ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-02-29 nr. 883

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RENATA ŠERELYTĖ. Egzistuoju – vadinasi, turiu skaityti (11) • LAIMANTAS JONUŠYS. Apie amžiną kultūros mirtį (10) • UGNIUS MIKUČIONIS. Kai ne mūzos, o pelės lanko... (6) • -kp-. Sekmadienio postilė (22) • FRANK FUREDI. Politikai, ekonomistai, mokytojai... (3) • DMITRIJ BYKOV. Tarybinės literatūros sugrįžimas (3) • EGDŪNAS RAČIUS. Apie žydus Kurane (2) • SIGITAS GEDA. Pražilę varnėnai (3) • RENATA DUBINSKAITĖ. Medija vis dar yra pranešimas (3) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XL) (2) • GIEDRĖ SIMANAUSKAITĖ. Berlynas vasarį (1) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (18) • LIUDA RUSECKIENĖ. Mokytojo metskaitliaiMIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ. Išvykimo nuojauta (5) • LIBERTAS KLIMKA. Kaziuko mugė seniau ir dabar (3) • JUOZAS SAVICKAS. Nepasidavėme – dainavome ir šokome (1) • MARIUS PLEČKAITIS. Eilės (5) • AURIMAS DAČIOLA. Eilės (5) • EGLĖ GELAŽIŪTĖ. Eilės (4) • DONATAS PAULAUSKAS. Miestas (3) • visas mano laikas Viešpaties apskaičiuotas tobulos sekundės tikslumu... (340) • 2008 m. kovo 7 d. Nr. 10 (884) turinys (2) •

Sekmadienio postilė

-kp-

[skaityti komentarus]

IV gavėnios sekmadienis (Jn 9, 1–41)

  Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.

      Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė,
      kolei diena.
      Ateina naktis,
      kada niekas negali darbuotis.
      Kol esu pasaulyje,
      esu pasaulio šviesa!“

  Tai taręs, jis spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam: „Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje.“ (Išvertus „Siloamas“ reiškia „Siųstasis“.) Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė: „Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas?“ Vieni sakė: „Tai jis.“ Kiti: „Visai ne, tik į jį panašus.“ O jis atsakė: „Taip, tai aš.“ Tada jie klausė jį: „O kaipgi atsivėrė tau akys?“ Jis išpasakojo: „Žmogus, vardu Jėzus, padarė purvo, patepė juo mano akis ir pasakė: „Eik į Siloamą nusiprausti.“ Aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau.“ Jie vėl klausė: „Kur jisai?“ Šis atsakė: „Nežinau.“

  Tuomet jie nusivedė buvusį neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino: „Jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau, ir dabar regiu.“ Kai kurie fariziejai kalbėjo: „Tas žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo.“ O kiti sakė priešingai: „Kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius ženklus?!“ Ir jų nuomonės nesutapo. Tuomet jie ir vėl klausia buvusį neregį: „O ką tu manai apie vyrą, atvėrusį tau akis?“ Šis atsakė: „Jis pranašas.“

  Žydai nenorėjo tikėti, kad jis tikrai buvęs aklas ir praregėjęs. Jie liepė pašaukti praregėjusiojo gimdytojus ir ėmė juos tardyti: „Ar šitas jūsų sūnus, kurį sakote gimus aklą? Tai kaip jis dabar regi?“ Jo tėvai atsakė: „Mes žinome, kad jis mūsų sūnus ir kad jis yra gimęs aklas. O kaip jis praregėjo, mes nežinome, nei kas jam atvėrė akis, nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir pats tegul kalba už save.“ Tėvai šitaip pasakė bijodami žydų. Mat žydai buvo nutarę, jog kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas iš sinagogos. Todėl jo tėvai pasakė: „Jis suaugęs, klauskite jį patį.“

  Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusį neregį ir pasakė: „Šlovink Dievą! Mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis.“ Jis atsiliepė: „Ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Viena žinau: buvau aklas, o dabar regiu.“ Jie vėl klausė: „Ką jis tau darė? Kaip jis tau atvėrė akis?“ Šis atsakė: „Aš jau sakiau, tik jūs neklausote. Ką dar norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais?“ Tada jie išplūdo jį, sakydami: „Tai tu esi jo mokinys, o mes – Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozei yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas, mes nežinome.“ Žmogus jiems atsakė: „Tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. O juk jis man atvėrė akis! Žinome: Dievas nusidėjėlio neišklauso, bet jei kas yra pamaldus ir vykdo jo valią, tokį išklauso. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis! Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus padaryti.“ Jie užriko ant jo: „Tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti?!“ Ir išvarė jį lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk, ir susitikęs paklausė jį: „Ar tiki Žmogaus Sūnų?“ Šis atsakė: „O kas jis, Viešpatie, kad jį tikėčiau?“ Jėzus tarė: „Tu jau esi jį matęs, ir dabar jis su tavimi kalba.“ Žmogus sušuko: „Tikiu, Viešpatie!“ ir parpuolęs pagarbino jį. O Jėzus prabilo:

      „Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo,
      kad neregiai praregėtų,
      o regintieji apaktų.“

  Prie jo esantys fariziejai, tai išgirdę, paklausė: „Tai gal ir mes akli?“ Jėzus atsakė:

      „Jei būtumėte akli,
      neturėtumėte nuodėmės,
      bet štai jūs sakote: „Mes neakli!“
      Taigi jūs kalti.“


Kol esu pasaulyje

Šiame skaitinyje Kristus ir vėl nesiskaito su Įstatymu, gydo ir moko, yra šmeižiamas ir kaltinamas, kaltina pats. Daug mums įprasto žmogiškumo (Menschlich, all zu menschlich, – sakytų Nietzsche): lėkštumo, nereikalingo triukšmo ir aiškinimosi. Bet laimi dieviški dalykai – Kristus išgydo neregio akis purvu, iš kurio jo Dangiškasis Tėvas nulipdė Adomą, o skaitinio pabaigoje blyksteli eschatologinės rūstybės šviesa. Galime teigti, kad šioje ištraukoje glūdi visos Evangelijos esmė.

Kristus praveria žemiškosios egzistencijos plyšį ir kalba žmonėms dieviška, tačiau jiems suprantama kalba. Visa ji sukoncentruota į eilutes: „Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!“ Turime ir savęs paklausti: „Kam įpareigoja buvimas šiame pasaulyje?“ Tai kone pagrindinė visų religijų ir filosofijų problema. Mums buvimas pasaulyje dažnai reiškia neišvengiamybę, atsiskyrimą nuo amžinųjų vertybių, pasinėrimą į vis greičiau susidėvinčių daiktų terpę, netikrus malonumus. Buvimą pasaulyje dažnai suvokiame kaip pasyvumą, priklausomybę nuo dalykų, kurių negali keisti pats, gyvenimo standartų paisymą, ištikimybę normoms ir vertybėms.

Tuo tarpu Kristaus gyvenimas yra aktyvus, jame tarsi veidrodyje atsispindi Dangiškojo Tėvo veikla. Pažeisdamas šabą ir jo metu išgydydamas žmogų, Kristus parodo, kad dieviškasis gerumas ir misija nepaiso įstatymų, sudarančių mums kliūčių džiaugtis gyvenimu. Pažeisdamas, sulaužydamas įstatymą, Kristus jį atnaujina ir priverčia neregį praregėti. Neregys nesutrikdamas šlovina Dievą ortodoksų akyse – bet tai jau antrinės svarbos dalykas, nes didysis pokytis – praregėjimas – yra jau įvykęs.

Visi esame kviečiami aktyviai skelbti kitokį pasaulį, gilesnį ir kartu laisvesnį. Tam nereikia ypatingų galių – tereikia liudijančios dvasios ir ištikimybės Kristui. Jei jau norime kopijuoti Kristų – galime perimti jo aktyvaus gyvenimo, vitališkumo sampratą. Jį kopijavo daug religinių, politinių ir kultūrinių revoliucionierių. Kristus pats sudaro precedentą nusistovėjusio status quo dieviškai alternatyvai ir kviečia juo sekti. Kovoti, keisti pasaulį galime ne tik nusigręžę nuo Dievo ir sugriovę „stabus“, bet ir laiminami Kristaus, dieviškojo įstatymų nepaisytojo.

Neturime būti varžomi būtinybės, to, be ko tarsi neįsivaizduotume gyvenimo. Turime dalytis džiaugsmais, siekti pasaulio tobulėjimo ir kartais nebijoti išlikti akli bei kurti – akli šio pasaulio blizgučiams, kurti vienadieniam triukšmui. Ne pasyvi, vegetuojanti būtis, o tikras gyvenimas yra tai, kur mus kviečia šio sekmadienio Evangelija.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


111576. ivs 2008-03-05 06:01
va va va. uzciuopta tai, kas man atrodo labai svarbu - maistingume nuolankumas. istatymu nesilaikyme - paklusnumas Istatymui. nuolankume - laisve. tas tikejimas tai toks chytras dalykas, tarsi gincytumemes del to, kuri klepsidros dalis tuscia, o kuri pilna. patys juokingiausi yra tie, kurie manosi zina. zinojimas yra tik momentas, taskas laike. remtis tuo, ka zinai - tai nejudeti is vietos, negyventi. bltz, kaip sunku nenusineketi!

111581. uuu2008-03-05 08:27
apie žemiškus dalykus neįmanoma visko žinoti, o kažkas galvoja, kad čia žinojimo gali užtekti

111589. Christian rebel2008-03-05 09:49
Tikras maištas - tai maištas ne prieš taisykles, bet prieš tų taisyklių nesilaikančią visuomenę (pvz., prieš krikščionimis save vadinančius, bet gyvenančius poligaminį gyvenimą individus, etc.). Kaip ir senieji pranašai, tikrieji maištininkai kviečia visuomenę grįžti prie tikrųjų vertybių ir moralės normų. Būtent todėl tikrieji maištininkai yra nekenčiami visų hedonistų, kurie patys dažnai dedasi maištininkais, idant paskui save patrauktų nesubrendusius individus ir galiausiai sukompromituotų maišto idėją.

111623. cc2008-03-05 20:03
Man regis, kad visi pamokslai, šv. Rašto aiškinimai, yra sudaryti pagal vieną šabloną. Būkite akli, būkite naivūs kaip vaikai, būkit nevalingi.Tada įtikėsite. Suprantama, kad sveikas,ryžtingas,valingas, analizuojantis, stiprios dvasios žmogus vargu bau įtikės pasakomis. Ir toliau - naudojamasi žmogiška silpnybe- godumu. Aiškinama- įtikėjęs būsi gausiai adovanotas. Po mirties, žinoma. Kas gi atsisakys būti dešimteriopai apdovanotam? Ta puikiai demonstruoja loterijos- milijonas už 2 litus. Geriau būtų gyvam gauti, bet ką padarysi. Dar pagąsdina - jei netikėsi - amžinai degsi pragaro liepsnose. Ragaišio ir botago principas. Kai kurios pasakojimo detalės sukelia juoką ir pasibjaurėjimą- spjovė žemėn, padarė purvą ir patepė akis.

111663. Katė2008-03-06 08:07
Tai palyginimas. Aklas ir regintysis. Tik aklas gali praregėti, nes jis patyrė stigmą. Žmogus kažką suvokia tik tada, kai likimas jį priverčia išeiti iš sočiųjų, patenkintųjų būrio...

111666. cc - Katei2008-03-06 09:40
Visai teisingai pastebėjai. Tikėjimas besijaučiantiems nelaimingais,yra tas šiaudas skęstantiems. Lietuvoje dar nėra šeimos psichologų. Lieka bažnyčia.

111678. Katė2008-03-06 13:06
Geriausias pschologas esi, žmogau, sau pats. Jeigu jau labai užknisa, reikia stabtelėti ir gerai apgalvoti, kas čia ne taip. Pamatysi, kad pats ne taip į pasaulį ir į save žiūri. Keisk žiūrėjimo kryptį. Patikėkit, tai laaabai padeda.

111681. cc2008-03-06 14:15
Aš tai ir darau. Bet kai kada labai praverstų paguodžiantis, padrąsinantis, nuraminantis žodis iš pašalies. Ne visada būni ąžuolu. Kai kuriais momentais - netoli sukęžusio baravyko. Visom prasmėm. :)

111684. Katė2008-03-06 16:56
Bet baravyko :)) O tai jau šį tą apie asmenį sako.

111691. cc - Katei2008-03-06 20:57
Paguodei. :))) Nors jaučiuosi puikiai, bet vistiek ačiū. :)

111704. ivs 2008-03-07 04:28
as kitaip matau. nors yra tiesos ir cece zodziuose, bet faktai rodo ir visai ka kita. daug sveiku, ryžtingu, valingu, analizuojanciu bei stiprios dvasios žmoniu yra tikintys, o tarpe netikinciu labai daug skystu, depresuojanciu asmenybiu, be valios, be ryzto ir nelaimingu. taip kad ne cia kampas.

111707. cc - Ivs2008-03-07 08:41
Taip, Ivse. Tu visiškai teisi. Aš apie tai esu pagalvojęs. Bet kur kampas? Seniai mėginu tai išsiaiškinti, bet niekaip nepavyksta. Atsakymas, kad tai ateina staiga, netikėtai-nelabai įtikina. Kodėl man neateina? Niekaip negaliu suprast. Gal sveikiems,ryžtingiems, valingiems, stiprios dvasios žmonėms tai ateina jų silpnumo, negandų , nelaimių metu? Po to lieka visam laikui?

111708. toto2008-03-07 08:59
Kitą kartą, prieš fantazuojant, pasidomėkite oficialia statistika.

111713. Katė2008-03-07 13:00
Aš manau, kad klausimas tikintis ar netikintis iš esmės neteisingas. Visi mes tikime esant kažkokią aukštesnę jėgą. Biblijos tekstai, jeigu juos skaitysi paraidžiui, yra naivūs. Pvz., aš turiu melstis, laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų, kad po mirties patekčiau į dangų. Primityviai sąmonei gal tai ir tinka, bet man nepriimtinas toks Dievas, panašus į Kalėdų senelį. Biblija - tai gyvenimo filosofija, bandymas paaiškinti, kaip reikėtų elgtis ir gyventi, kad neprikiaulintum šiame pasaulyje, kad neužtrauktum negarbės ne tik savo šeimai, bet ir savo genčiai, ir tautai, ir pasauliui.Bažnyčia yra ritualų saugotoja, perduodanti juos iš kartos į kartą. Ji padeda žmogui susikoncentruoti, susikaupti tiek gyvenimui, tiek maldai, tiek atgailai. Dievas tikrai yra, tik mes nežinome, koks jo pavidalas. Tikriausiai jis neturi pavidalo, jis - tik jėga, energija...Pavidalą jis turėtų tik tuo atveju, jeigu mes, žemės gyventojai, būtume kitų gyvų būtybių kosmose eksperimentas. Apskritai tai aš Dievą suvokiu kaip pusiausvyros dėsnį. O jis tikrai veikia (tas dėsnis).

111714. cc - Katei2008-03-07 14:41
Jei tai dėsnis, tai tegul jis sau veikia. O moralės principai jau buvo pirmykštėje ir kitose bendruomenėse dar šimtus, tūkstančius metų prieš krikščionybę, kuri apsiskelbė vienintelė teisinga religija. Net tarp vilkų galioja tam tikros moralės (bendravimo) normos.

111716. Katė2008-03-07 15:02
Dievas veikia seniau nei Biblija,seniau nei žmogus, tai akivaizdu. Tiems, kurie turi Dievo kibirkštį širdyje, ir be jokių šventųjų raštų aišku, kas yra padoru, kas ne. Ta kibirkštis gali ir užgesti. Gali ir vėl įsižiebti. Man regis, kad aš turiu šiokį tokį žiburėlį. Bent kol kas.

111717. :)2008-03-07 15:05
kaip bebūtų, bet Dievas yra asmuo.

111728. Katė2008-03-07 17:03
Ne vienas - trys.

111732. cc - Katei2008-03-07 18:39
Aš neturiu širdyje kibirkšties, nes netikiu į jokį Dievą, nebent Dievu pavadintumėme traukos ar magnetinio laukų jėgas. :))) Arba žaibą, lietų ir t.t. Bet kam to reikia? Žmogus davė šiems konkretiems reiškiniams konkrečius pavadinimus. Mano širdis kieta kaip deimantas ir šalta kaip Mėnulis. :)

111767. AišV2008-03-08 03:17
... niekaip nesuprantu, kodėl čia tiek daug komentarų. Hm, matyt pasenau.

Bet pienburnės netraukia vis tiek, norsisi su intelektualia ir patyrusia. Ką, esu iškrypėlis?

111770. ivs 2008-03-08 04:49
ot megstu paskaityt Kates komentarus.

111772. mie - aisv2008-03-08 09:36
taip.

Rodoma versija 30 iš 31 
0:08:18 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba