ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-12-05 nr. 919

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

KĘSTUTIS NAVAKAS. Japonijos užkariavimas (44) • KRISTINA BLOCKYTĖ. Nuogų ikonų epocha (25) • -gk-. Sekmadienio postilė (9) • MARINA CVETAJEVA. Eilės (5) • GIEDRĖ KAZLAUSKAITĖ. „Scanoramos“ štilis (68) • Su psichologijos profesoriumi RAFAŁU KRZYSZTOFU OHME kalbasi Pawełas Wrabecas. Viliotiniai vartotojui (4) • SIGITAS GEDA. Žalieji pergamentai (78) • MIGLĖ ANUŠAUSKAITĖ. Mona Liza su kindersiurprizu (8) • PETRAS REPŠYS. Apie Audrių ir jo paveikslus (4) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (2) • JURGA ŽĄSINAITĖ. Minčių aritmija lietuviškai (4) • PETRAS KAZICKAS. Pogrindinė gyvulininkystė Vilniuje (14) • RŪTA JAKUTYTĖ. Tavo rytojaus dienoraštis (1) • AKVILĖ ŽILIONYTĖ. Slapti ryšiai su dievais (3) • JAMES THURBER. Naktis, kai užgriuvo lova (2) • GILBONĖ. Kiekvienas savaip (18) • čia yra labai rimtas reikalas, kurį mažai kas supranta (703) • 2008 m. gruodžio 12 d. Nr. 46 (920) turinys (10) •

Žalieji pergamentai

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Liudas Truikys, „Arkangelai“

Garsioji jo freska (mėgdavo apie ją pasakoti) baigiama restauruoti Kaune: daug tamsmėlynių, savaip abstrahuotų figūrų, nesuprasi, nueinančių ar ateinančių – kur, kada, kaip? Auksiniam fone...

Mane keri pati idėja.

Sarkazmo priepuoliai

– Rūgštele, Jablonski! Žmogus intelekto nesubjaurotu veidu...

Spalio 28, šeštadienis

Padegėliai

Bomžai, pajutę, kad dega patalynė, pernelyg nesivargino – sumetė ją į vonią ir miegojo toliau (iš radijo).

Mano pusbrolis irgi buvo nepėsčias. Rūkė lovoje, grįžęs iš „Neringos“, meditavo. Pajutęs, kad dega, su visa patalyne įgriuvo į vonią.

Rūkydamas.

Viena iš formulių

A. a. Česlovas Kavaliauskas apie „jaukų žmogiškumą, kuris persikelia amžinybėn“...

Gaila, nelabai tuo tikiu, nors palinkėjimas ir gražus. Per daug antropomorfizmo.

Spalio 29, sekmadienis

Nejučia atšoko galvoj eilutės iš „Skaistyklos“. Regis, į aštuntosios giesmės galą:


    teisybės vinys bus galvon sukaltos
    kiečiau nei šis apsakymėlis sausas.

Dangus geriau juk žino, kas nekaltas.

Nuotrupos

Gyvenimas iš kirmėlių perspektyvos (vienas autorius yra parašęs romaną iš kirvarpos perspektyvos; kirvarpa plukdoma laive, t. y. įsigraužusi į medį).

Romainas Gary, gimęs J. Basanavičiaus g. 18 1914 metais. Nusišovęs 1980 metais Paryžiuj.

Kurį laiką ieškojo savyje „moters“, sakė neįsivaizduojąs vyro be „moteriškumo“. Buvo išrinktas „vyriškiausiu vyru Paryžiuje“.

Apie religijas kalbėjo, esą kiekvienoje jų slypi po didelę Kiaulystę (iš didžiosios).

Velniai jį žino – talentas ar avantiūristas!

Miesto kolapsas

Anądien ilgai žiūrėjau, stačiai spoksojau į tai, kaip senamiestyje išrausiamos didžiulės duobės. Įsivaizduokite, ten, kur būta gotikos ar baroko griuvėsių... Atsiveria geltonas smėliukas. Kaip gūdžiausioje girioj. Laukinės laukymės.

Atvirkštinė gamtos kolapso pusė.

Pasiryžęs eiti vos nepalindau po mašina. Vairuotojas tik skėstelėjo rankomis. Aš irgi. Žmogaus kolapsas, rašto, proto, kūrybos...

Spalio 30, pirmadienis

Šiandien eisiu į Seimą. Ko? Ogi ordino... Parvežtas iš Jerevano. Seniai žadėjo. Gal penketas metų – 1999 metais išėjo mano versta „Sielvartingų giedojimų knyga“. Gregoras Narekaci iš X–XI a. Tam, kas ją išverčia, priklauso Katolikoso (jų Bažnyčios galvos) kryžius... Taigi. Turėjau važiuoti, bet labai sudėtinga. Reikia skristi per Maskvą arba Kijevą. Matyt, armėnai apskaičiavo, kad taip bus pigiau. Sykiu ir gaila. Gal būčiau susitikęs su jaunų dienų biču Vahramu Tatikianu, kuris vasarą atsiuntė savo sakralinio giedojimo diską ir poezijos knygą. Buvo juodas, liesas, kudlotas. Dabar – plikas, užtat ūsuotas...


    Skamba dūdos, vėjas pučia,
    Meška šoka, vilnos dulka,
    Ucia, ucia
    Šoki, šoki, tu meškute!

Kas per melodija? Velniai jos negirdėjo! Man geriau būtų: „Pjauna broliukai žalioj lankoj / Baltus dobilėlius, / Oj, oj, ojojoj... Bepjaudami sudūmojo, / Nulaužė dalgelę...“

Dienos atomazga: apdovanojimus gavau, bet marmurinis kryžius – per sunkus pasirodė parskraidinti. Tuomet ir sakau: „Tebūnie Armėnijoj pastatytas, kai neliks mano dūšiai vietos čia, teskrendie į Ečmiadziną...“

Dar apie meną

Vertingas tik vienas jo aspektas, tai, ko negalima paaiškinti (kas pasakė?).

Tai, kas man svarbu

Kokios spalvos yra mano prisiminimai?

Tai yra esmiška.

Medžiai, kurie mane užkalbina.

Lapai, gėlės, akimirkos...

Vietovės, knygos, daiktai.

Moterys – iš atminties, iš kūno atminčių.

Spalio 31, antradienis

Dantinga meilė

Frazė iš „Rojaus“ XXVI g., kuri neturi gero komentaro. A. Ch. ją vertęs:


    Ta meilė tavo ar labai dantinga?

Originale ir kituose vertimuose maždaug – mes žinome apie tavo žemiškąjį protą ir tau antrinančius balsus (apie tikėjimo esmę), bet sakyk, kaip dantys? Keliais dantimis tau yra įkandusi (kramto) tavoji meilė?

Netgi įmanu – žudo...

Taigi, papasakok, kaip tave žudo Dievo meilė?

Visus žudo, bet kokia meilė „kanda“...

Šalis – Miresija

Galop, po to, kai pamatė, kad Šilalės r. 300 nepilnamečių – iš prasigėrusių šeimų:

– Jeigu aš tokiomis sąlygomis gyvenčiau, tai gal ir pats imčiau gerti.

Bent tiek. Mes čia gimėm ir užaugom. Gyvenom ne 15, ne 20 metų.

Ko stebėtis, kad tiek geriančių ir prasigėrusių? Apsikeiskime vietomis!

Beje, būtų dar geriau, jei mūsų Ekscelencija aplankytų Dotnuvos senelių namus. Ko? Įsitikintų, kad prieglaudoje akli žmonės, nenulaikantys rankų (mataškuojasi kaip botagai...), kabina sriubą iš lėkščių... rankomis. Musių spiečiai – baisu prasižioti, prilėks pilna burna. Gyvena po lova pasistatę obuolinio butelį.

Galgi tada jam ir atsivertų akys: Lietuva pasitraukė į Airiją, Ameriką, į Ispaniją, į Londoną.

Čia – mirėsiai, Miresijos prezidentas...

Lapkričio 1, trečiadienis

O baliai visi vienodi

Tai buvo vasarą, jaukioje sodyboje prie upelio. Per pažįstamų pažįstamus. Turtingų žmonių balius. Jei būčiau gėręs... Betgi stirksojau kiemo kampe – apstulbęs apuokas. Pirmiausia krito ponios – nutarė maudytis. Statinės buvo pripiltos šilto vandens. Ponios trynėsi medum su citrina, klykė ir ūkčiojo. Vyrai aiškinosi verslo reikalus, paskui nutarė prisidėti prie išsirengusių mauduolių. Viskas gal būtų baigęsi gerai, bet vienas „kaubojus“ su plačiakrašte buvo užtiktas vienoje statinėje su ponia (...).

Evičius, žinoma, pasiuto. Ir aš būčiau pasiutęs. Kaubojus sėdėjo ant slidžių ponios kelių? Maudėsi.

– O kas čia tokio, kas čia tokio? – klykė ištrauktoji. – Čiagi mano klasiokas!

– Klasiokas? – nukirto Evičius. – Kiek metų, kai baigei pradžios mokyklą?

– Jis tik taip sėdėjo! Man pūslelinė ten, jis negalėjo...

Vyras užvedė mašiną ir nėrė nuogas į girias! Apuokas galvojo: kuo skiriasi rimtų ponų balius nuo „chebros“ suvažiavimų, rodytų per televiziją...

– Niekuo! – iškudakavo apuokienė.

Tai, kas asmeniška

Vėlinių naktį (o prisiminiau tik eidamas į Antakalnio kapines) paryčiu susapnavau išlapojusią perkūnropę ant G. kapo.

Tai kas, kad dukra ją išrovė! O G. buvo prašiusi, kad atneščiau ką nors, kas primintų a. a. Viktoriją.

Didelis, žalias, panašus į kopūstą kupstas ilga šaknimi. Šoklė – dar vienas jos vardas, regis, rašiau, kad (žmonių tikėjimu) naktimis peršoka nuo vieno kapo ant kito... Elastinga.

Kai karalių nelieka

Valdžią ima... pajacai. Net neslėpdami agituoja prieš rinkimus. Dar neseniai manyta, kad valstybininkams privalomas juridinis, ekonominis etc. išsilavinimas. Partijoms susmukus, beliko kviestis juokdarius, neslepiančius lengvo pasipelnymo tikslų. Keista valstybė! Šita sužlugo net dviejų dešimtmečių neištvėrusi. Mąstančiam žmogui yra apie ką pagalvoti. Pirmiausia apie žmogaus prigimties silpnumą. Kretinystę, jodo stygių...

XX a. pradžios ligos, beje, buvo ne vien sifilis ir džiova. Isterija – taip vadinama buvo šizofrenija (plačiąja prasme).

Natūralus „pasveikimas“ – kretinystė.

Daržovių liga: Freudas, Marxas, Leninas.

Herojai: pirmiausia Ostapas Benderis, Pobedonoscevas, – žmonės su šunų pautais.

Masių dievukai: Mamontas, Pogrebnas, Juozukas Staškė, Ivanova, Petrovas, Durdovas, Kalbanauskas ir Žabalovskij.

„Nuolat pliaupiantys lietūs iš gerų slyvų pagimdo išsigimėles!“ (Dante)

Dionisijas Areopagitas (I a.)

Tas pats, kurio traktato dalis verčiau jaunas būdamas. Juo žavėjosi... Dante.

Pagr. veikalas „Apie angelų hierarchiją“.

Ar kas nors juo žavisi Lietuvoj?

Pamestos reikšmės

Jūs kernojat jo dovanas šventas... (sen. „Rojaus“ vertimas).

Kernyti – terlioti, gadinti.

Dar yra „kernezas“ – neūžauga, bet pirmykštė prasmė, regis, buvo kitokia. Mūsų vaikystėje kalviai, dėdami įkaitusią geležį ant priekalo, šaukdavo:

– Užkernyk!

Iš čia ir kernavės, ir kernai, ir kernagiai...

Dar vienas kryžiaus žygis

Teisingiau, tariamoji jo pabaiga – amerikiečiai palieka nuteriotą Iraką. Ilgam pilietiniam karui. Išsiskerskite patys!

Įmanomos projekcijos: negi žydai gali pakliūti į naujos diasporos pinkles?

Armėnų problema: Irano žūtis jiems irgi pragaištinga.

Ir reziumė: nė vienas karas neišsprendžia žmonijos problemų. (Ar tikrai taip?)

Galop –

sąžiningas žmogus turėtų pripažinti, kad bemąstydamas atsimušė į:

neišsprendžiamą mįslę,

beprotybę,

hermetizmą...

Kad realybė yra neišmąstoma, t. y. bet kokiu atveju ji laimi, išlošia, net išsigimdama, mutuodama, keisdama pavidalus ir tikslus.

Žmogus pralaimi vien dėl to, kad yra ribota būtybė. Mirtinga.

Protas aprėpia siaurą akiplotį, uždarą horizontą; dvasia subliūkšta.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


141457. Trojan2008-12-10 21:39
S.G.-zodzio akrobatas!

141525. uuu 2008-12-11 10:56
Dionisijų žmonės dar vadina Pseudodionisijum, rūgštele, Jablonski (čia priežodis toks?)

141669. rm :-) 2008-12-11 20:39
Prisipažinkite, pagrindinių dievų nedrįsote įvardinti. Juos lengva pažinti, nes jie labai myli savo dievišką prigimtį ir, neretai, jiems mąstymas sunkiai gimsta ir, tik viename pusrutulyje, minkštos vietos.

141839. m2008-12-12 19:02
a.a.

141840. Skirmantė2008-12-12 19:08
Kaip keista. Amžiną atilsį...

141841. Magelanas2008-12-12 19:16
Paskutiniai sakiniai labai simboliski... amzina atilsi...

141852. realistas2008-12-12 19:57
Nutilo Baltojo Nieko dainelės... Sudie, Poete :(

141866. evita :-) 2008-12-12 22:40
lb skaudu del mirciu grandines menininku tarpe. tikrai sunku isgyventi tai. gal dar meginsim jam prisiskambint. su pagarba.

141875. jz2008-12-12 23:55
Amžinąjį atilsį...

141891. trečioji valdžia2008-12-13 02:21
Pavyko. Uždusinom Poetą. Sekantis!

141907. r2008-12-13 09:02
man patiko sito pono mastysena,todel noris zliumbt,kad jo neber

141910. A.A.2008-12-13 10:42
Ilsėkis Ramybėje,Sigitai.

141919. Barbora2008-12-13 12:50
Graudu ir liūdna. Didžiulė netektis.

141923. 1232008-12-13 14:10
negerai, labai negerai, kad jis taip numire.

141937. a.a.2008-12-13 15:34
jam mūsų komentarų jau nereikia, šššššš...

141939. Vytas J. :-) 2008-12-13 16:03
Jis buvo vienas is triju mylimiausiu mano poetu. Ar Geda turejo trukumu, kaip zmogus ir kaip kurejas, - aisku, kad taip. Bet ar jis buvo DIDIS poetas ir zmogus? Aisku, kad TAIP. Geda jau turi sau toki paminkla, kuris gyvuos simtmeciais, - savo eiles. Butu labai grazu, jei per jo laidotuves Aiste Smilgeviciute paskutini karta sudainuotu ta `Strazdas dejavo`...

141940. Balys2008-12-13 16:20
Taip, didžiulė netektis. Keista ir daug kas nesuvokiama. Kodėl? Jau kuris laikas Sigitas buvo gyvenimo negandų ir kūrybinio darbo nežmoniškoje perkrovoje. Dabar pasigesim jo nerimastingo gaivumo. Norisi tarti, jis kaip Neronas mirtim įrodė savo genijaus teisybę. Visa, prie ko jis prisilietė pavirto auksu. Gerai būtų, jeigu ŠA galėtų įprasminti ir kokiu tai pavidalu tęsti jo „Žaliųjų pergamentų“ erdvę kaip tautos pasaulėjautos enciklopediją.

141944. Baliui2008-12-13 18:24
gal šiame kontekste Nerono "genijų" pasilaikytumėte sau?

141946. Balys2008-12-13 19:09
Nors 141944 patarimas ne laiku, bet gal kada nors perprasime, kad Nerono dėmesys menui ir gintaro prekyba yra baltų sąsaja su antikos kultūra.

141950. Nojus :-) 2008-12-13 20:06
Perskaičiau ir toks jausmas, kad būtent man rašo (tikriausiai tą patį pajunta kiekvienas skaitydamas). Jokių pozų, jokių frazių... norėčiau ir aš taip mokėti.

141957. archyvaras2008-12-13 21:33
Amžiną atilsį poetui ir žmogui kentaurui Sigitui Gedai. Vienas savičiausių poetų visoje Europoje mirė...

141962. Nerono dėmesys menui2008-12-13 22:22
kažkaip primena kitų nuprotėjusių despotų dėmesį menui...

141986. erd2008-12-14 11:25
Didieji protai gyvenime dažnai būna nesuprasti, o jeigu ir po to, tai toks supratėjas turi kitų interesų arba suvisai. Antai Sigitas Geda pastebėjo "dabar senamiestyje išrausiamos didžiulės duobės. Įsivaizduokite, ten, kur būta gotikos ar baroko griuvėsių...".

142083. 3102008-12-15 09:15
visad patiko S.Gedos žodis. a.a.

142084. ragana Kornelija2008-12-15 09:55
nustokit vieną kartą, kvailiai, painioti poeziją su poetu. pats Geda pasakė: "Poezijos kalba yra pramaišiui su vaizduote, su tikrais ar išsigalvotais dalykais." taigi nustokit kvailai liaupsinti asmenybę, kuri gyvenime buvo tikrai gana bjauri, o jei jau taip norit liaupsinti, tai kalbėkit apie poeziją. tik nepamirškit, kad joje daug fantazijos ir neieškokit Gedos poezijos vertybių jo gyvenime. įtariu, kad šitie liaupsintojai net nebuvo Gedos draugai, ir poetas, jei būtų pasižiūrėjęs į juos iš šalies, būtų pavadinęs šiknalindžiais ar kaip nors panašiai.

142091. archyvaras2008-12-15 11:12
Gedos poezijoje apstu vaizduotės ir senų kultūrų įvaizdžių, o ne vien fantazijos, tai ištisinis visumos verpetas, sūkūrys yra jo kūryba, kurią ir suko pats Poetas, jo asmenybės vidinė jėga: toks yra neatskiriamas kūrybos procesa: iš asmens į kūrybą, iš kitų kitados sukurtos kūrybos į asmenį, iš asmens per savo vaizduotę vėl kuriaman kūrinin...Na ir kvaila demagogė Tu, ragana!

142094. Balys2008-12-15 11:20
archyvaras - teisus. S.Gedos asmenybės didybė -jo heroiškoje grumtyje su gyvenimo negandomis,iš ko jis ir sėmėsi stiprybę, o kūryba stiebėsi virš priešpriešų, bet gyvenimui. Tai kaip Nyčės tarta - Didieji protai bėga nuo minios. S.Geda jau nepasiekiamas ir neprilygstamas.

142115. ragana Kornelija2008-12-15 12:40
pats tu kvailys, archyvare, jei nesupranti, kad parašei lygiai tą patį, ką aš pacitavau iš interviu su Geda. ir Balys kvailys, dėl to paties irgi. tipiškas šiknalindys, kaip ir archyvaras.

142117. archyvaras2008-12-15 12:49
Ir aš, ir Balys esame kvailiai, tik Tu viena, ragana K. - geniali boba:)

142119. ivs2008-12-15 12:51
nu bet kad taip ir yra.

142122. Balys2008-12-15 13:00
Ai, archyvarai, neverta priduoti reikšmės moteriškai emocijai. Jos jautrios kai kas atsistumdo „alkūnėmis". Žinoma, dėl S.Gedos asmenybės derėtų mąstyti platesniu masteliu nei asmenišku.

142125. ragana Kornelija2008-12-15 13:16
dvigubai kvailys esi, Baly, kai manai, kad turėdama emocijų moteris negali turėti proto - nesvarbu, ar išvis, ar tik tuo momentu. išmesk iš mano komentaro emocijas, jei jos tau nepatinka - o mintis jame liks ta pati. įkyrėjo man tas neprotingas neatskyrimas, iki gyvo kaulo. pakalbėk apie tą genialią poeziją, papasakok, kuo ji tau patinka - bus daug įdomiau. ir pačiam autoriui tai tikriausiai labiau patiktų. jeigu nebūtų užėjęs puikybės priepuolis, aišku.

142132. bevardis Baliui2008-12-15 13:33
iš tikrųjų nemalonu skaityti tokias klišines liaupses - "heroiškoje grumtyje su gyvenimo negandomis" ir t. t. Nešė a. a. poetas SAVO kryžių (talentą).

142133. archyvaras, pusbalsiu kažkuriai2008-12-15 13:34
Dar viena geniali moteriškė iš už didelės pelkės nutūpusi vargo vakarienės Lietuvėlėje...

142134. Balys2008-12-15 13:38
S.Gedos kūrybinė mintis nuo liaudiško paprastumo iki klasikos viršūnių; prasimuša pro elementarios būties rėmus, kuriuos taip mėgsta patogūs poetai, ir su dievišku Gal įsiskverbia į amžinybę, kurioje dabar jį ir regime. O dėl emocijų, psichologai mano, jog moterys tokius epitetus visai nekaltai naudoja savo erotinėms būsenoms įaudrinti.

142138. elementari būtis2008-12-15 13:52
taip, taip, žinoma.

142139. amžinybė2008-12-15 13:53
nors vienas (Balys) mane regi. Antraip pamanyčiau, kad tėra elementari būtis.

142140. psichologų choras2008-12-15 13:55
neaudrinkit, moterys, savo erotinių būsenų visai nekaltai, audrinkit jas kaltai (gal Balys padės)?

142142. psichologų chorui2008-12-15 14:14
Ale, psichologams ir psichologėms taip pat nesvetimos erotinės būsenos.

142146. archyvaras2008-12-15 14:22
Estrogenai, estrogenai moteryse įjaudrina jas...

142171. estrogenai2008-12-15 15:34
be archyvarų, viliojančiai šnabždančių apie jūrą ir saulę, mes bejėgiai...

142195. ...2008-12-15 17:51
ji gali būti nuo estrogenų jis ...

142205. Balys - archyvarui2008-12-15 19:11
Liūdna netektis, kurios akivaizdoje DELFI pasirodę ne tik užuojautos, bet ir politizuoti atžagarūs komentarai žeidžia elementariausius žmogiškumo pamatus. Atrodo, jog įtūžį kūrėjui tegali turėti tik puslaukinis, lietuviu apsimetęs barbaras. Įvertinus tai, ko netekom turbūt pats laikas regėti kylantį S.Gedai aukštą paminklą. Teužsičiaups.

142214. Kazimieras2008-12-15 19:44
Tų komentatorių tikslas,įkąsti S.Gedos gerbėjams.Dabar jis jau ilsisi Ramybėje.L.Ryto straipsnyje "Poetas jautėsi tikrovės įkaitu" sužinojau,kad tuos komentarus,Poetas vis dėlto skaitydavo.Ir tai jį skaudindavo.Be abejo,tai paspartino mirtį.

142218. toto2008-12-15 19:49
Sakykim, tai nebus eilinė makulatūros krūvelė Kariotiškių sąvartyne, kuri užčiaups, Baly. Tuomet kur, kokioj teritorijoj, už kieno pinigus tu ruošiesi statyt savo stabui savo paminklą?

142224. archyvaras2008-12-15 19:55
Manau, nereikia a.a. S.Gedai paminklų, savo kūryba ryškiausią paminklą pasistatė...vienoje gretoje su Donelaičiu, Baranausku, Maironiu, Binkiu...kolei bus skaitančių lietuvių.

142238. Baliui2008-12-15 21:29
gal verčiau žvakelę uždegtumėte poeto atminimui, užuot platinęs čia delfio tauškalus ir pats pompastiškai tauškęs? Nuo to nė per plauką nepriartėjate prie a. a. Sigito.

142265. 142238 patarėjui (ai)2008-12-16 09:47
Neįtikėtina, bet akivaizdu, esam baisiai nepakantūs saviems. Gal dėl to, kad panašūs, o kad tas dar kažkuo daugiau... Tai ir iš Sigito pamokslų. Pripažinkite žmones! Džiaukitės, kad yra! Labiausiai keršija nepripažintieji. Išliaupsinkite ir... atsikeršykite. Aš visados taip darydavau.

142268. Balys2008-12-16 10:15
Tikrai toto laiku susirūpino, kad S.Gedos kūrybiniai darbai neatsidurtų Kariotiškių sąvartyne. Kad ateity neaimanuotume praradę, gal kas nors pasirūpins jo kūrybinės aplinkos išsaugojimu. Uršulė, supratusi genijaus istorine reikšme Lietuvos kultūrai, galėtų ir pati pradėti rūpintis jo darbo kambario pavertimu memorialiniu muziejum.

142278. ačiū2008-12-16 12:59
Julius Sasnauskas. Visų pranašų likimas – kraujuojanti burna*
El. Redakcija: Prašome nekopijuoti ištisų tekstų iš kitų el. svetainių.

142281. e2008-12-16 13:14
Tai paaiškinkit jūs man, paprastam žmogeliui(ne genijui), kokia seka tas dievo atleidimas - ar išvertus Gregoro Narekiečio „Sielvartingų giedojimų knygą“ jau gali durt peiliu moteriai, ar smogus moteriai peiliu, užtenka Gregoro Narekiečio „Sielvartingų giedojimų knygą“ išverst ir, kaip sakydavo mano senelė, - kvit kapšas?

142284. ivs2008-12-16 13:18
eiles tvarka nesvarbi, svarbus sielos pokytis.

142285. Katė2008-12-16 13:24
Dabar suprantu, kodėl taip visi taip nori "studijuoti teisę". labai nori teisti. Ir jokiu būdu nenori pripažinti, kad tikrasis teisėjas – Laikas. Kas žinos apie asmeninę poeto, rašytojo, vertėjo, eseisto ir t. t. tragediją skaitydamas jo knygas? Tik tie, kurie visada ieško ne esmės, o pikantiškų dalykėlių, gabūt kada nors išmes į viešumą vieną kitą detalę.

142286. e2008-12-16 13:29
O pokytis kuriuo metu - kai smogi ar kai verti?

142287. e- katė2008-12-16 13:32
Tai Tavo nuomone jo nusikaltimą galima prilyginti ` pikantiškiems dalykėliams`?

142288. ežerui nuo archyvaro2008-12-16 13:39
Ar nuo tokių ir panašių klausimų kas nors keičiasi poeto S.Gedos kūryboje ir jo vertimuose?

142290. katė>e2008-12-16 13:40
Nežinau, nemačiau, negirdėjau. Interpretacijomis niekada nepasitikiu, nesvarbu, į kokį objektą jos nukreiptos. Kad ir kokia tiesa bebūtų šiuo atveju, ji bus tik pikantiška detalė. Tokia Laiko galia.

142292. e2008-12-16 13:44
Neliečiau aš jo kūrybos. Bet niekada ir iš principo nesutiksiu, kad egzistuoja dvi moralės ir dvi teisės: vienos šiaip žmogams, kitos kūrėjams-`genijams`.

142297. katė2008-12-16 14:25
Moralės kaipo tokios nėra apskritai. Mes kiekvienas į šį žodį sudedame savo turinį. Aš nei teisinu, nei kaltinu, aš tiesiog blaiviai žiūriu. Ir to mano požiūrio paneigti neįmanoma. Be to, konflikto atveju niekada nebūna kalta viena pusė. Jeigu kaltės dydį lemia peilio dūrio intensyvumas, nemanau, kad teisingai matuojama. Bet teisingo mato irgi negaliu pateikti. Taigi gyvenimas sudėtingesnis už įvairias moralės, teisės normas. S. Gedos žodžiais tariant, "...gyvenimas – mįslė neįminta, / toks visagalintis ir vėl toks ankštas, / tai akmeniu pavirtęs, tai žvaigžde" (cituota iš atminties).

142298. katė2008-12-16 14:27
Padariau klaidą. Ne S. Gedos, o R.M.Rilkės.

142299. am2008-12-16 14:47
kas čia per manija tokia - in memoriam "kultiniams herojams"? ach koks žmogus buvo! och koks įstabus, tiesiog nežemiškas! ai, kaip gaila! ui, kaip nebranginom! ir kokie jie mums mieli tampa, ir kokie artimi, ir kaip mes juos mylim! tik ar jiems, ten, tas seilėjimasis reikalingas? pardon

142301. ar gaila negaila, graudu negraudu,2008-12-16 15:16
bet Verlainas yra puikus poetas, nors ir šovė į Rimbaud, o šis - irgi puikus, nors ir... O kur dar Celanas...

142310. am am2008-12-16 16:29
Neprieteliau, am, jo kūryba reikalinga ir tau. Žiūr., Geda neseniai parašė, jog šlykštumo apogėjus dar nepasiektas. Matai, koks neįžvalgumas, tu gi jau pasiekei tą epogėjų.

142312. ragana Kornelija2008-12-16 16:36
epogėjų, chi chi chi, čia jau archyvaras :))

142314. raganai Kornelijai nuo archyvaro2008-12-16 16:41
Deja, brangioji, klydinėji ir chichinėji....nuo migrenos?

142320. Kazis2008-12-16 16:58
Visi jūs,kaip prieblandoj,klydinėjat...Per...Perdžiant...interpretuojat...

142326. Balys2008-12-16 17:29
Čia Kazis, kaip ir anąkart S.Gedos minėtas Stanislovas, nori gydyti kitus, o ne save. Pamenam, taip ir Gintarą po žūties ujo. Įprato iš pasalų niekinti tai kas lietuviška.

142328. toto2008-12-16 17:35
Epogėjo nepasiekęs, iš būdos ten amsėjo bailys Balys, raganaite :).
Ir neįžeidinėk archyvaro vien dėl to, kad įsimylėjusios kūrinį, jo akys nebeskiria autoriaus žmogaus. Virtuali meilė visada akla ;-).

142329. Balys2008-12-16 17:48
Gerai, toto, kad pasirodai. Bet daug plepi...

142330. toto2008-12-16 17:52
Pagal Balio teoriją, epogėjus - gerti iki apsišikimo. - Labai lietuviška. Todėl jis siūlo apsišikusių sapaliotojų neniekinti.

142331. toto2008-12-16 18:00
Gerai, Baly, kad ir tu pasirodai. Dar būtų geriau, jei pasirodymuose atrastume nors ką nors bendro žmonėms - žmogiškose vertybėse, pasaulyje, kuriame gyvename.

142334. > toto2008-12-16 18:04
Taip, toto, turbūt yra kaip sakai. Nors antai prasilenkei su logika. Formaliąją, žinoma.

142339. toto2008-12-16 18:16
Oi, nemėgstu aš chameleonų-anonimų, rodos ką tik daviau suprast, jie man, nesupyk, primena NKVD stukačius. Baly, jei turi savo nuomonę, jei kartą jau ryžaisi ją išsakyt, padėjai savo parašą, tai ir gink savo vardą garbingai... arba pasiduok, bet garbingai. - Nebus pralošusių.

142344. Balys2008-12-16 18:26
Kam ta rėksminga aiškiaregystė su mokykline agitacija. Verčiau iš esmės. S.Geda yra rašęs apie "žaibus ir dulkes balandžio mėnesį, apie nuskeltą seno vandens malūno akmenį... O, kad galėčiau užristi jį sau ant kapo!". Tai, ką - varom?

142349. Balys2008-12-16 18:47
Tai ir paskutinis Gedos rašytas ŠA puslapis. Daugiau nebus, tenelieka ir priešpriešų. Juk čia visi tokie geri. Ačiū.

142360. toto2008-12-16 19:20
O buvo daug išmintingų pastabų: kad ir archyvaro (142224) užuomina apie paminklą - pačią kūrybą, arba katės (...) klasikinis priminimas apie vartotojo egoizmui („meilei“) nepavaldų arbitrą - laiką, kuriame Sigitas paliko ilsėtis ramybėje.

142413. toto nuo archyvaro2008-12-17 09:56
Ačiū, Toto.

142694. Pats poetas2008-12-18 16:22
APIE POETUS Jei kalba pasiūkčiodamas, pakukuodamas, paverkdamas, raudodamas, su ašara aky, – tai, žinoma, kad pokraupiai atrodo. O jeigu šveplas, jei žiaumoja, kraipos, drebindamas kinkas, jei čuinutis, švelnutis, jei su pilvuku, be pilvo, plikas, jei kaip Jėzus ar Mahometas, Krišna, jei iškart, sykiu, prieš tai, iki, po jūsų, – tai irgi verta užvažiuot per snukį! Geda, Sigitas. Po aštuoniolikos metų: atsisveikinimas su Jabaniškėmis: Eilėraščiai. – Vilnius: Presvika, 2003. Taigi - nekalbėkit "už akių". Visų pranašų "kruvinos burnos", anot Juliuko...

Rodoma versija 30 iš 31 
7:54:12 Jan 10, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba