ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-07-25 nr. 902

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

VSEVOLOD MEJERHOLD. Iš dienoraščio (4) • NOMEDA GAIŽIŪTĖ. Pokyčiai (3) • -rv-. Sekmadienio postilė (4) • JAROSLAVAS MELNIKAS. Maištas ir dvasia (92) • JEAN MÉTELLUS. Eilės (1) • THOMAS JAY OORD. Altruizmas siekia taikosSIGITAS GEDA. Kalbančios pelės (3) • MONIKA LIOČAITĖ. Žalias šuo (12) • AISTĖ KISARAUSKAITĖ. Sprogmenys (5) • VIDA MIKNEVIČIENĖ. Eilės (4) • REDAS DIRŽYS. Maskvos akcionizmas (1990–2000)Su latvių literatūros kritiku RIMANDU CEPLIU kalbasi Laura Laurušaitė. Sėdi ar guli, bet skaitai ir rašai (2) • RIMANDS CEPLIS. Romanai po 1 latąEMILIJA LIEGUTĖ. Žolynai žolynėliai...JONAS STALIULIONIS. Sovietmetis su Brazdžioniu (5) • MYKOLAS VAITKUS. Nebyliojo filmo atošvaitos-jv-. Savaitės kronika [3] (1) • GINTARAS BLEIZGYS. Iš gyvenimo šunių (8) • lokalusis ir del to labai savas (988) • 2008 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 29 (903) turinys (3) •

Maištas ir dvasia

JAROSLAVAS MELNIKAS

[skaityti komentarus]

Esama įvairaus maišto. Paaugliai irgi maištauja. Daužo telefono būdelių stiklus. Rašo ant sienų necenzūrinius žodžius. Tai chuliganizmas. Bet už jo slypi laisvė, kurią kažkas nuslopino. Vaikas kelia maištą, kada jį nori aprengti, o jis nori vaikščioti nuogas. Jis puola į isteriją. Bando nusiplėšti neapkenčiamus marškinius. Praeina laikas, ir jis jau nebepuola į isteriją. Jis priprato, kad reikia vaikščioti apsirengusiam. Jis tapo „civilizuotas“.

Tai lazda, turinti du galus. Daugelis žmonių Vakaruose panašūs į judančius automatus. Mes gyvename stulbinančioje epochoje, kai gyvenimo reglamentavimas pasidarė siaubingas. Viena vertus, valstybė visame pasaulyje tapo paternalistinė ir policinė. Ir kalbama anaiptol ne apie totalitarinius režimus. Prancūzijoje, sulaikę net ir dėl menko nusižengimo, policijoje gali priverstinai iš jūsų paimti DNR mėginį. Nuo šiol būsite atpažįstamas mikroląstelės lygmeniu. Šiandien žmogus yra totaliai kontroliuojamas. Visa Lietuva prisipildo šimtais vaizdo kamerų. Ir visi ploja, nesuprasdami, į kokį pasaulį įžengiame. Londone sumontuos įrengimus, kurie klausysis mūsų pokalbių gatvėse. ES įvedamas įstatymas, kuris įpareigoja rinkti informaciją apie visus jūsų telefoninius pokalbius, elektroninius laiškus ir SMS. Mes įžengiame į siaubingą epochą, kurią aprašė George’as Orwellas, kai asmeninio žmogaus gyvenimo erdvė išnyksta.

Kita vertus, negalime įsivaizduoti šiuolaikinio pasaulio be valstybės. Be kontrolės. Nes gyvenimo organizavimas pasidarė itin sudėtingas. Šiuolaikinis oro uostas turi dirbti kaip mašina. Jūs, kaip ir jo darbuotojai, esate varžtelis. Nenorite būti varžtelis – atsisakykite lėktuvų. Vaikščiokite pėsčiomis. Už civilizacijos patogumus reikia mokėti superkontrole.

Kas šiame pasaulyje yra žmogaus dvasia? Ji visada buvo susijusi su laisve. Kas yra laisvė? Tai nenuspėjamumas ir teisė į anonimišką egzistavimą, kuriuos iš mūsų jau atėmė – dar tada, kai kiekvieną, kaip Osvencimo kalinį, sunumeravo. Turiu omenyje asmens kodą. Manęs niekas neklausė, ar aš noriu, kad liaučiausi buvęs žmogumi ir pasidaryčiau kažkokiu kodu. Be kodo neduos paso. Be paso – esi niekas. Neatsidarysi sąskaitos banke. Neišvažiuosi į gretimą šalį. Neįsileis. Tai prievarta. Mes tiesiog nepastebime, kaip kažkas mums sudarė žeminančias gyvenimo sąlygas. Kaip mus prievartauja. Mums nepaliko pasirinkimo. Pagalvokite: pasus sugalvojo tik praeitame amžiuje. Iki tol pasaulis gyveno be pasų – žmonių niekas „nebuvo įtraukęs į įskaitą“. Tūkstantmečiais sienų tarp valstybių šiandieniniu supratimu nebuvo. Taip, tai buvo chaoso, kraujo praliejimo tūkstantmečiai, kita vertus – ir laisvės tūkstantmečiai. Žmogus nebuvo kodas duomenų bazėje. Ir pasai su biometriniais duomenimis neegzistavo. Šiandien viso to nebeliko.

Maištas yra dvasinis klausimas. Maištas atsiranda iš dvasios. Rašytojas iš esmės nemaištauja. Jis išreiškia dvasinę paklausą. Jis perleidžia per save epochos dvasios energiją. Jis tiesiog parodo ir išreiškia.

Maištas – tai iš šalies. Gelmėje tai „aš nesutinku“. Jei su kuo nors nesutinkate, su tuo, kas visiems priimtina, esate maištininkas. Nenoromis, o ne todėl, kad jūsų profesija maištininkas. Tą reikia suprasti. Jei nesutinkate, kad imtų jūsų pirštų atspaudus pasui, tarsi būtumėte nusikaltėlis, tai jau esate maištininkas? Ar kas? Ar jūs tiesiog gerbiate save? Prancūzijoje vienas jaunuolis, kurį suėmė dienai už dalyvavimą nesankcionuotoje demonstracijoje, atsisakė duoti kraujo DNR nustatyti. Jis nenorėjo, kad jo DNR būtų įvesta į duomenų bazę. Ne todėl, kad ketino susprogdinti dangoraižius Niujorke, o todėl, kad jis turi žmogišką orumą. Ir jis mano, kad valstybė, bandydama jį identifikuoti mikroląstelės lygmeniu, peržengė ribas. Ji lenda ne į savo reikalus. Apie tą žmogų šiandien rašo visi prancūziški laikraščiai – jis pasipriešino, tapo nesąmoningu maištininku. Naujo judėjimo vėliavnešiu.

1968 metais Paryžiuje studentai statė barikadas. Sunku patikėti, bet dar praeito amžiaus viduryje moterys Prancūzijoje neturėjo teisės balsuoti, abortai buvo draudžiami ir egzistavo mirties bausmė. Buvo maištas, buvo daug pasipriešinimo, kovos – ir visam tam buvo padarytas galas.

Kas buvo Kristus? Jis sukilo prieš savo genties mokymą, kuris buvo laikomas šventu ir neliečiamu. Už tai jį nukryžiavo. Kristus buvo tipiškas maištininkas. Jis atnešė žinią apie žmogaus meilę žmogui apskritai, o ne tik savo gentainiui. Prometėjas. Galilėjus. Maištas dažnai – naujumo ženklas. Lietuva ėmė maištauti ir pareiškė išeinanti iš Sovietų Sąjungos. Pasaulis patyrė šoką. Imperija sudrebėjo. Bet sugrįžkime tūkstančius metų atgal, į antikos epochą. Manote, Diogenas iš tiesų neturėjo kur gyventi? Tai kodėl jis gyveno statinėje? Jis norėjo savo gyvenimo pavyzdžiu įrodyti, kad žmogus gali gyventi statinėje – ir būti laimingas. Jis vaikščiojo vidury dienos su uždegtu žiburiu ir sakė: „Ieškau žmogaus.“ Stoikai specialiai vaikščiojo gatvėmis nuogi – publikos prisirišimą prie brangių drabužių ir papuošalų laikydami juokingu. Jie irgi buvo maištininkai ne todėl, kad norėjo save parodyti – o todėl, kad tokiu būdu gynė kažkokią tiesą. Mes turime skirti maištą ir nešvankią viešųjų ryšių kampaniją. Kilnumą ir egoizmą. Tai, kas aukšta ir kas žema. Už maišto visuomet slypi kažkokia tiesa, kažkas gilaus, maište yra kilnumo.

Taip, maištas gali būti susijęs su provokacija, kaip stoikų atveju. Kas yra šiandieninis hepeningas, jei ne maištas? Kas toks Jonas Mekas? Maištas ir keistumas – giminingi reiškiniai. Kas yra keistas elgesys? Žmogus visą laiką valgo prie stalo – bet kartą jis nori pavalgyti po stalu. Ne su peiliu ir šakute, o tiesiog rankomis, kaip tūkstantmečiais valgė jo protėviai. O gal jūs galvojate, kad šakutės visuomet egzistavo? Kam žmogus tą daro? Kam maištauja? Jis nori išbandyti savo laisvę. Pasijusti laisvas. Laisvas nuo jam primetamų taisyklių, gyvenimo būdo, elgesio. Žmogus pavargo būti automatu, o ne pačiu savimi. Ir valstybė turi žiūrėti, kad jis nepiltų kaimynui sriubos ant galvos, o ne į tai, jis valgo rankomis ar su šakute. Tai ne jos, valstybės, reikalas.

Žmogus yra laisva būtybė. Jis nėra valstybės nuosavybė. Nors daugelis valstybių neabejoja, kad žmogus yra jų nuosavybė. Pasakyčiau, kad valstybės pas mus vienose vietose yra pernelyg daug, o kitose, kur jos buvimas būtinas, mažai. Kai kuriuose Vilniaus rajonuose pilna girtuoklių, narkomanų – jie pavojingi: bet ten niekada nematau policininkų. Rašytojas žiūri į žmogų kaip į laisvą būtybę. Rašytojas gali užlipti į medį ir jokia valstybė neturi teisės jo iš ten iškelti, nes tai ne jos reikalas. Rašytojas turi teisę gyventi medyje, kaip paukštis. Rašytojas, menininkas gali reikšti ką nori. Jie laisvės įkaitai ir balsas. Laisvės kalba. Nes jie atspindi dvasios gyvenimą, o dvasia yra laisvė. Valstybė nėra Dievas. Nereikia sudievinti valstybės – tai pavojinga. Valstybę reikia gerbti – bet ir reikia tam tikrose situacijose rodyti jai jos vietą. Jei tik valstybė yra mums, o ne mes valstybei. Kad valstybės nepavirstų monstrais kaip praeitame amžiuje. Daugelis rašytojų atrodo keistuoliai – bet taip yra todėl, kad jie – laisvi žmonės.

Baigdamas noriu pasakyti: Lietuvoje daug laisvų žmonių. Pinigai atneša vergovę. Kultūra ir maištas suderinami. Chamiškumas – tai nekultūringumas. Antikos filosofai, gyvenę statinėse, buvo labai kultūringi žmonės. Nustatytos taisyklės nėra šventos. Daugelis taisyklių neteisingos. Tai, kas buvo šventa vakar, šiandien atrodo kvailystė. Bet yra amžinos taisyklės ir amžinos vertybės, prieš kurias niekada nemaištaus laisvas žmogus: tai meilė, gailestingumas, kilnumas, žmoniškumas. Maištas – jei tik jis tikrai maištas, o ne kas kita – visuomet nukreiptas prieš melą. Bet niekada – prieš tiesą.

Pranešimas skaitytas tarptautiniame šiuolaikinės literatūros forume „Šiaurės vasara. Rašytojas ir maištas“ Jurbarke

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


125683. Dede :-( 2008-07-30 12:27
Dar vieno "progresyvaus" liberalo pliurpalai:"maishtas","zmogus - ne valstybes nuosavybe","valstybe nera Dievas","rasytojas turi teise gyventi medyje","rasytojas,meninikas gali reiksti KA NORI(!)","ne jos,valstybes, reikalas"... O pabaigoj - tikras "perlas": "Bet yra amzinos taisykles ir amzinos vertybes,pries kurias niekada nemaistaus laisvas zmogus: tai meile,gailestingumas,kilnumas,zmoniskumas". LAISVAS zmogus jau seniai meile iskeite i seksa,gailestinguma - i prievarta ir isnaudojima,kilnuma - i pavyda ir neapykanta,o zmoniskuma - i abejinguma ir egoizma.Netikite ponas rasytojau? Apsidairykite aplink!

125699. 2 Dede2008-07-30 12:45
Kodėl laisvu žmogumi vadini nuodėmės vergą ir šitaip prisidedi prie sumaišties didinimo? Laisvei daug daugiau žalos pridaro ne tiek "liberalai", kiek "konservartoriais" save laiką mažaraščiai...

125701. Skirmantė2008-07-30 12:47
Manot, Sov. S. subyrėjo dėl Lieuvos MAIŠTO/?:) maištininkai nuo tankų išsibėgioja.

125710. Skirmantei2008-07-30 13:13
o nuo ko? gal brazauskai ir kiti "dirbusieji Lietuvai" ją išardė? nejuokinkit:/

125712. :) :-) 2008-07-30 13:14
Geras straipsnis. Vienintelis minusas: kam tuos abortus šitame kontekste reikėjo kišti?

125716. toto2008-07-30 13:27
Švelniai tariant, straipsnio autorius nesupranta ką kalba.

125717. ...2008-07-30 13:29
o tu nešvelniai pasakyk.

125718. toto2008-07-30 13:32
O jei be švelnumų, tai tegu eina į psichuškę ir masturbuojasi. Arba kampe ant žirnių.
El. Redakcija: Komentaro autorė Noė.

125719. Skirmantė2008-07-30 13:32
Man rašiusiam. Žmonės laisvi norėjo tapti, tai tik nuo to iš esmės. O maištininkai kartais paįvairina gyvenimą, bet jie tik dideli paaugliai. Išimčių gal ir būna, bet dėsniai išlieka. NesiraukYkit :)

125725. toto2008-07-30 13:39
Coliuke (125718), eik pas daktarą. Ir pasiimk tritaškį kartu.

125726. ...2008-07-30 13:40
skirmante jūs įdomi asmenybė. papasakokit apie savo religinius įsitikinimus.

125727. ...2008-07-30 13:41
toto. gal tu praktikuojantis ginekologas?

125733. Noė2008-07-30 13:45
Nesupratau bajerio. Vyliausi sulaukti vieno atsakymo, žiūrau - nieko. O str. dar, beje, neskaičiau. Kai perskaitysiu, tada žiūrėsim, katram reikia masturbuotis.

125735. skirmantei2008-07-30 13:48
Ar girdejai ka nors apie Loreta Asanaviciute, idiote?

125736. Noė2008-07-30 13:49
O, atėjo (atsakymas; žinoma, pagal suvokimo galimybes). O jau maniau, kad totas suvis nebeturi jokios auto-refleksijos, kaip kad jis sako.

125737. ...2008-07-30 13:51
tai tu jos inkarnacija? ne, nu nesuprask neteisingai. noriu su tavim susipažinti, tokia griežta merga atrodai, tokių mums trūksta.

125739. Skirmantė2008-07-30 14:02
O čia kas ? imbecilas? Nors Asanavičiūtės pavardę parašytumėt be klaidų. "Tokiems " daugiau neatsirašinėsiu.

125741. Noė2008-07-30 14:14
Nu kokia stropi toji EL. red., negaliu atsigėrėti. Bet vis dėlto kitą kartą geriau pagalvokite ir neskubėkite su apatinėmis pastabomis: nejau nesuprantate, kad aš taip tiriu kai kurių komentatorių savikritikos jausmą ir gebėjimą reflektuoti save (bei kitus)? Na, šį kartą sureagavo, nors ir su neurozės atspalviu (švelniai kalbant). O šiaip aš gi niekada nerašinėju tokiu būdu be reikalo.

125746. toto2008-07-30 14:31
Pasirašinėdama svetimu vardu, sakai, tiri savikritikos jausmą ir gebėjimą reflektuoti save... „Na, šį kartą sureagavo, nors ir su neurozės atspalviu (švelniai kalbant)“, - čia gi tu pati būtent apie save, apie savo neurozę (švelniai kalbant) rašai, coliuke. Ar neįsikerti, kad nereflektuoji?

125750. Noė2008-07-30 14:40
Nesupratai. Nustebau, maniau, kad neprieštarausi, kai pasirašiau tavo vardu. Nes tu visada visiems siūlai tą receptą -„eik masturbuotis“. Arba „Eik gydytis į Vasaros 5“. Ar sveikas (ne neurotikas) taip nuolatos rašytų? O jei plačiau - tai neneurotiką vargu ar pasauly surasi. Klausk psichiatrų ar ko ten.

125755. e- Absurdo čempionatas prasideda2008-07-30 15:11
"Nustebau, maniau, kad neprieštarausi, kai pasirašiau tavo vardu."

125756. Noė2008-07-30 15:13
Nesuprantu, kas čia šiandien darosi. Na, neprieštaraus ta prasme, kad pritars mano žodžiams. Pagalvok, ar pats nepliurpi absurdo.

125757. toto2008-07-30 15:17
„Nustebau, maniau, kad neprieštarausi, kai pasirašiau tavo vardu.“ - Čia ne ligonio tekstas? Kartoju, eik pas daktarą, coliuke.

Ps. Ir neapsimetinėk stručiu. Šimtus kartų (ir be manęs) čia tau jau siūlė ramintis, siūlė eit gydytis. Gali neabejoti - tu esi tuo, kuo visi čia tave ir laiko - nenuspėjama, agresyvi fanatikė-durnė, su kuria priepuolio metu nepasiginčysi. Švelniai tariant.


125760. tas pats Skirmantei2008-07-30 15:31
Matyt, žodį "maištininkas" suprantame labai skritingai. Man maištininkai - tai tarsi Senojo Testamento pranašai, raginę nesusitaikyti su visuomenėje dominuojančia "tvarka" ir kvietę grįžti prie tikrųjų vertybių.

125762. P.S. Skirmantei2008-07-30 15:34
Aš tas pats, kas ir 125710, bet visai ne 125735. :-)

125765. Noė toto2008-07-30 15:44
Klausyk, gal ir tau iškviesti 118 ar kiek ten? Kvaily neraliuotas, jei kas nors pasirašytų mano vardu tai, ką aš manau esant teisinga ir kam pritariu, aš tikrai neprieštaraučiau. Nebent parašyčiau pastabą (jei tik pagal situaciją to reikėtų), kad tos minties autorė - ne aš. Ar dabar daėjo? Ir prisimink, kad niekas čia, Šatėnuose, tiek žmonių nesiuntė gydytis, kiek tu. Aš gi skaičiau archyvą. Nors dėl manęs, gali kalbėti, ką nori. Vis vien matosi, kad vaikystėje ant žirnių klūpėdamas masturbavaisi nuolatos. Užtai dabar nieko kito ir nebesumąstai.

125771. Skirmantė2008-07-30 15:58
Na taip, taip. Tas, kam skirta, manau, suprato. Gal sampratos skirtingos, bet bendroji žodžių reikšmė turi būti. :) Tiesiog tankui skėčiu mojuojanti močiutė nėra maištinkė. Tai kažkas kita.

125772. toto2008-07-30 15:59
Tu toliau smirdi haliucinacijom, coliuke.

125777. mie2008-07-30 16:07
118, noe, yra informacijos numeris. pasakys tau telefona brangaus draugo, su kuriuo nori pasisneketi. pavyzdziui, mano.

125778. Noė totui2008-07-30 16:09
Na, gerai, Toto, sutinku, sutinku su viskuo, ką rašai. Liaukimės pykęsi.

125779. mie2008-07-30 16:10
nuolankumas ne vietoj.

125781. Noė mie2008-07-30 16:12
Nereikia man to numerio. Aš niekada nesupykstu tiek, kad nebekontroliuočiau savęs. O tu čia man pagalbos telefonų nesiūlyk. Žiūrėk, kad tau pačiai neprireiktų.

125782. Noė mie2008-07-30 16:15
Kas čia ne vietoj? Tiesiog nebenoriu tęsti to beprasmiško ginčo ir įžeidinėjimo. Tikrai nepykstu ant Toto. Na, tegu jis rašo, ką nori, jei jam tai patinka. Aš žinau, kad sugebu valdytis, ir man to pakanka.

125783. mie noei2008-07-30 16:16
sakau tau, cia ne pagalba. cia informacija. jei paskambinsi ir paklausi, pavyzdziui, koks yra mie numeris? tau pasakys ir dar paklaus ar iskart sujungti? tai, sakyk, sujunkite. ko cia ilgai svarstyt. nu pabandyk 118, pati isitikinsi.

125784. Tas pats Skirmantei2008-07-30 16:17
O kas? Man ji - maištininkė. Kaip šiame str. Melnikas rašo: "Mes turime skirti maištą ir nešvankią viešųjų ryšių kampaniją. Kilnumą ir egoizmą. Tai, kas aukšta ir kas žema. Už maišto visuomet slypi kažkokia tiesa..." Neatiduokim maišto sąvokos visokio plauko hedonistams kompromituoti. Šis straipsnis kaip tik ir bando tai padaryti - apginti tikrąją sąvokos reikšmę nuo prie jos prisiplakusių chamų. Tik gal kiek ilgiau prie šio teksto autoriui pasėdėti būtų nepakenkę...

125785. Noė2008-07-30 16:17
Bet netvirtinu, kad visada valdžiausi. Tikrai ne. O kas į mane mėtė akmenimis, ar valdėsi?

125786. Noė mie2008-07-30 16:18
A, o aš iš inercijos pamaniau ką kita. Esu įskaudinta, mie, todėl nebenoriu skaudinti kito.

125787. mie - noei2008-07-30 16:20
vakar kai ejom pasivaikscioje jau, tokie bernai kapstesi prie savo masinos, o kalbejo tik dviem zodziais, keista kad susikalbejo. bl...ir nach... praeidama jiems garsiai liepiau nesikeikti viesoje vietoje. paskui pridejau kad ir namuose nesikeiktu. jei minutelei nutilo, o kai vel prabilo, tai jau trimis zodziais, dar ir piz... mielas susnabzdejo: ar nori kad as gauciau i galva? tai ar skaitos as nesivaldau, kaip tau atrodo?

125788. mie - noei2008-07-30 16:21
as tai kartais supykstu tiek kad nebekontroliuoju saves. ir ka tu padarysi, mano tokia emocine sandara, as ja turiu nuo gimimo.

125793. Noė mie2008-07-30 16:37
Tai aš ir sakau, mes čia visi turim trūkumų. Dar pagalvojau, kad normalus, visus standartus atitinkantis žmogus būtų tikriausiai koks nors imbecilas. O šiaip man skauda širdį apskritai dėl sušikto gyvenimo. O žinai, aš kartais praeidama pro tokius trižodžius asmenis, pabandau prisitaikyti prie jų mąstysenos ir stiliaus ir ką nors jiems pasakau gražiuoju. Ir jie nusijuokia ir šiek tiek susičiaupia. O tu su jais nekalbėk piktuoju, nes tikrai voš. Pas mus laiptinėje rinkdavosi pacanai, gerdavo alų, rūkydavo, šiukšlindavo - nu užas. Kad žinotum, kiek aš su jais kariavau visokiais būdais. Bet paskui pabandžiau darytis jų drauge, o kartą praeidama taip suskėliau bajerį, kad jie dar ilgai žvengė iš smagumo. Ir nuo tada manęs neužkabinėdavo, bet stengdavosi laiptinėje (prie pašto dėžučių) kuo mažiau maišytis. Rinkdavosi, kada lydavo ar snigdavo. Na, padarėm tokį kompromisą.

125797. mie2008-07-30 16:52
taip, busiu padarius klaida. nes tikrai kalbejau piktuoju.

125801. Skirmantė2008-07-30 17:14
Gal įmanomos maištininkų grupės vientisam dariny, šalies viduje. Kokie judėjimai, organizacijos, partijos, šiaip kas nors. Tačiau, kai pavergta tauta pakyla už tokį pamatinį dalyką kaip laisvė, pakyla prieš okupantą, tai jau visai nėra maištas. Rusijos disidentai gal ir maištininkai. Lietuvos partizanai, laisvės gynėjai TIKRAI nėra maištininkai- jie Kovotojai. Aš čia teigiu kategoriškai. Tuo ir baigsiu:)

125809. noe(viesas atsiprasymas)2008-07-30 17:59
As, Noe, viesai atsiprasau toto, po palmes, laumes, xX, ivs, kvailutes ir visu kitu, kuriuos izeidziau savo pykcio ir nesivaldymo proverziais. Kuriu jausmus izeidziau nesugebedama ramiai priimti kitu nuomones, atsiprasau, kad neparodziau pagarbos kitaip galvojantiems. Atsiprasau, kad mano tikejimas tapo tikejimo parodija, atsiprasau, kad ikyrejau jums istisai cituodama sventa rasta, bet juo visiskai negyvendama. Atsiprasau, kad veidmainiavau, sukciavau, nurasinedavau is knygu ir citatas patiekdavau kaip savo mintis. Nuosirdziai prasau man atleisti ir ateityje pastebejus, kad vel krypstu is pagabos kitiems ir draugiskumo kelio, prasau mane perspeti.
nuosirdziai visiems dekoju
noe

125810. Noė mie2008-07-30 18:01
Neverta, mie. Jie pradeda gintis ir pasidaro dar piktesni. Aš dar kartais pagalvoju, kad kiek jie vargšai sulaukia iš aplinkinių pykčio (nesakau, kad jo nenusipelno). Pykčio rodymas pacanams - standartiška suaugusiųjų reakcija. Nors nereikia jiems ir pataikauti - jie bemat pajunta netikrą reakciją ir tuoj tokį pataikūną paniekina, išjuokia jį, ir labai išradingai. Bet va aš anądien ėjau miškelyje pro šalį chebros, kuri sėdėjo ant nuvirtusio beržo. Jie ten gėrė alų ar ką. Jau maniau sau, praeisiu tyliai pro šalį, kad nesulaukčiau kokios bl ar krv. Bet nepatikėsi - jie kuo mandagiausiai pasisveikino! Na, bet yra visokių. Vienas kartą praeidamas parodė man tokį šlykštų gestą, kad nors tu ką. O šalia ėjo jo pana. Ir ji tylėjo.

125811. ...2008-07-30 18:03
blenba, tautiečiai, vilčių yra. :). jei nieko prieš atliksiu glaustą analizą. toto ir nojė. toto giliai supranta noją ir atjaučia bei švelniai ją vadina coliuke. noja aišku dar žaižaruoja, bet tramdo savo kumeles. ir štai norėdami vienas kitą įžeisti pasiūlo psichinės sveikatos tel nr. ar žinot, ką tai reiškia? ką reiškia pasakyti žmogui, kad tu esi kvailas. tai reiškia, kad aš tave diskvalifikuoju iš sociumo, tu esi ne-žmogus, gyvulys, kitaip tariant. aš matau tavo trūkumus, tu menkas, man geriau matosi iš šono. Taigi, yra kritinis laikas, kai formuojasi žmogus, tiesa? jei kalba neišsivysto iki kokių ten metų, tai iš laukinuko žmogaus jau nebus. Yra kalbos=proto=žmogaus formavimosi laikas. taigi sociumas čia yra pagrindinis faktorius, motina, tėvai yra visiškai pririšta prie kūdikio keletą pirmųjų metų - tiek kainuoja padaryti žmogų. tokia yra investicija. o kodėl jūs griaunate savo motinų ir tėvų triūsą? čia yra skaudžiausia žaizda ir pažeidžiamiausia vieta visam homo sapiens. o kodėl? o todėl, kad čia didžiausias smurtas prieš žmogų - neleisti jam būti žmogum ir gyventi kaip žmogui. tai yra vergų sąmonė, vaikučiai. nelabai to suvokdami jūs viens prieš kitą vartojat tą prievartą, kuri buvo naudojama penkiasdešimt metų prieš lietuvą. jūs vienas kitą dusinat. ar žinot, kad pastatytas į gynybinę situaciją žmogus negali kurti? kad, kitaip tariant, čia nekūrybinga atmosfera.

125814. toto(slaptas atleidimas)2008-07-30 18:05
Tau viska atleidziu, noe.
toto

125815. mie - ...2008-07-30 18:06
gal biski uzsiciklinai su ta gynybine situacija.

125816. toto2008-07-30 18:13
Tritaški, tu tikrai esi kvailas (arba apkvaitęs nuo kvaišalų) ir nesapaliok čia apie savo „žmogaus“ „kūrybą“ ar „kūrybingą atmosferą“.

125818. ...2008-07-30 18:23
o tau mie nepanašu, kad čia galėtų būti raktas į situaciją? į bet kokią situaciją. į santykių aiškinimą? a? užsiciklinai, tai tipo jau turėčiau nuraust, dūra užsiciklino, nieko daugiau nesugalvoja. tu žinai iš ko kultūra gimsta? iš užsiciklinimo, iš brūžinimo, iš to paties tobulinimo. ko tu ant marijos radijo užsiciklinus, taigi katekizmą gal perskaitė dar močiutė kai buvai trejų?

125819. krankt noei2008-07-30 18:24
noe, gal primintum ta citata apie pakelta karda?

125820. ...2008-07-30 18:25
toto, kodėl nesapaliot? be jau protingai, kaip sugebi papasakok.

125821. krankt, dar2008-07-30 18:25
cia norejau, kad ta citata primintum skirmantei. :)

125822. Noė po palmei (125809)2008-07-30 18:25
Na jau ne, garbusis ekskunige. Tikrai nepripažinsiu to, ką padidinai, parašei neobjektyviai pasinaudojęs patogia proga. O geras dvasininkas pasakytų, kad tu man čia darai dirbtinį spaudimą ir primeti tai, ko aš niekada nedariau ar nesupratau daranti. Mano supratimu, tai aukščiausio lygio ir labai profesionali demagogija. Gal ir veidmainiavau ar sukčiavau, bet garbės žodis, nesuprantu kur. Gal ir negyvenau Šv. Raštu, bet stengiausi tai daryti. Ir ko tu iš manęs reikalauji? Juk tas, kas tikrai gyvena Šv. Raštu, yra šventasis. Aš tokia savęs nelaikau. Ir apskritai daug nesiteisinsiu - mes iš tiesų dažnai nežinome, ką darome. Tik norėčiau tavęs paklausti - o kas tau davė teisę kalbėti mano vardu? Kas davė teisę prigalvoti visokių mano nuodėmių, pamirštant savąsias? Ir žinai, gerbiamasis po palme, niekas manęs čia nėra taip žiauriai įskaudinęs kaip tu. Aš tada nutylėjau, nesakysiu nė dabar. Ir dar pasakyk tu man, ar dažnai gyvenime pasitaiko situacijų, kada tikintieji atvertinėja tikėjimą praradusį kunigą? Kiek žmonių tu suvedžiojai per tuos savo buvimo Šatėnuose metus? Kiek suklaidinai ir atėmei tikėjimą, nors dauguma jų to net nesupranta? Ir terašo apie mano blogą elgesį kas tik nori, aš mielai nusižeminsiu ir priimsiu, bet tik ne tu, tiek skriaudų pridaręs žmonėms.

125823. ...2008-07-30 18:26
krankt, labas. ką nori pasakyt su tuo kardu..

125824. krankt2008-07-30 18:29
tarp noes ir toto yra love-hate relationship. :)

125825. ...2008-07-30 18:30
taip, aišku :), jie pupuliukai įsimylėję, nes ir vienas ir kitas tais pačiais keliais vaikščiojo..

125826. krankt tritaskei2008-07-30 18:30
labas. "kas pakels karda..."

125827. ...2008-07-30 18:31
na aš čia tai jokio kardo nepakėliau, čia gi mes dabar esam išrinktieji, žinai :)

125828. Noė Toto (125814)2008-07-30 18:34
Nei aš tavęs atsiprašiau, nei tu manęs, taigi gal neskubėkime su atleidimais, slaptais ar viešais. O jei čia ne tu parašei ir dabar tyli, tam pritardamas, tai tada aš tiesą anksčiau rašiau.

125829. krankt2008-07-30 18:36
neseniai baigiau skaityti tokia knyga, ten raso:"humans and chimps have something else in common: of more than 4000 mammals and 10 million other species, they are the only two who live in "male-bonded, patrilineal communities" in which groups of mostly males raid their neighbor`s territories, looking for vulnerable peers to attack and kill, most animals don`t kill their own kind."

125831. ...2008-07-30 18:42
ir išversk, vardan tos lietuvos :)

125833. krankt vercia tingedama2008-07-30 18:44
tik simpanzes ir homai saviskius dubasina

125834. ...2008-07-30 18:52
Ir dar, kodėl reikia gėdintis, kad turi dvasinių (psichologinių) problemų? Todėl, kad visuomenė tai žiauri ir kad išgyvena tik „stiprus“ žmogus. Tai reiškia, kad tokiom sąlygom geriausiai produkuojasi personažai, kurie šneka tais trimis žodžiais. Na, tokie trys sakytum bananai, kuriais apsirūpinęs savo kieme esi saugus, na žinoma, ne be rėmo ir golfo. Išeina toks paprastas žmogutis, kuris ieško linksmos panelės. Ir fsio. Ratukai sukasi, lietuviai dauginasi. O ne stiprus ir silpnas žmogus, kuris įsileidžia, kiek galima daugiau pasaulio į save – amžinai turi problemų. Nes nauji duomenys keičia teoremas, vyksta disorganizacija ir kol atsiranda nauja tvarka būna sąmyšis. Reikia toleruoti nesaugumą ir nežinomybę, reikia klusniai klausinėti ir neskubėti su išvadomis. Žinokite, šatėnuose glūdi aukso puodas, kas pirmas jį ras, tas patirs amžiną laimę, na daugybinį orgazmą kaip minimum.

125835. krankt dziugauja2008-07-30 19:00
tritaske, cia pasiulymas beveik kaip musulmonu kamikadzems: danguje lauks tuntas cielkuciu. :)

125840. ...2008-07-30 19:04
na analogija :) taip, nesakau, kad esu visai originali..

125843. po palme(nustebes klausia) 2008-07-30 19:08
tai ,jeigu teisingai supratau, tau, mergele svenciausioji, nepatinka kai tavo vardu kas nors kitas pasiraso? Nepatinka?! Kaip gi taip gali buti?
2008-07-30 15:17 „Nustebau, maniau, kad neprieštarausi, kai pasirašiau tavo vardu.“

125844. po palme(barstos galva pelenais)2008-07-30 19:16
labai nuosirdziai atsiprasau noe`s, tikrai esu atsakingas uz jos suvedziojima ir jos tikejimo praradima, esu kaltas ir delto, kad ji pasirasineja svetimais vardais ir del to, kad kryzius rankoj, velnias galvoj, ir del to, kad rozancius rankoj, velnias uodegoj, ir del to, kad ji, tik koja is lovos iskelus ir savo pazastis pauoscius delto iskoneveikia visa tvarinija, neisskiriant anei esatenu gyventoju. Einu nusipirksiu indulgenciju ir uz visas savo ateities nuodemes, kad kartais nepakliuciau i pragara.

125845. Noė dvasiškajam tėveliui2008-07-30 19:20
Kito vardu rašau tik tai, ką jis pats dažnai kartoja ir kam pritaria. Negi nė dabar nesupratai? Tai kas linkęs į veidmainiavimą? Ir apskritai atsibodo. Paskaityk, po palme, katekizmą (gerą), permąstyk viską iš naujo.

125846. Noė dvasiškajam tėveliui dar kartą, nors jau mirtinai atsibodo (dėl125844)2008-07-30 19:24
Apskritai geriausia būtų, kad išsiblaivytum, po palme.

125847. po palme(musasi i krutine)2008-07-30 19:29
ir atsiprasau taves, mergele svenciausioji, kad niekaip negaliu issiblaivyti, nes kuo tu daugiau, tuo as labiau

125848. ...2008-07-30 19:29
noja, ko čia putoji ir blaškais, kaip darbas sekas ar jau pradėjai erikos str narpliot? ir visiem aiškint kas prie ko, a?

125849. ...2008-07-30 19:32
o tu, palmeri, kada savo eilinį tomelį išleisi, kaip, ar bibliotekėlė plečiasi? taigi puikus jazmenas esi. suprantu, kad smagu, bet rimceu atsinešk į kūrybą ir gal kokį pulicerį į šatėnus partempsi?

125850. po palme(visas nusvites)2008-07-30 19:32
katekizmas gerai, o svenciausioji, bet tavo zodeliai yra patys geriausi, stai jau ir gerti lioviausi, ir gryba pjauti, belieka tik katekizma skaityti ir viskas susitvarkys savaime. Kaip gerai, kad katalikai turi tokia burtu lazdele, visai kaip H.Poteris, sumosikavai/paskaitei ir viskas susitvarke. Labai tau aciu uz viska, atsiprasau, kad tau atsibodau, bet juk tu turi pasidziaugti mano atsivertimo vaisiais.
visad tavo
sakalelis

125851. po palme>tritaskiui2008-07-30 19:36
pulitzeris but gerai, bet kad va, anot noe`s niekaip negaliu issiblaivyt. Ir kaip ji pamato, tai zvitrios akys, uz juru mariu, kaip per sviesta.

125853. Noė po palmei2008-07-30 19:49
Na, gerai, jei nenori katekizmo, tuomet eik darbuotis Bažnyčios fiziniam kūnui, juk tikrai išeis kas nors apčiuopiamo.

125856. Paštininkas2008-07-30 21:36
Stebiuosi ir neatsistebiu, ko jūs neperkeliat savo dialogų apie nieką į asmeninius paštus, juk Melnikas šitoje diskusijoje seniai numiręs.

125857. ...2008-07-30 21:41
nieko, redakcija irgi pasitemps.

125860. po palme2008-07-30 22:42
apie nieka?! Juk noe kelia labai prasminga maishta. Tiesa pasakius tai tikrai atsiprasau, pats apie tai pagalvojau, atsiprasau autoriaus.
po palme

125894. Dede 2 Pastininkas :-( 2008-07-31 09:39
Nagi susirinko vaikinai ir merginos,uz kuriu "is dvasios kylanti maishta" straipsnio autorius regis pasiryzes savo galva ant eshafoto guldyti,ir pradejo savo asmenini intymiai saldu flirta apie "masturbacija kampe ant zirniu","cielkutes","gal tu praktikuojantis ginekologas?","liaukimes pykesi,Toto","as kartais taip supykstu,kad nebekontroliuoju saves"...,etc. Vargsas don kichotas Melnikas! Juk taip stengesi. Ir apie laisve,ir apie amzinas vertybes,ir apie kultura parase... Matyt tikejosi prasmingos ir kulturingos diskusijos.Bet sitie issilaisvine nuo nekenciamu panciu zmones ji pati uz borto ismete.Jei autorius nuosirdus pats su savimi,jie turetu buti visikai teisus.

126086. nuomonė :-) 2008-07-31 16:37
Geros autoriaus intencijos. Reikalingas, verčiantis susimąstyti straipsnis. Ypač jo pirmoji pusė. Tik labai jau viskas plaukia paviršiumi, jokios priežasčių analizės -tik konstatavimai (aišku, ir tai neblogai) . Suplakama viskas į vieną: ir laisvė, ir maištas (maištas maištui nelygus), ir keistumas; ir Kristus, ir Diogenas, ir Mekas. Nerimta bandyti sutapatinti labai skirtingus, net priešingus dalykus.

126087. ...2008-07-31 16:40
splendid, baby.

126088. ...2008-07-31 16:44
klausyk, nuomone, siūlau lįst po triedtaškiais ir dirbt toliau.

126463. uuu2008-08-01 23:47
dar parašykit panašiai, noriu paskaityti

126480. 2 Dede2008-08-02 11:12
o tamstelė korumpuotą isteblišmentą laiko etalonu? matyt, savo atkato dalį gaunat?

126565. Dede to 2 Dede :-( 2008-08-03 08:12
Jeigu galima butu,tai gal kiek smulkiau apie "atkata".Nepagavau minties.

126599. bevardis2008-08-03 13:48
Labai eklektiškas straipsnis. Daug emocijų, susitapatinimo su asmens kodu ir pirštų antspaudais, nors sielojamasi dėl dvasios, kuriai neprilipinsi jokių kodų nei pirštų antspaudų.

126635. haribo2008-08-03 22:36
pastininkas taisus-kas cia vyksta? visada sitiems logarejiniams liurbiams siulau i delfi.

146351. cypa :-) 2009-01-13 19:11
gerai

146771. jooo2009-01-16 17:49
Laisve yraq supratas butinumas! Autoriui patariu atsisakyti asmens kodo ir neskraidyti lektuvais. patartina ir kompiuteriu nesinaudoti. Laisvas pagal ji gali buti tik gyvendamas miske ir misdamas savo maistu...

158738. Aira :-) 2009-04-29 19:49
O kam reikia viską brukt į tas duomenų bazes? Ką, jie nemato, kad paso nuotraukoj tas pats žmogus? Galų gale, reikia truputį košės galvoj turėt, kad žvilgtelėjęs į DNR baltymo sudėtį galėtum kažką pasakyti. Galų gale, tai ir labai nepatogu. Asmeniškai nesutinku, kad valstybė atima mano visą asmeninę laisvę, bet sutinku, kad atima nemažą dalį jos. Tik kaži, kodėl valsybė kontroliuoja žmogų? Nes nepasitiki. Anksčiau, pavadinkime tai "laikais, kai dar nebuvo paso", žmogus gyvendavo sau. ruošdavo maistą pats, dirbdavo sau pats. Bet dabar, kai klesti kontrabandos, kai žmonės tik ir žiūri, kaip čia dirbt nelegaliai ir pabėgt nuo mokesčių... Kai vis daugėja nusikalstamumo, kai vis daugėja auklių, tvirkinančių vaikus.. Ar valstybė gali leist sau nenaudot tokių priemonių, kaip telefono pokalbių klausymas, kameros namuose? manau, kad žmonės patys nemoka gyventi bendruomenėj, nes yra pernelyg dideli egoistai, tokiu elgesiu prisiprašę didelės kontolės, užsitarnavę nepasitikėjimą. O valstybė... Ji pati nėra kalta savaime. Sistemos principas gal ir visai teisingas, bet jį valdo ne kas kitas, kaip tie patys žmonės.

158743. valio :-) 2009-04-29 20:45
Jūs šlykštūs, komentatoriai... Pms? O staripsnis patiko, pasirodė gana įžvalgus,gal vietomis perlenkta lazda. Bet geras.

Rodoma versija 35 iš 35 
0:16:02 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba