ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-08-21 nr. 953

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RIČARDAS ŠILEIKA. Aktualijos (6) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Iš senminčių turgaus (23) • -gk-. Sekmadienio postilė (13) • Su dailininku MIKALOJUMI VILUČIU kalbasi Mindaugas Peleckis. Filosofija vietoj šampano, arba Gyvenimas greitas, o ilgesys ilgas (13) • ROSS DOUTHAT. Popiežiaus drąsumas (4) • PHILIP JENKINS. Reforma evangélica (1) • SIGITAS GEDA. Skruzdėlė ir vertikalė (21) • PETRAS REPŠYS. Apie bičiulius grafikus (15) • RUXANDRA NICULESCU. Eilės (2) • LAIMANTAS JONUŠYS. Kas labiau meluoja? (32) • MARIUS PLEČKAITIS. Kauno psichodelika (6) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (6) • Grybai, miško uogos – Dzievo rasa (6) • ILONA JANULIENĖ. Nerecenzija, arba veisiejai (2) • VALDAS PATUMSIS. Kirminukas (3) • MICHAIL ŽVANECKIJ. Humoreskos (5) •

Skruzdėlė ir vertikalė

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]


2007 metai

Tai, už ką turiu atsakyti


Šiandien V., perskaičiusi mano 2005 metų vasario dienoraščius (skelbiamus „Š. A.“), sukritikavo skyrelį apie amazones. Girdi, netiesa: krūtį joms nupjaudavo todėl, kad tekdavo tampyti labai sunkų ginklo dėklą... Turiu pasitaisyti. O mūsų dienomis egzistuoja moterų organizacija „Amazonės“. Tai moterys, kurioms operuotas krūties auglys.
Mano galva, tai jau perkeltinė prasmė, su istorinėmis amazonėmis sunkiai siejama. Panašiai kaip kad „Plekšnė“, jungianti 150 moterų. Jos prezidentė Giedrė B. kalbėjo Karininkų ramovėje šeštadienį, minint 11-ąsias Dž. Dudajevo žūties metines.
Kodėl vyrai nesiburia į kokius nors „Centurionus“ ar „Kentaurus“?
Moterys l. jautriai reaguoja į bet kokią pastabą ar užuominą. Vyrai turėtų tai dėtis omenin. Pačios gi tuos vyrelius deda į šuns dienas... Vyrai tik juokiasi.

Dvigubos pilietybės klausimas,


kurio lietuviai niekaip neišsprendžia. Tie, kurie išvažiavo arba išvažiuoja iš Lietuvos, prarado arba praranda pilietybę.
Lietuvai labai trūksta darbininkų. Daugelio profesijų, daugely sričių. Iš kur jų bus? Atvažiuos iš Rytų, iš dar skurdesnių kraštų, svetimo mentaliteto.
Yra proga mąstyti, kad... didžiuma emigruos. Po 20 metų Lietuvoje bus visai kita populiacija, tam tikra prasme „Lietuva be lietuvių“.
Mes išties esam „tranzito kraštas“. Tie, kurie jau „prinokę“, taps europiečiais ir amerikiečiais. Gudus, ukrainiečius, kinus ir t. t. mes prusinsim ir versim vakariečiais...
Betgi? Kas tie „mes“?

Dar apie Jelcino mirtį ir jį patį


Pirmasis Rusijos prezidentas, kuris po dviejų kadencijų pasitraukė pats. Atsiprašė dėl padarytų klaidų.
M. Gorbačiovas šiandien kalbėdamas apie jį (po užuojautos velionio šeimai) pasakė, kad „Jelcinas turi Rusijai didelių nuopelnų, bet padarė ir didelių klaidų“.
Taip ir knieti paklausti: „O pats?“
Kas jų nepadarė!

Didžiulis žydintis medis

    Vis dėlto tatai slyva.
    Visa visutėlė balta.
    Nuo galvos iki kojų...

    Slyva, atleisk.
    Nei šį, nei tą
    Apie tave aš galvoju.

Jelcino frazės


– Imkite suvereniteto tiek, kiek prarysite! – sakė jis regionams.
Vietoj Gorbačiovo „perestroikos“ jis ėmė vartoti žodžius „demokratija“ ir „rinka“.
Apie Baltijos kraštus:
– Šių kraštų aneksija buvo niekšybė...
Beje, tas pats Jelcinas 1994 m. paskelbė karą Čečėnijai ir 1999-aisiais perdavė savo įgaliojimus enkavėdistų lyderiui V. Putinui.
Jis buvo didelis ir nesuprantamas, kaip ir jo šalis (kažkieno charakteristika).
Jelcinas nebijojo tarti rūsčių žodžių Gorbačiovui.
Jį palaužė alkoholis ir socializmo stabai. Lietuviai naudojo (politiniame žaidime) Jelcino kortą, o Jelcinas – lietuvių kortą...
Mes buvom didelių žaidimų sūkuryje.
Jelcino frazė Juozui Budraičiui (per kultūrininkų susitikimą Maskvoje):
– Kokia gera degtinė buvo Lietuvoj!

Balandžio 24, antradienis


Pasakėčių likimas


Netiesa, kad jos išnyko. Troleibuse girdėjau apie vilko ir lapės vestuves.
Susituokė, metus pragyveno, skiriasi. Teisėjas klausia (po metų):
– Kodėl gi skiriatės?
Vilkas:
– Kaip su ja gyvensi. Ji „riža“, pasileidusi, atvedė paršiuką.
Lapė:
– Netiesa, pone teisėjau. Aš auksaplaukė, temperamentinga, o paršiuką atvedžiau todėl, kad jis kasvakar grįžta girtas kaip kiaulė.

Apie sapnus


Senovės judėjų posakis: „Sapnas seka aiškintojo burną“, t. y. sapnai priklauso nuo aiškintojo. Išsipildo ne sapnas, o jo išaiška.
Antai moteris du sykius klaususi rabiną, ką reiškia sapnuoti sugriuvusią klėtį. Abu sykius rabinas sakė:
– Pagimdysi sūnų!
Taip ir buvo. Trečiąkart atėjusi nerado rabino. Jo mokiniai tą patį sapną aiškino:
– Palaidosi vyrą!
Taip ir atsitiko.
Dėl to aiškinti sapnus yra labai atsakingas, beveik šventas darbas. Geriau aiškinkitės patys, nes kiekvieno žmogaus sapnai turi individualų kodą.
Iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad esama ir tam tikro „objektyvumo“, t. y. to, kas nepriklauso mums.
Giliau glūdinti tiesa ir tikrovė, jos apreikštys. Lyg sąmonė užbėgtų mums už akių – į priekį.

Balandžio 25, trečiadienis


Atminai


Perfrazuotas indėnų poeta: „Mano širdies titnagas (eina poilsio) tavo krūtų (svarainių) giraitėj...“
Arba tiesiog:
    Mano širdies titnagas
    Tavo krūtų svarainiuos.
       Įrėža troleibusų stotelėj)

Pradžios


Kaži kodėl šiandien, kai viskas sprogsta, virsta per kraštus (pavasarėja!), pagalvojau, kad vienas man pačiam reikšmingas eilėraštis:
    Buvau į Lietuvą išėjęs,
    ten paukščiai, moterys ir vėjas...

imasi iš... Prano Vaičaičio:
    Ir grakščios tos šalies merginos
    Ten žydi vis kuo nopuikiau...
    Šalis ta Lietuva vadinas.
    Bet aš – neilgai ten buvau...

Tas „buvau“ man pačiam l. reikšmingas. Prisiminiau ir tai, kad prof. Volteris Peterburge egzaminuodamas bene Būgą paklausė apie Vaičaitį: „Ar jis buvo poetas iš pašaukimo, ar iš knygų?“
Gerai, kad studiozas pataikė atsakyti:
– Iš pašaukimo!
P. S. Vaičaičio „bėda“ – jaunas mirė, nespėjo atsiskleisti. Viskas liko savotiškam gemale. Esam šiauriniai žmonės, kaip šiaurinės gėlės – šalnos viską pakanda. Stoka sužydėjimo, subrendimo, derliaus.
Kuris iš mūsų rašytojų turėjo „Boldino rudenį“?

Balandžio 26, ketvirtadienis


Apie sielą


Nuo Aristotelio laikų yra daug atsakymų tiems, kurie tvirtina, esą siela yra kažkas nežemiška, nemedžiagiška. Deja, yra daugybė kitokių atsakymų. Man patinka, kad ir Henry Millerio papilda (tegul ir poetinė!) „Ožiaragio atogrąžoje“:
„Gyvybė suspaudžiama į sėklą, kuri yra siela. Sielą turi visa kas, taip pat ir mineralai, augalai, ežerai, kalnai, uolos. Nėra nejautrių daiktų, net žemiausiame sąmonės lygmenyje.“
Galgi įdomesnės kalbos mūsų laikais apie sąmonę ir atmintį? Apie tai, kas dugne...

Erotizmai


    I
    Važiuoju namo.
    Mano penis
    Per mėnesieną
    Skverbiasi į tave.

    II
    Ech tu, Lao Czi,
    mano takas per kalnus
    siauras ir ilgas,
    ar neprapulsi nakties žabanguos?

    I
    Mano penis
    Pripildys tave mėnesienos.

    II
    Ankstyvą rytmetį
    Aš suplaksiu omletą
    iš mėnulio šviesos
    ir pirmų spindulių.

Ramybės zona


Jau kelintąsyk pagalvojau (gulėdamas po dideliu švitinimo gaubtu): tik čia jaučiuosi saugus...
Nors žinau: čia yra kenksminga, galbūt mirtina spindulių dozė.
Galinga savinaika, kurią pats prisišaukiau. Pirmiausia pats, paskui – įsijungė kiti, galop – visa naikinimo sistema. Tebūnie, dass muss sein, dass muss sein!
O vis dėlto koks turi būti gyvenimas, jeigu žmogus ramus jaučiasi tik mirties glėbyje. Tegul sau žydi klevas palei upę, tešviečia jums jo karoliai.
Ir Aristofano šypsnys („Varlėse“?):
– Kas žino, gyventi ar mirti?!

Genetinis kodas


Anksčiau sakydavom, kad tai yra „kraujyje“. Žmonės, kurių proproseniai, seneliai, tėvai emigravo iš Lietuvos kaži kada. Dabar atvažiavę į Lietuvą jų vaikaičiai sako:
– Toks jausmas, kad iš čia niekad nebuvau išvykęs. Visą laiką čia gyvenau...
Tai beveik mistiška (ar mitiška).
Atsikartojimai.
Lietuviškai jau nekalba arba labai blogai kalba, o jaučia tą patį kaip ir mes.

Kaina


Neteisybė, kad ką nors kam nors Dievulis „veltui duoda“. Už svarbiausius savo gyvenimo darbus užmokėjau – artimųjų mirtimis ir siaubinga savo paties negalia.

Tai, ko nežinojau


Jeigu piktybinis auglys smegenyse, tai naudojamos (švitinti) tam tikros kaukės. Mačiau jas nešiojamas ligoninės koridoriais. Kokių 35 metų vyriškis iš Šiaulių pasakojo, kad toji kaukė uždedama ant galvos ir pritvirtinama taip, jog „galvos nepajudinsi“.
Spinduliai nukreipiami tik į reikiamą tašką.

Balandžio 27, penktadienis


Netektys


Šįryt mirė M. Rostropovičius. Maskvos onkologinėje ligoninėje. Vis primindavo turįs ir lietuviško kraujo... Lenkijoje kažkuriose kapinėse, ten, kur palaidoti jo tėvai, yra iškaltas užrašas: „Rostropovičius, Lietuvos pilietis.“
1991 m. sausio 15-ąją per koncertą Ispanijoje pasakė, kad jo orkestras atliks Bacho kūrinį Sausio 13-osios aukoms Lietuvoje atminti. Po koncerto visa salė atsistojo pagerbdama... Ir dar begalę gerų darbų padaręs. G. K., kalbėdamas apie jį, priminė, kad tai buvo genialus žmogus visose srityse.

Geldą paveldą!


Apie Ročesterio grafaitį.
Tokia smagi panelė smuklėje jam atkiša savo krūtį:
– Pasivaišinsi?
Grafaitis:
– Dėkui. Jau vakarieniavau...
Moteris iš kekšyno. Išminties pamokos:
– Jei vyriškiui labiau parūpsta moters dvasia nei jos papai, tai toks vyriškis turės bėdos.
Jos galva, vyrai per gyvenimą myli bent trejetą kartų. Skirsto pagal meilės „rūšį“:
1) kaip žinduklis (kūdikystėj),
2) viskas baigiasi vedybomis (vedybų meilė),
3) toji, kai „pauostęs moters“ užuodžia ir mirties smarvę...
Grafienė:
– Gerti gali bet kas!
Grafaitis:
– Tačiau tik nedaugelis pasiryžta gerti tiek kiek aš ir su tokiu azartu...

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


168845. Lorca2009-08-26 21:48
Gražus žodis - atminai.

168846. archyvaras2009-08-26 22:00
Genijus ir kasdienėje išmintyje, ir eilėse, ir kalbėjime apie...erotizmus("mano penis pripildys tave mėnesienos").

168853. Dapchan2009-08-27 05:51
Ne erotizmas,o vulgarizmas.

168858. va toks2009-08-27 09:51
Kodėl S.G. tekstai it būtų iškalti akmenyje? net ir banalybės atrodo lyg išmintis. atsimenu, seniai, mokykloje, niekaip nesugebėdavau mintinai išmokt jokio prievartinio trumpučio eilėraščio. po to atradau poetus: po sportų, gertynių, muštynių, ištvirkavimų, po nebaigtų lituanistikos studijų, suvokus, kad totaliai sukvailėsiu pas kažkokius bakenbarduotus gylius laikydamas politekonomijos įskaitas, po praradimų, pinigų ir jų stygiaus... O į negyvenamą salą pasiimčiau, ko gero, ne Bibliją, o S.Gedos dar sovietiniais laikais išleistą rinktinę. Ją tebemoku beveik mintinai...

168942. ragana Kornelija 2009-08-28 10:14
aš tai norėčiau paklausti: ar gali žmogus, dūręs peiliu dukrai (ar tik ne nužudyti norėjo?), rašyti poeziją ir ne poeziją? gal va toks iš 168858-to komentaro man atsakytų?

168974. Raganai Kornelijai2009-08-28 13:27
Vargšė buvai, vargšė ir liksi. Nedūrė jis tai dukrai, net nekepštelėjo. Panelė puikiai suorganizavo tėvo sužlugdymo akciją, - draugių ir giminaičių padedama?

168975. mie2009-08-28 13:28
dure nedure. uzmuse teva neuzmuse. gali rasyt negali. eikit jus gyvent savo gyvenimo supisti pasene sudziai.

168976. mie2009-08-28 13:30
betgi gyvenimas pragertas, prasportuotas ir praistvirkautas. tai nagai tiesiasi i svetimus gyvenimus.

168979. raganai Kornelijai2009-08-28 13:36
Kūryba ir poeto asmeninis gyvenimas-du skirtingi dalykai.Nori pavyzdžių? Kartą Briuselyje P.Verlenas dusyk šovė į savo draugą Rembo,kai šis nutarė jį palikti.Sužeidė,-dviem metams sėdo į kalėjimą.Apie S.Jesenino nuotykius,kuris išgėręs tapdavo nevaldomu(kaip beje ir E.A.Poe)visi taip pat gerai žino.Bet ne šitų poelgių dėka ,šiandien mes juos prisimename.Jei jie nebūtų turėję pragariškos nervinės energijos,vargu ar ką nors reikšmingesnio būtų sukūrę.Visada maniau,kad šedevrai atperka ne tik kūrėjų nuodėmes,bet ir pasaulio daromas beprotybes.Vienas Dievas žino,kokią atgailos kančią iškentė a.a. S.Geda.....Todėl nereikėtų nieko smerkt,nei dievinti.Visi mes esam ŽMONĖS! Mano nuomone,tokio beprotiško kūrybinio kibirkščiavimo kaip "26 rudens ir vasaros giesmėse",lietuvių literatūroje nebuvo!Nesu fanatiškas poeto gerbėjas,bet jo laidotuvių dieną praslydo mintis,jog laidojama Lietuvių Poezija...

168983. P.S2009-08-28 13:59
Yra graži rusų patarlė apie mirusį,-"Он уважать себя заставил".

168984. archyvaras2009-08-28 14:07
Neabsoliutinkime. Genialus buvo a.a. Sigitas Geda. Bet jis nėra visa lietuvių poezija. Puikūs poetai V.P. Bložė, J.Juškaitis, Aidas Marčėnas, kanonizuotas klasikas Justinas M.( jei pajėgtų išsižadėti ideologizuotų poemų savo, būt jam pačiam švariau) ir kt. poetai ir poetesos

168986. ragana Kornelija 2009-08-28 15:14
aš tai tik norėjau parodyti va tokiam, kuris po Cieškaitės poezija buvo raskolnikovas, kad abu jo veidai matosi :)

168987. Lorca2009-08-28 15:25
Man tai čia labai tiktų frazė : niekada nežinai...

168991. ragana Kornelija 2009-08-28 15:45
tai faktas, naivioji Lorca, kad ta frazė čia labiausiai ir tinka, kaip ir daugeliu kitų atvejų :) tik vis atsiranda norinčių kitiems uždrausti kalbėti, rašyti, galvoti... ir bando paslėpti tą savo piktą, draudžiančiąją pusę

168992. mie2009-08-28 15:47
na, kazkada gal ir zinai...

168996. Lorca2009-08-28 16:04
Šiaip bandau išmokti tolerancijos, nes laikau save labai kategoriška, ir neobjektyvia. Kai man kas nors patinka, paprasčiausiai, be jokių kodėl/už ką ir pan., tai ir randu kuo pateisinti, o jei ne - tada galiu ilgai ginčytis ir rasti "įrodymų" kodėl reikia teisti ar smerkti:) Man gražios abiejų čia minimų poetų eilės...Ir abu atvejai yra susiję su liga, todėl ir sakau, kad niekada nežinai, kuo susirgsi...

168997. vadinas2009-08-28 16:12
S.G. sirgo poezija.....

168998. Lorca su replika 2009-08-28 16:26
ir kai bendrauju virtualiai, vis tiek neišvengiu neobjektyvumo:) Smagiau, kai rašantys naudoja tą patį nicką, tada bent jauti - šypsos ar ne:)Čia toks kalambūras gavosi - anonimė piktinasi dėl anonimiškumo:))

169099. penis2009-08-30 11:19
taip taip, esu labai poetiškai erotiškas.

169142. Tik atsidusti2009-08-30 18:34
Kada nors, kai paaiškės visa tiesa, kaip kas buvo, o ne kaip rašė laikraščiai, o ta tiesa yra žinoma, tik dar nepasakyta, visokioms raganoms kornelijoms bus nepatogu už savo teiginius, kad ir kaip Sigoto Gedos nemėgtumėte. Neduokdie tamstoms tiek neteisybės, kiek pastaraisiais metais patyrė Sigitas.

171371. zb2009-09-30 01:43
Visa Gedos problema, kad jis iš viso neatgailavo, o bandė versti kaltę dukrai ir kam tik nori. Verlenas ir kiti - atgailavo.

Rodoma versija 26 iš 27 
0:07:49 Jan 17, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba