".

103175. miestei nuo varnos2007-11-26 21:24
Daug kišenių turi, mieste. Ar nebūsi tas kurmis iš "multiko"?

103176. mie2007-11-26 21:29
nebezinau ka sakyti.

103177. Subtilioji2007-11-26 21:29
Ne, trys simtai uz ziema normal, bet 58 us trauzus - absuras, is Maximos nusiprkdavau u= du litus. Sorry, CC, Galvojau, kad mane "kabini", man pasirodei tu babnykas

103178. mie - subtiliaijai tyliai2007-11-26 21:30
taip, taip, jis yra.

103179. varna ( pirmadienio pamokslas)2007-11-26 21:36
Juk bus pasakyta. Pailso kovos kirviai kapoti, pavargo ietys skrieti, neteko jėgos strėlės durti. Parklupo eiklieji žirgai, nusviro karžygių rankos. Saulė nusileido, vangus Mėnulis patekėjo. Prietemos apgaubė mūšio lauką. Kalnai nusvarino savo galvas, uolos atšipo kąsti, bangos netęsėjo pulti... Smiltys rado ramybę - akimirkai...

103180. cc - Subtiliajai2007-11-26 22:14
Oi, kaip tu baisiai suklydai. Užjaučiu. Į moterų pusę net nežvilgčioju, na nebent retkarčiais į Neo. Ji pati kalta, nes labai sexi. O Mie pavydi manęs Neo, todėl ir šmeižia. Negi nematai mano angelo didžiulių sparnų?

103181. cc2007-11-26 22:17
Spintoje laikau dar didesnius- pasikeitimui. Skalbiu juos į savaitę 2 kartus, kaip priklauso.

103184. Иван-Царевич2007-11-27 02:16
Иван-Царевич посадил перед собой лягушку и говорит:
- Ну... ну... ну...
- Ква!
- Что "ква"?
- А что "ну"?

103185. krankt >1031842007-11-27 05:54
na, stai! is karto geriau pasidare. :)

103186. ivs2007-11-27 06:04
ar svetimavimas yra dorybe? cia toks jechidnas klausimas is pasalu. ir dar vienas: ar draugas yra tas, kuris sako caca lialia?

103187. e -Galvojau, kad mane "kabini", 2007-11-27 06:57
tiesiog neisivaizduoju kaip galima kabinti moteri, sakancia `stanikas`. po tokiu zodziu impotentu gali pasidaryt.

103188. e -trenkciau tuos visus juodzius i ju sudina afrika2007-11-27 07:23
o kur trenktum riausininkus `balcius` britus futbolo sirgalius? atgal i ju susikta ukanotaji albiona? o kur...? o kur...? netaikau asmeniskai tau, bet atkreipk demesi, kad visi tie rasizmai, ksenofobijos, homofobijos etc yra tipiskos biurgeriu, dvasios plebeju ligos. ;)dezdemona, pvz., situ kompleksu neturejo.

103189. m - e2007-11-27 07:29
ir labai blogai kad neturejo. butu turejus, butu nugyvenus grazu ilga biurgersika gyvenima. matai, kaip anksti atsikeliau.

103190. e -m2007-11-27 07:43
a joooo. labai ilga. bet butu likusi nezinoma. o dabar ji amziams gyva musu sirdyse.

103191. m - e2007-11-27 07:53
as esu bet kokiu fobiju priesinininke. stanikas, stanikas, stanikas.

103193. kvailutė2007-11-27 08:36
mano mergaitė paklaustų: "kas yra stanikas?". kai mokėsi kaip nereikia kalbėti, vis klausdavo: "kas yra duchovkė?" ir pan. kartais tekdavo ir močiutę į pagalbą kviesti. tada supratau, koks skurdus mano žodynas

103194. Subtilioji 2007-11-27 10:19
Aš irgi neturiu jokių fobijų - daiktas, kitaip (archajiškai) pavadintas nepakeičiA savo esmės: stãnikas (l. stanik) sm. (3b) Trk, (1) NdŽ 1. NdŽ, KŽ, Kv, Ms, Lž, Upt, Žb liemenėlė Lietuvių kalbos žodynas - adresas www.lkz.lt

103195. kvailutė subtiliąjai2007-11-27 10:24
na kodėl man atrodo, kad archajiškais laikais nei stanikų, nei liemenėlių moterys nenešiodavo. kas ten per sutrumpinimai? Kv - kvailutė?

103196. e2007-11-27 10:32
na, jus tik palyginkit: drebanciais pirstais nesekmingai bando atsegti jos liemenele , ir....(o siaube!) stanika. is kart nusvyra viskas( net rankos).

103197. e 2007-11-27 10:35
dar apie dezdemona: kompleksu neturejo todel, kad buvo aristokrate, o aristokrate buvo todel, kad neturejo kompleksu.

103198. m - e2007-11-27 10:57
jeigu drebanciais pirstais ir nesekmingai, tai visai nesvarbu ka atsegineti. tikrai nusvyra rankos ir viskas.

103199. mie - kvailutei2007-11-27 10:58
archaiskais laikais tik lietuvos nusiurusiam kaime nieko nenesiojo po apacia, o arsitokrates kaip dezdemona nesiodavo pagamintus ir banginio usu.

103202. kvailutė miestei2007-11-27 13:26
man atrodo, kad archaiškais laikais nuogi visi vaikščiojo. na, gal lapu kokiu ir pasipuošdavo. plaukus pavyzdžiui.

103205. cc2007-11-27 15:26
O man niekas neatrodo.

103206. Subtilioji2007-11-27 16:05
Kaip sakė Didysis Antonas: „Darbą dirbti reikia, ponai“

103209. cc - A iš V2007-11-27 16:58
Žinai,tikrai netikinčiajam sunku suprasti kai kuriuos dalykus.Iš pirmo žvilgsnio atrodo keistokai, gal ir juokingai. Čia tu pataikei kaip pirštu į akį. Tikėjimas yra tikėjimas. Vieni tiki į Kristų, kiti į Alachą, Budą. Kiti tiki, kad netiki. Manau, kad jei tikėjimas neša žmonėms gėrį, tai yra nuostabu, ir visai nesvarbu į ką tu tiki. Nors ir į akmenį. Nepakantumas, netolerancija kitaip tikinčiam ar mąstančiam nėra gerai. Man truputį ne prie širdies Neo (kurios giliu tikėjimu žaviuosi, bet kategoriškumu- nelabai) nusistatymas prieš kitas religijas. Tai pastebima ir kitų tikėjimų išpažintojų tarpe. Ypač musulmonų. Prisimenu rusų bolševikų lozungą- kas ne su mumis, tas prieš mus. Neutralių negali būti. Arba raudona arba balta.

103212. krankt > cc2007-11-27 17:50
dabar krumas junioras pasiskolino si nuvalkiota bolseviku lozunga. nors nezinia, ar jis tikrai tik bolseviku. jeigu atsisuksi veidu i istorija, tai pamatysi, kad tas lozungas kiaurai nuskolintas, iki pliku kaulu...

103213. varna2007-11-27 18:39
Dėl liemenėlių, tobiš - stanikų. Man patikdavo tie, kurie atsisegdavo iš priekio, ant tokių kilpučių. O kai susegimas ant nugaros - grabinėji, grabinėji. Atsegi, tai dar ir nuimti jį kažkaip reikia - žiauriai nepatogūs.

103214. varna (užsisvajojo)2007-11-27 18:47
Ir dar apie liemenėles, tobiš - stanikus. Man visada labiau patiko merginos su suknele. Truputį aukščiau kelių. Su nedidele iškirpte. Basos. Kad šviesūs plaukai kvepėtų šienu. Kad būtų vasara. Ir toks baltas baltas smėlis. Bet gali ir šiltai vasariškai lyti. Tokiais dideliais lašais. Ir tada vaivorykštė danguje. Ir kad laikytis susikabinus rankomis. Ir valgyti ledus. Arba prisirpusias žemuoges, bet tada pamiškėje.
Bet geriausia - vienam valtelėje ežero viduryje.

103215. krankt, atsargiai2007-11-27 18:47
ir kas cia per keistas iprotis, kad diedai liemeneles atseginetu. galetu juk buti taip: pacios uzsisegam, pacios atsisegam, jei norim. o gal nenorim? :) diedams reiktu pasukti galva del kitokios uvertiuros. :)

103216. varna (pradeda klejoti)2007-11-27 18:49
O dar man labai patinka befstrogenas ir šaltibarščiai. O alaus nemėgstu.

103217. krankt nuo varnos2007-11-27 18:53
na atsiprašau, atseginėti liemenėlę - uvertiūra? Čia jau įkarščio pradžia.

103220. cc - Krankt2007-11-27 18:58
Nenoriu pilstyti nei alyvos, nei benzino į ugnį, bet ar reikėjo to karo? Kiek tai kainavo gyvybių, kiek pinigų. Ir dar kiek kainuos. Smunkanti JAV ekonomika, nuvertėjantis doleris, akcijos tempia žemyn viso pasaulio pragyvenimo lygį.Ir koks to karo rezultatas? Kada jis baigsis? Ar teroristų mažėja? Manau, kad JAV turėjo pasimokyti iš kartaus Vietnamo patyrimo. Laimėti prieš partizanus- teroristus turbūt neimanoma. Galima tik laikinai juos prilaikyti. Ir tai labai brangiai kainuoja. Gal klystu, bet šiuo momentu taip manau. Prisimenu kaip Libija buvo didžiausias priešas. Dabar Kadafio nesigirdi, nors karo nebuvo. Su Kuba, po paršų/kiaulių pralaimėto karo stojo ramybė.(gal JAV sutarė su Rusija?). Buvo jėgų pusiausvyra-Irakas-Iranas. Dabar Iranas, neturėdamas priešo Irako, drąsiai kelia galvą, tyčiojasi iš kapitalistinio pasaulio. Senis Bušas buvo apdairesnis. Jaunasis-karštas,energingas.

103222. cc2007-11-27 19:02
Jooo...Pasirodo Varna yra specialistas ne vien architektūroje. Kaip malonu sutikti bendramintį.:)))

103224. Subtilioji2007-11-27 19:09
Kaip malonu, kad žydrynėje yra vyrų romantikų, kol kas matau du - CC ir Varną. Beje, chebra, nepamirškit "Vingyje" pažiūrėt "Aš aptarnavau Anglijos karalių" pagal Hrabalą. Galėtų visi šatėniečiai nueiti kartu, 12 salėj, mergos parodytų, kaip kurios atsisega liemenėlė, bernai pasipraktikuotų, kad paskui , kai jau tikrai reikės, visakas išeitų čiki

103225. krankt varnai2007-11-27 19:10
kad tu jau labai greitai ikaisti. ;)

103227. krankt > cc2007-11-27 19:17
nei cia pilstai benzina i ugni, nei ka, sakai teisybe. as irgi taip galvoju. kai klintonas atejo, tai tuoj pakirpo karo biudzeta; kad butum girdejes, koks klyksmas pakilo nuo pentagono puses, koks dejavimas. o gyvenimas is karto pradejo gereti, pirma karta salies istorijoje biudzetas pakilo iki pliuso. smulkus verslininkai atkuto, o dabar visi kaliose sedi. ka cia ir besakyti. o ta jauneli su visa jo energija tai pisau per abu galus. negaliu pakesti.

103228. subtiliajai nuo varnos2007-11-27 19:19
Jo, ypač romantiški buvo befstrogenas ir šaltibarščiai.

103229. Subtilioji2007-11-27 19:21
O šienas, blondinė, basos kojos - nepaslėpsi tikrosios prigimties

103231. varna2007-11-27 19:29
Dėl karo Irake turėjau ginčus iki kraujų su izraeliečiais. Vienintelis jų argumentas (aš buvau prieš) - o ką, jei jis iš tikrųjų turi tą cheminį ginklą? o ką, jei jis iš tikrųjų būtų jį turėjęs? dabar ko gero ašarotume ir sakytume tą patį - šūdas, tai kur žiūrėjo valdžia? taigi, reikia pripažinti, jog tokiais atvejais izraelio taktika Irako atveju prieš gerą dvidešimtmetį buvo labai protinga - nuskrido, subombordavo tas suknistas atomines elektrines (kurias beje statė prancūzai su vokiečiais). ir jokių partizanų.

103232. cc - Subtiliajai2007-11-27 19:31
Manai, kad galima kažko naujo išmokti? Nejuokink. :)

103233. cc - Varnai2007-11-27 19:38
Manau, kad Mosadas yra pati geriausia pasaulyje žvalgyba.Ji tikrai žino ką arabai turi. Prisimenu kaip geriausi Amerikos desantininkai skrido išvaduoti įkaitų, kaip jų sraigtasparniai sugedo ir kaip kariai turėjo bėgti, gelbėti savo kailį. Žydai puikiai išlaisvino teroristų užgrobto lėktuvo įkaitus. Šaunuoliai.

103234. cc nuo varnos2007-11-27 19:39
Žinai, cc, tas šaunumas kainavo tiek patirties per kraujus ir aukas (abipusias), kad ne vienai tautai to nelinkėčiau.

103235. Subtilioji- cc2007-11-27 19:40
Gal tu per daug patirties turi, bet 103196 prisipazino, kad visa tai daro drebanciais pirstais. O del kino tai labai rimtai, pazinsit siek tiek Hrabala ir visam likusiam gyvenimui ji pamilsite

103236. subtiliajai nuo varnos2007-11-27 19:42
Susimąsčiau apie savo "tikrą" prigimtį... ir supratau, matyt esu vyras:)

103237. cc2007-11-27 19:42
aš - taip pat.

103238. Tradicija2007-11-27 19:43
Prisimenu GR pasakojant, kai buvo Goteborge Svedijoje sutikusi zydu rasytoja, kuris apie tai, kas vyksta Izraelyje ir Palestinoje pasake: "teisiu karas su teisiais arba neteisiu su neteisiais"

103239. Subtilioji2007-11-27 19:44
Ar tas supratimas judu pradziugino?

103240. subtiliajai nuo varnos2007-11-27 19:44
Žinai, kai man sako "pamilsi visam likusiam gyvenimui", aš iš karto pagalvoju - matyt aš atrodau taip, kuriam nedaug teliko.

103241. Tradicijai nuo varnos2007-11-27 19:45
Tas rašytojas teisus.

103242. Subtilioji - varnai2007-11-27 19:46
Tik jau ne tu, Brangioji Varnele, varnos gyvena simta ir daugiau metu, uztat tokios ismintingos tiek prisiziurejusios. O tu tikrai esi Varna Ismintingoji, tai ,matyt, gyvensi du simtus metu

103243. subtiliajai nuo varnos2007-11-27 19:48
Negirk dienos. Juk ateis vakaras.

103244. varna2007-11-27 19:50
Mielieji, atsiprašau, bet važiuoju aplankyti sesutės. Grįšiu išaušus.

103245. r2007-11-27 19:51
neturiu laiko nei tekstams nei pasnekesiams nei sau bet guodziuos kad kai busiu viena galesiu studijuot senienas-priezastis paprasta-ebola vaikus uzkrete gripu o dar mielas{kodel noreciau si zodi det i kabes paaiskinsiu veliau}grizo

103246. Subtilioji2007-11-27 19:51
Tai dabar jau taip vadinasi - "aplankyti sesute"?

103247. varna (pasimetė lietuvių kalbos vingrybėse)2007-11-27 19:52
O gal "auštant"? Pietums? O gal po šaukštų?

103248. varna 2007-11-27 19:53
Ne, sesutė tikrų tikriausia. Viskas, čiuožiu.

103249. Subtilioji2007-11-27 19:56
Vertinu broliu ir seseru sielu saskambius

103251. xX2007-11-27 20:17
o sesutė irgi varnytė, ar šiek tiek kitas paukštelis? Tiksliau - paukštelė arba paukštytė arba paukščiukė ir taip arba toliau? (nebūkim feministais, tik paprastais fenomenalistais)

103257. mie2007-11-27 23:02
skaitau Naujaji Zidini. kunigaikstienes Tatjanos Ilarionovnos fon Metternich (Vasilcikovos) jaunystes prisiminimai is Kovno: "...musu seimininke ponia Ciurlioniene buvo vienintelio garsaus lietuviu dailininko nasle. jis isties turejo magiskos sviesos pagavos, sapningai liedavo skaidrias spalvas. o ji buvo tarsi slibinas, ir tai, matyt, buvo jo ansktyvos mirties priezastis. Lietuviu literaturos profesore, padedama garbiu kolegu, kurdavo naujadarus, taip stengdamasi su sanskritu susijusia ir daug tarmiu turincia senovine kalba pritaikyti dabarties reikmems. balkone mes danznai girdedavome ju uolias, be menkiausios sypsenos pastangas."

103265. mie2007-11-28 09:51
sito numerio nera archyve ir jis neatsidaro per culture.lt

103296. mie2007-11-28 13:09
kol kas as cia viena, nieko daugiau ner. tuscia kaip nebaigtame irengti bute. kai i palepe turi uzlipti kopeciomis. tik ikises galva apsizvalgai, o kaip grazu. tuscia erdve su balkiais. atisveria ateities vaizdas su viltinga perspektyva. kol nepasirodo architekte-monstre su savo isivaizdavimais. gana kategoriskais. neseniai su drauge apiplepejome ta architekte, kuri irenge tos mano drauges buta, apie kuri cia ir pasakoju. ji skaitos labai sekminga, turi daug darbo ir ilsisi arabu emyratuose. dabar perskaiciau komjaunimo ryte kaip isirengineja butus zinomos moterys. zinomos moterys yra tos, kurios televizoriuje. stai nuotraukoje viena tupi savo naujoj vonios su bliuzka tokio fasono kad matytusi papai (gal ezeras po sito zodzio su manim nebedraugaus?). tiesa, vonios ji pati nepajege sugalvoti, taigi kvietesi dizainere. labiausiai vykes akcentas vonioje yra spalvoti akmeneliai. tikriausiai dizainere i juos idejo 90 procentu savo sirdies, kaip ir didziai gerbiamas varna.

103327. re: 103296. Mie2007-11-28 15:12
Ne viena, ne viena: jums taip tik pasirodė. O tuoj ir iš viso prigužės įprastinių lankytojų daugybė

103330. mie2007-11-28 15:19
beldzia i duris ir klebina rankena.

103332. re: 103330. Mie2007-11-28 15:27
Nieeeko: gali ir palaukti.

Na bet - malooonus išrinktųjų gyvenimas: šitiek erdvės...

103333. uuu2007-11-28 15:47
norėtumėt

103334. re: 103333. Uuu2007-11-28 15:56
Ei, UUU, jei nori čia ateiti ir būti, tai dar atsivesk į porą Ežerą ar Kiškį P; nes "kur du - trečias nereikalingas" (El.Redakcijos neskaičiuoju - nes ji tik miega prie durų)

103335. > Mie (apie rytinius sapnus)2007-11-28 16:10
Sapnavau, kad iš Dievo ėmiau interviu.
"Tai norėtum pasikalbėt su manim?" - paklausė Dievas.
"Jei turite laiko" atsakiau.
Dievas nusišypsojo. "Mano laikas yra amžinybė. Kokie tie tavo klausimai?"
"Kas Jus labiausiai stebina žmonėse?"
Dievas atsakė:
"Jiems atsibosta būti vaikais, jie skuba užaugti, o vėliau tetrokšta sugrįžti į vaikystę.
Jie praranda sveikatą uždirbdami pinigus. O vėliau išleidžia tuos pinigus, bandydami sutvarkyti savo sveikatą.
Jie įnirtingai galvoja apie ateitį ir pamiršta dabartį, gyvena ne šia diena.
Jie gyvena taip, lyg niekuomet nemirtų, ir miršta taip, tarsi niekuomet negyvenę".
"Kaip Tėvas, ko norėtumėt savo vaikus išmokyti?" - paklausiau.
"Supratimo, kad jie negali priversti kitą žmogų pamilti juos. Viskas, ką jie gali - tai leisti kažkam juos mylėti.
Išmokyti nelyginti savęs su kitais.
Atlaidumo kaltiesiems.
Suvokimo, kad užtenka sekundžių žodžiais atverti gilias žaizdas mylimiems, ir šimtmečių toms žaizdoms užgydyti.
Supratimo, kad turtingas žmogus yra ne tas, kuris daug turi, bet tas, kuriam nedaug reikia.
Sužinoti, kad yra žmonių, kurie juos be galo myli, tačiau dar nerado žodžių arba neišmoko to parodyti.
Supratimo, kad vieną ir tą patį daiktą du žmonės gali matyti skirtingai.
Išmokti atleisti ne tik kitiems, bet ir sau savo klaidas".
"Ką dar turėtų žinoti Jūsų vaikai?" - paklausiau.
"Kad esu čia, šalia Jūsų. Visuomet".

103338. ivs2007-11-28 16:45
panasu, kad cia is Neale Donald Walsch Pokalbių su Dievu. Deretų nurodyti cituojant, Sauliau M.

103342. ivs2007-11-28 16:59
be to, labai nemandagu kalbetis su zmogumi neprisistacius. daug nemandagiau, negu be diakritu. cia ne apie Dieva. cia apie tave, Sauliau M.

103343. mie -S.2007-11-28 17:03
matyt, subrendau pagaliau, nors vilties buvo maza. jau pati esu priejus panasiu isvadu. bet vistiek aciu.

103344. S. - Ivs2007-11-28 17:14
Nemandagu įeiti nepasibeldus; buvom dviese (neskaitant miegančios el.redakcijos ir nesusivokusio[s] UUU) ir viskas buvo aišku be žodžių ir paso parodymo.
Dėl citavimo - dėkui; kaltės nejaučiu, nes tokį be autorystės gavau el.paštu; tai iš kur galėjau sužinoti?...

103345. S. - Mie2007-11-28 17:15
Na, viskas, Mie: durys atlapotos; priplauks liaudies; baigėsi geri laikai :-|

103346. mie - S.2007-11-28 17:17
aha, iskart atvare su pastabom ir pamokymais. ne labas ne kriukt.

103347. krankt2007-11-28 17:18
o as pageidauju interviu su dievo pacia arba bent jau meiluze.

103348. re: 103347. Krankt2007-11-28 17:24
Pageidavimų koncertas - ne už dyka. Taip kad...

103349. krankt > 3482007-11-28 17:33
o ko pageidauja pageidavimu koncertas? pageidoleriu?

103351. re: 103349. Krankt2007-11-28 17:36
Ko turit - tuo ir mokėkit; tik nenorėkit gauti "už ačiū" ar "už gražias akis" (juolab, kai nei nuotraukos nepateikėt, nei kitaip jas parodėt)

103352. kiskis p2007-11-28 17:38
man prasom doleriu.

103353. krankt kiskiui p2007-11-28 17:40
o guzo kakton nenori?

103354. P.S. (re: 103349. Krankt)2007-11-28 17:41
Be to: *"yra papildomų sąlygų"

*paprastų mirtingųjų pageidavimai be diakritų - nepriimami (t.y., keliauna tiesiai į šiukšliadėžę)

103355. krankt >3512007-11-28 17:41
na ir nagas esate, tamstyte. pati interviu pasiimsiu. is meiluzes.

103356. kiskis p - krankt2007-11-28 17:42
anuose laiskuose paprasiau taves vieno dalyko, paskutiniu numeriu, bet kai reikia tai taves nera aisku.

103358. re: 103355. Krankt >3512007-11-28 17:47
Jei pati - tai ir nekaulinkit čia; pas mus viskas - kaip vaistinėj: čiki-čiki.

103359. kiskis p - S.2007-11-28 17:48
ji tik kaulina ir musasi.

103360. re: 103359. Kiskis P2007-11-28 17:51
Mataaaau... (Tiesa, manęs dar nemušė)

103361. kiskis p dar - S.2007-11-28 17:52
ruko ir keikiasi. neseria savo diedo ir vadina ji orangutangu.

103362. P.P.S. (re: 103349. Krankt)2007-11-28 17:54
už dyka - tai tik kremo* galiu pasiūlyt

103363. re: 103361. Kiškis P2007-11-28 17:58
Mačiau, mačiau: kaip ir kitus (pvz. Mie) mėgino įtraukti į šitą liūną. Saugokimės!

103364. ivs2007-11-28 18:07
ei, ar jums malonu kalbetis su Saulium, kai jis nepasiraso? Man tai ne. Dvelkia kazkokia nepagarba pasnekovams ir didybes manija, tipo, as ir taip atpazistamas. arba dirbtiniu kuklumu - aij, nesvarbu, ka as cia rasineju. cia man vienai taip?

103365. kiskis p2007-11-28 18:12
sauliau m, greit pasirasinejate, nes ivse trenks durim ir paleis i jus vaza iseidama.

103367. re: 103365. Kiškis P2007-11-28 18:17
Dėkui už perspėjimą; renkuosi mažesnę blogybę: pats sprunku. Atia!!!

103368. ivs2007-11-28 18:18
tegul nepasirasineja, jeigu kitiems nieko. cia ne kokia mano demagogija. as tik pasakiau, kaip man atrodo, kaip as jauciuosi, kai pamatau tipo "plika" nuomone, be asmens.

103369. krankt2007-11-28 18:22
jo, mane plikas pasirasinejimas irgi nervina, satenai juk ne nudistu erdve.

103370. krankt kiskiokui2007-11-28 18:24
skundu maiseli tu, greiciau rasyk, ko ten prasei, nes neturiu laiko po archyva kapstytis, turiu sunyte pavedzioti, baigia visa nama apsiusioti. kai grisiu, kad butu man parasyta. jei ne, tai zinokis ir paskui nezirzek.

103372. vilkas p avies kailyje (kiskio p sekretorius) > krankt2007-11-28 18:38
noreciau, kad greiciau atsibustu krankt ir... *

103373. kiskis p2007-11-28 18:39
aciu, sekretoriau, pakelsiu atlyginima nuo rytojaus.

103374. cc, siunčia Neo paguodą2007-11-28 19:00
Džiaukitės ramybėje dėl to, ką gerasis Dievas Jums duoda, nesirūpindami apie ateitį. Jis turi Jums, tuo esu tikra, naujų malonių ir daugybę paguodų.(autorius redakcijai žinomas).

103375. sniegiškų snaigių valdovė:)2007-11-28 19:22
sniegas tame dalyke labai padeda (turiu galvoj stogams čiuožti)

103377. ivs :))2007-11-28 19:34
stogais ciuozti.

103380. Neo cc2007-11-28 20:16
Kokia čia dar paguoda?

103384. cc - Neo2007-11-28 21:35
Negi nesupratai, kad tau nereikia galvoti, rūpintis dėl rytojaus, dėl infliacijos, dėl brangstančio pragyvenimo, dėl karų, nelaimių. Viską gausi iš Dievo. Tai yra Šv.Kūdikėlio Jėzaus Teresės žodžiai. Jis turi tau paruošęs malonių ir paguodų. Žinoma, jei būsi verta to.

103385. krankt kiskiokui2007-11-28 22:09
vaje, praziopsojau vyksma satenijoje. tai va, toks tas moters gyvenimas: uzsidulkini visokiais darbais, tik ne tais, kuriais deretu. tfu. su musiamuse aiskiai pavelavau, bet pasakysiu nuo dusios, kad net neverta del to imti kovos ginklo (musiamuses) i nagus ir varginti riesa beigi ranka. cia mazdaug tas pac, kai paaugliai tevams ima aiskinti, esa anie ne velnio neismana apie gyvenima. taciau! tokio piktzodziavimo pamirsti nedera, ir, progai pasitaikius, iskulti visus namie esancius indus. ( taktika - svarbiausiai kantriai islaukti reikiamo momento). Tada nepraustaburnis bestija pakratys pinigine naujos indaujos supirkimui. ilgai mines. cia is mano praktikos. :)

103386. krankt uzsikrete nuo varnos svajojimo virusu2007-11-28 22:12
ot butu smagu, kad dievas alga moketu. dzyzus, diena nakti poteriauciau.

103387. mie - krankt2007-11-28 22:17
dabar jau ziurime filma apie putina ir esame isvien, tikras monolitas.

103388. mie2007-11-28 22:20
jezau, man butu gaila indu.

103390. cc2007-11-28 22:54
Ir aš pažiūrėjau filmą. Nepanašu, kad tai milžinas ant molinių kojų, anot e.

103391. krankt miestei2007-11-28 23:02
nereikia indu gaileti - senus daiktus visada pakeisi naujais. ( cia is slaptu arsiojo feminizmo postulatu, niekam nesakyk). esme ne daiktuose gludi, bet psichologineje pergaleje. kas be ko, nebloga proga ir nauja, astuoniu asmenu serviza isigyti, anot poetes Maya Angelou. matai, vyrai kara supranta labai tiesmukai, o mes, moterys, visiskai kitaip. uztat visada nugalime, netgi is paziuros pralaimejus. tai kas tuomet, po paibeliais, cia protingesnis?! ;) jau eisi turbut miegucio. ryt gal ka is sunu ir katinu gyvenimo suskelsiu.

103392. mie - krankt2007-11-28 23:11
ne, neinu miegot, ieskau internete progu ir pasiulymu. va jeigu susigundysiu pildyt kokia aplikacija, tuomet gresia audra, nes pati nesugebesiu, reiks prasyt pagalbos. bet indu vistiek nedauzysiu, ne. ar pabludai, krankt, bijok tu dievo, mociutes bavariska serviza?

103393. mie - krankt2007-11-28 23:16
"senus daiktus pakeisti naujais". noreciau pasakyt zodi bet patylesiu. amerikonka, b..t. pas mus daiktai sudevimi iki skutu, tuomet jie keiciami naujais. stai maskej eme smirdeti ni to bendzinu, ni to dujom. galva isiskausta, laikomas atviras langas ir man visa laika pucia i ausi. nebeistveriau ir pasakiau viska su intonacija, as moku, patikek. nagi nuvare pas maskiu gydytoja. nieko nerado. sako, viskas gerai. kazkaip ir kvapo nebera. gal ten buvo pasiliejes skiediklis, sako.

103394. mie2007-11-28 23:18
manau kad as uz krankt po paibeliais protingesne.

103396. krankt > mie2007-11-28 23:29
hm, velniai nemate mociutes servizo, dargi bavarisko, nedauzyk. visada gali rasti iseiti. akylai apsidairyk, ka galetum sudauzyti, kas nebutu mociutes ir is bavarijos. mano diedas bais tingi varyti mano auto i servisa ( nes ten tikrai kelnes numauna), tai vis jam tuomi pagrasinu, tai pats taiso, kiek ismano. gal galiu pasmalsauti - kokia gi ten aplikacija ketinti pildyti?

103397. archyvaras2007-11-28 23:40
Pažiūrėjau apie filmą Putiną. Oho, KGB struktūra jį išmokė šešėlių ir apšviesto momento meno. Struktūra difuzižka situacijose ( išorinėse)ir nekintanti ( vidinėse, Rusijos) problemose. Vadovauja be ceremonijų, pasikinkęs Vakarus, - Vakarų Europą be išlygų laiko už pavadžio Putinas. Demokratiška liberali bailė Vakarų Europa!

103400. mie - krankt2007-11-29 00:43
apie aplikacija geriau neklausk. beje, dar apie grazius indus. atsimenu, kokioj prasmatnioj sriubinej maisydavo dazus musu bendras pazistamas.

103401. po palme2007-11-29 00:44
demesio
Skelbiama paieska
RUDRA. Dingo pries keleta savaiciu, neparejo namo, pastebeta vaziuojanti dviraciu i kaima kasti bulviu, atrodo panasiai kaip varnos aprasyta, tik biski graziau.
Radusius prasom pranesti po palmei adresu: popalme@hotmail.com
Atsilyginsiu

103402. mie2007-11-29 00:53
as irgi labai megstu kai visi savo vietose. rytoj tikekimes atsilieps visi dinge.

103403. krankt > mie2007-11-29 01:18
aha, meninykai moka pagerbti dazus. :)

103410. ebola>archyvarui2007-11-29 09:09
as gi sakiau kad siuoalikinis sociumas yra pastatytas ant Baimes pamatu.Cia nebera tokiu individu kaip Europa, Amerika, kuriuos galetum skirtingai charakterizuoti.Tai yra supuvusiu sistemu imperijos.Visos.Niekingos morales visuomenes. As tik vienu stebiuosi.Toks Adamkus, Lansbergis, dar keli zmones mano kitaip.As juos gerbiu kaip tokius..na, pasiaukojancius idejinius mulkius.Tokiu yra, nors ir mazai.Tai kokia idomu ju pozicija sitais klausimais? Irgi tokia - "toks gyvenimas, nieko nepadarysi" ar kaip?

103413. ebolai nuo archyvaro2007-11-29 10:31
Taip, baimė: mažųjų baimė ir didžiųjų baimė, pasivadinusi diplomatija. Beje, "idėjiniai mulkiai" ( Landzbergis, pvz) yra lakmusai, ryškinantys tą didžiųjų konformizmą, tariamą diplomatiją, tariamą politinį korektiškumą. Bet Putinas įrodo , jog gyvenimą (aplinką) galima valingai konstruoti, perkeisti susidėvėjusias ir netikusias jo, gyvenimo(aplinkos, valstybės) dalis.

103415. re: 103369. Krankt2007-11-29 12:05
O tai kur nudistinių pomėgių internautams dėtis, jei net iš šių mėlynųjų erdvių vejat lauk?
Be to, gal kai kam (pvz. man) LABAI nepatinka, kad čia pokalbiuose dalyvauja tokie/tokios, nuolat įsivyniojusios į savo išsigalvotus absurdiškus atseit-vardus, pvz. "krankt", "ivs", NEI KARTO neprisistatydami tikruoju savo vardu. (Prie progos - reiškiu pagarbą Rūtai, CC, etc.).

103417. mie2007-11-29 12:09
vakar per radija pranese apie ivyki, kai is namu atseit nepriziurimus vaikus nakti pasieme socialines darbuotojos, kuriu vardai buvo Valdereza ir Dolita. manau, kad tai buvo vampyres.

103418. išpardavimas2007-11-29 12:11
Šiandien pirkau meilę - 20 proc. pigiau! Gal nusipirkti dar?

Rytoj pirksiu šypsenas - dvi už vienos kainą.

Išseko ašaros, pirkau dar, 15 proc. daugiau nei įprasta, o kaina ta pati. Bet jos išsiliejo dar parduotuvėje.

Gavau nemokamai užuojautos žvilgsnį ir daug šauksmų - taip pat nemokamai.

Įsigijau truputį užuojautos, vienoje pakuotėje su pagieža.

Kitą savaitę pirksiu skausmą, nors netrūksta man jo, bet 50 proc. nuolaida.

Laimė pabrango dvigubai, neįperku.

Nepirkau ir juoko, nebeliko, bet kitą mėnesį atveš dar.

O tikėjimo gavau su kaupu, pigiau nei įprasta, bet brangiau, nei ankščiau.

Toleranciją grąžinsiu poryt - ne tas dydis.

Grąžinsiu ir viltį - ji sugadinta.

Vos nepamiršau! - pirkau ramybę, nedaug, nes nebeliko už ką, o man jos taip reikėjo....

103419. Neo cc2007-11-29 12:16
Dėkoju, cc, pataikei kaip pirštu į akį. Atrodo, pats Dievas per tave kartais kalba. Gaila, kad tu jo nepažįsti ir gaila, kad aš negaliu tau čia rašyti visko - kas man vakar buvo.

103420. Neo Archyvarui arba mie2007-11-29 12:20
Vakar labai norėjau pažiūrėti filmą apie Putiną, bet nebeturėjau laiko. Jei gali, papasakok apie jo asmenybę daugiau. Žaviuosi tokių žmonių intelektu ir gebėjimu valdyti. Patys jų darbai man mažai rūpi. T.p. smagu žiūrėti į Sarkozy mostus ir fizionomiją.

103421. mie2007-11-29 12:23
per klasikos programa aptarinejama knyga, kuri mokina moteris gyventi. tokios knygos populiarios lengvatikiu tarpe. su tom nesamonem apie gyvenima, prasidedanti po penkiasdesimties, apie saves mylejima tokios kokia esi ir pan. apie knygos autore buvo teisingai pasakyta, kad ji stengiasi islikti paaugle, o sena paaugle yra kazkas baisaus, va tokiai nuomonei as pritariu.knygos verteja, labai maloni mociute, laikosi kitos nuomones, ir nenuostabu, nes pati ta knyga verte. ji pasakojo, kaip pas ja susirinko dvylika zmoniu DAINUOTI (o siaube), tarpe ju buvo dvi mazos mergaites. verteja, kurios vardas Dalia, kepe sausainelius, tikriausiai nedidelius, nes sveciu burnos juk bus uzimtos dainavimu. nu, cia mano samprotavimai. bet ji sake, kad kepa sveciams jau susirinkus, kad IKEPTU geraja ju energija tipo. su tom dviem mergaitem jos sausainelius minke ir klijavo, o paskui Dalia, saudama juos i orkaite pasake, kad ideda i juos meile, dziaugsma, laime ir t.t., o mergaites (jaunesnioji pasiziurejo i vyresniaja) abidvi nuo saves idejo skanumo. as prisibijau egzaltuotu zmoniu.

103423. kvailutė>Neo2007-11-29 12:24
ar tu žaviesi ir hitlerio sugebėjimu valdyti? jo darbai tau nerūpi, savaime aišku

103424. mie - neo2007-11-29 12:28
o man rupi putino darbai nes tai gali labai paliesti musu gyvenima. kartais atrodo, kad tokiems zmonems kaip stalinas, hitleris ar putinas pats velnias tiesia kelia. jie ateina tarsi is niekur, ir taip lengvai, tarsi per sviesta.

103427. kvailutė miestei2007-11-29 12:30
įtariu, kad pas šią vertėją padainuoti eidavo ir pirmokėlio bosiukas. nors ir nepažįstu dalios, bet iš berniuko pasakojimų susidariau įspūdį, kad nėra dėl ko baimintis. ps. (sau) na, ir tiršta lietuvoje...

103428. ragana Kornelija2007-11-29 12:52
o aš nesižaviu Neo. aš apstulbusi: 103420 kalba žmogus, išpažįstantis krikščionybę! jau vien tas "sugebėjimas" per beveik aštuonerius valdymo metus nužudyti 22 žurnalistus! atrodo, vampyrės vardas ne Valdereza ir ne Dolita...

103432. r2007-11-29 12:56
putino intelektas?koki gryba sienauja musu fanatike?zasinas prisiziurejes kgbistiniu filmuku valdyma islaikantis jega ir vargetu iliuzijom -vienzo eilinis sarikovas su kozenke ir gudria lapes sypsena-gazpromo pinigais sukurtas mimidzas pasirodo ir litovcams tinka jei reikia atvarykit i kedainius pas jo ambasadoriu viktoriuka ir pamatysit sitokiu ruskiu intelekta

103433. e -Žaviuosi tokių žmonių intelektu2007-11-29 12:58
o as abejoju intelektu tu, kurie tokiomis kgb`istinemis mordomis zavisi. simtmecio anekdotas: putinas- intelektualas.
"...m o c i t v s o r t i r a ch" (vertino ieskok lotynu kalbos zodyne. jei nerasi, tada iliadoj: "mocit v sortirach bubem mi trojancev..."

103435. e2007-11-29 13:01
:)`103432. r` buvau dar neskaites.

103436. Nebas re: filmas apie Putiną2007-11-29 13:03
Deja nieko naujo`; deja deja. Ir `mylinčių" Putiną yra daug. Ir vėl deja.

103438. mie2007-11-29 13:08
mano pazistamas rusiukas stebisi: amerikonai gyvena gerai, o nekencia savo busho. o rusai gyvena siaubingai, o visi, net kiekvienas nuo konteinerio skurdzius, myli putina.

103440. e2007-11-29 13:18
:)o ir `103428. ragana Kornelija` skaites nebuvau, beje.
zurnalistu nuzudymas, aisku, nusikaltimas, bet kaip pavadint 200 tukstanciu ickeru isgenocidinima, grozno (`savo` valstybes miesto) su civiliais ( beje, ir su rusakalbiais) subombardavima, sutarciu lauzymo jau ir neminesiu- cia tik gelytes. o volgodonskas ir kitos provokacijos! o simtu tukstanciu snargletu ruskeliu pacaneliu aukojimas ant imperijos aukuro, o ...

103442. archyvaras2007-11-29 13:21
Intelekto imperiniam valdymui nereikia. Gudrumo ir kagėbistinės/ vokiškos metodikos. Po Jelcino girto valdymo ir demokratinio chaosos, Putinas pilkai ir ramiai perėmė visas valstybės vairalazdes. Beje, gudriai pašalino oligarchus, gerbiamo Varnos brolius žydus, kurie buvo privatizavę kone visus Rusijos išteklius ir buvo panorę dar Kremliaus privatizavimo; dabar Putinas ir jo vyrukai iš FST valdo ne tik išteklius, bet ir V.Europą.

103443. e -mylinčių" Putiną yra daug2007-11-29 13:22
kur tu juos matai? mano aplinkoj - nei vieno. atsirastu- gautu du smugius sakute, butu astuonios skyles.

103444. mie - neo2007-11-29 13:22
keista, juk tikri kriskcionys turetu piestu stoti uz teisybe. bet gal esi tiesiog nesavarankiska asmenybe, kuri slapcia nori buti valdoma? tuomet aisku nesvarbu, popiezius ar hitleris ar putinas.

103449. cc2007-11-29 13:37
Filmas nenustebino, nes daug maž man viskas buvo žinoma, išskyrus oligarchų durnumą. Matyt jų visas protas yra nukreiptas kaip prisikombinuoti bet kokiais metodais kuo daugiau babkių. Dabar, kai Putinas išdūrė Berezovskį, (kuris varė per tv juodas laidas), tai pastarasis pradėjo ieškoti teisybės. Grynas cirkas. Idomu, kad tik keli pašnekovai turėjo pavardes, besibaigiančias-ovas. Visi kiti - inskiai, ovskiai.

103450. Nebas > e2007-11-29 13:42
suprask - Klaipėda- uostas; jau nuo soveitmečio daug rusų bei noras uždirbt iš RU tranzito.

103452. e -cc (pašnekovai turėjo pavardes, besibaigiančias-ovas. Visi kiti - inskiai, ovskiai.)2007-11-29 13:45
nesistebek, juk dar cechovas (gorkis?) virkavo: uzeini i biblioteka, o ten vieni zydukai knygeles bevartą... (komentaru kur tuo metu buvojo ir ka veike rusiukai, manau nereikia). tai ir cia: zydukai - beveik vieninteliai galintys artikuliuotai reikst savo mintis. o ruskeliai stiprus kitoj srity: ...ciornyj voooron...

103454. Nebas > cc; re: durnumas2007-11-29 13:48
greičiau toks likimas - juk buvo sakyta - atrinko gabius (..ir kaip žydas taip gabus; ir nėr ko pykti, tik mokytis mokytis ir dar kartą mokytis iš žydų matematikos, menų ir žinoma ekonomikos/valdymo) ir leido privatizuot/ Kagi, geriau/blogiau privatizavo, bent kažkokią veikiančią efektyviau sistemą sukūrė - viskas laisvas - tapai mauru - "...mauras gali eiti"; toliau valdys Felikso Geležino anūkai.

103456. cc2007-11-29 14:06
Niekas ir nesiginčija dėl žydų gabumų, talentų, veržlumo, organizuotumo, savitarpio pagalbos. Bet sakoma, kad ir gudri višta kartais uodegą įsidilgina.Jie pasijuto per daug galingi. Ar reikėjo turčiui Chodorkovskiui varžytis su KGB Putinu? Pinigai susuko jiems smegenis. Su Putinu jie padarė tokį promachą, kad visi jų ankstesni laimėjimai tapo nekiniais. Kur Berezovskis, Gusinskis,Brudnas,Chodorkovskis ir tt.? Ar nebus dar didesnis promachas su arabais? Atėjimas Izraelyje į valdžią ortodoksams su karinguoju Šaronu priekyje, specialiai jų išprovokotas karas su palestiniečiais, Bušo karas su Iraku, neva žinant, kad Irakas turi masinio naikinimo ginklų (grynas melas)? Manau , kad tai ne tas keias, kurį pasirinko šios "protingos" valstybės. Anksčiau ar vėliau turės ieškoti taikos su arabais, bet tada teks mokėti žymiai brangiau.

103457. e -Niekas ir nesiginčija dėl žydų gabumų, talentų,2007-11-29 14:20
o as, ežeras, gincijuosi! esu isitikines, kad pilkosios mases ju galvose nei per molekule nera daugiau, bet reikalas tas, kad jie is to potencialo racionaliai panaudoja kokius 80%, britas/olandas-70, estas/cekas-60, lietuvis-40, o ruskelis-20. stai ir viskas cia. bandysit gincytis- apsauksiu rasistais.

103458. o as, ežeras, gincijuosi!2007-11-29 14:32
:-)))

103460. Nebas>cc2007-11-29 14:52
OPEC sprendimas investuot į naftos gavybos plėtrą ir naftos perdirbimą - manau visų pirma turtingų arabų logiškas ėjimas (visų pirma) prieš Irano dominaciją visame regione, bei smūgis žemiau juostos kremlinams. Kad ir už norus statyt tam pačiam Iranui braduolinę jėgainę; kitaip sakant duot į rankas branduolinį ginklą. Matomai turtingi arabai renkasi jankius o ne visokius islamiškus hitleriukus su branduolinėm kuokom bei juos remiančius kremlinus. Situacija išvis darosi įdomi artėjant RU prezidento rinkimams. Na žinoma ir JAV; bet čia visas kortas maišo lygtai gerėjanti padėtis Irake. Žinoma rinkimus laimės netoks didelis karų Persų įlankoje šalininkas, bet jankiai visada liks pragmatiški ir kol šis pasaulis principe sukasi ant naftos, niekas neleis Iranui su kremlinų pagalba įsiviešpatuot Persųįlankoje. Branduolinis Pakistanas neaiškia ateitimi; čia dar Iranas su savo branduolinėmis ambicijomis. Turtingi arabai tikrai nenori tokio bordako šalia

103461. S. - 103456. CC2007-11-29 15:03
Manau, kad jūsų žinios apie arabų-žydų santykius truputį vienpusiškos. Pasidalinsiu Izraelyje gyvenančio žydo (Mošiko Kovarskio) pasakojimu vienoje diskusijoje:
Let me tell you a story which relates to the issue of unemployment.
A while back, before the latest Intifadah, Israel has identified that most of the Palestinians workers in Israel, who perform acts of terror, are young single men. As a result, the policy of granting work licenses was changed and preference was given to married men, above 30 years old.
About a year ago, this theory was proven wrong as well.
In a morning hour, a Gaza-based bus driver was bringing Palestinian workers to Tel Aviv. On his way back, he led the bus into a bus station on the side of the road, running over more than 20 Israelis, killing about 10 and wounding many. He then tried to make a run for it, but was caught alive.
The shock was big, since he was a loyal driver for many years, with a work permit. People knew him as a good man. "How could he do it ?" - many asked.
The answer was revealed a few days later. Apparently, the guy was paid a visit one night by a group of Fatah activists (Arafat`s organization). They told him that he is considered a collaborator and he has a simple choice: Either he uses his bus to kill as many Israelis, or he will come home to find his wife and four kids slaughtered.
He has made his choice. He figured that a few years in an Israeli prison are a better deal, hoping to be released on the next "peace deal".
I would like to hear all those who chastise us for not employing the Palestinians. Would they give employment to potential murderers ? How would they have reacted ?
End of story.
Moshik
On a side note:
To solve the above problem, Israel has built special industrial zones on the buffer zone between Israel and Palestinian areas, employing mainly Palestinian workers. When the Intifadah started, in September 2000, the Palestinian crowd started by burning these factories to the ground. I do not think Israeli investors will invest in such plants any more. End of side note.

103463. mie2007-11-29 15:24
tegu atiduoda ka uzgrobe ir ramiai gyvens.

103465. ragana Kornelija2007-11-29 15:30
oo, ežeras poetas! labai pakilai mano akyse :). hm hm, gal ne veltui ta rudra tavim žavėjosi :)))... 22 nužudyti žurnalistai - tik viena, pirmiausia į galvą atėjusi, detalė iš tų siaubų. tai, kad rusai myli Putiną, manau, yra vienas iš jų tautos tragedijos atspindžių. kaip mulkinamas žmogus turi būti, kokioje tamsoje, kokioje baimėje turi būti laikoma amžiais visa tauta, kad iš jos būtų išgautas rezultatas: "myli Putiną"? bet atsiranda vienas kitas šviesuolis ir pas juos. mes, beje, jiems giminingi tamsumu - istorinės priežastys, verk neverkęs: kai kas odisėjas ir iliadas kūrė, o ką lietuviai tuo metu veikė? intensyviai ruošėsi atsirasti, panašiai kaip ir rusai.

103466. Nebas> ragana Kornelija2007-11-29 15:35
žmonos taip galėtų mylėt bei tikėt. tik praktiškai tokių nerasta. Rusijoje ir jau nekalbant apie mylimą tėvynę.

103467. cc2007-11-29 16:10
Visai nesiruošiu ginti arabų teroristų, nenoriu menkinti nei žydų, nei kitų sugebėjimo racionaliai panaudoti proto potencialą, bet matau ir su liūdesiu konstatuoju tą faktą, kad žmonija,siekdama galimybės egzistuoti, nugalėjo pliešriuosius gyvūnus, išmoko susikurti ugnį, prisijaukinti gyvulius, išvystyti žemdirbystę, išmoko gaminti cepelinus su spirgiukais grietinės padaže.Ko jiems daugiau reikia? Visokiausių šmutkių? Nepasotinamas apetitas turėti vis daugiau ir daugiau, troškimas garbės-būti aukščiau kitų, verčia grobti kitų šalių turtus, griauti jų šventyklas, pagaliau - niokoti savo namus- gamtą. Ir kada žmogus sugebės panaudoti savo protinius resursus ne grobimui, griovimui, bet kurimui? Dabar visi tik "ginasi" ir "ginasi" nuo "priešų". Kas tie "priešai" ? TAI MES PATYS, tik kitaip kalbantys, kitos odos spalvos, kitoje vietoje gyvenantys, kitus dievus garbinantys.

103468. Nebas .cc ; re: mes patys2007-11-29 16:19
"kitaip mąstantys" - pridėčiau ir kitaip nereiškia blogai. bet yra vertybių ir viena pagrindinių - moterų teisės, dėl kurių mes nesam linkę derėtis su "kitaip" mąstančias.

103469. cc nuo archyvaro2007-11-29 16:23
Turbūt teisus esi, kaimyne. Dar sakyčiau, jog didžioji dalis mūsų žemiškųjų brolių ir sesių neturi laikinybės jausmo/dimensijos, pojūčio, kad mirsime ir nieko nepasiimsime su savimi...

103470. S. - 103463. Mie2007-11-29 16:43
Nežinia, ar "ramiai gyvens": juk karingųjų arabų tikslas - Izraelio turi nelikti iš viso. Šitokie nuolaidas supranta tik kaip priešo silpnumą... Dar pacituosiu vienos senutės (bet nenusenusios) litvakės p. Marjorie pasisakymą 5 metų senumo diskusijoje šiomis temomis:
A present sticking point is what to do about the many Jewish settlements now in the West Bank. In the first few years following the 1967 capture by Israel of Gaza and the West Bank, the only Jewish settlements built (actually, rebuilt) were towns the Jews had previously settled but had to abandon (either fled from or were driven out of) when Israel was attacked by its Arab neighbors in 1948, the day after Israel statehood was declared. (By the way, I think you`ll find this to be another event on which historians agree: 7 Arab nations declared war on Israel following the UN partition of Palestine. Some historians may cite Arab claims to all of Palestine--including Israel--to justify this. But I don`t think they`ll deny the declaration of war or attack on Israel by 5 Arab nations in 1948.) Thus, in the case of Jewish settlements in the West Bank soon after 1967, Jews were returning to villages occupied by Jews for years (sometimes thousands of years) prior to 1948. Nor were they returning in numbers bound to overwhelm the Arab population of the West Bank. But beginning in the 1970`s, new Jewish settlements have sprung up like mushrooms.
Israel offered to make peace directly following the 1967 war, but this was categorically rejected by the Arab League in the Khartoum Declaration, since peace would have meant recognition of the state of Israel, which the Arabs have historically refused to recognize and, except for Jordan and Egypt, still do refuse to recognize. Other peace initiatives have been the Oslo peace plan--as a result of which Israel helped establish and arm (!) the Palestinian security forces--and the Clinton-Barak peace initiative, in which Barak offered to dismantle 100% of the Jewish settlements in Gaza and, in the final offer (not the initial one), offered also to dismantle at least 95% of the Jewish settlements in the West Bank and also give the Palestinians some of the land presently in Israel. An elevated highway was to be constructed between Gaza and the West Bank, eliminating the need for Palestinians to pass checkpoints in order to travel from one to the other, something like $20 billion was proposed in reparations to Palestinians, and Jerusalem was to be a shared international city. Arafat turned this down, insisting on the "right of return" to Israel of something like 4 million Palestinians, which would have effectively spelled the end of the Jewish state. (There are only 5 or 6 million Jews living in Israel, and Arabs typically have a much higher birth rate than Jews.) None of the afore-mentioned peace initiatives have stopped Arab terrorism. In fact, terrorism escalated following Oslo. See: http://www.eretzyisroel.org/~jkatz/oslo.html
In 1923, Arabs living in Palestine were given land of their own (Transjordan, now the nation of Jordan). The Arabs living in the remainder of Palestine were given land of their own again by the UN in 1948 but did not accept the UN Partition, since they wanted the land given to Israel as well. The Palestinians could once again have had a state of their own following the 1967 war, when the West Bank was no longer under Jordanian control and Gaza was no longer under Egyptian control and there weren`t yet any substantial number of Jewish settlements in these areas. But Israeli peace initiatives in 1967 were met with the Khartoum Declaration, which rejected any peace with Israel and any recognition of Israel--in other words, any recognition of Israel`s right to exist!
History gives some perspective to the present dilemma and makes clear what the hopes and fears of the opposing parties are. Why do you think none of the Arab countries have helped their poor Palestinian brothers establish a state of their own? I shall attempt an answer. If the attention of the world can be focused on the plight of the Palestinians, the world won`t be focused on the failed policies of Arab leaders in their own countries, which are not democracies and in which, other than those incredibly rich people in the ruling class, the indigenous peoples are also in very poor condition. Ask yourself why Arab nations other than Jordan haven`t taken in Palestinians refugees and given them citizenship or spent any of their vast resources on helping Palestinians in the West Bank and Gaza economically. The tiny country of Israel absorbed several hundred thousand Jewish refugees (a number roughly equal to the 1948 number of Palestinian refugees) who had to leave the Arab countries in which they had been living prior to the 1948 Partition of Palestine. The homes and other assets of these Jewish refugees were seized. Nor did any of these people ever get reparations. What`s more, they have never insisted on a "right of return" to the countries they previously called home.
Any peace plan has to be based on (1) the need of Israel for secure borders and (2) the need of the Palestinians for a state of their own--one in which they have some hope of freedom and prosperity, by the way. Past history has given the Israelis much to fear from the Palestinians and other Arab groups employing Gaza, the West Bank, and the Golan Heights as launching grounds for terrorism. (Israel, after all, is only 8 or 9 miles wide at its narrowest point. Think of what this means in terms of a country`s ability to defend itself!) Suppose, as you suggest, Raymond, Israel announces tomorrow at noon that the war is over, withdraws all its forces and administrators from the West Bank, and says to the Palestinian Authority, "Effective 24 hours from now, you can create your state." What then? Arafat isn`t a statesman. He doesn`t know how to build social institutions. What he knows how to do is launch terrorist attacks. Would the move on the part of Israel you`re proposing stop Arab terrorism? I don`t think so. It never did in the years up to 1967 when Israel wasn`t in the West Bank or Gaza. (Better look at the history of terrorist attacks against Israel. They didn`t start with 1967.) Israeli fears have to be realistically addressed, just as the fears and hopes of the Palestinians have to be realistically addressed in order for any peace plan to succeed.

103473. ragana Kornelija2007-11-29 17:07
Nebai, o kiek tu žmonų praktiškai turi Rusijoje ir kiek Lietuvoje? įdomu sociologiniu požiūriu :)

103474. mie - S.2007-11-29 17:13
aciu, perskaitysiu kai grisiu is krautuves. kol geriau kakava ir edziau sokoladines pastos baltaja puse sauksteliais, nes nieks nemate, klausiausi bbc. reportazas is gazos ruozo. zmones skundesi, kad neturi siltu drabuziu ziemai, ligonines netugi nuskausminamuju, jie yra atskirti nuo viso pasaulio ir pamirsti. kai hamaz pereme visa valdyma, sako, pasidare saugiau. kalbejusios merginos nesiskunde, jos tenori taikos. o stai keli studentai, studijuojantys anglu ir prancuzu literatura, reperiai, savo repo dainose kalba apie laisve, tik kas juos isgirs. isivaizduojat arabu repa? labai ispudinga.

103475. katė2007-11-29 17:14
Stebimės Putinu? O pas mus ne tas pats? Tik tyliau. Ta pati mokykla.

103476. cc - S- galima ir taip pafantazuoti.2007-11-29 17:19
Įsivaizduok tokį atvejį. Lietuvoje gyvenantys lenkai pradeda iš lietuvių supirkinėti žemes ne tik Vilniaus,Šalčininkų, bet ir Alytaus rajonuose. Vėliau, jie pasiskelbia respublika, daleiskim ją pavadina "Sriodkova Litva". Organizuoja terotistinius išpuolius prieš vietinę policiją, karinius dalinius. Iš Lenkijos kviečia savanorius į pagalbą . Pastarieji masiškai nelegaliais būdais pereina Lietuvos sieną, ginkluojasi, stoja į kuriamos armijos būrius. Iš viso pasaulio lenkai siunčia lėšas.Per žiniasklaidą aiškinama, kad toje vietoje prieš 1000 metų gyveno pietų slavų gentys.O su jų vyskupu kalbėjęs Kristus šią žemę atidavė jiems už pasižadėjimą kiekvieną sekmadienį 12 val. paaukoti ėriuką, sudeginant jo vidurius šv. aukure. Lietuvos armija po kelių nesėkmingų mūsšių pasitraukia . Teritoriją kontroliuoja lenkų sukilėliai. Jie ,remiami tam tikrų užsienio vyriausybių, kaip Kosovo albanai,Padniestrės rusai,Azerbaidžano armėnai, Gruzijos abchazai, pasiryžę sukurti nepriklausomą valstybę.Susidariusi situacija svarstoma Tautų Sąjungoje ir nedidele balsų dauguma pritariama naujos valstybės įkurimui. Tai yra tipinis modeis. Nieko naujo. Nauja- tai yra atrasta sena.

103477. mie jau su naujais batais - cc2007-11-29 17:28
is proto isejai? lenkai musu sajunginikai.

103480. S. -- CC2007-11-29 17:34
Įmanoma šitaip įsivaizduoti; tačiau yra skirtumas tarp propagandos (t.y. to, kas skelbiama per radiją) ir istorinės tiesos (istorikų-archeologų-kalbininkų-etc. paliudytos; nors ji - žinoma! - irgi gali būti iškraipinėjama). Lenkai, polianai - Lietuvos, baltų žemėse tolimesnėje praeityje tikrai negyveno; skirtingai nuo žydų-arabų konflikto teritorijų atvejo.
Na o kad visos okupacijos turi savo viešą "paaiškinimą" - tai nesiginčinu.

103481. re: 103477. Mie2007-11-29 17:35
jums labai tinka!

103482. cc - S2007-11-29 17:41
Baltų pėdsakai siekia Uralą. Apie Kaliningradą net nekalbu. Tai gal atstatom istorinį teisingumą? Aplamai-kas yra tie slavai? Iš kur jie taip neseniai atsirado? Gal jie neturi teisės aplamai egzistuoti? Lai varo jie atgal į Mongoliją, į Pakaspijo pievas? Gal pats laikas išsikasti tomohaukus ? :)))

103483. cc - Mie2007-11-29 17:44
Spriskis. :)

103484. Nebas >ragana Kornelija2007-11-29 17:58
jokios sociologijos nėra; yra tik "taip pat mąstančių" pamąstymai apie moteris

103485. S. -- 103482. CC2007-11-29 18:00
mažumėlę nutolom nuo svarstytos temos... :-)))

O šiuo klausimu - dar ne formoj esu diskutuoti: prieš tai reikėtų bambalį alaus ištuštinti; каждаму ;-)

103487. re: 103364. Ivs2007-11-29 18:12
Panašiai jaučiuosi: man irgi būtų nepaprastai malonu, jei bent kartą prisistatytumėte savo tikruoju vardu :-)

103488. Nebas2007-11-29 18:15
senai pastebėta tiesa - visos diskusijos apie RU/naftą baigiasi baltų kilmės klausimu. mes, lietuviai prastesni šiuo - baltų klausimu už pvz. graikus; tie tai išskirtiniu atvėju prisimena didžią Graikijos praeitį (nors tikrai kiekvienas puikiai žino garbingą savo tautos istoriją). darau išvadą - mūsų protėviai buvo sąlyginai nepakankamai didūs; todėl dabar mums nieko nebelieka kaip tik vėl ir vėl grįšti prie baltų kilmės, populiacijos ploto ir indėlio į šiuolaikinio pasaulio sukūrimą.

103490. krankt > cc2007-11-29 18:20
cece, gera fantastini gabaliuka cia suskelei. :) labai iliustratyvu. ne taip seniai ziurejau per CNN mano megstamos zurnalistes Kristianos Amanpur laida "God`s Warriors", ji visa serija parenge apie ivairias religijas ir ju fanatikus. tai akurat uzsiroviau ant laidos apie Amerikos sionistus. Kadangi amerikeje leidziama visokias ten aukas nusirasyti nuo taxu, tai amerikeje uzdirbtas milijonines sumas jie "suaukoja" ir siuncia gyvenvieciu statybai okupuotose teritorijose. na, ir zinoma, savo giesme gieda. be amerikos sionistu finansu tikrai butu sunku igyvendinti tokias ambicijas. daug zmoniu klaidingai tapatina visus zydus su sionistais, tai ir vel nauja makalyne prasideda. zodziu, zmones yra tokie padarai, kad pati velnia susigalvos, jog tik pateisintu savo plesruma.

103491. S. - 103488. Nebas2007-11-29 18:23
Nereikėtų taip sureikšmintai apibendrinti: tikrai ne daugiau nei pajuokavo CC :) Ir kalbant ne apie RU/naftą, o apie žydų-arabų `gordijaus mazgą`.

103493. ragana Kornelija2007-11-29 18:23
pritariu ivsės 103364. niekas čia nereikalauja TIKRO vardo, bet neprisistatyti visai yra nemandagu. perdėtas kuklumas - kažin, ar ne ta pati didybės manija? bent jau ypatingo dėmesio prašymasis tai tikrai.

103494. re: 103490. Krankt2007-11-29 18:26
"God`s Warriors" -- priminėte paveikslėlį: sėdi dviese apkase ir kalbasi; vienas sako: "OK, OK: we are freedom fighters... but, we are for or against?..."

103495. S. -- 103493. rK & Ivs2007-11-29 18:32
Taip; nereikalauja, bet tikrai prašo. O kai į prašymą neatsiliepiama - tai ir kita kryptimi analogiški prašymai neprivalomi.

103496. mie2007-11-29 18:35
konstitucija didybes manijos nedraudzia. batai vidutiniskai patogus, tik griztant vienas atsiriso.

103499. krankt > 4942007-11-29 18:44
su ta "freedom" taip pat gana miglotas reikaliukas: vieno laisve kitam gali buti jo nelaisve. :)

103500. krankt > mie2007-11-29 18:45
kam gi perki batus su sniurais? jie tik tam ir sutverti, kad atsirisinetu. niekadejai.

103501. ragana Kornelija2007-11-29 19:03
S., kažkodėl nematau šitų prašymų analogijos.

103502. mie - krankt2007-11-29 19:22
as turiu nagus sniurams uzsiristi, ne taip kaip jus cia visos.

103505. ivs2007-11-29 19:46
turiu specialiai laikinai pareit is darbo, kad paskyciau tam be vardo, kad as savo vardo nemegstu, nesu isimylejus, neisiindentifikuoju su tuo raidziu kratiniu. esu ivs.

103508. S. - 103501. rK2007-11-29 20:02
Jei asmuo pasisako savo tikrąjį vardą ir prašo pašnekovą taip pat pasisakyti savo tikrąjį vardą - tai slapukavimas po pseudonimais yra ne mažiau nemandagus, nei antraščių "re: ..." naudojimas (juolab, kai kaltintojams ir taip aišku, kas čia toks rašo).

103509. Neo2007-11-29 20:04
Mažumą ne taip parašiau, jau ir pradėjote aikčioti ir prikaišioti - oi, kaip čia dabar, oi, kaip ji gali, oi, kokia... Nebūkite, po šimts, mažvaikiai. Politika absoliučiai nesidomiu, ir jeigu jūs apšviečiate, tai gerai. O tiek Putinu, tiek stalinu, tiek kitais valdingais asmenimis domiuosi psichologiniu atžvilgiu - kokiomis savybėmis pasižymi, kad sugeba įtikinti (dažnai nesąmonėmis) tūkstančius žmonių. Įdomu žiūrėti į jų fizionomijas. Į gebėjimą valdyti emocijas, apibendrinti ir analizuoti, įteigti minioms vieną ar kitą dalyką. Mane domina vado charizma. O ką jis padarė - kitas skyrius.

103510. S. - 103505. Ivs2007-11-29 20:05
Tai kodėl jį taip slepiat?... Pasakykit vieną kartą "tą raidžių kratinį" - ir pamirškim šią temą :-)

103512. ivs2007-11-29 20:12
nu bet ot buna nesupratingu zmoniu, nors kuola tasyk.

103514. S.2007-11-29 20:25
ot būna apsimetančių nesuprantančiais... :-)

103516. pasi2007-11-29 20:57
> 103475. katė. Va butent.

103517. pasi2007-11-29 21:02
103470. S. - 103463. Mie. Va butent. Aciu uz gera izvalga.

103518. ragana Kornelija2007-11-29 21:21
S.ui: taip, buvau priversta skirti papildomą dėmesį tam, kad suprasčiau, kas rašo komentarus nepasirašydamas. net "re:" ne visada, man regis, būna. to jūs išsireikalavote. ir tai tikrai buvo nemandagu. dabar jūs reikalaujate ivsės tikro vardo. betgi kas jums liepė pasisakyti savo tikrąjį? ivsė? aš turbūt tą jos komentarą netyčia praleidau. o jei ji neprašė jūsų būtent tikro, ne kitokio, vardo, tai primygtinai prašyti jos t.v. yra tikra arogancija. ateinate ir norite valdyti kaip koks Putinas: nuo šiol šitame puslapyje bus taip, kaip aš nusprendžiau - visi sakysime savo tikrus vardus.

103519. mie2007-11-29 21:25
o as galvojau kas tas musiskis putinas, kaip sake kate o jai pritare pasi. ogi pasirodo Saulius M.

103520. krankt2007-11-29 21:26
jo, su tais tikrais vardais tai tik pradzia. paskui ir paciupineti sumanys. del tikrumo. ;)

103521. krankt > mie2007-11-29 21:27
tik ka is pasto parsinesiau siuntele is Lietuvos. gavau nuostabaus grozio knyga, A.A.Jonyno eiles ir Mikalojaus menai. Fantastika! Net gaila is ranku paleisti, gal miegosiu su ja - tokia superine! Gal matei?

103522. mie - krankt2007-11-29 21:32
aisku ne, tu pirmesne.

103523. ragana Kornelija2007-11-29 21:34
Neo: tai gal pirma pasidomėk, ar Putinas turi tą vado charizmą? o gal tau charizma atrodo elgesys pagal įvaizdžio specialistų patarimus? klysti, jei taip. man atrodo, kad visas tavo domėjimasis - tai fantazavimas keliaujant su basutėmis per sniegą namo. nu ką tokioj kelionėj gali gero sugalvoti be to, kaip čia greičiau namus pasiekti? tu nuolat kartoji: aš tuo nesidomiu, aš anuo nesidomiu. ir apie Putiną nieko nežinai, beveik galiu garantuoti, kad to filmo irgi nežiūrėjai. kaip gali domėtis vado Putino charizma, jei nesidomi politika? juk jis visas iki plaukų galiukų ir kaulų smegenų politikoje. tai kuo tu jame domiesi ir kokiais būdais? gal jo artima draugė esi?

103525. krankt > raganiukstei2007-11-29 21:39
Sarka neturi laiko apie visokius krumus ir medzius filmus ziureti. ji bedrauja su dievu ir klausosi verdzio ar ko ten.

103526. ragana Kornelija2007-11-29 21:40
a, dabar supratau: Neo - Putino pakalikė. jos sritis - griauti lietuvių kalbą iš vidaus. specialiai įsitaisė redaguoti lietuviškus tekstus, kad galėtų klaidų palikti. vardas viską išdavė: kai buvo NA, tai dar šiaip taip buvo galima linksniuoti: NAi, Nos ir pan. pamatė, kad negerai, kad spraga jos plane (gal Putinas perspėjo), ir pasikeitė į Neo - šito jau nepalinksniuosi.

103527. S. - 103518. rK2007-11-29 21:42
"dabar jūs reikalaujate", "primygtinai prašyti jos t.v. yra tikra arogancija" -- būkit rami: tikrai nei trupučio nesitikiu, kad jūs ar Ivs paklausysit šio pageidavimo. Beje, gerai mokate emociškai perdažyti oponento teiginius :-)
"ateinate ir norite valdyti kaip koks Putinas: nuo šiol šitame puslapyje bus taip, kaip aš nusprendžiau" - kas ant kito sako... :-)
Nematau skirtumo tarp anonimo ir pasirašinėjančio ne savo vardu. O kai toks pradeda aiškinti kaip kiti turėtų mandagiai pasirašinėti - juokinga.

103528. krankt > mie2007-11-29 21:42
zinai, visi ta lietuvele keikia, runkeliu krastu pravardziuoja, bet as amerikej tokios aukstos prabos knygos per ketvirti amziaus nesu maciusi, nors knygynus uoliai lankau, kaip Sarka dieva.

103529. ragana Kornelija2007-11-29 21:44
kranktei: ir dievas jai pasakoja apie vadų charizmas :)) :))

103530. mie - krankr2007-11-29 21:47
va ir paaiskejo katras is tiesu yra runkeliu krastas.

103531. Neo Raganai2007-11-29 21:56
Žinai, Ragana, svajoju aš su tavim kada nors kaip su žmogum pakalbėti. O dabar jau pavargau ir tik noriu paklausti - negi tavęs nedomina tie, kurie sugeba patraukti paskui save tūkstančius? Tingiu bekartoti. Bet man galų gale tai šalutinis domėjimosi objektas. Turiu aš pavyzdžių, kurie mane iš tiesų žavi, ir tai toli gražu ne politikai. Einu miegoti. Atsisveikinsiu su tavim žmoniškai turbūt pirmąkart - labanakt, raganaite. Permaina tavo elgesyje jaučiasi, ir aš tuo džiaugiuosi.

103532. Neo Kvailutei2007-11-29 21:59
Kvaile, durne tu, ką čia dabar nesąmonių pripaistei? Ar jau visai nebeturi smegenų? Gal jau nuo proto nušokai, pusgalve nelaiminga? Kaip tu čia iš viso sugebi ką nors parašyti, nuokvaka tu velnio nešta ir pamesta?

103533. mie2007-11-29 22:11
yra toks pasakymas "keikiasi kaip vezikas", tai dabar bus galima sakyt "kaip katalikas".

103534. ragana Kornelija2007-11-29 22:13
S.ui: visada sakau: jeigu juokinga, tai juokitės. komentatorių slapyvardžiai tampa jų tikraisiais vardais, galiojančiais šioje erdvėje. iš jų mes atpažįstame vieni kitus, panašiai kaip tikrovėje - iš veidų. kai jūs nepasirašote niekaip, tikrovėje panaši situacija būtų kalbėti iš po dujokaukės, kai neįmanoma matyti veido nei atpažinti balso. šiame puslapyje yra nusistovėjusios savos žaidimo taisyklės ir norma yra pasirašyti slapyvardžiu, ir tik savo slapyvardžiu, ne kieno kito. pavyzdžiui, kokia ivsė, pasirašiusi kokios kranktės slapyvardžiu, pasielgtų labai neetiškai. nes čia irgi egzistuoja tam tikros mandagumo normos, kurias jūs bandote neigti. tie, kurie pasirašo tikraisiais vardais, yra išimtys. jie paprastai labiau gerbiami - už drąsą (nors gal tai tik fantazijos neturėjimas ar tingėjimas?), bet kai jie pradeda prašyti, kad kiti irgi rašytų savo tikruosius vardus, o ypač - kai savo prašymą pakartoja kelis kartus (nuo to prašymas darosi primygtinis, o primygtinis prašymas jau nelabai toli ir nuo reikalavimo), jie praranda savąją drąsaus žmogaus aurą, o gal net ir pagarbą. štai ir paaiškinau tai, ką jūs ir pats, be abejo, supratote, bet apsimetėte nesuprantąs. beje, aš asmeniškai visiškai nebijau parašyti savo tikrojo vardo (manau, kad ivsė taip pat). man jis pakankamai gražus ir labai priprastas. bet gal dėl to pripratimo ir norisi bent kartais nuo jo atitrūkti. tikiuosi, šiame komentare išskaitysite atsakymus į visus penkis savo klaidingus sakinius.
su pagarba
ragana Kornelija :))))

103535. ragana Kornelija2007-11-29 22:28
Neo: per anksti sakai "op!". griovys tai dar prieš nosį. negi manai, kad visiems įdomu tie, kurie sugeba patraukti paskui save tūkstančius? nu gal truputėlį įdomu, sunku taip iš karto atsakyti nepamąsčius. bet tikrai ne tiek, kad galėčiau tai pavadinti žavėjimusi, kaip tu apie Putiną kalbėdama. beje, man įdomesnis Če Gevara, dar užsikabinau už Salvadoro Aljendės :)) :)). nu Če Gevara tikrai gražus, galėčiau žavėtis, bet lapiškas Putino snukutis... nesuprantu aš tavęs, Neo :)) :)) :)). ir jokių čia "labanakt", dirbsiu dar: avanti o popolo alla riscossa...

103536. mie - rk2007-11-29 22:38
o, kaip cia viskas sudetinga ir svarbu. pasijutau kaip skaitydama kokia instrukcija traukiny "kaliningradas-maskva".

103537. mie2007-11-29 23:04
o as manau, kad cia yra tik zaidimas, pramoga ir kas nors atejes gali imti ir ispardyti viska. ir ka tu jam.

103538. mie2007-11-29 23:30
jezau kaip noriu mineralinio, bet einu miegoti, jei cia toks paejo grieztumas, tai ne man.

103539. krankt > mie2007-11-30 01:51
oi, mie, jei nori mineralinio, tai gal pachmielas tave prie sienos reme,nepasisakei, kad siandien uzgerei. nebent silkes valgei. tada patikesiu.

103540. krankt raganiukstei2007-11-30 01:57
tiesa pasakius, tai man idomus kitas reiskinio aspektas del neva charizmatisku vadu, paskui save patraukusiu milijonus ( ne tukstancius). man kelia nuostaba tos glusu minios, mekenancios paskui akivaizdziausia demagoga ir debila. cia kalbu ne tik apie medi, bet ir apie kruma. ;) bet ir vel - gal net neverta stebetis. man tevas daznusyk sako, kad nuo durnumo vaistu nera. nerandu argumentu jam nugincyti. labanaktis, pupsikai.

103541. krankt raganiukstei, p.s.2007-11-30 02:01
ai, palik tu ta anonima ramybeje: gal zmogus tingi nika susigalvoti, gal tiesiog fantazijos truksta. as savo niku labai patenkinta - krankt, krankt, kar, kar, kva, kva, nu, nu. na...uj.

103542. ivs :)2007-11-30 04:24
nu labas. siandien dirbau sesioliokos valandu maratona. taip jau nutiko, kad turejau reta proga darbo metu ikisti nosi cia ir ka matau? Saulius M. verkslena, mol i jo prasymus nereguojama. hezau hezau. aciu, ragana Kornelija, ka as daryciau be taves. beje, buvau visai net pamirsus, kad savo varda su visa pavarde esu netiesiogiai, panasiai, kaip cece, nurodzius, jeigu jau principu pakvipo. ir net ne viena karta. tik kad jis nieko daugiau nesako. turbut google ismestu daugiau rezultatu, irasius IVS (mano kuo tikriausi inicialai ir senbuviai ta zino), nei ta mano vertinga raidziu kratini. nu viskas, uzsikloju ir miegoju.

103543. ivs > tam putinui2007-11-30 04:41
o skirtuma tarp nick`o ir anonimo matai? o panasuma tarp tikro vardo ir nic`ko? netikiu, kad matai.

103544. kiskis p2007-11-30 09:37
uzsisedo mergos ant anonimo, o paziurekit i krankt. kas per zodeliai: pupsikai, pachmielas. ir skaitos motina, ir lygtai darba net kazkoki turi.

103546. Nebas2007-11-30 09:57
Ivs pavyzdžiu įvedžiau į google `nebas`. Pasirodo turiu daug `giminaičių` ir netki iš Biblijos. O galvojau kad esu vienintelis ir nepakartojamas.

103549. ckiukas(eksGalkauckiukas) irgi turi nuomonę apie vardus, pravardes, pseudonimus, nickus, anonimus ir kt.2007-11-30 10:18
Nors skaitau, kad esu šiek tiek mokytas, turiu neblogai apmokamą darbą, moku naudotis kompiuteriu ir programomis windows, linux, acrobat, macintosh ir kt, bet nesuprantu, kam ta diskusija su vardais, nickais ir anonimais. Skaitau, kad reikia griebti jautį už ragų ir išsiaiškinti, kodėl negalima naudoti savo pavardžių? Kadaise užsukęs čionai ir perskaitęs vienos kvailele apsimetusios merginos įspūdžius apie tai, kaip ji matė mane besibučiuojantį kavinėje, ryžausi prisistatyti su pavarde, bet tuojau pat buvau už tai išbartas, lyg būčiau padaręs ką nors negražaus, o kažkas, jau neprisimenu, kas, pareikalavo, kad susitrumpinčiau. Tai mano klausimas būtų toks. Kodėl negalima minėti savo pavardes? O pasiūlymas būtų toks. Imkime ir prisistatinėkime su pavardėmis. Su pagarba Galkauckiukas

103550. mie2007-11-30 10:27
o jeigu keli zmones tures ta pacia pavarde? arba kuris nors, nenoredamas sutersti savosios, pasiims svetima? ka mes su tais darysime? manau, kad reiktu ziureti labai grieztai. cia jums ne palaidas laukas.

103551. cc 2007-11-30 10:28
Šiandieną kažkodėl prisiminiau vieną atsitikimą, sakyčiau absurdišką.Mano teta, gyvenanti Toronte mėgsta žaisti golfą. Ir mane ne kartą pasiimdavo. Ji yra gan gerokai apkūni moteriškė, dažnai laužydavo kėdes. Kartą ji pargriuvo, susilaužė koją ir kurį laiką, suprantama, apie žaidimą teko pamiršti. Pagijusi, ji su vyru ir dar vienu pažįstamu išvyko žaisti. Kad nereikėtų tampyti lazdų, o koją dar skaudinėjo - po aikštyną važinėjo golfo mašinėlėmis. Ir atsitik taip, kad ji ne tik iškrito, bet dar per kojas pervažiavo kita mašinėlė. Negana to, išsigandęs pažįstamas, įjungęs atbulinį bėgį, važiuodamas atbulas dar kartą pervažiavo per kojas. Nuo tada ji nevaikšto, neišlipa iš invalidų vėžimėlio.

103552. mie2007-11-30 10:28
priminsiu, kad sita erdve yra jusu melynieji namai.

103553. mie - cc2007-11-30 10:34
noreciau manyti, kad pagrazinai situacija, nes perdaug liudna. taip siandien mudu per pusrycius nusprendem, kad mano mociute buvo pagrazinus, kai pasakojo apie hitlerio apsilankyma klaipedoje. cia tesiant vakarykste tema apie mulkius, kurie eina paskui despotus. tai va, sake, hitleriui vaziuojant gatve atviram automobilyje, vokytkos tiek zviege is entuziazmo, kad apsisisiodavo. sako, ziurek, jau ir balute prie koju. bet tikriausiai pagrazino is neapykantos. nes neapykantos klaipedoj tikrai buta trisdesimt devintais metais.

103555. ckiukas(eksGalkauckiukas) - mie2007-11-30 10:39
ir aš skaitau, kad čia ne koks palaidas laukas, o jūsų mėlynieji namai, todėl prisistatyti su pavardėmis būtų pats tas, o jeigu atsirastų daugiau su ta pačia pavarde žmonių, tai prie pavardės reikėtų pridėti numerėlį, kas pirmesnis atsirastų, tas gautų pirmesnį numerėlį ir tt, o juos (tuos numerėlius) galėtų dalinti elredakcija, nes vis tiek jinai nieko nedaro

103556. ckiukas(eksGalkauckiukas) - mie2007-11-30 10:41
Teršti kito žmogaus pavardę gėda! Ne mažiau gėda teršti ir savo pavardę! O kaip su vardais? Jeigu manai, kad geriau tinka prisistatinėti su vardais, tai ar vardus teršti ne gėda?! Ir visokius ten nickus teršti gėda!

103557. Neo mie (103533)2007-11-30 10:48
Keikiasi ne kaip vežikas ir ne kaip katalikas, o kaip eksragana. O juk kvailutei patinka, kai ją taip vadina.

103558. ckiukas(eksGalkauckiukas) irgi mėgsta pasakoti visokius atsitikimus2007-11-30 10:52
O mano tetulė gyvena Karmėlavoje, Karmėlava - tai toks kaimas su orouostu prie Kauno, važiuojant nuo Kauno link Jonavos arba nuo Jonavos link Kauno, ir ji turi žalą karvę, kuriai jau 8 metai, tai ta karvė rūpūžė, tiems lėktuvams leidžiantis ima lakstyti po ganyklą, kartą net buvo nusitraukusi nuo lenciūgo, bet, lėktuvams kylant, nelaksto po ganyklą. O tetulei rugsėjo mėnesį suėjo 69 metai, toks simboliškas skaičius, tai ant stalo buvo tortas su užrašu 69, labai įdomu, gali skaityti iš kurios nori pusės, net žemyn galva, bet išeina vis tiek tp. Padovanojai jai sidabrinį botagą, o graveris ant jo išgraviravo lėktuvą, kad neužmirštų, pamačiusi lėktuvą, parodyti jį karvei, gal tada apsiramins ir nelakstys taip labai.

103559. mie - ckiukui2007-11-30 10:57
gal jau pamirsai kad numereliai pas mane visi, o ne pas kazkokia el redakcija kuri moka tik muskulus rodyti savo menkus?

103560. ckiukas(eksGalkauckiukas) - mie2007-11-30 11:03
A, tikrai, prisiminiau, tai irgi galėtumei dalinti, vis tiek čia visada būni ir visus kaip nuluptus pažįsti, tai niekas nedrįstų prisistatyti su svetima pavarde ir suteršti

103561. S. - 103557. Neo2007-11-30 11:05
Ne "eks", o naujai atsiradus :-(((

103562. kvailutė2007-11-30 11:06
tai išeina, kad aš čia - atpirkimo ožys, atsiprašau, ožka, ant kurios galima išlieti visas neigiamas emocijas? nors... neskaudėjo. prašom. būsiu laiminga, galėdama nors tuo pasitarnauti žydrųjų namų labui.

103563. mie - kvailutei2007-11-30 11:09
nekreipk demesio, as tave labai myliu ir glostau palei plauka.

103564. kvailutė2007-11-30 11:14
vienam seminare teko klausytis apie charizmą. tai sužinojau, kad charizma (kas yra charizma, taip ir nesužinojau), gali būti žmogaus trūkumai, jei kalbėtojas moka tinkamai juos išnaudoti ir neleidžia trūkumams jį užgožti. tai va,pasakojo, apie vieną pranešėją, kuriam tariant "P" įvykdavo sprogimas, kurio metu išsiveždavo visas fontanas seilių purslų. sakė, kad tas oratorius buvo tokia stipri asmenybė, kad šis trūkumas pridėdavo jam tonas žavesio - visi tik ir laukdavo sekančio sprogimo.

103565. ckiukas(eksGalkauckiukas) kvailutei2007-11-30 11:14
Neimk taip į galvą, aš skaitau, kad tu nei ožys, nei ožka, o mano atradėja. Gal kada kas nors susiprotės nominuoti Nobelio taikos premijai už didžiausią atradimą.

103566. kvailutė miestei2007-11-30 11:16
man tai, žinoma, malonu, bet tada nesijaučiu atliekanti savo kilnią ir taip reikalingą šiuose namuose misiją.

103567. cc - Mei2007-11-30 11:16
Jei netiki - galiu duoti jos telefono numerį Toronte - galėsi perduoti nuo manęs linkėjimus ir pasiteirauti apie jos sveikatą, apie tą nelemtą atsitikimą. Jos sūnus (pusbrolis) dar džiaugėsi, kad nepervažiavo per galvą.///Bet gal užteks kalbėti apie nemalonius įvykius. Geriau apie ką nors linksmesnio.

103568. ckiukas(eksGalkauckiukas) ir vėl kvailutei2007-11-30 11:17
O ar charizma gali būti žmogaus pliusai, ar tiktai trūkumai, pvz spjaudydamasis, tariant p?

103569. kvailutė miestei ir ckiukui2007-11-30 11:17
ar jūs žinote, kas yra misija?

103570. ckiukas(eksGalkauckiukas) ir dar kartą, jau 3, kvailutei2007-11-30 11:19
Ir toliau neimk į galvą, aš šiuose namuose nevykdau jokios misijos ir dėl to nė karto nesigraužiau!

103571. kvailutė ckiukui2007-11-30 11:20
kokie dar pliusai? tavo pliusai tik kels įtarimą, kad tu vaidini per daug teigiamą, tokį, kokių nebūna, ir nuteiks klausytojus prieš tave.

103572. Neo kvailutei2007-11-30 11:21
Ar tu tikrai manęs nesupratai, ar kas čia dabar? Po šimts, kai rašyk juokais, tai priima už gryną pinigą, o kai rimtai - niekas nekreipia dėmesio.

103573. kvailutė dar ckiukui2007-11-30 11:21
aš noriu imti į galvą. ir kaip tu gali gyventi be misijos? vargšelis. greitai susigalvok misiją. ps. tavo pavardę sutrumpino namų darkytoja iš miesto.

103574. kvailutė >Neo2007-11-30 11:24
dešimt balų. keiktis tau puikiai išeina. talentas, ne kitaip. kokie čia visi gražūs, talentingi, plonomis teisiomis kojomis...

103575. ckiukas(eksGalkauckiukas) atsako kvailutei apie misiją2007-11-30 11:24
Kai buvau nuvažiavęs į Southamptoną aplankyti savo mamytės ir tėvelio, prie manęs gatvėje priėjo toks smulkutis, užmiegotomis akimis, gelta sergantis žmogelis ir pasakė, kad jis yra misionierius, kažkoks Čvang Bang Tonkas ar kaip ten, ir pradėjo man kažką pasakoti, bet pasakojosu tokiu akcentu, kad aš supratau tik tiek, kad misionieriai kalba, nes jis kalbėjo ilgai, gestikuliavo rankomis ir kt kūno dalimis, bet aš mandagiai atsiprašiau ir nuėjau sau.

103576. re: 103569. Kv.2007-11-30 11:26
a special assignment that is given to a person or group; a strongly felt aim or calling
Žodžio kilmė: 1598, originally of Jesuits sending members abroad, from L. missionem (nom. missio) "act of sending," from mittere "to send," oldest form probably *smittere, of unknown origin. Diplomatic sense of "body of persons sent to a foreign land on commercial or political business" is from 1626. In Amer.Eng., sometimes "an embassy" (1805). Meaning "dispatch of an aircraft on a military operation" (1929, Amer.Eng.) later extended to spacecraft flights (1962), hence, mission control (1964). As a style of furniture, said to be imitative of furniture of original Sp. missions to N.America, it is attested from 1900.

103577. ckiukas(eksGalkauckiukas) dėkoja kvailutei už pastabas2007-11-30 11:31
1.Gerai jau gerai, tiek jau to, būsiu ir aš misionierius, tik važiuoju, pirmiau papietausiu. 2.Nebūtų iš miesto. Kaime žmonės ne tokie įžūlūs, kaime daugiausia būna girtuoklių, bet įžūlių tik 1 kitas, o mieste tai daugiau įžūlių negu girtuoklių, net inteligentai ir tie jau visaip suįžūlėjo.

103578. ckiukui(eksGalkauckiukui) pietų pertrauka2007-11-30 11:32
12.00-15.00

103579. Neo S-ui2007-11-30 11:33
Kodėl tokie emotikonai - :(((? Juk kol kas visai nieko. Žinai, aš stebiuosi ir dar vienu dalyku - kaip ji pati tiek neigiamų emocijų, kurias gaudavo mainais už savąsias, gebėdavo priimti? Juk vien perskaičius jos ankstesnę „durniau, mulki, nuokvaka, asile“ tiradą, nuotaika sugesdavo ilgam.

103580. mie - ckiukui2007-11-30 11:34
nieko sau pietus. tris valandas trunka. tai paskui nezirzk, kad mazai uzdirbi.

103582. kvailutė >Neo2007-11-30 11:35
Po šimts, kai rašyk juokais, tai priima už gryną pinigą

Neo, pati juk atsakei, kaip reikia rašyti, kad informacija būtų priimama už gryną pinigą;)

103583. neo kvailutei2007-11-30 11:37
Ne keiktis, gerbiamoji, o pamėgdžioti. Nebūk piktavalė.

103584. re: 103540. Krankt2007-11-30 12:00
"man kelia nuostaba tos glusu minios, mekenancios paskui akivaizdziausia demagoga ir debila"; "nuo durnumo vaistu nera" в ходе этих кампаний применяется запугивание, использование массового насилия, фактически террора*

103585. Neo2007-11-30 12:05
Nebesusišnekam. Viskas, išlekiu. Sudiev, mano mylimieji!!!

103586. mie2007-11-30 12:23
lauke sninga, abu katinai tupi ant palanges ir ziuri. pries puosdama jazmina spalvotais bumbuliukais, ketinau pabaigti tvarkyti kiema. bet tikriausiai viska apsnigs ir nieko nebesimatys. irgi iseitis.

103588. Katė2007-11-30 12:33
Ar tie katinai gražūs?

103589. cc - Mei2007-11-30 12:41
Nemažai prisnigta, tvenkinys apledėjęs, bet ramu, šilta, tylu, tik gaidžiai vienas per kitą kakarikuoja ir su vištomis iki ausų braido po sniegą.Kad tik neprisikakarykuotų lapių.Atsinešiau 5 dar šiltus didelius kiaušinius. Povė gagendama skraidinėja iš vietos į vietą, kažko nerimsta. Už tvenkinio ant šlaito pasodintame pušinėlyje tarp mažų pušaičių čerškėdamos šmižinėja kurapkos. Dar sniego neperdaugiausiai, minkštas, prasikasa, todėl dar nelesinu..Vežu namo malkas vienais marškiniais, bet garuoju kaip garvežys.Šilta.Privežu visai savaitei. Geriausias atvėsimas - minutei prisėsti prie kompio.

103590. mie - katei2007-11-30 12:43
labai.

103591. mie - cc2007-11-30 12:44
gal tu neprisikakarykuok plauciu uzdegimo vienmarskinis.

103593. kurapkos skanios?2007-11-30 12:56
o kaip jas ruosiate, kaip gaminate, ar skanios?

103597. kvailutė2007-11-30 13:23
kur jūs matote sniegą? lyja ir balos. atsipaipaliokit

103599. cc2007-11-30 14:02
Prašyčiau neįžeidinėti - kurapkos mano draugės. Man patinka stebėti pilkų kamuoliukų pulkelį, riedant balto sniego paviršiumi, arba stebėti jų lesimą esant giliam sniegui.Jau esu minėjęs, kad jos išsikasa kaip kurmiai sniege urvus, tunelius,šulinius, ir jų dugne nuo žemės rankioja maistą.Tik kelios galvytės būna išlindusios ir akylai stebi aplinką. :)))///Mie - gyvenime nesu sirgęs plaučių uždegimu, nors iki 14 metų labai daug laiko praleidau lovoje sirgdamas. Panašu, kad Dievas davė man bandelę pareidamas, nes neatsimenu kada kuo nors sirgau. Gal kaimas užgrūdino?Tiesa, kaime buvau gavęs trūkį, nuo sunkaus fizinio darbo.

103600. Katė2007-11-30 14:05
Kur tas kaimas? Kur tos kurapkos?

103601. cc - Kvailutei2007-11-30 14:06
Pasikeiskite Klaipėdos pavadinimą į Purvynę-2 arba į Pliurzynę. Gali būti -Vėjų pagairė. Vienžo, kaip kažkas pasakė,-pasirinkimas didelis :))) Gerai,einu dirbti.

103602. cc2007-11-30 14:07
Dar vienas geras pavadinimas-"Varvanosiai". :)))

103604. ckiukui(eksGalkauckiukui) po sočių pietų patinka rūgauti2007-11-30 15:00
Nemoku raidėmis išreikšti rūgulio ar kaip ten tas reiškinys vadinasi. Bet tiek jau to. Einu dirbti, nebedaug jau ir liko, 15.45 reikės važiuoti perkirpti juostos, o po to bus furšetas ar banketas, neatsimenu, dalyvaus ir verslo partneriai, gros kvartetas. Reikia manyti, nevėluos kaip vakar Chulijus. Ar kas nors buvote? Ir kaip, ar patiko? Man tai nelabai, tikras ispanas, per jį nemačiau net rungtynių, bet gerai nors tiek, kad žali pralošė.

103635. ckiukas(eksGalkuckiukas)2007-11-30 21:24
kurdingot?kaip mane girdite/

103636. ckiukas(eksGalkauckiukas)2007-11-30 21:25
kur jus? ar i6va=iavote? kur?

103639. ragana Kornelija2007-12-01 00:10
oi, mieste, tu klysti 103537-me, per gerai apie save galvoji: manai, kad niekas tau nespiria tiesiai į nosį dėl to, kad visiems patinki ir tiesiog neatsiranda norinčių spirti. o tiesa slypi kitur: kai kas gal ir spirtų, bet jį sulaiko būtent taisyklės, kurių tu manai nesant. net ir tu pati jų laikaisi, pagal jas ir savo įvaizdį susikūrei :)).

103640. mie - rk2007-12-01 00:18
sveikute. aisku, kad gerai galvoju apie save. jeigu dar zmogus imsi blogai apie save galvoti, tai toliau neber kur. man rodos, ivaizdzio specialiai nekuriau, nes jis tiksliai sutampa su mano fiziniu pavidalu.

103641. ragana Kornelija2007-12-01 00:24
man tai labiau patinka galvoti apie save realiai :). o įvaizdį jei ne specialiai, tai intuityviai - vis tiek susikūrei. man būtų įdomu pamatyti, kaip tu savo fiziniu pavidalu namuose kiškiu bėgioji. stambuuus, kaip suprantu, turėtų būti kiškis...

103642. mie - rk2007-12-01 00:32
nesuprask visko taip jau paraidziui.

103643. mie2007-12-01 01:32
laukiu griztant savo vaiko, kuris jau drozia gedimino prospektu ir greit bus namie, bet pokalbis su rk neuzsimezge, matyt, nurase mane i stambius kiskius. tai atsiverciau ibelhauptaites pamoksla nuo kalno lryto rubrikoje "stilius". net sptyni puslapiai apie tai kaip reikia myleti artima zmogu. zinoma, visu septyniu niekaip neiveiksiu, bet kai kas labai tinka perskaityt pries miega. nuteikia linksmai.

103644. mie2007-12-01 01:36
zurnalistes klausimas "kaip jus puoselejate meile?" ei, biciukai, o kaip jus puoselejate meile? apsvieskite.

103645. mie2007-12-01 01:39
sita supista retorika jau lenkia prie miego. "negaliu patiketi, kad dexterio nebuvo jusu sirdyje." bla bla bla. kvaisa.

103647. ivs2007-12-01 05:52
kas cia per tvarka? eikite greitai nuomones apie krabiukus rasyt! pilietines satenu pareigos vykdyt, tpsknt.

103652. r2007-12-01 10:48
labas rytas

103653. Neo2007-12-01 11:28
Labas rytas. Mieste, liaukis keiktis. Ta retorika gal ir tokia, bet neverta dėl jos burnos terštis. Esu sužavėta naująja Ragana. Kaži ar ilgam.

103654. mie - neo2007-12-01 11:32
geriau netildyk manes, nes ir taip esu uzsigniauzusi.

103657. Neo mie2007-12-01 12:14
Netildau, mie, nes ir aš pati esant kokiai šuniškai situacijai patyliukais nusikeikiu. O ko gniaužiesi?

103658. mie - neo2007-12-01 12:17
taigi gyvenimas gniauzia.

103660. Neo mie2007-12-01 12:51
Tai pasipasakok, bent užuolankom. O man anądien buvo taip sunku, kad net cc guodė Teresėlės žodžiais. Ir tikrai - vienas žmogus atstūmė, o kitas padėjo. Kaip iš dangaus nukrito, neprašytas, nekviestas. Žinai, mie, jei dūšioje nejausčiau Dievo, atsidurčiau pragare. Anądien aiškiai pajutau, ką reiškia, kai uždarai jam visus vartus. Tokia nykuma atsiveria,- trūksta žodžių. Netikintiems kitaip. Bet daugelis pripranta prie savo pragaro.

103663. cc - Neo2007-12-01 13:03
Neo, aš su savo psichologinėmis problemomis- bloga nuotaika, neuroze, deresija susitvarkau pats be Dievo ir be gydytojų pagalbos. Žinau to priežastis, žinau ir būdus kaip išeiti iš šios situacijos. Kaip man buvo blogai prieš 15 metų , tai tu net įsivaizduoti negali, ir kaip sakoma - neduok Dieve tau patirti tas dvasines - fizines kančias.

103664. mie - neo2007-12-01 13:11
taip, as ko gero pripratau prie savo pragaro, kaip tu sakai. ir man jis visai neatrodo pragaras. tik noreciau siek tiek suletinti tempa. vis atsimenu savo geriausios drauges zodzius: nesuprantu, kaip tu gali galvoti, kad gerai gyveni.

103665. Neo cc2007-12-01 13:23
Man, cc, šį kartą buvo ne psichologinės (bloga nuotaika, neurozė, depresija) problemos. Išorinės, labai realios bėdos. O tu geriau nesakyk, kad susitvarkai be Dievo pagalbos. Girdėjau kartą V.Noreiką sakant - „man iš Dievo nieko nereikia, viską pats pasiekiau“. Šikniau, norėjosi jam pasakyti. Jei ne Dievas, neturėtum nei savo balso, nei tavęs paties galų gale nebūtų. Aš dabar visą laiką galvoju, kaip atsakyti ne vien tau, bet ir Po palmei - kaip nurodyti tą objektyvų atskaitos tašką, kad žmogus aiškiai žinotų - yra Dievas, tu nuo jo neišsisuksi, reikia tikėti taip ir šitaip. Bet turbūt tokio atsakymo negali būti. Laisvė turbūt yra pats brangiausias dalykas, kurį Dievas žmogui davė. Laisvė Jį rasti. Laisvė būti ant ribos. Laisvės netikėti nėra. Tai jau nelaisvė. Dėl to sakydamas, kad pats susitvarkai, tu pats save apgaudinėji - psichologiškai, dvasiškai ir visaip kitaip. Pasikapstyk sąžiningai giliau, ir aptiksi pats save tikrąjį.

103667. Neo mie2007-12-01 13:32
Iš išorės truputėlį jaučiasi tavo vidinė priespauda. Matyt, moki slėpti. O aš, kai man blogai, dažnai imu bambėti prieš Dievą - sakau jam, kad man jau mirtinai įkyrėjo toks gyvenimas ir kad dėl to, žinoma, kaltas jis, Dievas. Bet po kurio laiko, kad ir kaip keista, pasirodo, kad kalta buvau aš pati. O ką tu kaltini? :))

103668. mie - neo2007-12-01 13:34
as nieko nekaltinu, neo, kiekviena vakara padekoju uz tai, ka turiu.

103669. cc - Neo2007-12-01 14:09
Atsakysiu tavo žodžiais.:) Neo, Tu pati save apgaudinėji psichologiškai, dvasiškai ir kitaip, nes be tikėjimo į Dievą tu liktum biednesnė už bomžą. Vienai bobulei, kaip ir jūs visi, daviau kelis litus, tai ji pradėjo dėkavoti Dievui.-Šikne, norėjosi jai pasakyti. Jei ne aš - galėtum ir toliau alkana šaltyje murksoti. Daugiau iš manęs negausi nei cento, kvaiša. :)))

103670. Neo cc2007-12-01 14:29
Ką tik iš misionieriško labdaros fondo gavau sveikinimą: „Jėzus yra dovana“ (2Kor 9,15). Taip, cc, aš esu karališkai turtinga. O tu bomžas. Biednesnis už bomžą.

103671. Neo mie2007-12-01 14:35
Aš turėjau vieną draugę, kuri mane žavėjo mokėjimu džiaugtis tuo, ką turi. Paprastai žmonėm vis nepakanka, vis negana. Taip, tavo įprotis patrauklus, dažnai ir aš taip darau. Deja, ne visada, nes esu nenuolanki ir maištinga. Durna.

103672. cc - Neo2007-12-01 14:40
Ne visiškai, ne visiškai. :)))

103673. e -Paprastai žmonėm vis nepakanka, vis negana2007-12-01 14:50
kaip visada,-zodziai sau, gyvenimas sau: kai zinai apie vatikano materialinius turtus ir kai matai, tu paciu krikscioniu vaikus mirstancius del to, kad negauna skiepu arba net duonos plutos,- uz paskutinius skatikus buldozeri( ateistini) nusiperki.

103674. Neo2007-12-01 14:59
O Vatikane ne žmonės?

103675. Neo cc2007-12-01 16:10
Papasakok, cc, kas tau buvo prieš 15 metų.

103679. cc - Neo2007-12-01 17:33
Man labiau patiktų paklausyti tavo pasakojimo apie savo pirmąją meilę. Žmogui. :)

103680. Neo mie2007-12-01 17:36
Mie, paprašyk, kad cc papasakotų, kas jam nutiko.

103681. Neo cc2007-12-01 17:37
O, vėl kartu rašėme. Žinai, mielai papasakosiu kada nors. Bet pirmiau tu.

103682. ragana Kornelija2007-12-01 18:03
Neo: nu labai tingėjau vis, bet ką jau, susiimsiu ir atsakysiu į tavo 103579 "kaip sugebėjo...?" nors jau kaip ir minėjau. ogi nepriėmiau to asmeniškai :). atsiribojau. pasinaudojau budistiniu mąstymu ir neprisirišau (čia toks budistų terminas), o neprisirišimas padeda išlaikyti ramybę. be to, juk žinojau, ką darau, su kuo kalbu ir ko galiu tikėtis :)

103683. ragana Kornelija2007-12-01 18:08
nu ta Neo... tai nesupranti, kad žmogui gal visai nesinori pasakoti ir vėl lįsti į tą sunkią atmosferą? kas per žmogus...

103686. varna2007-12-01 18:19
Žiūriu kvaiša Neo atsigavo. Vėl pradėjo mus "atvertinėti". Norėjau pasakyti "gaila popieriaus", bet tiek to. Nors vistiek gaila.

103687. Neo2007-12-01 18:20
nu ta ragana... O gal išsipasakojus kaip tik lengviau pasidarys? Jeigu sunku. O jei ne, vadinasi, gali pasakoti.Tegu nepasakoja, aš gi jo neprievartauju. Tegu tuomet papasakoja apie savo pirmąją meilę.
Tai va, tu žinojai, ką darai, o kiti ne. Bent jau ne visi.

103689. varna2007-12-01 18:33
Neo, pakalbėk su manim. O tai man liūdna, ir Dievo šiandien niekaip neprisišaukiu - Šabatas. Klausyk, kaip tau patiko mano "opusiukai" apie tave?

103690. Neo2007-12-01 18:33
O tu lig šiolei, kvaiša varna, nesupratai, kad tokia yra mano kalbėsena - kalbu, ko pertekusi širdis. Ir ačiū Dievui, čia žmonės (tarp jų ir tu), bent natūraliai reaguoja. Ne kaip, pvz., kokiose nors „Avinėlio grupėse“.

103691. ivs2007-12-01 18:36
sypt, paskaicius 103663. mane gyvenimas irgi ismoke susitvarkyti be gydytoju pagalbos. tiesa, is pradziu maniau, kad ir be Dievo. nu, kai man buvo 14, paskui 18, o kai buvo 33 ir sunkumai pasitaike neiveikiami nei su gydytojais nei be ju, nei savo jegomis, nei... tada, be jegu, visai be vilties, atidavus galus, paleidus vadeles, pajutau, kad gyvenimas mane nesa. ismokau tiketi kaip plaukti. kai visiskai pavargau, nebegalejau, tada supratau, kad vanduo kelia. tikrai kelia. netgi beveik neimanoma paskesti. taip man buvo su Dievu. kapanojausi pati (nes gerai mokejau, turejau nemaza praktika ir zinojau kaip ir ka), kol visiskai pavargau, nutariau paskesti, o isplaukiau. tada tik supratau, kad ne pati. kaip ir cece, niekam netrokstu savo patirties, nes baisi. bet pati jos i nieka nekeisciau, neatsisakyciau, nes tai ka gavau - Rysi su Dievu - nenusakoma, daznai lieki durniaus vietoje, bet who cares? svarbu, kad veikia. mano gyvenime suveike. ir to gana, kad jau nebepaleistum is ranku stebuklo. ir kada nebeibrisi i vandeni - jau visada mokesi plaukti. bet tik dabar zinau, kad ne tik as moku plaukti, bet ir vanduo kelia. tiesa, kai kuriuos vis dar skandina. ir kaip jiems paasikinti, kol patys nepajus?

103692. Neo 2007-12-01 18:38
Ar tai tu šiaip dienomis su Dievu gyveni? Na nieko sau. Įdomu. Bent papasakotum, o tai aš čia viena plėšausi, evangelizuoju ir atvertinėju. O dėl tų opusiukų... Hm, kažką stilizuoto sugalvojai.

103694. Neo2007-12-01 18:42
Iš tiesų, ivs.

103698. Neo nuo varnos2007-12-01 18:55
Matai, Neo, tu čia plėšaisi, evangelizuoji ir atvertinėji į kažką, kas man bent jau (nežinau kaip kitiems) pasirodė tavo Asmeniniu Dievu. Na, ne tokiu universaliu kaip jį daugumas mano esą, o kažkokį Privatų Neo Dievą.

103699. Neo Varnai2007-12-01 18:56
Ei, varna, aūū. Tau rašiau 103692.

103702. Neo nuo varnos2007-12-01 18:58
Norėjau sakyti "kū, kū", bet prisiminiau, kad esu varna.

103704. Neo varnai2007-12-01 19:02
Po šimts, vėl kartu rašėme. Kažkoks magnetas traukia. Tu čia norėjai, ko gero, apibūdinti mano ryšį su Dievu. O šiaip aš kaip tik tikiu (ar bent jau noriu tikėti) į - hm - universalų Dievą, veikiau Absoliutą. O aš, varna, nesuprantu tavęs. Nesuprantu, ko tu ieškai.

103705. Neo nuo varnos2007-12-01 19:05
Ko aš ieškau? Atsakymų, Neo, tik atsakymų. (klausyk, o tu iš tikrųjų tiki? Pasakyk man teisybę, aš niekam iš čia esančių nesakysiu)

103707. Neo varnai2007-12-01 19:22
Atsakymų į kokius klausimus? O aš netikiu. Aš visą laiką melavau. Savo malonumui. Gali visiems pasakyti.

103709. cc2007-12-01 19:40
Baisiausiai apsidžiaugiau išgirdęs Neo sąžiningą prisipažinimą. Jau buvau pradėjęs tikėti, kad ji tiki. Pasirodo - ji tik norėjo save pastatyti aukščiau už mus ateistus, netikinčius, dalinai tikinčius ir svarbiausia - ne taip tikinčius. Šaunuolė. Gerai sugalvojai, bet jei būtų Dievas, tai nepagirtų tavęs už fariziejiškus metodus. :)))

103710. Neo cc2007-12-01 19:49
Ar labai patenkintas savo atsakymu?

103711. Neo nuo varnos2007-12-01 19:58
Na va, iš karto ramiau pasidarė - nors vienas netikintis, o tai susrinko čia visokios davatkos ir nėra su kuo normaliai pakalbėti.
Į kokius klausimus ieškau atsakymų? O, tų klausimų marios. gal kitą kartą pabandysiu pavardyti bent kelis.

103718. krankt2007-12-01 21:00
mane si savaitgali danisku kiauliu klausimas pjauna.

103719. kiskis p2007-12-01 21:05
o jeigu dar mazovijoj pauskciu gripas, o baltija eina is krantu. greiciau jau tas galas.

103721. e- k.p.2007-12-01 21:34
pyyykst.

103722. e2007-12-01 21:36
eutanazija, shkia.

103729. pasi2007-12-02 03:26
103691. Sita galetume irasyt i Evangeliju paraste.

103738. kvailutė2007-12-02 11:24
ivs rašo: bet tik dabar zinau, kad ne tik as moku plaukti, bet ir vanduo kelia. gerai čia :)))

103781. r2007-12-02 15:24
suslepiau visus saldainiusbir dar pasakiau vaikams kad adventas busbe kompo

103783. Neo r2007-12-02 15:28
Bet tu jiems žmoniškai paaiškink kodėl, antraip jie lauks ne Kristaus gimtadienio, o kompo ir saldainių.

103816. r2007-12-02 19:55
zmoniskai paaiskinau betjie zmoniskai neklauso-nu neiseina mums but asketais ka daryt?

103827. Neo2007-12-02 20:34
Darykite, kiek galite, bet iš meilės. Aš irgi absoliučiai nieko nepadarau, jei darau ne iš meilės. Na, nereikia ten kažkokio liepsnojančio jausmo, kartais pakanka gero noro. O vardan ko atsisakote malonumų? Prašykite pagalbos dangiškųjų instancijų, jeigu patiems nieko neišeina:))

103829. mie2007-12-02 21:06
as malonumu neatsisakyciau del nieko pasaulyje.

103835. Neo2007-12-02 21:15
Taigi rašei, kad gyveni vien idealais?

103839. mie2007-12-02 21:28
kada??????????

103840. neo2007-12-02 21:35
Negi neprisimeni?????????? Mes kalbėjome apie idealų siekį gyvenime. Tada tu pirmąkart mane pavadinai neo, nors tas vardas tau visai nepatiko.

103841. mie2007-12-02 21:45
kaip greit mes atsisakome idealu. ir kur ritasi pasaulis.

103842. mie2007-12-02 21:52
bet nors uzmusk neatsimenu kad buciau siekus idealo. as juk pasitenkinu mazu.

103843. Neo2007-12-02 21:56
Tikrai, mie, koks tikslas man išsigalvoti? Tu turėjai galvoje savo gyvenimą, o aš supratau, kad jis sunkus. Ir kaip tu gali tokiu atveju kalbėti, kad nė už ką neišsižadi malonumo? Vadinasi, lengvai gyveni, tenkini savo įnorius, nieko nemyli. Netikiu.

103845. mie2007-12-02 21:59
nejaugi tenkinti malonumus reiskia nieko nemyleti? daznai priklauso nuo musu kaip mes priimam savo gyvenima, ar laikom ji sunkiu ar lengvu. cia kiek pajuokavau pries tai. bet dabar jau rimtai.

103848. Neo2007-12-02 22:11
Aš atsakysiu iš kito galo - mylėti reiškia aukotis dėl kito. Tarp to tenka (bent kartais) atsisakyti malonumų. Bet užtai mainais gauni kitą malonumą - žinojimą, kad tam, kurį tu myli, gera. Aš manau, kad tu pajuokavai.

103849. mie2007-12-02 22:19
manau, kad nieko ner baisiau seimoj uz ka nors besiaukojanti. paprastai moteru gana megstamas vaidmuo - buti neivertinta auka. labai stengiuosi sito vengti.

103852. Neo2007-12-02 22:47
Ne, čia ne tas. Aš kalbu apie meilę. Kai vaidini auką, tada jau ne meilė.

103853. mie2007-12-02 22:50
kol visi sveiki gyvi, aciu dievui, tai kam del ju aukotis? o meile arba yra arba nera jos, ir nieko cia nepadarysi.

103854. Neo2007-12-02 23:03
Ne taip. Pvz., tu su savo mieluoju (reikia rašyti tokią formą) norėjai kažkur važiuoti, bet jis tavęs neėmė. Ir ką tu darei?

103855. mie2007-12-02 23:07
nu zinai, kartais tikrai nustebini. ir ka as dariau, idomu? ogi nevaziavau. pasilikau namie ir maloniai leidau laika sau, veikiau kas man patinka. tikrai i kilpa nelindau ir net asaru nebraukiau.

103856. Neo2007-12-02 23:21
Aš tau noriu pavyzdį pateikti, kai žmogus KO NORS atsisako. Ir nieko daugiau. O jeigu tu darai viską, kas tau patinka, ir nieko neatsisakai dėl kitų, tada - tada klausk atsakymo kitų. O aš einu čiūčia liūlia.

103857. mie - neo2007-12-02 23:33
nu ir as einu ciucia liulia. man taip sutampa, kad darau kas man patinka neskriausdama kitu. man taip atrodo. labanaktukas, nesusalk koju, apsiauk siltai rytoj.

Rodoma versija 22 iš 22 
0:20:21 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba