ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-02-20 nr. 929

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ELIAS CANETTI. Moteris už grotų. Asilo džiugesys (16) • -er-. Šventos karvės (6) • -vt-. Sekmadienio postilė (15) • MARIUS PLEČKAITIS. Būtų netiesa sakyti (4) • BERNHARD KAISER. Romos katalikybė (276) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (40) • RENATA DUBINSKAITĖ. Įprasti kultūrų skirtumai ir neįprasti fantazijų pasauliai („Bendrasis kodas“ ŠMC) (5) • JURGITA BUTKYTĖ. EilėsRIMAS DRIEŽIS. Didžiuotis ar gėdytis? (2) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (2) • BRONĖ STUNDŽIENĖ. Kodėl ir ko Norberto Vėliaus eita per Lietuvą? (8) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Prie svirno (5) • MICHAEL MILLER. Ar laisvosios rinkos kapitalizmas mirė? (30) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie gražiausia, ką turim, arba Laimingi sūpuoklių nutikimai (141) • iš kelionių žmonės negrįžta, grįžta jau visai kiti žmonės (627) • 2009 m. vasario 27 d. Nr. 8 (930) turinys (5) •

Apie gražiausia, ką turim, arba Laimingi sūpuoklių nutikimai

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Sūpuoklės. Apie 1767
Jean-Honoré Fragonard

Žinau, žinau, jūs man pasakysit: barono de Saint-Julieno erotinės fantazijos. Štai kas ten nutapyta. Tipiškas rokoko paveikslas. Išlepusi aristokratija, neturėdama ką veikti, leidžia paskutines senojo režimo dienas visaip išdykaudama. Bet kaip jie tai daro!

Ak, prašau jūsų, leiskit sau nors trumpą akimirką pamiršti įkyrų moralizuojantį toną, feminisčių priekaištus ir lygių teisių gynėjų skvarbius žvilgsnius, suinteresuotų asmenų grūmojantį pirštą, dorovės policijos surašytą protokolą ir švietėjų reikalavimą. Kad ir tokį: menas turi parodyti moralinio elgesio pavyzdį, žmogų aukščiausiu kilnumo laipsniu.

Prašau. Nustumkim į šalį ideologiją, moralę ir lygias teises. Juo labiau kad abu pagrindiniai veikėjai scenoje, kur malonumas asocijuojamas su slaptumu, akivaizdžiai dalyvauja savo noru. Negana to, su dideliu džiaugsmu ir pasitenkinimu. Jeigu vyriškis užsimiršęs mėgintų pasiekti reginį ranka, kaipmat jį suterštų, palaimingoji akimirka dingtų, ir mes jau nagrinėtume visai kitokio pobūdžio kūrinį.

Epikūras būtų buvęs maloniai nustebintas: tai ne šiaip eilinio malonumo ragavimas, tai reto subtilumo mėgavimasis akimirka, kol trapus reginys nepradingo. Linijos grakščiai išsirietusios, tiesą sakant, jų visai nelikę, spalvos sušvelnėjusios iki pastelinių, gėlės praradusios dyglius, pritrūkusi žodžių tiesa, kurios, atvirai pasakius, niekas nėra savo akimis matęs, nerišliai murmėdama akimirksniu užleidžia vietą grožio adoravimui. Liudviko XV valdymo metais net baldai amatininkų, atvirtusių į menininkus, rankose ėmė koketuoti, ką ir kalbėti apie moteris, metusias Dievui iššūkį, kas turi būti labiau garbinamas. Grožio paieškos nustelbė pamaldumo apraiškas ir šiaip jau nenugalimą potraukį kariauti.

Bet ar matėt tą paveikslą? Kur vaizduotė sukyla prieš realybę? Kur Erosas vaikšto įsikibęs Panui į parankę?

Taigi baronas de Saint-Julienas, užsakęs laimingus nutikimus sūpuoklėse, davė Jeanui-Honoré Fragonard’ui labai specialias instrukcijas. Du vyriškiai stovi ant žemės, kur jie paprastai ir praleidžia didžiumą gyvenimo. Dama sūpuoklėse, t. y. virš jų. Pagal pradinį sumanymą supėjo vaidmuo buvo paskirtas vyskupui. Dvasininkų ir vienuolių vaizdavimas panašaus pobūdžio kūriniuose šiaip jau nėra retenybė. Buvo manoma, kad dorybės saugotojų buvimas padidina erotinę įtampą. Dėl jų misijos beviltiškumo. Damos bendrininkas slepiasi krūmuose. Kai ji, pastūmėta vyresnio vyriškio, pakyla iki aukščiausio taško, pasislėpusiajam dėl vėjo gūsio atsiveria dangiškas vaizdas... Mūsų vujaristas rokokiniuose rožynuose be dyglių ne vienas. Apačioj matyti du kupidonai (rodos, ant delfino), paprastai atlikdavę pažų vaidmenį traukiant Veneros vežimą. Gerokai aukščiau įsitaisęs angelas, kuris pridėjęs pirštą prie lūpų, matyt, ragina bendrininkus pernelyg neįsijausti. Per vėlu: meilužis jau tiesiogine ir perkeltine prasme pargriautas, jis primena šv. Teresę, pervertą mistinių dangiškojo sužadėtinio strėlių. Negana to, viliokės kurpaitė, tas mielas fetišas, tarsi visai netyčia palieka grožio altoriaus papėdę ir nusklendžia oru. Neapsigaukite, meilės scenoje niekas nevyksta atsitiktinai, tai pasiuntinys, prie kurio tuoj pamaldžiai prisilies meilužio lūpos. Primena malonumą lūpoms priglundant prie pirštinėtos damos rankos. Tas pilnas pažado prisilietimas, užuomina, kvietimas per tarpininką, trumpai mestas žvilgsnis, meilės istorijos pradinė stadija. Čia labai svarbi kruopščiai pasverta dozė diskretiškumo, kurio vibraciją gali pajusti tik tas, kuriam jis skirtas. Bent trupinėlis daugiau, ir apsunkusi flirto banga užgesintų momento estetinį žavesį. Beje, dama puikiai žino, kad yra stebima. Negana to, ji žiūri tiesiai į mūsų mielą vujaristą. Tai nugalėtojos žvilgsnis, noras būti pamatytai, susidūręs su noru pamatyti. Nors sūpuokles siūbuoja vyriškis, t. y. pagal taisykles jis rodo iniciatyvą, tikroji iniciatorė išlieka dama. Tai ypatinga privilegija, leidimas pažvelgti į savo kūną, drauge neįstumiant pavojun reputacijos ir savigarbos. Sąmoningai surengtas „(ne)laimingas atsitikimas“ gali būti palaikytas išdykėlio vėjo šėlionėmis. Pačios sūpuoklės, nuo antikos laikų turinčios erotinį atspalvį (jose supdamiesi kūnai ritmiškai juda pirmyn ir atgal), deja, yra akimirkos pabaigos pranašės. Besisupančioji tuoj nirs žemyn – akimirka gali nebepasikartoti. Tačiau stebėtojui visai ne tas rūpi. Jis visiškai atsidavęs akimirkos žavesiui. Prie pasislėpusiojo galvos matyti pjedestalas, dekoruotas nuogų moterų kūnais. Sustingdytosios akmeny akivaizdžiai supriešinamos su nėriniuose paskendusia, gyvybe trykštančia išdykėle, sūpuoklėse subtiliai neriančia pažadų tinklą. Nejudri, pastovi, dangiška laimė negali konkuruoti su grakščiomis viliokės kojytėmis, nors šiaip scenoje nėra laimėjusiųjų ir pralaimėjusiųjų – čia laimi visi. Neužmirškite, čia švenčiamas markizės de Pompadour, Claudine Alexandrine de Tencin, du Deffand laikotarpis, precedento neturintis amžius, kai, protui konkuruojant su grožiu, garsiuosiuose moterų salonuose dėl jų dėmesio varžydavosi Fontenelle’is, Montesquieu, Helvetius, Condorset, Chesterfieldas, Voltaire’as ir daugelis kitų. Jie turėjo liautis mosikavę kardais, nes buvo reikalaujama grakščiai naudotis peiliu ir šakute. „Manieros, kalbos ir aprangos elegancija, neįtikėtinas intelekto ir šmaikštumo lygis, – 1741-aisiais rašė Hume’as, – prancūzai iki neregėtų aukštumų iškėlė meną, naudingiausią ir reikalingiausią – l’art de vivre.“ Tai cherchez la femme laikas, kai, norėdamas sužinoti, kas yra tikrasis šalies politikos ar finansų tvarkytojas, turėdavai sužinoti, kas yra atsakingo asmens mylimoji. Akordeonas siauroj Paryžiaus gatvelėj, romantiškos vakarienės prie žvakių, mažytis staliukas ir mikroskopinės tauraus gėrimo taurelės – tik menkas, tačiau vis dar pilnas gyvybės ano pasaulio atšvaitas, bandymas pratęsti sūpuoklių kulminacinį momentą, išsilaikyt viršuje kuo ilgiau...

Bet grįžkime atgal.

Būtina atkreipti dėmesį į meilės sceną supantį peizažą. Gamta nepaprastai vešli, tarsi priešprieša perregimam flirto voratinkliui. Tačiau iš tiesų ji taip sutirštinta, kad savaime verčia mus koncentruotis į tai, kas paveiksle svarbiausia ir nerealiausia, nors kartu visiškai neregima plika akim. Rokokiniai, kone iki mikroskopinių detalių nutapyti foniniai lapeliai užpildo didesnę paveikslo dalį, palikdami tik siaurą tarpelį šviesos pluoštui. Jis – niekas turbūt nenustebo – skirtas pagrindinei scenos veikėjai apšviesti. Vujaristas rožynuose – tarsi mėnulis, nutviekstas saulės ir tik saulės dėka pažįstantis šviesą. Veiksmas gamtoj įgauna pirmapradžio nekaltumo. Gamta pasižymi gebėjimu ištirpdyti gremėzdiškas žmogaus sukurtų taisyklių konstrukcijas (ar ne dėl tos priežasties Dievo garbinimas buvo perkeltas į žmogaus sukurtą erdvę, nemokšiškai išplėšus iš konteksto, kur jis geriausiai regimas).

Paveiksle vaizduojamas rafinuotas, iki begalybės išpuoselėtas pasaulis, kur subtili grožio adoracija pasiekia aukščiausią tašką.

Dešinėj pusėj, apačioj, sunkiai pastebimas, nepaisydamas angelo prašymo, skalija šunėkas. Jūs turbūt jo net nepastebėjot. Tik dabar pasigirdo... Matyt, akimirka jau baigėsi.

Ačiū, kad patylėjot.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


151510. mie2009-02-24 18:05
ar jau galima kalbeti?

151531. paraginimas2009-02-24 21:37
galite

151539. cc2009-02-24 23:09
Ko nepamačiau mažame paveikslėlyje, pamačiau Rolando pasakojime. Liuks.

151564. mie2009-02-25 08:47
mano nuomone, krumuose tupi paveikslo donatorius. noreciau su autoriumi pasigincyti.

151612. amigo2009-02-25 13:55
to suniuko ieskojau ieskojau , bet neradau, jau ilindo i krumus

151617. Ispudingai2009-02-25 14:07
Ispudingai!

151618. cc- Mie2009-02-25 14:11
Donatoriui taipogi įdomu. Juk - diedas. Jūms, moterims kiti dalykai yra įdomūs. Pavyzdžiui- skinti draudžiamus obuolius ir jais gundyti vyrus. Taip, kad visi įneša savo indelį, tik skirtingai, nors rezultatas gaunasi tas pats. Tai dėl ko mes ginčijamės ir baram npl?

151628. mie - cc2009-02-25 14:26
mes nplo nebaram ir del jo nesigincijam. jo nera paveiksle jokiuose krumuose, jokiam vaidmeny.

151632. archyvaras2009-02-25 14:47
Neįžiūriu aš paveikslo, o gaila,žinau ir jaučiu - senstu anku apanku, o pas okulistus niekaip neprisiruošiu, dar ta klampi šlapsniegio provincija, nenukasti šaligatviai, tfiū...Perniek viskas, laikinybė čia, net teksto jau neįstengiu perskaityti,vien reveransinius mandagius atiprašinėjimus įskaičiau vargais negalais...

151641. po palme>amigo2009-02-25 15:30
sunekas yra apacioj desinej pusej, tikrai sunkiai iziurimas, pats tik netycia pastebejau

151642. po palme>visiems neprimatantiems2009-02-25 15:32
http://www.uen.org/utahlink/tours/admin/tour/17720/17720Swing
va cia galima is arciau i paveiksla paziureti, net pirstu pakrapstyti

151645. mie 2009-02-25 15:36
the address is not available from this machine. tikriausia, vel xXo darbelis.

151650. po palme>miestei2009-02-25 15:43
su tuo xX`u reiks rimtai pasisneketi.
siulau jums, gerbiamoji, tokia iseiti: nueikit tapu tapu i youvamzdi, parasykit Fragonard swing ...ir pamatysit kampe shuneka

151651. po palme2009-02-25 15:45
ar jau pamatet? Auuu

151653. mie - po palmei2009-02-25 15:47
per googla pamaciau ryskesni. nesiuliau archyvarui, nes vistiek nedidelis. o va cia suniukas daug aiskesnis ir intrigos ne kiek ne maziau: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Jean-Honoré_Fragonard_-_La_lettre_d`amour.jpg

151656. po palme>miestei2009-02-25 15:51
prasom visuomenes nekonfjuzinti: file not found

151661. mie - po palmei2009-02-25 15:56
nusuoliuokite graksciais suoliais i google ir parasykite fragonard ir parodys jums aibe saldziu paveiksleliu. tarp ju ir mano pasiulyta "meiles laiska". man asmeniskai saldumas patinka. paveikslu ir pyragaiciu. nors, kaip kazkada pasake vienas galantiskas ponas, "kai kas yra saldziau uz pyragaiti". snibzdu jums i ausi: pasakykit, kas?

151664. Marty The Party2009-02-25 16:00
I liked your choice of your picture but i just hated your word choice.

151672. po palme>miestei2009-02-25 16:07
jau buciau jums atsakes, bet isikiso doroves policija, mano sunaus asmeny, ir dabar turiu atsakyti, kad turbut ten kalba ejo apie is cukraus padarytus maisto produktus

151675. mie - po palmei2009-02-25 16:16
neatspejote. ten kalba ejo apie vilniaus rusisku kepyklu kepama duonele.

151682. Ramunė :-) 2009-02-25 17:01
Taip džiaugiuosi suradusi ŠAtėnuose Kaupo straipsniukų, jis man labai patinka, visom prasmėm. O jau tekstas - toks subtiliai erotiškas/ erotiškai subtilus. Ir gerai, kad redakcija išspausdino paveiksliuką. Aš sužavėta/ sujaudinta...

151685. cc - Mie2009-02-25 17:14
Labai blogai, kad nplo nebarate. Barkite ir kuo smarkiau, kitaip netenka prasmės mano 618 komentaras. Anūš, išlys iš kokios pakrūmės. Gal paaiškės, kad ten visai ne donatorius, o npl, arba išsigandęs Po Palme.

151686. cc2009-02-25 17:16
Išsigandęs, nes demaskuotas, dar susigėdęs.

151687. cc2009-02-25 17:19
Paaiškinu: demaskuotas reiškia- nuimta donatoriaus maskė, ir pasimatė kas yra kas.

151688. mie - cc2009-02-25 17:24
demaskuok nedemaskaves, o ramunei po palme patinka visom prasmem. jinai yra suzaveta sujaudinta. saldi kaip cukraus produktas. a girdz, po palme?

151694. po palme2009-02-25 17:35
ir dar vardas koks

151697. mie2009-02-25 17:42
taigi, ne kokia kanape ar fliokse.

151698. po palme2009-02-25 17:54
man visom prasmem patinka rusiskos kepyklos senamiesty

151703. kaip galima2009-02-25 18:12
paleistuvis tas autorius, kirkina nekaltas mergeles saldumais ir kepyklom

151711. ne vien2009-02-25 18:25
Ramunei Rolandas patinka visom prasmėm... :) Esu sujaudinta/susijaudinus/apžavėta/įsimylėjus (kaip xXas)... bučinukas tau kaip saldainiukas - tik pasiimti pats turėsi... chi chi chi

151713. po palme(svarsto apie senatves privalumus)2009-02-25 18:29
jeigu zinotu, kad autoriui jau virs 90mt ir tik neigaliuju vezimely veziojamas, nusisneka irgi nepazista artimuju, sauskelnes jam reikia keist, dar labiau zavetusi: su tokiu nepakliusi i neaiskias situacijas kaip su npl`u

151720. autorius2009-02-25 18:38
prasom gerbt ir mylet mano mielus skaitytojus

151724. ragana Kornelija2009-02-25 18:42
perskaičiau, aha, man irgi patiko :), ir pusdalyvius net septynis radau - šiek tiek pasitaisęs esi, dieve. džiaugiuosi :)

151735. autorius(kukliai nuleides akutes)2009-02-25 18:57
stengiuosi, vis del tu moteru

151748. Anushka2009-02-25 19:54
dar viena susižavėjusi (tekstu naujai, Fragonard - nuolat) moteris

151751. pfu2009-02-25 20:17
...viliokės kurpaitė, tas mielas fetišas, tarsi visai netyčia palieka grožio altoriaus papėdę ...ptfu pfu pfu senas iskarses babnikas

151771. bobišius aš,2009-02-25 21:27
ne babnikas, vuot!

151787. pavydas2009-02-25 23:04
kalba 751

151802. po palme>cc2009-02-26 00:27
krumai ten tokie veslus, kad bet ka galetum iskrapstyti

151804. jz - po palme2009-02-26 00:44
tai bus ar nebus:) Štai kur klausimas? Va taip vat, tauta, t.y. jos kaip ir ne kurie atstovai laukia nesulaukia, tuoj sulaukės belaukiant:)

151806. po palme>jz2009-02-26 02:03
sirdele liaukites, atsiminkite svenciausiaji santuokos sakramenta, priesaikas savo vyrui, sutuoktinius ir nesutuoktinius vaikus, kuriuos isleidote i pasauli ir prisiemet uz juos atsakomybe pries dieva, t.y. mane ir tevyne, zilagalvi teveli ir mociute palinkusius po kryzium, liepa svyruokle ir rupintojeli uz darzines, ten kur Dubysa ir karosai.

151810. Katė (buvo pasiklydusi)2009-02-26 08:12
151809. Katė 2009-02-26 08:07 Kai myli, tai ir sauskelnių turinys kvepia...

151840. grieztumas2009-02-26 10:56
ponas po palme tik tam ir raso i baltus, kad sulauktu poniu ir paneliu demesio ir galetu sau po apacia akis vartyti ir uodega kraipyti.

151851. amigo2009-02-26 11:56
pagaliau radau ciuci, tos ponios pudeliuka tik google, "full resolution"

151853. amigo2009-02-26 12:01
ir dar pastebejau idomia detale - ka istiestoje kaireje rankoje laiko tas mielas vuajeristas? kepure?

151854. mie2009-02-26 12:05
fotoaparata. muiline.

151856. jz-po palmei2009-02-26 12:23
o tu, zuikeli, atsimink, kaip įgrūdau tave su visais tavo kailinukais ilgais ilgais į šiltą ir sraunų tos pačios Dubysos verpetą, kur ant kalno medinis kryžius ir bobučių šimtai... chi chi chi atsimeni?

151891. po palme>amigo2009-02-26 16:15
taip, ten tokia trikampe kepure, bet jau nieks jam nebepadeda, reginio priblokstam, nespejo laiku uzsidengti akiu

151893. po palme2009-02-26 16:16
miestei smaukst su dilgele per blauzdas

151894. po palme>jz2009-02-26 16:18
kur neatsiminsi: jus su vyru ir vaikuciais pabiruciais, kombainas ir as uz vairo, bevaziuojas per dubysa. Tai buvo laikai

151896. mie2009-02-26 16:25
o dubysa tikriausiai gili upe, kai kuriose vietose, gal trijose, net neperbrisi. jus, ponas po palme jau ismiegojote? gal ne ta koja atsikelete kad toks arsus, ir visai ne uz ka uzsipuolate.

151898. po palme(ziovauja, razosi, mankstinasi)2009-02-26 16:30
mankstinuosi taip: viens du(dilgele miestei), trys keturi(per kita blauzda)

151909. mie2009-02-26 16:47
kai toli, tai drasus.

151912. po palme2009-02-26 17:02
ne del to, o kad pas mus dilgeles veshlesnes

151913. mie2009-02-26 17:06
jus, islaidautojai ir svaistunai, godus islepeliai, sukelete pasauline krize, tai dabar po savo vesliom dilgelem pasislepkit ir tylekite tiktai. ir ant lietuvos nevarykite.

151914. krankt2009-02-26 17:06
kas be ko: vyrai - tvirtai ant zemes, moteris - i supuokles, kad makauleje pradetu siubuoti, tada sako, atidekime feminizmus i sali, dama nuo supuokliu nukrenta, tada jai i letenas slumst - samciai, puodai, petelnes, vystyklai, skalbimo ir siuvino masinos, sepeciai, muilo operos, bliaunantys vaikai ir urzgiantys diedai. taigi, feminizmas atidetas. va tau ir supynes, boba. :)

151915. krankt2009-02-26 17:08
po palme, nemeluok tu su tomis dilgelemis, jus ten kalifornijoje visi marichuana kieme auginate. :)

151916. po palme>tevynainiams2009-02-26 17:14
shhh...tyliau, nesaukite taip garsiai...ir liaukites skeryciotis, kovotoja uz lygias teises, civilizacijos sugadinta moterie :).

151917. kiskis p - krankt2009-02-26 17:15
gal galetum pasakyt busho adresa, noriu pasiskusti, kad mane trina bernardinai. cenzuruoja. parasiau komentara prie valdovu rumu, bandziau apgauti ivairiais slapyvardziais. necenzuriniu, nors lietuvisku, zodziu nevartojau. ir nieko, naikina. ne zenklo nelieka. matyt, atsimena kompa. gal dar galetum nusiust bushui i texasa geliu nuo manes ar nors kokiu kankoreziu. kad nebutu liudnas pensininkas.

151918. mie - po palmei2009-02-26 17:15
kas yra jusu tevynainiai, tevynes isdavike ir niekintojau?

151919. po palme>p.miestei2009-02-26 17:16
o jus keiskite sukuosena, kaip jums sunus sake, nemetusi bedos ant kitu

151920. po palme>paaiskinimas2009-02-26 17:17
mano tevynainiai yra krankt, invse ir Landzbergis

151921. mie2009-02-26 17:18
a, invse.

151923. miestei nuo varnos2009-02-26 17:32
Jei tai tavo tėvynainiai, tai kur tavo Tėvynė?

151925. varna (nostalgija)2009-02-26 17:33
Liansbergisas.

151927. jz - po palmei2009-02-26 17:37
brangusis zuikeli tu mano :) tuomet mano vyro anei vaikučių nei mintyse dar nebuvo... ar ne alzhaimeris ant smegenėlių užlipo :)

151928. krankt >jz2009-02-26 17:52
taigi sakiau, kad po palme kieme marichuana augina ir visa laika buna apsineses. :)

151929. krankt > po palmei2009-02-26 17:54
biciuli, prasyciau neuzmirsti rytines pakrantes kaimynes ir padziovinti graziu ziedeliu. man irgi reikia atsipalaiduoti po paranojos priepuolio, bliamba.

151930. krankt kiskiui p2009-02-26 17:57
kiskeli, as i texasa galiu bombike pasiusti, ne geliu. :( ir skundo krumui juniorui nerasyk, bo jis skaityti nemoka. :( pasiusk karo nota popieziui, o jei nepades, tai nusuoliuok i bernardinu redakcija ir ispirk redaktoriui i subine.

151932. po palme2009-02-26 18:02
sutarta, pirmas vaistas nuo paranojos, o varnai galima bus duoti patraukti, o kazin kaip kiskis p. ,gal ir tas neatsisakytu, viena karta pradetu keistis:)

151933. po palme>jz2009-02-26 18:04
liaukites laigiusi vaikystes takeliais, kas cia jums dabar

151934. mie - po palmei2009-02-26 18:10
vadinas, kazko issizadate? nagi, klokite viska apie dubysa.

151935. varna (pafilosofuokikimkimim)2009-02-26 18:19
Mmmmmm. Truktelsiu, mielasis po palmike. Jumi, jumi...

151939. jz - po palmei2009-02-26 18:31
kaip gera palaigyti po vaikystės pievas, takeliais vingiuotais, pajausti gojų kvapą, žibuoklių ir neužmirštuolių mėlį... išlenkti puodelį šiltut šiltutėlio pienuko dar su putele... užsigardžiuojant garuojančios, močiutės keptos, duonos rieke su karšta, gomurį deginančia obuolių irgi kriaušių koše. mėnesienoje suokiant lakštingalai devynbalsei svajoti apie pirmąją meilę ir būsimą bučinį kurio niekad ir nebuvo... visos negandos prapuola :)

151941. mie2009-02-26 18:37
...o krumuose tupi, dar jaunas toks, neapzeles, po palme. tik pukst i dubysa, i pati verpeta.

151952. uuu2009-02-26 20:46
kaip zuikis

151953. jz - uuu2009-02-26 20:58
Labutis, kaip tau sekasi? :)

151954. uuu2009-02-26 21:04
liabukas:) ėdu imbierą/citriną/medų nes gerklę skauda

151957. jz - uuu2009-02-26 21:25
Tai ko rėkavai tiap garsiai, ar po choro repeticijų? :)))))))) Sveik, mažute, yra dar tokia arbata GRIPUS man l. padeda :)

151958. cc-jei tikimevelnias, kodėl negalime tikėti skraidančiomis lėkštėmis, telepadija,Atlantida,čakrom,praeitais gyvenimais, telepatija taro kortomis, būrimais iš žvaigždžių, gydimme akmenimis ir šudijo?2009-02-26 21:30
http://www.xfacts.com/old/

151959. cc2009-02-26 21:31
Siaubas kiek klaidų.

151969. uuu - jz2009-02-26 23:49
aciu aciu, man sugedo kalbos juosta ir nepervercia i lt, velu meta tingiu ten ieskotis, o dainavau as mergu chore is operos nabukas

151972. po palme>o senele jau uzsnudo ir jos pasaka baigta2009-02-27 03:13
...ir kad ims plaukt, kad ims...

151994. jz - po palme2009-02-27 10:15
.... pabunda... o ji jau kitapus Atlanto...

152172. katė2009-02-27 15:43
Ak!

152188. po palme>tik nubudes2009-02-27 16:26
argi nezavingas tas l`art de vivre

152192. po palme>katei2009-02-27 16:49
151911. Katė 2009-02-26 16:53 O Po palme turėtų atsisėsti prie apskrito stalo su Roladdu Kaušu ir susitarti, kuris kaip apie ką rašys, nes, man regis, R.K. kartais pasivagia tai, kas jam nepriklauso.
radau netycia sita. Rolandas Kausas visa laika taip ir ziuri kaip is manes ka nudziauti, kaip ta lape is varnos. As gyvenu ramiai po palme, o anas vis subjauroja reikalus gincydamasis ir prikaisiodamas i mano kuryba bjaurios realybes ir egzistenciniu nesamoniu. Is vis yra asmenybe konflikte, pasidalines ir nezinai koks jis bus duotu momentu: kartais gali net apspardyti arba pulti purtyti nekalta medi

152193. po palme>jz2009-02-27 16:53
tai stai kur jusu neissipilde buciniai ir meiles priesaikos: tik vyras su kava i lova, taip jus su savo prisipazinimais is po palmes. Kad as daugiau jusu klausyciau. Dabar uzsirauksiu ir sedesiu sau ir sedesiu NB

152195. po palme2009-02-27 16:54
miestei smauksht su dilgelem per shinkas

152196. mie2009-02-27 16:58
tuoj gausite atgal ir nueisite zliumbdamas ir laizydamas liuli.

152198. po palme2009-02-27 17:19
jusu zaiurumas jau seniai zinomas, kaimynai manes vis klausia susirupinusiais veidais: ar mieste dar siandien neatvaziuoja?

152208. mie2009-02-27 20:30
labanktukas, gal sapne atvaziuosiu pas jus ir pas jusu kaimynus, dilgelem apaugusius.

152211. po palme(visas tirtedamas)2009-02-27 20:47
ar taigi as galesiu miegoti po tokio pasakymo

152216. jz po palmei2009-02-27 21:39
Prašom neužsiraukti, mano vyras taip gražiai mano maškės prašė, nes jo maškės bake kaip ir kišenėje - 0000000000 Ir prie ko čia jo kava ir meilė?...

152219. kokoso riešutas2009-02-27 22:31
netirtėk taip baisiai, nes tuoj kaukštelsiu.

152220. jz2009-02-27 22:42
tik būk geras, nekaukštelk tam kur po palme ten kur nereikia :)

152222. kokoso riešutas2009-02-27 22:51
o kur labiausiai nereikia?

152223. jz kokoso riešutui2009-02-27 23:11
taikyk šalia, pirmam kartui ir išgąsčio užteks :) Kam iškart žaloti, juk jaunas vyras dar :) ir gražus :)

152224. kokoso riešutas2009-02-27 23:25
nežinau, kas tiems pagaikščiams gražu. Tobulas yra rutulys, t. y. numanote kas.

152225. jz - kokoso riešutui2009-02-27 23:43
numanau... bet rutulys rutuliui nelygu :)

152226. kokosas riešutas2009-02-27 23:50
maniškis rutulys neprilygstamas, ar ne?! Ir forma, ir turiniu! Oj, rodos, krintu...

152227. jz-kr2009-02-28 00:04
atsargiai!!! neužsigauk!!!

152269. po palme2009-02-28 16:56
kas cia taip prisiukslino? Prasau gerbti rasytojus

152272. mie - po palmei2009-02-28 17:04
tikrai, apsisluokite truputi, nebukite kuislis.

152280. kokoso riešutas2009-02-28 17:52
kas čia taip išsikėtojęs drybso po mano palme? Net nukristi ramiai negali.

152282. po palme2009-02-28 17:58
jus i paveiksla pakabinta ziurekite ir komentuokite kaip jums patiko komentaras. Mergaite supasi supasi, o jus kad nors kiek demesio atkreiptumet. Taip iki negyvumo gali uzsisupt

152285. mie2009-02-28 18:34
tai vadinasi "naprasyvaetsia na komplimenty".

152287. autorius2009-02-28 19:22
jeigu atsiustumet savo portreta, ir apie jus parasyciau

152288. mie2009-02-28 19:35
aciu nereikia.

152299. mėlynasis choras ekspromtu2009-02-28 21:32
reikia, vai reikia, baisiai baisiai reikia...

152309. po palme>miestei2009-03-01 05:28
nezinote ka prarandate

152310. mie2009-03-01 07:53
nujauciu ka prarandu.

152315. mie2009-03-01 09:02
pasakysiu jums komplimenta del kito rasinio, "in memoriam". labai norejau, kad perskaitytu mano drauge, kurios panasi patirtis. tik dabar prisiruosiau jai nusisust, mano leti apsisukimai. grazus atsiliepimai, ponas po palme. va ir siandien parase, kad negali atsipalaiduot nuo to rasinio nuotaikos. man jis irgi istrigo labiausiai.

152321. jz 2009-03-01 10:36
Todėl, kad jis rašytas iš širdies gelmių... Ten sudėti tikri išgyvenimai, kiekvienas žodis yra gyvas ir turi savo sielą

152343. po palme2009-03-01 16:36
sitas irgi is sirdies parasytas, tik apie gyvas moteris

152355. archyvaras2009-03-01 18:22
Menotyriškai koketiška žaismė, taip ir likausi apakęs egzistencinėje nebūtinybėje, neįžvelgdamas nei to paveikslo, nei Autoriaus intencijų. O buvo anuomet ir skaudesnių autentikos daiktų parašąs Autorius...Laimei, gyvas, žvalus, parašys - viliamės...

152403. ragana Kornelija2009-03-01 20:48
o tai jau gerai tik tada, kai autentika skaudi? man patiko šitas pakvietimas įsižiūrėti į paveikslą.

152440. po palme2009-03-02 00:38
istikro tai buvo moters adoracija, zavejimasis tuo rafinuotu "menu gyventi". Archyvarai, kiek kartu pats bandei cia(ne kaip kazkokia kritika,bet kaip bandyma prisimenu), npl`o, mano paties koketavimai, tokie pazeminantys ir vedantys i neisipildyma ir nusivylima mus pacius ir tas, kurias taip nevykusiai bandom pasisavint (internetu:))Buvo noras pabandyt pakelt ta i aukstesni lygi, parodyt kad galim zavetis groziu, buti jo ikveptiems,(o kur daugiau to grozio gali rast jei motery)o ne pult ir privatizuot. Sudetine zavejimosi dalim neisvengiamai isliks kazkiek erotikos, bet jai neleidus issiketot, tai zavesi tik sustiprina, praplecia spalvu gama.

152452. po palmei susidomėjusi :)2009-03-02 08:46
ir kuria tu čia labiausiai žaviesi? :) Kas čia tas objektas, a? :) Įdomu įdomu :))

152455. katė2009-03-02 09:05
Ir paveikslas žavus, ir jo analizė. Aš tai būčiau nusižengusi analizės taisyklėms ir paspėliojusi, o kas gi yra ten,ten...

152581. po palme>susidomejusiai2009-03-02 19:30
kaip tik opusas ir stengiasi nebuti apie tai

152582. po palme>katei?2009-03-02 19:31
kur? ka turejot omeny?

152597. pribloškė2009-03-02 22:46
"mano paties koketavimai, tokie pazeminantys ir vedantys i neisipildyma ir nusivylima mus pacius ir tas, kurias taip nevykusiai bandom pasisavint". Turbūt sapnuoju?

152598. atbloske2009-03-02 23:14
smarkiai pasitrinkit akutes ir isiznybkit

152599. o kam?2009-03-02 23:22
Ir taip gerai.

152600. per viduri pribloskimo ir atbloskimo2009-03-02 23:46
vadinas nesapnuojate

152602. katė Po palmei2009-03-03 07:55
Na, ten, ten, kur keliaraiščiai...Net paraudau, matyt, iš prigimties esu drovi.

152631. archyvaras > Po palmei, raganai ir kt.2009-03-03 14:08
Nieko nenorėjau įžeisti nei supeikti. Atsiprašau. Toks mano įspūdis skaitant, tad ir norėjau suformuluoti lakonišką, individualų, subjektyvų įspūdį. Savo. Atsiprašau darkart.

152632. archyvaras, beje...2009-03-03 14:16
...gražiai pasakyta:" tai buvo moters adoracija". Teorinė. Vizuali. Ir aš vizualiai gėriuosi kiekviena moterimi...

152633. katė Archyvarui2009-03-03 14:24
Nuvažiuosiu, pasakysiu...

152636. katei nuo archyvaro2009-03-03 14:44
...nuvažiuosime, kur bangų nenutrūkstantis srautas į krantą, ir tada pasakysiu, ko anuomet - praėjusioj mūsų senovėj! - nepasakiau Katei...

152644. po palme>katei :-) 2009-03-03 16:12
tik tiek galiu pasakyt(patyrinejes sita reikala), kad anuomet damos retai devedavo apatines kelnaites.

152646. Noė2009-03-03 16:22
Kas nežino, kokius tu reikalus tyrinėji.

152647. po palme>noe`ei2009-03-03 16:43
tokie tada buvo paprociai, gerbiamoji, ne nuo manes priklauso

152648. po palme2009-03-03 16:46
archyvarai, visiskai neuzpykau, tik kazkaip maniau kad pats, kaip moteru garbintojas, lengvai suprasi apie ka as cia.

152650. archyvaras > Po palmei2009-03-03 17:05
...lyg ir supratau, bet neįžiūrėjau..." Moterų garbintojas" - čia Tu pernelyg skambiai...

152651. po palme>archyvarui2009-03-03 17:09
is tikro tas mumyse yra, tik reikia slenksti perlipti, o nelengva:)

152653. katė2009-03-03 17:14
Ak! Mane blokuoja.

152656. po palme>katei2009-03-03 17:17
:)

153377. laima stankunaite :-) 2009-03-10 16:03
kiek daug minciu, kiek daug talentu turi......Sekmes Rolandai!

Rodoma versija 28 iš 28 
7:53:05 Jan 10, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba