ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-03-06 nr. 691

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Veido laikas (57) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš vėplių gyvenimo (17) • LAIMANTAS JONUŠYS. Ką geriausio pasiekė žmonija (19) • JURGIS KUNČINAS. Nusiginklavimo varžybos (13) • KNUTAS SKUJENIEKAS. Poezija (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Angelologijos profesorius (27) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (15) • Su JONU GASIŪNU kalbasi Alfonsas Andriuškevičius. Gatvinis Vytauto sarkofagas (3) • AGNĖ NARUŠYTĖ. Kas lieka Hitchcockui? (2) • Antanas Andrijauskas. Atviras atsakymas Arvydui Šalteniui (33) • JERZY STEMPOWSKI. Kontrabandininkų biblioteka (3) • RIMA POCIŪTĖ. Postfeministinis postmodernizmas, arba Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis (19) • SAULIUS MACAITIS. "Eglė žalčių karalienė" (2) • OLGA RYČKOVA. Vienatvės laisvė (1) • -vp-. Mėsininkas ant stogo (4) • ROBERT FULGHUM. Apie grybus (5) • mano laiškas tau (92) • Kitame numeryje skaitykite (21) •

Atviras atsakymas Arvydui Šalteniui

Antanas Andrijauskas

[skaityti komentarus]

Ačiū, Arvydai, kad suteikei galimybę pasikeisti nuomonėmis. Deja, ir tavo laiškas ("Šiaurės Atėnai ", 2004.I.28, Nr. 8) – tai ne kas kita, kaip tas pats purvas (net daugiau), kuriuo prieš tai liejo mane ir mūsų katedrą savo paskvilyje A. Butrimas ir J. Palaima, tik įvilktas į išoriškai "padoresnius rūbus". Spėju, kad dėl "rafinuotesnės" formos turiu būti dėkingas vienam ar kitam plunksnos broliui. Kaltindamas mane melu, nori atrodyti arkangelu, tačiau pats be jokio sąžinės graužimo meluoji ir apkalbinėji.

Su pasitenkinimu pažymiu, kad tu, pasikeitus situacijai, kitaip nei visus pastaruosius penkerius metus, nebepili pamazgų ant mūsų katedros ir jau pripažįsti (priešingai nei tavo "draugai"), kad "...katedra, jos žmonės – ryškios asmenybės, puikūs mokslininkai, pedagogai..." Tikrosios šių neįtikėtinų metamorfozių priežastys mums taip pat aiškios.

Ačiū taip pat ir už sveikinimus su Lietuvos mokslo premija, matyt, ji iš dalies paskatino tavo išpuolį. Tačiau tai, ką padariau – ne tavo ir VDA leidyklos nuopelnas. Deja, tavo laiške taip pat neradau aiškių atsakymų į tuos klausimus, kuriuos kėlėme savo kreipimesi. Ir tavo mėginimai savaip pavaizduoti finansinę administracijos veiklą manęs taip pat neįtikina, nes faktai ir skaičiai byloja ką kita. Tačiau tuos klausimus, tikiuosi, išsiaiškins komisijos.

Aš taip pat prisimenu mūsų santykius tolimoje ir netolimoje praeityje. Pavyzdžiui, kai devintajame dešimtmetyje po sukilimų prieš VDA viešpatavusią partokratinę ir saugumietišką sistemą prasidėjus reakcijai mus, maištaujančius, traiškė vieną po kito. Tu tuomet neišlaikei spaudimo – dezertyravai, o likusieji dar ilgai buvome terorizuojami. Tačiau laikas praėjo ir nuoskaudos pasimiršo – aš viešai prieš 10 metų per rinkimus palaikiau tavo kandidatūrą į rektorius. Tačiau išbandymas valdžia visuomet būna sunkiausias ir kaip sunku atsisakyti tapusių įprastų gėrybių ir privilegijų. Tu pasirodei per silpnas, lengvai manipuliuojamas apsukrių žmogeliukų rankose. Tai – tavo asmenybės tragedijos priežastis. Vadovaudamas tokiam sudėtingam organizmui, per daug laiko skyrei Savivaldybės reikalams, o mūsų aukštojoje mokykloje įsiviešpatavo "regentai" ir vis daugėjo jiems naudingo chaoso.

Tu teisingai pastebėjai, kad pastaraisiais metais mes nutolome. Labiausiai nepakenčiu žmonių veidmainystės, o tavyje vis labiau ryškėjo esminis būdo bruožas – viena galvoti, antra sakyti, o trečia daryti. Manau, kad geriau atviras priešas nei toks kaip tu "bičiulis". Tavo "bičiuliškumas" ypač išryškėjo požiūriuose į mūsų katedrą, kuri tapo pagrindine įsivyraujančio chaoso ir pastaraisiais tavo kadencijos metais įsigalėjusio valdymo stiliaus oponente. Nepritariu ir niekada nepritarsiu nuomonei, kad filosofinės, kultūrologinės, antropologinės, socialinės, psichologinės ir kitos mūsų katedros narių skaitomos disciplinos nereikalingos, nes be jų mes virsime amatų mokykla. Aš ir mano kolegos norime, kad mūsų studentai gautų visavertį humanitarinį išsilavinimą, ir to siekiame.

Netiesa, kad nesidomiu mūsų studentų kūrybiniais darbais ir jų profesionaliu augimu. Tą tu puikiai žinai, tačiau tai netrukdo tau sakyti priešingai. Aš visuomet įdėmiai žvelgiu į jų darbus ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kai regiu besiskleidžiančius talentus, ir turėdamas progą juos palaikau. Taip, stengiuosi dažniausiai apžiūras ir parodas apeiti atskirai, nes nelabai mėgstu šurmulio. Taip pat žinai, su kiek studentų, magistrantų, doktorantų individualiai daugelį metų dirbau ir dirbu, kiek jų apsigynė disertacijas.

Labai gaila, kad tu ir "kolegos" garsiai kaltinate mane, kai aš paprašiau magistrantus pasisakyti raštu dėl prof. A. Šliogerio, prof. L. Donskio ir doc. T. Sodeikos kursų skaitymo (tai, mano akimis, geriausi dar mūsų katedroje nedirbantys specialistai), nes du iš jų ruošiamės pasiūlyti metodinei komisijai įtraukti į magistrų programą, kurią prorektoriai užblokavo. Bet kartu užmirštate pasakyti apie jūsų nešvarus metodus renkant prieš Filosofijos ir kultūros teorijos katedrą nukreiptus studentų parašus, apie ką mums kalba jie patys.

Nedaro Tau garbės ir kaltinimai "godumu" dėl honorarų už mano knygas, nes man už autorinį lanką yra mokama daugelį kartų mažiau negu tavo artimiausiems "bičiuliams". Niekada neprašiau "nerealių" honorarų, tik siekiau paprasto teisingumo, nei daugiau, nei mažiau. Nemokėjau ir nemoku "daryti pinigų" ir nesiekiau to.

Be reikalo bijai mano menamo "veržimosi į rektoriaus kėdę". Niekada neturėjau tokių ketinimų dėl įvairių priežasčių, bet svarbiausia: "Mokslininkui, ypač menininkui, tai yra pražūtinga". Tai puikiai patvirtina ir pastarojo dešimtmečio tavo "kūryba".

Ir pagaliau, kai mūsų katedra daug metų žingsnis po žingsnio buvo varoma į kampą, teko eiti "prieš srovę". Kai pradėjau viešai aiškintis finansinio neskaidrumo atvejus, žmonės mane ne kartą įspėjo: žengi labai pavojingu keliu, lauk nemalonumų – nuo "nelaimingų atsitikimų"... iki šmeižikiškų provokacijų. Ir jie pasirodė teisūs. Ar liko Lietuvoje nors vienas purvais neapdergtas nepriklausomas žmogus, kuris ryžosi paliesti grupinius finansinius interesus? Jau prorektorių paskvilyje buvo tulžinga užuomina, tačiau iš tavęs tokios niekšybės vis dėlto nesitikėjau. Besiskleidžiant finansiniam skandalui, paviešinus dokumentus, kai tau nepavyko surasti kitų svarių argumentų ar kompromituojamos medžiagos, paleidai "antį", susijusią su KGB. Lietuvoje tai itin efektyviai veikianti ir nekart prieš gerbiamus žmones išbandyta "bomba", kuri padeda atitraukti dėmesį nuo reikalo esmės. O esmė – tai Senato posėdyje paviešinti tavo, "neklystantis arkangele", stulbinantys atlyginimai ir kiti "stebuklai", kurie vyksta VDA leidykloje.

Niekuomet nebuvau prisitaikėlis, neparsidavinėjau jokiai valdžiai, visada laikiausi nepriklausomo žmogaus pozicijos, gal todėl nuolat turėjau nemažai priešų.

Tau nepavyks priklijuoti man šią "šlykščią" trijų raidžių etiketę. Mane pažįstantys žmonės įvertina šį niekšišką išpuolį kaip absurdišką, puikiai suvokdami jo atsiradimo kontekstą ir tikrąsias priežastis, o tavo argumentus – kaip tuščius ir banalius.

Taip, aš (kaip ir tu) nesėdėjau Vorkutos lageriuose, tačiau tik todėl, kad gimiau vėliau. Man pasisekė ir tada, kai baigdamas MVU, kur įgijau puikų išsilavinimą, laimėjau I vietą Tarptautiniame jaunųjų mokslininkų konkurse ir aukso medalį, kuris atvėrė galimybę stažuotis užsienyje. Pasisekė, kai Pasaulinės estetikos asociacijos garbės prezidento Sorbonos universiteto prof. M. Dufrenne’o ir prof. M. Le Bot didelėmis pastangomis mano stažuotė Paryžiuje (tik po dviejų bandymų) tapo tikrove. Iki šiol esu jiems už tai dėkingas, ir tik jiems.

Likimo ironija, kad nuo 1982 metų pabaigos, tik sugrįžęs iš stažuotės Prancūzijoje, perėjęs gausybę partinio "auklėjimo" procedūrų, tikrintas įvairių ideologinių komisijų ir patyręs daugybę sankcijų, partinių organų ir saugumo terorizuojamas už antisovietinę veiklą, dėl to šešerius metus įvairiais pretekstais neprileistas prie hab. daktaro disertacijos gynimo, dabar esu demagogiškai kaltinamas priklausymu tam, su kuo visą gyvenimą kovojau. Juk žmonės, kurie visa tai matė, yra greta ir jų neapmulkinsi.

Manyčiau, kalbant apie tokius rimtus dalykus, reikia suvokti atsakomybę už galimas pasekmes. Tavo šmeižtą reikalauju viešai paneigti, nes gali tekti atsakyti ir pagal įstatymus.

Tu puikuojiesi daugybe žmonių, kurie (kol rektoriauji) tave supa. Nenorėčiau būti tavo vietoje. Aš džiaugiuosi nedideliu ratu draugų, kuriais visuomet galiu pasikliauti. Ir ačiū Dievui, kad tarp jų nėra tavęs.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


13750. -------+++++++---------2004-03-06 02:10
vel tas pats

13753. taigi2004-03-06 07:47
dar neskaites zinau, kad uzkniso sita tema. Lai kitur savo santykius aiskinasi. O ŠA geriau kokiu vertimu idetu, nes paprastai sie buna geriausi savaitrascio tekstai.

13756. Aqua2004-03-06 08:17
Šito tikrai neskaitysiu. Neskaičiau ir kitų ta pačia tema. Nepripažįstu intrigų (net kultūros tema) Šatėnuose.

13767. S.2004-03-06 11:51
Tiems, kas perskaitė Šaltenio tekstą šia tema - perskaityti šį Andrijausko atsakymą labai patartina. Kaip nuo Antikos laikų sakoma: "tegul būna išklausyta ir kita pusė". Dėkui autoriui ir "Šiaurės Atėnams", nenutraukusiems šios diskusijos iškart po rektoriaus žodžių.

13771. wilniovcas2004-03-06 12:53
nu va,to exmarksisto A*A laiska ar vilnele nuplukde ar chunveibinai su pagaliukais suvalge

13774. 2 S.2004-03-06 13:24
Šiuo atveju taip, bet ar vertėjo įsivelti? Nebent tikimasi, kad laikinai tiražas padidės akademijos sąskaita;)

13780. xX2004-03-06 15:33
Josifas Stalinas savo raštų 5 tome 1923 m. Pravdoje paskelbtame straipsnyje "Spauda kaip kolektyvinis organizatorisu" rašo: "... Vakar vienas iš draugų man sakė, kad Ingulovas, be uždavinio spręsti spaudos klausimą, matyti, buvo užsibrėžęs dar kitą, šalutinį uždavinį: "kažkam įgelti ir kažkam pakasyti kulnus". Aš pats nesiimu to teigti ir anaiptol nenoriu neigti bet kam teisės, be tiesioginių uždavinių, užsibrėžti ir šalutinių uždavinių. Bet negalima leisti, kad šalutiniai uždaviniai galėtų nors minutei nustelbti tiesioginį uždavinį - išaiškinti organizacinį spaudos vaidmenį mūsų partijos ir valstybės statybole". (Citatos pabaiga.)
Na ir primityvas tas Stalinas buvo!

13797. tomas iš mažosios t2004-03-07 11:08
labai gerai, kai tokio pobūdžio diskusija vyksta viešai. tik gaila, kad nėra studentų komentarų, situacijos vda įvertinimo.

13800. diskusija2004-03-07 12:54
logiska,dabar reikia A*A pastatyti naujoje savivaldybeje priesais "chronfala" ir tegul filosofuoja toliau...

13804. gėda :-( 2004-03-07 16:08
yep, jei jau nori chebra vienas kita siųsti ****, tai gal galima to nepublikuoti...o galbūt tai - naujos kultūros dvelksmas?

13818. VM2004-03-07 23:34
Labai, labai, labai lauktume LGGRTC ir kitų, prieinančių prie spec. archyvų paaiškinimų, kaip su ta Prancūzija buvo. Kažkodėl tik Pavilionis ir Andrijauskas ten važiavo... O kad KGB tąsė ir savus, tai esama pakankamai liudijimų. Didžiausia bėda - visiška nekompetencija, kuria nac.-valst. premijos laureato knygelės storosios spinduliuoja

13828. ėĖ2004-03-08 01:50
tiesa pasakius, o kokia exGRU`šniko Andsbergio nuomonė. Tur būt turi. Ar atskleis tik pasenusiais GRUšniniais metodais per Kolią ir kitus KGBistus

13832. pupala2004-03-08 07:55
atenams ta diskusija prikiso, prilipde; niekas to nenorejo

13879. pacientas2004-03-08 11:55
Mano pasiūlymas: abu ŠA besibylinėjančius pirdylas su savo parankiniais kuo skubiau išginti iš akademijos. tegul dirba jauni gabus žmonės (jų yra kiek nori), kuriems kgb ir sušiktos intrigos - negrįžtama praeitis.

13896. saimhe :-( 2004-03-08 12:59
Bet tonas, tonas koks! Kad ir kas čia bebūtų parašyta, savuoju laišku pateiktas Šaltenis visgi panašesnis į žmogų. Nejaugi tik su amžiumi ateina sugebėjimas siekti tikslų garbingai?

13915. 2004-03-08 13:59
Aš irgi manau, kad Šaltenis turėtų atsiprašyti dėlšmeižto, kurį paskelbė praeitą savaitę. Arba tegul pateikia įrodymus, kad Andrijauskas iš tiesų buvo susijęs su KGB. Nor tokių įrodymų jis vargu ar ras: paskaitykite Andrijausko publikacijas, kurios yra kelių dešimtmečių senumo. Juk jis ten akivaizdžiai liaupsina Nietzsche, Schopenhaueri ir kitus "supuvusios buržuazijos" filosofus. Argi jus tikrai tikite, kad su tokiu eretiku KGB norėtų turėti ka nors bendra?

13931. VM2004-03-08 15:20
Mielam "aš" Tik tie, kas buvo ypač patikimi, galėjo apytikriai laisvai rašyti ir spausdinti tekstus apie Vakarų filosofiją. Pavyzdžiui, pasidomėkit prof. Kuzmicko biografija - kodėl jis buvo viens iš nedaugelio SSRS katalikiškos filosofijos ekspertų ir leido apie tai knygas.

13943. zemaitis2004-03-08 17:22
yap yap yap, jus parastininkai...

13945. Danute2004-03-08 19:38
Mielas, Antanai, laikykites! Visuomet buvo ir bus zmoniu, kurie nezino ka daro.

13955. atsedejes2004-03-08 23:02
Nepasitikiu Andrijausku - labai jau landus ir ikyrus tipas. Per paskaitas vis i lankas nuklysdavo ir girdavosi, girdavosi... Ir jo knygos - nepaskaitomos. Apie visus filosofus taip paciai parasyta: arabas ar kinas - jokio skirtumo. Kazkokie kompiliatai.

13965. Jonas V.2004-03-09 11:05
Man kažkodėl sukėlė įtarimą, senai, berods 1994 metais parašytas bet pernai "Kultūros baruose" atspausdintas A. Andrijausko straipsnis apie Švėgždą. Apie meną, apie Rytus, apie tuos laikus, kai Švėgžda dėstė VDA. KGB siautėjimo neprisimenu, nujausdavome kas galėjo būti pakabintas, bet jie keldavo pašaipą. Nustebino noras Išnaudoti perdėto persekiojimo mitą heroiškumo įvaizdžiui susikurti.

13970. dv2004-03-09 13:52
Matyti, kad vyksta interesų kova. Gal ir gerai, kad viešai. Ne tokie mes vaikučiai, kad neiškęstume spausdintų užgauliojimų, ypač kad jie skirti ne mums. Bet nė viena pusė nesugeba labai logiškai išdėstyti savo siekių ir atsikirsti kontraargumentais. Vis nukrypsta į asmeniškumus. O dėl KGB, labai nepadoru tiesiog paskleisti tokią mintį be jokių įrodymų. Be to, Tai jau ir ne A.Š. reikalas. Maniau, kad su KGB dalyviais kažkaip kitaip buvo tvarkomasi. O dabar visi kaip blusos šokinėja po nešvarius marškinius. Buvo? Nebuvo? Tai jau tikrai ciniška.

13989. Vasarnamis2004-03-09 19:11
Pirdylas - lauk! Abu!

14002. ggggggggg2004-03-10 10:42
juokiasi puodas, kad katilas juodas

14017. Informuotojas2004-03-10 18:06
patariu visiems paskaityti "Lietuvos Aidą" 2004 03 08 Nr.55 psl 10 ir 11 Tada gal jums paaiškšs kiek melo buvo Šaltenio laiške ir rektorato paskvilyje

14075. pasipiktines skaitytojas :-( 2004-03-14 15:12
Na, kiek gi dar laiko senoliai cia viesai taskysis meslu? Juk akivaizdu, kad pakest vienas kito negali. Na, gerai, gal ir tiesa, kad Andrijauskas senas KGBietis, nes, pamenu, gudziu sovietmeciu vapedavo apie siaip jau nepageidautinas filosofijos kryptis; deste ir man VDI jau turbut daugiau, kaip pries 20 metu, tik as i tas jo paskaitas nevaiksciodavau, nes isties labai jau nuobodzios buvo, burblendavo kazkaip gailiai ir monotoniskai, lyg privaloma brevijoriu. Gal tokia ir buvo taktika - atstumt nuo nemarksistiniu paziuru, nykiai apie jas gargaliuojant? :) Saltenis man dar dailes mokykloje deste, atrode visai padorus tipas, ir jo laisko tono nuosirdumu as lyg ir linkes patiketi. Gal to ir siekiama? Kaip ten bebutu, na kam gi visa tai viesumoje svarstyti taip asmeniskai, lyg nesvarius skalbinius isverciant? Galetu isdestyt faktus, betgi ne, epistoliarinis zanras traukia, ir desto profesoriai vienas kitam spaudoje: "Albertai, pries 48 metus vos nepagalvojau, kad tu zmogus, o juk tu s*das". - "O tu, Albinai, Andriui uz eilute 20 kapeiku duodi, o man tik 5; taigi, ziurek, suns brolau, iseina, kad tai tu esi s*das, o visai ne as; o del to, kad as KGBsnikas, tai visai netiesa, arba ne visai tiesa, nes as is kaklelio negeriu." Kulturkos stoka, vanas...

14338. A :-) 2004-03-18 11:58
Si situacija Akademijoje labai dirgina studentus -- menininkus. Salteniu nepasitikiu -- per perziuras, iteikimus ir net naujojoje savivaldybeje -- kalba nesamones, nukrypsta i vagas, veidmainiauja, neturi savo nuomones. Kila itarimas, Kad jis net neturi normalaus issilavinimo,nesupranta, kad menininkas turi tureti platu, gilu issilavinima -- nesvarbu, ar jis baigs aukstaja, ar pats viskuo domesis. Cia Andrijauska palaikau del filosofiniu dalyku akademijoje. Bendra studentu mase mano, kad mokytis akademijoje reiskia tik atsiskaityti per sesijas, kaip pasiseks -- ar nusisypsoti, ar nusirasyti, ar dar kaip nors, o kita laika tusintis. Tai yra ciniska ir busimi kulturos atstovai rodo savo lygi jau dabar. Mazai kam sauna i galva, kad igyti visapusiskas zinias yra labai svarbu kurybiniam augimui. Reikia pripazinti, kad mes studentai nespindime auksta kultura, pazangiomis idejomis ir intelektu. Stai tokia situacija akademijoje. Taciau, kita vertus, man yra slyksti si kova. Tokie ivykiai politikoje, valdzios institucijose skleidzia labai stipru shiukshlyno kvapa. Ir gaila, kad profesoriams teko i tai isivelti.

21730. mantas :-) 2004-09-18 12:22
nesu rashtingas nei intelektualas.Esu is Lietuveles kaimo. Turiu buri pazystamu VDA studentu.Guliu pas juos barake su ciuziniu ant zemes, kasdien dazais issiterliojas.Kartais pas mus uzsuka jaunesnysis Shalteniukas, prasilenkiu ir su jojo Motina kartu su dumais stoviniuojancia koridoriuja, bei Diziojo Shaltenio pastabu ir pokshtu klausaus per perziuras.Tiesa, o kai po, su susijaukusia vertybiu sistema pashoneja stoviu akim ismiges i Vilnelia, paskaitos A.Andrijausko mane ima siutas, kad vos ne beviltishkai esu bukas(A.A praeinant pro shali su rankoi esanciojo obuolio kasniu burnoje).Taigi norejau pasisakyti, kad verciau buciau gerb. pastarojo benamis nashlaitis paskaitu dalyvis, nei A.Saltenio sunumi. O del "Tevu" vieso barnio mes ishsizioja pypliai verciau priciaupkim sreptuves, nes ir vel apsidrabstysim pienu. Taip kaip cia bandome pakeisti viens kitu nuomones, o greiciau parodome save ir aplinka supancia mus. gerbiu abu shios kritikuojamus asmenis, bet net neabejodamas grudu krentu i derlingesnia dirva, ne i pikzoplyna.

56658. oiiiii2006-05-19 18:53
teigti, jog AA paskaitos nereikalingos lavinant menininkus - kaip zema......

118671. Mindaugas :-) 2008-05-28 22:33
"pasipiktines skaitytojas" nevaikščiojo į pono Andrijausko paskaitas, o aš vaikščiojau... ir vadinosi jos marksistinė-leninistinė estetika :))) Man buvo jos įdomiausios iš viso to teorinio dumblo kuris dėjos tada VDA (dar tada VDI). Nes iš kur pas dėstytuvą šitiek užtenka naglumo, po šita marxistine kepure, taip įdomiai aiškinti apie Upanišadas, Konfucijų, Kantą ir draudžiamą tada Kierkegaardą ("Arba-arba", "Baimė ir drebėjimas") ir daug daug daugiau. Jis jau tada kalbėjo apie tokius dalykus apie kuriuos kiti dėstytuvai net pagalvoti bijojo, užpakalius įgaubę dėl savo karjeros :) Erzino lochai kurie per jo paskaitas nosį krapštė, bet jie lochais ir liko tik dabar jie patriotiški lochai :))) kas nežino tegul tyli pe es Apie poną Šaltenį irgi nieko blogo pasakyti negaliu, kurį laiką gyvenau Kazės dibtuvėje (tas pats įėjimas), o visos tos intrigos man suprantamos kiek pajėgiu suprasti, jie irgi žmonės ir matyt jiems to reikėjo.. ypač, kad labai pavėluotai radau šį straipsnį (buvau užsiėmęs :)

135021. Indre :-) 2008-10-15 17:45
As studojuoju VDA. O Andrijausko paskaitos is teoriniu man idomiausios... Kitavertus, ne tiek jau tu teoriniu ir belike...

137637. Jovita2008-11-07 14:48
Norejom nueit su kolege i kokia Andrijausko paskaita (esam buv. vda studentes), bet neradom....jis visiskai nebedesto?

146097. Algimantas :-) 2009-01-12 13:47
Liudna, kad Lietuvoje, kurioje ir taip nebe daug liko patriotų inteligentų, "buvusieji" stengiasi juos niekinti. Tokia jau jų moralė ir kovos būdas. Sveikinu A. Andrijauską už drąsą ir darbą Lietuvai.

Rodoma versija 25 iš 26 
2:46:03 Jan 3, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba