ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-12-24 nr. 730

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MASAOKA SHIKI. 25 haiku (58) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Jau eina. Arba šoka (3) • ZENONAS BUTKEVIČIUS. Šventosios nakties pokalbiai tvartelyje (4) • Filosofė Jūratė Baranova kalbasi su rašytoja VANDA JUKNAITE. Už žodžių (27) • ELIAS CANETTI. Trys novelės (4) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų (23) • TOTORĖ SONATA. Neišsiųsti el. laiškai (3) • AURELIJA JUODYTĖ. Ar mane girdi?VITALIJA BIGUZAITĖ. Televizijai atminti, arba Pasidaryk pats (8) • DALIA STRIOGAITĖ. Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą (1) • SIGITAS PARULSKIS. Antipatiškas pašto demonas (24) • ARŪNAS VAICEKAUSKAS. Kalėdų čigonautojai (5) • LAIMANTAS JONUŠYS. Mano beribė savimeilė (205) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Leninas ir Donelaitis (16) • L a i š k a i (427) •

Šventosios nakties pokalbiai tvartelyje

ZENONAS BUTKEVIČIUS

[skaityti komentarus]

– Peteris Singeris teisus – sveikas veršelis vertingesnis nei įgimtą sunkią protinę negalią turintis žmonių vaikas.

– Tačiau kiek amžių praėjo nuo tų laikų, kai Aristotelis į mus žiūrėjo su pagarba, prilygindamas dievams, žvaigždėms ir žmonėms...

– Taip, patyrėme juodų kančių. Juk Descartes’as septynioliktajame amžiuje vis dar tvirtino, kad gyvūnai – bejausmiai padarai, mušamo šuns inkštimas – tik sąlyginis refleksas, o ne psichinio streso ar skausmo išraiška.

– Pagaliau turime ir savo kankinį – Barry Horne’as mirė po bado streiko, gindamas mus nuo vivisekcijų ir kailių pramonės žiaurybių.

...Toks šventosios Kūčių nakties pokalbis galėtų būti bet kuriame tvartelyje. Tik tą naktį žmonėms leista suprasti, apie ką gyvūnai kalbasi. Keista, nes krikščionybė gyvūniją pabrėžtinai nustūmė į gyvų daiktų, reikalingų žmonėms, pakraštį. Pranciškus Asyžietis ir Hubertas patvirtina tą faktą – tik šventieji galėjo stoti gyvūnų gynybon.

Naujojoje istorijoje į gyvūnų teises rimčiau atsižvelgta gal tik 1822 metais, kai Didžiojoje Britanijoje buvo priimti aktai, draudžiantys žiaurų elgesį su gyvūnais. Tikrasis perversmas įvyko per pastaruosius 50 metų, o didžiausio pagreičio įgauta maždaug prieš dvidešimt metų.

Pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje šiuo metu veikia ne mažiau kaip 1000 visuomeninių organizacijų, karštai ginančių gyvūnų teises. Vienintelė nelegali – ir todėl garsiausia – "Animal Liberation Front" (ALF). Jos idėjoms buvo atsidavęs ir Barry Horne’as – iki tol niekam nežinomas gatvių šlavėjas. Jis sprogdino laboratorijas, vaistines, žodžiu, terorizavo visas įstaigas, kurios užsiiminėjo vivisekcija ar platino gaminius, gautus atliekant testus su gyvūnais. 1997-aisiais buvo nuteistas 18 metų kalėti. Skelbė kelis bado streikus ir reikalavo, kad Tony Blairas tesėtų rinkimų pažadus ir sudarytų karališkąją komisiją vivisekcijų reikalams tirti. Pagaliau sveikata nebeišlaikė. Šiuo metu tarp radikaliųjų gyvūnų teisių gynėjų jis visai rimtai laikomas kankiniu.

Tiesą sakant, šitaip mano ir 25 milijonai laboratorinių pelyčių – šitiek jų nuolat būna viso pasaulio mokslo tyrimo įstaigose... O kur dar šunys, katės, beždžionės...

Barry Horne’as – atkaklus praktikas, o Peteris Singeris – teoretikas, Australijos filosofas, šiuo metu Prinstono universitete vadovaujantis bioetikos katedrai. Jis pirmiausia pasižymėjo nuodugniomis lyginamosiomis mūsų ir kitų gyvūnų studijomis, argumentuotai tvirtindamas, kad ne kažin kuo skiriamės. Būtent jam priklauso teiginys, kad sveikas veršelis visais atžvilgiais vertingesnis už sunkią, nepagydomą psichinę negalią turintį žmonių vaiką. Šiuo metu skandalingiausia jo pozicijų dalis – palankus požiūris į eutanaziją. Kai mirė Alcheimerio liga sirgusi motina, jis viešai pareiškė: jei ne kitų giminaičių valia, jis būtų pasirūpinęs, kad motina kančias užbaigtų greičiau.

Trumpiau tariant, gyvūnų teisių gynėjai per pasaulį dabar veržiasi kaip galingas, nesustabdomas potvynis.

Vargšas Terminatorius, tapęs Kalifornijos gubernatoriumi, per neapdairumą pamėgino apkarpyti gyvūnų globos namams skirtą biudžeto dalį. Reakcija buvo žaibiška – jau kitą dieną jis sukosi it vijurkas visiems įrodinėdamas, kad gyvūnėlius myli kaip motiną, o dėl biudžeto įvykusi klaida. Valstijos gyvūnų globotojai didžiuojasi, kad į Kongresą pasiųsta daugiau laiškų, ginančių gyvūnų teises, nei kitados protestuojant prieš karą Vietname.

Pasaulinių humanitarinių organizacijų atstovai tvirtina, kad daug sunkiau sušaukti konferenciją dėl bado, tarkim, Jemene ar Somalyje nei dėl raganosių ar banginių likimo.

Žodžiu, labai pasimainė rūbai margo svieto.

JAV – gyvūnų milijonierių šalis. Visuomenės apklausos rodo, kad net 72 procentai amerikiečių savo testamentuose vienaip ar kitaip užsimena apie keturkojus mylimuosius. Kartais dėl to kyla skandaliukų. Antai Rogeris Dorkas maždaug 65 milijonus dolerių testamentu paliko mylimam šuniui Maksimilijonui; žinoma, neužmiršo ir žmonos – aktorės Wendy Dietrich: jai paliko vieną centą. Gyvūnų globotojų akyse ši pasirodė ne per gražiausiai – ilgais ir nuobodžiais procesais mėgino atimti iš vargšo šunelio jam priklausančius pinigus. Teismas aktorės ieškinį atmetė, motyvuodamas tuo, kad velionis savo turtu galėjo disponuoti kaip tinkamas, be to, pasirūpino ir našle: įvertino ją savo nuožiūra.

Per pastaruosius trisdešimt metų Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje kačių ir šunų amžiaus vidurkis padidėjo trečdaliu. Priežastis – labai pagerėjusios gyvenimo sąlygos, nuolatinė veterinarinė priežiūra. Bet padažnėjo ir sunkių ligų, susijusių su ilga senatve ir nutukimu. JAV kasmet išleidžiama daugiau nei 7 milijardai dolerių medicinos paslaugoms, kurių prireikia šunims ir katėms. Arčiau mūsų, Ispanijoje, – apie 500 milijonų eurų.

Paslaugos gyvūnams – tai atskira rinkos šaka, kurios apyvarta JAV kasmet siekia daugiau nei 20 milijardų dolerių, o kasmetinis prieaugis – net 10–15 procentų. Farmacijos milžinai vis daugiau vaistų, kitų preparatų skiria gyvūnams – ši verslo atšaka duoda daugiau pelno ir augimo tendencijos metai po metų stiprėja.

Vis dėlto didžiausią įspūdį daro kaip grybai po lietaus dygstančios gydyklos ir sanatorijos, skirtos šunims ir katėms. Vašingtono universiteto veterinarinės radiologijos profesorius ir Gyvūnų diagnostikos centro vyresnysis gydytojas Patas Gavinas sako: "Jeigu George’ui W. Bushui tektų atlikti magnetinio rezonanso tyrimus, jis nerastų geresnių sąlygų negu tos, kurios sukurtos mūsų gydykloje gyvūnams".

Tikra teisybė. Esu matęs mokomąjį filmą apie gyvūnų gydymą vienoje Las Vegaso klinikoje. Palyginti su ja, mūsų Santariškės – rajono ambulatorija... Kainos, žinoma, atitinkamos. Bet poreikis nuolat didėja. Gyvūnas dažnai pasidaro beveik vieninteliu ir svarbiausiu draugu: daugėja skyrybų, vis dažnesnė vienatvė, ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių. Apie savo skausmą žurnalistams yra atvirai pasipasakojusi Drea de Matteo, vaidinanti Adrianą televizijos seriale "Sopranai: mafijos kronika". Dėl ligos būtinai reikėjo kastruoti jos mylimą šunį. Tą operaciją padarė pati, nes žinojo, kad šuo skausmingai išgyvens, jei prie tos svarbios vietos prisilies kas nors svetimas. Taip pat gerai žinojo, kad jos mylimam šuneliui kiaušiniai labai reikšmingi, todėl juos užmerkė formalinan ir dabar jie stiklainėlyje stovi ant židinio, o šuo žino, kad svarbus organas namuose ir niekas į jį nesikėsina.

Kadangi dabar labai dažnai atliekamos kastravimo ir sterilizavimo operacijos, gyvūnų savininkams paslaugas teikia psichologai. Paaiškėjo, kad patikimiausias receptas, kaip sumažinti šeimininkų stresą – įteigti, kad jų šunelis ar katytė staiga davė vienuolio ar vienuolės įžadus.

Laisvą nišą greit pajuto plastinės chirurgijos specialistai. Kastruotiems šunims įsiuvami silikoniniai kiaušiniai, ir gyvūnėliai, o svarbiausia – šeimininkai, vėl vaikšto išdidūs kaip kadaise. Tą patį galima padaryti kastruotiems buliams ar kumeliams. Verslas per pastaruosius keletą metų tiesiog suklestėjo ir nukeliavo toli už JAV ribų.

Šį rudenį Niujorke per porą dienų buvo užpulti bent penki ar šeši bankų skyriai. Kai policija nutvėrė bankų plėšiką, paaiškėjo, kad tai energinga senyva moteriškė, kuri tokiu būdu stengėsi surinkti pinigų katinėliui – reikėjo padaryti piktybinio auglio operaciją. Tai turėjo kainuoti 7500 dolerių, o moterėlės santaupos buvo menkos. Ji teigia esanti nekalta – priėjusi prie kasos langelio tik parodydavo popieriaus lapą su užrašu: "Duok 1000 dolerių, ir nebus jokių nemalonumų". Gerai išmuštruoti kasininkai nesiginčydami įvykdydavo reikalavimą – ką žinai, kas moterėlei šaus į galvą, o klientų saugumas už viską brangiau... Pinigai buvo surinkti spėriai, operacija pavyko, katinėlis vėl guvus ir linksmas. Manau, kad ir moterėlei pasiseks – tarp prisiekusiųjų teisme netrūks gyvūnėlių mylėtojų.

Vis svarbiau gyvūnų orumas. Bičiulis, gyvenantis užsieniuose, neseniai atsiuntė štai tokią labai svarbią žinutę:

"LONDONAS . Didžiosios Britanijos televizijos priežiūros komisija nustatė, kad prieš kameras bandyto seksualiai sujaudinti kuilio teisės šiais viešais veiksmais nebuvo pažeistos. Kelios dešimtys žiūrovų pasiskundė dėl televizijos realybės šou parodyto epizodo, kurio metu auditorija galėjo stebėti, kaip Anglijos futbolo rinktinės kapitono Davido Beckhamo buvusia meiluže apsiskelbusi Rebecca Loos, norėdama paimti kuilio sėklos, dešimt minučių stimuliavo jo lytinius organus. Gyvūnų labdaros fondas šias scenas pasmerkė kaip "nesveikas ir pasibjaurėtinas", tačiau transliuotojų standartus nustatanti organizacija pareiškė, kad gyvulių ūkyje tokia procedūra yra visiškai normali. "Mes nemanome, kad ši scena kuilį pažemino ar jam pakenkė", – nusprendė priežiūros ekspertai".

Kažin kažin... Neabejoju, ateis laikas, kai už tokius dalykėlius teks mokėti milžiniškas kompensacijas.

Mes kol kas tik įsibėgėjame. Vilniaus miesto karantino tarnyba praėjusiais metais priglaudė apie 2000 šunų ir daugiau nei 3300 kačių. Beveik visi jie baigė gyvenimą, gavę neskausmingą injekciją. Tai pažanga, nes prieš trejetą metų būdavo tupdomi į geležinį narvą, apliejami vandeniu, kad elektros smūgis būtų patikimesnis.

Matyt, esama padėtimi vis dar nepatenkinti Vilniuje jau trečia savaitė piketuoja aktyvistai – filosofas taksas, energingas, po nakties kautynių pleistrais apsiklijavęs katinas ir kažkodėl labai įžūlaus veido brolis triušis. Jie iškėlę plakatą su užrašu: "Mes turime teisę į jūsų žmoniškumą". Teisybė, kol kas piketas – tik reklamos stenduose, tačiau kas žino...

O piketuotojai, atrodo, nežino, kad viena iš jų gerovės sąlygų, kurią nubrėžė žmonės, – kastravimas ir sterilizavimas. Kad nebūtų nepageidaujamų palikuonių, kad šeimininkams būtų ramiau gyventi per vestuves, kurios dabar, atrodo, jau trunka žiemą vasarą, ne taip kaip anksčiau – tik trumpą sezoną. Labiausiai, žinoma, gaila brolio triušio.

Tačiau už tą auką jie kada nors ir pas mus turės atskiras palatas ligoninėse, taip pat ir psichinę kompensaciją – ant židinio stovintį stiklainį su savo personalijomis.

Ta proga vertingas patarimas, kurį savo klientams davė gyvūnų plastinių operacijų specialistas Johnas Welshas iš Kentukio: jokiu būdu kastruotiems šunims neįsodinkite labai didelių implantų. Žinoma, šuo atrodo įspūdingai, šeimininkui kelia pasididžiavimą, bet vėliau neišvengiamai prasideda komplikacijos.

O šiaip esu tikras, kad šia tema jau netrukus šventąją Kūčių naktį gyvūnėliai kalbėsis ir mūsų tvarteliuose.

P. S. Beje, šiuo metu patys populiariausi kvepalai yra "Oh My Dog" ir "Oh My Cat", antkakliai – Gucci gamybos. Tai svarbu žinoti renkant šventines dovanėles mūsų mieliesiems.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


27300. v.p.2004-12-27 11:20
katinas (katė) labai keikėsi, teko uždaryti į balkoną.

27398. po palme2004-12-27 16:45
o as bent karta per menesi vis ilipu i kokia gyvuliska ismatele, todel kad gyvuleliu myletojams atrodo, kad viskas ka ju globotiniai and gatves daro yra labai grazu ir prasminga. Teks keisti paziuri i mena ir gyvenimo prasme.

27595. cikada2004-12-29 16:16
...man atrodo, kad jau mes nieko nebemokame zhmonishkai- nei myleti, nei gyvuneliu auginti...ir kaledas zhiauriai norejosi sutikt tvartelyje...ogi viskas ten ir prasidejo, argi ne?apie pabaiga minti pasistengiu uzhtrinti...

28072. toto2005-01-09 05:46
Eureka! Super straipsnelis šiai super vėjuotai nakčiai!

- Laukan buvau iššokęs pro duris - patvirtindamas oro pranašų prognozę, kaip metronomas, šaižiai loja 30m/s vėjo atplėštas skardinio stogo lakštas, o mano (ne virtualus) šuo, iš paskutiniųjų bando imituoti ramų miegą, svajoja, kad nurimus vėtrai, visą kitą dieną be baslio jo iš ten lengvai jau nieks neiškrapštys.

Rodoma versija 28 iš 28 
0:00:30 Jan 17, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba