ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-11-27 nr. 726

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PÉTER ESTERHÁZY. Apie viską, apie nieką (44) • ROMUALDAS OZOLAS. Kažkas kinta? (107) • VALDAS KILPYS. Oratorijos "Ozono sluoksnio angelas" belaukiant (15) • ANDRIUS MARTINKUS. Smurto kultūra ir Realybė (40) • SIGITAS GEDA. Iš mėlynųjų mansardų (13) • ALIS BALBIERIUS. Iš "Formų knygos" (11) • JARED RAPFOGEL. Veidrodis, atgręžtas į veidrodį (2) • AURELIJA JUODYTĖ. Tarp be saiko ir be aistros: apie be pykčio (41) • JUSTINAS KUBILIUS. Daiktų gelmės poetas (6) • VYTAUTAS ŠERYS. Varna (9) • ANTANAS GIEDRAITIS. Šiaulėnų liudijimai: gulbė ir trumpakotis dalgelis (5) • Su RITA KRAUCEVIČIŪTE, mišriojo choro "Langas" ir vaikų giedojimo mokyklėlės, jau dešimtmetis gyvuojančių prie Bernardinų bažnyčios, vadove kalbasi Zita Baranauskaitė-Danielienė. Bernardinų "Langas" (17) • Mieli skaitytojai! (8) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Vienkartinė enciklopedija (82) • laiškai (89) •

Tarp be saiko ir be aistros: apie be pykčio

AURELIJA JUODYTĖ

[skaityti komentarus]

"Jei žvelgi ramiai, tada turi būti be pykčio. Jei pyktis prasiveržia, tai – žmogiškumas. Mes visi silpni, nepaisant mūsų postų". Taip Visų šventųjų dieną laidoje "Be pykčio" (LTV) kalbėjo jo ekscelencija Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Bet kas jį girdėjo?

Visi televizorių juk žiūri. Nukreipia akis į ekraną, sutinka ten savo mylimos žvaigždės žvilgsnį ir jau patenkinti. O tądien nepadarė nė šito, nes lankė kapus. Negi darysi nuodėmę – spoksosi į televizorių tokią šventą dieną. Tačiau, skirtingai nei supratingi televizijos žiūrovai, programų sudarytojai šventumą suprato ne kaip ramybę, o kaip šventę: TV3 eterį užpildė keliomis komedijomis ir krepšinio rungtynėmis, LNK linksmino dramomis ir realybės šou, o BTV piršo "aistringas svajones" ("Slapta aistra", "Širdies balsas", "Svajonės apie Argentiną", "Nurenk mane"). Televizininkai ir žiūrovai vieni ant kitų nepyko, bet nors ir žiūrėjo – vieni kitų nematė. Lapkričio 1-oji – ne pirmas kartas, kai, nepaisant siuntinėjamų žvilgsnių, susikalbėjimas neįvyksta. Ir ne tik todėl, kad iš anapus ekrano žiūri į mus, bet mato savo reitingus.

Ar atkreipėte dėmesį, kad tomis retomis (būdvardis parinktas atsižvelgiant į "Š. A." skaitytojus) valandėlėmis, kai iš tiesų žiūrite televiziją, smarkaus nepasitenkinimo, kurį galėtumėte pavadinti pykčiu, nepatiriate? Susierzinimas kyla gerokai anksčiau – tada televizorius arba išjungiamas, arba paliekamas tuščios sofos vienatvei išsklaidyti. Arba po laidos ar filmo, kai laikas, praleistas prie televizoriaus, mintyse sulyginamas su laiku, per kurį galėjote nuveikti ką nors naudingesnio. Išsisklaidžius ekrano kerams, puolame aršiai kritikuoti tai, ką matėme. Bet kodėl nepykstame, kol žiūrime? Kaip televizija pasisavina mus?

Emocijų ir aistrų tyrinėtojai yra pastebėję, kad pyktis kyla iš nusivylimo, o prasideda nuo laukimo, kurį galima pavadinti patikliuoju laukimu. Paprastai laukiant tikimasi ką nors gauti. Laukiant patikliai pagal laukiančiojo lūkesčius iš anksto konstruojamas kitas subjektas, kuris privalo realizuoti įsivaizduotus santykius ar laukiamą komunikaciją. Viliantis nesvarstoma, nori kitas sudaryti šią simuliakrinę sutartį ar ne; gali, pajėgia jis tai padaryti ar ne. Patikliajam laukimui visiškai nesvarbu, ar pasitikėjimas kitu yra spontaniškas ar grindžiamas patirtimi. Supykstama, nes lūkestis neišsipildė.

Kokias fantazijas šį mėnesį realizavo lietuviškos televizijos? LNK jau pačioje metų pradžioje buvo nuteikusi geidulingai: iš karto po 2004-ųjų sutiktuvių vakarėlio eteryje "prasuko" erotinę programą, rudenį gundančiomis suvaidintos aistros užsklandomis pristatė naują sezoną – žiūrovai vilioti itin išraiškingai ir kūniškai. Todėl ir šiandien nepykstame, kai LNK transliuoja įsilinksminusį "Barą" – pirtyje dūkstančius vaikinus ir merginas, įtikintus (sumontuotus) ar savaime tikinčius, kad pasigrabaliojimas garuose suteiks energijos dirbti už baro. Judesiai atliekami ir kanalas nebesvarbus: "Džiunglėse" (TV3) Cololo užvaikomas sekso ištroškusios gražuolės, vaikinai išsirenginėja siekdami suvilioti Miriam ("Pakvaišę dėl Miriam", TV3), o "Lužino gynybą" (BTV), kurioje seksą nustelbia meilė, nukonkuruoja veiksmo "Barbė" (TV3). Negali sakyti, kad televizija tik linksmino, ji ir šviečiamąją misiją vykdė – viešai gėdino pagautas paaugles prostitutes (Žinios, LNK) – tegul žino, kas dora, o kas ne, ir Lietuva, ir jos...

Nieko baisaus gal neatsitiktų, jei visa ši kūniška televizijų strategija nekurtų savotiškos heterotopinės erdvės – vietos tarp vaizduotės ir realybės, tarp to, kas žadama, ir to, kas duodama. Vietos, kurioje brukamos fantazijos ir keičiamos vertybės. Ši erdvė dvigubai virtuali – eterio ir žinojimo. Tačiau nėra už ją tikriau išgyventos erdvės, nes tai į-kūnyta erdvė. Būtent ji užleidžiama televizinėms manipuliacijoms, nes patiklusis laukimas nesiejamas su aistra, pereinančia į veiksmą. Tačiau jis yra aistringa būsena, pasijos zona, kurioje atsiranda ir skleidžiasi noras būti veikiamam.

Ne tik kūniškas – bet kokias manifestacijas televizija daugina aistringai ir be saiko: daugiau funkcijų, daugiau pramogų, daugiau prizų – daugiau malonumo. Todėl žiūrovai nejaučia grėsmės, kad iš jų kažkas nori kažką atimti. Dažnai jie nepastebi, kad malonumo perteklius atima kitą malonumą, kurį būtų buvę galima patirti, jei laikas nebūtų iššvaistytas šiam. Daugiau komentarų naujienų vartuose – ar tai nėra mažiau straipsnių tavo galvoje, nes laikas nesiplečia kartu su malonumu. Šiandieninį geismo perkėlimą į socialinę sritį lydi įvykiai, kurie netenka savo laiko ir savos erdvės, todėl tampa dirbtinai sukurti, įkalbėti. Sukonstruotos geismo fikcijos nepagrįstai manipuliuoja tiek žmonėmis, tiek įvykiais, palaikydamos iliuziją, kad sąmonei atveriama daugiau žinių ar jausmų pasaulio.

Ką daryti tuomet, kai rodoma produkcija netenkina, kai televizija apvilia mūsų pasitikėjimą? Juk kaltinti, kad laukimo kryptis buvo pasirinkta neteisingai, galime tik save. Todėl ir nirštame, šėlstame, kerštaujame, žodžiu – pykstame. Tačiau vis tiek liekame televizijos spąstuose, nes televizija įžeidžia mus tiek, kiek mes patys susižeidžiame išgyvendami šį pyktį kitu lygmeniu.

Žvelgiant į šio mėnesio televizijos programas aistros aspektu, simptomiška, kad erotinės LNK kolekcijos konkuruoja su Leonido Donskio "Be pykčio" (LTV) – laida, kuri išėjimą iš neapykantos diskurso sieja su kantrumo (nuo pakantumo iki tolerancijos) ugdymu. Donskio laidos moko mus laukti ne tik todėl, kad iki jų transliacijos reikia iškentėti ir neužmigti. Nors niekada nesi garantuotas, kad jos suteiks pasitenkinimą. Mat ne visos jos įdomios: kartais diskusijoms stinga ugnies, kibirkštėlės, mažytės provokacijos, pavyzdžiui, diskusijoje apie politologų vaidmenį visuomeniniame gyvenime, jų įtaką politikai, teorijų svarbą "keliant Lietuvos intelektinio gyvenimo temperatūrą". Šioje laidoje skambėję klausimai buvo provokaciniai, o atsakymai vadovėliniai – beriami kaip žinios, ne kaip gyvenimas. Vis dėlto šie atvejai nevirto nepasitenkinimu, priešingai, jie akcentavo mokėjimą laukti ne kaip pragmatinį veiksmą, bet kaip galėjimą neprarasti kantrybės ir siekti pastovumo. Autoritetinga vedėjo laikysena aistringai gaudo kismo pastovumą, bet nesistengia jo fiksuoti, tik išryškina.

Visai kitoks buvo Egidijaus Aleksandravičiaus ir Gintauto Mažeikio pokalbis apie romantizmo reikšmę, kai pašnekovų "karas" vyko dėl pozityvaus autonomiško idealistinio subjekto – romantinio maištininko, savo noru pasitraukiančio į atsiribojančią kontempliaciją (Donskio ir Aleksandravičiaus ginta pozicija), ir apgauto, suklaidinto žmogaus, važiuojančio statyti BAM’o iš tų pačių romantinių paskatų (Mažeikio pozicija). Kokia išraiškinga neverbalinė apviltų diskusijos dalyvių raiška, koks tramdymasis, neramūs judesiai, nenusėdėjimas ant kėdės, slapti įgėlimai, atviresnis puolimas! Ir pamažėle ateinantis žinojimas, kad lauktas ir pageidautas scenarijus yra tik tavo įsivaizdavimas, kad jis neturi ir negali būti primestas kitam. Žinojimas, malšinantis įtampą ir sukeliantis aistros srauto pertrūkį. Tarpą, kuriame apviltas laukimas pripažįstamas kaip kito autonomija. Laida be pykčio, bet kas, ją matęs, drįs tvirtinti, kad be aistros?

Pykčio diskursą užbaigė "Sopranai: mafijos kronika" (LNK). Žodžiais ir kumščiais besisvaidanti Tonio sesuo mokėsi slopinti liejamą agresiją, o ir pačiam mafijos bosui psichiatrės kabinete teko išgirsti, kad "depresija – tai įniršis, nukreiptas į vidų". Yra apie ką pagalvoti depresijos kamuojamiems lietuviams. Serijos pradžioje džiaugęsis pozityvesniu sesers elgesiu ir emocijų kontrole, pabaigoje Tonis išprovokavo naują skandalą. Kodėl? Ne tik tam, kad būtų parodyta, jog esama situacijų, kai pyktis būtinas ir apie jokį mandagumą negali būti kalbos, bet ir todėl, kad tokia televizijos serialo ir pačios televizijos logika – visada turi būti konfliktas ar jo stoka. Kad būtų istorija, į kurią įsmigtų mūsų žvilgsniai.

Ir vėl televizija mus įsiurbė – vienus be saiko daug, kitus be aistros blankiai, dar kitus – smarkiai su saiku, bet ir šiuos įtraukė. Ir žiūrėjome visi, tiek tu, tiek aš – visai be pykčio.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


25230. zqna2004-11-28 23:39
viskas gerai kas su saiku - ar tai butu tv, inetas, draugai, buitis, butelis ar baznycia. Visko nesuvalgysi ir malonumai niekad nebus iki galo maximizuoti.

25246. jonas2004-11-29 10:24
labai silpnas straipsnelis - toki net i mokyklos sienlaikrasti geda butu deti.

25259. wer2004-11-29 11:20
toks įspūdis, kad autorė sėdi per dienas prie teliko ir keikia blogas programas. nueitų ant balos pačiuožinėti. S.Tamkevičius, kaip bet koks kunigas ar vvyskupas - man ne autoritetas. visus moko, o patys tarpusavyje riejasi. donskis - mažas storas visažinis, per daug protingas vesti tv. laidas.

25264. zose2004-11-29 12:42
pritariu wer - sedi, ziuri blogas laidas ir blogus straipsnius raso. geriau jau geras knygas skaitytu ir pasistengtu idomesnius ir analitiskesnius tekstus sukurpti, o ne siaip kalbeti, kas ant seiles uzeina. Nei stiliaus, nei minties cia nera

25265. itale2004-11-29 13:01
Wer teisingai raso, nera ko prie tv gyvenima pralesti. Va,as penktadieni vakare su drauge isbegau pabegiot (pagal suki "sportas-sveikata"). Bebegiodamos atradom kalneli ir vaiku primetytu "fanieros" gabalu. Oi,kaip linksma buvo...nei rupesciu, nei blogu minciu neliko... Patariu visiems pabandyti. (Atsargumo sumetimais,eik kuo veliau,kad nebebutu konkurencijos:)

25271. Mirandola2004-11-29 13:19
.. televizija GALI buti gerai. vakare lovoj su pultu eiti per kanalus ir nieko neziureti ilgiau nei 20 sekundziu - tai tam tikras malonumas. taciau svarbiau yra stai kas - NEBANDYTI ISIJUNGTI TELEVIZORIAUS RYTE ARBA VIDURDIENI, nes tuomet, neisvengiamai sakes dienos tolydumui. bet as apie ka kita - praleidus tam tikra laika prie tv ir isejus is namu, tenka pastebeti, kad realybe yra daug kartu maziau intensyvesne nei rodo ekranas - spalvu, judesio, garsu prasme. ir dar - dziugu, pervarius 50 kanalu surasti laidu, kuriu laikas, ritmas atitinka naturalia dienos tekme. kai laidos ritmas neprievartauja, nesibruka i smegenis, nevercia keiktis po to. gal kolegos atsimena tokia laida "Musu misteliai"? kai pacanas buvau, as, pavyzdziui, juokdavaus is jos, bet slapta vis delto ziuredavau ir man budavo gera. sutapdavo ritmas, matyt, nes savo pacanysteje zioplas buvau... ... o ant Donskio nevarykit, butu jis kitokios fizines strukturos, tarkim kaip koks Aleksandravicius, tai neputotumet ant jo - Donskis yra puikus, tikras PUIKA, jo smegenys didziules, iskalba fantastiska, intelektas, supratingumas, populiarumas, simpatiskumas puikios, etc. jis yra tiesiog simpatiskas, gaila tik, kad jeigu prasidetu inetelektualu genocidas, jis butu vienas pirmuju, kuriuos patvarkytu - nes labai jau neatitinka jis rimto zmogaus idealo - ne tas antropologinis tipas...

25284. Arle2004-11-29 14:03
Aleksandravičius vienoj Donskio laidoj labai šauniai pakalbėjo apie romantikus. Patiko, nors beveik miegojau :)

25286. Mira2004-11-29 14:11
...Aleksandravicius jega - ispudingas tipas...

25289. zose2004-11-29 14:29
Donskis, Aleksandravicius - tikrai jega, bet sitas straipsnelis labai jau menkas

25299. Noreciau2004-11-29 15:19
Noreciau tokios galvos kaip Donskis Ir tokiu peciu kaip pas Aleksandraviciu, Tokio pykcio kaip Sliogeris turi ir dar, Taip graziai piest kaip Eidrigevicius

25308. ne gintarė (įpykusi) :-( 2004-11-29 15:48
Miela Aurelija, kada pagaliau įsikalsite į savo televizorinio šūdo prikimštą ir neprotaujančią galvą, kad televizorių tikrai ne visi žiūri. Jūs dar nėra visi. Kažkada jau rašiau, kad jau keleri metai tokio baldo mano bute išvis nėra. Ir net neabejoju, kad tokių kaip aš yra daugiau.

25310. Mirandola2004-11-29 16:05
... pas mumis tokio baldo taip pat nera, bet kai nuvaziuoju kur nors nepabrokiju pasiziureti, nes tai yra puikus mazochas. pasiziureti ka nors atsakanciai buko. be to, televizorius pats savaime nera del nieko kaltas - iki 6to desimtmecio JAV jis buvo laikomas KULTUROS SKLAIDOS priemone, kol neivyko skandalas del vienos laidos. tingiu dabar ta istorija aprasyt. bet zmones buvo sokiruoti, kadangi, jie galvojo apie televizija labai gerai, kaip apie tiesos skleidimo instrumenta. gal tai ir naivu, bet intencijos buvo geros. tikriausiai, ne gintare manai, kad radijas yra dvasingesne masinio informavimo priemone? per savo neilga gyvenima per tv maciau labai daug gero, kaip ir blogo - labai daug gero. vaikystej, pvz, ziurejau VINETU, arba jugu filmus su Goiko Miticiumi. del tu filmu, is dalies, neuzaugau banditu.. (kaip beje, nebutinai turi ivykti). bet siaip ar taip, zudynes ir smurtas ekrane yra vienas baisiausiu dalyku iki kurio prisikase "ziurintis zmogus", tikrai vienas baisiausiu. tai, kad tu atsisakei teliko, tarkime, savo vaiku labui, yra sveikitintina, bet, zinoki, kad KITI NEATSISAKE, ir kai tavo vaikutis iseis i kiema, jam bus sakes, nes kiti vaikai bus prisiziureje kaip vyras musa moteri,jeigu, tevai ju seimose, to nedaro realiai...

25311. cikada2004-11-29 16:24
labai asmenishkas pastebejimas: zhiurint i donskio veida, kartais atrodo, kad tas jo "be pykchio" labai jau per dideli varga gaunasi...

25315. Mira2004-11-29 16:39
...laidos pavadinimas truputeli naivus, nezinau gal jam reiketu pasiulyt koki nors kita..? negi jis nezino, kad tam tikras agresijos ir pykcio kiekis bet kurioj situacijoj yra reikalingas ir neisvengiamas... beje, is dalies, del to krikscioniu baznycia, taip pat vakarietiskoji demokratija yra toks skystalas... ir jeigu ju premisos, suprastos taip tiesiogiai ir normaliam zmogui nepakenciamai, butu igyvendintos, pasaulis isvirstu i cukriniu hermofroditu glaustinejimosi orgija.

25323. Anjolė ne gintarei2004-11-29 18:01
Nežiūriu aš to televizoriaus, ir tiek, gal ir žiūrėčiau, bet labai gaila laiko - šitiek knygų neskaitytų. Be to, jisai sugedęs. Maniau, jog aš viena tokia pasauly užsilikusi.

25334. ebola2004-11-29 21:37
...man tai Donskio laidoj labai truksta pykcio.Arba tiksliau, aistros, kuri megintu iveikti ta visus apemusia nuolatinio nepasitinkinimo dvasia.Dabar gi, toks ispudis, kad jis apsiriboja tokia stereotipine vakarietiska soc(opi)iumo idoelogija, kurios gaires jau yra aiskios, lyg ir viesai visur deklaruojamos ir kazkur jau issprestos. Pats tik "vagoja", o kitu praso patvirtinti vis kitais zodziais.Neina gilyn.Viskas jam susiveda i bendruomenes santykius.Ribota siek tiek.Va, "baras" yra krastutine pornografija, tarkim, tai noretusi kad butu laida, krastutine i kita, dvasine puse.Nera.Na, bent as nemaciau.Gal mazai ziuriu...O sitas ponas Leonidas yra toks...rafinuotesnis Cekuolis, man atrodo...

25339. varna2004-11-29 23:22
Donskio laidas galetu rodyti kas vakara. Migdo puikiai. Nes ten nieko niekada nevyksta. Nes toks laidos tikslas: kad neduokdieniekoneivyktu. Snekama be pykcio, mastoma be pykcio, pykstama be pykcio.

25350. IVS2004-11-30 05:38
Mums ta balda padovanojo. Nesakau, kad nebudavo tas baldas kartais ijungtas, bet ZIUREJOME du kartus. Pirma karta Lietuvoje, 1991 metu sausio 13. Akiu atplesti negalejau. Pabudi, pabudi, kur per TV liepe ir vel ziuri. O antra karta 9/11/2002, bet tiesa pasakius, LT buvo idomiau, gal kad arciau dusios ir reklamu tuomet nebuvo, ko nepaskysi apie 9/11.

25364. ak2004-11-30 09:30
be žinių, kokių 4-5 laidų per visas lietuvių TV, daugiau nėra ką žiūrėti blaivia galva. "Debilėkime kartu!", "Atgal į durnyną!" - tokie galėtų būti TV šūkiai...

25382. vinis2004-11-30 12:43
Kodėl jūs taip? Kategoriškai? Yra ką žiūrėti- Animal channel, travel channel, BBC world, mezzo... O "be pykčio" dar reiškia ir "kultūringai". Ar tai blogai? Dar ir tuo Donskis skiriasi nuo visokių rūtų, sėjūnų,valinskų,nomedų,...ir kitokių žvaigždelyčių žvaigždelutaityčių...

25390. virusas2004-11-30 13:07
Do like they do on the Discovery channel;))))

25411. ne gintarė Mirandolai2004-11-30 15:46
Be jokios abejonės, Mirandola, radijas nėra dvasingesnė MIP, nebent tiek, kiek iš jos sklinda dvasingos muzikos, o jos kuo toliau, tuo mažiau. Žinios, žaidimai ir reklamos tiesiog varo iš proto, bet radijo kartais klausau. Tai, kad nežiūriu televizoriaus, nelaikau nei savo pliusu, nei minusu, tiesiog toks mano pasirinkimas. O dėl vaikų Tamsta teisus. Esu gerokai trenkta, kitų akimis žiūrint. Savo dukrai iš pradžių nepirkau žaislų. O visus, kuriuos dovanodavo draugai, giminės ir pažįstami, kavodavau. Bet dukra paaugo ir daugybę žaislų rado darželyje. Ir teko ištraukt visus iš sandėliuko. Todėl neatmetu galimybės, kad vieną dieną dukra pareikalaus nupirkti televizorių. Ir aš nupirksiu. Nes vaikas - mano dievas...

25415. siaip2004-11-30 16:42
ir cia jau Donckio gerbejai braunasi... Mane tai jis erzina ir kitaip negu poniai (panelei?) Aurelijai, Dockio klausimai man anaiptol neatrodo tokie giliaminciai...

25416. lape2004-11-30 16:43
stai sedim mes britu sostinej ir ziurim telika lietuviska per interneta, po to iseini i gatve ir jautiesi lyg is kosmoso parskrides.

25417. kiskis2004-11-30 16:45
Ko tie jauni autoriai taip svaigsta nuo Donckio laidu? Kas ten gero? Jis tik pozuoja i intelektuala, o is tikruju, tai jis bukas ir pasiputes.

25418. 2 jonas (25246)2004-11-30 16:46
pritariu jums. Straipsnis silpnokas.

25422. siaip2004-11-30 16:51
Aurelija raso: `Donskio laidos moko mus laukti ne tik todėl, kad iki jų transliacijos reikia iškentėti ir neužmigti. (...) akcentavo mokėjimą laukti ne kaip pragmatinį veiksmą, bet kaip galėjimą neprarasti kantrybės ir siekti pastovumo. Autoritetinga vedėjo laikysena aistringai gaudo kismo pastovumą, bet nesistengia jo fiksuoti, tik išryškina.` O as taip ir nesuprantu, nu ir ko tos Donckio laidos mus gali ismokti?

25423. Mira Ne Gintarei2004-11-30 17:47
... tai va cia ir problema. siandien gaminami zaislai yra arba baisus, arba tiesiog bukaprotiski. jeigu zvilgtelti atgal i sovietus, tuomet zaislu pasirinkimas, dabar prisiminus, buvo kuklokas, TODEL nori nenori teko dirbti smegenimis paciam ir, be abejo, varvinti seile ziurint i uzsienio katalogus. megstamiausias zaislas vaikystej, pavyzdziui, mano buvo, medines kalades is kuriu konstruodavau viska kas imanoma, netgi baisiausiai nelogiskus darinius. uztekdavo. dabar tai malonu prisiminti, bet savo vaikui to negaleciau to patarti, na nebent papasakoti apie tai kokius jausmus patirdavau deliodamas tuos medzio gabalus. tai privalu. daug galima sneketi - kaip ir su mobiliais, matau kaip pozuoja, bet negi nepirksi, jeigu Dievas... dar truputi apie pirma lietuvos radija - ten yra nuostabiausiu laidu, nepasakomas jausmas apima jas beklausant - o del dvasingos muzikos (tikriausiai ne tik klasikines), tai linkstu i kampaktus, nes jie labiau apibrezti, materialiai ikunyti ir muzika pakomentuota taip pat autoriaus biografija prideta - kaip megejui puiku. panasiai yra su knygu skaitymais per radija.

25427. saulyte2004-11-30 18:29
apskritai paskaicius straipsni sunku suprast, kokia yra tikroji autores pozicija del ,,Be pykcio"... ji sako, kad reikia neuzmigt jos belaukiant, kad kartais laidos buna be ugneles, taciau nepasako, kam jos laukti ir ziureti. pati ziuriu ,,Be pykcio", jei tik turiu laiko. siaip jei zmogui laida patinka, tikrai nereikia jos laukti ar ziureti miegant, kankintis is nuobodulio. jei idomu, miegas neima.

25436. Viktute2004-11-30 20:34
Kiski,nebarstyk cia savo spiruciu.

25442. kede2004-11-30 22:18
tokio baldo -TV- ir pas mus nera. ir radijos mes neklausom. mazu baisiai atsilike esam?.. o gal tiesiog kievienam savo.

25501. ne gintarė2004-12-01 15:55
Kadangi nežinau, kas ta "Be pykčio", tai negaliu nieko objektyvaus ar subjektyvaus pasakyti apie laidą. Tačiau kadangi asmeniškai pažinojau L.Donskį, tai galiu pasakyti šį tą, kas man atrodo objektyvu, o jums gal pasirodys subjektyvu.Tai va. Jis nuostabiai groja gitara, moka visas visas bitlų dainas ir dar daugybę kitų. Erudicija neaprėpiama daugybėje sričių, bet jos nedemonstruoja. Yra be galo šiltas ir malonus žmogus, išmušti iš vėžių jo neįmanoma.Ne veltui laida vadinasi "Be pykčio".Labai labai myli vaikus, ne veltui tiek metų galėjom jį sutikt "Žilvityje", senoj geroj stovykloje prie jūros .

25513. Queer2004-12-01 17:11
Pavadinimo "Be pykčio" ištakos - frazė `Sine ira et studio` (be pykčio ir šališkumo). Čia apie išankstinio negatyvaus nusistatymo vengimą, apie teorinį žvilgsnį, o ne apie salsvą buvimą "nei šiltu, nei šaltu".

25516. vardas2004-12-01 17:44
Tokiam pagiezingam tipui kaip donskis senai vertetu pakeisti savo laidos pavadinima. chebra, pasiulykite lionei kita laidos pavadinima...

25524. iškaimopriejuros negintarei2004-12-01 19:12
Mano vaikystės draugė užaugo į vegetarę-gydytoją-homeopatę-mokslų daktarę-trijų vaikų mamą. Jos vaikai auga be mėsos-saldumynų-vaistų-visokios chemijos. Nuostabūs vaikai. Didysis pradėjo eiti į mokyklą. Kitokią-gerą-privačią. Dabar mama kassavaitgalį veda jį pabūti-užsiregistruoti-būti kaip visi-pavalgyti-gauti dovanų MacDonalde. Kitiems vaikams tai kasdienybė-greit užmirštama pramoga, o tam protingam vaikui dabar tai siekiamybė.

25561. baronas de treck2004-12-02 13:22
Taip, rašinėlis labai silpnas, taip sakant, jokios mąstymo ir rašymo disciplinos. Žinoma, tokių vaikiškų kūrinėlių niekas nespausdina, aišku, išskyrus šitą laikraštį. Dėl Donskio ir Co: žinoma tai - Lietuvos intelektualai, sorry, inteligentai, taąiau įspūdį gali daryti tik tims, kad nemoka kitos užsienio kalbos nei rusų ar nėra matęs kitokios kultūrinįs-publicistinės TVnei lietuviška ar rusiška (beje, dėl rusiškos TV kultūrinių laidų galiu ir klysti-esu matęs tikrai kietų rusiškoj TV parengtų dalykų). O `be py" - tai pretenzinga ir labai nuobodi propagandinė akcija, ypač kenčianti dėl jos dalyvių pilkumo

25642. :)2004-12-03 13:10
Pradedu daryti sąrašą tų, kurie nežiūri TV. Ateityje kreipsiu dėmesį į jų nuomonę. Jie - neužtelevizinti. Smagu, kad tokių yra.

25687. benzas2004-12-04 00:43
"Pradedu daryti sąrašą tų, kurie nežiūri TV. Ateityje kreipsiu dėmesį į jų nuomonę. Jie - neužtelevizinti. Smagu, kad tokių yra." Ot man labai idomu, kaip tie "neziurintys" daro interneto turinio atranka... Tipo staigiai staigiai uzmerkia akis, kai delfyje issoka reklama apie paskutinius "baro" ivykius? Nes internetu tai jie naudojasi kaip supratau, ne Sv. Dvasia gi tas zinutes irase... Kaip cia yra- demonstratyviai neziuri teliko ir visiems apie tai pasakojies, bet to paties SH prisikemsi i makaule per Tinkla? Ar mol Tinklas "dvasingesnis"? Poxtininkai :)...

25691. nikvami wambozi2004-12-04 00:58
---- kad ir koks genialus būtų Vagneris, bet susidirbo koketuodamas su fašistėliais. Kad ir koks slabadūšis (susitepęs antipaxizmu) būtų Donskis, vis tik leiskim jam reikštis. Siūlau ir kiemsargiui jonušiui (Laimantui) irgi reikštis .... Nežinau, kodėl bet man atrodo vis taip bus protingiausias mums patiems.

25730. Anjolė benzui2004-12-05 18:18
Tie neužtelevizinti, beje, kai kurie nesinaudoja ir delfiu, bent jau aš tai tikrai ne.

Rodoma versija 26 iš 27 
7:34:36 Jan 10, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba