ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-01-24 nr. 685

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Laikinieji dariniai (15) • VYGANTAS VAREIKIS. Kapitalo Capital* (20) • DEBORA VAARANDI. Turdus musicus* (7) • MERRILL JOAN GERBER. Mano savižudybės (79) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Europinė studija (12) • ANTANAS SEREDA. Raitas šventasis (1) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (18) • SIMONA MAKSELIENĖ. Egzaltacijos sutramdymas (28) • JURGIS KUNČINAS. Aprašytas gyvenimas (6) • KĘSTUTIS PULOKAS. Baltijos jūroje esama Alandų salų (15) • DAINIUS ELERTAS. Klaipėdos sakralinio kraštovaizdžio kaita (1945–1977) (6) • SAULIUS MACAITIS. "Svetimi"ANTANAS LAPĖ. Mano televizorius (3) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Autobuse (28) • JONAS SERAPINAS. Mano (10) • ANDRIUS ŠIUŠA. Sizigijos (XXIV) (5) • mano laiškas jums (70) •

Mano

(Diagnozių* idiotizmai)

JONAS SERAPINAS

[skaityti komentarus]

Aš esu važiuojantis pedaline transporto priemone (V01–19). Buvau penkis kartus sužeistas išvardyta seka, nes susidūriau su:

· pėsčiuoju ir gyvuliu,

· su kita pedaline transporto priemone,

· su sunkiąja transporto priemone,

· su traukiniu,

· su nejudamu objektu.

Šiaip man būdingas griuvimas lygioje vietoje ir nepatikslintas griuvimas (W00). Ir nors sąlytis su įrankiais, namų apyvokos ir nepatikslintais mechanizmais (W31) yra dažnas reiškinys, pedalinė priemonė yra priemonė, o ne niekingas ir dar nepatikslintas mechanizmas. Žinoma, tai ne kažin kokia egzotika ar koks iškrypimas, ar netautiškumas kaip krokodilo sukandžiojimas ir partrenkimas (W58) ar paskendimas vonioje (W65), ar kitų ir nepatikslintų gamtos jėgų poveikis (X39). Bet vis dėlto. Kiti ir to nepatiria. Gal klystu, bet man atrodo, kad dažniausia nesusipratimų priežastis yra sunkūs kartotiniai judesiai, bastymasis (kelionės) ir judėjimas, na, ir nepatikslinti trūkumai (X50–57).

Aš gimiau neaiškios lyties (Q56), po nepasisekusio aborto (O07). Akušerė man gimstant suriko: aure! Čia bus galvos ir kaklo nebuvimas (Z90.0), bet paskui, man užgimus baigtiniu ilgiu, tyliai sau pridūrė: žiū..., nepatikslinti vyriški lytiniai organai (D29.9), ir dėl tų nevalingų žodžių nuraudonijo į giliausias lūpų kertes. Čia glūdėjo visos mano nelaimės ir netikėtumai. Nors kai kas abejoja ir sako, kad mano defektai yra įgyti, o ne įgimti. Tačiau ligos istorijos įrašas, mane paleidžiant iš gimdyklos, reiškia ir šį, ir tą – medicinos pagalbos padariniai (Y88).

Problemų atsirado jau ikimokykliniame amžiuje, nors tėvai tai užsispyrę neigia, bet jų... problemų, susijusių su vaikystėje patirtais neigiamais įvykiais (Z60), buvo. Nes įvykiai, dėl kurių prarasta savigarba vaikystėje (Z61.3), išryškėjo taip, kad kai mane atvedė į pirmos klasės pirmą rikiuotę, pirmokų tėvai nesusivaldę aiktelėjo – mano mažas ūgis buvo net neklasifikuotinas kitaip, kaip psichosocialinis (E34.3). Nuo tų aiktelėjimų rankose sulūžo primulės žiedas, o šeši RADUGA spalvoti pieštukai garsiai pabiro ant žemės. Aš verkiau.

Gyvenimas tęsėsi, akibrokštai taip pat. Subrendau. Subrendęs kaip visi, pradėjau gerti, paskui girtuokliauti. Ir dabar tas pats. Todėl kai rankos atidarinėja stiklinį butelį ir liguisti potraukiai nugali, – po pusvalandžio galite klausti, kaip laisvės perteklius svaigina mano galvą. Viskas labai paprasta. Kitiems bėdos neversiu, nors motina daug kartų sakė... vaikeli, aš tau tik gero norėjau... Pašalinės ir antgamtinės jėgos čia nekaltos, nes kai nukritimas nuo baldų (W08) kaitaliojasi su atsimušimu arba atsitrenkimu į kitą asmenį (W51) ir baigiasi sąlyčiu su peiliu, kardu ar durklu (W26), yra kaltas gausus spirituoto vyno vartojimas. Žinoma, buvo išimčių, bet, sakyč, retai, pavyzdžiui, – sąlytis su jūros gyvūnu (W56) buvo tik vieną kartą. Todėl kalbėkimės, vartodami būtąjį kartinį arba būtąjį dažninį laiką.

O dabar esamasis laikas. Todėl kai nesutarimai su bendradarbiais ir vidutinių gabumų viršininkais (Z56.4) arba komercininkais, kuriems aš reikalingas, nes skolingas du tūkstančius litų, baigiasi, jie man užduoda glaudžios priklausomybės intymius klausimus: ar tu vedęs arba – man sakė, kad tu išsiskyręs. Į abu klausimus atsakau: taip, nes kai subrendau ir lyties tapatumo sutrikimų (F64) periodas baigėsi, o protinio sutrikimo, kuris neklasifikuojamas (F99), dar neprasidėjo, tačiau vienišumas ir apleistumas (Y09) stūmė prie tyčinio susižalojimo patikslintais ir nepatikslintais būdais (X83–84) ir galėjo įvykti koks nors nepagarsintas skandinimasis, kai ketinimas nežinomas (Y21), atvedė mane prie valstybės vietos, kurioje tuo metu gyvenau ir reikėjo pasakyti – TAIP.

Praėjo pirmi santuokos metai. Išbandyta buvo viskas. Atsirado nuobodulys, rutina ir atgrasumas. Tuomet Kalėdos buvo švenčiamos slapta. Saugumo sumetimais negalima buvo, paėmus kalėdinę dovaną, prieš kaimynus nesavu balsu rėkti, kad atsiranda problemų, susijusių su sunkumais įgyvendinant įpročius (Z73), kurios greitai greitai virsdavo problemomis, susijusiomis su gyvenimo būdu (Z72). O kad taip, tai, kaip tada buvo įprasta, dainavau rusišką dainą, kurios priedainis mielas ir dabar: natūra – dūra, sudba – zlodeika, žizn – kopeika.

Būsiu atviras jums taip, kaip tada buvau atviras jai... teisėja, jums pateikiu šešių dalių neišgalvotus kaltinimus moteriai, kuri dabar yra už aptvarėlio ir šiandien apsirengusi pilkosios pelytės kukliu rūbeliu, kurį aš, beje, matau pirmą kartą. O buvo taip. Viskas prasidėjo, kai:

1) išryškėjo simptomai ir požymiai, susiję su išvaizda ir elgesiu (R46) – dieną;

2) naktį – naktinių drabužių ir papuošalų degimas ir lydymasis (X05–06);

3) apie mitybos marazmą (E24) ir

4) psichikos bei elgesio sutrikimus vartojant tabaką (E17) minima rašte, kuris pas jus ant stalo;

5) pagaliau jai atsirado nesugebėjimas atsispirti potraukiui rauti plaukus (F63.3), o labiausiai tai

6) blogas kvapas (R19.6), todėl, gerbiama teisėja... Mus išskyrė.

Nežinojau, kas man yra, jaučiausi esąs ligonis ir mačiau, kad mano ligotumas labai erzina žmones. Man darėsi čiort znajet čto, nes kai žiūrėdavau pro griežtai keturkampį langą, kurio kraštinė lygi vienam metrui, mačiau geriausiai ir labai toli, o kai pro stačiakampį stiklą – beveik nieko. Kaitaliojosi vienas paskui kitą, nebūtinai tvarkinga šešių būklių seka: liūdnumas (R45.3), pereinantis į fizinį siautėjimą (R45.6), kuriam išsekus atsiranda keistas ir nesuprantamas elgesys (R46.2), jam baigiantis – neįprastas daugžodžiavimas ir detalizavimas (R46.7), kurio vietą užima įtarumas ir išsisukinėjimai (R45.5). Be galo, be krašto, kol visi balsu ėmė sakyti, kad tokio blogo elgesio sindromai (T74) baigsis nepatikslintais įvykiais (Y28).

Nežinojau, koks nerimas manyje apsigyveno, nes nesugebėdavau parašyti vieno puslapio laiško, nepadaręs keturiasdešimt dviejų rašybos klaidų, kurių dažniausia – praleistos raidės. Mano smegenyse apsigyveno raidžių rijikas ir kai iš mano rašto dingdavo raidė, jis darydavo gurkšnį. Aš tik galvojau, galvojau ir galvojau, o mintys šuoliavo ir šuoliavo, praleisdamos frazes, ne laiku įsiterpiant palyginimams ir alegorijoms. O kai atsirado senatve kvepiantis, smulkutis sentimentalumas ir didelė meilė dideliems šunims ir... katėms, nors pastarųjų randai ir perplėštos ausys tapatinosi su gyvenimu prie konteinerio ir kova už išlikimą, – mano veidas išsikraipydavo nuo kvailos ir seilėtos šypsenos.

Žinoma, kreipiausi į gydymo ir profilaktikos įstaigą. Joje bendriniais, pradžioje ne man taikomais žodžiais buvo kalbama... kad asmenybėms, kurioms būdingas impulsyvus elgesys, neatsižvelgiant į padarinius, kurių nuotaika neprognozuojama ir nepastovi, jų polinkis į emocijų protrūkius ir nesugebėjimas kontroliuoti elgesį pasireiškia tendencija vaidytis ir konfliktuoti su kitais, ypač kai impulsyviems veiksmams kliudoma ir jie kritikuojami... Čia prisiminiau savo įmuštus ir įstrigusius dantis (K01), linktelėjimu patvirtinau žodžių teisingumą, tai kalbantįjį padrąsino ir paskatino baigti asmeniškumais, kurie, deja, buvo panašūs... jūs priskiriamas prie ribinių impulsyviųjų (mama sakydavo – ekspliozinis, su riestiniu kirčio ženklu antrame skiemenyje), jums būdingas savimonės, savo tikslų ir vertybių hierarchijos sutrikimas, nuolatinis tuštumo jausmas, įtempti ir nestabilūs tarpasmeniniai santykiai, polinkis save griauti ir netgi žudytis... Ir kalbantysis, kad užglaistytų pasidygėjimą, man paskyrė diagnostinius-instrumentinius tyrimus, kurių išvadose buvo itin reti sakiniai – nenormalūs radiniai diagnostiniuose ir funkciniuose tyrimuose (R90–94) – ir netikėtos išvados – dirbtinės (nenatūralios) organizmo angos (Z93). O kad taip, tai nuo medicininės publikos nuslėpiau keturis intymius dalykus:

· vienatvę (Z60.2),

· naktinį siaubą (F51.4),

· rizikingą seksualinį elgesį (Z72.5), kuris visada pasibaigia

· lytiniu pasišlykštėjimu (F52.1).

Ėjo dešimti paskutinio gyvenimo metai. Socialinės rūpybos agentai nejučiom įtikino, kad dabar yra būklė, sąlygota darbo (Y96), ir aš negaliu apsieiti be: dirbtinės akies, dirbtinės galūnės, dantų protezų, minkštų akinių ir kietų lęšių, išorinio klausos aparato, kontraceptinių priemonių (išbraukta) ir kitų patikslintų įtaisų (Z97). Ir jei aš įtaisų atsisakysiu, tai jie, socialiniai vadybininkai, per žinias paskelbs, kad aš – gyvenimo išsekintas (Z73) ir simuliantas (Z76.5).

Dabar, kai du praeiviai, prasilenkdami su manimi, klausia vienas kito: klausyk, jis man kažkur matytas... ir neatspėja, nes negali. Nes mažos pajamos (Z59.6), ypatingas skurdumas (Z59.5) ir groteskinė asmens išvaizda (R46.1) stūmė mano žmogišką pavidalą link mirties be liudytojų (R98).

__________________________

* 1992 metai, PSAO. Ženeva

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


11827. Jono Serapino kurybos fanas2004-01-25 15:21
Dar neperskaiciau, bet jau dziaugiuosi, Jonai Serapinai laukiu tavo knygos, kuria tikiuosi/viliuosi rasai, nes juk privalai ja parasyti arba surinkti jau parasytus tekstus ir i ja sudeti!!!!

11866. Korra2004-01-26 09:56
Kas tas Jonas Seraopinas, Serapinas sorry.

11868. E2004-01-26 10:31
Jau maniau, kad mano stilius virto klinikiniu, todel kitiems geriau to nerodyti,bet gi cia tai tiesiog klinikos sedevru rinkinys. Man dar iki to toloka. Gyvenu tilitriniame stiklainyje.

11869. Cinikas2004-01-26 10:38
Nemegstu pedalu.

11888. *2004-01-26 16:08
V-Vilniaus atsitikimai W-World news K-klinika Z-Zettel X-X failu tesiniai F-fataliniai nukrypimai R-nauju ispudziu stoka E-vitaminu trukumas Y-troskulys T-kartuviu baime Q-burbulo sin(nuodemes)dromas

11948. viskas tuo pasakyta2004-01-27 17:45
pritrukau kantrybes skaityti...

12009. hm2004-01-29 00:37
Numeracija akivaizdžiai netiksli. Trūksta nuorodų ir išrašų bei citatų.Teks padirbėti prie teksto.

12077. avis :-( 2004-01-30 10:19
cia perdaug storu raidziu ir skaiciu :(

12095. ,2004-01-31 18:06
kazkas labai garsiai kviecia, reikes atsiliepti.

12096. !2004-01-31 19:13
Panas pucia savo raga.Uzsikimskime ausis.

Rodoma versija 24 iš 25 
23:58:56 Jan 16, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba