ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2007-02-17 nr. 833

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

Turinys (22) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Nuostabūs Tomo Vagabundo nuotykiai ir regėjimai (15) • VALENTINAS SVENTICKAS. Dvi vasario septintosios fantazijosGARRISON KEILLOR . Ne, mulki, skaityti laikraštį yra kieta Labai politiškai nekorektiškas pokalbis su Leizeriu Brojeriu: „Leizeri, Lietuva jau sudegė?..“JONAS GRIGAS. Kas yra laikas ir kur jis bėga? (4) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų IIEGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Kaleidoskopo reabilitacija ir interaktyvumo iliuzijaALFONSAS ANDRIUŠKEVIČIUS. Gintauto Trimako konceptualumas (1) • ROMAS DAUGIRDAS. PoezijaRAMUNĖ BLEIZGIENĖ. Apie ką mes tylime? (32) • GINTARĖ ADOMAITYTĖ. Kas tu, meilės sapnų pirkly? (1) • ARŪNAS VAICEKAUSKAS. Užgavėnių tradicijos kaita (5) • Pelenų diena Kėdainių krašte (3) • DAINIUS RAZAUSKAS. Prieš svetimvaldybę Vilniuje ir kitur (105) • LAIŠKAI (381) •

Dvi vasario septintosios fantazijos

VALENTINAS SVENTICKAS

[skaityti komentarus]

Turėsiu kalbėti Bernardo Brazdžionio šimtmečio renginiuose. Skaitau jį iš naujo, dabar. Vasario septinta, pirma nakties.

Fantazija vienos strofos tema.


    Baltas baltas, kaip vyšnios viršūnė,
    Žydro veido, kaip žydras dangus,
    Kaip vėlė, kaip vėlė nemarūnė
    Per pasaulį keliauja žmogus.

Čia iš visiems girdėto eilėraščio. Jis parašytas 1937 m. vasario 21–22 d.

Pažiūrėkime, kas surimuota: dangus ir žmogus.

Žmogus čia baltas – kaip vyšnios viršūnė.

Pagrindinis lietuvių lyrikos kelias: žmogaus ir gamtos paralelė. Kita to lietuviško kelio vėžė – kartojimai. Ir viena, ir kita kaip mūsų senose dainose.

Bet kas dar dėl kartojimų atsitinka?

Strofoje 19 žodžių. Kartojasi baltas, žydras, vėlė, kaip. Lieka 14. Kuo mažiau žodžių, tuo jie svarbesni. Verti įsižiūrėjimo.

Yra žmogus ir yra vėlė (nemarūnė). Matyt, riba tarp gyvo ir baigusio kelionę poetui nelabai svarbi.

Tas žmogus yra keliautojas. Gyvas ir miręs – einantis.

Jeigu saikas yra posmo principas, – trumpinkim. Pirmas žodis ir paskutinis: baltas žmogus.

Plėskim: baltas žydro veido žmogus.

Toliau plėskim: žmogus kaip vėlė, ir visgi – keliauja. Vėlė nemarūnė. Jau sakiau.

Kokia jo kelionės erdvė? Pasaulis.

Šiame žodyje – gal tik lietuviškai – yra saulė. Pa-saulis.

Taigi erdvė: vyšnia, dangus, pasaulis. Visa, kas po saule ir su saule.

Turėtume pamatyti, išgirsti, ką turime tik mes, lietuviai: žodžiai pasaulis ir keliauja mums skamba panašiai. Garsai suartina.

 • Ir tada iš šiandieninės sąmonės ateina žinia, kad yra lietuvių poetas, kuris savo knygą pavadino „Pasauliai“ (netikėta daugiskaita). Aidas Marčėnas. Ir tada šmėsteli prisiminimas, kad jo poezijoje esi girdėjęs B. Brazdžionio balsą:


     aš ne taip gyvenu pagalvojau nuo Bekešo kalno
     ir į Vilnių nuslinko tamsi tartum amžius naktis
     ir baisi nei mirtis dar žiauresnė mintis tave kando
     čia ne tavo namai ir ne tavo šita praeitis

  Tai eilėraštis iš A. Marčėno rinkinio „Angelas“, išleisto 1991 m. Parašytas, manykim, Nepriklausomybės angoje. B. Brazdžionį čia ataidi intonacijos. Na, ne tik. Bet pagalvokime apie skirtingo laiko poetų literatūrinius pasikalbėjimus: keliauja – pra-ei-tis.

 • Vasario septintąją popiet lankiau Bradūnus. Nunešiau tą dieną išleistą Kazio Bradūno knygą „Paberti grūdai“ (tai jo paties iš visos kūrybos parinktų eilėraščių šimtinė). Vasario 11 d. poetui sukanka 90. Be kita ko, ponia Kazimiera (žmona) pasakė, kad dabar K. Bradūnas, paklaustas, kuris jo eilėraštis geriausias, sako: „Vasaros naktys“.

  Parėjęs namo po B. Brazdžionio minėjimo Rašytojų klube atsiverčiu „Vasaros naktis“.


     Koks dieviškai paprastas
     Visas gyvenimas,
     Kaip ši daina,
     Vasaros naktį
     Nuskambanti vieškeliu –

     Aukštas dangus,
     Šviesios žvaigždės,
     Didelės ir mažos,
     Švieskit kelią
     Man berneliui
     Joti pas mergelę...

     Tai žmogiškai trumpas
     Mūs liūdesys ir džiaugsmas
     Drauge su raiteliu
     Jau tolsta tolumon...

  Išgirsta žinia skatina užsiimti tuo, kas vadinama close reading.

  Mintyse prisirašiau daugybę žodžių. Apie eilėraščio jungtis su liaudies daina, įterpta į jį. Būtent su šia daina (ji buvo svarbi ir V. Mykolaičio-Putino eilėraščiui). Apie tai, kam tos dainos intarpo jam prireikė (K. Bradūno kūryboje tokios ilgos „citatos“ nėra dažnos). Apie eilėraščio draugystę su Maironiu (eilutė Vasaros naktį), apie žemininkui svarbų vieškelį. Apie šio eilėraščio techniką – klasikinio lyrizmo poetui čia šiuokart nereikia rimo ir tradiciškos metrikos. Apie gražų trumpalaikį mūsų buvimą – tolstantį. Apie dvibalsių ir balsių tekėjimą, kažin kaip sakantį tą patį.

  Analizė baigėsi sprendimu apsiriboti eilėraščio citatomis, kurios pasirodė iškalbesnės už kitokio formulavimo kalbą. Prašom nemanyti, kad kritikas mandagiai pasitraukia pripažindamas poezijos pranašumą. Nors tai irgi būtų teisinga.

  Bet kiekvienas rašom savo, triūsiam savo kertelėje.

  Kritikas ryškina ir siunčia jums žodžius, nebūtinai lig šiol įsidėmėtus. Štai jie, priklausantys vienam eilėraščiui ir kartu – svarbiausias dalykas – reiškiantys Kazio Bradūno kūrybos esmę:


     Koks dieviškai paprastas


     Visas gyvenimas


     Drauge su raiteliu

  Baigdamas pakartosiu: koks dieviškai paprastas.

 •  

  Kultūros kalendorius
  nuo 2011 m. Sausio

  PATKPŠS

   1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31  

   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28  

   1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31  

  Nuorodos


  Kultūros diskusijų forumas,
  Kultūros vartai,
  Kultūros institucijos,
  Meno galerijos,
  Meno bankas 
  DAILĖ“, „VILNIUS“,
  7 MENO DIENOS“,
  ŠIAURĖS ATĖNAI“,
  LITERATŪRA IR MENAS“,
  NEMUNAS“,
  UŽUPIO ŽURNALAS
  Lietuva internete

   
  Rodoma versija 23 iš 25 
  7:49:50 Jan 10, 2011   
  May 2008 Sep 2013
  Sąrašas   Archyvas   Pagalba