ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2008-06-06 nr. 895

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

MYKOLAS VAITKUS. Vydūnas (82) • ROLANDAS KAUŠAS. Barbarai prie Romos vartų? (144) • -js-. Sekmadienio postilė (4) • Su Vilniaus universiteto docente, humanitarinių mokslų daktare DALIA ČIOČYTE kalbasi lietuvių filologijos studentės Agnė Kazlauskaitė, Erika Malažinskaitė ir Emilija Visockaitė. Pašaukimą galima išsiugdyti (4) • PATRICK SÜSKIND. Amnezija in litteris (5) • SIGITAS GEDA. Užuolaida ir žalias vazonėlis (10) • Su kompozitoriumi, LR kultūros viceministru GINTARU SODEIKA kalbasi Skaidra Trilupaitytė. Apie Fluxus reikšmę Atgimimo metais, vietinį avangardą bei meno ir politikos sąsajasFERNANDO PESSOA. Įsimylėjęs piemuo (2) • TOMAS PETRULIS. Eilės (2) • IEVA GUDMONAITĖ. EilėsRENATA ŠERELYTĖ. Žmogus-žvėris gyvenime ir komiksuoseJERONIMAS BRAZAITIS. Tiksli „Uliso“ veiksmo trukmė (69) • NIJOLĖ LAURINKIENĖ. Rasojančių rugių šventė (1) (1) • KOSTAS POŠKUS. Alytietiškos istorijos. Liūtukai Stalino snukiais ir kt.REDAS DIRŽYS. Saugokitės: neoistas S. Home’as atvyksta į Lietuvą! (2) • 1-asis tarptautinis neoistų manifestas. Niekio link. 8-asis pozityviai nusiteikusios kartos manifestas. Viva neoizmas (13) • as cia dabar pasakysiu viska (599) • 2008 m. birželio 13 d. Nr. 22 (896) turinys (15) •

Barbarai prie Romos vartų?

ROLANDAS KAUŠAS

[skaityti komentarus]

Amerika, anot Milašiaus pranašysčių, yra slibinas, tik apverstas žemyn galva. Galų gale jis praris visą pasaulį, taip pat ir Lietuvą, prieš tai išsikėlusią trispalvę Gedimino pily... Aš tik galvoju, kad jam gali užstrigti gerklėj vėliavos kotas, nes yra labai ilgas. Ypač jeigu ris kabodamas žemyn galva. Bet čia jau techninė rijimo dalis. Kur kas svarbiau apskaičiuoti, kada visa tai prasidės. Bet tam reikia mokėti skaityti ženklus. Čia kiekvienas pirmas pasitaikęs arba šiaip panorėjęs pranašauti netinka. O gal ris po truputį, ne visą iš karto – tada labai svarbu sužinoti, nuo kurio galo pradės. Juk jei nuo Afganistano, tai tom aguonų galvutėm ilgai sotus nebūsi.

Įsitaisykim va čia, prie lango su vaizdu į pliažą, pašnekėsim apie rasizmą ir seksizmą.

Mergaite, mums alaus ir bliūdą šutintų žirnių su spirgais.

Iš tikro tai aš noriu rimtai pakalbėti apie būsimąjį Amerikos prezidentą. Jau įkyrėjo atlėpausis Bushas, kurio visa prezidentinė veikla, niekas tuo neabejoja, yra tiesiogiai susijusi ir išplaukia iš jo santykių su tėvu, Bushu vyresniuoju. Ką ir kalbėti apie šiaip jau mano mėgstamą Clintoną, kuris vis dar pamaldžiai tiki savo „tyrais motyvais“. Medicinos žodyne rašoma: „Megalomanija – tai nepamatuotas įsitikinimas savo nepaprastu gerumu, didybe ir jėga.“ Billas niekad ir nė už ką nesutiks, kad jo veiksmai yra nenuoširdūs ir apskaičiuoti, net kai iš šalies žiūrintiems akivaizdu, jog tai tik politinis žaidimas. Com’on Bill – kaip gali lyginti per savo apkaltą patirtas kančias su Mandelos, 27 metus prasėdėjusio kalėjime ir kovojusio su rasistine apartheido politika?

Šnekant apie rasizmą, man ir pačiam pasidaro nejauku: kandidatas Obama yra juodaodis. Jį supa, ir čia nėra ko stebėtis, tokios pat spalvos žmonės – barbarai prie Romos vartų. Ar aš noriu visus juos matyti Baltuosiuose rūmuose? Hillary kampanijos pradžioje net buvo pareiškusi, kad Obama negali laimėti prezidento rinkimų, nes jo nerems mažiau išsilavinę baltieji darbininkai. Ar apvertus tai nereikštų, kad juodieji mažiau dirba? Vienas iš stereotipų, che che. Beveik teisingų. Paulas Begala, vienas iš buvusių respublikonų kandidatų, pasakė kur kas konkrečiau: Obamos šalininkus sudarys eggheads ir afroamerikiečiai. Kaip pirštu į akį. Baltieji vidurinės klasės darbininkai, didelė jų dalis, balsuoja už Clinton, kuri, dar kartą desperatiškai siekdama pakreipti rinkimų kampaniją sau palankia linkme, pakeitė šūkį. Dabar ji – Sally-get-her-gun, off duck hunting with dad mergaitė. Kaip tik tokios reikia sunkiai dirbantiems ir taip pat besilinksminantiems vidurinės klasės baltiesiems.

Pats laikas būtų išvietėn, bet gal dar palauksiu. Mergaite, dar po vieną mano klausytojams!

Obama savo rankose turi stiprų kozirį, bet jį naudoja ne taip, kaip mes įpratę matyti. Turiu omenyje tebekultyvuojamą juodaodžio žmogaus identiteto dogmą, reikalaujančią tamsiaodį laikytis baltąją visuomenės dalį kaltinančios pozicijos – tik baltieji kalti dėl juodųjų problemų; primygtinai teigiama, kad juodųjų progresas tiesiogiai priklauso nuo baltųjų prisipažinimo skriaudus juoduosius ir kaltę išperkant specialių sąlygų šiems sudarymu. Beje, baltieji kaltinimą priėmė kad ir taip: universitetuose turi mokytis 10% afroamerikiečių, policijoj jų irgi turi dirbti atitinkamas procentas. Už tai baltieji gauna bausmių atleidimą, išganymas įvyksta, kaltė panaikinama (aišku, iki kito karto, kol juodieji, sėdėdami ant suoliuko ir gliaudydami saulėgrąžas, vėl pasijus skriaudžiami). Tai išbandymas Amerikai ir man asmeniškai, nes Obama vietoj to reikalauja pagaliau subręsti ir išsivaduoti iš „kolektyvinio šovinizmo“. Ir tai taip pat galioja afroamerikiečiams. Darosi vis labiau akivaizdu, kad jis nėra vidutinybė, „žemyn nuleistos standartų kartelės“ iškelta ant bangos. Ir tai jam išeina natūraliai, ne tik dėl to, kad norėtų būti politiškai korektiškas. Obama nenaudoja jau nuvalkioto ir šantažu dvelkiančio metodo „Kelk savigarbos lygį nedarydamas jokios asmeninės pažangos“. Atvirkščiai, vis labiau ryškėja jo savivertės pajauta, kad ir kokios būtų išorinės ar vidinės aplinkybės. Jokio socialinio determinizmo. Clintonų šeimynėlės išpuolius jis priėmė atlaidžiai: susodino visus prie stalo, išaiškino, kas ir kaip, ir užčiaupė burnas. Clinton, 2007 m. pradėjusi rinkimų kampaniją jau besimatuodama karūną ir iš anksto tikėdama, kad jos centro pozicija bus savaime suprantama ir priimtina partijos aktyvistams ir besiblaškantiems kairiesiems, netikėtai visai šalia išvydo elegantišką, intelektualų, talentingą naujoką, bandantį žaisti švariai. Billas, jos vyras, iš inercijos savo galvoje tebegyvenantis Baltuosiuose rūmuose, panašiai kaip minėtasis Begala, metė iššūkį, paskelbdamas tezę „Juodieji visada balsuos už juoduosius“. Vėliau pasitelkti ir kiti seni, gerai patikrinti politikos metodai: Hillary iš sakyklos paskelbė Obamą neturint nieko daugiau, tik didelę burną, pilną tuščių žodžių: false hope (apgaulinga viltis) ir rhetorical flourishes (retoriniai fontanai) – tai ginklai tų, kurie labiau rūpinasi garso decibelais (sound bites) negu vykusiais sprendimais (sound solutions – žodžių žaismas).

Už jos, fone, stovi kaip visad iki ausų išsišiepęs Billas, jos vyras, 1992 m. nugalėjęs Bushą vyresnįjį ir skelbęs... viltį ir optimizmą. Tai buvo kvietimas į naują vystymosi etapą, postpostmodernizmą, kalbos apie kartų kaitą, kultūros kryžkelę, prašymai atiduoti valdžią seksualinės revoliucijos (užbaigiant represyvų, tiesą pasakius, jau visiškai perregimą Viktorijos laikų apsimetėliškumą) ir opozicijos Vietnamo karui užaugintam kito mentaliteto žmogui, nomenklatūros, politinių mafiozų ir lobistų dar neapsėstam jaunam politikui, tikėjusiam viltim. (Tada jam buvo 46-eri.)

„Gubernatorius Clintonas ir Ozonas (Ozone Man – patyčia iš Alo Gore’o, pradėjusio angažuotis ekologijos srityje – R. K.) nieko kito nedaro, tik kalba apie pasikeitimus. Jeigu norėčiau gauti patarimą užsienio politikos klausimais, turėčiau eiti pas Millie (Busho šuo – R. K.)“, – buvo tipiška prezidento Busho vyresniojo pastaba kalbantis su rinkėjais. Bet Amerika patikėjo Clintono energija, dinamizmu, jo noru pataisyti stringančią šalies ekonomiką ir sveikatos sistemą. Ir, kas svarbiausia, patikėjo, kad jam iš tiesų visa tai rūpi ir jis pats tiki tuo, ką skelbia.

Ironiška ir pranašinga, kad dabar Billas stovi už žmonos nugaros ir plačiai šypsosi. Ne ta barikadų pusė? Ne. Taip paprastai rikiuojasi tie, kuriems laikas išeiti. Karta, kuri savo atliko, turi pasitraukti į užtarnautą poilsį. Taip pat ir Hillary. Neįbrisi du kartus į tą pačią upę, nes ji reprezentuoja tuos sustingusius, patogiai įsitaisiusius (tik nesiūbuok valties), politinį žaidimą gerai išmanančius, lobistų ir naftos kompanijų seniai nupirktus ir... padėjusius skersą ant rinkėjų politikus, kad ir kas jie būtų – demokratai ar respublikonai. O jeigu jau pradėjom kalbėti apie apatines kūno dalis, tai prieš kelias savaites Hillary nusiskundė, kad seksizmas buvo didžiausias stabdys jos (jau galim garsiai užbaigti tą sakinį) nesėkmingame bandyme užimti valdžią. Anot „Washington Post“, „vykstant kampanijai su ja buvo elgiamasi iš „seksistinių“ pozicijų ir „neįtikėtiną nuodų dozę išpylė“ tie, kurie yra „niekas kitas, kaip mizoginai“. „New York Times“ rašė, kad ją liūdina „bloga valia ir baisūs įžeidimai“, kurie buvo skirti jos rėmėjams ir apskritai moterims. Ar tai reiškia, kad visi, kurie už ją balsavo, balsavo tik dėl to, kad ji moteris? O gal man dabar liautis užleidinėjus vietą moterims autobuse, kad jų kartais neįžeisčiau? Neee, jeigu nori būti prezidentu, turi būti su kiaušais. Ir ne vien tam, kad gertum tiesiai iš kartoninio pakelio ir garsiai atsikrenkštęs gatvėj nusispjautum. Per rinkimų kampaniją vyksta nuožmios kovos, apdraskomi visi – tiek moterys, tiek vyrai. Jeigu skelbiesi gyvenąs dėl idėjų, turi pamiršti komfortą ir saugumą, kad ir kokios lyties būtum. Aišku, nesmagu sakyti kalbą ir matyti prieš akis iškeltą plakatą „Geriau išlygink mano marškinius“, bet juk ir konkurentas atsiėmė savo. Turiu omeny marškinėlius su Obamos nuotrauka ir šalia įsitaisiusia beždžionėle iš populiaraus animacinio filmuko, lupančia bananą. Sakot, tai visai ne rasizmas, tik vykęs juokas, nes beždžionė ir Obama labai panašūs? Hm. Gal norit tuos marškinėlius apsivilkę pereiti Detroito gatvėm? Nesiginčysiu, kad Obama (beje, irgi 46-erių) neturi patirties, ir iš tiesų įkvepiančios kalbos apie viltį ir optimizmą dar nekvalifikuoja jo kaip gero kandidato į prezidentus, bet... Amerika su viltim ieško žmogaus, kuris įkvėptų ją būti šiuo tuo daugiau, negu ji yra, ir reanimuotų paralyžiaus ištiktą Vašingtoną. Iš kur kitur toks palaikymas ir seniai regėtas aktyvumas balsuojant? Pagrindinė jo jėga kaip tik ir yra keturiasdešimtmečio entuziazmas ir tikėjimas pasikeitimų galimybe. Dar nesustingdytas konkrečios istorinės formos mentalitetas, kurio jau nebeturi šešiasdešimtmečiai.

Panele, išdžiūvo burna, dar vieną alaus!

San Diegas

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


119919. S.2008-06-11 09:24
Šitam ponui - dar vieną alaus mano sąskaita: gera kalba!

119950. turkmenas2008-06-11 16:53
Dar viena alaus ir tegul eina miegoti po stalu.

119958. s - po palme2008-06-11 19:54
o ka galvoja new yorkas?

119969. issiblaives autorius2008-06-11 22:51
Hezau, negi as cia viska parasiau

119974. tuščias bokalas2008-06-11 23:00
ne, tai mano darbas. Tamsta tebuvai ne itin patogus įnagis. Reikės pasiieškoti tinkamesnio.

119981. po palme2008-06-12 00:10
new York`as dabar daro slapta spaudima Obamai, kad Hillary butu pasirinkta viceprezidentu

119984. ivs2008-06-12 01:48
o tai kurioj pusej balos barbarai?

119986. krankt > ivs2008-06-12 02:06
barbarai visur, kaip kokie tarakonai. to gero niekur ir niekada netruko. :)

119988. krankt popalmeriui2008-06-12 02:08
sauniai parasei. humora su politika nera lengva sugretinti - vis tragikomedija, tragikomedija. o cia - bokalas ir aiskios perspektyvos. :)

120006. xX2008-06-12 07:13
nespėjau pirmojo išgert, jau ir antras! Na gerai, tegul putos nuslūgs...
barbarai - tai kartu ir juodieji, ir moterys prie valstybės vairo? Vienas iš jų bus neišvengiamai išrinktas, vien dėl to "geros" permainos neįvyks, nes inercija įtinklintame sociumo kūne kaip ir kituose kūnuose yra nepanaikinama -- kuras toliau brangs (tikrai nepigs!), ekonomika neatsigaus, doleris ir toliau smuks, migracijos srautai - į abi puses, tik skirtingų kokybių amerikės nenaudai, sveikatos sistema pilnai atvers savo žaizdas, studijų ir tyrimų sistemai ims trūkti gerų dėdžių-rėmėjų, kariuomenių išvedimai iš irakų ir gal net afganistanų, ... nepavydžiu nei vienam iš barbarų, nebent Kinijoje įvyktų revoliucija su išbuožinimo akcijomis

120007. po palme2008-06-12 07:40
nesiginciju, kad problemu bus begales, bet visdelto maloniau rinkti zmogu, kuris priklauso kitai mentaliteto grupei, jaunesniems ir dar kazkuo tikintiems zmonems

120008. Mona Lisa2008-06-12 07:42
Nesutinku. Nors Obama ir jaunas, jo politines snekos lieka tos pacios: "as uz pasikeitimus! as uz naujoves!" Deja, konkreciau paklausus apie pasikeitimus, Obama atsakymu neturi... Mazdaug, kai isrinksit, tai ir ka nors naujo sugalvosiu...

120009. e-1199812008-06-12 07:55
Ir naujiena nauja ir slaptumas neišpasakytai slaptas.
Ir apskritai - kokie klastingi tie niujorkai: nė kvapo moralios politikos.

120010. cc2008-06-12 08:50
Spėlioti, prognozuoti galiu kiek nori, bet ar nuo to kas pasikeis? Didžiausios Amerikos galvos-Prezidentas, kongresmenai,vyriausybė, strateginio planavimo institutų specai buvo išprotavę sulaikyti komunizmo plėtimą Indokinijoje. Vietname kiek sukišta gyvybių,lėšų, medžiagų, kiek liko invalidų? Ar tai nebuvo didžiausia klaida? Kažkaip nesu apie tai girdėjęs. Kukliai nutylima. Kas gali garantuoti, kad dabartinė Amerikos ir Izraelio karinga jėgos politika arabų atžvigiu yra teisinga? Bent aš nesu tuo tikras. Palaikau aTa Rabino planą ieškoti taikos su arabais. Deje Izraelio ekstremalai pasirinko karą, jį išprovokavo įžengdami į švenčiausią musulmonų šventyklą. Neaišku ar Amerikai ir Europos ekonomika dar ilgai išveš? Todėl kažkiek vilčių dedu į Obamą. Gal labai klystu, bet nematau kol kas prošvaiščių, tik Krūmo gražius pažadus ateičiai.

120012. mie2008-06-12 09:07
as tai nesuprantu, kodel niekas nekalba apie respublikona. tarsi is anksto nurasytas. o ims ir laimes.

120016. e -cc2008-06-12 09:56
O gal Obama ir yra ta prošvaistė, a?
Kita vertus, prošvaistė - ne prošvaistė, bet bent jau labai geras spyris į tarpukojį "visų šalių" cinikams- rasistams.

120042. cc - e2008-06-12 13:10
Sveikas. Kaip lynai laikosi?

120061. nuomonė :-( 2008-06-12 14:36
Baisiai nustebęs. Kad daug apdujusių (ne vien nuo alaus) žinojau, bet kad tokiu mastu! Ir kad žmonės save priskiriantys prie galvojančių, kažką rašančių... Tikros manipuliacija sąmone aukos! Tikri marionečių teatro žiūrovai, visiškai įtikėję, kad tas veiksmas ir yra realybė, kad tos lėlės (kandidatai, prezidentai, karaliai, bilai, barakai, hilarės ) ką nors pačios valdo, turi kokią nors įtaką... Galėtų autorius nors truputį praverti langelį su nupieštu ant jo vaizdeliu į pliažą ir pažiūrėti, kas ten už jo, už to langelio. Gal pamatytų, kas yra pagrindinis Hilari rinkiminės kompanijos rėmėjas ir kas yra to fondo, kuris finansuoja Barako kompaniją, savininkas. Pamatęs abiem atvejais tuos pačius Sorošo akinius, gal nors truputėlį susimąstytų, aišku , jeigu nebus padauginęs alaus su riebiais žirniais...

120068. e-cc2008-06-12 16:55
Hmmm:) Liuks! Maximoje gyvi nupirkti ir į mano supermikroežerėlį įleisti lynai jaučiasi, esu įsitikinęs, jėgovai.
Vis prisimenu mūsų probrokonierišką lynų įsigijimo projektėlį ir džiaugiuosi bei didžiuojuosi, kad atsilaikiau kipšo pagundai nueti lengviausiu keliu. Kipšas tas, tai ne koks "CC",žinok, o toks mažas kirminėlis, gyvenantis mūsų visų smegenų riebaliniuose audiniuose (įdomu, yra tokie?).

120069. e- nuomonė (ką nors pačios valdo,.. )2008-06-12 17:04
Tu, aišku, siūlai paprastesnę schema: pasaulį valdo žydai, o Šatėnus - varną. Kliudžiau?

120070. e2008-06-12 17:07
"varna".

120073. po palme2008-06-12 17:38
geriausiai tai butu isvis nieko nerinkti, tik sedeti ir ziureti i tinklini ziadziancias pliaze mergaites. Tik gaila, kad cia nieks zirniu su spirgais prie alaus neduoda.

120074. 132008-06-12 17:47
kodel dabar norite uzmusti auoriaus tikejima sviesia ateitim? Tik Lietuvoj dar galim tiketi, kad imanoma morali politika, kad nebus lobistu ir naftininku prezidento priimamajam. Bet Lietuvoj tebetikima ir nekaltu prasidejimu, tai ka geriau pasirinkti?

120075. nuomonė >e2008-06-12 17:50
Aš nesiūlau jokių schemų. Kam tos primityvios schemos? Užtektų pradėti matyti faktus (siūlau) ir vadinti daiktus bei reiškinius jų tikrais vardais. Tai nėra lengva, nes mes pasiklydę kapstomės primityvių primestų schemų, sąvokų su iškreiptu turiniu ar net visai be jo liūne.

120076. nuomonė > po palme2008-06-12 17:56
Nesuprantu... Tai kodėl nesirinkti , kas "geriausia būtų", o rinktis iš kažkokių dviejų ar daugiau brudų, vienas už kitą didesnių?

120079. po palme2008-06-12 19:17
yra tokiu mazu judejimu, kaip pavyzdziui Unity08, man rods toks ir webpuslapis, kurie bando suvienyti amerikiecius ir kad jie istikro galetu pareiksti savo nuomone ir pasakyti kuris zmogus ju manymu butu geriausias. man rods ten pirmavo New York`o meras. Bet jie dar per silpni, kad galetu tureti daugiau itakos. Graikia kazkada turejo rinkimus, bet tokie buvo imanomi tik mazesniais mastais, katalikai issirinkdavo vyskupus is savo bendratikiu tarpo. Manyciau kad Amerikoj ateina metas, kai demokratija suvalgys save ir valdzia, paskendusia daugiakalbystej, nuvers vienas asmuo, kad galu gale isjudeti is mirties tasko.

120082. cc2008-06-12 20:17
Nuomonė prajuokino. Iki šiol maniau, kad vieną kandidatą remia pats Viešpats, o kitą -Kipšas. Dabar žinosiu, kad yra finansiniai rėmėjai.:)

120110. krankt2008-06-13 03:34
niekada neverta pulti i krastutini pesimizma. toks kelias, nors ir paguodzia savotisku teisumo buvimu, yra visiskai neproduktyvus. tai aklaviete. su kuo tik pasikalbu, butu tai moksleiviai, studentai, vyresni zmones - dauguma isiute, isielektrine.kol kas - tyliai ir asmeniskai. gera pradzia. o gera pradzia - puse darbo. :) permainoms reikia ne tik kalbu, bet ir vyksmo, darbo. paburbeti - lengva. padaryti - kiek sunkiau. visas sitas tarptautiniu "globalistu" kuriamas mirazas, kaupiantis saujelei pasakiskus turtus ir apiplesinejantis visa pasauli, pasibaigs labai liudnai. ir tikrai pasibaigs, t.y. bus uzbaigtas. laiko klausimas. zmones nera tokie kvaili, kaip atrodo arba bent jau nori atrodyti. :)

120114. e-kaupiantis saujelei pasakiskus turtus ir apiplesinejantis2008-06-13 07:40
Pala pala, kur aš tai jau girdėjau?

120115. ...pagal e.2008-06-13 07:45
..." kur aš tai jau girdėjaus?". savo bolševikinėse smegenyse.

120117. e ( grynai retoriškai)2008-06-13 07:57
O kodėl mūsų tešlagalviai tokie bailūs? Bijo bolševikinių represijų? Keista būtų.

120123. nuomonė >cc2008-06-13 08:41
Galimas dalykas, kad anksčiau nebuvote durnesnis negu dabar esate. Gal būt tada dalinai buvote net teisus.
Nemanau, kad tas finansinis rėmėjas (Sorošas ar kitas) yra kas nors daugiau negu eilinis artistas-lėlininkas. „Teatre“ yra kiti- visa hierarchija, kas duoda nurodymus tam lėlininkui (tegu ir talentingam). Nemanau, kad su tuo dekadentiniu iškrypėlišku idiotišku „teatru“ ką nors bendro turi Viešpats. Tad Jūs galbūt dalinai teisus- lieka kažkas, kas visiškai Jam priešingas.

120152. cc - Nuomonei2008-06-13 12:07
Įdomu. Kokia, jūsų nuomone, žmonijos ateitis? Ar netikite Žmogaus protu ir manote, kad einama į susinaikinimą ? Gal turite savo receptų? Ar tik turime aimanuoti ir verkšlenti?

120153. mie - cc2008-06-13 12:08
jeigu zmonija eina i susinaikinima, tai turime tik dziaugtis ir sokti kepurine. nes nera bjauresnio sutverimo uz zmogu sioje zemeje.

120154. uuu2008-06-13 12:09
politika yra didžiausia nesąmonė

120156. Nuomonė cc2008-06-13 12:13
Tik Žmogaus Protas viską nugali. Vadovaukitės savuoju protu. Žmonijos ateitis - ką gi, neturėtume eiti į susinaikinimą, jei vadovausimės Protu.

120158. uuu2008-06-13 12:13
protas dažnai būna durnas

120162. xX2008-06-13 12:23
dažniausiai durnas būna kito protas

120163. cc - uuu2008-06-13 12:24
Kai padarau 50 gr.,tai paprotingėju. Jei daugiau - tai atvirkščiai. O Mie komentarą 120153 duosiu pasiskaityti jos mielam.:)

120164. uuu2008-06-13 12:26
kiekvienas yra kažkam kitas, aš apie žmogaus protą apskritai

120165. uuu2008-06-13 12:29
labai protingus ginklus pvz kuria, bet tai yra durna

120166. mie - cc2008-06-13 13:00
mano mielo niekuom nebenustebinsi, zinok.

120172. Katė :-) 2008-06-13 13:39
Rinkimai - žaidimai, ir tiek. Pažadai yra pažadai. Gyvenimas yra gyvenimas. Aš apie kitką. Apie formą. Taip gražiai, vyriškai, prie alaus.

120175. nuomonė2008-06-13 13:59
120156. Nuomonė cc komentaras nėra mano. Sakyčiau, kad nelabai korektiška

120179. cc - Nuomonei2008-06-13 14:19
Tikriausiai mergaitės išdykauja. O, kokia paties nuomonė?

120183. nuomonė >cc2008-06-13 14:33
Protas svarbus, būtinas, bet iš kur jį paimti?:)
Bet ir jis, manau, tik dalis to, ko žmogui reikia tam Jūsų minėtam išsigelbėjimui, dalis to, kas sudaro žmogų. O koks čia gali būti receptas? Paprastas. Nusispjauti ir nebedalyvauti tame absurdo veiksme. Jeigu tai ir nelengva pradžioje padaryti, bent suprasti, kad tai tik spektaklis, iliuzija, karuselė vartaliojanti visus, draskanti, gasdinanti, kartais net žudanti dėl didesnio efekto ir sąmonės aptemimo, kad tik nieko nesuprastum, nesusimąstytum, neatsitokėtum.
Manau, neeilinis pastarojo meto įvykis, sakyčiau reiškinys, yra pasirodęs dok.filmas "Zeitgeist", rasite: http://www.zeitgeistmovie.com/ (yra keliomis kalbomis). Manau, kiekvienam tiesiog privaloma pažiūrėti. Paskutiniu metu pasirodo daug ir kitų ne mažiau padedančių susigaudyti realybėje dalykų, tad gal nesusinaikinsime?
Ko daugiausia reikia- tai supratimo, kad kažkas ne taip, kad sergame ir NORO pasveikti, manau.

120187. Katė2008-06-13 15:24
Mes nepasveiksime. Susinaikinimas neišvengiamas, nes mums trūksta valios ne tik pasveikti, bet ir suvokti, kad sergame. Suvokimui, kuris galėtų būti realizuotas, reikia kritinės masės žmonių. Tai nepasiekiama.

120188. S. -- 120183. nuomonė2008-06-13 15:26
Nusispjauti ir nebedalyvauti tame absurdo veiksme
T.y. pritariat požiūriui "анархия - матьпорядка!" ?..

120190. nuomonė ->S.2008-06-13 16:16
Nepritariu, nes tai -loginis nonsensas, manau. Atsiriboti nuo absurdo, nedaryti nesamonių, kvailysčių, betvarkės, visa tai suvokus, jokiu būdu nereiškia daryti kažkokią tai anarchiją, kitokią betvarkę.
Visas tas absurdas ir atsirado, kada žmonės pradėjo kurti savo primityvią tvarką (betvarkę), griaudani natūralią tobulą tvarą, harmoniją.

120192. nuomonė >Katei2008-06-13 16:31
Ir suvoksime, ir pasveiksime, ir atsiras tokių kritinė masė, todėl katastrofos išvengsime - pamatysite. :)
Būkime didesni optimistai, nes pesimizmas tuose reikaluose visiškai nieko neduoda.

120193. nuomonė2008-06-13 16:41
P.S. Pesimizmas būtent ir atjungia valią. Todėl jis ir skatinamas, diegiamas žmonėms per amžius, įteigiant jiems silpnumą, prigimtinį nuodėmingumą, bejėgiškumą, laikinumą, beviltiškumą, būtinybę paklusti kitai valiai ir t.t.

120194. citata2008-06-13 17:13
Demokratija taps visai nebūtinu pasaulio atributu. Daug prirašyta ir prikalbėta apie tai, kad Kinija, drauge su Rusija ir dar kitomis šalimis gali sukurti pasaulio tvarką be demokratijos, teisės primato ir rinkos ekonomikos. Amerika tuomet taps evoliucijos aklaviete, jos demokratija taps ne tik nepatraukli, bet netgi stabdanti gamybą ir pragmatinį mąstymą glorifikuojantį pasaulį. Tapusi “nereikalinga” demokratija ir jos pagrindu sukurti valstybės institutai gali tiesiog sunykti. Nepamirškime Platono. Egidijus Vareikis: XXI amžiuje tikrai didžia taps ta didžioji valstybė, kuri galės būti didžioji kaip moralinis, o ne fizinis ar ekonominis autoritetas. Amerikai to autoriteto kaip tik trūksta, o gal ji jo jau ir nebenori puoselėti. Trečia. Įsitikinimas, kad ekonomikos integracija ir globalizacija nebūtinai yra visuotinis gėris. Pasaulis ne metus ir ne du gyveno protekcionizmo sąlygomis, ir tai ne visada buvo blogai. Ketvirta. JAV gali prarasti (kai kas sako, jau praranda) savo moralinį autoritetą, autoritetą šalies, kuri ne tik gina demokratija visame pasaulyje. Egidijus Vareikis taip samprotauja šiandien Delfyje

120195. po palme2008-06-13 17:41
demokratija priklauso nuo to, kiek turi pinigu, nes tada gali nusisamdyti geresni advokata ir irodyti, kad nera demokratijos, arba kad moraliai nukentejai.

120196. po palme(skaitydamas Anyksciu Sileli)2008-06-13 17:43
o ar dar yra kur alaus bare sutintu zirniu su spirgais?

120197. mie - po palmei2008-06-13 18:19
o jau pasikeite racionas? avizines koses nebe?

120199. krankt > e2008-06-13 19:12
kazka girdejai skambant, tik nezinai is kurios varpines? tai pasakysiu. ar bent jau nutuoki, kuo paremtas viduriniosios klases egzistavimas? jokio uzslepto triuko cia nera - jis paremtas teisingesniu pajamu paskirstymu. be stiprios viduriniosios klases salis niekam neidomi. emigrantu magnetas butent ir buvo tai, kad uz darba cia galima buvo tiketis padoresnio gyvenimo, o ne vergisko egzistavimo.

120200. po palme2008-06-13 19:12
kiek gi galima ta pati. O ka manote apie sexizma?

120201. po palme2008-06-13 19:15
Panele krankt, ar jau esate nusiteikusi balsuoti?

120202. po palme>ivs2008-06-13 19:16
tie barbarai geriau butu ten kur musu nera, bet man vis taip gaunas: parvaziuoju Lietuvon, tuoj ir jie prisistato.

120204. krankt popalmeriui2008-06-13 19:42
esu nusiteikusi balsuoti, visada balsuoju. taip pat mazais darbeliais prisededu prie to, kuo tikiu. visai nesijaudinu, kad tai tik lasas, nes ir vandenynas yra is lasu ( taip graziai yra pasakiusi w/simborska). obama man patinka. :)

120224. po palme2008-06-14 00:46
man irgi. Seimoj dvi stovyklos (buvo :0)dabar miegu ant sofos

120226. krankt > popalmeriui2008-06-14 02:33
per praejusius rinkimus pas mane tas pac buvo, vos ne iki skyrybu. ;) dabar diedas persimete i "priesu" stovykla, tik labai apgailestauja del hilares ( niekaip rasistiniu prietaru neatsikrato). as tai uz pati velnia balsuociau, tik ne uz respublikonus. :) diedo chebrantai pasiurpe ir pasipiktine, suprask, boba galutinai smegenis isplove. :)

120244. mie2008-06-14 11:26
mes kazkada irgi ejom balsuoti atskirai, susipyke. nes as uz genzeli, o jis uz uosi. pries tai net lakste su uosio plakatais ir klijavo visur. kazi, kur dabar profesorius uosis. dingo kaip i vandeni. tuomet laimejo genzelis, ir iki siol nesigailiu.

120251. archyvaras atitaria miestei2008-06-14 12:07
O kur Beriozovas - berželis, kur drebulė, kur uosis, kur kiti mitologinės Eglės vaikai? Visi - išsislapstė ir dar įsislaptino realybėje.

120268. S. -- 120190. nuomonė 2008-06-14 15:49
Dėl per didelio abstraktumo - nesusišnekame. Gal galite konkretizuoti: ką vadinate "absurdo veiksmu", kuriame patariate nedalyvauti?...

120269. S. -- 120061. nuomonė2008-06-14 15:58
Pamatęs abiem atvejais tuos pačius Sorošo akinius, gal nors truputėlį susimąstytų
Tai, kad keli kandidatai į prezidentus finansuojami iš to paties šaltinio - ne naujiena: jau kadaise teko girdėti, kad kažkuriuose rinkimuose iš to paties šaltinio buvo finansuojami visi kandidatai į JAV prezidentus (taip rėmėjams užsitikrinant "win-win" ateitį); šiuo atveju - kalba vien apie demokratus. Tad, kas čia jums naujo?

120291. nuomonė ->120269. S.2008-06-14 19:12
Argi aš sakiau, kad čia kas nors naujo? Visiškai nieko naujo tame "absurdo veiksme", kuriame savo noru dalyvauja žmonės. Na panašiai kaip tos beždžionės "Mauglyje", epizode su smaugliu Ra. Truptį paprieštaraučiau dėl tos "win-win" ateities. Tas win-win netenka jokios prasmės, kada yra VIENAS rėmėjas (o taip yra jau daugybę metų), nes neimanoma pralaimėti. Tas rėmėjas (režisierius) tuos win-win cirkus daro tiktai dėl "beždžionių" sportinio azarto patenkinimo, demokratijos, laisvės iliuzijos sukūrimo, o svarbiausia- tikros valdžios po ta butaforija užmaskavimo, paslėpimo.

120294. krankt nuomonei2008-06-14 21:18
laisve ir yra iliuzija, tai yra labai kintantis matmuo, todel nereikia saves apgaudineti ir tiketi, kad yra kazkokia konstanta, kuria kazkokiu budu galima pasiekti. reikia buti realistu. zinoma, kad pinigai valdo. kai bezdzione paima lazda, ji turi ginkla. zmogaus ginklas - pinigai. taip, pinigai atveria daugiau galimybiu, todel labiau pasiturinti visuomene turi daugiau laisves. nuo visko atsiriboti ir nusispjauti vein del to, kad kazkas turi daug galios, manau, yra net amoralu, nes tai toks patogus issisukimas nieko neveikti. mazdaug, gal kiti ka nors padarys. o as palauksiu ir paziuresiu.

120296. po palme2008-06-14 22:30
apie win-win jau rase Beresnevicius Paruzijoj, turbut taip ir yra, bet tai nereiskia, kad turi nuleisti rankas, issikraustyti i dykuma ir laukti pasaulio pabaigos

120308. re: -- 120291. nuomonė2008-06-15 10:35
Įdomu, kaip pakomentuotumėte: "The Soros article puts Democrats in the awkward position of choosing between Mr. Soros, a major funder of their causes, and the pro-Israel lobby, whose members are also active in campaign fund-raising. Pressed by The New York Sun, some Democrats aired their differences with Mr. Soros."*
Man tai susidarė priešingas nei jums įspūdis: respublikonai ir dalis demokratų baiminasi netikėtos naujienos; kaip kad cituojamas H.Clinton nuogastavimas/perspėjimas: "You know who is backing him is George Soros. It`ll be George Soros, not Obama, who is running the country."*. Panašu, kad šį kartą klasikiniams JAV prezidentų rėmėjams neramu dėl "[vengrų ir juodukų kilmės] Barbarų prie Romos vartų". Taip, nedidelis skirtumas tarp H.Clinton ir McCane prezidentavimo perspektyvos; tuo tarpu, su Obama gali būti ir kai ko neplanuoto ;-)

120310. cc - S2008-06-15 11:18
Ar Sorošas yra vengras pagal tautybę?

120313. mie - cc2008-06-15 11:47
vengrijos zydas.

120318. nuomonė2008-06-15 12:17
Šiaip tai neplanuoti dalykai sunkiai įmanomi. Į prezidentus statomi patikimi, patikrinti niekšeliai, turint ant jų pakankamai kompromato (visa tai dabar būdinga ir Lietuvai), kad paspausti ir pavairuoti bet kokia norima kryptimi. Kartais jie, tie prezidentai – marionetės, šiek tiek užsimiršta. Šie dalykai nesunkiai ištaisomi. Žinome, kas atsitinka prezidentams, kai jie šiek tiek patiki, kad gali nors ką įtakoti, kada parodo nors kokį savarankiškumą: kas atsitiko Ruzveltui po susitikimo su Persijos karaliumi ar Kenedžiui po užkliudymo Federalinio Rezervo. Geriau baigėsi Niksonui, Klintonui su Monika...

120349. S. -- 120318. nuomonė2008-06-15 13:55
Vis tik pateikdami pavyzdžius - nepaminėjot Ronald`o Reagan`o. Taigi, kai kas sugeba būti ne vien marionete. Manau, tai tikrai įmanoma ir ateityje; tik nereikia susitaikyti su fatalistiniu nihilizmu/pesimizmu.

120358. bevardis2008-06-15 15:06
Pritariu S. Pasaulis nėra determinuotas, kad ir kaip to kam nors (ir mums, beje) norėtųsi.

120435. ragana Kornelija2008-06-15 23:07
vėl vėluoju skaityti. žinai, autoriau, šaunu! :)) tiesa, Šatėnų stilistei su korektore praverstų mano kerzas...

120451. ivs > ragana Kornelija2008-06-15 23:35
nu davaij, isspardyk, man labai idomu. tavo akiniai daug protingesni nei mano. as noreciau pasimokyti is po palmes klaidu.

120460. laumė2008-06-16 00:05
ivsei greitai vienas kitas: tebekultyvuojamą - tebekultivuojamą; Darosi vis labiau akivaizdu - Darosi vis akivaizdžiau; kaltę išperkant specialių sąlygų šiems sudarymu - kaltę išperkant sudarant šiems specialias sąlygas.
bet paties įdomiausio sakinio, t.y. su dviem prasmėmis, dabar nerandu - gal kokioj pastilėj buvo - šį kartą ją perskaičiau, nes kažkas ten užkliuvo.

120461. ivs > laumei2008-06-16 00:24
tebekultyvuojamą - tebekultivuojamą -- tai juk turetu koks tildes biuras istaisyt. man tai labai pravercia, kai tu pakomentuoji, nes kad ir gimtosios, bet kalbos jausmas kita karta suslubuoja besiblaskant tarp dvejopu sakiniu konstrukciju.

120462. ivs :)2008-06-16 00:25
o mokytis taip normaliai, sules suole, man labai nuobodu. jau geriau tiesiai pas mokytoja i namus, gi zinai.

120464. po palme2008-06-16 06:42
aciu aciu, komplimentai is ivs`es ir raganos glosto sirdi

120468. re: 120435. rK ; 120460. Laumė2008-06-16 10:16
Jūs ir teisi, ir ne. T.y.: ar girdėjote ką alaus bare prie bliūdo šutintų žirnių su spirgais šnekant tvarkingai numelioruota kalba?.. ;-)

120469. laumė2008-06-16 10:45
kad alaus baruose nebūnu :)

120473. laumė2008-06-16 11:01
ivse, kalbos jausmą galima paremti tokiu principu: kalba gyvesnė tuo, kuo daugiau joje veiksmažodžių ir mažiau daiktavardžių. pvz. "sudarymas" - visai ne veiksmažodis, "sudarant" yra keista veiksmažodžio forma, bet veiksmažodžio jame esama (panašiai kaip ir dalyvyje), o "sudaro" - jau visas gyvas judrus veiksmažodis :)
šnekant su Sauliumi rimtai, tai reikėtų klausti: o kas yra "tvarkingai numelioruota kalba"? o kas - "nenumelioruota kalba"? o juk būna ir tokių, kurie be "k..va" ir "n..ui" žino dar kokių 50 žodžių :)

120476. e2008-06-16 11:11
O ką jūs turite omeny, sakydami "numelioruota"? Pagerinta ar nusausinta?

120480. Noė laumei2008-06-16 11:23
Nu jau tikrai gražiai pataisei kalbą savo kerziniu batu. Sukrauk kokius penkis padalyvius į vieną vietą - bus dar stilingiau.

120485. laumė2008-06-16 12:35
teisingai pastebėjai, noe: jei tuos du padalyvius ne surašytume vieną po kito, o išskirtume, būtų dar geriau. ar mokėsi pati tai padaryti?

120490. re: 120469. Laumė, etc.2008-06-16 13:02
ir ašen; bet - kaip tame anekdote sakoma: "niuchom čiuju", kad yra būtent taip ;-)
Iš 120469. paskutinio sakinio - smagiai nusikvatojau.

Labai geras "120476. e" klausimas! Atsakymas (jei pajuokaujant) - priklausomai nuo to, ką paklausi: melioruotojas sakys - pagerinta, o tas, kuriam duota pastaba, - spėju kad dažniausiai pavadins nusausinimu. Šiaip, kiekvienu atveju reikėtų vertinti atskirai; ir įvairių skirtingų nuomonių būtų visada (nelygu ko siekiama: perteikti autentiką ar auklėti skaitytojus).

120492. Noė laumei2008-06-16 13:12
Man rodos, tave vaikystėje kažkas labai skriaudė. Pamiršk visas skriaudas. Aš irgi nieko baisaus tau nenoriu padaryti.

120505. laumė2008-06-16 14:02
hm, autentika. paprasti lietuviai nuo senų laikų, pvz., laipsniavo: gražu, gražiau, gražiausia; akivaizdu, akivaizdžiau, akivaizdžiausia. nuvažiuoja toks būras po palme į Ameriką, pamiršta, kad lietuviai laipsniuoja, perima angliškas kalbos konstrukcijas ir rašo: "labiau akivaizdu". autentika? taip. tik kokia jos vertė? užsiminti apie tai, kad toks RK primiršo gimtąją kalbą? ar jam tai rūpi pasakyti savo rašiniu? manau, kad jo idėja kita, o sklandi kalba tai idėjai visai netrukdo. ir netgi atvirkščiai: kalbant apie politiką reikia ir tikslumo, ir įtaigumo, patrauklumo - kaipgi kitaip rinkimus laimėsi? :)

120510. re: 120505. Laumė2008-06-16 14:21
Šiuo konkrečiu atveju - jūs tikrai teisi. Nesutinku su jumis tais atvejais, kai mėginama "numelioruoti" atseit iš kitur kilusius, tačiau tarmėse neabejotinai jau mažiausiai per kelias žmonių kartas naudotas atseit svetimybes.

120514. ivs2008-06-16 15:45
einam, davaij, i litmeni naujo po plames sakinio dalim nagrineti.

120515. ivs > po palmei2008-06-16 15:46
ej, nori? as tau po blatu galiu duoti raganos trobeles rakta.

120517. laumė2008-06-16 15:54
na, po palme, tai ar nori raganos trobelės rakto :)? po blatu, žinok :)

120519. mie2008-06-16 16:05
as turiu visus raktus, net ir tuos kuriu nieks neturi.

120520. ivs > mie2008-06-16 16:08
cit! dar ragana pagalvos, kad as jums perdaviau rakta nuo trobeles.

120529. po palme2008-06-16 17:24
butinai noriu, bet ka daryt, kad musu laikas skiriasi, pasirodysiu nakti, kazin ka pagalvos, ypac po to litmeny atspauzdinto autobiografinio opuso

120530. po palme>mie2008-06-16 17:26
mieste, o kokius dar turi raktus, gal galetumet saraseli?

120531. mie - po palmei2008-06-16 17:35
kadangi pastaruoju metu neatsakote i mano kibinimus, tai gausite spyga.

120533. mie2008-06-16 17:37
tuoj pasakys kad neturi laiko.

120534. mie - po palmei2008-06-16 17:38
nuo jusu skladuko raktus tai tikrai turiu. zinau kas ten padeta.

120535. mie - po palmei2008-06-16 17:39
galetumet apsitvarkyti kiek.

120564. po palme2008-06-16 22:45
prasau neliest dzovintu slieku

120569. laumei2008-06-16 22:56
o ką daryti, kad kažkoks durnas automatinis kompo redaktorius raudonai braukia tuos aukštesnius ir aukštėlesnius laipsnius,kurie jam šauna į galvą.Jau pripratau,kad "labiau" jis nepažįsta, nekreipiu dėmesio, bet, kaip pabraukė "kasdieniškiau",suklusau ir svarstau: "labiau kasdieniška", "kasdieniškiau", "kasdieniau", "kasniau", "niau"...

120573. mie - po palmei2008-06-16 23:21
prasau nekviest manes i svecius, i jovala savo.

120589. po palme2008-06-17 04:43
o taip stengiaus, bulviu isviriau, krabu prigaudziau

120590. ivs2008-06-17 04:50
ar gavai rakta nuo trobeles? isisunciau graziai supakuota, kaspineliu perrista.

120592. re: 120569. Laumei2008-06-17 05:49
Ką daryti? - (1) įtraukite į žodyną ir daugiau nebraukinės, (2) paprašykite tai rengusių kolegų [išsiaiškinus autorius], kad jie įtrauktų į sekančią žodyno versiją.

120596. po palme2008-06-17 07:22
tuojau eisiu ziureti

120606. laumė2008-06-17 09:33
aš savo kompuose negaliu pakęsti jokio automatinio redaktoriaus - išjungiu, ir tiek. aišku, kita išeitis - kaip pasislėpęs Saulius sako - įtraukti į žodyną. tik taip daugiau gaišaties.

120610. re: 120606. Laumė2008-06-17 10:06
Tikrai ne daugiau gaišaties: tų trūkumų nepalyginamai mažiau nei privalumų: kai dideliame puslapyje randi pabrauktus, tarkim, 5 žodžius - labai lengva į kiekvieną jų atidžiai pažiūrėti; daug paprasčiau, nei sutelkus visą dėmesį skaityti iš eilės visą puslapį. Šitaip išgaudomi visokie raidelių netyčiniai praleidimai ar sukeitimai vietomis, kuriuos skaitant nepabraukinėtą tekstą labai lengva netyčia pražiūrėti. O įtraukiant į žodyną - užsigarantuojama, kad būtent šis žodis daugiau "nebeerzins" kada nors vėl pasirodydamas (t.y., daugiau jau nebus pabraukiamas).
Beje, ir šį komentarą langelyje rašau naudodamas Firefox kalbos tikrinimo pagalbą*; pvz., aukščiau parašytame tekste mažais raudonais taškiukais pabraukta: "užsigarantuojama" ir "< br >"; daugiau klaidų nerasite ;-)

120612. mie - Sauliui M.2008-06-17 10:32
o viena diena nusismailinkite plunksna, pasidekit rasaline su rasalu. ir svaru popieriaus lapa.

120613. laumė2008-06-17 10:34
kiekvienas darome kaip kuriam patogiau :). mūsų skaitymai skirtingi, kaip ir rašymai. kai ilgesnį laiką paredaguoji tekstus, beveik kasdien, tai paskui kartais metusi akį į puslapį iškart jauti: kažkas ne taip, kažkur va šitose penkiose eilutėse yra klaida. ir tikrai - aptinki klaidą, nes išsitreniruoja toks specialus skaitymo būdas, kad nepastebėti beveik negali. o vis tiek tekstą perskaitau dar kartą, kokį bebūčiau surašiusi - savą ar vertimą. išskyrus komentarus, bet netgi ir juose: tik stabteliu atsikvėpti prieš kitą sakinį, žiūrėk, jau ir matau kokią rašybos klaidą padariusi. ištaisau, nes tiesiog nervina, negaliu žiūrėti. kartais norėtųsi nematyti - ir laiko susitaupytų :)

120616. re: 120612. Mie2008-06-17 10:51
Tai gal jums nėra tekę rasti peršlapusį rašalu rašytą lapą su nebeįskaitomais svarbiais užrašais?... Matyt ne, nes jei kartą tektų - daugiau nei pati rašytumėte, nei kitiems siūlytumėte grįžti iki rašalinius laikus (...išskyrus nebent tik įsiamžinimo meninėje fotografijos tikslams).

120618. mie - Sauliui M.2008-06-17 10:55
o gal jums nera teke vienu neatsargiu knopkes paspaudimu pyst prarasti visa tureta informacija? ta akimirka jusu veido israiska tikrai verta iamzinimo fotografijoje.

120619. re: 120613. Laumė2008-06-17 11:04
Tikrą tiesą rašote; bet kam "šaudyti į žvirblius [elektroninės formos tekstus] iš patrankų [jūsų susikaupusios sąmonės]"? Ko ne pataupyti laiką? Kalbėkit ką norit, tačiau peržvelgus pabraukimus - po to tą patį kokybės rezultatą galima gauti skaitant su mažesniu susikaupimu (pvz., greitesniu tempu). Esu girdėjęs kaip vieno žodyno elektroninė versija buvo atšviežinama vienam skaitant išleistą knygą, o kitam stebint kompiuterio ekrane, ar nėra pakeitimų. Taip sugaišo mėnesį pakankamai katorgiškam darbui; tuo tarpu, juk galėjo abu variantus išsiversti į TXT ir įsikėlus į 2 WORD`o dokumentus juos palyginti su "compare documents" (taip darbo našumą padidinant kelis kartus). T.y., net ir geriausiam bėgikui, didžiam bėgimo mėgėjui kartais verta pasinaudoti dviračiu.

120620. re: 120618. Mie2008-06-17 11:08
būna ir dar smagesnių nuotykių: pvz., kai kietasis diskas "išeina šaibom", ar trinktelėjęs žaibas pasvilina kompiuterių vidurius :~|

120621. re(2): 120618. Mie2008-06-17 11:16
tokiu atveju - nesilieskit prie klaviatūros ir skubiai šaukitės į pagalbą ką nors šiek tiek `raukiantį` apie tokius atvejus: dažniausiai [nors ir ne visada] būna galimybė grįžti į ankstesnę laimingąją būseną. Pvz. ir šiose mėlynose lankose galite atlikti eksperimentą: sodriai prirašius baltąjį langelį, bet dar neįrašius 310 - spustelkite mygtuką "išsiųsti". Tada galite įsiamžinti fotografijoje, o po to - paspauskite mygtuką "Back" viršuje kairėje - ir vėl nusifotografuokite (palyginimui).

120623. mie - Sauliui M.2008-06-17 11:26
o kiek kartu yra teke matyti, kaip cunamio banga milziniska jega nusluoja visus kompus su ju kietaisiais diskais. arba luzes simtametis azuolas uzgula vargana nameli su jame buvusiu kompu ir ji sutraisko ir visus klasterius irgi. arba cece su savo traktorium vazineja kur papuola, kaip yra iprates, ir zusta visa metu metais kaupta informacija po jo geleziniais viksrais. daug smagumu yra nutike kompiuteriu pasauly, visu ne neisvardysi.

120634. re: 120623. mie2008-06-17 11:47
*

120652. laumė2008-06-17 14:10
kadangi mano susikaupusi sąmonė tampa pusiau automatinė, tai ir patrankos vardas čia netinka. nebent kokios ragatkės :). man patogiau taip, kaip darau. tekstuose dažnai ir taip būna visokių pažymėjimų, brūkšnelių ir kitokių galelių, tai tie pavingiavimai tik papildomai apkrauna. be to, jie yra signalas, kad kažkas blogai, todėl verčia mane grįžti ir taisinėti, o susilaikyti negrįžus reikia papildomo sąmonės šovinio - taigi išeina beveik ir patranka :).

120657. re: 120652. Laumė2008-06-17 14:58
Taigi, kiekvienas naudojamės savomis ragatkėmis; būna, kad kas vienam pagreitinimo priemonė - kitam stabdis. ...bet juk būna atvejų, kai turima tik 3 minutės 2 lapams teksto; tada pabraukimus žvilgtelėjęs (ypač kai kolega "kalbos taisytuvu" nesinaudojo) - galima sparčiai ir gana svariai `pakelti kokybinį lygį` :-)

120659. autoriui :-) 2008-06-17 16:08
linkėjimai iš(nuo)ar kaip ten ug...nių:)

120662. zeta > Sauliui M (apie praradimus)2008-06-17 17:05
Apie virtualius praradimus siek tiek ismanau, nes ne taip seniai netekau fotografiju archyvo. O kopiju neturejau, voila. Ir nuotraukos buvo ne is draugiu gimtadieniu. Gal keliolika potencialiai geru (per ketverius metus), o kitos siaip mielos sirdziai. Vienas draugas bande atgaut, kas prarasta, bet paaiskejo, kad visi failai sulauzyti (nezinau, ka reiskia, bet rezultatas aiskus). Dabar bandysiu pradet nauja fotografini gyvenima, sukandus dantis kaip kokia zebenkstis.

120680. re: 120662. Zeta2008-06-17 20:16
užjaučiu... skaudi pamoka ateičiai: reikia turėti bent pora kopijų :-|

120681. 2008-06-17 20:22
juk CD (ar DVD) diskai šiais laikais nebrangūs

120684. vel kabinejasi2008-06-17 20:55
bet kvapai ir garsai ir lytejimas islieka tik tekstuose

120727. Nuomonei2008-06-17 23:20
Tai ka Sorosui skleroze, nereik pykti.

120746. ivs :)2008-06-18 04:12
nu, pries paspaudziant back, kuris mano ekrane yra ne kaireje, o ten, kur as ji pasidejau patogumo delei, patartina dar padaryti offline, nes labai gali buti, kad pabackintas puslapis bus tuo paciu ir parefreshintas.

120747. re: 120746. ivs :)2008-06-18 05:03
tai va: prisiracionalizavot (bekeitinėdama default parametrus) - ir dabar "srebiat" :-|
Firefox`e neatšviežina; prieš rašydamas - dar patikrinau InternetExplorer: irgi be problemų. ...nors kai kuriose aplinkose gal ir gali refresh`inti.

120750. ivs :)2008-06-18 05:35
pasiracionalizavau, nes man reikia kaskart naujos versijos! defaultai man niekur netinka - nei gyvenime, nei compe.

120758. re: 120750. Ivs :)2008-06-18 06:00
na ir kam jums reikalinga nauja versija einant "back"?...

120760. ivs2008-06-18 06:07
man reikalinga nauja versija every visit to the page, tai suveikia ir backinant.

120761. 2008-06-18 06:08
lazda turi 2 galus :-|

120762. ivs :)2008-06-18 06:10
oplia! nesuveikia ant sito compo, o ant ano rapugos galejau fotkintis iamzinimui, jeigu nepaspausadvau offline.

120763. re: 120762. ivs :)2008-06-18 06:12
su kuo ir sveikinu! ...bet jums jau seniai laikas miegoti

120764. ivs :)2008-06-18 06:16
tai kad smagu su jumis pasispaguot, bet jau sulankstysiu spagas ir uzsiklosiu. ar atvaziuosite i setenius? pazintume jus is griezto profilio, slipso ir sriubuku.

120765. re: 120764. Ivs :)2008-06-18 06:19
vargu bau; prisirinks daug "dantingų"; baisoka. Nors atvykstantiems - žinoma linkiu sėkmės!

120766. ivs2008-06-18 06:23
kas tie dantingi? jauciu, busiu ten sau viena. nu, su oskaru milasium. sako, jis ten apsistojes.

120767. ivs :)2008-06-18 06:25
pasakykite elektriniam redaktoriui ir jo sutverejams, kad po "zinoma" detu kableli.

120768. re: 120767. Ivs :)2008-06-18 06:26
ačiū! saldžių sapnų; ir aš jau eisiu kitais keliais

120769. ivs2008-06-18 06:27
geros dienos!

120770. re: 120766. Ivs2008-06-18 06:27
dėl šito tai būkit rami: viena tikrai nebūsit :-)

Rodoma versija 24 iš 24 
0:22:01 Dec 27, 2010   
Apr 2008 Aug 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba