Apie Lietuvos narystę Europos sąjungoje Informacija susijusi su euro įvediu Lietuvoje
Kraunasi..
Kraunasi..
Vykdomas tinklapio atnaujinimas, atsiprašome už nesklandumus.


2010 12 20
Aplinkos ministerija paskirstė 450 mln. litų ES paramos atliekų tvarkymui Kaip ir buvo planuota, 2010 metais Aplinkos ministerija baigė 450 mln. litų, skirtų atliekų rūšiavimo ir perdirbimo pajėgumams plėtoti regioniniuose atliekų centruose, skirstymą. Išsamiau...
2010 12 20
Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategijai - Europos Komisijos parama „Europos Komisija remia Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją kaip būtiną sąlygą įgyvendinti Lietuvai svarbiausius energetikos infrastruktūros projektus“, - pareiškė energetikos viceministras Romas Švedas. Gruodžio 15 d. Briuselyje R.Švedas Lietuvos energetinės nepriklausomybės strategiją pristatė Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato vadovui Philip Lowe. Išsamiau...
2010 12 17
EP ragina sukurti nuolatinį euro stabilumo mechanizmą Ketvirtadienį priimtoje rezoliucijoje (458 balsai už, 64 prieš, 45 susilaikė) Europos Parlamentas ragina Europos Vadovų Tarybą kuo skubiau nurodyti, kokie Sutarties pakeitimai reikalingi nuolatiniam euro stabilumo mechanizmui sukurti. Išsamiau...
2010 12 17
Svarbiausiu Europos Sąjungos darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo tikslu tampa kova su skurdu Daugiau nei 80 milijonų ES gyventojų, kurių ketvirtadalis vaikai, tebegyvena ties skurdo riba. Ekonomikos krizė dar labiau pablogino padėtį, ypač pažeidžiamų grupių. 2010-ieji Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai baigiasi, tačiau ES ir ateinantį dešimtmetį skirs daug dėmesio šiam klausimui. Siekiant tvarios ir įtraukios ekonomikos augimo, ypač svarbu pažeidžiamų grupių atstovus integruoti į mūsų visuomenę ir darbo rinką. Ekonomikos augimas skatinamas mažinant skurdą. Išsamiau...
2010 12 17
Atlikus vertinimą paaiškėjo, kad MVĮ aktyviai domisi pagyvenusių žmonių gyvenimui palengvinti skirtomis informacinėmis ir ryšių technologijomis, o vyriausybės jas remia Europos Komisija pateikė bendrosios programos „Kasdienį gyvenimą palengvinanti aplinka“ (KGPA) įgyvendinimo pažangos ataskaitą, kurioje pabrėžiama, kad projektuose dalyvauja labai daug mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir kad dalyvaujančios šalys tam skiria daug finansinės paramos. Išsamiau...
2010 12 16
Milijonas piliečių galės pasiūlyti ES teisės aktą Lisabonos sutartis suteikė teisę milijonui piliečių iš reikšmingo ES šalių skaičiaus kreiptis į Europos Komisiją prašant parengti tam tikro ES teisės akto projektą. Trečiadienį Europos Parlamentas patvirtino reglamentą, kuris sukonkretins šios teisės įgyvendinimo reikalavimus ir numatys jo procedūrą. Jam pritarė 628 EP nariai, nepritarė 15, o susilaikė 24. Išsamiau...
2010 12 16
Europos Parlamentas patvirtino kitų metų ES biudžetą Susitarus su ES Taryba dėl politinių reikalavimų, trečiadienį Europos Parlamentas patvirtino 2011 m. ES biudžetą. Jame atsižvelgta į daugumą EP iškeltų prioritetų, neviršijant ES Tarybos pasiūlyto bendro biudžeto dydžio. Po patvirtinimo kitų metų biudžetą iškilmingai pasirašė EP pirmininkas Jerzy Buzek, taip pat ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovai. Išsamiau...
2010 12 16
Komisija palankiai vertina susitarimą dėl Europos piliečių iniciatyvos Europos Komisija šiltai pritaria šiandien pasiektam susitarimui dėl Europos piliečių iniciatyvos, kuriuo piliečiams pirmą kartą bus sudarytos sąlygos tiesiogiai siūlyti naujus ES teisės aktus. Europos piliečių iniciatyva – Lisabonos sutartyje numatyta naujovė: bent milijonas piliečių ne mažiau kaip iš ketvirtadalio ES valstybių narių galės raginti Europos Komisiją teikti jos kompetencijai priklausančius teisės aktų pasiūlymus. Išsamiau...
2010 12 15
Lietuvos užsienio reikalų ministras ES bendrųjų reikalų taryboje pabrėžė investicijų apsaugos Serbijoje svarbą Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis gruodžio 14 dieną ES Bendrųjų reikalų tarybos posėdyje Briuselyje vykusiame tarybos išvadų dėl ES plėtros svarstyme pareiškė, jog, siekdama suartėti su ES, Serbija turi iš esmės pagerinti savo verslo aplinką. Išsamiau...
2010 12 15
„Wikileaks“: skaidrumo šaukliai ar grėsmė saugumui? Slaptus JAV diplomatinius pranešimus paviešinusi „Wikileaks“ tebedrebina virtualųjį ir realų pasaulį. Diskusijos dėl „Wikileaks“, Juliano Assange'o ir kibernetinio saugumo gruodžio 14 d. persikėlė į Europos Parlamento plenarinių posėdžių salę. Išsamiau...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »

Rodoma versija 43 iš 59 
20:57:16 Dec 20, 2010   
Apr 2008 Aug 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba