Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-04-08 nr. 3043

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Karol Wojtyła (1920–2005).
AKMENS SKALDYKLA
15
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS1
• VAKARAI
• LRT KULTŪROS LAIDOS

POKALBIAI 
• DVIEJŲ EKSPROMATAS TARP DVIEJŲ PUODELIŲ KAVOS11
• DRAUGIŠKAS PATARIMAS5

AKTUALIJOS 
• Juozapas Kazimieras Valaitis.
UŽSIENIO SCENARIJAI PROVINCIJOS ATLIKĖJAMS
3

LITERATŪRA 
• Elena Baliulytė.
ESTETINĖS IR ETINĖS VERTYBĖS JONO LANKUČIO LITERATŪROS KRITIKOJE

KNYGOS 
• Aleksandras Indriulaitis.
PLUNKSNOS IR TEPTUKO ŽENKLAI
3
• NEGYVĖLIAI
• KETURI DAKTARO MARČO SŪNŪS1
• BŪGNO ODA4
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
SAVAITGALIO IMPRESIJOS
6
• Egidijus Mažintas.
PETERIS KONWITSCHNY’S: OPERA, KAIP POLITINIS AKTAS
12
• MUZIKOS LEIDĖJAI FRANKFURTO MUZIKOS MUGĖJE

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
IRONIŠKIEJI GRACIJAI
• Goda Giedraitytė.
"LĖTA EIGA" – JUDESIO STUDIJOS
1
• Eglė Mikalajūnaitė.
SKAPTUKO KELIONĖ ATVIROJE ERDVĖJE

TEATRAS 
• Salomėja Burneikaitė.
LĖLININKŲ SUJUDIMAS ŽEMAITIJOJE
2
• Ridas Viskauskas.
"ANA KARENINA" RUSŲ DRAMOJE

PAVELDAS 
•  Vilius Kavaliauskas.
PARODOJE – LIETUVOS RESPUBLIKOS PAGERBIMO ŽENKLAI

MENO DIS/KURSE* 
• KURATORIŲ DISKUSIJA: NACIONALINĖS DAILĖS POLITIKA2
 Kasparas Pocius.
GYVENIMO KŪRIMAS SAVOMIS RANKOMIS
11

POEZIJA 
• ARŪNAS SPRAUNIUS3

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
PRIEPUOLIS
1

VERTIMAI 
• AUGUST STRAMM

JAUNIMO PUSLAPIS 
• JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO POEZIJOS LAUREATAI13

AKTYVIOS JUNGTYS 
• LIETUVOS 37-OJO JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSO LAUREATAI
• Jonas Skendelis.
A. WARHOLAS – NUOBODULIO KARALIUS. PAKARTOJIMAI IR NEVEIKLUMAS

KRONIKA 
• LEDAI SU SVOGŪNAIS1
• LRS
• Rasa Klioštoraitytė.
IŠ ITALIJOS Į BALTIJOS ŠALIS
• Roma Kišūnaitė.
GERIAUSI 2004 METŲ VAIKŲ KNYGŲ KŪRĖJAI
• 2005 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS BIUDŽETO LĖŠOMIS IŠ DALIES FINANSUOJAMŲ LEIDINIŲ SĄRAŠAS1

DE PROFUNDIS 
• HERKUS KUNČIUS7
• Marija Stankova.
DOVYDAS, KURIS LIOVĖSI KALBĖJĘS
1
• KLAIDOS ATITAISYMAS5

MENO DIS/KURSE*

GYVENIMO KŪRIMAS SAVOMIS RANKOMIS

Kasparas Pocius

[skaityti komentarus]

Kovo 11 dienos vakare nebebuvo reikalo eiti į nepriklausomybės minėjimą, kuris, tegu man atleidžia organizatoriai, virto vartotojiškos sąmonės dirgikliu – su nuolat aktualizuojamos istorijos nuvalkiojimu, tomis pačiomis holivudinio blizgesio popdievukų šypsenomis ir patriotiniais šūkiais. Kad ir kaip būtų gaila, nepriklausomybės idėja išblėso naujų tapatybės (euro-)paieškų šviesoje, bandymuose perkurti mūsų laiką ir erdvę, naujos kvazipilietinės ideologijos kūrime ir valdžios nesugebėjime atsispirti parazituojančių turtuolių valiai pertvarkyti pasaulį pagal jų principus. Visa tai priderinkime prie "Akropolio" ir virtualaus geismo blizgučių ir susikursime vaizdą Lietuvos, nebepanašios į Sąjūdžio pabudintąją prieš 15 metų. Tai – stagnuojančios tautos, valstybės vaizdas.

Vietoj dar vieno pasismaginimo Nepriklausomybės aikštėje būrys jaunų žmonių pasirinko kitą alternatyvą: ne stebėti, kaip kuriama, o kartais ir darkoma jų istorija, o patiems tapti ją kuriančiais subjektais. Taip kovo 11 dieną, nuo monopolistų rankos ginant Lietuvą (ne visą šalį, bet tik mažą jo žemės lopinėlį – "Lietuvos" kino teatro pastatą), į istorijos sceną paskatinta dviejų pilietinio pasipriešinimo judėjimų – Candy Cactus (www.candycactus.net) ir Auklėtojų (www.aukletojai.org) – įžengė jaunoji lietuvių karta, kuriai ne vis tiek kas ir kaip vyksta mūsų šalyje, mūsų mieste.

Nuotaiką, kuri brendo mumyse tą pavasario dieną, kai protestavome, galima būtų palyginti su 1968 metų neramumų Paryžiuje ar Prahoje nuotaikomis. Kaip ir tų metų sukilusiųjų, mūsų tikslas buvo ir tebelieka žmogaus pergalė kovoje su prievartos aparatu, iš valstybės pereinančiu į privačių interesų sferą. Šis prievartos aparatas kol kas veikia savaimingai. Neatsiklausdamas žmonių, jis perbraižo miesto ir visos valstybės žemėlapius, kuria naujo tipo socialines atskirtis, telkia valdžios ir pinigų srautus vienose rankose, kitus padarydamas arba drebančiais dėl savo išgyvenimo klerkais, arba vis augančia viskam abejingo liumpeno klase. Jis piktavališkai daugina savo gyvenimo ir veiklos atspindžius statydamas naujo tipo vartojimo šventoves, naudodamasis žiniasklaidos kanalais ir savo gyvenimo būdą perkeldamas į etikos normų sferą. Šiam gyvenimo būdui nepateikiama jokių alternatyvų, išskyrus egzistenciją visuomenės paraštėse.

Visa tai per kelis metus naujasis prievartos aparatas sugebėjo perkelti į jam priklausančiųjų ir paklūstančiųjų sąmones kaip vartojimo ideologiją, kurią nejučiom norėtųsi tapatinti su pilietinės visuomenės ideologija. Galime prisiminti XIX a. amerikietį H. D. Thoreau, kuris sakė, kad pirmiausia reikia tapti geru žmogumi, o tik po to piliečiu. Šiuolaikinis pasaulis signalizuoja, kad žmogiškoji pareiga rūpintis pasauliu gali lengvai būti redukuojama į egoizmą, liūdesys dėl jame viešpataujančio blogio – į nerūpestingą visuotinio geismo ir malonumų patenkinimo mašiną, mes lengvai galime pamiršti kitą žmogų ir nuraminti sąžinę, esą skurdas ir visa tai, kas iš jo gimsta, yra paties žmogaus pasirinkimas, gyvenimo būdas...

Taigi, mąstydami apie šiuos dalykus, turime ir patys prisidėti prie tolerantiškesnės, labiau savimi pasitikinčios visuomenės kūrimo. Tam nėra kito kelio, kaip tik viešosios erdvės, miesto erdvės atsikovojimas, leidžiant joje tarpti ir koegzistuoti įvairioms socialinėms grupėms, skirtingos praeities ir elgsenos, išvaizdos ir intelekto žmonėms. Skurdą kenčiantis žmogus negali būti toliau nuo mūsų nei žvalus turtuolis. Privalu iš egoistinės, egocentrinės "viešosios" erdvės persikelti į realią viešąją erdvę – su visiems bendrais įstatymais ir teisėmis, o nemokantiems toje erdvėje orientuotis – ištiesti pagalbos ranką.

Taip pat būtina išmokti reikalauti. Protesto prie "Lietuvos" kino teatro pavyzdys rodo, kad vartojimo gėrybės, kad ir kokios jos būtų savitikslės, negali pasotinti žmonių, kurie ieško daugiau – kuriems reikia tikro meno, tikrų reikšmių, tikros rizikos. Mes galime iš šitos visuomenės – o iš tikrųjų, jos tapatybę naikinančio šiuolaikinio prievartos aparato – pareikalauti daugiau... laisvės kurti gyvenimą patiems, nepriklausomai nuo užgyvento turto ar išsilavinimo. Turime visiems laikams paneigti mumyse išsikerojusią kapitalistinės ideologijos dogmą, kad viską lemia pinigai ir kapitalas. Reikia paneigti daug prietarų ir stereotipų, pirmiausiai – saugumo prietarą. Visuomet įmanoma būti saugiu visuomenėje, kurioje smurtas nėra programuojamas iš išorės (žiniasklaidos kanalais, per Holivudo tiražuojamus filmus ir vietinės kūrybos kriminalines kronikas) ir iš vidaus (nepasitenkinimo gyvenimo sąlygomis). Reikia pareikalauti, kad būtų atsižvelgta į žmonių reikalavimus, kad kapitalistinės gerovės sąskaita nebūtų naikinamos visuomeninės, kultūrinės ir istorinės vertybės, kad nebūtų įgyvendintas Prancūzijos karaliaus šūkis "Po manęs nors ir tvanas". Pagalvokime, kokią savo valstybę ir savo miestą norime palikti vaikams ir rūpestingai siekime, kad mūsų tikslai būtų pasiekti.

Dabartinės politinės konjunktūros palankios nevaldomam kapitalizmo siautėjimui, ir tų ideologinių spekuliacijų dėka mes galime būti apkaltinti svetimos politinės valios įtaka ir jos vykdymu. Geopolitinė perspektyva, ideologinėmis chimeromis virtusios užsienio grėsmės pasitarnauja mūsų prievartos aparatui nuslepiant blogį, kuris kyla iš jo paties veiklos. Geopolitiniai kodai – tai geras būdas užmaskuoti minėtus juodus sistemos darbelius. Bandydami suteikti kapitalizmui žmogiškąjį veidą, mes nenusisukame nuo savo pilietinių įsipareigojimų. Priešingai, taip jaunoji karta ima kurti savo istoriją – be prisitaikėliškumo, be melo, atmesdama tai, kas jau pasenę idėjiškai ir netikra.

Beje, kovo 11-osios akcija tęsia tarptautinis kino festivalis "Kino pavasaris 2005" ir ŠMC paroda "Populizmas". Nuo kovo 31 dienos šalia "Lietuvos" kino teatro atidaryta speciali laboratorija, kuri atspindi pagrindinius projekto "Miesto erdvės" tikslus. Šioje laboratorijoje kuriama viešosios erdvės vizija pritraukė nemažą būrį jaunų menininkų bei prijaučiančiųjų, kuriems nesvetimos laisvės ir atvirumo idėjos. Nors tikrasis bruzdesys kasdien nuo 14 iki 22 val. labiausiai juntamas būtent laboratorijoje (ruošiamos įvairios akcijos ir susitikimai, ketinami demonstruoti filmai, galvojama apie savą televizijos kanalą, nuolat vyksta didžėjų pasirodymai), tam tikra informacijos dalis perkeliama į virtualią erdvę internetinių forumų ir puslapių pavidalu. Taigi šio sąjūdžio veikloje gali dalyvauti visi, norintys įkvėpti gurkšnį tikros demokratijos ir padaryti savomis miesto erdves.

Visi prisidėkime prie senosios, autentiškos erdvės išsaugojimo ir naujų, laisvų ir iš tiesų demokratiškų erdvių kūrimo!

 

Skaitytojų vertinimai


15693. Cėkava Zosė2005-04-11 14:51
Įdomu būtų sužinoti, kokia teisininkų nuomonė šiuo reikalu. Juk tai jau privati nuosavybė? Atkūrus nepriklausomybę šimtai kultūros objektų Lietuvoje pakeitė savininkus ir paskirtį. Ir nieko. Gal būta inkštimo, bet tokio triukšmingo kaip dabar - ne...

15702. Korra2005-04-11 20:25
Ei, El. redakcija, o kur yra poezija? Kur Spraunius? Hahahaha.

15707. skaiste :-) 2005-04-11 22:07
manau kad straipsnis geras:) sory,kad taip lakonishkai, bet aciu ...kasparai, buvo malonu susipazint su tavo mintimis...

15720. Pacifistas2005-04-12 15:01
"Lietuvos" kino teatra be abejones reikia apginti. Jei autorius ir Candy Cactus butent to siekia, jiems turetu pavykti. Is straipsnio sunku suprasti, ko autorius nori: ar organizuoja lemiama musi uz Lietuvos kino teatra, ar skelbia kara pries visa pasauli (vartojima, holivuda, tamsia "sistema", Akropoli, JAV ir kovo 11 d sventes organizatorius). Sio karo tikrai nepavyks laimeti, ir priedo Lietuvos kino teatras bus prarastas. Tai kad Vilniaus mieste nebeliko tikru kino teatru, yra siaubingas lietuviskos sistemos produktas, kuriai priklauso pats autorius, meras Zuokas ir kiti vilnieciai.

15732. pablo2005-04-13 08:58
Infantiliškas rašinėlis ir tiek. Man irgi skaudu dėl "Lietuvos", bet tokiais metodais ir flomasteriais nuterliotais plakatais ar Che Guevaros snukiu ant teatro fasado prieš vpmarketus nepakariausi.

15743. Pedsakas2005-04-13 16:03
uuuh! revoliucingos retorikos gurksnis :) vilnieciu protesto pries kinoteatro uzdaryma formos is ties kol kas dvelkia iprasta tolerancija - kurios, matyt, meras & VP market nevertina. tad esi teisus, sakydamas, kad "būtina išmokti reikalauti" [zinant, kas tas "as", kuris reikalauja].

15744. Pritariu Cėkavai Zosei2005-04-13 16:08
Taip, teisininku nuomone itin idomi. Be to, noretusi suzinoti, kiek teisetas yra miesto erdviu pardavimas, nesirupinant juose esanciu objektu, turinciu kulturine verte, likimu - ir neatklausiant miestelenu nuomones siuo klausimu.

15745. interviu is teisininko?2005-04-13 16:09
Jo! publika nekantriai laukia interviu is teisininko, su nuorodom i analogiskus atvejus ir ju sprendima civilizuotame pasaulyje :)

15751. ula2005-04-13 18:50
Pasigendu viešų diskusijų, skirtų miesto erdvėms. Ir stebiuos, kad tokia aštri tema nėra išnaudojama TV-diskusijoms. O žinios apie eilinį viešos erdvės gabaliuko atėmimą iš miestelėnų skelbiamos tyliai-tyliai, kad nepritrauktų dėmesio.

15763. toto2005-04-14 15:58
eilinis so`vietinio vartotojo durninimas so`vietiniame stiliuje - prekyvietei priskiriant politinį statusą.

15764. lenkintojas2005-04-14 16:52
Kinoteatro uzdarymas dabar jau teisetas. Rekti reikejo tada kai jis buwo priwatizuotas su salyga nekeisti paskirties pora metu - t.y. iki sziu dienu. Dabar VPM tik nusigriaus sau priklausanti sandeliuka. Kalcziausi czia yra principingieji miesto piliecziai, neziureje waldziai i rankas kai dar nebuwo welu ir kai skandala kele tik Macaitis ir dar pora zmoniu, suprantancziu kuo kwepia.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 6 
6:09:16 Dec 20, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba