ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-11-12 nr. 772

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (23) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Sutemose (112) • GEOFFREY WHEATCROFT. Ne tokia jau nuoširdi santarvėLAIMANTAS JONUŠYS. Bookerio premija – Johnui Banville’ui (18) • DAINIUS RAZAUSKAS. Šiaurės Atėnų tremtinė viduramžių Romoje (1) • SIGITAS GEDA. Karalienės sekretai (17) • VYTAUTAS STRAIŽYS. LietusPETRAS RAKŠTIKAS. Miniatiūros (1) • DŽUNA (3) • JŪRATĖ BARANOVA. Skaitymo malonumas (1) • JOHN WALSH. Keisti ir nuostabūs įvairių pasaulio kalbų žodžiai (2) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Prajovaruzija, arba Seksas ir miestasVIDAS POŠKUS. Fortai (1) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Lietuvą užplūdo čimčiakai žudikaiLAURA LAURUŠAITĖ. Knygų šventė RygojeIRENA SKOMSKIENĖ. Pietų vartai?VLADIMIR ŠINKARIOV. Tenai atgalLaiško faksimilė (1) • LAIŠKAI (213) •

Sutemose

GINTARAS BERESNEVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Vytautas Balčytis. Vilnius. Pilaitė. 2001

Sutemos gyvena visaip. Mačiau ne vieną. Jos džiaugsmingos, ateina kaip apeigos, atsineša save kaip daiktą. Viską parmuša, išguldo šviesos daiktus. Tai yra gal ir gerai. Gal ir ne. Nors gerai ar negerai – tai etika, o sutemos – tai dėsnis. O dėsnis yra anapus gėrio ir blogio, sako Marxas su Nietzsche nuo medžio šakos, pašneka apie homofobiją ir nukrenta ar nueina. Ką ten suprasi, tamsu už lango.

Sutemos lyg ir parodo, kad nieko nėra. Nieko, verto dėmesio. Kada jos užgriūva kur apsiniaukusiame kaime dairantis – išties keista, nes nieko nėra visai. Na, žvaigždėtą naktį būna kitaip. Galaktikos visokios vartosi. Daužosi viena į kitą. Tarytum turėtum pasijusti visiškas menkysta. Bet ne. Galima ištarti – niekai tos galaktikos. Aš taip kartais ir pasakau, atvirai. Neslepiu savo požiūrio. Manyje tų galaktikų kiek nori. Bent jau įtariu, kad taip turėtų būti. Tik yra vidinės galaktikos ir išorinės. Toks tad ir skirtumas. Ganėtinai menkas.

Bet šviesa – kitas reikalas. Jeigu ne šviesa, nebūtų galaktikų nei žmonių, nes be šviesos neaugtų kviečiai ir žvėrių nebūtų, gal tik giliavandenės žuvys. O jos neskanios, nes plaukioja tamsoje ir nėra patyrusios susižavėjimo nei kitų žmogiškų jausmų. Be to, žmonės susimeškeriotos giliavandenės žuvies nevalgo, o neša mokslininkams, ir šie pasako, kad tai giliavandenė riešapelekė žuvis, iš mezozojaus parėjusi, labai reta, duoda žvejui litą, pamerkia tą žuvį į spiritą ir jau tada geria riešapelekės žuvies užpiltinę ir purtosi, nes neskanu. Bet jų toks darbas. Eksperimentavimas vadinasi, jie turi patys viską išlakti, net jei neskanu. Čia aš apie mokslininkus. Žvejys jau seniai kažkur nuėjęs, aš jo neįžiūriu, kad ir kaip dairyčiausi. Nors jeigu koks alaus atpiginimas, tai jis tą litą taip pat prageria tamsoje, galvodamas apie riešapelekę žuvį.

O žuvys, kurios nesijaudina, nėra skanios. Šit upėtakiai labai jaudinasi ir apie juos net kompozitoriai rašo. Bet vis dėlto – apie sutemas, grįžkim, kur tamsiau.

Na taip, sutemos panaikina vaizdą. Pasirodo, kad nieko nėra. O žmonės tamsoje būna visaip nusiteikę. Pikti žmonės mėgsta tamsą. Jie išeina į tamsą norėdami įgyvendinti savo menkaverčius kėslus, ką nors apiplėšti ar (ir) nusipirkti butelį naktinėje parduotuvėje. Jie nieko negalvoja apie mezozojų nei apie sutemų prigimtį, nei apie banginių giesmes, ką jau čia. Jie neišsilavinę ir nori gerti bei muštis. Tiek jie tesugeba. Bet visada tokių žmonių buvo. Net mezozojuje. Jie sėdėdavo mezoninuose, valgydavo neskanias riešapelekes žuvis ir nuo to apakdavo.

Naktį vaikšto ir romantikai, bet jie vaikšto paupiais ir senamiesčių gatvelėmis. Arba iš romantikos pertekliaus nueina naktį į girią ir girioje dainuoja apie žmoniją. Romantikai rūpinasi žmonija ir skaito daug knygų, nagrinėjančių žmonijos prigimtį ir poeziją. Naktimis į miškus su savimi pasiima po tomelį Rilkės, Marčėno, Mačernio, Braziūno, Jonyno, bet tik atsidūrę girioje pastebi, kad ten tamsu ir jie negali skaityti. Negali net atsisėsti, nes būdami išsiblaškę nepasiėmė polietileninio maišelio pasitiesti. Nepasiima net akinių nei guminių batų, nes mano, kad miške su guminiais batais nekaip atrodys. Miške jie sutrinka, nes pamato, kad nėra suolelių, ir apčiuopomis jų veltui ieško, juk iš tiesų geriau neieškotų be reikalo, nes suolelių tai girioje nėra. Ir pasiskaityti poezijos jiems neišeina, nes tamsu. Juk sakiau, kad suolelių jie ieško apgraibomis. O naktys būna be mėnulio. Ir akinius jie pamiršę ar pametę, bet jokio skirtumo. Net jeigu nakčia koks praskrendantis lėktuvas spygteli švieselėmis, vis tiek jie nespėja nė knygelės atsiversti. Ar kokia kometa nukrenta, vizgindama uodegą iš malonumo, nesuprantamo ir svetimo žmogui. Ak, tie romantikai, norisi pasakyti, ak!

Geriau sėdėtų namie prie išjungto televizoriaus ir galvotų apie naktį ir jos paslaptis. Normaliai elgtųsi ir žiūrėtų į tamsą pro lango keturkampį, šilumoje. Ir jeigu jie nepaliko akinių miške, gali ir skaityti po amžinąja Iljičiaus Popovo lempute, kuri dabar moderniai vadinama Philipso lempute, tikruoju jos išradėjo vardu. O juk lemputę išrado Edisonas, – norisi šūktelėti tiems romantikams, tik jie sakytų, kad tokie dalykai žemina. Ir nepatikslintų, kokie būtent. Tada romantikus stebintys asmenys susidrovi ir nueina prie kompiuterio miegoti, o ten ramu, nes kompiuteris neturi išradėjo. Niekas jo neišrado. Jis tiesiog ėmė būti. Jis kaip kokia gamtos jėga. Kaip kokie titanidai, meteoritai, kurie šiomis dienomis krenta ant žemės, bet nenukrenta, tik šnypšdami išsisklaido pažeme, nuo to ir rūkai tokie Europoje, ir priemiesčių gyventojai tokie nervingi, nes jiems ne tas mėnulis virš galvos sutemose kabo.

Žiebtuvėlis užsikirto. Užsikirto mano žiebtuvėlis, kuriuo prisidegu naktį cigaretes, kai žiūriu tai į kompiuterio langą, tai į kokio kito žmogaus langą, o degtukai pasibaigė, ir man pasidarė baisu, nes kava be cigaretės yra liūdnas gėrimas, kuriuo pasmerktieji kankinami pragare, ir nakčia rašydamas tekstus su kava ar arbata turiu retkarčiais parūkyti, nes tai nesveika kūnui, bet gera minčiai. Nežinodamas, ką daryti, išėjau į mikrorajoną trečią nakties pasiskolinti degtukų. Ne, ne pasiskolinti, o paimti veltui. Čia gal koks žmogus, kupinas sąžinės, gali pasakyti, kad prašyti degtukų iš nieko neįtariančio praeivio yra apiplėšimas. Todėl pasiėmiau pinigėlį. Bet tamsoje nebuvo žmonių, niekas nestovėjo autobusų stotelėje nei spitrėjosi į žvaigždes. Vaikščiojau su tuščia degtukų dėžute ir dešimčia centų, paruoštų sumokėti, jeigu kas. Po kelių užsitęsusių akimirkų, per kurias maldavau angelų, kad atsiųstų man žmogų su degtukais, angelai pasakė, kad jie būtinai atsiųs žmogų su degtukais, ir išties vienoje namų properšoje pasirodė Butelių Žmogus, greičiau Tuščių Butelių Žmogus, kuris klaidžiojo po mikrorajoną ieškodamas lobių. Naktis yra ir lobių ieškotojų metas, be to, sutemas mėgsta ir tie, kurie tuos lobius slepia. Pamačiau tą žmogų ir bėgau prie jo, ir mačiau jo veide išgąstį, bet jį nuraminau, pavadinęs angelu, ir jis pasakė, kad nerūko. Bet turi degtukų dėžutę, kurią man atiduos visą. Sakiau, kad man tereikia kelių, nes aš užsidegsiu žvakę ir tada jau degtukų nuodėguliais prisidegsiu nuo tos žvakės, o kai atidarys parduotuvę, nusipirksiu degtukų ar net žiebtuvėlį, ir tas žmogus man sakė, ne, tu paimk, paimk visą dėžutę, o aš kuklinausi ir atidaviau jam dešimt centų. Ir atidariau dėžutę, o joje pasirodė po mėnuliu gulintis vienas degtukas. Jį pasiėmiau dėkodamas ir galvodamas, ar jis nesudrėkęs ir ar neapvils manęs; dėžutę palikau tam žmogui, sakydamas, gal pravers dar naktimis. Mes truputį pasikalbėjome apie Dievą, jo didybę ir gailestingumą, ir jis man sušoko šia tema šokį. Mes atsisveikinome ir jis nuėjo sau, angelas butelinis, o aš namuose užgniaužta gerkle, bijodamas, kad ko nenutiktų degtukui, atsargiai įžiebiau tą degtuką ir degtukas užsidegė, ir pridegiau cigaretę ir žvakę, ir išsiviriau Dardžilingo arbatos, ir galėjau eiti rašyti toliau, o protarpiais rūkyti ir žiūrėti pro langą. Paryčiui atėjo mano dukra ir, pamačiusi virtuvėje degančią žvakę, ją užpūtė, nes buvo mokyta, kad taip būti negali, kad prie žvakės dera sėdėti ir budėti, viena žvakė negali būti palikta. Taigi, ji užpūtė, bet jau dirbo kioskas, buvo šešta ryto.

Vis dar buvo tamsu, ir aš turėjau tekstą išsiųsti, tik reikėjo adreso, mano namo ir buto numerio. Pasirodo, aš jį užmiršau, neatsimenu, gal dėl to, kad buvo dar tamsu.

Pasiklausiau žmonos, ji nežinojo ir labai nustebo, kad aš nežinau, nes tai esąs labai paprastas dalykas. Dar prieš pusvalandį ji atsiminė adresą, bet dabar laikinai buvo užmiršusi. Pasikviečiau dukras pradinukes, jos pamąstė ir tarė, kad šiuo metu abi adreso nežinančios. Jos ir taip žino, kur gyvena. Peržiūrėjau jų užrašų knygeles su draugių ir bendraklasių adresais, bet ten nebuvo mūsų adreso. Išėjau į lauką pasižiūrėti ant sienos, bet, matyt, žiūrėjau ne taip, o buvo vis dar tamsu, juodas rytas. Namo numerio nebuvo. Ketinau skambinti į seniūniją ir paklausti, kur aš gyvenu, bet pasidrovėjau, be to, buvo sunku tinkamai suformuluoti klausimą. Keista, bet buvau užmiršęs net buto numerį. Ir dar buvau užmiršęs, kad buto numerį galima sužinoti pasižiūrėjus į duris, ant kurių jis nurodytas. Paskui ilgai stebėjausi, kaip man tai neatėjo į galvą.

Galiausiai mane išgelbėjo sąskaitos. Jose viskas nurodyta. Net pašto indeksas. Tiesa, indeksas vėliau pasirodė besąs klaidingas, bet sąskaitos pasiekdavo ir taip. Perrašiau, išsiunčiau, palydėjau vaikus link mokyklos. Ir pažadėjau sau niekada, o, niekada nepirkti iliustruotų žurnalų. Aš ir taip jų niekada neperku. Galima tad šitą pasižadėjimą laikyti įžadų atnaujinimu.

Ir tą akimirką pamačiau, kad ėmė aušti.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


46719. bb2005-11-14 09:25
Ką galiu parašyti apie tokį tekstą? Aš galiu jį suvalgyti! Bet pasižadu nesuvalgyti, nes ne toks mano darbas.

46720. sz2005-11-14 09:35
:)

46722. italė2005-11-14 11:20
Hm... galvoju apie banginių giesmes dabar... išsilavinusi noriu atrodyt :]

46728. vietine2005-11-14 12:19
gal kas nors pasakytu ka nors. ar cia gerai ar blogai tipo. kodel jis miske nepasikiso po uzpakaliu knygeles kuria buvo pasiemes.

46729. mgl2005-11-14 12:20
gražu apie degtukus,cigaretes ir gera mintį

46730. vietine2005-11-14 12:26
ar yra kas blogiau uz isskydusi dieda. visoki kamuojama ir neturinti kur pasideti.

46733. italė2005-11-14 12:35
Kątik sugalvojau, kur dar tą knygele galėjo panaudoti... miškas, tamsu, niex nemato... įdealu... ehm.

46734. to vietine2005-11-14 12:37
yra.isz paskos burbaujancios bobos.

46735. italė2005-11-14 12:37
Perdono, pasitaisau "knygelę". :]

46736. vietine2005-11-14 12:41
pasikalbeti su kuo nors apie Dieva yra jega.

46737. vietine - to to vietine2005-11-14 12:45
burbaujancios bobos burbedamos dar kazka nuveikia. o sitie diedai su savo sielos kanciomis yra tikras siaubas.

46738. to vietine2005-11-14 13:35
vargszele, Jums turetu buti labai sunku

46740. vietine2005-11-14 14:11
o ne. visai lengva. nes nei as burbekle nei mano diedas paplaukes.

46741. to vienintele2005-11-14 14:21
tuomet jusu labai plati sirdiz

46745. vietine2005-11-14 15:27
plati kaip durys.

46748. sz2005-11-14 15:56
visokiu tu duru buna, atsargiau rinkites vaizdines priemones

46749. v2005-11-14 16:00
na gerai. durys nuo duchovkes.

46751. sz2005-11-14 16:14
dabar grazu:)

46757. Bastūnė2005-11-14 17:18
Aik, jau tu, Viecine... Matai, yr darbuotojų, katrų geriau nebūc, ir darbų, katrie geriau būc nenudirbci.

46760. abr miestietės vietininkei :)2005-11-14 18:15
vietinė - čiabuvė, čionykštė, tuteiša?:)

46762. zeta2005-11-14 18:25
Mezozojus ir mezoninai pripurte prisiminimu is galvos kaip obuoliu nuo saku. Gal kokioj desimtoj klasej labai idemiai klausydavomes biologes pasakojimu apie iskastinius zmones. Ne del polinkio i archeologija, bet is bjaurumo. Tuo metu jau mergos buvom kiek prakute, prisiskaite prozu ir poeziju, o musu mokytoja net neitare, kad pirmam suole (akiniu ikaites, drauges buvo gal -7 dioptrijos) sedi duobe, pilna zariju. Taigi ta mokytoja vis vadindavo viena rusi pikantropais, o mes gniauzdavom juoka ir stumdydavom rastelius viena kitai, kad salia tu pikantropu butinai turejo veistis ir filantropai su mizantropais. Savo gedai turiu pripazint, kad ir dabar linksma, jei pasitaiko paciupt ka nusisnekant.

46771. vietine, t.y miestiete - zetai2005-11-14 20:02
jusu mokykla gal buvo sanciuose, ant siulu kalno? o tarp kitko kodel vadinasi siulu kalnas? gal kad greitai nuo jo begdavo pasivoge siulu is mezgimo fabriko?

46776. lapei snapei2005-11-14 21:39
o tiesa. kaip baliukas? kuomi vilkejote?

46777. akis2005-11-14 21:42
ar matot kokia grazi nuotrauka. lazinuosi kad nematot.

46778. zs2005-11-14 21:44
kuomgi ji grazi?

46779. akis2005-11-14 21:52
paprastumu. bet tik is pirmo zvilgsnio. kiek planu uz to langelio. rukas. gal anksytvas rytas. tyla. pastovumas. pasiziurekit.

46780. Sol2005-11-14 21:53
Primena televizoriaus remus..

46781. vistiek2005-11-14 22:33
betonine

46791. bb (užėjo siutas)2005-11-15 07:59
     Nu ką aš dabar žinau apie knygą, paskaičius GK apie "Paruziją" ir Liūrmenyje? Nieko nežinau. Jau geriau būtų ištraukas įdėję. Argi galima knygą taip išsirinkti? Nepauosčius, nepavarčius, neįsitikinus, kad šriftas atitinka akių išmierą. Man svarbu puslapių storis ir kaip knyga vartosi, ar nebyra lapai. Nu rimtai. Pirmiausiai apžiūriu knygą, kaip daiktą: formatas, storis, limpa-nelimpa. Man daug pasako knygos koloritas; paskui jau vartau-skaitinėju irgi limpa-nelimpa.
     Pasitaiko, kad knyga išleista kaip koks sieninis ūkininko kalendorius, o pavartai, paskaitinėji - žiū, koks Pasternakas ar šiaip neša į šedevrą. Keikteli leidėjus ir nusiperki. Knygų mugėje, pernai nusipirkau Marselį Prustą - viršeliai, kaip kokio meilės detektyvo šrūdiniausio, bet ką daryt, kai kitaip nėra? Juk svarbiau, kaip parašyta, ne kaip išleista, bet kažkokia tvarka turi būti!
     Nu dar suprasčiau, jei knyga būtų e-knyga, o recenzijas spausdintų tik užsispyrę popieriniai laikraščiai, tokie, kaip ŠA. O koks tūlas jokiubūdunekompiuterikas computerofobas, paskaitęs popierinę recenziją, atsidūsėtų, ir sakytų: nu gerai, jau gerai, paskaitysiu kompe. Ir tai nesąmonė. Ištrauka ir tik ištrauka gali kažką prasitarti. Geriausiai kelios ištraukos. Kiekvienas užuot rašęs recenziją, pateiktų savo ištrauką. Tegul su prierašu: žiū, kaip prastai/šauniai parašyta. Aš atsirinksiu. "Nemune", pvz., knygas anotuoja, berods Kęstutis Navakas - vieną knygą jam perskaityt - tai kaip šimtą gramų išgert, kita vėl nesuprast, gal kur skubėjo, gal alkanas buvo. Kam? Kam tie anonsai laikraščiuose?
     O iš tų recenzijų tai išvis jokios naudos. Vieni apie kitus rašinėja. Galėtų e-mailais susirašinėti. Beje, būna ir gerų recenzijų. Helmutas Šabasevičius žino, kaip reikia rašyti informatyviai, kad nei matęs nei girdėjęs, nei balerūnu būdamas skaitai susidomėjęs ir sužinai daug.

46792. toto2005-11-15 09:07
Nesiusk veltui, bb, ant Giedrės, - nebūna knygų recenzijų, būna kūrinių recenzijos ;-). Man, pvz., užtenka perskaityti abiejų autorių pavardes ("knygos" autoriaus ir recenzento) ir dažniausiai pasidaro aišku, kurį skaityti, kurio ne.
Taip ir šiuo (Paruzijos) atveju -- recenzijos objektas aiškus iš anksto... gi ne atradimas, kad su dievais besikalbančio Gintaro Beresnevičiaus serijinė produkcija gimdoma vis tuo pačiu aliuminiu šaukštu barškinant į tą patį tuščią šiukšlių konteinerį. Ir naivu tikėtis, kad įmanomi iki tiek gražūs sapalionių "knygos" viršeliai, kad savo dieviška šviesa apšviestų recenzentą ir tas prieš savo valią parašytų gerbėjui(-ai) patrauklų atsiliepimą.
O kai mylima knyga nelimpa prie rankos, - ne naujiena - yra senas geras būdas - įsirišti į savo viršelius. Turiu daug tokių ...net nuo mokyklinių laikų. Tikiuosi, nepamiršai kaip tai darosi (spalvotas aksominis popierius, silikatiniai klijai, akvarelė, guašas)... :).

46793. bb2005-11-15 09:16
Atsimenu, toto, kaip į Matematikos viršelius "įrišdavau" Tris muškietininkus ;)

46794. toto2005-11-15 09:17
Na va :).

46797. petras2005-11-15 10:13
o kam recenzijai uznugario ieskoti "grazios studentes" pastebejimuose? tai gal dar buna ir autoriaus asmens recenzijos?si (giedres) panasi i tokia.

46798. bb2005-11-15 10:25
Teisybės dėlei, turiu pasakyti, kad GB rašalai man labai patinka. Ironija, parodija, travesti ir dar tas apsimestinis naivumas - kaip tik tai, ko reikia atsigauti nuo filisterių tironijos. Paskaičius GK, galima pasibaisėti ir net įtarti, kad yra gal kokie du Beresnevičiai. Ir abu Gintarai. Beje, GK, nusivyliau jau po to triušio Rembo. Na, taip. Viršelis buvo nykus, Bet paskui, kažkas įmetė nuorodą į kitas iliustracijas... Tai ir dabar negaliu pasitikėti, nes gal tik viršelį skaitė, o viršelis ir man nelabai. Dar nedaaugau iki šikančio rūpintojėlio įvaizdžio. Autoironija tokia pat aštri briauna, kaip ta, kuri skiria genijų nuo bepročio.

46805. sutikime2005-11-15 11:38
iki siol nesimate tokio, katras beresneviciui pagristai per kupra uzduotu. giedres nuomone atrodo kaip kiskelio spyris meskai y uzpakali.net ne begediskai, o vargsiskai.

46806. cikada2005-11-15 11:46
velnias, chia ir man lygiai taip buna- su tais degtukais, knygelem mishke ir adresais:)))...

46807. toto2005-11-15 11:57
IVS, mano komentaras Gintaro Jociaus "Kiškių sukilimui" * [click] ir GK recenzijai jau parašytas ;-) ir neturiu ką daugiau pridėti.
O link`as į Gintaro Jociaus iliustracijas * [click] tik patvirtina tavo pačios ankstesniame komentare išsakytą teiginį, kad vertinti meno kūrinį ne kontekste (šiuo atveju vizualų meną/iliustracijas vertinti atsietą(-us), atskirai nuo knygos, kompiuteryje) yra nesąmonė. Stebėtinas orų nepastovumas. - Praėjus dviems valandoms po pareiškimo, tu jau prieštarauji pati sau.

46808. vasi - bb2005-11-15 11:59
Kažkaip išgąsdinai, IVS (vadinsiu tave krikšto vardu:)... negi taip greit nusivili? O juk triušio Rembo analitika buvo visai nieko, iki šiol pamenu jos pagimdytas psichoanalitines įžvalgas.. ir pačius triušius iki ausų galiukų pamenu.. Sakai, gal visumą praignoravo. Bet juk viršeliai patys savaime yra pakankamai stambus segmentas, kad pasirinkt juos kaip pjūvį. Pati sakai - "pirma apžiūriu knygą kaip daiktą... limpa nelimpa". Čia kaip į namą eini - jei nusimuši pakaušį į staktą, tai sufokusuoji žiūronus į duris. O įsivaizduok, dirbant knygyne... kai knygos iš tiesų sudaiktėja ir jų apipavidalinimai virsta atskira kalba. Aš viena svarstau - kodėl tas gk posūkis nuo savęs prie kitų. Jos ankstesnės "vidujybės recenzijos" skaudžiai žiežirbuodavo būti-nebūti geismų energetika. Kartais pagalvoju, kad tapimas aršiu kritiku - tai tarsi legitimuotas agresijos nukreipimas į išorę.. Bet kad šykštusis Hercogas beresnevičinės recenzijos neįdėjo, o daiktiškųjų šatėnų kaip tyčia nenusipirkau. Gal dar bus užsilikę kokiam šalikelės kioske. Gerai, kad suintrigavai. Tie komentarai juk irgi yra savotiškos recenzijytės. Veikia kaip garsai miške - susidomi ir varai į tą pusę. Šv.Valentinas, ne kitaip. Dar esi nusukus savo nuomonę apie BM. Nemanyk, visas skolas rašausi į sąsiuvinuką su trim linijom:)

46809. xX2005-11-15 12:05
Mano suolelio draugė (prisėdau Kauno Ąžuolyne, lietus jau buvo aprimęs) papasakojo savo sapną. Matau, sako, kaip Giedrė K. įsibėgėjusi šoka ant peilių. Peiliai ramiai gulėjo ant stalo, nieko blogo nenujausdami, pasiruošę nuolankiai tarnauti alkanai publikai, GK įbėga į valgomąjį, įsmeigia peilių rankenas į nevėkšliškai nuvalgytą tortą (ant jo šokoladinis užrašas Parulskis ar Paruzijos - tiksliai nepamena, pabaigos lyg ir nebuvo) ir šoka ant tų peilių. Pasiaukojančiai.
Tada aš, kaip ir dera Dekamerone, pasakoju savo sapną (tiesą sakant, sapnuoju per daug retai, jei taip galima nefroidiškai tiesą sakyti). Nuojauta tokia, kad čia paskutinė GK recenzija, tuoj bus mirtinas GBiaus dūris. Nes veiksmas vyksta ant fronto linijos, ji plati ir išblukusi, bet šokoladinis apkasų vingis labai ryškus. Skrendu juodu oro balionu, matau, kaip GB ir GK, dviese, įkritę į apkasus varto vienas kitą, susikibę riedenasi tai į vieną pusę, tai į kitą. Ir taip išdvėsęs mano balionas ima gniūžti, lėtai lėtai leidžiasi, mane sukausto baimė, kad jie abu gali pulti mane, bet jie manęs nepastebi, o aš tik dabar pamatau, kad jie ne dusina vienas kitą, bet aistringai mylisi. Apkasuose, ant fronto linijos..

46810. vasi2005-11-15 12:29
na, tarp aistros ir mirties procesų skirtumo neįžvelgčiau. O kad jau Dekameronas, tai praveriu burną ir sakau, kad sapnavau šiandien du siužetiškai tarsi nesusijusius sapnus: viename visiškai viena kažkokioj itin erdvioj patalpoj, pabrėžiančioj vienišumą bei nuogumą, atsiklaupus it maldai, ėmiau ir... pagimdžiau. Su skausmais, riksmais ir dejonėmis, kaip priklauso. Kitame kažkodėl buvau princas, sosto paveldėtojas ir mane turėjo karūnuoti, bet priešiškai nusiteikęs dvariškis sukėlė gaisrą. Ir aš bėgau bėgau per miškus, per kalnus:), kol pasislėpiau kažkokiam apleistam rūsy. Matyt, apkasuose, ant fronto linijos, kur aistringai vienas kitą dusino gk ir gb. Kai siaučia sutemų maras, belieka pasakot istorijas. Dalgio eilė.

46814. bastūnė2005-11-15 13:05
Žinot, kad ir kaip vartytumėtės GB stadione,- ani jokio efekto. Greičiau užeitų sutemos.

46817. xX2005-11-15 13:31
Mes čia sapnus vienas kitam pasakojam, o Artūras iš Vilniaus live savo sapną #46815 į eterį transliuoja.

46818. edva2005-11-15 13:58
O juk t i k r a i G.B. propagandą dėl K.D.Prunskienės varė...Pinigų ar alkoholio sutemose?Bjauru!

46821. Vaidilos Svainis2005-11-15 14:19
Septyniolika knygų... Ar Bersenevičius - lietuviškasis Borisas Akuninas, sugalvojęs programiškai aprūpinti Lietuvą "tokiais ir tokiais" romanais? Ar rašo nes leidyklos prašo nes romanus perka? Ar rašo nes negali nerašyti? Šitas jo tekstas smagus, kažkur tarp esė ir novelės, bet kitur jo juokavimai kartais nejuokingi, tekstai per daug padriki, be drausmės ir stuburo, kas šiaipjau lietuviams būdinga - nuo Radzevičiaus iki Kunčiaus. Ir su Kunčinu iš esmės tas pats. Ir stilius geras, ir materija įdomi, bet į vieną gerą daiktą nesusideda. Paskaitinėjau dabar moteriškus dalykus P.Pukytės apie Londoną ir A.Urbonavičiūtės "Posukyje - neišlėk", stilius irgi geras ir šiaip, tik vėlgi konstrukcijos trūkumas, eseistiškai pabirę viskas, gal didesnių planų ir nekelta. Bet jau yra normali, gyva, kalba, o ne "literatūrinis rašymas".

46822. xX2005-11-15 14:30
Ech, edva - teisuoli tu teisuoli. Nelinksma būti teisuoliu, oi nelinksma. O ir sąnariai teisuoliams ima anksti mausti. Dėl stresų visa tai. O stresai dėl nuostatų, dėl išankstinių ir nepajudinamų nuostatų.

46823. edva-XX2005-11-15 14:52
Reliatyvizmas?Sąnariai nemaudžia man-ir Tau rekomenduoju nuolat sportuoti.Aš-provincijos žmogus,ir man tie vertybiniai viražai- sostinėje ar komerciniame kaune -moralinį vėmimą sukelia.Supergabūs, o parsidavė:kas -Rubikonui,kas-Venecijos pirklienei...Bjauru,ir tenušauna mane NEBAS iš gimtojo pajūrio.

46825. italė :-) 2005-11-15 15:01
Kas čia ką prieš Venecijos pirklius ir pirklienes turi?!! Aš jums!!! (O jūs man) :)))

46826. vasi2005-11-15 15:09
"žuvys, kurios nesijaudina, nėra skanios" - xX`o vakarienei nekepsim. Bet negi tu, Edva, rimtai manai, kad prabalsavus ne už tą partiją, nebegalima gerai rašyti? o kur tada dingsta "estetinis nesuinteresuotumas", abiejų, rašytojo ir skaitytojo? ar tokio nėr - tik literatūros mokslo sąvoka (irgi partinė, jei pagal Eagletoną:)?

46828. cikada2005-11-15 15:25
juokingiausia(azh iki asharu), kad tie, kurie garsiausiai rekia "mes uzh demokratija", arshiausiai kapoja galvas tiems, kas "ne uzh tuos" prabalsavo...

46829. edva-vasi2005-11-15 15:41
Naivūs klausimai,ir Tu atsakymus į juos žinai.Tad man nelieka jokio reikalo atsakinėti. Talentingas literatūros mokslas taipogi turi estetikos nesuinteresuotumą(nešališkumą?).Netalentingai"prabalsavus" visiškai įmanoma d a r talentingiau rašyti.Niekas nėra nuo šito apsaugotas.G.B.tą liudija.

46833. cikada2005-11-15 16:26
beresnevichius myli skaitytoja-artima savo...shvelniai taip ir skausmingai...bet myli...uzh ka ji ir gerbiu...turechiau skrybele- nukelchiau...

46840. slogutis2005-11-15 17:29
man čia taip susišvietė, kad žmogui neįmanoma būti nepartiniu, ar apolitišku. Na, nebent sen. graikų apolitiškumo kaip idiotiškumo prasme.

Partiškumas mano galva tai gyvenimo forma. Visas jo stilius iki smulkmenų byloja link ko jis linksta. Bet tai jau tikras gilus ginčas, gera tai ar bloga; atsakymai kaip kadensijos - laikini ir trapūs, nuolat užklausiami.

O Beresnevičius čia kažkaip pernelyg lengvas, išretėjęs; ir tai ne aukštumų oras, bet susitraukusios smegenys; pagirių lakonika. tai irgi savaip gražu, bet tik išdūkę.

46848. dalgis2005-11-15 18:45
nepulkit ant gk labai, te parasho ka nors, te parasho... o gb - kaip banginis, jam gk recenzija - tik shono pakasymas... niezhulio nuslopinimas...

46851. dalgis2005-11-15 18:54
va. o jei gk teip kritishkai zhiuretu i savo tekstus, tai sau tikrai griezhtesne rycenzija parashytoo.

46855. to vaidilos svainis2005-11-15 19:10
bet romanas beresneviciaus tai pirmas.apie koki aprupinima kalbate?

46856. Vaidilos Svainis2005-11-15 19:36
Akuninas irgi kažkada pirmą parašė... Bet būkime tikslūs, kolega 46855 - ne pirmas tai beresnevičiaus romanas.

46857. to p.vs:)2005-11-15 19:51
nu antras,trecias...bet visos 17 jo knygu labai saikingai issiskaido.galetu ir daugiau buti.nuo kelintos neskaitot?

46859. wasi > vasi2005-11-15 21:19
Vasilisa brangioji, sestrička mylenkaja, gal tu turi kokį nors blatą ar šiaip chytrą priėjimą prie GK ausies? Nu taip norėtusi ją priprašyti, kad rašytų apie visokias sukneles ir vabalus, kur vaikščioti mokino, iš rankos maitino. Kad pati rašytų, o ne kitų parašytą aprašinėtų? A? Atsimeni, kaip sukneles matavomės? O dabar, kas darosi? Va, pas mus buvo Siutas užėjęs, pasiautėm ir išsiskirstėm, kas sau. Jis per žmonės eina, o mes miegam saldžiausiai, meduolius sapnuojam. Bet, sakyk, sestrionka, kas tas MB? Gal BMW? Kasčėjau nemirtingas! Nejaugi tau būsim skolingos BMW?

46864. Vaidilos Svainis2005-11-15 23:22
Paskutinio romano neturiu, grįšiu Lietuvon, įsigysiu. Tai tik recenzijom gyvas. Šiaip GB vienas mano mėgstamų autorių ir ko gero vienintelis lietuvių "vežantis" geopolitikas. Bet norisi kažkada perskaityt tikrą, gerai "suveržtą", su geru siužetu lietuvišką romaną. Akuniną paminėjau, nes įspūdį padarė berods "Argumenty i Fakty" jo išdėstyta romanų rašymo programa, kurią jis nuosekliai ir sėkmingai vykdo. Atėjęs literatūron irgi panašiai - iš mokslo, kitų kultūrų studijavimo. Man rodos, panašaus "akuniniško" užtaiso turėjo kažkada ir S.T.Kondrotas, bet paskui patraukė prie kitų dalykų, dabar lyg ir mėgino grįžti, bet tik pora apsakymų. Toks jausmas, kad GB dar kažkur "niekieno žemėj" tarp mokslinių tekstų, eseistikos ir prozos,

46865. toto2005-11-16 00:16
Netyčiom sudirbai savo mėgstamą autorių, Svaini. Gi pats gerai žinai, kad "niekieno žemė" neegzistuoja.
Kliedesiai - toks GB "mokslas", tokia GB "geopolitika", nerūšiniais kliedesiais maitinasi ir GB eseistika.

P.S. Kvailesnio lietuviško eseisto dar nesu matęs.

46869. bri>toto2005-11-16 03:57
Pats gerai suprantate, kad GB ne kvailys (polinkis isgerti kamuoja ne viena gabu zmogu, del to ir "prisidirbama" kartais). Ir kaip religiotyrininkas jis visai neprastas. O gal jus viska, isskyrus tiksliuosius mokslus, laikote kliedesiais?

46872. edva2005-11-16 08:59
NIEKIENO ŽANRAS,manau,egzistuoja,ir saviti tekstai,"nežanriniai"tekstai puikiausiai egzistuoja.Bet psaulėžiūroje "niekieno žemė" yra arba infantilumas,arba nonsensas.TOTO teisus:GB "geopolitika"-individualus karštligės kliedesys,kad ir kiek talentingas GB.

46873. toto2005-11-16 09:05
Biografija, asmeninis gyvenimas, talentas, mokykla, politinės pažiūros, cheminė priklausomybė, darbas pragyvenimui, ... aišku, įtakoja kūrėjo parduodamą produktą. Bet tik jį ir derėtų mums vertinti, o ne kūrėjo asmenį.
Tuščiai gaištamas laikas, bri, skaitytojui savarankiškai imtis rašančio pasaulėžiūrą įtakojančių veiksnių analizės.
Už tai susivokti kada autorius kliedi, - tai jau kaip tik vartotojo (ir recenzeto) intelekto problema.

46874. kaimietė2005-11-16 09:24
kvailumas - sąvoka tąsi: visus sutalpins ir dar vietos liks

46877. toto2005-11-16 09:38
... - sąvoka tąsi ir universali, pati ta dimensija menams matuoti.

46880. mgl2005-11-16 09:45
aha.juk kam rašoma? kad ir kiti visi ir ateinanti karta žinotų kad buvo toks kvailys

46881. toto2005-11-16 09:47
O tu, migla, nepasiduok, visada galvok savo galva, ... kaip aš. :)

46882. bri>toto2005-11-16 09:57
Taip, toto, visi rasantieji kartais nusiraso. Dalis rasanciuju tik kartais nenusiraso. Bet jusu apibendrinantis p.s. nuskambejo piktokai.

46883. kaimietė2005-11-16 10:01
Pasiguldžiau ant kelio didžiulį akmenį – save pačią. Nei perlipti, nei apeiti. O, sako, kad tos materijos - grynas mizeris. Vieni tarpai. Reikia tik smarkiau įsibėgėti. Gal praslįsiu…

46884. toto2005-11-16 10:05
Priskirkime tai anonimo nuoširdumui, bri. ;-)
- Pasvajokime, ...dar įmanomas atvejis, kad aš Gintarui keliu aukštesnius reikalavimus, nei jis pats sau. :)

46885. to vaidilos svainis2005-11-16 10:23
tai kada "ton Lietuvon" sugrizite? uzsireike mirtinai akivaizdaus Jusu;)

46886. Bastūnė Vaidilos Svainiui2005-11-16 10:41
Man tekstas nėra gyvenimo aprašymas (kad ir fiktyvaus), o dalis to, kaip susiklostė ar nesusiklostė gyvenimas. Tai instrumentas, kurio pagalba išraizgau patirtį, t. y. atlieku tam tikrą vidinį aktą "na svoj strach i risk". Literatūrinio teksto pagalba galima (arba ne) pažvelgti į savo sielą ir leisti išaugti joje tam tikram davasiniam ekvivalentui (moralinei, intelektualinei, estetinei kokybei). Beresnevičiaus tekstų pagalba, nesvarbu ar jie "suveržti", ar padriki, labai dažnai išauginu tą "gėlelę". Panašiai ir su Radzevičiaus tekstais. Su Kunčiaus (romanų) - ne, juose, mano nuomone, nemažai konstravimo.

46887. bastūnei2005-11-16 10:47
o jei juos sulyginot, tai labai indomu

46888. Bastūnė to 468872005-11-16 11:07
Jie abu sunkiai ir skausmingai "dirba" ties tiesa(ne vien intelektualine prasme). Mat tiesa - tai tik akimirksnis, tik žaibo kirtis. Norint praplėsti jos erdvę reikia nedelsiant imtis alinančio darbo, nes jei pražiopsosi... - viskas, bus chaosas ir nuosmukis, nes niekas nepasikartoja...

46889. totui-migla2005-11-16 11:18
o pats turi seserį ar brolį

46890. toto2005-11-16 11:23
turiu, kodėl klausi?

46892. migla2005-11-16 11:59
tai moki su kitais dalintis ,juos pripažint ir ju klausyt.nebukim vieni

46893. toto2005-11-16 13:17
miglai, ...prie "to paties" :)
Solipsizmas (lot. solipsism išsišifruotų vienas pats sau) yra viena filosofinių teorijų, ieškančių tiesos suvokimo, susikoncentravusių į savęs pažinimą, ir teigia, kad tik vienas pats sau esi tai, kuo iš tikro gali tikėti neabejodamas (kartais tai vadinama egoizmu). Taip pat solipsizmas suvokiamas kaip metafizinis įsitikinimas, kad egzistencija (daiktų, žmonių, etc.) yra ne kas kita, kaip jų egzistavimas tavo paties sąmonėje.
Įvairios budizmo interpretacijos, dzenas, solipsizmas, idealizmas, realizmas, materializmas, agnosticizmas... kiekviena filosofija savaip, sava kalba, savais argumentais, vis kitur bando nubrėžti suvokimo liniją tarp unikalaus savęs ir visatos.

- Visos tos teorijos - bandymai suvokti save. Tavo šūkis - dalintis, nebūti vieniems. - Neprieštarauju dėl kvietimo neužsidaryti savyje. Deja, neįmanomi vienareikšmiai mainai tarp imančio ir duodančio - priešingi vektoriai. Todėl "dalintis" praktikoje neegzistuoja. Žemėje egzistuoja elementari>...>rafinuota kova už būvį ir nereikia savęs apgaudinėti nepastebint.
:)

46894. Vaidilos Svainis2005-11-16 13:54
Visi jūs teisūs. Skonio reikalas, kaip sakoma. Man sakykim norisi pačiupinėt lietuvišką romaną su pradžia, pabaiga, struktūra, siužetu, loginėmis jungtimis ir kitais panašiais "klasikiniais" dalykais. Kas ten bus viduj - tema, stilius, veikėjai ir pan. - čia jau gali būti įvairiai. Paskutinį kartą toks visų dėmenų atitikimo jausmas pasitaikė perskaičius P.Suskindo "Kvepalus". Su lietuviškais romanais kažkaip vis dar ne.

46895. kaimietė2005-11-16 14:00
toto rašo:Žemėje egzistuoja elementari>...>rafinuota kova už būvį Genys margas, gyvenimas dar margesnis. Pasitaiko, kai nepažįstamą asmenį gelbėdamas žmogus pats netenka gyvybės. Kas tai? Kaip tai įsipaišo į elementarizmą? Iš kur ta beprotybė, neapsakomas kvailumas? Aš matau vieną atsakymą – MEILĖ. Tokiu momentu žmogus atsiveria meilei visaapimančiai Gyvybei. Riba tarp "aš" ir "kitas" išgaruoja. Viskas tampa vieniu. Na, žinoma, pranykus ribai, vis tiek elgiamasi savanaudiškai – gelbstima save, tik ne tą mažą, o prilygstantį…

46896. m - mgl2005-11-16 14:11
visai nebutina tureti seseri ar broli kad neuzaugtum egoistu. labai neteisingas poziuris.

46898. Bastūnė2005-11-16 15:50
Sutinku, žiūrint kiek ir kokie(skonio, uoslės, regos, lietimo ir kt.) kieno receptoriai išlavėję, bet to dar ir darnos bei tvarkos poreikis. Bet, manau , yra dar ir kita pusė, jei kūrybą laikysime ne tik nepriekaištingu amato išmanymu. Su ta kita puse panašiai kaip su Dievuliu. Jei tik užsimanai Jį "pačiupinėti", paturėti sau, jis netikėtai tau: " Eik nuo manęs..."

46900. Vaidilos Svainis2005-11-16 16:28
Norėjau dar pridurti dėl GB "geopolitikos". Mano galva, jis vientintelis tokius smagius skaitalus ta tema gamina. Kai koks Gumiliovas, Huntingtonas ar Brzezinskis stepėse linijas braižo ir šachmatus dėlioja, visiems gana rimta atrodo, bet neduok Dieve koks lietuvis... Tuo tarpu Rusija ramiu veidu įsiveda lapkričio 4-osios - išsivadavimo nuo lenkų-lietuvių jungo šventę. Ir marširuoja jaunimas, išrikiuotas oficialaus rusų geopolitiko Dugino. O kai Rusijos saituose perspausdinami lietuvių spaudos komentarai apie tą šventę, pasipila šimtai beveik vienodo tono žinučių: "mes jus, litovcus, dar...". Pasiskaičius E.Banionio knygelę apie LDK pasiuntinybes, lenkiškus, rusiškus šaltinius, sužinai įdomių dalykų, kurių šviesoj daug kas atrodo kitaip. O Žečpospolitos padalijimo priešistorė iš viso yra unikali materija lyginimui su šių dienų reikalais. Mano galva, ne mūsų aplinka ir Europa ne taip jau esmingai pasikeitė, kad tų dalykų galėtume leisti sau nežinoti. GB eseistika bent bando sukelti kažkokį susidomėjimą temomis, apie kurias pas mus beveik nerašyta. O jeigu rašyta, tai daugiausia siauram ratui arba nuobodžiai.

46902. Bastūnė2005-11-16 16:52
Už frazę "Rusai. Padykę Lietuvos vaikai" geopolitikas G. Beresnevičius galėtų būti "iziskono pasterzanyj" raudonojoje aikštėje. Šioje srityje - jis tikras provokatorius, bet man tai - piktdžiugiškai malonu.(atleisk man, Viešpatie)

46903. toto2005-11-16 17:37
Vaidilos Svainiui atidengus kortas ir prabilus apie GB kaip vienintelį ir nepakartojamą Dvyračio žynių (sorry, nežinau kaip tiksliai toji TV laida vadinasi) politologą, prisiminiau gana seną diskusiją Delfi, kurioje, iškilus panašiam klausimui, išsirutuliojo aforizmas:
    ...kuo runkelis skiriasi nuo politilogo? - Politologas pasako taip, kaip pats supranta.
    Runkelis supranta taip, kaip pats pasako. (`toto`)
:) Prie to paties (šatėnų kolorito paįvairinimui) - `daktaro` komentaro gabaliukas:
"Kai kurių komentarų idiotizmas mane žavi tuo, kad juo galima pasikliauti. Skaitydamas pletkalogus ir arijus, jaučiu stabilumą. Vieni nuosekliai rašo [...] litanijas, kiti šiaip geri žmonės, nespėję vaikystėje pagalvoti apie gėrį ir blogį, o iki paauglystės dar nesubrendę. Kai kuriems tiesiog trūksta pripažinimo, ir jie projektuoja savo rūškaną neviltį į tariamus priešus - [...] ir t.t. Jaučiuosi kaip Nikolsono "Skrydyje virš gegutės lizdo" suvaidintas personažas po garsiojo žvejybos su bepročiais epizodo. Ramu, linksma, visi psichai vietoje. Kaip sakė Nikolsonas: "ir žuvies daug pagavome, ir psicho nė vieno neprateriojome". Tokie jie nuostabūs, mieli, tie mūsų diskusijų ligoniukai. Tai reikalingi žmonės. Jei gyvenime nebūtų smarvės, gėlės ne taip kvepėtų."

P.S. Nebas kažkur prapuolė, tai gal `daktarą` prisišauksiu... :)

46909. Arturas iš Vilniaus totui su pagarba2005-11-16 19:55
.. pagaliau, toto, sveikinu - eini į virtualųjį susinaikinimą/atgimimą; man atrodo, kad daug kas šiame komentarų aplinkoje jau priėmė velionio (virtualia prasme) Artūro iš Vilniaus egzistencinę/mentalinę prasmę. Tu toto esi mohikanas. Dar liko ABR, bb, zeta .. - bet tai be šansų, kad jos išlips iš akmens amžiaus - mažaraštiškumo šiuolaikinėje civilizacijoje.

Gaila tik, kad dėl jų bobiškų (xX`ą irgi laikau subobėjusį) kaprizų ir paranojų, nepavyko surizikuot/suexperimentuot suorganizuoti rimto foruminio/komunikacinio lauko. Beje, Artūras iš Australijos (Leninas) sako, kad Australijoje/New Zelandijoje tai esą įsišakniją ir tiksi vo vsiu katušku. Na dėl efemeriško naftos kranelio nusmugdytas Lietuvos ekonomikos potencialas; dėl efemeriško komentarų kontrolės sunaikintas neblogas kultūrinių mainų ir inkubacinis taškas. Iki, mielasis - žiūrėk neužsirauk ant destrukcijos viešame gyvenime; ten ABR/xX` ai klesti jau su fizinėmis destrukcinėmis galimybėmis.

46915. bb > Vaidilos Svainiui2005-11-16 20:38
O Varną ar skaitėte? Vajė, kaip smalsu būtų jūsų nuomonė.

Apie GB. Jei ypata (skaitytojas) fizikos vadovėlyje ieško poezijos, tai kleidi ypata, ar fizikos vadovėlis?

46916. m2005-11-16 20:45
o jeigu ta poezija ir suranda fizikos vadovelyje?

46917. bb2005-11-16 20:48
Tada darome išvada, kad fizikos vadovėlio autorius sėdėjo mezonine ir gėre riešapelekės žuvies užpiltinę.

46918. bb2005-11-16 20:53
Žiūriu, kad įdėmi ypata mano rašaluose gali įžiūrėti du tekstų sluoksnius: rašytą su diakritais ir be. Posluoksnis be diakritų laikytinas poetekste (Aut. pastaba) :)

46919. AišV bb`ui2005-11-16 21:02
Paskalis buvo deimantų šlifuotojas (vadinkim šiuolaikiškai - runkelis). Faktiškai ši "mąstanti nendrė" - yra kompiuterio, vadinasi ir internetinių komentarų senelis (konfliktų aksiominio lauko (konstrukcine prasme) apologetas). Šiais laikais būtų tikras anoniminis opozicionierius bolševikiniam elitovs/antipaxizmui.

Sekant ir kitais ale "deimantų šlifuotojai" - niekada nepasitikiu elitiniai talentais. Bent jau kavą ABR galėtų išvirti žmoniškai - ragavau, pravalas. Fizikos vadovėliais nepasitikiu taip pat, nes ten nėra autoremonto(deimantų šlifavimo) praktinių detalių.

46924. m - aisv -ui2005-11-16 22:02
visgi lengviau fizikos vadovelyje surasti autoremonto praktiniu detaliu negu susekti jusu mastymo eiga. ar perskaitote parases?

46925. Vaidilos Svainis - bb2005-11-16 22:11
Kas yra ta(s) Varna(s)? Kol kas man susiasocijavo su su Edgaru Allanu.

46927. bb2005-11-16 22:46
Kadaise buvo žemlygis, jei traukinyje "Kaunas-Vilnius" nemegsdavai. Turimų megstinių kiekis buvo tiesiogiai proprcingas... ai, neužbaigsiu ;) O dabar tiesiog būtinai būtina būti buvus skaičius "Klajūną" *

46928. m2005-11-16 22:47
as irgi megzdavau bet klajuno neskaiciau ir neskaitysiu nes man sake kad sudas. zmogus kuriuo tikiu.

46937. k2005-11-17 08:53
aš irgi neskaitysiu. Tai vis tas charakteris kaltas. Kai tik kas pamini nors ir vieną b, tai jis pasišiaušia ir sako:"Ot ir nedarysiu!" Kai dviguba b, tai jau nė žodžio iš jo nebeišpeši. O čia - keturguba (būtinai būtina būti buvus). Miręs reikalas.:(

46945. bb > k2005-11-17 10:07
Būk būtinų butiniausiai buvęs neskaitęs.

46958. m - bb2005-11-17 13:50
ne tik su dalyrasciu prastai bet ir su gramatika.

47002. Vaidilos Svainis - bb2005-11-17 21:49
Kazkaip siandien netycia ant tos varnos uzlipau, jeigu cia ta pati is uzpraeitu Satenu kareiviska istorija. Smagiai, sruogiskai, aprasyta, pats si ta analogisko prisiminiau, nors tokiu ekstrymu nepatyriau, artimesnese platumose buvojau, net vienu metu dienorasti rasiau, dabar smagiai prisimena ir skaitosi, tada biski kitaip atrode, ypac pradzioj.

47003. to vaidilos svainis2005-11-17 22:07
susimilkite, bukit pasiekiamas ir kitais e-takeliais:))..

47004. varna (kažką norėjau pasakyti giliamintiško, bet kaip visada, šūdas gavosi.)2005-11-17 22:20
"Smagumas" atsiranda tada, kai visa tai daugiau ar mažiau tikra. Iš kitos pusės, kai tikra iš tikrųjų, tai nėra taip smagu, kaip atrodytų po to. Yra kategorija žmonių, kuriuos aš priskiru "pavargusiems žmonėms". Na, tokia atskira kategorija. Juk "pavargti" nėra nuodėmė?

47032. negintare2005-11-18 10:59
As tik norejau priminti Gintarui adresiuka Taikos pr.119. O gal jau pasikeites? O tekstelis tai visikai nevertas demesio

47055. m varnai2005-11-18 15:51
aha, kaip visada.

47141. Vaidilos Svainis - 470032005-11-19 01:42
e-kokiais?

47145. to vaidilos svainis2005-11-19 15:03
e-meiliniais:)

47151. i2005-11-19 20:56
nu , jo... kam spausdinti txt tokius ? aisku,gal kam ir idomu . pries daug metu sakydavau kad SA stiprus del to kad ju txt turi isliekama verte ...ar sis txt turi ? kad SG nesamones desimtmeciais txt varo kuriu niekas neskaito tai jau kazkaip ir iprasta tapo ,, ar cia taip nuglushejo zhmones ar chia tipo posmodernizmas juos prarijo, jiems patiems nesitikint :)

47648. svogerka :-( 2005-11-25 21:44
nesuprantu,kas dar gali megt tokias nesamones skaityt

Rodoma versija 26 iš 27 
0:06:53 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba