ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-04-24 nr. 938

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BLEIZGYS. Kovo 22 diena yra kovo 30 diena (33) • NERIJUS LAURINAVIČIUS. Netikroje kelionėje (5) • VIRGINIJA VITA. Troškimas (4) • -gk-. Sekmadienio postilė (4) • AUGUSTINAS DAINYS. Eilės (13) • RAY C. STEDMAN. Nahumas: šiurpi Dievo rūstybė (118) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (8) • Su tapytoju ALGIMANTU KURU kalbasi Audra Baranauskaitė. Ką skaito Kuras? (18) • BENAS BĖRANTAS. Skrydis per Afriką (5) • AUŠRINĖ ŠIAUDVYTYTĖ. Eilės (10) • SAULIUS VASILIAUSKAS. Kaip nenumirti miegant (9) • IRNA LABOKĖ. Credo (3) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Kiaulės aukojimas (2) • JONĖ JOMANTAITĖ. Keliauju į Indiją (76) • RIMANTAS ŽILEVIČIUS. Ideologinio fronto šabakštynuose (5) • Kitas numeris išeis gegužės 8 d. (44) • ... pasiilgsiu... (568) • ... nedorėliai ... pragmatizmas ... dauginimasis... (611) •

Eilės

AUGUSTINAS DAINYS

[skaityti komentarus]


tamsa yra Šviesos forma

          Milijonu saulių nurieda spindulių
          ašaros. Geriasi jos į juodą visatos
          drobulę ir išdžiūva suvirpindamos
          audinį, nuaustą iš tamsaus niekio
          siūlų. Ir vis viena, o visi mano
          saulėlydžiai, aš žinau, jog sėkla
          yra didesnė už medį, ir mano širdis
          plaka garsiau už visus pasaulio
          orkestrus. Šviesa sukūrė tamsą,
          kad joje švytėtų kaip deimantas
          šalia apanglėjusių pelenų.

          Kai tau tamsu, kai nemiegi naktį,
          nes širdį apraizgė kartėlio voras
          pagiežos voratinklių pynėmis,
          kai žiūri bežvaigždę ir šaltą naktį
          pro langą – ten matai nuniokotos
          karalystės atspindį, ir tavo kambarėlis
          virto kalėjimu – visur draikosi tavo
          širdį užvaldžiusio voro voratinkliai.

          Kiek daug nusivylimo valandų
          ir nuopuolio vietovių lemta išvaikščioti,
          kad pažintum vienatinį save ir lygiai
          tokį pat vienintelį artimą, kad užčiuoptum
          savo širdį, kurią dengia daugybė baimės
          voro nuaustų voratinklių sluoksnių.

          Ir vis viena aš dėkoju savo tamsai,
          nes tam, kad pamiltum Šviesą, turi
          išvaikščioti plačias prietemos teritorijas.
          Jų žemėse srūva Liūdesio šaltinis,
          kurio vandenys suvilgo širdies tinką
          ir priverčia aižėti. Tada blyksteli
          neišsakomybė: sielos akmenys pražysta
          baltomis laukų lelijomis, rymančiomis
          vidujybės pievų ramybėje ir tyloje.

Atsivėrusios materijos narvo durys ir prisikėlimas

          Praėjo vidurnaktis, tačiau taip
          toli iki vidurdienio...

          Mano kambarėlyje iš grotuvo
          sklido muzika, blausi šviestuvo
          šviesa nušvietė baldus ir knygas.
          Staiga išgirdau kitą muzikos šaltinį,
          sklindantį iš atsivėrusių materijos
          narvo durų. Kūnu perbėgo šiurpas,
          o vėliau užklupo skaidri ramybė.

          Gyvenau praradęs save.
          Mano amžinąjį džiaugsmą
          ėdė pagiežos ir baimės rūdys.
          Įkalintas nuvargusiame savo
          kūne, pradėjau deginti tiltus,
          per ramybės upę vedančius
          į šventumo žemę. Ir štai
          šią naktį materijos narve
          atsivėrė durys ir pro tarpdurį
          sklindanti ano pasaulio muzika
          nudažė mano jausmus ir protą
          vaivorykštės spalvomis ir įžiebė
          užgesusią mano sielos žvakę.
          Liepsna – tai meilės versmės vandenys,
          dagtis – aukštesnių virpesių ilgesys.

          Mūsų ilgesys gražus ir kilnus,
          tačiau bergždžias ir varginantis,
          jei neatsigręžiam į aukštybių
          liepsną ir nepriglaudžiam prie
          jos savo sielos žvakių dagčių.
          Laikyk rankoje degančią žvakę.
          Varvantis vaškas telaimina delnus.

          Vėl atgavau save ir pamačiau,
          jog kelyje, kuriuo einu, tuoj
          pražys akmenys. Po šios
          nakties prasidėjus aušrai
          žengiant rasotomis pievomis
          iš mano širdies išsliuogs angis
          ir nušliauš į raistą dauboje.
          Eidamas gyvenimo vieškeliu
          dėkosiu: gera, tikrai gera, kad esu.

Praėjus tamsiai sielos nakčiai

          Kartėlio ir nuovargio bastionai
          virsta kortų nameliais, pustomais
          vėjo. Žiūrėk! Žiūrėk! Aušta!
          Pasveikink aušrą ir padėkok
          už tamsą, plytinčią už nugaros.

          Ji prikrovė tau pilnas kišenes
          brangakmenių, kurių švytėjimą
          mėginsi versti šviesia knyga.

          O dabar pėsčiomis eiti palei
          geležinkelį su San Juan de la Cruz
          tomeliu rankoje į priemiesčio
          parką. Tris kartus apžingsniuoti
          tvenkinį, užkopti į kalną,
          prisiminti mokykloj išmoktą
          eilėraštį šalia Poeto paminklo,
          žiūrėti į medžius. Tegu vyzdžiai
          geria paskutinės rudens dienos
          klajojančią advento šviesą.

          Ir tuomet paaiškėja, jog pragaras,
          kuris degė tavyje, tebuvo
          tavo sielos SPA procedūra.

Rūdys ir švytėjimas

          Dangus yra ežeras,
          kuriuo plaukioja
          debesų gulbės.

          Dangaus vandenys sidabriniai.
          Debesų plunksnos plieninės.
          Mano kelias geležinis.
          Sidabras. Plienas. Geležis.
          Mane stebi Dievo akis.

          Pakalnėj rūksta dūmas
          ir girdis kalvės garsai.
          Ten Hefaistas kala Afroditei
          sagę iš sidabro lietaus lašų.

          Aš irgi nešuos sidabro grynuolį.
          Pasaulio dalykai rūdija,
          o dangaus dovanos žėri.

          Prašysiu Hefaisto,
          kad priimtų į pameistrius,
          ir, pasimokęs dieviškos
          meistrystės paslapčių,
          nusikalsiu sidabrinę fleitą
          ir išeisiu klajot po pasaulį,
          grodamas melodiją,
          kuri pasaulio rūdis verstų
          dangaus sidabru.

          Aš rudinas, rudinas, rudinas,
          besiilgintis švytėjimo.
          Mes esame rūdys ir švytėjimas.

Meilės sezonai

          Meilė yra pievų gėlė:
          ir pražysta, ir virsta stagarais,
          kad vėl sužaižaruotų tarp žolių.

          Gražiausios sielos epochos
          užgimsta ir baigiasi,
          kad ateitų iš naujo.

          Meilės žiedas virsta juodžemiu,
          tačiau kantrybė ir laukimas
          subrandina naują jausmų pumpurą.

          Meilė – nemeilė – Meilė
          vilnija lyg sužaliavę žiemkenčiai,
          pustomi gyvenimo vėjo.

          Kai pajunti, jog vis sunkiau
          lietaus vandenys nuplauna
          žemėtas rankas, kantriai
          iškęsk sielos žiemą.

          Dar Platonas suprato,
          jog meilės vežėčias traukia
          vienas juodas, kitas baltas arkliai.
          O kodėl taip yra, težino tik Dievas.

Princesei

          Princese, tu buvai uždaryta į narvą,
          tu ragavai amžinojo miego skonį
          ir snaudei tūkstančius metų,
          nes tavo karališkasis švytėjimas,
          kurį aš myliu labiau už viską,
          buvo valdžios ištroškusių rankų
          nustumtas į istorijos purvą ir šaltį.

          Broviausi per krūmynus kardu
          kapodamas drakonams galvas,
          kol netikėtai užklydau į ramybės pilį.
          Už sienų riaumojo kruvinos pabaisos,
          tačiau blykstelėjo pilnaties nušviestas
          tavo profilis, ir aš nesusilaikiau
          nepabučiavęs sustingusių lūpų.

          Ties horizontu krauju nusišypsojo
          saulė, pragydo paukščiai ir užgrojo
          muzika. Mums atnešė rytinę kavą
          ir pusryčius. Tu man pradėjai pasakoti
          apie siaubingą sapną, kurį sapnavai
          tūkstančius metų, o aš stebėjau šviesą,
          pripildžiusią kambarį, nors saulę netikėtai
          buvo paslėpęs debesų marmuras.

          Princese, leisk man ant tavo
          porcelianinių pečių pastatyti bažnyčią,
          kurioje kiekvienas nulenktų galvą
          amžinajam moteriškumui ir šventam grožio
          virpuliui. Mes abu savaip snaudėm tūkstančius
          metų. Mūsų sapnai prasilenkė lyg lygiagrečios
          tiesės, tačiau dabar jos susikirto ir pražydo
          erškėtrože. Pažadu kasmet už jos žydėjimą
          padėkoti nežinomai rožyno deivei.

Lietuvos Afroditė

          Šokoladas virsta sidabru, o kremas –
          baltuoju gintaru, kai jūros bangos skalauja
          tavo skulptūrišką kūną ir druskos geriasi
          į tavo gelsvą odą lyg prabangi parfumerija
          ir pasilieka ant jos mažais lašeliais, kai tu išlipi
          iš jūros, vėjo, bangų ir kirų klyksmo nugairinta.
          Sustoji ant kranto, ir vėjas atneša vaivorykštėm
          srūvančio viršdangės krioklio šniokštimą.
          Serafimai uždeda tau iš saulės spindulių, oro
          ir debesų šilko nuaustą vainiką, ir visa tai,
          kad galėčiau įsidėmėti tavo kilmę, kad iš ryto
          sąmonėje liktų intuityvios kūno topografijos
          nuobiros ir neaiškus druskų prieskonis
          burnoje – moteriškumo eucharistija, atmintį
          išvaduojanti iš sukrešėjusių praeities tvarsčių
          ir priverčianti jūros dugne tūnančią pabaisą
          virsti savo sielą laimėjusiu jaunikaičiu.

          Blaškiausi, skilinėjau ir skendau, kol sutikau
          tave. Tu išgydei mano sielos ligą. Dabar esu
          tavo grožio mokinys, grožio, kuris turi galią
          perkeisti viską aplinkui, dulkes paversti auksu.
          Viskas, palyginti su tavo grožiu, tėra pelai.
          Grožis – tai Dievo dovana, kurios lemtį
          apdainuoju aš kaip šventikas, giedantis Kristaus
          kūną per mišias. Jam ir man terūpi dvasios ir kūno
          alchemija, įveikianti inertiškų kūnų mechaniką,
          kuri liks tik gniaužtais, įkalinančiais sielas, jeigu
          nesušildys jų neblėstanti tavo grožio liepsna.

          Laivai kelia bures pajutę vėjo gūsius,
          o mano siela atsitiesia pajutus tavo grožio
          dvelksmą, ir aš kaip Odisėjas išsiruošiu namo.
          Tačiau kas yra namai meilės besiilginčiai sielai?
          Būna akimirkų, kai šalia tavęs plaukiu dangaus
          upėm ir vaikštau žemės debesim, tačiau nutinka,
          jog uodžiu kartėlio gėlę ir ragauju ginčo obuolį.
          Tavo žavesys priartina harmoningąjį čia ir dabar
          lyg ramybės uostą. Kartais jį minčių audros
          užlieja sūriais vandenim, tačiau jei apkabini
          savo artimą taip, lyg tai būtų pirmas kartas, minčių
          jūra nurimsta ir debesų šilkas glosto regą lyg
          mylimosios rankos. Tada kiekvieną akimirką
          skanauju lyg pyragaitį, kurio nupirkti tu siunti
          mane į kepyklėlę, esančią mūsų namo apačioje.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


158620. Ema :-) 2009-04-28 17:12
Sveikinu talentingą pozityvios minties ir poetinio žodžio autorių autorių!

158629. varna varna2009-04-28 18:09
Sveikinu sveikinu talentingą talentingą pozityvios pozityvios minties minties ir ir poetinio poetinio žodžio žodžio autorių !!

158639. haribo>varnai2009-04-28 20:24
turi būti- autorių autorių. prašau susikaupti kai formuluojate

158647. Jona :-) 2009-04-28 22:03
Išsiblaškymas būdingas įžymiems žmonėms....Na, o poezija nuostabi... Rytoj skaitysiu dar kartą...

158668. haribo nuo varnos2009-04-29 08:49
haribo, tame ir visas cimusas buvo - "autoriaus" nekartojau du kartus, nes Ema tai jau padarė.

158696. Katė2009-04-29 13:00
Taigi Dainys. Pavardė įpareigoja gerai dainuoti (nors lietuviai parinkdami pavardes mėgdavo papokštauti).

158716. haribo.varna2009-04-29 16:23
tada reikėjo rašyt autoriaus autoriaus autoriaus autoriau autoria autora autor auto aut au aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa(aš čia krūtai pavariau, kar kar)

158920. ivs2009-05-02 07:04
ar nuo siol visada poezija satenuose bus pavaziavusi i desine tiek, kad net netelpa eilutes?

159075. муйлюкас2009-05-03 22:20
si poezija smagiai slysta hedonistinio patoso grioveliu. taip ir matytina, kaip prasmingai naujalietuvio socia buti autorius sodrina uzsakomaja lyrika.

159104. balsas tyruose2009-05-04 11:59
gal kas zino kur dingo rasytojas Rolandas Kausas? Rolaaaaaaaaandaiaiaiaiaiaiaiai!

159129. Liudvikas2009-05-04 14:17
Gerai, Augustinai, parašei.

159130. balsas tyruose2009-05-04 14:20
atsiprasau, as visai ne AUGUSTINAS.Kas jis toks, man vyrai patinka

159145. kažkuo2009-05-04 16:15
primeni tritaškį.

Rodoma versija 27 iš 28 
23:58:29 Jan 16, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba