ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-11-24 nr. 870

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

EDWIN BENDYK. Sarajevo sindromas (6) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Kiaulių karalienės vargai (94) • -kp-. Sekmadienio postilė (10) • VYTAS GEDUTIS. „Foto Bolivar“ (I) (1) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie islamo prievoles Kurane* (2) • SIGITAS GEDA. Žydėjo mėlynos cikorijos (15) • LEVUTIS MALINAUSKAS. Konjako ašara (1) • Šimto poetų šimtas eilių (1) • DOMAS LINKEVIČIUS. Svetur II (2) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (22) • AUŠRA KUNDROTAITĖ. Keliautojas (2) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie gaudymą krabiukų (18) • JUOZAS ŠORYS. Ašašninkų jotvingiai asarukai (14) • ALEXANDER BRENER, BARBARA SCHURZ. Kultūrinio pasipriešinimo technologijos (IV) (2) • dalykai labai veiksmingi nuo stogo pavažiavimo (483) • Skelbimas: Paskaitų ciklas „Kelionės semiotika“ (45) • 2007 m. gruodžio 1 d. Nr. 45 (871) turinys (7) •

Kiaulių karalienės vargai

ZENONAS BUTKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

Nei iš spaudos, nei iš televizijos nedingsta šiurpios žinios – danai Lietuvą baigia užtvindyti kiaulėmis. Visos kitos išorinės grėsmės – vieni juokai, palyginti su šia tiesiog stichine nelaime.

Iš tikrųjų Danijos karalienė Margarita II dabar ir gula, ir kelia skaudančia galva: ką daryti su kiaulėmis? Mat ministras pirmininkas jai nuolat pranešinėja apie svarbius įvykius – Lietuvos visuomenė protestuoja prieš kiaulidžių statybą. Rengia akcijas „Lietuva – žmonėms, o ne kiaulėms“.

Viena iš tų akcijų vyko Vilniuje, prie Danijos Karalystės ambasados. Protestuoti buvau pakviestas ir aš.

O laiške Danijos karalienei buvo rašoma: „Kreipiamės į Jus dėl susidariusios Lietuvoje konfliktinės situacijos, kuri susijusi su Jūsų šalies verslininkų veikla Lietuvos teritorijoje. [...] Ypač agresyvią veiklą Lietuvoje vykdo Danijos kapitalo įmonė „Saerimner“. Ji ne tik nusipirko sovietinius kompleksus Ignalinos, Pasvalio, Pakruojo, Kelmės ir Raseinių rajonuose, bet ir padidino arba ketina didinti auginamų kiaulių skaičių kompleksuose kelis kartus. [...] Drįstame tokią nedraugišką politiką pavadinti ekonomine Lietuvos kolonizacija, dėl kurios gali padidėti Lietuvos aplinkos užteršimas ir vietinių gyventojų išnaudojimas. [...] Lietuvos ūkininkai šiuo metu yra pajėgūs patys užauginti pakankamai kiaulių ir patenkinti Lietuvos poreikius.“

Va taip. Dar viena tokia nota ir – karas. Taikūs aptingę danai nė nenutuokė, į kieno valdas įžengė...

Buvo ir šūkių, su kuriais pulsime danus (iš akcijos plakatų): „Mergas – į Daniją, kiaules – į Lietuvą“; „Danijos karalyste, nekrėsk kiaulysčių“; „Įsėlinot kaip vagys, meluojat, elgiatės bjauriau už okupantus.“

Priėjau prie panelės, laikančios vieną iš tų šūkių. Tikra diskotekos princesė. Pasisakė esanti Ieva ir priklausanti iniciatyvinei grupei „Gyvūnų teisės“. Protestuoja, nes kiaulėms tuose kompleksuose labai blogai. Ar mačiusi bent vieną? Taip, televizoriaus ekrane. Iš tolo. Panelės Ievos supratimu, kiaulidės iš viso labai blogai, o kompleksai – košmaras. Teršia aplinką. Tai gal iš viso tų kiaulių nereikėtų? Diskotekos princesė akimirką sudvejojo, porą kartų plastelėjo įspūdingomis blakstienomis. Ir pareiškė: iš tikrųjų, gal nereikia...

Dar norėjau paklausti, kur, jos manymu, užauga kumpiai, bet išsyk atspėjau atsakymą – parduotuvėje.

Kitu šūkiu mojavo ponia, pasisakiusi esanti iš Klovainių. Tvirtino visą gyvenimą dirbusi sovietmečio kiaulidėse. Girdėjusi, kad dabartiniuose kompleksuose kiaulės kankinasi nežmoniškomis sąlygomis: jos laikomos narveliuose (kaip kanarėlės, ar ką?), be to, paršiukams nukerpamos uodegytės. Norėjau pridurti dar baisesnę žinią – jauni kuiliukai net kastruojami, bet susivaldžiau: tą baisią žinią išgirdusi kiaulininkystės specialistė galėjo nualpti. Ji dar spėjo pridurti: kompleksuose dirbantys žmonės išsyk apserga baisiomis kvėpavimo takų ligomis. Mat kiaulėms duodami kombinuoti pašarai ir antibiotikai. Pagalvojau: kiaulės nedvesia, o žmonės – krinta kaip rudens musės. O juk esame ištvermingesni nei kiaulės. Tikras stebuklas.

Pasikalbėjau ir su Valdu Vaičeliūnu iš Pakruojo rajono Palašmenio kaimo. Šis pavardės neslėpė. Kiaulidės įsikūrusios daugiau kaip 10 kilometrų nuo jo gyvenamosios vietos. Dvokas nuo jų sklinda bent per 15 kilometrų.

Teiraujuosi: tad kaip gyvena vargšai danai, kurie tų stambių kiaulidžių turi labai daug?

V. Vaičeliūnas žino:

– Blogai. Danų tik 5 milijonai, o per metus ten užauginama 25 milijonai kiaulių.

Teisybė, Danijoje jis nebuvęs, tik girdėjęs, kad šalis dvokia kiaulidėmis. Tai gal ir srutose skęsta? Gal...

V. Vaičeliūno paminėti skaičiai privertė pasidomėti, kaip tas baisusis kiaulių ūkis atrodo ES šalyse senbuvėse. Juk protingi kraštai, turtingi, ne be reikalo ten bėgame gyventi ir dirbti. Ne be reikalo aplinkos apsaugos, gyvūnų gerovės dalykai ten yra vieni svarbiausių.

Štai tie duomenys.

Vidutinis kiaulių skaičius ūkyje kai kuriose ES šalyse

   Lietuva    
   Vokietija    
   Prancûzija    
   Suomija    
   Švedija    
   Didþioji Britanija    
   Danija    
   Olandija    
   Airija    
   7
   223
   277
   373
   468
   499
   977
   1080
   1259

Pagal auginamų kiaulių skaičių hektarui žemės ūkio naudmenų Lietuvos rodiklis vienas mažiausių – tik pusė kiaulės hektare. Vokietijoje užauginama po 1,5 kiaulės, Danijoje – po 5, Olandijoje – po 5,8 kiaulės viename hektare.

Iš tikrųjų, V. Vaičeliūnas buvo teisus – danai kasmet paskerdžia apie 25 milijonus kiaulių. Tuo tarpu mes – tik šiek tiek daugiau nei milijoną, nors Danijos plotas trečdaliu mažesnis nei Lietuvos.

Specialistų apskaičiuota: norint patenkinti vidaus rinkos poreikius, Lietuvoje reiktų sukurti 150 tūkstančių papildomų „darbo vietų“ kiaulėms. Antraip kiaulieną importuosime, kaip darėme iki šiol (maždaug po 20 tūkstančių tonų kasmet). O juk reikėtų ir eksportuoti.

Ponai ir kiaulės niekada nesiderino. Štai tuo požiūriu esame bene poniškiausia Europos šalis – kiaulių turime labai nedaug.

...Man nepatinka branduolinė energetika, bet žinau, kad kol kas pasaulis be jos neišsivers. Nepatinka ir hidroelektrinės, nes jų užtvankos perpjauna upėms gerkles. Tačiau irgi suprantu: kai kurioms šalims be hidroenergetikos – nė žingsnio. Nenorėčiau ir milijonų automobilių, užtvindžiusių gatves ir kelius, bet ką padarysi.

Lygiai taip pat bitynai man atrodo mielesni nei kiaulynai. Tik va iš bitučių vargu ar pragyvensime. O kiaulė su karvute visada buvo svarbiausias ramstis. Na, neturime nei naftos, nei dujų, kaip ir tie danai ar olandai, tad tenka verstis: anie dar tulpes augina, mėsinius ir pieninius galvijus, taip pat naujas technologijas kuria, pardavinėja ir jas, ir kiaules. Juk už tą naftą ar dujas tenka mokėti, už dyka niekas neduoda.

Nesakau, kad kiaulių kompleksai – šauniausias civilizacijos ir kultūros ženklas. Bet žinau, kad šiandieniniai, atitinkantys ES standartus, nepalyginti „kultūringesni“ nei tie, kuriuos kai kas dar prisimena iš sovietmečio. Ir dar žinau – niekas nė nesirengia jais nusagstyti visą Lietuvą.

Tad kodėl man užkliuvo tos vargšės kiaulės?

Mat šiek tiek rūpi aplinkos apsauga. Skaudu, kai ji nuvertinama, kai realybė priešpriešinama sveikam protui. Žaliųjų darbo metodai nuo seno patikrinti ir aiškūs: kiekvienu atveju – dangus griūva! Ilgą laiką tas būdas neblogai veikė. Vėliau paaiškėdavo, kad dangus griūti nė neketino. Kai visą laiką šaukiama: „Pasaulio pabaiga!“, publika, tos pabaigos nesulaukusi, praranda pasitikėjimą. Vakarų šalyse žaliųjų akcijos, žmonių supratimu, jau senokai virto gatvės cirko elementais. Štai toks „Maski šou“ ir buvo surengtas prie Danijos ambasados.

Jei mes savo protesto akcijoms norėtume suteikti sodresnį rimtumo atspalvį, turėtume pasirūpinti, kad tie akcijų dalyviai, artistai ar statistai, būtų nors trupučiuką susipažinę su reikalo esme. Vien tik vadukų šūksniai žiūrovų nebeįtikina. O dar labiau laiškai kitų šalių vyriausybėms ir karalienėms. Na, pavyzdžiui, kad ir jau minėtas teiginys, jog pastačius kiaulides padidės gyventojų išnaudojimas. Juk kažkur girdėta, ar ne? Taip, kertinis marksizmo-leninizmo akmuo.

Štai dėl to ir gaila, kad aplinkos apsaugos motyvai virsta argumentais keistame žaidime.

Didžiausia protestuotojų bėda viena – Danija kvepia kaip ir bet kuri kita šalis, srutų upių nė su žiburiu nerasi, o žmonės – net keista! – gyvena gal ir ne taip kultūringai kaip mes, tačiau tikrai yra turtingesni. Gal dar ir dėl to, kad kiekvienas per metus pasiskerdžia po penkias kiaules, o mes – trise vieną?

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


103371. nezalia2007-11-28 18:25
Zalieji visame pasaulyje vertinami kaip destrukcine jega, pagal komunikaciju teorija "aktyvistai". Jie tik protestuoja ir rekia, bet patys nieko vertingo nesiulo, uzsiima populizmu, nesiklauso jokiu racionaliu argumentu, vadovaujasi emocijomis. Nors man regis, kad tarp Lietuvos zaliuju yra ir normaliu zmoniu. O Danijos provincija tikrai smirda meslu. Vienasyk pavasari netoli Arhuso buvau - taip nese, kaip net sovietinej Lietuvoj fermos nesmirdejo. Beje, ne viename Danijos miestelyje stovi paminklas kiaulei. Grena mieste net nufotografavau viena toki, buvo kazkaip neiprasta.

103399. twiceafterdinner2007-11-28 23:57
Deja vu. Ar tik ne Pakruojo laikrastyje kazka panasaus jau skaiciau?

103408. po palme2007-11-29 07:07
geras, tikrai itaigus, ir, kad is unoro ir nesinori sutikti, rodos, kad autorius teisus

103425. ir danija dvokia2007-11-29 12:28
buvau danijoj, maciau tuos keuliu kompleksus, jie ten baisiai dvokia, nors itaisyti oro valymo irengimai. Uztat kompleksai pastatyti toli nuo zmoniu. Ka daryt? Maziau esti keulienos.

103430. Katė2007-11-29 12:53
Ir iš viso mėsos valgyti nereikia.

103434. Ella2007-11-29 12:59
pries kelis metus mokiausi vienoj Danijos provincijoj, netoli mokyklos buvo kiaulide. Pamenu, kaip mokykla kovojo, kad ta kiaulide iskeltu. Bergzdziai. Vien del smarves miestelis buvo apmires, gyventojai kelesi gyventi kitur. Danai iki siol pavydi Lietuvai, kad cia dar gandrai gyvena. Kiek zinau, ten jie juos ant pirstu skaiciuoja. Sakau, gal cia del tu paciu srutu jie isnyke??

103462. e - Katė ...mėsos valgyti nereikia.2007-11-29 15:06
sakai, zuvi?

103478. Katė>e2007-11-29 17:29
Žuvį. Daug skaniau. Ir jokio kraujo pėdsako. Bet geriausia daržoves, pieno produktus. Kad nereiktų žudyti. Aišku, ir dėl kvapo :))

103479. krankt2007-11-29 17:32
ne, gerai, statykite tas kiaulides. tik nesuprantu vieno - kodel patys lietuviai negali ju pasistatyti? kodel danai?

103498. mie2007-11-29 18:39
as su kate isvien.

103506. e-krankt2007-11-29 19:51
lituvis-muzikas, manantis, kad ji ir jo valstybe isgelbes sukcius ruskelis, jokios kiaulides nepasistatys, kadangi jis pats yra universali kiaule.

103507. Daržovės (cc)2007-11-29 19:59
Mes taip pat nenorime būti supjaustytos gabaliukais ir kažkokios katės surytos. Mes nenorime pražūti, mes tik norim sveikos būti! Kate, ėsk peles ir palik manus ramybėje! Šalin rankas nuo daržovių! Visų šalių daržovės- vienykimės!!!

103511. gp2007-11-29 20:06
butkevičių reikėtų į tvartą, vietoje kiaulių

103524. krankt > e2007-11-29 21:36
jei lietuviu muzikelis yra universali kiaule ir dar valgo kiauliena, tai jis yra kiauledra. :) bet jei rimtai, tai ar gali man zmoniskais zodziais isaiskinti, kodel lietuviai negali pasistatyti daugiau kiaulidziu arba ozkidziu ar dar ten ko. ka, lesu neturi ar noro?

103587. Katė2007-11-30 12:33
Aš su superkatė, pelės man vulgarios, dauginasi kaip triušiai. O daržovių aš neskriaudžiu, tiesiog greitai suvirškinu, kad nereiktų ilgai pūti.

103595. RB :-( 2007-11-30 13:20
Bjaurus straipsnis. Šaipytis ir ironizuoti visi sugebame, nes tai yra lengviausia, o ir proto daug nereikia. Įžvelgti priežastis, giluminius ryšius ir ateities pasekmes jau reikia daugiau pastangų, o honoraras juk tas pats. Skaičiukai sudėlioti savo požiūriui naudinga tvarka, pvz. prie skaičių apie vidut. kiaulių sk. ūkyje reikėtu pridėti ir ūkių skaičių šalyje ir apskritai gyventojų skaičių. Pamatytumėm, kad Lt daugiausia smulkūs ūkiai, o TEN vyrauja stambūs. O kur stambūs ūkiai, ten ir pramoninė mėsos gamyba su visais pesticidais, augimo hormonais, genų inžinerija, aplinkos ir resursų niokojimu ir beatodairišku pelno siekimu. Man giminaičių kaime užaugintas paršelis yra 4,86 karto geresnis ir 2 kart pigesnis už modernios fermos produktą, nes aš žinau, kad auginta be jokių miltelių ir, kad pinigai atitenka savam žmogui. Sakot trūksta kiaulienos? Supistas melas. Apsilankykit turguje, paklausinėkit ūkininkų. Žmonės ne todėl nebeaugina tiek kiaulių, kad nemoka ar tingi, ar nesugeba, o todėl, kad supirkėjai kartu su prekybos centrais siekdami pelno bet kokia kaina laiko žeminančias supirkimo kainas. Bukagalviškai įstoję į EU privalome dabar atverti sienas stambiam užsienio verslui ir paprastam žmogui beveik nebeįmanoma kaip nors rimčiau konkuruoti. Valstybė tūpčioja prieš pinigų maišus, o savi žmonės paliekami vieni nelygiavertei kovai. Protestas buvo reikalingas ir jų tikrai bus daugiau, nes kas dabar gina paprastą kaimo žmogų? Kas gina miestietį nuo prekybininkų godumo? Ar tie per metus patapę multimilijonieriais seimo veikėjai? Gi ne... Tai bent netrukdykit žmonėms ką nors bandyti daryti savo jėgomis.

103598. Katė2007-11-30 13:33
Tikra tiesa. Bučiuoju RB. Jis vienintelis į straipsnį pažiūrėjo iš Lietuvos žmogaus (ir kačių) pozicijų.

103605. ragana Kornelija2007-11-30 15:30
aš irgi pritariu RB. "atverti sienas stambiam užsienio verslui". tai ir buvo ES naujų narių priėmimo tikslas - gauti naujų erdvių, kuriomis būtų galima ekonomiškai pasinaudoti iš stipresniojo pozicijų. dabar jau matom daugelis.

103606. Katė2007-11-30 15:51
Mes džiaugiamės ES milijonais, kurie nusėda saujelės buvusiųjų kišenėse, ir visiškai negalvojame, kad niekas nieko už dyką neduoda. Aš tai vokiu kaip naujų laikų karą, tik teritorijos okupuojamos ne šaudantis, o spaudžiant pasispaudžiant rankas ir maloniai šypsantis. Arba dar tiksliau - parceliuojam už grašius savo turtus.

103608. cc - Katei2007-11-30 16:09
...maloniai šypsantis ir kita ranka glostant kišeninius... Lengviau kupranugaris pralįs pro rakto skylutę, nei eilinis valstietis/seniūnietis(?) pateks į turgų su savo išauginta kiauliena, veršiena, jautiena, paukštiena ar daržovėmis. Bandžiau ne kartą, tai puikiai žinau. Vyksta mūšis dėl prekystalių, kurį jau laimėjo tam tikri asmenys.

103609. Katė>cc2007-11-30 16:18
Bet tie tam tikri asmenys nepralįs pro kitą adatos skylutę :))

103610. e -Man giminaičių kaime užaugintas paršelis yra 4,86 karto geresnis ir 2 kart pigesnis už modernios fermos produktą, 2007-11-30 16:47
na, ka as sakiau!
normalios psichikos zmogus vien jau pamates ta sude plaukiojancia vietine kiaule ima vemti arba tampa vegetaru, o runkeliui rb -tai idealas. ka, visas pasaulis isdurnejo??? kodel negraibsto tos musu "sveikos" produkcijos vokietis, olandas, anglas??? ka, jie niekaip nesusigaudo (barbarai neapsisviete) kas yra sveikas maistas? jie mat nesirupina savo sveikata. tik per kazkoki nesusipratima gyvena 10-30 metu ilgiau uz lituvisa-guda-ruski-ukrainieti. lietuve kaimo moteris 40-ies jau visiska mociute, o jus paziurekit i itale, prancuze,- pats skanumas! o ir 50- 60 -ies jos dar visai `valgomos`.
o visus tuos "atverti sienas stambiam užsienio verslui" sukiskit atgal i trumpaji vkp(b) kursa, propagandos aukos. jau neraukiat elementariu dalyku ekonomikoj(rk,rb)- politikoj(neo), tai geriau tyletumet, subines surauke.
ot sugadino nuotaika,- labiau nei pamesti raktai nuo buto, namo darbo...

103611. e2007-11-30 16:52
namo, darbo

103612. mie2007-11-30 16:53
as nesuprantu, bet man sita diskusija labai liudna, taigi nueinu nuleidus akis.

103618. krankt > e2007-11-30 18:19
kai lankiausi Lietuvoj, buvau ivairiuose turguose, nepasakyciau, kad kiaulienos trukumas. na, tarkim kazkodel reikia daugiau. atkakliai neatsakai i mano klausima. kodel lietuviai negali pastatyti daugiau kiaulidziu, kodel tai turi daryti danai?

103623. cc - Krankt2007-11-30 18:49
Lietuviai investuoja pinigus, kur mažiau vargo ir daugiau pelno. Žemės ūkis jų netraukia, nes reikia didelių investicijų, gan sudėtingos technologijos, epidemijų pavojus ir t.t.

103625. e -krankt2007-11-30 19:33
dabartiniam lietuviui(dar pries 17 m. buvusiam arba kumeciu arba dvarponiu, bet niekad fermeriu-verslininku) iki dano agrokulturos - sviesmetis. terodo danai pavyzdi, kam isradinet dvirati?

103627. e-cc2007-11-30 19:40
legaliame versle niekas nezino "kur mažiau vargo ir daugiau pelno." tai neimanoma is principo!

103629. krankt > e2007-11-30 20:06
Kam taip trumpinti istorija? Mano seneliai buvo fermeriai-verslininkai. Mociutes tevai amerikej lenke nugara, atsiveze zaliuju, prisipirko zemes, turejo pienine, kombaina ten kazkoki ( smetonskais laikais) ir gerai vertesi. na, tarkim, istorines aplinkybes susikloste taip, kad ukininkavimas kiek atsiliko. betgi sienos dabar atviros, vaziuok i visokias danijas ir pasimokyk. jeigu pats nieko nedarysi, tai nieko ir nemokesi, ir neismoksi. galiu suprasti, kad lietuviai patys negali pasistatyti atomines jegaines, nes urano ir dar visokio velnio neturi. bet kiaulidziu? ka, jos cia kokiais sviesmeciais i prieki pasoko? nesamone. gal manai, kad geresnis salies ukio tvarkymas yra tada, kai savi vaziuoja pas svetimus braskiu skinti, o svetimi pas mumis savo kiaules augins? nezinau, bet tokie darbo principai man primena sovietini bardaka. o gal ir dar blogiau. :(

103630. ragana Kornelija2007-11-30 20:20
:) "normalios psichikos žmogus" tokiais niekais nesigadina sau nuotaikos. "vokietis, olandas, anglas" suvokia, kas yra sveikas maistas - pats jį ir valgo, o trečioms šalims lietuvoms iškiša šlamštą ir iš to gerai gyvena. gyvens dar geriau, toms šalims įsiūlęs tą gamybą, kurios nenori turėti pas save, nes ji teršia aplinką. nemaniau, kad esi toks naivus, ežere, ir tiki, kad kas nors ką nors duoda už dyką. kitas dalykas, jei pats naudojiesi ES pinigėliais - tada tavo tikėjimas suprantamas. bet tie pinigėliai kainuoja kitiems tavo tautiečiams, kitomis formomis - kokiais kiaulynais ir kt.

103631. ragana Kornelija2007-11-30 20:41
kranktei: manau, kad pradinio kapitalo trūkumas - ne pati paskutinė priežastis, dėl kurios lietuviai stambių ūkių neturi. o smulkūs nesugeba išsilaikyti mūsų laukiniame kapitalizme. nepamiršk, kad Lietuva - tai beveik Rusija, ir nemanyk, kad čia civiluotas kraštas. taip ir išeina, kad turguje tikro šviežio obuolio per patį obuolių derlių nerasi, visi atvežtiniai :(. o pinigai, skiriami žemės ūkio projektams, kartais nuplaukia į kitus šonus - girdėjome prieš metelius kitus, paaiškėjo. o kiek nuplaukė ir nepaaiškėjo? švogerių kraštas, nieko nepadarysi. be to, apie karves ten kažkokius keistus patvarkymus ES mums įpiršo, kad žmonėms nebeišeina jų laikyti. čia cėcė gal geriau paaiškintų.

103632. e - Mano seneliai buvo fermeriai-verslininkai2007-11-30 20:43
betgi jie kiaulidziu nebestatys.

103633. e -nes urano ir dar visokio velnio neturi. 2007-11-30 21:02
u r a n o truksta musu g a l v o s e. nejau nesupranti apie ka as.

103634. e -rk2007-11-30 21:13
1.tai kodel tos komunizmo nususintos tautos sustojo i eile prie e s duru (irgi visos is proto issikrauste?)?
2. isvardink bent pora padoresniu ekonomistu, kurie butu pries es ( sustausko ir murzos neminek, prasau).
3. koki kelia siulai lietuvai: nvs, siaures korejos, apsimurit kinu siena ir sukurt naturini uki?

103637. cc2007-11-30 21:40
Galimybė Lietuvai atgauti nepriklausomybę ir įstoti į ES, sakyčiau, yra Dievo dovana. Yra pas mus dar daug problemų. Didžiausios - tai per 50 metų suformuotas mentalitetas. Korupcija,protekcionizmas, nesąžiningumas,alkoholizmas ir k.t.yra akmenys prie Lietuvos kojų. Yra daug visokiausių problemų, bet manau, kad Lietuva juda gera linkme. Žinoma - norėtusi geriau ir greičiau.

103638. ragana Kornelija2007-11-30 23:54
o aš sakyčiau, kad dievas Lietuvos niekuo neapdovanojo ir nėra čia ko krykštauti. ji buvo ir bus atsilikusi, nes vėliau pradėjo bėgti ir bėga lėčiau negu Vakarų šalys. antra vertus, ne vien į laimę tie Vakarai bėga, turi jų gėris ir tamsiąją pusę su visomis genetinėmis ir dvasinėmis modifikacijomis ir kitokiu brudu. kaip sakoma, tas ant to išeina... cėce, nustok naiviai manyti, kad per 50 metų galima pakeisti tautos mentalitetą. tamsumas ir savanaudiškumas - šimtmečių senumo lietuvių tradicijos. ir ne vienas ūkis Smetonos laikais pragertas ar kortom pragrajintas. sovietmetis viso labo intensyviau papuoselėjo lietuviškas ir bendražmogiškas ydas ir kiek apnaikino dorybes (į Sibirą išsiųsdamas), o dabar galima sakyti jam "ačiū" už atpirkimo ožį ir naivų tikėjimą "lietuviai geri, tik jų aplinka bloga". kai kam jis gal padeda gyventi :)

103648. e2007-12-01 08:01
pazodziui pritariu cc ( isskyrus, aisku, tuscia zodi `dievo`). o tu, rk, geriau jau tarskek apie eiledara, nei apie rinkodara, kutvela tu. kadangi po tokio liapsuso kaip `...bėga lėčiau negu Vakarų šalys.` save gerbiantis zmogas ekonominem- socialinem temom uzdedu kryziu visiems laikams.
p.s. o lietuvos dovana, cc, yra musu aktyvioji mazuma, t.y. nedidukas, bet moraliai angazuotas, sviesuomenes sluoksnelis . jis nuo amziu tempia mus is rytu i vakarus. tiesa, nevisada sekmingai. bet toks gyvenimas.

103649. cc - RK2007-12-01 09:47
Višta, tu! Vienos kartos trukmė yra 30 metų. 50 m. tai beveik 2 kartos. Dabartiniais žiniasklaidos laikais komunistinės Rusijos okupacijos 50 metų atstoja kokius 150 metų carinės Rusijos. Jau mes galvojom ir rašėm rusiškai tik dar lietuviškomis raidėmis. Dar 50 metų ir kažin ar liktų Lietuvos vardas. Kaip minėjai rusai stengdavosi pirmoje vietoje sunaikinti okupuotos šalies inteligentiją ir iš kaimo bernų, miesto darbininkų darė tarybinę "inteligentiją", kurios moralė leido vaidmainiškai garbinti ir tarnauti okupantams , kartu abiejomis rankomis grobti. Apsidairyk aplink ir pamatysi kieno rankose turtai ir valdžia. Moralę jie geraširdiškai paliko negausiai šviesuomenei.

103650. cc, dar RK :)2007-12-01 10:05
Tamsumas ir savanaudiškumas- lietuvių tradicijos? Iš dalies- taip. Po 150 m. Rusijos okupacijos,esant lenkų inteligentijai, dvarininkams ir bažnyčiai,bei rusų,žydų,lenkų miestų gyventojams, juodo kaimo vaikai sugebėjo pažadinti lietuvių tautą, sukurti Lietuvos valstybę , kuri sparčiai pradėjo vystytis ne tik ekonomiškai bet ir kultūros prasme. Ir nėra abejonės, kad jei ne Stalino- Hitlerio agresijos, tai gal dabar būtumėme kitokioje situacijoje. :)))

103659. :)e103648 2007-12-01 12:47
"uzdetu".

103676. ragana Kornelija2007-12-01 16:18
na va, cėce, ir pats supranti, kad tiesą sakiau :). inteligentijos procentas visuomenėje visada mažesnis negu "kaimo bernų ir miesto darbininkų" su morale, kuri "leido...". o jie iš kur? gal sovietai atvežė? nu kad tik mažą dalį, o absoliuti dauguma - mūsiškiai, savi brangieji, va tokie siauramačiai ir chamiški kaip ežeras. sovietmetis tik paskatino išsiskleisti jų ydas. na taip, cėce, tavo kalboj rusiškų konstrukcijų nemažai. bet kas kaltas? ar ne tas jau tėvų, senelių ir prosenelių sąmonėje įsišaknijęs noras nors ir iš kailio išsinerti, kad tik naudos gautų? tai ir nėrėsi. ne visi, be abejo. bet žinau ir tokių lietuvių, kurie savo vaikus į rusiškas mokyklas leido. kas juos vertė? noras būti gudresniam už kitus, mat jautė, į kurią pusę viskas krypsta, tai norėjo pirmiau kitų virsti rusais, nes žinai gi - "kas pirmesnis, tas gudresnis", tam daugiau materialių gėrybių tenka. o kiek lietuvių Vilniaus krašte pavirtę lenkais? negirdėjai? nes būti lenku buvo garbinga ir naudinga. Klaipėdos krašte kai kas dar ir dabar lietuviškai su vokišku akcentu šneka - sunku būtų patikėti, jei nebūčiau savo ausimis girdėjusi. o kiek lietuvių iš ten išvažiavo į Vokietiją po karo? ne, cėcele, išverstakailiškas mentalitetas su viasais kitais jau minėtais "pliusais" - kur kas senesnis už pačią sovietų valdžią apskritai, ne tik Lietuvoje. nu jei paklaustum apie kitas tautas, tai pasakyčiau, kad apie jas žinių turiu mažiau, bet panašu, kad moralinė situacija panaši, gal tautinės savigarbos kai kurie daugiau turi, bet gobšumo ir savanaudiškumo - tiek pat. šitie bruožai tarptautiniai.

103678. cc- RK2007-12-01 17:29
Tėvai ne prie ko. Techninė literatūra pagrindinai buvo tik rusų kalba. Daugelis puikių rusiškų "multikų", filmų, "ogoniokų" - rusų kalba. Vaikus nuo mažens jau pradėjo mokyti rusiškai. Štai iš kur rusiškos konstrukcijos. Teisingai pastebėjai, kad gobšumas ir savanaudiškumas yra žmogaus bruožas.Bet žmogus turi ir kitokių bruožų - teigiamų. Tai lyg ir kokteilis. Tame pačiame kaime yra įvairiausių kokteilių.Žiniasklaida rašo apie tuos, padariusius vienus ar kitus nusikaltimus, nes tai sukrečia daugumą normalių žmonių. Apie normalius žmones, gyvenančius normaliai niekas nerašo, nebent tai būtų išskirtiniai. Ar mes savo vaikus pagiriame, jei jie gyvena normaliai? Ne. Mes juos tik mokome, barame. Noriu pastebėti, kad daug normalių žmonių gyvena nepastebėti ir jie visi piktinasi skaitydami apie nusikaltėlius. Bobutės bijo sutemus išeiti, nes gali išprievartauti, arba einant per gatvę pervažiuotigirtas policininkas. Ar ne per daug mes kitus ir save menkiname? Dar yra toks fenomenas- laimingam žmogui ir akmuo kvepia, bėdų prispaustam- gyvenimas nemielas. Atsakiau ne visai į tavo pastebėjimus. :)

103684. varna2007-12-01 18:15
O mano nuomone, lietuviai turi ypatingą, bruožą, kuris juos skiria nuo kitų tautų. Tai savigarbos neturėjimas.

103685. ivs2007-12-01 18:18
taip. o kiek dar lietuviu, pora metu pagyvenusiu kokioj americoj, sunkiai bekalba lietuviskai be akcento ir "neatsimena" kaip lietuviskai koks "shopintis". kaip taisykle sunkiai pamena labai jiems iprastu uzsiemimu pavadinimus :)) gal gi neatsitiktinai va supuole paskaityt

Kartu su šiuo suvokimu užfiksavau iki šiol mano nepastebėtą ar neakcentuotą liūdesį. Dievaži, R. Sližį vadinčiau vienu liūdniausių Lietuvos tapytojų. Nes visi tie žmonės jo paveiksluose – niekada nežiūrintys į akis, bet visada, kad ir ką beveiktų, slapta dirsčiojantys pro blakstienas į aplinką (ieškodami reakcijos į save) tegali kelti bejėgišką liūdesį. Nes visi jų atliekami ritualai tėra socialinio saviįprasminimo aktai. Ir „įžymybių“, ir inteligentų ar sandėlių krovėjų aplinkoje esama tam tikrų ritualų ar priemonių, reikalingų siekiant tapti vienokiu ar kitokiu, siekiant savo įsivaizduojamos viršukalnės, pasak V. Pelevino – savo Fudži viršūnės, kad ir kokia mažytė ir apvemta ji būtų. Visas savo viršukalnes žmogus konstruoja pirmiausia iš savo aplinkos ir turbūt labiausiai – iš aplink esančių žmonių. Kitų akyse norime būti gražūs, protingi, geri, šmaikštūs, nepakartojami, išsišokėliai, marginalai ar dar bala žino kokie. Būtent tai vyksta žvelgiant į R. Sližio paveikslus: aš stebiu herojus, kurie muzikuodami, besiilsėdami, bendraudami visą laiką slapta stebi mane. Žvilgčioja pro primerktas blakstienas, pačiu akies krašteliu, kas reikalauja daug pastangų, ir neleidžia visa širdimi atsiduoti kokiai nors kitai veiklai.

Aistė Paulina Virbickaitė. Ką jie veikia visą dieną. Raimundo Sližio paveikslai „Dalios“ galerijoje*

103688. varna2007-12-01 18:31
Na va, IVS, o aš rytoj ruošiausi eiti pas Sližį į dirbtuvę ir įsigyti kokį nors jo darbą.:)

103693. cc - Varnai2007-12-01 18:40
Ar ir apie save taip galvoji? :) Net vagys, žudikai, plėšikai turi savaip suprantamą savigarbą. Savigarbų yra visokių. Ar didžiavalstybinis šovinizmas - tai savigarbos viršūnė? Vergas turi savo savigarbą, kuri dažniausiai yra smarkiai nugenėta, užslėpta- kad išgyventų. Bet jis labai dėl to kenčia. Savigarba kinta kaip ir viskas pasaulyje. Ar prieš 80 metų save gerbianti mergina užsivilktų mini sijoną?(ar nenusišnekėjau?) :)

103695. IVS nuo varnos2007-12-01 18:45
Apie akcentą. Aš jau seniai pagal jį IQ nustatinėju - jei po metų pabuvimo užsieniuose atsiranda akcentas- reiškia žmogelio IQ - 10 maksimum. Bet jei nuoširdžiai - dėl specialybės terminų galiu pasakyti, kad mes su žmona kalbėdami tarpusavyje naudodavom hebrajiškus, net lietuviškų atitikmenų nežinodavom arba buvom primiršę. Po devynių metų kai grįžom, tai teko juos mokytis iš naujo. Beje, praktiškai visi tarptauniai žodžiai (ir kompjuteris, ir monitorius, ir klaviatūra......) yra išversti ir niekas iš jų nesityčioja, kaip Lietuvoje iš naujadarų "vaizduoklio ar kitų. Netgi atvirkščiai, labai didžiuojasi, kad sugeba išrasti tokius žodžius. ir Islandijoje tokia pati padėtis - viskas verčiama.

103696. varna2007-12-01 18:50
Ne apie trumpo sijono devėjimą kalbėjau. Apie savigarbą visur - tiek darbe, tiek šeimoje, tiek prieš kitas valstybes. Tingiu plėstis, bet kažkada jau rašiau šiuose puslapiuose - na niekur nemačiau, kad žmonės BĖGTŲ per perėją. Tik Lietuvoj. Sustoji prieš perėją - žmogus susigūžia ir bėga. Man tada kaip tik norisi paspausti gazo pedalą ir sutraiškyti... Iš kur tas žeminimasis?

103697. mie2007-12-01 18:54
tai del to ir bega, kai pamato tave uz vairo.

103700. varna2007-12-01 18:56
Supratau, teks tą kaukę nusiimti bent jau prieš perėjas.

103701. mie2007-12-01 18:57
tai dar labiau bijos.

103703. varna2007-12-01 19:00
Bliamba, tai ką daryti? Nes jei persirengsiu girtu policininku, tai iš vis neeis per perėją.

103706. ivs :)2007-12-01 19:18
as iki siol nezinau, kaip lietuviskai chicken nuggets, kurie new yorke kazkodel yra chicken fingers. is tiesu, anglu kalba ypac verziasi i namus, kai nori perpasakoti, ka skaitei arba, kas ka sake. kita karta ir galetum isversti, bet bus jau nebe tas atspalvis. tai tiesiog pakartoji, kai kuriu isireiskimu is tiesu nezinai, kaip isversti, nesiknisi gi po frazeologizmu zodyna. nors ka cia kalbu, kiek naktu prasigincyta, kaip lietuviskai bus bla bla bla. nu, ne bla bla bla, o ten kas nors. sports briefs - sporto trumpikes, pvz. dukra nezinojo tokio zodzio. sake sporto triusikai. bet sake visiskai be akcento.

103708. ivs2007-12-01 19:37
dabar tik pagalvojau, kad gal kas nezino, kad sports briefs - tai ne sportiniai triusikai, nors ju logo kaip tik triusikai. tai trumpos sporto zinutes. sporto apzvalga gale ziniu.

103712. mie - ivs2007-12-01 20:12
mes namuose tai sakom paprastai ir be akcento: čikenų nugetai.

103713. ivs > mie2007-12-01 20:23
jusu IQ = < negu 10, nes jus svepla. reikia sakutu čiken nagetsai.

103714. mie - ivs2007-12-01 20:24
sakume kaip norime.

103716. krankt2007-12-01 20:49
o mane vis tiek siutas ima del danisku kiaulidziu, nors tu ka. ir jokie ekonomikos profesoriai man smegenu nepis. uzsivede butinai su tom kiaulem. kuo avys blogos? ir mesa gera, ir vilnos gauni, o saltam klimate vilnoniai dirbiniai - liuks. ir is viso. ruskis vienu mostu viska okupavo, i traukinius sukiso. o dabar po kasneli lietuva parceliuoja patys, savo noru ir i traukinius lipa. velniam reikejo tos nepriklausomybes, jeigu ji visai nevertinama. :(

103717. mie - krankt2007-12-01 20:51
taip, tikrai.

103720. xX2007-12-01 21:19
verslo klasėje "2007 Gruodis" rora kritikuoja varnos komentą #101687 prie str. nr. 15551. Dėl abejingumo kertamam medeliui. Aš asmeniškai pritariu rorai - viskas prasideda nuo berželio, į kurį įsilipęs Grigas laužo liaunas šakeles. Dėl konvejerinių kiaulių neturiu tvirtos nuomonės, tik žinau, kad iš tų kiaulių kiaulienos nėra, yra tik kiaulienos karikatūra. Karikatūra - toks biocheminis produktas, tikrovės surogatas.

103723. xX2007-12-01 22:34
Šiaip didžiausia lietuviška kiaulidė (ir vištidė) yra Seimas. Prezidentooroje irgi užauginama daug lietuviškų kiaulių. Apie Vyriausybę net nekalbu - tame garde visada buvo ypatingai geras maistas.

103730. cc - e2007-12-02 08:50
Sakai, kad legaliame versle niekas nežino kur daugiau pelno ir vargo? Tai neimanoma iš principo? Atsakau- aš žinau. Pvz.Pagaminti ir parduoti 1 litrą gaiviojo gėrimo Selita" yra žymiai paprasčiau, mažiau vargo, rizikos ir pelningiau nei 1 litrą pieno.

103732. ivs2007-12-02 09:19
bet tai kame cia kampas, nes as, pvz., selitos negeriu, o piena - kibirais.

103733. archyvaras2007-12-02 09:26
Lietuvių tautos savigarba?Kražiai; Knygnešiai;lietuvių pokario partizanai, kovoję prieš sovietinius Vetrovo dalinius, vardan Lietuvos; tremtiniai, disidentai Tarybų Lietuvoje. Tik visada be savigarbos lietuvių valdžia. Beje, išrinktoji žydų tauta taipogi turi lanksčių, prisitaikėliškų išgamų/Rusijos revoliucija: 17 žydų, keturi raudonieji latviai šauliai ir vienas girtas rusas/Rainiai .

103736. cc2007-12-02 11:11
Tu, Ivs, esi išskirtinė. Jaunimas gaiviuosius gėrimus geria gibirais. :)

103744. mie2007-12-02 11:37
nenuostabu, juk ir reklama skelbia: citronetas! citronetas! gerimas jauniems!

103807. vl2007-12-02 18:33
konjunktūrinių varnų bjaurus kranksėjimas. o gal kranktėlijimas.

103819. e- cc `Selita ...žymiai paprasčiau, mažiau vargo2007-12-02 20:04
tai gamink, praturtek, isteik fonda ekonomikos abeceles kursantams remti.
:)...betgi negaminsi. nors ir "lengva ir pelniga"-...taigi, nesiderina kazkas.

103823. cc -e2007-12-02 20:17
Norint sėkmingai prasukti verslą patartina turėti patirties toje sferoje, pradinį kapitalą, ryšius/stogą, jaunystės energijos, sugebėjimų ir sėkmės.

103825. cc -e2007-12-02 20:24
Buvo galimybė turėti projektavimo firmelę, nes kapitalo čia nereikia. Turėjau Vilniuje gerus ryšius,turtingus užsakovus, bet pavedė sveikata. Atsiprašant daktarai,nenustatė progresavusios neurozės. Prisiėjo viską uždaryti. Dabar jau viskas praeityje.

103834. ragana Kornelija2007-12-02 21:13
103819 - tikrai mažvaikiškas ir arogantiškas valdiškoje vietoje sėdinčio ežero šūksnis.

103863. e-mažvaikiškas ir arogantiškas 2007-12-03 09:47
cia vertinimas: ramus, objektyvus ir taiklus. bet kur teiginiai, del kuriu galetume diskutuoti?

103870. ragana Kornelija2007-12-03 12:15
ežerui: kaip ir neprisimenu, kad būčiau įsipareigojusi tau nuolat ar pagal pareikalavimą produkuoti teiginius, dėl kurių galėtume diskutuoti.

103873. e- r.k.2007-12-03 12:56
a joooo, kalega. diskusija `produkuoti` kiek sunkiau nei drabstytis negatyviais vertinimais.

103882. ragana Kornelija2007-12-03 15:59
koks pasakymas, toks ir vertinimas. nenorėk daugiau negu sugebi.

103883. e- rk2007-12-03 16:59
noresiu.

103885. e2007-12-03 17:09
tai vadinasi gabumu lavinimas.

103909. varnai nuo bri2007-12-04 01:51
Kai matau, kad letai per pereja besitempiant uzsisvajojusiai mergelei automobiliai grudasi, nes vieni negali pasukti i desine, o kiti del to negali toliau sau tiesiai vaziuoti - ima siutas (as nevairuoju). Visuomet paspartinu zingsni, jei matau, kad del to greiciau pajudes eismas. Juk nesunku, ar ne? Automobiliu prigrustame mieste tai neisvengiama. Mano orumas ir savigarba del to visai nekencia. Atvirksciai - juk vaikstau ne varnu saudyti... :)

103925. girinis2007-12-04 14:37
Tiesa, kad danai isaugina 25 milijonus kiauliu. Bet tiesai ir tai, kad Danijoje esama nemazu problemu su pavirsiniu ir gruntiniu vandenu tarsa. Baltijos jura "serga" nuo tersalu pertekliaus, vienas didziausiu kaltininku yra zemes ukis, iskaitant ir daniskas kiaules. Mano isvada - straipsnio autorius savaip teisus, taciau pakankamai vienpusiskas. Nera ko dziaugtis, kai girdime, kaip, pavyzdziui, daniskas kompleksas "pragrynino" upelius Tytuvenu regioniniame parke...

103927. e -girinis2007-12-04 15:08
tai ir reikia kalbet apie tai, kad keliam danams grieztus aplinkosauginius reikalavimus( jie istatymus gerbia - laikysis), o ne apie tai, kad danai netinka apskritai.

103928. e+2007-12-04 15:18
man, pvz., liberaliuju vakaru meslas kvepia skaniau, nei fasistuojancio kremliaus raudonasis gvazdikas.

103930. r2007-12-04 15:25
o man meslas smirdi

103931. e2007-12-04 15:30
kvepia.

103933. Katė2007-12-04 16:15
Mėšlas visada yra mėšlas, nesvarbu, iš kurios pusės vėjas pučia. Būkim biedni, bet teisingi.

103934. e2007-12-04 16:19
teisingas busiu, biednas - ne. nenoriu.
nepavyks praturteti normaliai(zmoniskai), praturtesiu dvasiskai.

103935. Katė>e2007-12-04 16:25
Tikrai praturtėsi, jei daiktus vadinsi tikrais vardais. Taigi: mėšlas yra mėšlas.

103936. e (truputi surimtejes)2007-12-04 16:28
nejau nepastebejot, kad, pvz., mylimo zmogaus prakaitas visai nesmirdzz, a?
o , uztat, kaip smirdzz virsininko ar siaip kokio biudzetininko parakaitas, nepastebejote? tikras danisku kiauliu meslas, sakycc.

103937. e -kate2007-12-04 16:32
jusu meslo definicija totaliai neadekvati musu diskurso determinuotai transcendentinei realybes amnezijai, mieloji.
jums dar mokytis, mokytis ir mokyits.

103939. Katė2007-12-04 16:39
Yra ir kitokia definicija, tik nežina, ar ji adekvati DTRA: Be šūdo nebus grūdo.

103941. e- k2007-12-04 16:50
va, cia jau arciaus realybes ( ir arciau mano meslo sampratos, beje).

103944. Katė>e2007-12-04 17:05
Mylimo žmogaus kvapas - ne prakaitas. Tai - afrodiziakas.

103946. e -k2007-12-04 17:09
o! pasirodo mus po`litines paziuros labai artimos, labai.

103973. krankt2007-12-05 05:26
danijos kiaules, juks is Lietuvos!!!

Rodoma versija 22 iš 22 
0:20:13 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba