ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-05-15 nr. 940

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PÄR LAGERKVIST. Tėvas ir aš (39) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie religijos pasirinkimą (131) • -js-. Sekmadienio postilė (5) • Su filosofu ALGIU MICKŪNU kalbasi Miglė Anušauskaitė. Mirti užtenka ir vieną kartą (12) • IEVA TOLEIKYTĖ. Eilės (2) • OSKARAS PETRAS VOLSKIS. Jaunimo auklėjimas: apsimestinis pasaulėžiūros neutralumas ir pokemonai (88) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (9) • MANTAS LESAUSKAS. Euroremonto simuliacijos (12) • JULIANE PREISLER, JANINA KATZ, PIA TAFDRUP. Iš šiuolaikinės danų poezijos (9) • KASPARAS POCIUS. Nietzsche – už gyvenimą, prieš reakciją (10) • PETRAS VENCLOVAS. 1986-ieji. Dzūkų moterys (2) • RASA JESKELEVIČIENĖ. Dangus (2) • IZIDORIUS ŠIMELIONIS. Stalininės tremtys (10) • GINTARAS BLEIZGYS. Džinų portretai, arba Penkiasdešimt metrų nuo Dievo (8) • GINTAUTAS NAGLIS. Lietuvių Baudelaire’as (5) • GINTAUTAS NAGLIS. Pradėsime iš pat pradžių (2) • DIMA BORIS. Kopimas į kalną (4) • ARTŪRAS LIUTVINAS. Tie patys metai, diena po vakar (8) • -lj-. Penki sakiniai apie mūsų kalbą (22) • Redakcijos padėka (78) • PK (pirmasis komentaras) (454) • Margarita pelėdai (555) •

Apie religijos pasirinkimą

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]

Turbūt jau pats pavadinimas nuskambės įžūliai. Ir gerai. Toks yra šio opuso tikslas. Pakalbėt apie pasirinkimą be baimės, be grasinimų, be moralizavimo, be visuomenės spaudimo, be suinteresuotų grupių įtakos. T. y. kalbėsim apie laisvą pasirinkimą, o tai visada yra iššūkis asmeninei ramybei. Ypač turint omenyje, kad galų gale jūs galit išgąsdint pats save, nepasirinkdamas nė vienos religijos. Yra ir tokia galimybė.

Taigi, įsivaizduokit, kad Dievas, paėmęs jus už rankos, atsiveda į religijų turgų. Tas laikymas už rankos reiškia, kad jūs jaučiatės visiškai saugus. Gražus, saulėtas šeštadienio rytas, nereikia skėčio – čia kad sumažėtų nepalankių aplinkybių įtaka jūsų pasirinkimui. Laisvoj rankoj jūs laikot gatvės sąlygoms pritaikytą nesilaistantį kavos puoduką arba didelį čiulpiamą saldainį ir galbūt netgi straksit ant vienos kojos. (Galit pasirinkti netgi savo amžių.) Žmonių nedaug – vėl kad nereiktų stumdytis ir badytis alkūnėm, nes renkantis religiją reikalinga širdies ramybė. Tačiau tai yra pavasario rytas, taigi, kad ir neslegiami buitinių rūpesčių, krūtinėje jūs nešatės lengvą ilgesio ir nerimo jausmą: juk ne agurkai jus šiandien domina. Šį rytą, specialiu mūsų užsakymu, nėra čia nė kišenvagių, nors paprastai rinkliavos yra sudėtinė religijų dalis. Nėra čia nei jūsų mamos, nei močiutės. Argi tai ne didelis palengvinimas (čia aš jums merkiu akį)? Dar ko nors? Tiesa, kad nepamirščiau – už įėjimą nereikia mokėti. Matau, išsigandot, ir jūsų delnai prakaituoja. Kas yra? Norite žinoti, ar tai nėra už mus savaime nuspręsta tik gimus? Atsakymas: ne, nėra. „Ar galima rinktis religiją?“ – jūs manęs klausiate. Atsakymas: taip. Jūs galite rinktis. Jeigu norite, galite paklausti Dievo, kaip tik šiuo metu jus laikančio už rankos.

Dabar įsivaizduokit, kad trumpam užsižiopsojot į kokį religinį kankinį, su savo galva po pažastim kvanklinėjantį po turgų, ir paleidot Dievo ranką. Be jokios abejonės, reginys vertas dėmesio. Jūs lydite begalvį ir pamatot jį įsukant į palapinę su užrašu „Pačios tikriausios religijos“. Čia tai bent, pagalvojat, tai man šiandien sekasi, iškart pataikiau ten, kur reikia. Viduj prietema. Iš už rietuvės šventųjų knygų išlenda pardavėjas ir meiliai pasisveikina. Tuojau atverčia vieną ir parodo, ką pats Dievas tiesiogiai yra pasakęs. Oho, į storą knygą pagarbiai pažiūrėjęs pagalvojat, kiek daug prišnekėjo! O iš pažiūros atrodo toks tylus ir mažakalbis. Net neužsiminė apie tai vedžiodamas už rankos. Iš pardavėjo veido nedingsta šypsena: „Ar jūs nenorėtumėte Dievo žodžiais įtikėti čia ir dabar, neatsitraukęs nuo kasos?“ – „O, žinoma, – atsakot, – kas nenorėtų!“ Bet čia jūsų dėmesį patraukia auksu siuvinėtais drabužiais pasipuošęs vyriškis, apsibrėžęs apie save ratą. „Tik esantys rato vidury bus išganyti“, – jus pamoko. Maloniai pasislenka, padarydamas vietos ir jums. Atrodo labai viliojančiai, net knygų nereiks skaityt, pagalvojat. „O ką reiškia išganytas?“ – kad tik nepasirodytumėt visiškas neišmanėlis, paklausiat. Puošnusis vyriškis vietoj atsakymo pabarškina jums raktų ryšuliu. Pasirodo, tas žmogus turi raktus nuo dangaus! Vadinasi, išganys jus tiesiai per duris. Dėbtelit į pirštu po šventąją knygą bevedžiojantį: ir ką jis sau galvoja?! Dar kiek, ir būčiau pražiopsojęs tokią galimybę. Tačiau visai čia pat apie didžiulį juodą akmenį klūpo minia ir jus įveikia smalsumas. Paprašot pasipuošusiojo akimirką luktert (juk gali tuos vartus atrakint ir naktį) ir pasiteiraujat, ką klūpintieji daro. Ir tik dabar suprantat, kaip būtumėt apsižioplinęs – 72 nekaltos mergelės danguj. Septyyyniasdeeeešimt dvi. Apžiūrit savo rankų ir kojų pirštus, paskui rūsčiai – du pirmuosius pardavėjus. Tie išsiviepę viena ranka rodo į klūpinčiuosius, kita kažko brauko į priekį ir atgal ištiestu delnu po kaklu – aiškiai pavydi. Mintyse dauginat kojų ir rankų pirštus, bet čia pasirodo Dievas, čiumpa jus už rankos ir besispyriojantį ištempia iš palapinės. Praeidamas pro pirmuosius du paverčia vandenį jų buteliukuose tikru savo krauju, tie įsipila burnon, bet kažkodėl neryja, laukia, kol išeisit. O ten tebešviečia saulė, linksmai klega prekeiviai. Vis dar esat piktas, tąsot ranką, bet gaunat delnu per sėdynę. Smarkiai subliovęs įkvepiat gryno oro ir ožiai kaipmat išlaksto.

Dievas parodo jums be galo ilgus stalus. „Kaip žinosi, kad pasirinkai geriausią, jeigu dar nieko nematei?“ – paklausia. Visai čia pat įsitaisę netikintieji su ateistais ir jiems prijaučiantieji. „Trečioji pasauly pagal dydį tikinčiųjų grupė“, – tyliai jums paaiškina Dievas. Susigūžiat, nes dabar jau turėtų prasidėti žaibai su perkūnijom, bet jūsų globėjas su visais maloniai pasisveikina, apžiūri jų prekes ir pasiteirauja apie sveikatą. Tie jo nemato, todėl viskas baigias taikiai ir jūs einat ir einat tarp ilgų stalų, nudėliotų smilkalais, šventosiom knygom, daugpatyste, auksu siuvinėtais drabužiais, indulgencijom, muzikos instrumentais, ekskomunikom, skalpais ir šviežia žmogiena aukojimams, kol pradeda suktis galva ir apsunksta kojos. Tada sustojat prie hinduistų – seniausios gyvos religijos staliuko – ir išgeriat arbatos. Tai ką, čia nieks net nepasiūlys įstot, kone įsižeidžiat. Čia visai nėra įtampos, aš taip nepratęs, nejaukiai apsidairot, stebėdamas armoniką tampantį vienuolį. Reikės sugrįžti, sakot Dievui. Tas nustemba: „Tai kad mes čia jau dabar esam.“ Aaaa, pagalvojat, gudrūs, vadinas, sustok akimirka žavinga ir tu jau budistas. Pala pala, kas taip yra sakęs? Jūsų protas paslaugiai sklaido atminties puslapius ir jūs užsimiršęs nusekate jį ten, kur šuo pakastas. Paskui nusiplūkęs sustojat, padedat arbatos puodelį ant stalo ir Dievo paklausiat: „O galima, aš religiją pasirinksiu vėliau?“ Tas patrauko pečiais, jūs dar tvirčiau įsikimbat jam į ranką ir bandot eiti su juo koja kojon. „O kur tu gyveni?“ – klausiat, nes visiems žinoma, pavyzdžiui, Kalėdų Senelio buveinė. Dievas duria pirštu jums į sagą kažkur apie sprindį žemiau smakro. „Negali būti, – suabejojat, – sagoj?!“ Įdėmiai apžiūrit, ta vos besilaiko, matyt, dėl to, kad motinos nebėr. Tada Dievas paseilėjęs veria siūlą ir siuva jums sagą, o jūs įdėmiai stebit, kad tik, gink Dieve, neprisiūtų jums prie kūno. Visos religijos supuolusios viena per kitą patarinėja, kur geriau durti adatą, lenda į akis lyg uodų debesis ir besistumdydamos viena su kita kumšteli Dievą. Tas baksteli jums krūtinėn, kur lengvas pavasarinis nerimas. Gal ir ne dėl to stumdymosi. Religijos kvalifikuotai liniuote išmatuoja skausmo už nuodėmes vertę, tuoj paskiria jums atgailą ir surinkusios kraujo lašus pradeda puotą. O jūs stovit suėmęs abiem rankom įdurtą vietą, užsimerkęs, kad geriau matytumėt. Dabar jau eisiu, nejudindamas lūpų sakot Dievui. Prisėdat ir išeinat.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


160428. archyvaras, be pagiežos...2009-05-19 17:35
Privatus Rolando tijatras...

160441. varna2009-05-19 18:35
Svarbiausios religijos nebuvo - žydai šeštadieniais neprekiauja.

160444. ivs2009-05-19 18:51
as buciau pavadinus "religiju turgus".

160449. fantas2009-05-19 19:27
pernelyg jau intymu su Dievu

160478. cc2009-05-19 22:34
Pirmieji trys stulpeliai labai geri,įdomūs, paskutinysis silpnesnis.

160480. paskutinis stulpelis2009-05-19 22:58
paskutinis stulpelis lyg ir pasako apie ka cia viskas: sena po palmes dainele: religija nereikalinga

160483. Arninis :-) 2009-05-19 23:05
Įdomu užtikti parašytą tai, apie ką neseniai mąsčiau. Šauniai parašyta, be baimės. Įveiktas iššūkis asmeninei ramybei.

160485. Anushka2009-05-19 23:13
Labai smagus opusas, net paskaičiau garsiai savo dukrai, nes ji kompe tingi skaityti. Ir Dievas visai toks, kaip iš mano vaikystės

160526. priestarauju>fantui2009-05-20 11:22
O su Dievu labai gera vaiksciot susikibus uz ranku,nieko cia imtymaus.Visi mes Dievo vaikai.

160528. priestarauju>paskutiniam stulpeliui2009-05-20 11:26
Gryniausia nesamone Jusu posakis „sena po palmes dainele: religija nereikalinga“ Jau vien ka reiskia sagos prisiuvimas ir neatsargus bakstelejimas siuvant.O bakstelta kur?

160532. Katė2009-05-20 11:36
Tikrai nereikėtų Dievo ieškoti turguje, kurio subjektų galutinis tikslas – nauda. Dievas yra visko pradžia ir pabaiga, tik mes, kurdami pasakas apie Dievą ir Jo Karalystę, viską suvulgariname. Rolandas nėra ateistas, jis mąsto giliau ir plačiau, o svarbiausia – palieka kiekvienam teisę minti Dievo buvimo ar nebuvimo mįslę. Tai pati sunkiausia ir kartu pati lengviausia mįslė. Sunkumas-lengvumas priklauso nuo mūsų pačių gebėjimo atsispirti autoritetams. Ar aš pritariu tokiai filosofijai? Sakyčiau, kad esu kryžkelėje ir dar nežinau, kurią kryptį pasirinkti. Nemanau, kad ir Rolandas žino. Jis tik koketuoja.

160534. cc - Katei2009-05-20 11:38
Aš žinau kryptį. Eiva su manim.:)

160536. Katė>Cc2009-05-20 11:54
Kairę ar dešinę siūlai?

160544. šiuo atveju2009-05-20 12:32
yra kairė arba kairė, ar ne, cc?

160545. ne, 2009-05-20 12:32
dar galima tiesiai į kairę.

160559. cc2009-05-20 13:25
Čia mes su Kate tariamės. Trečias nereikalingas.

160561. cc - Katei2009-05-20 13:26
Koks skirtumas, Žemė tai apvali.

160562. mes 2009-05-20 13:27
ir tariamės. Jei tartųsi tik cc ir Katė, sakytų "mudu".

160565. cc2009-05-20 13:32
O, mūms su Kate patinka sakyti "mes". Tai, ką? Gal į teismą, kaip Andriukaitis, tuoj paduosite?

160570. kol kas 2009-05-20 13:43
"mes" sako tik cc. Neminėkit teismo vardo be reikalo.

160586. ta pati2009-05-20 15:35
Pirmiausiai dziaugiuosi radusi Rolando opusa Siaures atenuose.Kalbant apie kurini,malonu jau vien pats buvimas susikibus uz ranku.Juk jei tu eini susikibus uz ranku,tai esi ne tik saugus.Tai reiskia kad juos kazkas jungia.Labai svarbu nebuti isganytam cia ir dabar,tiesiai pro duris.Kazin ar cia zemeje visi tik ir mastome apie roju ir pragara? Mes norime pavaikscioti zemes keliais,pasigrozeti zydinciais sodais,paklausyti lakstingalu ir pajausti svarbaus ir mylimo zmogaus peti.Perskaicius pasidaro gera.Nesinori su niekuo pyktis.O tas sagas, kurios randasi mazdaug sprindis nuo smakro,laikas nuo laiko reikia susitvarkyti ne tik ,kad jos neklebetu, bet kad to siulo ant kurio kabo netvirtai pritvirtinta saga praeivis koks neistrauktu.

160587. 132009-05-20 15:36
kodel gi turguj tik nauda? Juk ten gali nusipirkti agurku su pomidorais, reikalingu gyvastai palaikyti

160613. piengrybis>archyvarui2009-05-20 17:25
"tijatras" ir be pagiezos? Chm

160614. n2009-05-20 17:28
o kur bakstelta? Ar norit pasakyti, kad sirdin? Tokiu bakstelejimu zmogus pajunta kiekviena diena. Tas bandymas iskelti rasini i metafizini lygmeni nevisai pavykes

160632. taip2009-05-20 19:28
taip sirdin, tik Dievas baksteli deja ne kiekviena diena

160653. varna2009-05-20 20:36
Na, autorius kiek atsilikęs nuo Lietuvos realijų ir todėl nepanaudojo "ekologinio turgelio" įvaizdžio, į kurį lenkai (ačiū Dievui, ačiū Dievui) neįleidžiami. Beje, ir lenkų dievai Lietuvoje nepageidautini. Lietuviai turi savo dievų ir tokių gerų, kad jei ne pasaulinė krizė, galėtų juos eksportuoti visam pasauliui ir net į amerikę. Nes lietuvių dievai kokybiški, ekologiški, ne tokie kaip kiniečių gamybos.

160672. ta pati > varnai2009-05-20 22:48
Pirmiausia as nemanau,kad Rolandas kalbejo apie eilini turgu.Net nekyla tokios kvailos mintys.Bet del lenku tai jau tikrai,nepyk varna,bet nusisneki juodai.Kai buvo Siluvoje 400 metu jubiliejus musu draugai lenkai buvo specialiai atvaziave ne seip paziureti, o nuosirdziai pasimelsti.Tai apie kokius lenku dievus dar kalbam?

160695. po palme>skaitovams-komentovams2009-05-21 03:43
aha, pritriuksmavot cia, dekui kad skaitot

160700. geltona žąsis2009-05-21 08:18
Regis, vaikščioti su Dievu už rankos yra bet kurios, kokia ji bebūtų, religijos esmė... Ačiū, Rolandai, kad atvėrei akis!

160705. ta pati2009-05-21 09:40
klausyk zasie,nebutum tu zasis, jei tik dabar tau aisku, kad su Dievu ir reikia vaikscioti susikibus uz ranku. Aisku, kad daugeliui noretusi susikibus su velniu :) , nors dauguma taip ir daro.Apsidairyk, zasie, aplink. Visi tie kuriuos tu siandien sutikai savo kelyje piktus, prabude ryta nepasake „Labas rytas Dieve,prasau siandien buk su manim“

160706. ta pati2009-05-21 09:42
Aciu Rolandui uz parasyma.Jis toks itaigus, kad net zasims akys atsiveria.

160722. tai pačiai nuo varnos2009-05-21 11:18
Atsiprašau, kažkaip pagalvojau apie eilinį turgų. Atsiprašau. O dėl lenkų dievų tai ko čia nesuprasti? Jų dievas Zlotas, o mūsų - Litas. Tai ir sakau, jų dievų mums nafik nereikia. Ir nereikia čia pasakų pasakoti apie draugus lenkus Šiluvoje. Jau tokių nesąmonių seniai neteko girdėti.

160731. ta pati > varnai2009-05-21 11:48
Tai sako ir tarp cigonu vagiu pasitaiko.Parvaziuojant is Vokietijos sustabde policija, teko susimoketi bauda.Parvaziuot i Lietuva truko pinigu.Paskolino tas pats lenkas kuris keliais ejo apie Siluvos baznycios ir koplycios altorius.Dar ir Kryziu kalne pastate kryzeli nuo visos savo seimos( beje kryzeli ir kitus suvenurys pirko is lietuviu). Sake, kad lenkams tai neskolinciau.Jei jis sekmadieni nenueina i baznycia, sako visa savaite jauciasi blogai.Nezinau kaip tiksliau issireiksti,bet visose tautose yra geru zmoniu.Be to lietuviai su tokiu tingejimu be lenku ir kinieciu butu seniai prapuole.

160737. Replikontas2009-05-21 12:33
Jau kam kam, bet Kaušui, tai verčiau patylėti. O maivytis, tai vyrams apskritai nedera.

160743. Onute> Replikontui2009-05-21 13:38
Tagi tagi, iseinu i lauka dairaus, klausaus.Tylu.Palipu ant auksto.Iskisu ausi pro stogo skyle.Tylu.Uzlipu ant kaimyno darzines irgi nieko.Apgavot zalciai.Sakot Rolandas galetu patyleti? O as jo rekiant is Amerikos taip ir neisgirdau.Sakyk Replikontai, is kokio medzio klauseis ,kad girdejai? Gerai ,kad vaikis Rolandas kartkartem paraso i satenus,o tai nebutu aisku ar dar gyvas. P.S.Replikontas vaidini kieta, o galva smelyje. Vadinasi kietas,o varda bijai parasyti.Baili, as Onute.

160749. Ona J.2009-05-21 14:19
Onute šikute, ką čia blevyzgoji.

160750. onute 2009-05-21 14:53
kas uzdraus?

160753. piengrybis2009-05-21 15:44
nemanau, kad religijos nori matyti zmones su Dievu uz rankos pasiemus, tada jos pasidaro visai nereikalingos, juk ju tikslas yra perparduoti kas neparduodama

160755. ta pati>piengrybiui2009-05-21 16:16
Matosi is kart, prisivalget mesos, o mesa buvo gyvuno,kuriam pries mirti buvo sresas.

160756. piengrybis>tai paciai2009-05-21 16:19
neradau tokio zodzio zodyne: "sresas". Bet skamba graziai. kaip presas. Ar jus gal esat buvusi Kauso seimininke, kad taip daug apie religijas ismanote?

160757. tai pačiai nuo varnos2009-05-21 16:21
Nu čia pavarei, tai dar pasakysi, kad ir tarp žydų gerų žmonių pasitaiko.

160761. cc - varnai2009-05-21 17:01
Tau pasisekė, kad Zurofas neskaito e-Šatėnų. Už žydų traukimą per dantį gautum tu nuo jo atsakančiai.:) Manau, kad jis humoro nelabai supranta.

160762. piengrybis2009-05-21 17:25
Zurofas nieko, tik miestei nieko nesakykit

160772. jz2009-05-21 20:03
Eisiu šiandien su Dievu pasivaikščiot. Gal mintys prašviesės, o jūs čia tęskite tęskite... kai grįšiu paskaitysiu.

160774. zurofas>jz?2009-05-21 20:08
o kokia religija rinksites?

160775. piengrybis2009-05-21 20:09
Dievas priima aplikacijas tik is uzsiregistravusiu religiju

160777. jz-zurofui2009-05-21 20:16
Ai vat pasivaikščiosim, pakalbėsim, pamąstysim ir nutarsim :) Koks skirtumas, svarbu Dievas šalia ir kartu.

160787. zurofas>jz2009-05-21 21:52
tai vadinas jums Dievas kaip koks sugyventinis. Religija yra kaip koks santuokos sakramentas, surisantis mus su Dievu

160799. po palme2009-05-22 01:10
aha, issiskirste vaiduokliai, issivaiksciojo, kas su dievu uz parankes, kas viens su kitu, va perziuresiu tykiai niekieno netrukdomas teksta...

160811. jz - zurofui2009-05-22 11:01
Jei Jis būtų mano sugyventinis, tai kam tas Santuokos Sakramentas? O gal tada paaiškinsi, zurofai, kaip su tuo Nekaltu Prasidėjimu? Čia aš dabar iš Krikščioniškosios pusės... Beje, mano nuomone, kiekviena religija savaip įsivaizduoja Dievą, turi savas taisykles. Man svarbiausia gyvenime tikėti DIEVU, o ne religija ar jų susikurtomis taisyklėmis. Vat taip.

160820. ta pati > piengrybiui2009-05-22 13:41
Atleiskit piengrybi, neturejau laiko jums atrasyti.Kartais tenka apsilankyti laidotuvese.As jus suprantu.Jeigu jus zodyne neradot zodzio „sresas“, tai jums istiesu buvo stresas.Apgailestauju, bet del praleistos raides susiparinti nezadu.Del buvusiu seimininkiu,jus labai klystat.As ir dabar verdu barscus ir per vamzdeli siunciu tiesiai i Amerika.

160821. ta pati > varnai2009-05-22 13:49
nepyk, nesu asmeniskai pazistama nei su vienu zydu,taigi sprest negaliu.

160824. ta pati2009-05-22 15:25
gal kas nori i Sveicarija birzelio 23-28 d.1000lt. autobusu?

160825. katė2009-05-22 15:34
Noriu.

160826. kriukt2009-05-22 15:50
jau kad pasakete: Nekaltas Prasidejimas, savos taisykles, Sveicarija uz 1000lt. Va eisiu dabar sunims kapot per blakstienas ir kaciu vaikyt.

160828. ta pati> katei2009-05-22 16:20
skambink Raimondai 865030667,sakyk kad nori vaziuoti.

160829. po palme>skelbimas2009-05-22 16:21
skelbiamas konkursas R.Kauso seimininkes vietai uzimti:
Ne vyresne kaip 15 metu amziaus
Ne blondine
Nebutina moketi daryti valgyti

160830. ta pati2009-05-22 16:40
Palaukit, einu tuojaus pasidarysim.Tik nezinau,ojei vel bus sunus:)

160836. akcija2009-05-22 17:16
Skelbiama akcija:Neik dvi savaites i mokykla ir laimek kelione pas direktoriaus i kabineta su agentura „ P...ink is pamoku“

160849. varna2009-05-22 20:06
ta pati - kaimas totalus - mentalitetas - buožgalvinis/kūdrinis. Super, aš visada stebiuosi, kai į Šatėnus tokios priplaukusios dūros užklysta. Žiauriai įdomu - kaip į namus atšliaužtų bedantis susenęs krokodilas.

160856. ta pati >varnai2009-05-22 20:25
Gerb. varna,kodel manot kad mane domina jusu nuomone?

160860. tai pačiai nuo varnos2009-05-22 20:47
O gal duosit man savo telefoną? Na, jo numerį. Ne, ne gamyklinį numerį turėjau omeny. O Raimonda kaip, surinko grupę į Šveicariją? (Čia tas kaimas netoli Kauno?). Bet brangiai, bliamba, 1000 litų. Taigi krizė, blia. Pigiau reikėtų, juk benzino tai Lenkijoj galima prisipilti. O Šveicarijos ką lankysit? Vienos operą turbūt, Luvrą, madam Baterfliai muziejų? Ne?

160867. akcijai nuo varnos2009-05-22 21:05
akcija, pyzdink iš čia ir kad daugiau nematyčiau.

160876. ta pati >varnai2009-05-22 21:36
Nesiparink varna,as suprantu,kad sokai ant baltu arkliu.Nei tu pirma varna,nei paskutine.Zinai pries metus vezem viena i Giegzdrius.Padejo.Jei nori galiu paklausti daktarkos telefona?

160877. varnai > ta pati2009-05-22 21:40
Varna, Ziegzdriai ten,ne Giegzdriai.Zinai mano mentalitetas toks,kad man tas pats ar „A“ ar „B“

160878. po palme>ramina savaigalines aistras2009-05-22 21:42
gerbiamieji, prasom nevartyti stalu ir nesimetyti tusciais alaus buteliais. Mustis galima, bet tik lauke arba Sveicarijoj.

160912. po palme(pranasauja)2009-05-22 23:52
o bendrai tai juk esam religiju turguj, kur pastoviai vyksta mustynes del dominavimo ir pinigu. Bet tada mustynems turit naudoti koki religini iranki: Varna galetu naudoti Dovydo zvaigzde ir svaidyti ja kaip nindziu iranki, Ta Pati galetu mosikuoti kryzium ir galu gale varna(su nosine) juo prismeigti prie baznycios sienos. Bet varna sugebetu issivaduoti ir pries mirdamas dar ivirstu i autobusa, vezanti ekskursantus i Sveicarija prie Vilniaus ir ten is jo ranku isriedetu paslaptingas kruvinas popieriaus lapas. Ji isvynioje, ekskursantai perskaitytu paslaptinga zodi : AKCIJA. tada Ta Pati isvyktu i Ariogala(vietoj Sveicarijos) ir po gabaliuka issifruotu klastinga Kriukt plana nuversti miesto prie Dubysos virsaiti ir Betygalos valsciuj, po Vytauto paminklu rastu auksini karda ir 20 rubliu. To kardo plokscia dalim uztvojus per sedyne bepagieziniam Archyvarui, is jo isgautu slaptazodi kaip saukti Zilvina is Dubysos. Bet Zilvino zmona JZ ir jos vyras CC nueitu i religiju turgu, issirinktu paslaptinga Bora Bora salos religija, kur suvalgius Mahi Mahi zuvi suprantamos visos paslaptys. tada jie sugriztu i religiju turgu(nebodami kates, perbegusios jiems kelia) ir visus nukonkuruotu ir susirinktu visas babkes ir atgaivintu Varna ir viskas gerai pasibaigtu. Tada Arninis su Anuska atsoktu vestuves, kur Anushkos dukte grotu armonika liudnas ir uz sirdies griebiancia is interneto isgirstas melodijas. Visi, slidinedami ant pievgrybio, susieme uz sirdies, soktu uz sirdies griebiancius sokius. Va taip va butu religiju turguj, nes ivse taip ji pavadino.

160914. po palme2009-05-23 00:00
aha, kai dejau, tai net nutilo visi

160915. jz2009-05-23 00:07
aha, dėjai.... :) Net žandikaulis atvipo... vau . ale visai gerai dėjai...

160917. ta pati2009-05-23 00:10
miega ne visi

160918. jz2009-05-23 00:12
kai ką nemiga kankina? :)

160919. jz 2009-05-23 00:26
bet, po palme užusnūdo ir jo pasaka baigta... :) labanakt

160926. Ta pati tiesiai is kudros :)2009-05-23 09:40
Varna labas rytas, nemiegok ilgai, suri prarasi.O kas tas mentalitetas ? Ar tos masinos, kur su usais virsuje ir po Vilniu vazineja? :)Vaziuosi manau su manim i Sveicarija. :)

160929. cc2009-05-23 10:38
Jooo...atrodo, kad ta pati kilusi ne iš mimozų giminės. Laikykis Varna, nes panašu, kad bus riesta. :)))( Šypsenėlė skiriama xX)

160937. varna2009-05-23 12:01
Kokia Šveicarija, man šiandien į Kauną darbo reikalais reikia važiuoti. Po palme gerai šį kartą "pavarė".:)

160965. bilekas :-) 2009-05-23 18:33
Tas Rolandas kaip paauglys, kuris masturbuojasi, masturbuojasi ir niekaip neuzauga. Ir vis puola prie klausyklos, bet nepadeda. Del to pikta ant saves.

160974. mie2009-05-23 21:32
tik dabar perskaiciau skelbima. o ka reikia moketi daryti R.kauso seimininkei? verta pagalvoti.

160982. noė2009-05-23 22:00
Atgrasus sutvėrimas, nemėgstu aš to Kaušo. Kalbėdamas apie jaunesnę kaip 15 m. šeimininkę, jis čia kunigams pedofiliją prikiša. Niekaip neiškenčia nemestelėjęs šūdo saujos.

Tikras vargas bažnyčiai tie mergų pavilioti kunigai. Jie praranda tikėjimą, tada nuseka paskui sijoną (o gal atvirkščiai), norėdami pasiteisinti, kliedi visokias nesąmones. Atkočiūnas, prisidirbęs vaikų krūvą, svaičiojo apie kažkokią visų religijų ramovę, Kaušui irgi teko v i s k ą (!) atmesti, kad pateisintų savo santuoką. Jei jau vedei, po šimts, tai būk savo vietoj. Jakutis, ačiū Dievui, nors turi kelias žmonas ir sužadėtines, tačiau bent nevaro ant bažnyčios.

160986. cc2009-05-23 22:30
Noriu būti kaip Jakutis !!!

160990. po palme>top secret2009-05-24 00:41
RKauso seimininkes konkurso atskambiai(pletkai):
Lygiai 6AM San Diego laiku prie klausyklos susirinko norincios/ys dalyvauti konkurse: pirma stovejo noe, antra/as bilekas, o po to ir visi likusieji. Pirma uzduotis buvo masturbuotis ir bilekas buvo nepralenkiamas/a, antroj vietoj liko noe, nes kunigu vyliojimo menas jai dar vis neikandamas. Antra uzduotis buvo buti savo vietoj. tai reiskia daryti taip kaip nustatyta viesai nepaskelbtu, bet visiems zinomu istatymu. Cia nepralenkiama buvo noe, netgi pademonstarvo savo naudojama smegenu plovimo masinike, varoma dvieju AA batareiku. Masinos rankena pasukus i kaire, paaiskeja kaip reikia elgtis vedus, dar labiau pasukus i kaire, masinike suluzta. Tokiais atvejais reikia kreiptis i CC. Jis turi visus norus patenkinancia masinike, jam tik paduok suzadetines arba zmonas(svetimas).
neoficialiomis ziniomis, miestei nedalyvaujant del ilgo svarstymo(paralysis of overanalysis), seimininkes konkursa laimejo noe, aplenkus bileka 2 taskais. Masturbacija tik celibatininkams ir po palme jos taip smarkiai pastaruoju metu nebevertina. Be to, ne kaip atrodo per klausyklos langeli.
konkurse nedalyvavo varna, ta pati, cc, jz(intymiai bendravo su dievu)anei akcija.

160994. bilekas2009-05-24 05:16
Ziu, Rolandas pateikia naujo opuso apmatus. Ale kad vis tas pats per ta pati. Kaip sakydavo mano sugyventinis, golodnoj kume ch.. na ume.

161048. po palme>bilekas2009-05-24 16:51
gerai pasakyta. Masturbacija nebe mano sritis, daugiau jos nei pirstu neliesiu.

161064. po palme>puola pildyti pageidavimu2009-05-24 19:02
jums panorejus, lydekai paliepus, tiesiai dievui i ausi: naujas opusas gatavas ir patalpintas www.rolandaskausas.blogspot.com. Nera negalimu dalyku dieva mylintiems zmonems ;).

161073. ta pati >varnai :)2009-05-24 20:38
Varna, pas mus kaime prie kudros akcija, dalina rukytus surius uz dyka.Gal duosi man savo telefoną? Na, jo numerį. Ne, ne gamyklinį numerį turėjau omeny :)As paskambinciau kur atsiimti:))))

161096. jz - tai pačiai2009-05-25 00:05
o sūriai tik varnoms? Ar ir kitiems? :)))))

161099. autorius2009-05-25 03:58
autorius irgi geidzia surio su kmynais ir prie kudros. Galima butu grauzti dievui i ranka isikibus.

161100. po palme>mie2009-05-25 04:17
reikia moketi graziai sypsotis gausiems sveciams, anglu kalba privaloma, o kadangi rKausas ruosiasi balotiruotis i Lietuvos Prezidentus, turite moketi maloniai sneketis ir atsakineti i klausimus netgi ir noe`ei bei tam kunigeliui is Marijos radijo, nes jie, salia visko zinojimo, irgi yra potencialus balsuotojai

161102. ta pati2009-05-25 09:19
labai apgailestauju,suriai buvo tik vakar ir tik vienam Varnai:)Autoriui suris geriau be kmynu.Sako kmynai vyrams raumenis atpalaiduoja:)

161113. mie - po palmei2009-05-25 10:37
jusu gausiems rinkejams nepakenks vienas kitas niuksas ir, jusu paprociu, dilgelem per snuki. priimkite mane i seimininkes.

161129. autorius2009-05-25 12:20
reikia dar pasneketi apie alga. be to, dirbdama seimininke, nebegalesite nei piesti nei lipinti, nes visas demesys tures buti sutelktas mano imidzui /prarastam geram vardui kurti. Nezinau ar galesite taip ilgai istverti.

161134. autorius2009-05-25 12:43
be to dilgeles naudoti gali tik pats kandidatas i prezidentus, o seimininke tik raisioja jas i vantas, kad lengviau butu uztvoti. Ar nebijosite baltuju rankeliu nusidilginti?

161139. ta pati2009-05-25 13:05
prarastam geram vardui? Cia tik jus pats taip manot.Visiems kitiems dzin.Vardas kaip vardas.

161153. katė2009-05-25 14:29
Iš kur jūs ištraukėte, kad Po palme kunigavo? Net teoriškai tai neįmanoma.

161154. mie - po palmei2009-05-25 14:30
galeciau nulipinti jusu imidza ir pripiesti usus, kad net rinkejai neatpazins. nieko geresnio uz mane nesurasite, patikekite.

161163. ta pati>katei2009-05-25 15:36
pralinksminot

161164. katė tai pačiai2009-05-25 15:40
Jis juk musulmonas.

161165. po palme(dainuodamas `jesli b ja byl saltan")2009-05-25 16:16
istikro, cia noe pradejo ta bjauria propaganda, esa po palme kunigavo. Ko tik zmones neprisigalvoja.Cia tik noe`s slaptas noras paciai sutana uzsivilkus lakstyti laukais. Tikrai po palme buvo mula ir mulavo, be to turejo N...skaiciu zmonu. Bet kadangi Lietuvoj zmones nesupratingi, del to suiro jo imidzas. Nebent usai ji pataisytu. Gal dar kardas.

161170. po palme (vis dar abejoja kandidates sugebejimais)2009-05-25 16:40
bet jeigu lipintumete, turetu matytis mano auksti moraliniai standartai, kazin ar sugebesite?

161171. jz-po palmei2009-05-25 16:45
nueik į savo blogą ir paaiškink, kaip susisiekti skypu, o tai gausi dilgėlėm per uodegą pats tuoj.

161173. mie2009-05-25 16:50
uzvaziuokite, jazminele, jam per standartus dilgelem.

161174. po palme(trumpam nukrypsta nuo mulu, moralinio veido ir daugpatystes temu)2009-05-25 16:55
:):):)kad sedziu darbe ir musu tinteri, prie mano paties blogo manes cia neprileidzia. O siaip turetu ta lentele rodyti kad as online. O gal as ko nesupratau. Sau uzsitvokite per uodega, gal suprasite.

161176. jz-po palmei2009-05-25 16:58
ką tik bandžiau susisiekti tuo online, bet... taip kad arba baikite maivytis arba einu dilgėlių ir pagal miestės rekomendaciją šnai šnai per standartus ir ne tik...

161177. mie2009-05-25 16:59
jis negali baigti maivytis, nes toks jo imidzas nulipdytas.

161180. jz2009-05-25 17:01
mieste, brangioji, auksaranke, nulipdyk jam tokį imidžą, kad ir tau ir man patiktų :) tu žinai apie ką aš čia... :)

161184. po palme(pamato tunelio gale sviesa)2009-05-25 17:10
auksti moraliniai standartai man yra svarbiausia. Juos igijes galeciau buti labai isdidus ir kitiems pasakyti kaip reikia galvoti ir apskritai viska zinociau. Juk tik toks zmogus ir gali buti prezidentu arba bent jau mokyti kitus radijo bangu pagalba. Tik as noreciau laiminti visus kaire ranka, nes desine paprastai laikau savo didiji sauksta

161189. po palme>teiraujasi kandidates2009-05-25 17:16
mano produkcija yra dvasine/pamokomoji/auklejamoji, taigi ir jums atsilyginciau tuom kuo turiu. Ar gerai butu pamokslas kas diena ir dvi is- pazintys per menesi?

161192. mie2009-05-25 17:19
kaip matau, ne kazi ka turite pasiulyt. taip ir galvojau.

161198. potencialus darbdavys2009-05-25 17:28
dar galeciau prideti 12 kiausiniu ir kumpi. Tik jau nesipuikuokite labai, nes zmogus gyvas "ne vien duona, bet ir kiekvienu zodziu, iseinanciu is dievo lupu".

161207. lietuvytė2009-05-25 18:34
Kaip čia atvedus pas Jus Šerelytę... Ji taip gailiai LTR svetainėje virkauja dėl to surūdijusio vamzdžio... Gal, paskaičiusi Jūsų komentarus,ji atsigautų, įsitikinusi, kad Lietuvos kultūra tikrai nežus...

161208. geranoris pilietis2009-05-25 18:48
pas mus tikrai nezus, galite tuo neabejoti ir ja cia atsivesti. Duosim dideli arbatos kruza, mociutes sausainiu su cinamonais, paseksim pasaka apie Egle Zalciu karaliene ir kaip mat atsigaus. Paprastai vedama taip: pirma atsiklausiama ar noretu eiti. Paskui, gavus sutikima(tikrai neatsisakys), paimti uz baltos rankeles ir vesti prie kompiuterio. Ijungti kompiuteri ir monitoriu, pasodinti viesnia, paraginti atverti zydrasias akeles ir idemiai stebeti. Tada jau mes pradesim visokius sokius su kardais, varinesim snekas apie vamzdziu istiesinima ir nurudinima. Mieste bendraus su gamta, kate vaikscios iskelus uodega savo keliais, varna...darys savo dalykus, cc skaitys paskaita apie zemes uki ir kenguras, jz gales viesnios nevilti isgydyti dilegeliu terapija, ta pati parodys ka galima padaryti su tuo paciu, bilekas tramdys liutus, o noe rys(va taip va)karda(ji labai grazi kai nesneka). Taip kad veskit kuo greiciau, kol neisverke savo zydruju akeliu.

161210. mie2009-05-25 19:21
bene kokia naujiena, kad literatai yra visiski analfabetai vaizduojamojo meno srity? tik stebiuosi kad vis niezti liezuvis pasireiksti ir pasirodyt debilu. tikriausiai labai isijaucia i snekanciojo vaidmeni.

161212. po palme(beveik pasipiktines)2009-05-25 19:34
prasau nesubendrinti taip. As viska ismanau apie vamzdzius, ypac nutekamuosius ir mano imidzui tai turetu labai padeti, ypac gaunant santechniku balsus prezidento rinkimuose.

161214. mie2009-05-25 19:36
matosi, kaip ismanote. vamzdis naftotiekio, o ne kanalizacijos.

161230. po palme(sunerimes del kandidates i seimininkes kvalifikaciju))2009-05-25 20:08
gerai kad iskilo vamzdziu problema. Seimininke turi gerai nusimanyti apie vamzdzius, bet visu pirma ji turi gerbti savo darbdavi ir gink dieve viesai neparodyti, kad jis(darbdavys), nieko neismano.

161234. mie2009-05-25 20:14
turbut pasiliuosuosiu dar net nepasisamdziusi. pas toki neismaneli.

161235. po palme(skaudziai nusivyles, bet dar vilties neprarades)2009-05-25 20:25
ach tai jus sitaip, sitaip, dar tik tepradejusia megztis pazinti kerzais batais norite ismindzioti, vamzdis jums svarbiau ar trapi mano siela? Jeigu pridetumet ausi prie vamzdzio, isgirstumet jos tylu suokima is antro(vamzdzio)galo.

161236. mie2009-05-25 20:41
nusivylimai uzgrudins jusu trapia siela.

161237. po palme(tempia laika)2009-05-25 20:50
bet ar nepabusit gudziam vidurnakty, ar neziures i jus varna nuo sakos zibanciom akim,ar nesivartysit lovoj negaledama uzmigti, ar nejausit maudulio po sirdim, bet jau nieko nebegalima bus atitaisyti, jau bus per velu. Ar neriedes graudzios asaros jusu rausvais zandais, ar negrazysit dailiuju rankeliu?

161241. mie2009-05-25 21:11
gudziam vidurnakty varnos zibanciu akiu nesimatys todel negrazysiu.

161251. po palme(iesko priemoniu)2009-05-25 21:33
o jeigu, o jeigu panusit nakti vandens stiklines ir is ciaupo nakties tylumoj pasigirs seniai uzmirstas balsas, nustelbias netgi salia gulincio knarkima, primins jums nebuty istirpusius arba i noe`s dangu nuejusius, ir jus, susiemus rankom uz krutines, plevesuodama naktiniais, ispulsit i balkona kad giliai ikvept to dregno nakties oro nuo siuksliu deziu ir zvelgsit i zvaigzdeta vasaros dangu, noredama balsu savininkus beribej plynej pamatyti, bet tik matysis Grizulo Ratai, bet nesedes juose jis...?

161252. mie2009-05-25 21:36
kas?

161254. po palme(moko mieste diplomatijos)(bet argi ja pamokysi)2009-05-25 21:39
negaliu viesai, matot, cia diplomatija reikalinga, kaip kad su tuo vamzdziu.

161255. mie2009-05-25 21:42
tai pasakykit neviesai. zmones, nesiklausykit.

161258. po palme2009-05-25 22:12
o tai kas cia snopuoja i pakausi ir prakaituoja is susijaudinimo?A?

161273. noė2009-05-26 09:08
Prieš pasirodant Šerelytei pasikabinkite nuorodą SILPNAPROČIŲ PUSLAPIS (arba skyrius).

161274. mie2009-05-26 09:10
noe, prisipazink, ar tai tu snopuoji po palmei i pakausi ir prakaituoji?

161275. mie2009-05-26 09:10
tegu tik pasirodo serelyte, kvaila boba.

161276. noė mie2009-05-26 09:12
Būtų geriau, kad užsičiauptum bent minutei.

161277. mie - noei2009-05-26 09:29
aisku, kad negaliu cia tupeti visa laika, atleisk. turiu milijona darbu atlikti.

161326. po palme2009-05-26 16:33
as irgi, dar su Dievu siandien nevaiksciojau. o kai ateis Serelyte, reiks ir su ja pasivaikscioti

161423. archyvaras, pamėlynijęs patarėjas2009-05-27 14:35
Verčiau paskaityki jos, R. Šerelytės, noveles, - bus Tau kūrybiškai naudinga, Popalmeri...

Rodoma versija 22 iš 22 
2:22:34 Jan 3, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba