ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-02-20 nr. 929

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

ELIAS CANETTI. Moteris už grotų. Asilo džiugesys (16) • -er-. Šventos karvės (6) • -vt-. Sekmadienio postilė (15) • MARIUS PLEČKAITIS. Būtų netiesa sakyti (4) • BERNHARD KAISER. Romos katalikybė (276) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (40) • RENATA DUBINSKAITĖ. Įprasti kultūrų skirtumai ir neįprasti fantazijų pasauliai („Bendrasis kodas“ ŠMC) (5) • JURGITA BUTKYTĖ. EilėsRIMAS DRIEŽIS. Didžiuotis ar gėdytis? (2) • RENATA ŠERELYTĖ. Knygų apžvalga (2) • BRONĖ STUNDŽIENĖ. Kodėl ir ko Norberto Vėliaus eita per Lietuvą? (8) • JŪRATĖ VISOCKAITĖ. Prie svirno (5) • MICHAEL MILLER. Ar laisvosios rinkos kapitalizmas mirė? (30) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie gražiausia, ką turim, arba Laimingi sūpuoklių nutikimai (141) • iš kelionių žmonės negrįžta, grįžta jau visai kiti žmonės (627) • 2009 m. vasario 27 d. Nr. 8 (930) turinys (5) •

Priraišioti vieversiai

SIGITAS GEDA

[skaityti komentarus]

iliustracija

2006

Dar iš T. R.

Iš J. W. Goethės jis ištraukė, kad neapoliečiai tiki, jog Rojus yra jų nuosavybė, ir yra labai liūdnos nuomonės apie Šiaurės šalis: nuolatos sninga, medinės trobos, baisus nemokšiškumas...

Sempre neve, case di legno, gran ignoranza.

Gruodžio 18, pirmadienis

Beveik kalėdinės istorijos

2-ajame troleibuse išlipant Sapiegos stotelėje į mane keistai sužiuro moteris su eglišake.

– Ko nematėt? – norėjau paklausti ir susigūžęs dūlinau gatve.

– Sigitai, – pasivijo eglišakė.

Grįžtelėjau su maišeliu per petį.

– Nepažįsti?

Dabar įsižiūrėjau.

– Ne, – prisipažinau.

– Sigita, iš germanistų. Tu mane apgynei, kai apvagino vasaros darbų stovykloj...

– O kaip ten buvo?

– Mano atverstam lagamine gulėjo kažkokia segė. Pilnas kambarys buvo lagaminų...

– Matot, mane mokykloj buvo neteisingai apvaginę. Labai bjaurus jausmas...

– Taip. Svarstė komjaunimas, aš parašiau laišką: „Svarstykit kaip žmonės, o ne kaip komjaunuoliai...“ Jie sutriko, o jūs sakot: „Atsiprašykit!“ ir išėjot.

– Pažinojau kunigą, kuris metė seminariją, kai jį apvagino. Dabar tikras kunigas...

Taip ir išsiskyrėm. Po amžinatvės metų – nepažinau eglišakės.

Kas išdavė Jurą A.

Dabar, kai minimas 1926 metų perversmas... Mano pusbrolis istorikas Liudas T. prisiminė 1992, 1993-iuosius. Kada rinkimus laimėjo kairieji, atėjo kairiųjų prezidentas. Dalis Kauno savanorių išėjo į miškus. Dešiniosios jėgos, stovėjusios už nugaros (užkulisiuos), žaidė joms būdingą žaidimą ir – išdavė.

Greit bus 15 metų, kai J. A. byla nenagrinėjama, tikrieji nusikaltėliai dangstomi. Betgi žmonės juos žino!

Apie kalbų mokėjimą

„Pragaro“ XXVI giesmė, kur Vergilijus ir Dante nori pasikalbėti su Diomedo ir Odisėjo vėlėmis.

73–76 eilutės: „Betgi jie, kaip graikai, tylės, o gal bandys ir išsiginti.“

Čia Vergilijus. Sen. komentatoriai teigia, kad Vergilijus mokėjo graikiškai, o Dante – jau ne.

Kiti paprasčiausiai mano, kad čia pabrėžiamas graikų atšiaurumas, apskritai – nenoras kalbėti, tylus būdas.

Gruodžio 19, trečiadienis

Apie pasiaukojimą

Prieš septynerius metus apie tą istoriją tam tikras žmonių ratas žinojo. Jaunas televizijos operatorius nukrito iš... septinto aukšto. Geriau gal – „nuo septynaukščio stogo“. Regis, užlipo taisyti antenos... Per stebuklą liko gyvas. Tačiau – kas po to? Tėvas prisipažino, kad jam slaugymas – per sunki pareiga. Neatlaikys... Aukojosi sesuo ir – išslaugė. Ištraukė iš mirties nagų. Kokias ribas tekdavo peržengti, žino tik ji pati. Pavyzdžiui, kur nors viešoje vietoje neįgaliam prireikdavo... sysio.

– Iš pradžių, – sako, – nežinojau, ką daryti. Paskui ryžausi nieko nepaisyti. Ištraukdavau gaidį ir... numyždindavau. Prie visų akių.

Nieko neatsitiko.

Kodėl ryžosi kelių ar keliolikos metų beprotiškam vargui? Pasiaukojimo priežastys kartais nežinomos.

Kai viena moteris ilgai slaugiusi savo vyrą „atsitokėjo“ ir susiėmė už galvos („Kam aš taip dariau?“), vyras šaltai pasakė:

– Ar aš tavęs prašiau?

Šiaip jau slaugymo pradžioje žmogus (normalus) turi nugalėti tam tikrą išgąstį.

Nei šis, nei tas – nuo Taurakalnio


    Mada, ūkiskaityba,
    gyvenimo raida, –
    mačiau aš daug vedybų.
    Skyrybas? Kai kada...

Gruodžio 20, trečiadienis

Tai, ką mums sunku suprasti

Kai JAV kariuomenės vyresnybė vieną Irako provinciją tvarkyti perdavė patiems irakiečiams, jų kariai suprato, kad čia palaikyti tvarką bus nelengva. Irako kariai drąsino save tokiu būdu – kandžiojo galvas varlėms ir kapojo uodegas triušiams...

Gruodžio 21, ketvirtadienis

Rektorius ir jo sūnus

Turiu galvoje dailininką Viktorą Vizgirdą. Nacių okupacijos metais jis buvo dabartinės Dailės akademijos rektorius. Vokiečiai norėjo uždaryti akademiją, tada V. V. (pasakojo sūnus Rimtautas) nuėjo į Vilniaus komendantūrą ir pakvietė: „Gal atsirastų kareivių, norinčių pasimokyti piešimo? Užuot be užsiėmimo šlaistęsi gatvėmis?“

Žinoma, kad atsirado... Iš pradžių 2–3... V. V. „nebuvo durnas“ – pasamdė labai gražias pozuotojas. Kuris kareivis nenorės piešti nuogos moters?.. Tėvas sakęs, kad buvo keletas labai gerų piešėjų, deja, naciai netruko perprasti reikalą.

Beje, Amerikoj V. V. iki gyvenimo galo nepramoko angliškai, nors Rimtautą leido į anglišką mokyklą.

Pats R. sako, kad lietuviai yra aukštos kultūros, tik nevertina patys savęs.

– Latviai vis sako, kad jie už mus geresni, velnią ten geresni! Mes geresni...

Vizgirdų šeima Lietuvoje kasmet skiria 10 000 litų jauniems akademijos studentams.

– Kas daugiau turi, privalo remti tą, kuris neturi. Labai paprasta filosofija.

Lietuvoje žmonės siekią valdžios, kad sutvarkytų savo verslo reikalus, JAV – dėl garbės arba tam, kad padėtų savo tautai.

– Kam tu leidi tokius pinigus rinkimams į Seimą, – paklausiau vieną pažįstamą (R.).

– Pakliuvęs tenai, atsiimsiu daugiau...

EBSW bylos slinktys

Susivienijimas (rinkęs iš žmonių pinigus) apiplėšė 15 000 gyventojų. Vien Petrikas pasigrobęs apie 80 milijonų. Grupuotė pasiglemžusi apie 320 milijonų. Valstybei padaryta žalos daugiau nei per 1 milijardą... 1996–2002 metais į šį apiplėšimą įsimaišę (ar įmaišyti) net 4 generaliniai prokurorai, daugybė teisėjų, advokatų. Neminint ministrų ir „aukščiausių galvų“.

Tai naujausi komisijos duomenys. Kalėdinė dovanėlė kraštui – iš visų partijų...

Kiek galima plėšti? Kol „plėšiasi“!..

Vaizduotė

Apie mergaitę, (tariamai) šokančią ir dainuojančią vasaros lietuje po vaivorykštės peršviestu medžiu.

Ji tokia laiminga, kad žada parašyti po laišką ant kiekvieno medžio lapo... Taip medis tampa Gyvybės medžiu. Mergaitė ir jos laiškai – Gyvenimo tema.

Kai kuriose banalybėse esama „vaivorykštinių užuominų“.

Laiškų rašymas (nesvarbu – kur, kaip) virsta prisipažinimu, atsivėrimu, noru ką nors svarbaus pranešti sau ir kitiems. Gyvenimo versmės.

Politika ir daržininkystė

Šiandien pasitikslinau, kad Vespasianas, Romos imperatorius, pirmasis sugalvojo mokestį už viešuosius tualetus (tegu žmoneliai nemęža ant prezidentūrų!). Sugėdintas sūnaus Tito, pabarškino jam prieš nosį kapšelį, pilną monetų:

– Pinigai nesmirdi!

Paskui buvo kitos reformos, nepatikusios romiečiams. Vespasianas atsisakė sosto, išvažiavo iš Romos ir pradėjo... auginti daržoves.

Nusiminę romiečiai atsiuntė delegaciją, prašydami, kad Vespasianas grįžtų. Šis išklausė ir tarė:

– Geriau eime pažiūrėti, kokius gražius kopūstus šią vasarą man pasisekė išauginti!

Prieš Kalėdas I

Koks jaukumas, kada namuose už tavo kambario sienos miega kuris nors iš tavo vaikų! Ne vien šuo... Koks jaukumas turėdavo aplankyti mūsų tėvus ir senelius, kai dideliuos jų namuos sumigdavo visa šeimyna!

Visai kitas miegas. Jokio nerimo, kertančio tavo šaknis.

Iš pašaknių.

Prisiminimai iš Kremliaus

M. Gorbačiovas 1988-aisiais, rėkiantis lietuvių deputatams:

– Jūs neišeisite iš SSRS. Jūs ne laukiniai, jūs civilizuota tauta, jūs negalite sugriauti Sąjungos...

Dabar man įdomu tik viena: kas ką buvo okupavęs, kurie laukiniai, o kurie civilizuoti buvo tame Stalino „bordelyje“.

Koks, beje, permainingas pasaulis! Netrukus pats rėksnys tapo nebeegzistuojančios valstybės prezidentu. Kaip dabar kalba per televiziją vienas susenęs jo padėjėjas:

– Mes tiek kartų kėlėme taures už tautų draugystę, o iš tikrųjų nieko apie jas nežinojome (tautas tose respublikose)...

Gruodžio 23, šeštadienis

Prieš Kalėdas II

Norėčiau tokio dievulio, kuris išspręstų mano mažą rūpestėlį. Per didelį dievulį man sunku mąstyti.

Geriau apie elektros atspindžius Neryje – iš visų langų, visų fabrikų.

Geriau apie gluosnį, kuris apšviečiamas iš apačios, t. y. tų šviesų, to spindėjimo, kurį atplukdo vanduo.

Gluosnis pilnas džiugesio, rodos, norėtų išsinerti iš savo kailio. Palauk, palauk!

Šviesa – šviesgeltonė, visa sulūžinėjusi, burba po nosim:

– Tam šviesk, ten pašviesk, o pačiai man kas lieka?!

Kalėdų dovanėlės

Šįryt visa Lietuva sužinojo, kad prezidentūroje didžiausią galią turi Božena Krasovskaja, diriguojanti visam „dvarelio chorui“, o ir pačiam Ekscelencijai. Ji jau seniai praminta Rasputina... Studijavusi (šiek tiek) vaikų pedagogiką ir psichologiją. Dirbusi (šiek tiek) vaikų darželyje. Ekscelencijai 80, Rasputinai 37-eri.

Kaip žinoma, p. Adamkai savo vaikų neturėję. Božena turi net įgaliojimą tvarkyti prezidento asmeninę sąskaitą banke. Šiek tiek pravėrusi duris, pro siaurą plyšelį stebi visus įeinančius... Pakliūsi ar ne pas Ekscelenciją – priklauso nuo jos.

Taigi daugelis šalies dalykų priklauso nuo šitos kerštingos moterėlės įgeidžių!

Tema komedijai – po Hanibalo Lekterio (Th. Harriso romanas, kurio herojus – aristokratų palikuonis – žmogėdra iš Lietuvos).

Kalėdinės viltys

Tikėkime, kad tauta atsikratys vieno Erodo po kito. Tikėkime, kad žmogus atgaus savo gyvenimo motyvaciją – gyvens savo žemei ir savo tautai, o ne svetimiems ir visiems.

16 nepriklausomybės metų buvo šlykščios manipuliacijos atgyvenusiomis senienomis. Senių, taip pat ir spėjusių pavirsti šlykštukais atžalų.

Vyrų ir moterų.

Graikų poveikis

Per televiziją rodomas daugiaserijinis filmas „Eurazija“. Pirmoji dalis buvo apie Aleksandrą Makedonietį, didįjį karvedį, kurio mokytojas buvo ne kas kitas, o Aristotelis. Dvidešimt dvejų karvedys patraukė į Rytus, sumušė galingiausias to meto imperijų armijas, įkūrė gal 60 miestų. Jį vedė troškimas išplėsti senovės graikų civilizaciją. Ta proga įsišnekom ir su pulkininku Jonu (...), kuris septynetą metų praleido Afganistane, Baktrijoje. Jis ir sako:

– Šių baktrų yra apie porą milijonų. Jie save laiko Makedoniečio palikuonimis, nors iš kitų skiriasi nebent ūgiu, veido bruožais ir akių spalva. Pačioj karo pradžioj (1979 metais) jų vyresnieji pasakė: „Mes nenorim turėti nieko bendra su šituo karu. Mus geriau apeikit, jeigu paliesit, bus labai blogai...“

Taip ir klostėsi šioje teritorijoje dalykai per visą užsitęsusį karą. Graikų kolonistų palikuonys turi savo gyvenimo ir karo strategiją. Žinoma, išsišokėlių visur atsiranda.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


151502. archyvaras2009-02-24 17:16
Arvydas Šliogeris DIALOGE /2009m. vasario 20 d.NR 8/ "Sigitas Geda: didis poetas, gyvenimo diletantas". Super mintys ir samprotavimai apie a.a.didį Poetą Sigitą..

151591. archyvarui2009-02-25 12:13
Būtų viskas gerai tame interviu, jei ne kelios šiurkščios klaidos, kurias redakcija turėtų paneigti: 1)Dėl Nobelio premijos: čia jokia legenda, o faktas, kad Sigitą Gedą Lietuvos rašytojų sąjunga yra pristačiusi Nobelio premijai gauti. 2)Citata: "Kažkas jam pažodžiui išversdavo A. Dantę iš italų ar Koraną iš arabų, o jis supoetindavo (...)" Čia visiškas šliogeriškas nusišnekėjimas. Kaip galima vapalioti tai, ko nežinai? Kad Geda nemokėjo gyventi - vėlgi nesąmonė. Dar ir kaip mokėėjo, kur kas geriau už patį Šliogerį. O tokios frazės, kaip: "Kalbant apie Sigitą, jo esmė yra ne tai, kas jį daro panašų į abiejų lyčių kekšes, o tai, kas jį skiria nuo jų", - atleiskit, arba pašnekovo, arba jį užrašiusios redaktorės visiškas atsakomybės už žodį bei sakinį nejautimas. Apskritai, interviu pilnas baisių pašnekovo nusišnekėjimų ir prieštaravimų sau. Gal ligos paaštrėjimas? Tiesą pasakius, perfrazuojant pašnekovą, kol jis nėra perpavargęs, kartais su juo įmanoma susikalbėti. Gaila, kad filosofas po Atgimimo taip nieko daugiau ir nebeperskaitė, ką Sigitas Geda yra parašęs...

151598. archyvaras2009-02-25 12:42
Aš taipogi kai kuo stebiuosi (kad ir " Babilono atsatatymo" nepaminėjimu kaip viena geriusių/unikaliausių a.a. S.Gedos ir visos lietuvių poezijos knygų). Kai kas dėl įtaigos ir raiškos patirštinta, kaip ir A.Š. kanonas : "du mano priešai - komunizmas ir krikščionybė". Bet visuma pokalbio ekspresyviai raiški, kupina gerų įžvalgų apie S.Gedos kūrybą.

151607. Taip2009-02-25 13:36
Taip, šis filosofas mėgsta šnekėti neatsakingai. O į senatvę - tai jau visai. Grauždžiausia, kad tarp gerų įžvalgų paleidęs kelis topinius "televienaminius" sakinius, nesuvokia, kad būtent juos nusigvelbs geltonspaudžiai ir cituos kaip nepaneigtą, nekvestionuojamą tiesą. Žmogus mirė, o kažkada draugu dėjęsis filosofas kalbėdamas apie velionį kartais nevalingai pagadina orą.

151630. archyvaras2009-02-25 14:31
Manau, netolimoje ateityje įžvalgus ir labai subtilus žmogus pakalbės/parašys apie S.Gedos asmens ir jo poezijos fenomenus/fenomenologijas...tarkime, profesorė Viktorija Daujotytė.

151647. Taip2009-02-25 15:38
Norisi tikėti, kad taip ir bus. Girdėjau, kad viena Vytauto Didžiojo universiteto literatūrologė parašė puikią studiją apie S. Gedos kūrybos fenomeną. Gal kas nors ką nors apie tai žinote? Kokia autorės pavardė ir kaip vadinasi knyga? Ačiū.

151665. archyvaras > Taip2009-02-25 16:01
Malonu, jei taip, kaip girdėjote. neturiu apie tai jokios žinios anei nuorodų. darkart skaitau "Dialogą". savo/ne savo akimis...

151961. archyvaras2009-02-26 21:49
" Vasarė ajero šaka" savo visumoje paskiri fragmentai lipte limpa vienas prie kito, tarsi mozaikos kaladėlės į pilnėjantį Poeto asmens turinį, kur ir jo poezija, apkalbos, nuogirdos, anekdotai ir autobiografinės lakoniškos atvertys, skaudžios įžvalgos ir blevyzgos...

151980. mie2009-02-27 09:03
tos ateje i mada ir nuolat kartojamos "izvalgos" pasidare tokios pat ikyrios kaip prunskienes "idirbis". gal paieskokite kito zodzio del ivairumo.

151996. miestei nuo archyvaro, tylomis2009-02-27 10:30
Klausau, jūsų įžvalgybe brangiausioji Mieste...Ar sūrelių pavalgėte, kofa užgerdama, šviesybe?

152008. mie - archyvarui2009-02-27 10:53
pavalgiau, aciu kad rupinates, vabaleli aukstielninkas.

152046. miestei - archyvaras2009-02-27 11:58
Jau nebe aukštielninkas, jau ropoju dviem nuosavomis kojytėmis...Linkiu tamstai dosnaus pirkėjo/perpardavėjo...

152048. Taip2009-02-27 12:02
Dar kartą perskaičiau "Adolėlio kalendorius" (jau po "Vasarės ajero šnekos"). Rašyti 1999-2000 metais, išleisti 2003 m., ir jokia mintis, įžvalga, situacija nėra pasenusi. Tarsi rašyta vakar. Titaniškos minties ir darbštumo žmogus. Kodėl jis taip žiauriai kalamas ant kryžiaus? Kas su mumus yra atsitikę? Ar tulžis ima gamintis iš kažkokio nesuvokiamo vidinio menkumo, pavydo, apmaudo, kad niekada iki Jo nepriartėsime? Mie, jei jums kai kas čia įkyru, įsijunkite teliką, pabūkite su zvonke. Praeis.

152052. mie2009-02-27 12:10
mumus nieko nera atsitike. as nepratus jungtis teliko dvylikta dienos, man duonai reikia uzsidirbt.

152054. archyvaras ( apie miestę)2009-02-27 12:20
...ir Saulutės sūreliams su kofa užteks...

152057. Taip2009-02-27 12:33
Patarkit, mie, kaip užsidirbate duonai ir sūreliams naršydama po melsvas šios svetainės lankas? Dieną - kompas, vakare - telikas, naktį - autožibintai?

152059. mie - taip2009-02-27 12:36
patarti nieko negaliu, nes jus neturite mano talento. tiesiog mokykites teisingai susidestyti dienotvarke.

152115. Taip-mie2009-02-27 13:26
Įdomu, kur trykšta tie jūsų talento fontanai? Iš to, ką čia rašinėjate, nematyti. Jūsų talento neturiu ir nenorėčiau turėti, būkit rami. Kiekvienam - savo. Tikrai talentingas žmogus savo talentą naudoja kurdamas, o ne apie jį šneka. Ugnis tiesiog dega, bet ne čirškauja, kad yra karšta.

152137. mie - taip2009-02-27 13:39
esu rami ir tikiu, kad nenoretumet. apie savo talenta sneku todel, kad nestokoju saviironijos. nesuprantu, kuo jus taip uzkabinau. ar jums toks brangus yra zodis "izvalga"? tiesiog pasakiau savo nuomone. man taip pat kliuna nuolat naudojamas zodis "sudetingas". "i kalna uzlipti sudetinga", "spresti klausima yra sudetinga". vietoj to, kad sakytu paprasciausiai "sunku", kitur "painu". tai tik parodo kalbanciuju inertiskuma, neisradinguma ir nejautruma kalbai. ir nemanau, kad zvonke cia pades.

152145. mie2009-02-27 13:46
del dievo, kartokite tas savo "izvalgas", jei jau taip brangios. man kas.

152153. Taip - mie2009-02-27 14:27
Na, va išsibarėt dabar dėl žodžio "sudėtinga". O kas čia jį vartojo? Jei esate jautri kalbai, nerašytumėte "naudojamas žodis", "vietoj to", "susidėstyti dienotvarkę", o "dievo" - mažaja. Pati lendate kritikuoti ir pati piktinatės, kai jums atsakoma. Gal Saulutės sūrelių nepavyko nusipirkti?

152155. mie - taip2009-02-27 14:36
kadangi, kaip minejote, neturiu kalbai talento, tai gal atleiste man. aciu, kad pasaket kas negerai. "naudojama zodi" ir pati pastebejau, po laiko. man nesuprantama tokia logika: jei nepatinka zodis "izvalga", tai gal todel, sureliu negavai nusipirkti? jei negrazus paveikslas, tai gal todel, kad troleibuse koja kazkas numyne? ar tai elgesys kam nors "ant zlasties"?

152161. archyvaras2009-02-27 14:50
"Koks jaukumas, kada namuose už tavo kambario sienos miega kuris nors iš tavo vaikų! Ne vien šuo... Koks jaukumas turėdavo aplankyti mūsų tėvus ir senelius, kai dideliuos jų namuos sumigdavo visa šeimyna! Visai kitas miegas. Jokio nerimo, kertančio tavo šaknis. Iš pašaknių." Ot, talentingai ir lakoniškai pagautas tikras taurus pojūtis/jausmas. Mažieji S.Gedos perliukai...

152167. Taip2009-02-27 15:04
"Moters šventykla. Famulus eroticus. Meilės patarnautojas. Po pietų dideliam gamtovaizdy. Vėjas ir saulė, dagiai ligi papilvės. Moteris atsistoja. Išsinuoginusi žolėj. Šlaunys - tiktų į mano eiles!.. Ką man daryt? Eisiu, sakysiu: "Leisk pasupt tą vaikelį!" Atsibudo ar ne? Gulasi vėl. O kur dėt padėt šunį? Pririšt prie pelynų?"

152168. mie - archyvarui2009-02-27 15:06
tai bent naujienos.

152175. miestei nuo archyvaro2009-02-27 15:48
Tai bent...imk ir parašyk.

152177. ...2009-02-27 15:49
Labai gražios citatos. Ačiū.

152178. mie - archyvarui2009-02-27 15:52
nulipdysiu ir nupaisysiu, ar gerai?

152179. ...2009-02-27 15:54
Jei iš sūrelių, tai visai įdomu.

152180. mie2009-02-27 15:56
juokiuosi ne is gedos, kuris man nerupi visai. juokiuos is jusu vergisko senatvisko apgailetino sentimentalumo. sureliai - tampa banalu.

152182. Taip-mie2009-02-27 16:13
Tai kad rūpi, jei tupi čia nepajėgdama išlįsti. Bent jau jaunatvišką cinizmą pademonstruotum, ar ką... Daugumos senatvė apgailėtina Lietuvoj, deja. Jei turi tėvus ir pati jauti laiko tėkmę, tai nespjauk į šaltinį - visi nuplauksim Letos upe. Čiulbėk ulbėk pavasarį, mieste. Užsilesdama banaliu sųreliu.

152184. toto2009-02-27 16:17
Savo vergiską senatvinį apgailetiną sentimentalumą“, mie, tais vergisko senatvisko apgailetino sentimentalumo sūreliais pati ir tapai banaliai. Banali tapai.

152186. mie 2009-02-27 16:23
kadangi senoliai jau issitrauke savo skyda ir kalavija, tiesa, jau aptriususi - senatve savo - tai einu is cia jaunystes keliais.

152187. archyvaras2009-02-27 16:24
Nėra čia ko mums rietis ir replikuotis...Toto, talentingas Tu esi, talentinga ir Miestė...o Sigitas Geda jau ir nuplaukė Letos upe - amžinybėn.

152189. mie - archyvarui2009-02-27 16:26
ir amzina jam atilsi ir aciu uz tai, ka paliko. totas yra totalus sudzius, o as esu savo vietoj.

152197. ...2009-02-27 17:07
Na, ir kas, kad nuplaukė. Niekam nepavyks ištrinti Sigito Gedos - esam per silpni. O Jis žadėjo grįžti. Jaunai panai, kaip miestė, vėjas tik pučia, o man - kai ką šnabžda.

152199. mie2009-02-27 17:28
aciu uz komplimenta, butu neblogai. niekas neketina nieko trinti, aliarmas netikras.

152202. oho, 2009-02-27 17:56
negi vėl tritryda laukia?

152235. mie - oho2009-02-28 07:53
neeskite kas papuola, tai ir bedu neturesite.

152654. ne kiekvienam2009-03-03 17:15
netikrus ilgaausius kas nors kepa...

Rodoma versija 28 iš 28 
7:52:57 Jan 10, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba