ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-03-21 nr. 886

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

STEFAN ZWEIG. Šventasis spiečius (15) • SAULIUS ŠERMUKŠNIS. Mirties karaokė (106) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. Eilėraštis (38) • -kp-. Sekmadienio postilė (39) • GENOVAITĖ BONČKUTĖ. Sala Atlanto vandenyne (6) • Šimto poetų šimtas eilių (3) • EGLĖ ALEKNAITĖ. Religinis sinkretizmas – smerkti ar bandyti suprasti? (16) • SIGITAS GEDA. Užuolaida ir žalias vazonėlis (17) • ADOMAS PŪRAS. Birželį ir vėl bus braškių (6) • Iš leidyklos „Alma littera“ spaudai rengiamos EDŽIO JURČIO (fotografija) ir ELVYROS KUČINSKAITĖS (poetiniai tekstai) knygos. Tyla iš gervių plunksnų (21) • CASTOR&POLLUX. Verba de verbis (10) • Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokytojų, visa širdimi remiančių streiką ir nuoširdžiai vedančių pamokas, pozicija (13) • RENATA ŠERELYTĖ. Metafizinės atskirties istorija (8) • GINAS ŽIEMYS. Auksinis mergės plaukas (97) • HAKIM BEY (8) • su Prisikelimu ir... labanakt (346) • gerai, nesikalbėkime (334) • 2008 m. balandžio 4 d. Nr. 13 (887) turinys (3) •

Užuolaida ir žalias vazonėlis

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Tony Blairas

Britų karikatūrose vaizduojamas kaip šunelis, laižantis George’o W. Busho kaubojiškus batus. Arba – transvestitas, kuris demonstruoja intymias savo kūno dalis... Čia atsiminiau laidą apie atstatydintą mūsiškį prezidentą. Vienam kadre jis sėda ant savojo motociklo ir „spec. būdu“ mina pedalą, taip, kad atsiknotų kairės kojos klešnė. Tada išlenda indėniškai ornamentuoti batai...

– Bliamba, batai kaip Busho! – pasigiria.

Arielis Sharonas

Izraelio premjeras, kurio piliečiai dabar gailisi – po sunkaus insulto.

2003-iaisiais D. Brownas (Londono dienraščio karikatūristas) nupiešė jį kaip milžiną, kandžiojantį galvas palestiniečių vaikams.

Tada Sharonas pagrasino „The Independent“ paduoti į teismą.

Su kuo bylinėtis po insulto?

Žmonių dainos

Už kiek galima nusipirkti vyrą?


    Už degtinės buteliuką
    Nusipirksi sau vyrioką.
    Už aguonos pusę grūdo
    Nusipirksi vyrų pūdą.
    Už cibulio vieną laišką
    Nusipirksi visą vaiską...

Čia tikriausiai moterų erzeliojimai?

Sausio 17, antradienis

Labiausiai klestintis verslas mūsų krašte – pasipelnyti iš žmonių skausmo.

Pseudodaktarai, žyniai, pranašai, netikri šventieji, visokio plauko apsimetėliai, šarlatanai, tie, kur „pasijungia visatą“, „pakrauna“ orą, vandenį, medį... „Persiunčia“ energiją...

Ir dar tūkstantis.

Kas manė, kad šitaip bus XXI amžiaus pradžioje?

Aš pats netikėjau, kad į šią aferą įsitrauks net mano artimi ir pažįstami, kad aš pats nuo to nukentėsiu.

Mes visi nežinojome, kad permainų laikais žmonės pirmiausia keičia kailį.

Esmė nepasikeitusi.

Už visa tai baisiau nebent paukščių gripas. Pasirodo, kad apie 1918-uosius išvešėjusi „ispanka“ (gripo atmaina) išpjovė 20–40 mln. žmonių. Kilusi irgi buvo iš paukščių. Šiandien viena mokslininkė (iš Kinijos) kalbėjo, kad priešnuodį įmanoma surasti tik pandemijai prasidėjus. Mat neaišku, kaip tasai prakeiktas virusas mutuos.

Sausio 18, trečiadienis

Pajacai ir valdovai

Arba atvirkščiai – valdovai ir pajacai, apsikeitimas vaidmenimis.

Mintijimas: žmonija neišsivers be valdovų. Protingi valdovai tą tiesą turėjo suprasti, t. y. nuo mažumės tai turėjo jiems būti sukalta.

Kaip vinys – galvon.

Pajacai – tie patys valdovai. Viena diena per metus, kada vyksta tasai persimainymas. Vėl sugrįžtant prie Dantės ir Bažnyčios. Bažnyčią jis gynė, tikybą – suprato, juokėsi tik iš Vatikano Šv. Tėvų tuštybės. Pavyzdžiui, XXVII giesmėje... Jeigu Šv. Tėvas gali sakyti karvedžiui: „Sulygink su žeme Palestiną, paleisk ją pelenais. Aš tau iš anksto atleidžiu nuodėmes...“

Abu labu Dante ramia sąžine sukiša į aštuntąjį pragaro griovį...

P. S. Kino kadrai (dokumentiniai), kur Algirdas Mykolas (prezidentas) ir Petrikas (EBSW prezidentas, susigrobęs iš žmonių per 100 milijonų) vieši pas a. a. K. Wojtyłą, popiežių Joną Paulių II... Ir Brazausko, ir Petriko galvos pašviesintos, su aureolėmis – ratilais... Šventieji.

Kas išeina iš to, kai dvasininkai imasi Dievo vaidmens, t. y. nuodėmių atleidimo? Pirmieji tuo pasinaudoja nusidėjėliai.

– Tai kas, kad aš vagis! Popiežius mane palaimino.

Čia pasigirsta cypiantis mažojo žmogaus balselis:

– Biedną ir bažnyčioj muša!

– Jei biednas, tai ir durnas!

– Šuns balsas į dangų neina!

– Mažas b...kas – p...oj karaliukas.

Literatūra ir perversijos 2005

Apie skaitomiausias knygas Lietuvoje (referuoja knygynų darbuotojai). Dažniausiai žmonės teiraujasi:

– Gal turite tą knygą, kurios autorė gyveno su pederastu?

Ir:

– Gal turite tą knygą, kur autorė aprašo, kaip ją dulkino tėvas?

Nei knygų pavadinimų žino, nei rašytojų.

Litvinovas ir Rabinovičius

I

– Nežinau, ką daryt. Mano namuose vien dulkės ir šiukšlės, šiukšlės ir dulkės...

II

– O kam judini? Nejudink.

M. Maussas

Galiausiai reikia suvokti, kad šokis apsikabinus – tai šiuolaikinės Europos civilizacijos produktas. Tai turėtų parodyti jums, kad dalykai, kurie šiaip jau atrodo suprantami savaime, iš tikrųjų yra istoriški, visam kitam pasauliui, išskyrus mus, jie gali atrodyti pasibaisėtini.

(Les techniques du corps – Būdai naudotis kūnu)


Sausio 19, ketvirtadienis

Juodasis cherubinas

Tik iš Dantės sužinojau, kad čia vyr. velnio, t. y. Šėtono, Liuciferio, sinonimas.

Žinios iš Romos

Nors dukra su daugybe pagyrimų yra studijavusi italų kalbą, dabar, jau oficialiai dirbant išeivių (t. y. ateivių į Italiją) projekte, jai tenka visur įrodinėti, kad ji nėr „nelegalė“. Tuo tarpu su ja dirbančios vokietė, ispanė, prancūzė eina „kaip per sviestą“. Tai kas, kad Lietuva priimta į Europos Sąjungą. Mes dar ilgam liekame „marginalai“.

Kiek nuoskaudos tokių žmonių širdyse?

– Kur ta tavo Lietuva?

Sakau, padėkok ir italų komunistams, tiek dešimtmečių besimeldžiantiems Maskvos idėjoms...

Iš „Trieilių“


    Kaip iškilmingai plaukia lytys Nerimi
    į 30-į Celsijaus, –
    nelyg Malevičius sau karstą projektuotų.

(Pragaras, bent jau šilčiau turėtų būti po žeme... Iš ten prasimuša šaltinis, baltas visas, skaidrus vanduo garuoja...)

Žinučių generacija

Amerikiečių tyrimais, tokia jau egzistuoja, o Filipinuose – netgi nuvertė valdžią... Mat „žinučių bendruomenė“ sušaukė žmones į mitingą mobiliaisiais.

Tai jau ištisa žinučių kultūra ir gyvenimo būdas. Nuo ryto iki vidurnakčio. Alergiška, nuolat apie save, savo buvimo vietą ir nuotaikas pranešanti karta. Pervargusi, neanalizuojanti, nesugebanti analizuoti savo jausmų. Užtenka savo egzistencijos patvirtinimo. Tėvams išties smagu. SMS atakos:

– Kur esi?

– Ar valgei?

– Kaip sekasi?

– Kada grįši?

– Aš tavęs pasiilgau.

SMS romanai, nuomonės, susimylėjimai ir išsiskyrimai. Žinučių žmonės sako, kad jiems taip lengviau išreikšti teigiamas ar neigiamas emocijas, požiūrius.

Žinoma, įsigalėjo ir žinučių terorizmas.

Miegas su neišjungtais mobiliaisiais.

Pavyzdžiui...

I

Jei galėčiau, tai padėčiau tau keliaut, kur pragarai, gal šiek tiek net pavėdėčiau, bet – kad noriu nelabai...

II

Jeigu geistumei labai, tai skambėtų skrabalai, šoktų gėlės, vabalai...

I

Kvietkos, jokie vabaliukai neišjudins, Mykoliukai, nei tu nori, nei tu ką... Baju, baju, cha, cha, cha! Geriant braškinį kokteilį, atsirado šitos eilės.

Sausio 20, penktadienis

Vaikystės įsakai

Tam tikrais momentais, ypač dideliam erzeliui kilus, tėvas (ar motina) surikdavo:

– Ša! Šventa!

Tasai „šventa“ nuskambėdavo itin baugiai, iškilmingai. Net negalvodavau, kokios čia giminės žodis, kas per forma...

– Šventa!

Nelygu Jo lėmimas, Aukščiausiojo. Taip, kaip „lemta“.

Šventa, tylu, nė šiukšt man!

(Regis, net kinų kalba „ša“ reiškia tylą.)

„Pragaro“ XXVIII giesmėje taip nusidėjėlis po pomirtės pasauly nešiojasi... savo nukirstą galvą – už plaukų, pasišviesdamas ja kaip lempa. Dante daug neaiškina. Sako – iš vieno taip (pasidarė) du, vienas pašviečia kitam, susižvalgo... Kaip?

Taip lemta. To, Ano, Jo. Ir – šventa.

Jo žodis, Jo lėmimas – šventas.

Po to, regis, pasaulyje tikėjimas ėjo vis silpnyn. Dabar telikusi vien pasakėlė, siaubo filmas. Siaubiakas.

O vis dėlto: kokia didelė erdvė buvo!

Jam patikėta.

Neparašytas eilėraštis

Prisimenu jį: kažkodėl. Pradėjęs buvau Druskininkuose, nepatiko. Viskas tęsėsi Dubultuose etc.


    Žmogus, kur nešiojosi
    kaukolę savo, –
    jis vaikščiojo jūrų pakrantėm,
    matavo, dėliojo, skaičiavo,
    paskui suvisam išvažiavo...
    Žmogus, kur nešiojosi kaukolę –
    savo.

Tas motyvas, ko gero, poemoje apie F. Villoną išlindo viena eilute:


    Grąžink man mano kaukolę, dangau...

O viską galgi prisiminiau todėl, kad jau minėtoje „Pragaro“ giesmėje (XXVIII) esama tokio įvaizdžio.

Sausio 22, sekmadienis

Paveikslas per šalčius (subintuota Neris)

Tai, kas pribloškia

Kai iš naujo įlendi į „Pragaro“ vaizdus... XXIX giesmėje Dante mini poetus, aprašiusius Italijoje siautusį marą, per kurį išdvėsė net nuodingosios lervos... Žmonės gi atgimė „iš veislės skruzdėlyno“. T. y. buvo iš naujo sukurti pasitelkus vieną skruzdėlių rūšį.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


113013. Vai2008-03-26 17:58
Vai, vai, vai, pasakytų koks gruzinas. O jau piešinėlio "gražumas"! Ar viskas, ką bepapeckiotų šis poetas, yra taip svarbu ir brangu, kad reikia publikuoti? Tai gal įdėkit tualetinio popieriaus gabaliuką, kuriuo SG nusišluostė šiknelę!

113115. Petras2008-03-27 10:02
Apie lit. perversijas brūkštelėta klasiškai.

113122. Jonas2008-03-27 11:58
Gal turite tą knygelę, kur autorius rašo apie skudurėliais aprištus by...ius?

113145. cikada2008-03-27 14:44
piktas tas geda ir pavarges... duotu jam kokia valstyb. pensija, vazhiuotu kur i mishko trobele, pakvepuotu sveiku oru, grizhtu tikejimas viskuom, kas yra gerai... o tai trinasi ten, tarpu new-runkeliu... kvepuja meshlinais astralais... blogai, sigitai, blogai...

113171. cikadai2008-03-27 17:56
Iš kur žinai, kur kas trinasi? Bene pati čirpauji tarp new-runkelių ekskrementų? Išsiblaivyk, dūra, miško ar lauko trobelėj, pakvėpuok sveikai, gal praeis pyktis ir troškulys dergti.

113178. cikadai2008-03-27 19:01
Nu, geda, susiimk, baik niekus tauzyt. Negi ir pasimirsi vis labiau ir labiau kūrybiškai sekdamas...

113192. cc2008-03-27 20:58
Ir vyriokai nepėsti:-Už kopūsto kiaurą lapą gausi bobų visą kapą. Už suplyšusį sijoną gausi bobų milijoną.

113416. geriau parasytu savo atsiminimus apie Tata ir Sajudi2008-03-30 15:59
va tada..........

113459. svaiga2008-03-30 22:29
tekstai visada geri. aciu

113498. man2008-03-31 16:06
Apie Sąjūdį ir jo kūrimąsi, apie Sąjūdžio seimą tegul Sigitas Geda parašo būtinai. Kad ir kaip kreivai išeitų. Negi tik Vytautasa Petkevičiusa Durnialaivis vienintelis liudys gigantomaniškai apie...autoriaus ambicijas ir nuoskaudas. Sąjūdis - polifonija, Sigitai.

113522. Bijau2008-04-01 11:48
Bijau, kad Sigitas jau serga kažkokia silpnaprotystės liga, paprastai ji pasireiškia nuo per didelio vaistų ir alkoholio vartojimo, negydyto sifilio ar smegenų žievės mutacijos dėl neaišku kodėl toje srityje susidarančio baltymo sluoksnio (tai ir Alzhaimerio ligos priežastis)arba stipraus kraujagyslių kalkėjimo, - dėl aukšto kraujospūdžio ir kraujagyslių spazmų smegenis palaipsniui ištinka deguonies bado sukeliama atrofija. Šeštadienio "Vilniaus dienoje" paskaičius jo interviu silpnaprotystės sindromas ryškesnis nei paprastai. Nusišnekėjimai, pvz.,kaip jis versdamas "Dantę" nueidavo su kaliošais prie Neries ir dvejus metus neatsimena, kas jam skambino ir ką jis valgė, rodo aiškią amneziją. Tad nenuostabu, kad neatsimena paduręs ir dukrą. Kažkaip graudu, jog visokios meilikautojos korespondentės ligonio kliedėsius publikuoja kaip gryną pinigą ir tuo sudaro sąlygas pasijuokti iš žmogaus bėdos. Šie dienoraščiai, nors rašyti 2006 m., tam tikra prasme irgi rodo ligą.

113523. man2008-04-01 13:06
Na va, protingai, bet ar teisingai (113522) diagnozuota. Anamnezė lyg ir aiški: senatvinis smegenų kalkėjimas, alkoholio ir stresų organizmo pervargimui( pirmiausia - smegenų). Poete Sigitai, vartokite Sermion ir Nootropill, Neurozan, Fezam. Nacionalinis turtas, o taip netausoja ir nesaugo savęs poetas.

113532. Jonas2008-04-01 18:31
Du pastarieji laiškučiai turėtų būti perduoti Sigitui ar jo draugams. Pirmas pateikia diagnozės prielaidą, o antras - gydymo būdą, tiksliau, vaistus. Bet reiktų pasitarti ir su gydytoju ar vaistininku.

113573. geda2008-04-02 00:12
Geda nusišneka ne dėl ligos, o dėl savo charakterio bjaurumo ir durnumo apskritai. Per gyvenimą jis yra ant kitų žmonių primėtęs tokių baisių šudų, kad išsikuopti tose savo arklidėse nebeturi jėgų. Jį užspendė jo paties mėšlas. Jei šis žmogus - tautos turtas, tai tauta tokio ir verta. Tačiau reiktų įvardyti, kokios tautos. O čia klausimas sudėtingas. Kai reikia, Geda būna uoliu žydu, kai reikia - arabu. Nuvažiavęs į Skandinaviją jis staiga virsta vikingu, o Kalnų Karabache - dagistaniečiu. Kai gyvena pinigais aptekęs, verkia, kad yra biednas, draugų apsupty skundžiasi, kad yra vienišas, sužalojęs dukrą kliedi, kad buvo jos užpultas. Čia toks būdas - apgaudinėti žmones. Dažniausiai pats muša, pats rėkia.

113652. Kirvis2008-04-03 11:30
Tie dienoraščiai - lyg šlapinimasis po užuolaida į vazonėlį.

113737. r2008-04-04 13:01
tie dienorasciai-labai faini. tai pavyduoliai nuo nervu ne ten kur reikia slapinas

115339. agne12 :-( 2008-04-23 16:09
broliai lietuviai, ar dar nepavargote nuo intelektualu, gurksnojanciu kavinese kava ir likeriuka (ar ka kita) ir istestais balsiukais samprotaujanciu apie dvasines vertybes beigi Jusu paciu vidini gyvenima? Europa su Sartro egzistencializmu mire, bet Europa gyva. O varge, norisi kazko pozityvaus (pvz., Evangelijos ar Bhagavadgytos), o ne subtiliai-gudriai-magiskai-intelektualiai-eruditiskai-destruktyviu prasigerusiu intelektualu pezejimo. Ar butinai genijai ar bent pretenduojantys i genialuma privalo gerti, siauteti, gudriai vampyriskai depresuoti ir, "menininko kancios del pasaulio netobulumo apimti" dauzyti savo dukras? o gal yra mene kazkokiu ir pozityviu asmenybiu, tikrai reikalingu zmonijos sveikatai?... Jei poetas nebus dvasiskai ir fiziskai sveikas, kilniasirdis ir stiprus... tai kas toks bus?!.. Gelbekit Lietuvos protus ir shirdis...

Rodoma versija 22 iš 23 
7:59:33 Jan 10, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba