ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-08-28 nr. 954

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

RAYMOND QUENEAU (1903–1976). Poezijos menui (12) • LAIMANTAS JONUŠYS. Pilkais vasaros keleliais (8) • -gk-. Sekmadienio postilė (2) • SONATA ŽALNERAVIČIŪTĖ. Tūkstantis ir vienas arabiškas motyvas (II) (5) • ROLANDAS KAUŠAS. Neužmigusiojo pastebėjimai (191) • SIGITAS GEDA. Skruzdėlė ir vertikalė (22) • VIDAS POŠKUS. Sala (5) • JULIUS KELERAS. Eilės (7) • JADVYGA BAJARŪNIENĖ. Goethe – klajūnas ar keleivis? (3) • IZIDORIUS ŠIMELIONIS. Už kameros durų (4) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Muzika nenutils, tik ar nepritrūks skatikų? (14) • RIČARDAS ŠILEIKA. Penkių dienų vasaros ekspromtas (6) • Taip, taip, uzversime laiskais!! (283) • kokios nors šatėniečių kalbos apie ką nors (292) •

Sekmadienio postilė

-gk-

[skaityti komentarus]


XXII eilinis sekmadienis
(Jok 1, 17–18. 21b–22. 27)

Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų. Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu, kad būtume tarsi jo kūrinių pirmienos. Todėl, atsižadėję visų nešvarybių bei piktybių gausos, su romumu priimkite įdiegtąjį žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save. Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo, mūsų Tėvo, akyse yra: šelpti našlaičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu.

Popierinė fosilija

Jokūbo laiškas, toks nepanašus į Pauliaus laiškus: stilistiškai mažiau kampuotas, švelnesnis, ne tiek sangviniškai entuziastingas. Rašytas žydų kilmės krikščionims, gyvenantiems už Palestinos ribų. Kaip sunku dar kažką apie jį aiškinti, nes jis pats save aiškina ir daug erdvės nepalieka. Tik nesuprantu liturginių skaitinių parinkimo logikos – vis iškerpama sekmadieniui kokia drungnybė, o štai kokias nuostabias eilutes radau pirmoje laiško dalyje: „Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Tegul prašo, tvirtai tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis žmogus panašus į jūros bangas, varinėjamas ir blaškomas vėjo. Toksai žmogus tegul nemano ką nors gausiąs iš Viešpaties, – toks dvilypis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus.“ Seniau jos būtų mane erzinusios, o dabar – kaip balzamas širdžiai. Aišku, ne dėl leidimo kaulyti išminties (tikrai aš jos neprašysiu, kaip ir jokių kitų gerųjų savybių), o dėl jūros bangų, kurios vis labiau erzina aplinkiniuose. Raginimo vykdyti žodį galėjo ir nebūti, nes kai kurie vykdytojai juo smarkiai piktnaudžiaus. Bet gal toji misija, sukelianti bet kokio mąstančio žmogaus pasipriešinimą šviežių konvertitų kliedesiams, ir turi tokią prasmę – padėti „didžiulėliams“ ieškoti tiesos ir prasmės, atmetant deklaracijų transparantus. T. y. jeigu daugmaž racionalų žmogų ir papiktins kokio aktyvaus charizmatiko elgesys, nuo to bus tik dar geriau, dialogas ar recepcija vyks mintyse ar bent pasąmonėje. Su mažutėliais sunkiau: jie džiūgaus, skaitydami ateistų tinklaraščius, mat anie tinkamai rezonuos jų į pirmųjų komunijų palėpes užkištus religinius jausmus. Irgi nieko blogo, bent emocinis lygmuo bus pažadintas, vis arčiau galvojimo.

„Sergėti save nesuterštą šiuo pasauliu“ – štai priesakas, kuriuo praktiškai vadovaujasi dvasininkai ir atsiskyrėliai, galbūt ir visi tie ramybės ieškotojai, slenkantys bažnyčion kiekvieną dieną, dalyvaujantys būrelių veikloje ir ligi kvailybės adaptuojantys klero slengą kasdieniame gyvenime. Bet apie tai jau daug kartų kalbėta, atsibodo net kritikuoti, juo labiau nekęsti. Žmonės turi turėti galimybę išsisakyti, kad ir nemokėdami kalbėti: tik išsisakantys ir formuoja bendrą religinį naratyvumą, matuojamą ne savaitėmis ar mėnesiais, o dešimtmečiais ir šimtmečiais. Mišias pastaruoju metu vėl išklausau per radiją, nors kartais neapsikentusi ir išjungiu vidury pamokslo. Pasidairiusi autoritetų, matau, kad Vilius Orvidas irgi taip darydavo – neidavo į Prisikėlimo mišias. Ir tai nebūtinai nepakantumas perdėtam triukšmui, žodžio valkiojimo orgijoms, sociofobija ar tingumas. Tai kūrinių pirmienų, gimstančių iš tiesos žodžio, ilgesys. Nėra jų šventyklose, tiražuojamuose pamoksluose, katalikiškoje literatūroje. Jie atsiranda tik iš bekompromisio maldingumo, nereligingo žmogaus judesio, kai šis sušelpia vadinamąją našlę ar našlaitį (ir tai tik metafora) be noro paveldėti dangaus karalystę.

Turiu bičiulių, besigraudenančių nuo fakto, kad senamadiškos ilgosios gromatos su visais užraitymais nyksta kaip žanras: jas išstumia sakinio trumpumo žinutės. Gal tai ir stumia mus į fragmentiškumą, tačiau man to mirštančio žanro negaila. Kažkada esu išmetusi šūsnį laiškų, rusiškai rašytų armijoje tarnaujančio jaunuolio kažkokiai nepažįstamajai. Neskaičiau jų, bet ir negalėjau laikyti (gyvenom klaikiai mažame bendrabučio kambaryje, ir viską, net smulkius daiktus, reikėdavo suspausti), todėl išmečiau. Koks nemalonus jausmas galvojant, kad konteineryje atsiduria jausmai. Tada verčiau išmesti į amžinybę.

Ir nors Jokūbo laiške kalbama apie kūrinių pirmienas, sunku man amžininką, bylojantį teologijos simuliakrais ar religinėmis abstraktybėmis, laikyti pirmapradžiu Dievo kūriniu. Jeigu rašyčiau laišką šalia savęs gyvenantiems krikščionims ar kitatikiams, ar netikintiesiems (o tą neretai ir darau), tai juk ir įstingtų popieriuje lyg fosilija, informuojanti apie mano gimimą iš tiesos žodžio. Bet perskaitytų jį nebent kiti, vėliau. Visa laimė, ekskomunika duodama tik turintiems teologinį išsilavinimą, o aš – savamokslė.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


169315. po palme2009-09-02 22:29
kodel nieks nepagiria Giedres? as pagirsiu. Uz ieskojimus ir nebijojima persokt uzkrautas psichologines matricas.

169331. Houldenas2009-09-03 10:11
Ar gk - tai Giedrė Kazlauskaitė?

Rodoma versija 28 iš 29 
0:07:12 Jan 17, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba