ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-03-06 nr. 691

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

SIGITAS PARULSKIS. Veido laikas (57) • AUDRA BARANAUSKAITĖ. Šis tas iš vėplių gyvenimo (17) • LAIMANTAS JONUŠYS. Ką geriausio pasiekė žmonija (19) • JURGIS KUNČINAS. Nusiginklavimo varžybos (13) • KNUTAS SKUJENIEKAS. Poezija (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Angelologijos profesorius (27) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (15) • Su JONU GASIŪNU kalbasi Alfonsas Andriuškevičius. Gatvinis Vytauto sarkofagas (3) • AGNĖ NARUŠYTĖ. Kas lieka Hitchcockui? (2) • Antanas Andrijauskas. Atviras atsakymas Arvydui Šalteniui (33) • JERZY STEMPOWSKI. Kontrabandininkų biblioteka (3) • RIMA POCIŪTĖ. Postfeministinis postmodernizmas, arba Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis (19) • SAULIUS MACAITIS. "Eglė žalčių karalienė" (2) • OLGA RYČKOVA. Vienatvės laisvė (1) • -vp-. Mėsininkas ant stogo (4) • ROBERT FULGHUM. Apie grybus (5) • mano laiškas tau (92) • Kitame numeryje skaitykite (21) •

Ką geriausio pasiekė žmonija

LAIMANTAS JONUŠYS

[skaityti komentarus]

Ką geriausio žmonija yra pasiekusi ir kas konkrečiai daugiausia prie to prisidėjo? Į tai bando atsakyti kontroversiškas amerikiečių autorius Charlesas Murray [Mąri] savo naujoje knygoje "Žmonijos laimėjimai" (Human Accomplishment: The Pursuit of Excellence in the Arts and Sciences, 800 BC to 1950). Vargu ar ši 668 puslapių knyga artimiausioj ateity bus išversta į lietuvių kalbą, tad čia trumpai apžvelgsiu ją pagal anglakalbę spaudą.

Šioje knygoje Murray siekia demonstruoti objektyvumą. 4002 pasaulio mokslo ir meno genijus (nuo Homero iki Cricko) atrinkęs ne jis pats, o istorija. Jis rėmėsi 163 įvairiomis kalbomis išleistomis istorijos knygomis, apžvalgomis bei enciklopedijomis ir paliko tik tuos asmenis, kurie paminėti ne mažiau kaip pusėje šių šaltinių. Jis taip pat stengėsi eliminuoti tautinį tendencingumą, tad nepaisė knygose minimų savo tautos autorių – Šekspyro pripažinimas paliudytas ne angliškose knygose.

Toliau pacituosiu iš "Times Literary Supplement" (TLS; II.6):

Jo pasirinktos žmonijos siekių sritys yra šios: literatūra, filosofija, muzika, vaizduojamasis menas, astronomija, biologija, chemija, neorganinis mokslas (earth sciences), fizika, matematika, medicina ir technika. Jis kruopščiai aiškina, kodėl neįtraukė teisės, politikos ir valdymo. [...] Murray susitelkė į keturiolika "metaišradimų" – idėjų, kurios atnešė kardinalius praktikos arba laimėjimų pokyčius. Tarp jų – arabiškų skaitmenų (t. p. nulio) išradimas VIII a. Indijoje, realistinis menas, atsiradęs Graikijoje apie 500 m. pr. Kr., linijinė perspektyva Italijoje apie 1413 m., abstrakcionizmas Prancūzijoje XIX a. pabaigoje, meditacija Indijoje apie 200 m. pr. Kr., logika Atėnuose IV a. pr. Kr., etika Kinijoje, Indijoje ir Graikijoje tarp 520 ir 320 m. pr. Kr., sekuliarinis gamtos stebėjimas Graikijoje ir Kinijoje apie 600 m. pr. Kr. ir t. t.

Net ir skeptiški recenzentai pripažįsta, kad autoriaus negalima apkaltinti neeuropietiškų kultūrų neišmanymu, bet vis dėlto tam tikras europocentrizmas čia neišvengiamas, kaip ir kultūrinis konservatizmas. Murray pretenduoja į objektyvumą, net ir kalbėdamas apie meną: kad žmonija atsisakytų Homero ar Beethoveno simfonijų, esą tiek pat mažai tikėtina kaip tai, kad bus atmesta idėja, jog Žemė apvali. Murray sąmoningai atstumia šių laikų politinį korektiškumą ir postmodernistinį reliatyvizmą, nors beveik visos knygos ir žinynai, kuriais jis rėmėsi darydamas savo "objektyvius" vertinimus, išleisti XX a. antroje pusėje. Tai irgi sąmoningas pasirinkimas, esą padedantis išvengti "epochocentrizmo", leidžiantis į viską žvelgti iš laiko distancijos.

TLS recenzentas, istorikas Andrew Robertsas, rašė: "Jo išvados labai nejaukios tiems, kurie kliaujasi tokiais politiškai korektiškais svaičiojimais, kaip, tarkim, tuo, kad V a. pr. Kr. Kambodžos ožkaganys turėjo tiek pat įgimto talento ir galėjo tiek pat prisidėti prie filosofijos, literatūros arba meno kaip V a. Atėnų, XVIII a. vidurio Londono arba XIX a. pabaigos Paryžiaus gyventojas".

"Nuo XV a. vidurio iki XX a. pradžios beveik viskas radosi Europoje", – teigia knygos autorius. Negana to, ir pačioje Europoje talentingiausios, daugiausia pasiekusios asmenybės pasiskirstė labai nevienodai. Britai, prancūzai, vokiečiai ir italai kartu ryškiai pranoko visos likusios Europos indėlį. Yra ir truputį kitoks pasiskirstymas. Vienas iš žemėlapių, rodančių daugiausia pasiekusių asmenybių gimimo vietas, aprėžtas šešiakampio, kurio kampai yra Neapolis, Marselis, Dorsetas, Glazgas, šiaurinis Danijos ragas ir Vroclavas.

Murray mano, kad viską lemia aplinka. "Jeigu 90 procentų šalies gyventojų yra žemdirbiai, gyvenantys beveik natūriniame ūkyje, be švietimo, izoliuoti nuo išorinio pasaulio, apie 90 procentų potencialių faradėjų ir sezanų taip ir liks natūrinio ūkio žemdirbiais". Karas nesąs didžiausias kliuvinys: didžiuosius meno kūrinius pateikė Renesanso Italija su savo pilietiniais karais ir perversmais, o ne taiki Šveicarija. Svarbi materialinė gerovė – Murray mini tokius pavyzdžius kaip Ispanijos ir XVII a. Olandijos aukso amžių, Florencijos klestėjimą.

Genialumo vertintojas išskiria dar vieną savybę – transcendentinio gėrio idealą. Pats būdamas netikintis, Murray pabrėžia meno ir mokslo laimėjimus tais amžiais, kai Europoje viešpatavo krikščionybė. "Žmonės buvo ypač įspūdingai produktyvūs ir pasiekė kultūros viršūnes tais laikotarpiais ir tuose kraštuose, kur buvo ypač giliai mąstoma apie žmogaus vietą visatoje ir buvo tvirtai tikima, kad žmogus tokią vietą turi".

Iš 4002 knygos autoriaus minimų genialių asmenybių moterys sudaro tik 2 procentus. Murray čia nurodo gerai žinomas istorines socialines aplinkybes, neleidusias joms dalyvauti kai kuriose srityse, bet ne tiktai. "Mes neturėtume nustebti arba pulti į apmaudą dėl to, kad motinystė varžo visa apimantį užsidegimą, kurio neretai reikia ypatingiems meno ir mokslo laimėjimams pasiekti".

O štai žydų indėlis į žmonijos laimėjimus stulbinamai didelis, ir ypač pasižymėjo žydai, kilę iš Vidurio ir Rytų Europos. Nors chronologiškai tai nepatenka į jo tyrimo sritį, Murray pateikia statistiką apie Nobelio premijų laureatus nuo 1951 iki 2000 m. – apie trečdalį mokslo premijų gavo žydai.

Suprantama, kad knygos išvados sulaukė feminisčių ir ne tik jų kritikos. Laikraščio "New York Times" recenzentė, be kita ko, teigė, kad Murray orientuojasi tik į asmenybes, tad europocentriškai ignoruoja kolektyvinės veiklos sritis; galbūt todėl jis pesimistiškai vertina naujausio laikotarpio laimėjimus, nes jie dažnai pasiekiami dirbant su komanda. Žurnale "Prospect" pabrėžiama, kad meno, taip pat ir praeities meno, vertinimai laikui bėgant kinta ir priklauso nuo madų. Esą Šekspyro kūrybai dabartinis išskirtinis statusas suteiktas tik XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje.

Konservatyviame Amerikos žurnale "New Criterion", kurio recenzija šiaip labai palanki, priekaištaujama, kad pernelyg aukštai iškelti tokie XX a. menininkai kaip Picasso ir Schönbergas. Tai esą galėjo atsitikti dėl to, kad enciklopedijose ir meno istorijose labiau sureikšminami menininkai, paveikę meno raidą, nors tai nebūtinai reiškia, kad jie buvo geresni už kai kuriuos kitus. "Schönbergo amžininkas Rachmaninovas nepadarė jokio poveikio XX a. muzikos istorijai, bet aš manyčiau, kad ateityje jo muzika bus grojama daug dažniau negu Schönbergo, – teigia straipsnio autorius, o užbaigia taip: – Nuolatinis genialumo sugebėjimas pranokti suvokimą yra žmogiškoji konstanta".

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


13785. Catalickas2004-03-06 17:38
Ismoko patyleti???

13822. ėĖ2004-03-08 00:53
o dieve, koks pasenęs šlamštas -> mano sūneliui yra įdomiau kas primas nuskrido į kosmosą, kas primas atrado ratą, kas pirmas atrado "if... else ..." (programavimo stuburas). Arba, kas primas padarė efektyvesnes reformas - be savižudybių ir žmogiškumą žeminančių sąlygų. Bihevioristinis (iki XX a. marksistinis) šlamštas.

13823. ir dar ėĖ2004-03-08 00:55
laikas Jonušiui pradėti nuos Levi Štroso, Hamo, Fuko, Matjošo rimtų studijų ir pamiršti Maskvos universitetus

13825. andrius to eE2004-03-08 01:33
Jeigu tu visus cia taip kritikuoji, kam tada skaitai? Kompiuteriniu zurnalu gi pilna.

13830. alama2004-03-08 07:22
Jonusys jokiose maskvose nestudijavo, beje

13834. ėĖ2004-03-08 08:12
--> gerb. Andriau, mane dar labiau kritikuoja - o lietuvių kalba, šis laikraštis (aproksimuota prasme) internete yra vienintelis šio to vertas. Ir dar, Aš nesu profesionali kompiuteristė, Aš esu profesionali kritikė, beje teatrologė, beje visada būsiu anonimė, beje savo stiliaus ir gramatikos ir IP niekam nepasakysiu nes bijau netekti darbo. Iki brangusis

13839. ebola2004-03-08 08:58
nors ir nenorom, turiu sutikti su eE.Dar kiek ir pasodintu jie elvi salia bacho.

13848. ebolai2004-03-08 09:31
elvis salia bacho tinka

13873. varga2004-03-08 11:40
o ką čia taip blogo pablogino Jonušys? na parašė recenziją, remdamasis recenzijomis... gaus (jau gavo) honorarą. eis papietaut, sutiks pažįstamą merginą, nusišypsos jai, ji jam atsakys, tuo sukeldama akimirksnio trukmės erotinę fantaziją, parėjęs namo Laimonas pamylės žmoną (jei tokią turi). Blogai?

13876. to eE2004-03-08 11:48
O aš esu toks netėvelis, kuris svetimą sūnelį savaitę ligoninėje slaugė (nekart). Karščiavo vaikas, 40 temp. Blaškiausi po vaistines, sakau, gal dar kokie vaistai padės, mat gydytojai tik rankomis skėsčiojo. O štai visokios "teatrologės" eE savus vaikelius "myli" s daliokogo dalieča (teoriškai, mat tai labai pigu), užtat internete "parinasi", apie demokrafinę krizę labai rašo putoja, piktinasi, visokius landsbergius dėl genocido kaltina. Ot svoločus, ania (katras)? Gėdos reikia turėti (katram???)

13878. To 2%2004-03-08 11:51
"Iš 4002 knygos autoriaus minimų genialių asmenybių moterys sudaro tik 2 procentus." Su Kovo 8-ąja, brangios moterys!

13889. ebola2004-03-08 12:47
Jis neparase kiek % tarp geniju pederastu, butu aiskesne situacija, koki rysi turi lytis su genialumu...Kad motinyste ir genijaus prigimtis niekaip nesuderinami - kazkodel savaime aisku, ar ne? Idomi tema butu...

13891. Neskite atsakomybe2004-03-08 12:48
Geriausiai zmonijos sprendimas - JAV brutali invazija i Iraka. Ir Jonusis Siaures Atenuose agresyviai mus itikinejo, kad karas yra reikalingas, taciau dabar jau trys menesiai prasomas spaudoje pakomentuoti, ar jis patenkintas "atkurta demokratija" ir jos "vertybemis" Irake, tyli, apsimeta, kad nieko neivyko.

13906. Sula :-( 2004-03-08 13:26
Jeigu tikėti recenzija, tai originalas gal ir fundamentalus, bet nepatikimas. Iš kur ištraukta, kad arabiški skaitmenys, senovės graikų vaizduojamasis menas, linijinė perspektyva ir t.t. yra "metaišradimai"? Mano nuomone, be jų civilizacija vystytųsi kita , gal būt net perspektyvesne linkme.

13910. 2 Sula2004-03-08 13:39
Kaip tik apie progresa net sneket negaletum, jeigu nebutu ir tu paciu arabisku skaitmenu, ir isnykstancio tasko (linijine ne visai tikslu) perspektyvos. :)

13926. vai2004-03-08 15:02
o patys arabai dabar naudoja indiskus skaitmenis...

13942. sapiens2004-03-08 16:58
o tai koks L. Jonušio ir to paties Murray indėlis į žmonijos istoriją? Įvertino genialumą? Panašu į Hart žymiausių asmenybių sąrašą su Muhamedu viršuje. Paradoksas: mėginta išvengti šališkumo (europocentrizmo ar whateva), bet būtent jis čia ir yra vertingiausias. Kitaip knyga neturi prasmės.

13947. Eliza Dūlitl profesoriui H. Higinsiukui :-) 2004-03-08 19:45
Sveiki sugrįžę. Kodėl ne lotyniškai?

Rodoma versija 25 iš 26 
2:46:02 Jan 3, 2011   
May 2008 Sep 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba