ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2009-05-15 nr. 940

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

PÄR LAGERKVIST. Tėvas ir aš (39) • ROLANDAS KAUŠAS. Apie religijos pasirinkimą (131) • -js-. Sekmadienio postilė (5) • Su filosofu ALGIU MICKŪNU kalbasi Miglė Anušauskaitė. Mirti užtenka ir vieną kartą (12) • IEVA TOLEIKYTĖ. Eilės (2) • OSKARAS PETRAS VOLSKIS. Jaunimo auklėjimas: apsimestinis pasaulėžiūros neutralumas ir pokemonai (88) • SIGITAS GEDA. Priraišioti vieversiai (9) • MANTAS LESAUSKAS. Euroremonto simuliacijos (12) • JULIANE PREISLER, JANINA KATZ, PIA TAFDRUP. Iš šiuolaikinės danų poezijos (9) • KASPARAS POCIUS. Nietzsche – už gyvenimą, prieš reakciją (10) • PETRAS VENCLOVAS. 1986-ieji. Dzūkų moterys (2) • RASA JESKELEVIČIENĖ. Dangus (2) • IZIDORIUS ŠIMELIONIS. Stalininės tremtys (10) • GINTARAS BLEIZGYS. Džinų portretai, arba Penkiasdešimt metrų nuo Dievo (8) • GINTAUTAS NAGLIS. Lietuvių Baudelaire’as (5) • GINTAUTAS NAGLIS. Pradėsime iš pat pradžių (2) • DIMA BORIS. Kopimas į kalną (4) • ARTŪRAS LIUTVINAS. Tie patys metai, diena po vakar (8) • -lj-. Penki sakiniai apie mūsų kalbą (22) • Redakcijos padėka (78) • PK (pirmasis komentaras) (454) • Margarita pelėdai (555) •

Jaunimo auklėjimas: apsimestinis pasaulėžiūros neutralumas ir pokemonai

OSKARAS PETRAS VOLSKIS

[skaityti komentarus]

Vienoje mokslinėje konferencijoje klausiausi pranešimo apie vaikų ugdymą. XIX amžiaus pradžioje viename Vokietijos mieste buvo kūdikių prieglauda, priimanti naujagimius (tėvai jų buvo atsisakę arba žuvę). Kūdikėliais rūpinosi seserys vienuolės ir, žinoma, joms sekėsi kur kas geriau nei valstybinių prieglaudų darbuotojams, tačiau kūdikių mirtingumas vis tiek buvo didelis. Ne kartą buvo mėginama išsiaiškinti, kodėl taip yra. Pasirodo, vienuolės vengė emociškai prisirišti prie kūdikių, nes buvo davusios celibato (skaistybės ir gyvenimo be šeimos) įžadą, kurį tuomet paraidžiui suprato kaip nepadalintos širdies reikalavimą. Jos stengėsi rūpestingai patenkinti būtiniausius kūdikių biologinius poreikius: kad jie būtų sotūs, šiltai, sausai ir ramiai galėtų miegoti.

Tačiau to, pasirodo, nepakako. Visiškai atsitiktinai prieita išvada, kad kūdikėliams reikia glamonių, kad reikia juos liesti, glausti prie savęs ir pan. Užteko, kad vienuolės tuos vaikelius pradėtų myluoti, ir mirtingumas sumažėjo akimirksniu. Rezultatai buvo stulbinantys. Kūdikis jaučia pasaulį per fizinį kontaktą. Šitaip jam numalšinamas nerimas, baimė, jis tampa saugus, nes jaučia pasaulį ir pirminę jo struktūrą. Per biologinį lygmenį ugdoma tikėjimo, vilties ir meilės dorybės, pasitikėjimas pasauliu.

Šia paprasta istorija noriu pradėti kalbą apie tvarkos ir palankumo poreikį, įrašytą kiekvieno (ypač jauno) žmogaus širdyje. O ką suaugusiųjų pasaulis šiandien pateikia jaunimui? Kad tikrovės nėra. Kad tikrovė neturi struktūros, nėra pamatinių vertybių, nėra apskritai jokių vertybių, moralės. Akivaizdu, kad toks aiškinimas kyla iš suaugusiųjų moralinio sugedimo, siekio pateisinti savo nuodėmes, tačiau tai sužeidžia jaunų žmonių širdis. Kiekvienas sveiko proto tėvas ir motina trokšta, kad jų vaikai užaugtų geri, būtų brandūs, kad jų gyvenimas būtų vertingas, kad sugebėtų savimi ir kitais pasirūpinti ir kad gyventų šiame pasaulyje kaip sveiki asmenys. Bet ar to įmanoma pasiekti atsisakant vertybių ir moralinių struktūrų?

Vaikai ir paaugliai yra gana naivūs, jie nori pasitikėti pasauliu, todėl juos lengva paveikti. Jaunimas labai lengvai pasiduoda pažadams ir įtikinėjimams, peršamoms ideologijoms. Pasaulį jis skirsto į juoda ir balta, todėl labai jautriai vertina, kas yra gera, kas bloga, kas svetima, kas sava, kas saugu, kas nesaugu, kas draugas, kas priešas. Tėvai, sveika aplinka, tinkamas ugdymas turi saugoti jauną žmogų. Jei to nėra, jaunimas ima blaškytis, susikuria terpes, normas, keistas vertybes arba patenka į kitų „auklyčių“ nagus: aludarių, „Gender Loops“ ir pan.

Šiandien matome labai išplitusį jaunimo grupių konformizmą. Tai toks gyvenimo būdas ir socialinė tapatybė, kai jauni žmonės tapatinasi ne su visuomene, tėvais, civilizacija, bet su viena ar kita jaunimo grupe. Dažniausiai tai yra gatvių grupės, į kurias susibūrę jauni žmonės bando išspręsti skausmingą tapatybės krizę. Jie dvasiškai dūsta nežinodami, kas jie tokie yra, kas aplinkui, kaip turėtų vykti gyvenimas.

Paaugliai jau nebėra vaikai, tačiau dar nėra suaugę, jie nepritampa nei čia, nei ten, todėl spontaniškai buriasi į bendraamžių grupes. Nejausdami paramos, artimųjų supratimo, nepatirdami auklėjimo ir pagalbos, jie skatinami vis jaunesnio amžiaus įsilieti į gatvių grupes, o šios neretai išsigimsta į jaunųjų plėšikų gaujas. Iš esmės tai apleistų vaikų reiškinys. Dideliuose Vakarų Europos miestuose policija nebesusitvarko su paauglių grupuotėmis, dabar jų ypač padaugėjo.

Šis reiškinys yra ne kas kita, kaip jaunimui nepalankios šeimos, visuomenės, mokyklos netinkamo auklėjimo rezultatas. Šios institucijos yra atsakingos už jauno žmogaus degradavimą. Grįžtama į tikrai primityvius laikus, civilizacija žlunga. Aišku, kad jaunuoliai nenukrito iš mėnulio. Juos tokius suformavo ir į beviltišką situaciją pastūmėjo suaugusieji.

Atmetus vertybes, moralę, tikėjimą randasi jaunų žmonių tapatybės sutrikimų. Jaunuolis nesupranta, kam yra pašauktas, kokia gyvenimo prasmė, kaip reikia elgtis. Be vertybių ir jų tikslingos struktūros žmogus paprasčiausiai praranda prasmės suvokimą. Tuomet jis tiktai egzistuoja visais neigiamais būdais.

Atrodo savaime suprantama, kad vaikas, paauglys, jaunuolis turi būti auklėjamas. Tačiau šiandieninė bedieviškoji, amoralioji ideologija bando mums įteigti, kad įmanomas spontaniškas vystymasis išvengiant streso. Ir toks požiūris yra pavadintas politiniu korektiškumu. Betgi tai absurdų absurdas! Nesunkiai įsitikintume, kieno ausys (gal ne tiek ausys, kiek ragai) čia kyšo, kieno tai interesas.

Siekiama suformuoti žmogų, kuris būtų nekritiškas ir nesusimąstydamas priimtų tam tikras politines ir ekonomines ideologijas, neturėtų valios. Neatsitiktinai pornografijos pramonė skiria didžiulius pinigus jauniems žmonėms demoralizuoti per įvairius lytinio „švietimo“ projektus, siekdama padaryti vaikus pornografijos vartotojais. Paskui sugadintus perduoda medicinos pramonei, ši savo ruožtu pasiima savo dalį. Štai žmogus – nuvarytas, išsunktas iki galo.

Liūdna pripažinti, tačiau šiais laikais politika ir ekonomika nesiekia tikros žmogaus gerovės. Į žmogų žiūrima kaip į priemonę, teikiančią politinę ir ekonominę naudą. Nebeklausiama, ar žmogui sveika, ar nesveika, ar tai padės jam gyventi, ar jis dėl to bus laimingas, ar nelaimingas. Būtų galima paminėti daug neigiamų reiškinių, kurie nukreipti prieš žmogų, o ypač prieš jaunimą. Bet labiausiai nerimą kelia jaunuomenės auklėjimo klausimas. Yra įsigalėję keli mitai, palankūs kai kurioms globalinėms struktūroms, tačiau visiškai nepalankūs jaunimui. Pirmasis mitas auklėjimo klausimu – žmogus gali spontaniškai, savaime tobulėti, realizuotis be pastangų, be tvarkos, be auklėjamosios pagalbos, t. y. be autoriteto. Kitas įsigalėjęs auklėjimo mitas – kad galima tobulėti be streso, eiti į priekį be krizių. Lyg sviestu būtų patepta ir viskas eitųsi savaime.

Dar kita blogybė: jeigu auklėjamasis elgiasi netinkamai, tai jis turėtų sulaukti atsakomosios reakcijos, informacijos apie savo elgesio netinkamumą. Kitaip sakant, neturėtų būti užkertamas kelias patirti savo elgesio padarinius, net jei jie būtų skausmingi. O kaip yra dabar? Stengiamasi iš tikrųjų neparodyti, neperduoti informacijos, kad jaunuolis elgiasi netinkamai. Neleidžiama jam išgyventi atsakomybės.

Šiandien mums mėginama įpiršti tokią nesąmonę kaip mokyklos pasaulėžiūrinis neutralumas. Absurdų absurdas! Tai ideologija, kurią labai sėkmingai visuomenėje diegia į jaunimą nusitaikiusios politinės ir ekonominės struktūros. Ką reiškia pasaulėžiūrinis neutralumas? Paprastą dalyką: tiesos nėra, atsakomybės nėra.

Kas yra pasaulėžiūra? Tai ne tiktai Dievo klausimas, tai apskritai viskas. Žmogaus supratimų visuma: kas yra pasaulis, kokia jo struktūra, kokia yra tvarka, kokia esmė. Neišvengiamai įeiname į moralės sritį. Jeigu mokykloje laikomasi pasaulėžiūrinio neutralumo, mokytojas negali priekaištauti netinkamai besielgiantiems mokiniams. Ar vaikas darbštus, sąžiningas, doras, ar atvirkščiai – ciniškas, naudojantis prievartą, besikeikiantis, – jokio skirtumo! Ką, visi geri? Iš tikrųjų šitaip siekiama iš pedagoginės sistemos eliminuoti visas pasaulėžiūras, išskyrus politinių ir ekonominių ideologijų sukurtąsias.

Vadovaujamasi prielaida, kad žmogus gali patirti prievartą tik iš išorės, kad pavojus gresia tik išorėje. Neva jis pats yra geras ir laisvas, neturi vidinių konfliktų. Dėmesys kreipiamas tiktai į žmogaus kūną ir instinktus, aistras, visiškai nesidomima jo dvasine būkle. Apie tai, kad žmogus gali būti pats sau grėsmė, nekalbama. Kad paties žmogaus būklė bloga, kad jis yra kamuojamas asmeninio silpnumo, naivumo, nepažinimo, ydų, nuodėmių – tai stengiamasi nutylėti. Kiti kalti, ne aš. Tai yra materialistinis, biologinis, gyvuliškas požiūris į žmogų.

„Pažinsite juos iš vaisių“, – sakė Jėzus. Šiandien kaip niekad Europos istorijoje daug paauglių, priklausomų nuo alkoholio, narkotikų, taip pat gausu nusikaltėlių ir savižudžių. Emocinių sutrikimų padidėjo ne vienu dviem, o dešimtimis procentų ir kas metai vis daugėja. Auga jaunimas, kuris nesugeba įsipareigoti, sukurti šeimos, neturi praktinių gebėjimų, negali įsidarbinti.

Reikia drąsiai įvardinti, kad mūsų visuomenėje įsisiautėjo jaunų žmonių gyvenimus naikinantis bedievybės žvėris. Jeigu jo nestabdysime, netektis skaičiuosime kaip po kokio karo: kiek išsiskyrė, kiek nusižudė, kiek prasigėrė, kiek užsimušė, kiek tapo smurto aukomis ar kitaip gyvenimas nuėjo šuniui ant uodegos.

Ne tik savanaudiškų struktūrų veiksmai, bet ir tėvų, suaugusiųjų abejingumas ir pasyvumas lemia jaunimo problemas. Ar kas dar domisi, kuo gyvena paaugliai ir vaikai? Susidaro įspūdis, jog suaugusieji atsisako juos auklėti ir stumia nuo savęs, kad šie netrukdytų. Pavyzdžiui, priperka įvairiausių kompiuterinių žaidimų, leidžia žiūrėti įvairiausias televizijos laidas, kad vaikai būtų užsiėmę ir tiesiog nelįstų į akis.

Čia noriu kiek plačiau pakalbėti apie vieną reiškinį, kurį pražiopsojo ne viena šeima ir kuris gana stipriai įsitvirtino tarp vaikų.

Ir gatvėse, ir mokyklose, net vaikų darželiuose teko matyti, kaip vaikai keičiasi paveiksliukais su įvairių keistų padarų – pokemonų (angl. pocket monsters – kišeninės pabaisos) – atvaizdais. Priskaičiuojama apie penki šimtai įvairių pokemonų. Juos sukūrė japonas Satoshi Tajiri, gimęs 1965 metais. Dar būdamas vaikas, jis išsiskyrė savotišku būdu ir elgesiu, rinkdavo vabalus, juos džiovindavo, kolekcionuodavo. Korporacija „Nintendo“ atkreipė dėmesį į šį jaunuolį ir suprato, kad iš jo pomėgio galima gerai užsidirbti. Imta ne tik gaminti pokemonus žaislus, bet ir kurti kompiuterinius žaidimus, animacinius filmus. Kelis kartus juos teko matyti ir per lietuviškus televizijos kanalus.

Kas gi tie pokemonai ir kokias vertybes jie perteikia vaikams? Kalbame apie pabaisas, savotiškus degeneruotus gyvūnus, kurių atitikmenų yra gamtoje. Iš pažiūros daugelis pokemonų atrodo labai nekaltai. Pavyzdžiui, koks kačiukas didelėm ausim ir akim. Iš pradžių jis atrodo toks švelnus. Tačiau jo elgsena yra visiškai priešinga išvaizdai. Manipuliuojama vaikų psichika: grožis ir siaubas, žiaurumas ir prievarta telpa viename. Yra vandeninių, ugninių, žemės pokemonų, kirminų, skraidančių, elektrinių, geležinių, akmeninių, nuodijančių, psichopokemonų, dvasių, drakonų ir t. t. Žaidimas pokemonais pagrįstas tuo, kad vaikas pats gali tapti pokemonu, t. y. susitapatinti su savo personažu. Reikia kovoti su kitais pokemonais, siekti vadovauti, įgyti galios, pereiti į aukštesnį žaidimo lygmenį ir t. t. Stebinantis dalykas, kaip greitai vaikai išmoksta sudėtingiausius pokemonų vardus, tačiau kaip sunkiai įsimena keturių evangelistų vardus. Šios pabaisos daro labai didelę įtaką vaikų charakteriui.

Kiekvienas iš pokemonų pasižymi savitomis galiomis ir gebėjimais. Vaiko tikslas yra nugalėti kuo daugiau kitų pokemonų. Teigiama, kad pokemonai – tai fantastinės būtybės, gyvenančios žmonių pasaulyje. Jų yra daugybė. Jie gali evoliucionuoti, keisti išvaizdą, įgyti galios, naujų gebėjimų. Vieni pokemonai yra agresyvios, bjaurios išvaizdos, kiti – simpatiški. Jų veikimo būdai: auką jie sudegina, drasko, hipnotizuoja, muša, sukelia jai skausmą, kapoja, naudoja psichines ir parapsichines galias, pasitelkia prakeiksmus ir t. t.

Akivaizdu viena – kuriant pokemonų įvaizdį stengiamasi suplakti įvairias vertybes. Kas mūsų kultūrai buvo svetima ir ką visada įvardindavome kaip blogį, nemandagumą, išsišokimą, ydą – visa tai pokemonais norima paneigti. Jokios vertybių hierarchijos. Vienintelė vertybė čia yra kovoti, nugalėti, įgyti daugiau galių, valdyti kitus.

Galima tiesiog juokais nuleisti pokemonų klausimą, sakyti, kad čia viso labo tik žaidimas. Taip, tik žaidimas, bet mes visi suvokiame, kad vaikai įeina į suaugusiųjų pasaulį žaidimų būdu. Jie imituoja tikrovę ir mokosi joje prisitaikyti, gyventi, įgyja tam tikrų įgūdžių, formuojasi jų charakteris, vertybės. Žaidimas vaiką įveda į tikrą gyvenimą. Matome, kad su pokemonų ir panašiais žaidimais vaikas įeina į akivaizdų antivertybių, agresijos pasaulį.

Žaidimu pabrėžiamas individualizmas, egoizmas, savanaudiškumas, siekis bet kokia kaina tapti galingam, valdyti kitus. Tai sociopatinis žaidimas, kuris tikrai nepadeda vaikui augti darnoje su kitais, draugauti. Noras viešpatauti bet kokia kaina (tebūnie virtualiame pasaulyje) iš tikrųjų skatina vaikų netinkamą elgesį, moko klasta nugalėti, vogti, apgaudinėti.

Aišku, pasitelkus pokemonus siūlomos vertybės nesuderinamos ne tik su Šventuoju Raštu, bet ir su visuomene apskritai. Štai vienos pokemonės (gražios merginos) aprašymas: spjaudo nuodingais milteliais, paralyžiuoja priešą, vėliau, pripuolusi prie jo, apspjauna rūgštimi. Tiek tautosakoje, tiek senojoje mūsų tradicijoje blogas personažas niekad nebuvo vaizduojamas gražus. Prisiminkime raganos arba velnio įvaizdį. Tai bjaurios išvaizdos, atstumiantys personažai. O šiandien, ypač vaikiškuose žaidimuose ir filmukuose, kuriuos matome per televiziją, blogiems personažams suteikta graži išvaizda. Graudinga gražuolė nuodais paralyžiuoja priešą ir apspjauna jį rūgštimi! Kokį sąmyšį vaiko galvoje sukelia toks personažas?! Tarsi sakoma, kad blogis gali būti gražus, kad blogį galima gretinti su gėriu.

Auklėjimas galų gale yra ne kas kita, kaip vaiko, jaunuolio mokymas suprasti, kas yra gėris, kas blogis, tai pagalba, kad jis įgytų jėgų, nugalėtų blogį pirmiausia savyje, savo mintyse. Pokemonų žaidimai skatina vaikus žudyti, nuodyti, didina agresiją, neapykantą, nekantrumą, ten nėra gailesčio silpnesniajam. Akivaizdūs okultiniai, paranormalūs, parapsichiniai elementai. Šie žaidimai mažina vaikų atsparumą prievartai. Vaikai prievartą ima laikyti normaliu, kasdieniu dalyku, tampa abejingi skausmui, kito žmogaus kančiai.

Jeigu ir toliau tėvai nesirūpins vaikų ugdymu, vertybių perteikimu, jeigu ir toliau vaikus auklės kompiuteriai ir žiaurūs žaidimai, tai, ko gero, išsiugdysime naują totalitarinę budelių kartą.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2011 m. Sausio

PATKPŠS

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


160443. varna2009-05-19 18:47
Įdomu, kur tokius idiotus atkasa Šatėnai? Gal yra koks rezervatas, kur gyvena šitie pusgalviai autoriai?

160453. to varna2009-05-19 19:59
Nemanau, kad tai yra visiška nesamonė, nors kiekvienas vertina pagal save......

160459. chl :-) 2009-05-19 20:14
Na ir prajuokino :DDDD

160461. amigo2009-05-19 20:20
isaugo ir paseno karta kuria auklejo krokodilas gena, sapokliak ir vilkas is na palauk - blogieciai, bet grazus, faini - na, ir kokia isvada? Visokiu zmineliu ju tarpe pasitaiko, blogu, bet graziu ir fainu , ir blogu, bet neidomiu.

160524. GP2009-05-20 10:39
Lakštingala negali nečiulbėti, O varna nekranksėti

160530. varna2009-05-20 11:34
Ak, kaip aš čia taip neapdairiai - juk tas rezervatas yra "Marijos radijas", o gerb. Kun. (bučiuoju ranką) OSKARAS PETRAS VOLSKIS yra to radijo direktorius. Kalbant apie vaikų auklėjimą, labai svarbu įsiklausyti į kunigų nuomonę, nes jie labai daug nutuokia šeimyniniame gyvenime. Ir šiaip apie vaikus nusimano, turint omeny pedofilijos skandalus.

160572. Jėzus2009-05-20 13:52
Aš irgi buvau pokemonas.

160577. trik2009-05-20 14:16
"Akivaizdu, kad toks aiškinimas kyla iš suaugusiųjų moralinio sugedimo" iš tikrųjų dar niekada nėr buvę žmonės tokie pasileidę. gal galėtumėt ateit ir išvaryt tą velnią? man atrodo, kad eikit jūs į kokį universitetą pastudijuot, žinių įgykit, o bo net prieš šventą raštą kalbat.

160602. višjamaikos2009-05-20 16:37
nekenčiu varnos. tiesiog žiūriu, kad nekenčiu, ir viskas. ir šiaip žiūriu, ir taip žiūriu... o vis tiek nevirškinu iki negalėjimo. bliamba, šitoks primityvas, kai paskaitai jo paties mąstymus, o dergia visus autorius iš eilės, normalaus komentaro nelabai ir surezga. ar tik ne iš pavydo, kad pats nieko nebegali, nors jaunystėje šventai tikėjo savo genialumu? apgailėtinas nevykėlizmas.

160622. višjamaikai nuo varnos2009-05-20 18:23
Aišku, kad iš pavydo. Žiauriai pavydžiu Marijos radijo direktoriui. Jo išminties, jo užimamo posto. Viskas iš pavydo.

160647. varnos ironija2009-05-20 20:10
10 balų, o autoriui norėčiau pasakyti, kad vertėtų išeiti į gatvę ir pasižvalgyti, kaip žmonės gyvena, nes akivaizdžiai atitrūkęs nuo tikrovės.

160664. Auklė2009-05-20 21:32
Pastebėjau, kad rusų šeimos dar auklėja savo vaikus rusiškais animaciniais filmukais. Gal ir nebloga mintis, vis geriau nei "Simpsonai". Geriausia ką galima padaryti, tai surasti valandėlę ir paskaityti mažiesiems prieš miegą pasakų. Ir vertybių klausimas, ir miego, ir dėmesio būtų išspręstas. PS. O tokius varrrniškus varliškus komentarus galėtų kas nors paredaguoti.

160676. įdomu,2009-05-20 22:52
kaip gyvena žmonės?

160679. cc2009-05-20 23:02
Šalin rankas nuo Simsonų.

160685. ir kojas2009-05-20 23:34
prašom šalin.

160703. patiko2009-05-21 09:38
nebesuprantu savęs, nes patiko šįkart moralas

160719. liuksas2009-05-21 11:01
Įdomus moralios pasaulėžiūros straipsnis. Polemiškas ir gyvas. Ačiū Autoriui. Beje, nekreipkite dėmesio į Varną. Krizė jam smegenyse ir sieloje.

160730. Apakes2009-05-21 11:34
"žmogus gali būti pats sau grėsmė", viena iš nemoralizuojančių minčių verta dėmesio. Visa kita sujauktas jovalas ir marazmai. Pokemonai verti atskiros temos, kaip sekuliarios, technokratines pasauleziuros stabai.

160800. tėvas - varnai2009-05-22 07:38
Dergi nes paleido vidurius senatviškas marazmas. Gal neskraidyk bent virš altoriaus (k)ark-itekte.

160807. Dede :-) 2009-05-22 10:30
Labai geras,nuosirdus straipsnis,nesuprantamas tokiems interneto "komentatoriams"- plebejams kaip "varna",kuriems liberali demokratija pagaliau suteike TEISE praverti savo pasmirdusius nasrus ir laisvai,be jokios atsakomybes dergti visus uz save labiau issilavinusius ir protingesnius.Tokiu zmoniu vidinis rupestis ir skausmas matant visuomenes negeroves - kaip saldziausia dveselena varnoms ir grifams.Siaures Atenu vietoje as is viso neleisciau tokio tipo snargliams reikstis viesoje kulturineje erdveje.Tegul varo i DELFI ir ten postringauja tarp i save panasiu "liumpen-intelektualu".

160816. mie2009-05-22 11:43
as, budama kokioje nors vietoje, gal uzdrausciau marijos radija, kaip jus manot, nebutu teisinga? tegu varo sau i sventoriu pavesius juodais skvernais slameti. gal man nepatinka ju TEISE kalbeti mantras kiekviena vakara? mielai vozciau jums, dede, su ta iskamsa, kuria varna dovanojo cecei.

160819. skaitytojas :-) 2009-05-22 13:14
labai moralus poziuris! komentuotojui "varnai" tinka sis straispnis kaip diagnoze!

160822. nuomone2009-05-22 14:17
girdejau siomis temomis radijo laidas. manau, kad cia sudurtos dvi laidos ir temos. teisingas pastebejimas - strukturos buvimas. Varna kencia nuo strukturos nebuvimo :)

160823. mie2009-05-22 14:47
"Kūdikėliais rūpinosi seserys vienuolės ir, žinoma, joms sekėsi kur kas geriau nei valstybinių prieglaudų darbuotojamas" va daugmaz iki cia perskaiciau ir daugiau nebesinori. islenda sventeivos poziuris. kodel seserims vienuolems sekesi geriau? todel, kad vienuoles? gal ir pasaulieciu aukletoju buna mylinciu? prisiminkim airijos "paklydusiu" mergaiciu katalikiskas prieglaudas, po vienuoliu sparnu. monstriska sadistine sistema, sulauziusi gyvenimus. per bbc kalbejo vienas advokatas, jau pusamzis, kuris pasakojo apie kuniga, kuris ji seksualiai isnaudojo. vaikas buvo tiek pasimetes, kad nesuvoke kas su juo yra daroma. ta kuniga jis net pakviete i savo vestuves. kunigu celibatas, seseliu celibatas - kazkokios viduramziskos atgyvenos, prietarai, tikras sudas.

160827. toto2009-05-22 15:57
Standartinė marketinginė kulto tarno demagogija. Paskaičius savanoriškai aklo struktūros darbuotojo propagandinę rašliavą, deja, sunku ką nors viena išskirti komentarui.

Gaila, kad valstybės dotuojami pasaulietiški „Šiaurės Atėnai“ šiandien tarnauja oficialiai nuo valstybės atskirto verslo struktūrai tribūna.


160838. to toto2009-05-22 17:33
Ar sunku suprasti, kad Bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, bet ne nuo visuomenės, kurios dalimi ir jūs ir aš esame.

160843. toto2009-05-22 18:56
Taip, yra tokia sąvoka „visuomenė“ - formali panašių kultūrinių-ekonominių interesų žmonių socialinė grupė, kuriai priklausau. Pasitikrinkite žodyne visų žodžių reikšmes, anonime. Gal suprasite, kad nuo Lietuvos valstybės atskirta Romos Katalikų Bažnyčia socialine prasme yra viena iš specifinių interesų turinčių dangiškų paslaugų teikimo struktūrų, beje, tarp keliolikos kitų importuotų ir tarpusavy konkuruojančių, kurioms nei jūs, nei aš nepriklausome.

160846. varna (atleiskit "tėve" ir "dede" (дядя?)2009-05-22 19:56
Eureka! Tik dabar supratau dėl ko ta pradžia apie kūdikius ir vienuoles. Taigi jei kunigėliai neglostytų ir negalmonėtų berniukų, tie kaip mat išmirtų. Kaip tie kūdikėliai. O pokemonai dėmesį atitraukia nuo glamonių. Vaikai, meskit tuos pokemonus ir pulkit į glėbį kunigėliams, nes KUN. OSKARAS PETRAS VOLSKIS sako jums; Kūdikis jaučia pasaulį per fizinį kontaktą. Šitaip jam numalšinamas nerimas, baimė, jis tampa saugus, nes jaučia pasaulį ir pirminę jo struktūrą. Per biologinį lygmenį ugdoma tikėjimo, vilties ir meilės dorybės, pasitikėjimas pasauliu.

160853. labas2009-05-22 20:18
na tas autorius tikrai nieko nesupranta nei apie animacija nei apie japonu kultura kurios dalis pokemonai yra. o apie blogas-grazias pabaisas tai kiek atsimenu jau ir jonukas su grytute susitike buvo.

160855. labas2009-05-22 20:23
snieguole ir septyni nykstukai, kiek pamenu irgi apie ta pati - tapti grazia - igauti galia per veidrodi - naikinti priesininkus? tai apie kokias cia tradicijas tada snekama?

160873. labusui nuo varnos2009-05-22 21:23
Labuse, kvailiuk, ką tu nori įrodyti? Kad pasakos žiauresnės nei pokemonai? Tai gal įdėsi "penktus" puslapius iš pop. dienraščio apie sūnų sukapotus kirviais tėvus etc.? Tu manai, kad kun. OSKARUI PETRUI VOLSKIUI tai rūpi? CHA. CHA. CHA. JAM RŪPI: rūpestingai patenkinti būtiniausius kūdikių biologinius poreikius

160935. VB > varnoms ir kitiems debilams2009-05-23 11:43
Vos išgirdę žodį „vienuolis“ ar „kunigas“ pasiuntate loti kaip pasiutusių šunų ruja. Prišikate šį portalą taip, kad smarvė sklinda toli aplinkui. Čia turbūt vienintelė tokia kloaka Lietuvoj. Jūs neapkenčiate visko, kas dora, teisu ir šventa. Kiaulės purvinos, pažiūrėkite į save. Ar yra tokia bjaurastis, kurios nebūtumėte padarę? Varna, žydeli, kokie tavo idealai? Prisikišti savo storą pilvą ėdalo, apkaušti ir gėrėtis savim - daugiau nieko. Tuščia tavo sieliūkštė, pripratusi tik koneveikti ir dergti kitus. Jei tu ir darai ką nors gero, tai tik tam, kad kitiems padarytum įspūdį ir pasigrožėtum savimi, „koks tu geras“.
O juk pakaktų ligai ar kokiai kitai negandai užpulti jus, bemat vaitodami pultumėte maldauti Dievo, kad jus gelbėtų. Maitos!

160936. mie - VB2009-05-23 11:56
itikinote akimirksniu. taktika labai teisinga, zodziai grazus ir prasmingi. pasieke mano sirdi. jauciu, atsiversiu. ir varna, zydelis apkauses prisiedes, irgi atsivers. sita purvina smirdancia kloaka paversime medaus ir pieno upe. pazadu.

160963. VC > VB2009-05-23 17:57
Gerai parašyta! Teisingai parašyta! Juk kitokios kalbos siejantys sąmyšį, destrukciją ir užgauliojimus nesupranta. Matomai dar nepripildyta jų šlykščių darbų taurė, bet ateis laikas, kai siela bus galutinai prarasta ir kelio atgal jau nebebus. O kol kas tegul atsiiminėja savo menkavertį atlygį.

160967. VB ir VC nuo varnos2009-05-23 19:56
Na, ne vienintelė kloaka, yra dar "Marijos radijas". O kol siela galutinai neprarasta, dergsiu ant jūsų ir toliau. O jei liga ar neganda užpuls, prašysiu Dievo pagalbos, bet tikrai ne jūsų, šūdžiai išsigimę.

160969. cc :)))2009-05-23 20:49
Patiko žodžių dvikova tarp provokuojančio varnos ir užkibusių katalikų, kurie supykę pademonstravo savo neblogus lingvistinius sugebėjimus.:))) Jei Kristus iš viršaus stebi šią tragikomišką situaciją, manau, kad kreta iš juoko. Čia geriau ir už Simpsonus. :)))

160971. Noė cc2009-05-23 21:07
Tai kad varna neprovokavo. Jis aiškiai pasakė: dergsiu ant jūsų ir toliau.

160977. Noei nuo varnos2009-05-23 21:33
Nes žodžiai "kunigas" ir "vienuolis" man niekaip neasocijuojasi su "Dievas". O dergsiu ir toliau, nes šita chebrytė labai nori uzurpuoti tai, kas jiems niekad nepriklausė ir nepriklausys. Dėl to jie ir siunta - anksčiau žudė, ant laužų pleškino, dabar beliko dantimis griežti iš pykčio ir idiotiškus neva susirūpinimo kupinus straipsnelius į Šatėnus rašinėti. Tegu pirma savo kiaulides išmėžia.

160981. noė varnai2009-05-23 21:45
Suprantu tave, ima siutas, kai matai šventeivas vaidinant. Bet tu, varna, mažumą sutirštini spalvas, daug ko nepažįsti. Juk negali būti visi kunigai ir visi vienuoliai banditai, veidmainiai ir apsimetėliai, nerealu. Kiekvienoje visuomenės grupėje esama ir gerų, ir blogų žmonių. Nemanyčiau, kad čia jie ką nors nori banditiškai uzurpuoti. Tiesiog rašo savo nuomonę.

160985. cc - Noėjai2009-05-23 22:27
Priklauso nuo tavęs kaip priimi. Ar su šypsena ar su pykčiu.

160991. BD(By.. dejau du minty)>VB 2009-05-24 00:46
naivi siltnamy uzauginto asmens pasaka apie pokemonus: "Jeigu ir toliau tėvai nesirūpins vaikų ugdymu, vertybių perteikimu, jeigu ir toliau vaikus auklės kompiuteriai ir žiaurūs žaidimai, tai, ko gero, išsiugdysime naują totalitarinę budelių kartą. " Kopijuojate tamsta savo bosa, B16. ←

160995. VC2009-05-24 07:23
Jeigu kunigo straipsnis, Šv. Rašto citatos sukelia įtūžį, tai gali būti šiandieną vis labiau populiarėjančios dvasinės ligos vienas simptomų. Pas kokį Dievą ruošiamasi ieškoti pagalbos? Nejaugi pas Tą, Kuris sakė „Mylėk artimą“.

161001. Chilietis2009-05-24 09:19
http://www.youtube.com/watch?v=8ISil7IHzxc i tema Frank Zappa su va tokiu kunigisku paziuru platono Valtybes temas uzgauna:))

161003. mie2009-05-24 09:44
man visai nedaro ispudzio, kad straipsnis kunigo. galetu buti daktaro ar fiziko, man visvien. man kunigas savaime joks autoritetas. straipsnis kvailas ir pavirsutiniskas. be jokio pamato. as, isauginus du bernus gerais zmonemis, galeciau daugiau pasakyt apie vaiku auklejima. arba koks vaiku psichologas. daug itikanamesne nuomone esu girdejus apie tai, kad jaunoji karta yra potraumines visuomenes karta. linkus i savidestrukcija ir smurta.

161011. Noė2009-05-24 10:42
Šiaip man Volskis irgi nekelia pasitikėjimo, ypač kai patyriau jį nedorai kalbant vienu atveju. T.p. ir jo Marijos radijas atrodo kažkoks falšyvas, netikras. Kiek sykių įsijungdavau, tiek sykių negalėjau klausytis. Bet šis straipsnis visai neblogas ir konkretus, autorius žino, ką kalba, ir kalba pagrįstai. Jis baksteli tiesiai į reiškinio centrą, o teiginiai konkretūs ir paprasti. Bet ne prasti. Ko jūs taip nepatenkinti? Išrinksiu esminius teiginius.

„O ką suaugusiųjų pasaulis šiandien pateikia jaunimui? Kad tikrovės nėra. Kad tikrovė neturi struktūros, nėra pamatinių vertybių, nėra apskritai jokių vertybių, moralės“.

„Grįžtama į tikrai primityvius laikus, civilizacija žlunga.“

„Be vertybių ir jų tikslingos struktūros žmogus paprasčiausiai praranda prasmės suvokimą“.

„Tačiau šiandieninė bedieviškoji, amoralioji ideologija bando mums įteigti, kad įmanomas spontaniškas vystymasis išvengiant streso.“

„Pirmasis mitas auklėjimo klausimu – žmogus gali spontaniškai, savaime tobulėti, realizuotis be pastangų, be tvarkos, be auklėjamosios pagalbos, t. y. be autoriteto“.

„Šiandien mums mėginama įpiršti tokią nesąmonę kaip mokyklos pasaulėžiūrinis neutralumas. Absurdų absurdas!“

Siekiama suformuoti žmogų, kuris būtų nekritiškas ir nesusimąstydamas priimtų tam tikras politines ir ekonomines ideologijas“.

„Kas yra pasaulėžiūra? Tai ne tiktai Dievo klausimas, tai apskritai viskas. Žmogaus supratimų visuma: kas yra pasaulis, kokia jo struktūra, kokia yra tvarka, kokia esmė. Neišvengiamai įeiname į moralės sritį. Jeigu mokykloje laikomasi pasaulėžiūrinio neutralumo, mokytojas negali priekaištauti netinkamai besielgiantiems mokiniams. Ar vaikas darbštus, sąžiningas, doras, ar atvirkščiai – ciniškas, naudojantis prievartą, besikeikiantis, – jokio skirtumo!“

„Vadovaujamasi prielaida, kad žmogus gali patirti prievartą tik iš išorės, kad pavojus gresia tik išorėje. Neva jis pats yra geras ir laisvas, neturi vidinių konfliktų. Dėmesys kreipiamas tiktai į žmogaus kūną ir instinktus, aistras, visiškai nesidomima jo dvasine būkle“.

„Auklėjimas galų gale yra ne kas kita, kaip vaiko, jaunuolio mokymas suprasti, kas yra gėris, kas blogis, tai pagalba, kad jis įgytų jėgų, nugalėtų blogį pirmiausia savyje, savo mintyse. Pokemonų žaidimai skatina vaikus žudyti, nuodyti, didina agresiją, neapykantą, nekantrumą, ten nėra gailesčio silpnesniajam. Akivaizdūs okultiniai, paranormalūs, parapsichiniai elementai“.

Tai va. Kas čia blogo? Beje, mie, tu dažnai linkusi kaltinti išorines aplinkybes, tokiu būdu maloningai nuimdama atsakomybę nuo žmogaus pečių. Atseit kiti kalti, o pats žmogus neturi nei pasirinkimo galimybės, nei valios, nei gebėjimo pasipriešinti blogiui. Su tavim visi turi kalbėtis kuo dailiausiais žodžiais, kad tik tu, gink Dieve, nepasipiktintum. O tu pati gali kalbėti kaip tik tau patinka, neprisiimdama už tai jokios atsakomybės.

161014. mie - noei2009-05-24 11:06
nesuprantu, kodel tau susidare toks ispudis, kad kaltinu kitus. priesingai, manau, kad zmogus turi pradet nuo saves. o ne kaltinti strukturos nebuvima, multikus ar mokykla. tevai turi atsakyt uz vaiku auklejima pirmiausia. tie pirmi du teiginiai, kuriuos pacitavai, yra absurdiski. kodel nera vertybiu, nera morales? kodel butent siandien? as tas vertybes turiu ir matau. savo aplinkoj, savo vaikuose ir ju aplinkoj irgi. siandien dziaugiuosi laisve, kuria atgavom. man tai svarbiausia vertybe. civilizacija zlunga, griztam i primityvius laikus? ka tai reiskia? kas tie primityvus laikai? neversk manes toliau skaityt, nes norisi pasakyt, kad autorius, kuris marijos radijo kontekste dar man atrode visai nieko sau, yra kvailys.

161020. Noė mie2009-05-24 11:29
Nesupratai. „Nėra vertybių, nėra moralės“ todėl, kad viskas šlykščiai reliatyvinama. Jei tu ir turi vertybes, mie, tai jų hierarchijos tikrai ne. Tu nežinai, kas yra kas - bent jau kai kuriais atvejais. Savo vertybėmis (na, bent kai kuriomis) tu pati netiki. Pvz., tas negatyvistinis požiūris į žmogų ir perdėtas dėmesys gyvūnams.
Apie kokią laisvę kalbi? :))))))))))))). Nekliedėk. Niekada nebuvome tokie akli vergai kaip šiais laikais. Tai yra didžiausias primityvizmas - vergavimas savo žemiesiems instinktams, kūnui, seksui, prigimčiai, ideologijoms, peršančioms tai. Aš jau seniai sakiau, kad šiandien žmonės laisve vadina didžiausią vergovę. Pvz., ką iš tikrųjų reiškia tavo piktinimasis celibatu? Tvirtinimą, kad ne žmogus valdo prigimtį, bet prigimtis (taigi kūniškumas!) žmogų. Ar tai nėra didžiausia vergovė? Tu iš tikrųjų šiuolaikinės ideologijos taip paveikta, kad su įkarščiu agituoji už žemiausią vergystę.

161024. mie - noei2009-05-24 12:07
as kalbu apie pacia tikriausia laisve: laisve kalbeti, zinoti, matyti, pazinti pasauli. gaila, jei jautiesi verge. o del sekso: tai didziausias imanomas artimumas ir vienove su zmogum, kuri myli. nesuprantu kokia prasme sito atsisakyti.

161025. mie2009-05-24 12:20
jeigu mes jau tokie akli vergai ir primityvai, tai kodel tave stebina mano negatyvistinis poziuris i zmogu? gal pati susipainiojai.

161027. Noė2009-05-24 12:31
Vėl nesupratai. Tu kalbi apie išorinę laisvę. Pastaroji yra niekis palyginti su vidine laisve. Jei žmogus iš vidaus nelaisvas, išorinė laisvė mažai teturi vertės. Pvz., tavo vidinė laisvė pasireiškia laupant šokolado luobą nuo sūrelių. Bet kokie motyvai? Kokie motyvai?..
Seksas iš meilės ir dėl vaikų yra gėris. Seksas yra gėris tol, kol žmogus jį valdo. Meilė Dievui turi būti aukščiau sekso. Beje, šeima gali tapti papildoma našta rūpinantis Bažnyčios reikalais. Celibatas - didžiausia žmogaus auka (nes nieko nėr sunkiau, kaip sutramdyti lyties trauką). Celibatas kaip tik įrodo žmogaus dvasios taurumą ir stiprybę. O tu šito neatpažįsti. Pagalvok, ar ne menkas ir varganas žmogus, kuris yra valdomas ir vedžiojamas už nosies savo užpakalio norų?

161028. noė2009-05-24 12:32
Nestebina. Ne tu viena painioji aukštesnį su žemesniu.

161030. mie - stai jums skypo naujienu2009-05-24 12:47
[4:37:52 AM] ivse says: jus gaunate i kaili nuo nojos. lupinejate luoba nuo sureliu vat ir visa jusu laisve. o kokie motyvai? kokie motyvai - teatraliskai grazo rankas noja. o jus ka? menkas ir varganas zmogus, valdomas ir vedziojamas uz nosies savo uzpakalio noru. naudojate savo skylutes savo nuoziura, o ne pagal paskirti.

161032. Noė2009-05-24 12:53
Nesistebiu. Ji man kadaise irgi siuntinėjo „bučkį ir mylą“.

161033. mie - noei2009-05-24 12:55
tai ka pridirbai, kad nebesiuncia?

161039. cc- Noėjai2009-05-24 15:26
Neturiu nei išorinės nei vidinės laisvės, esu vargšų vargšas. Mažiausias iš mažutėlių. Gerai dar , kad nesu vedžiojams užpakalio norų. Tik priekio, ačiū Dievui.

161040. Noė mie2009-05-24 15:34
Turbūt pamatė, kad nemėgstu demagogų.

161041. Noė cc2009-05-24 15:36
Tai tau jau tiesiai į dangų.

161049. Noė mie2009-05-24 16:55
O tu mums pamesk daugiau užkulisinių ivsės komentarų. Taip ji išspręs savo dalyvavimo Šatėnuose problemą, ir pagiežos tarsi nebus.

161054. mie - noei2009-05-24 17:58
musu uzkulisiniai pokalbiai labai asmeniski. nebus idomus visiems.

161056. noė2009-05-24 18:01
Nu kad nelabai, kaip rodo skaipo naujienos. Tik patarčiau tau vadovautis ne demagogija, o savo protu.

161063. mie2009-05-24 18:53
nukrypome nuo temos. cia reikia aptarineti pokemonus. buvau optikoj, laukiau akiniu. mama atsivedus du vaikus, mergaite vyresne ir berniuka. mergaitei rinko akiniu remelius. berniukas tyliai pasake, kad reikia nepaveluot i pakemonus. speju, kad taip sake, nes nebuvo girdet, taip tyliai. tik mama garsiai ir grieztai: kokie pakemonai? dabar mes turime isrinkti sesei akinius. taip vaikas turejo savo norus uzgniauzti. nezinau, ar tai gerai. atsimenu, mama su teciu grizo nusipirke pietu serviza. bet grizo susipyke del to, kad mama norejo ramiai aptarti kuris is dvieju servizu grazesnis, o tetis skubejo i krepsini ir savo skubejima parode. ta serviza ir dabar naudojame. normalus, kitas gal irgi buvo neblogas. nevertejo del to susipykti.

161065. 13>noei2009-05-24 19:05
tai kodel nesivadovaujate

161066. Noė 13-am2009-05-24 19:31
O pats visada vadovaujiesi?

161067. mie - noei2009-05-24 19:32
is tiesu nesuprantu kodel pikta esi ant ivses.

161071. Noė2009-05-24 20:22
Kaip tu vaikiškai klausi.

161074. cc2009-05-24 21:15
Gal galėčiau ir aš įsiterpti į mergaičių pokalbį? Noriu sužinoti jūsų nuomonę. Sodinant cukrinius kukurūzus, matomai iš Aukščiau nusileido geniali mintis. Bažnyčia smerkia abortus, prieštarauja apsisaugojimo priemonių vartojimui ir dėl to, nes mažėja gyventojų Europoje. Gimsta vis mažiau vaikų-vis mažiau užauginama darbo jėgos ir patrankų mėsos. Paaiškėjo, kad yra puikus nenaudojamas rezervas. Tai tūkstančiai katalikų kunigų. Būtina kuo greičiau atšaukti celibatą. Dabar yra moterų ir merginų perteklius dar ir todėl, kad jų intelektas yra aukštesnis už esamus kandidatus į vyrus. Jos verčiau pasirenka likti vienišos. Klierikai ir kunigai daugumoje yra intelektualūs. Jie mokėtų darniai sugyventi santuokoje, galėtų savo teorines vaikų auklėjimo žinias pritaikyti praktiškai. Nuo to tik dar labiau pagerėtų teorija. Pakiltų ir kunigų lygis, nes daugelis protingų, gabių jaunuolių neatsispiria merginų ir moterų kerams, todėl pasirenka kitą specialybę , arba privalo išeiti iš katalikų bažnyčios. Ką jūs į tai?

161080. mie - noei2009-05-24 21:35
gali atsakyt taip pat vaikiskai, as suprasiu. man nepatinka maniera pykti ir nesakyti del ko. megstu atviruma.

161083. noė2009-05-24 21:51
Nenoriu kapstytis, ir dar čia. Tai ne vaikiški dalykai. Ir tai nėra pyktis.

161089. mindaugas2009-05-24 22:20
paskaicius straipsni ir po to sekusius komentatoriu susiremimus tenka pripazinti, kad kunigas, vienuolis jaunajai kartai paprastai asociuojasi su blogiu. Nesu didelis istorijos ismanytojas bet vienuolius palaikyciau labiau nei baznycios tarnus, vien jau jezuitu ordinas dave pradzia universitetui. yra geru minciu straipnyje bet zmones (komentatoriai) visada linke prie blogio ar negatyvumo, todel ir pastebi silpniausias vietas. Lyg ir neobjektyvu:)

161098. is po sakyklos2009-05-25 03:56
autorius desto is auksto(sakyklos)tiesas(nes jis is anksto teisus), kurias jis vienas geriausiai ismano(bent jau jam taip atrodo, juk jis kunigas(deja, ne dvasiskis)). Kaip manot komentatoriai, daugelis isaugine ir i gyvenima isleide vaikus turetu sureaguoti i zmogaus, kuris perskaite keleta knygu apie auklejima ir zino, kad vienuoliu auklejimas kur kas geresnis negu pasaulieciu(aksioma)(o kur tos snekos ir ka tik paduoti i teisma simtai airiu kunigu ir vienuoliu, del to kad seksualiai ir kitaip isnaudojo savo aukletinius)? Klausytis issiviepe ir kinkuoti galvom. Sitos svetaines lankytojai pasizymi savarankiskumu, savom nuomonem ir laisva dvasia, kas, Lietuvos salygom, yra neregeti dalykai. Bravo sateniskiai.

161101. Dede 2 VB :-) 2009-05-25 08:57
Varna - ne zydas.Jis grynakraujis kanopinis prasciokas,valstietis-muzikas is Aukstaitijos lygumu,po sunkios darbo dienos kraunant dezes Maximos sandelyje ir po keliu litru alaus su "pilstuku" nutares atsipusti prie intelektualiu skaitiniu Satenuose.Tame tarpe ir pakomentuoti si bei ta.Ir tiek! Nepainiok su zydais.Zydai i kulturinius portalus Varnos "lygio" nesamoniu neraso (+ deziu Maximoje nekrauna ir "pilstuko" negeria).Vot taip.

161106. mie - dedei2009-05-25 09:54
is kur ta panieka valstieciui ar kraunanciam dezes maximos sandeliuose? ar krauti dezes, jusu manymu, yra zeminantis dalykas? juk krovikas sunkiu darbu uzsidirba. gal kontoros valdininkelis, deliojantis antpaudus ir pasirasinejantis popierius jusu akyse vertas pagarbos? lankstymosi? vien del to, kad su kostiumu? kiek prisimenu, jusu sferose daug blogesni uz maximos krovikus yra vadinami mazuteliais. ir jiems priklauso jusiskis dangus.

161118. Dede -mie :-) 2009-05-25 10:44
Ne,krauti dezes - nezeminantis dalykas.Zeminantis dalykas skaityti absurdiskus kaltinimus ir prasciokiska "kritika" is "kraunanciuju dezes" lupu,kuriu "komentaru" pilni visi portalai ir kuriu deka tie patys portalai virsta i dvokiancia muzikiskos isminties kloaka.Tegul kiekvienas dirba SAVO DARBA:krovejai - krauna,valytojai - valo,valdininkelis - delioja antspaudus,o issilavines,isaukletas ir kulturingas zmogus - raso komentarus i Satenus.Man nepriimtina liberastine doktrina,kada kiekvienas prasciokas TURI TEISE nebaudziamas loti ir dergti visus ir viska.Tokiems noreciau surengti priverstine tvarka Straipsnio Parasymo egzamina,rezultatus paviesinti (kad ir Satenuose)ir tik po to leisti reikstis komentaruose.Beje, idomu butu paskaityti koki nors Varnos straipsni,kad ir ta pacia jaunimo auklejimo tema.Labai idomu...

161120. mie - dedei2009-05-25 10:54
man nemalonu skaityt bjaurius komentarus lryte, pavyzdziui, todel ju neskaitau. nekuriu planu kaip kam ka uzdrausti, ka nubausti ar apriboti TEISES. ir krovikui, ir mokslininkui TEISES vienodos. taip jau yra, kad zmogus lieka savimi, nesvarbu ar skrebena zasies plunksna ar atsiseda prie kompiuterio. jums asmeniskai patarciau pradeti nuo saves. ziurekit, kokius zodzius vartojate. juk pats tampate saltiniu, maitinanciu ta purvina kloaka. jei kaltinimai jums rodos absurdiski, raskite gincui argumentu, o ne koliokite rasanciuosius. kiek zinau, varna augina bent kelis vaikus, o tai daug geriau uz bet kokius straipsnius auklejimo tema.

161122. mie2009-05-25 10:57
"liberastine doktrina"? kas tai yra? manot, islakytumet egzamina?

161125. Dede :-) 2009-05-25 11:26
"Liberastine doktrina" - kada yra tik teises,bet nera jokiu pareigu.Pvz.:pareiga prilaikyti liezuvi uz dantu kad neivyktu nevalingas nesvariu zodiniu srutu issiliejimas arba pareiga pradeti rasyti lietuviskus sakinius didziaja raide.

161127. mie2009-05-25 11:45
gerai, kad zinote, kas jums reikalinga zinoti ir laikysite liezuvi uz dantu.

161131. susirūpinęs prasčiokas valstietis cc2009-05-25 12:32
Dėdė liepia man vynioti meškeres. Ir egzaminas neišlaikytas, tiksliau- net nežinojau, kad toks yra, nors man vistiek būtų pravalas. Viso gero, Dėde.

161133. is po sakyklos2009-05-25 12:41
daug putu mazai seiliu: tai kur gi tas geris su "pasaulio ir jo pirmine struktura":), autoriau? Ar kaimo berneliuose XIXa. Lietuvos kaime? Juk visa tukstantmeti europa auklejot, kur tie vaisiai? Kur tos suzydejusios dorybes? Jeigu pasaulis gyvena ne pagal biblija, tai nereiskia kad blogai. Neperka cia jusu prekiu nieks. O jus manes kad puls kaip meska ant dumu:).Cia zmonem sveiko proto uztenka.

161155. sveikas protas2009-05-25 14:31
na, iš po sakyklos, apibūdinkit, kas aš esu.

161162. toto2009-05-25 15:09
Jaunimo auklėjimas: apsimestinis pasaulėžiūros neutralumas ir pokemonai. - Labai jau taikliai biblijinio pokemono įvardinta šimtus metų nesikeičianti situacija. Tik iki pilno aiškumo sau pačiam ir Dede`ms galėjo pridėt: kuo pats smirdi, tuo kitus tepa.

161172. is uz klausyklos2009-05-25 16:50
va butent, matyt kad neduota, todel vis reikia keliu bibliju po pazascia kaip ramentu, kitaip pasaulis baisus ir pilnas pokemonu. O biblija jums duoda visus atsakymus, ismoko galinetis su pokemonais(t.y.kitaip mananciais) ir jus padaro sventais kaip kad matosi is komentaru.

161181. дяде nuo varnos2009-05-25 17:01
Žinai, norėjau ką nors šlykštaus tau parašyti apie tavo fašistinę rašliavą kas turi teisę ir kas ne rašyti komentarus, turėti nuomonę ir t.t. Koktu skaityti. Bet patylėsiu.... Nors žinai, jei man pačiulpsi, aš tau pasakysiu daugiau. Kaip, sutinki? Gali savo draugelius kunigėlius pasikviesti. Mes krovikai mėgstam, kaip čia pasakius, nu nesvarbu.

161285. naujokė :-( 2009-05-26 10:24
Na juk nėra jau taip siaubinga aplink. Aš pati žiūrėjau tuos "pokemonus", o dabar studijuoju teologiją. Aplinka taip totaliai neveikia vaiko pasaulėžiūros kaip jūs rašote. Nesuprantu kodėl tokios "juodos" mintys. Net iš psichologinio požiūrio taško žinome, kad kaip pasaulį nuspalvoji tokį jį ir matai, tad įliekite ir šviesesnių spalvų. Tikrai nėra taip blogai :0)

161297. mie2009-05-26 11:18
kai mano jaunesnysis vaikas mokesi mokykloj, specialiai begdavo namo skubiai kad suspetu i "songoka". irgi japoniskas personazas. as atnesdavau jam pietus prie televizoriaus ir abudu ziuredavom. ir dabar smagu prisiminti.

161464. skaitytojas x :-) 2009-05-27 21:41
Sveikos morales straipsnis, neturiu ka bepridurti.

161465. prasalaitis :-) 2009-05-27 21:43
kai kurie komentuotojai, pasak to straispnio, man primena pokemus, kurie spjudo rugstimi! Jau kiek neapykantos, vaje vaje...

Rodoma versija 22 iš 22 
2:22:33 Jan 3, 2011   
Jan 2010 Jan 2012
Sąrašas   Archyvas   Pagalba