Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-07-26 nr. 2909

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Rasa Paukštytė.
"VASAROS VIDEOSTUDIJA" JUODKRANTĖJE - NEAKADEMINIŲ AISTRŲ IR KŪRYBINIŲ AMBICIJŲ PAKRANTĖ
3
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI4
• PARODOS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Valdas Banaitis.
MAŽŲ KALBŲ EUROPA
4
• POETO BERNARDO BRAZDŽIONIO LAIDOTUVIŲ TVARKARAŠTIS

SVEIKINAME SUKAKTUVININKĄ 
• EDVARDAS VAITKUS

PROZA 
• Vydas Astas.
GARSAI IR NATOS
2

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ3
• RAIMONDA JURČENKIENĖ

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS1
• IŠ SUSIRAŠINĖJIMO DĖL KNYGŲ MUGĖS1

POKALBIAI 
• Apie Ezrą Poundą kalbasi ASTRIDA PETRAITYTĖ ir dr. IZOLDA GABRIELĖ GENIUŠIENĖ.
Ezra POUND
3

KINAS 
• "Vasaros videostudijoje" jau antrus metus iš eilės viešėjo garsus rusų režisierius, Hamburgo kino mokyklos profesorius Aleksandras Mita.
ALEKSANDRAS MITA:

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
NEBŪNA
• Giedrė Jankūnaitė.
SAULUTĖMIS PRAŽYDĘ KRYŽIAI
1

KULTŪROS PAVELDAS 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
KELIAS PER LIETUVĄ. SENOLIŲ DVASIA

LIETUVIAI SVETUR 
 Antanas Naujokaitis.
LIETUVIAI SVETUR
2

DATOS 
• "BŪKIME GERAIS LIETUVIAIS…"3

KAMPAS 
• Ričardas Šileika.
GEGUŽĖ, BIRŽELIS
5

KRONIKA 
• ESKIZAS INTERNETO KARTOS PORTRETUI4
• 2002.VII.21, Vilnius.
KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS AKTORIŲ PARAMOS FONDO VALDYBA
1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
KVAILIAI
7

LIETUVIAI SVETUR

LIETUVIAI SVETUR

Antanas Naujokaitis

[skaityti komentarus]

iliustracija

TAUTOS FONDO PARAMA

Vienas seniausių ir stipriausių išeivijoje yra Tautos fondas (TF). Jo istorija ir veikla nušviesta "Draugo" spaustuvėje neseniai išspausdintoje didelėje knygoje "Tautos fondas. 1943-2002". Prie šio monografinio leidinio parengimo daug prisidėjo velionė S.Narkėliūnaitė, Žurnalistų draugijos pirmininkas K.Miklas.

Čikagos lietuviams naująją knygą pristatė iš Niujorko atvykęs TF garbės pirmininkas A.Giedraitis, valdybos pirmininkas A.Vedeckas ir fondo atstovas Ilinojaus valstijoje P.Povilaitis. Jie priminė TF remtus Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK) darbus, fondo paramą nepriklausomybę atkūrusiai Lietuvai.

Knygos skyrelyje "Stambieji Tautos fondo aukotojai" išvardyta keliasdešimt tautiečių, paaukojusių šimtatūkstantines sumas, o iš viso suskaičiuota arti 8 tūkstančių aukotojų. Įskaitant visokias aukas, tarp jų - ir VLIK, susidarytų ne mažiau kaip 10 milijonų dolerių.

Ypač didelį dėmesį TF skiria švietimui, remia lietuviškas mokyklas Vilnijoje, Mažojoje Lietuvoje ir kituose Lietuvos užribiuose. Ši programa buvo pradėta 1993 m., ir jau panaudota 170 000 dolerių. Toliau įdukrinamos mokyklos (nuo 2000 m. šiam tikslui išmokėta 96 000 dol.). Nuo 1998-ųjų TF yra paskyręs 100 000 dolerių abiturientų literatūriniams konkursams rengti ir nugalėtojams paskatinti. Pagal išgales TF taip pat remia Amerikos lietuvių tarybos (ALT) Informacinį centrą Vašingtone, tęsiama karitatyvinė ir kitokia veikla.

H.CH.ANDERSENO ŠALYJE

Plečia veiklą Danijos lietuvių bendruomenė, kurios valdybai vadovauja R.Jovaraitė-Grundl. Aktyvūs vaikų ir sporto klubai, teatro studija, vaidinanti inscenizuotas lietuviškas ir daniškas pasakas. Danijos LB nariai kartu švenčia Jonines, Vėlines, kitas tradicines lietuvių šventes. Šiemet Velykas jie atšventė kartu su Lietuvos ambasada Kopenhagoje. Kiekvieną mėnesį lietuviai renkasi savo pamėgtoje kavinėje.

Danijos lietuviai teikia paramą savo tėvynei. Šiemet Panevėžio vaikų globos namams bei internatinės mokyklos globotiniams jie išpirko Panevėžio lėlių vežimo teatro spektaklį-pasaką pagal H.Ch.Anderseno kūrinius.

J.ŠVABAITĖS EILĖRAŠČIŲ KNYGA

Čikagoje veikiantis lietuviškos knygos klubas išleido naują poetės Julijos Švabaitės poezijos knygą "Kur šią naktį nakvosi". Pirmajame skyriuje "Vilniaus gatvių vaikai" spausdinami eilėraščiai apie mažuosius našlaičius ir benamius, antrajame - "Miserere" - aklo dainininko A.Boccelli`o balsas susilieja su Sausio 13-osios aukų balsais, trečiajame - "Motinos žiedas" - poetė prisimena skausmingus praeities, pabėgėlių traukimosi iš Lietuvos vaizdus.

J..Švabaitės poezija - ištisas dialogas, varguolių šauksmas dėl savo skriaudų, pasaulio neteisybių, šauksmas iš skausmo ir siaubo. Šauksmas, perkirstas naraciniais momentais, išreikštas poetės surasta šiam rinkiniui tinkama poetinės ir paprastos kalbos sinteze, per daug neapsunkinta metaforomis ir kitomis poetinėmis priemonėmis. J.Švabaitės poezija skamba natūraliai, retsykiais įgaudama orumo, kaip ir pridera rimtai ir plačiai tematikai, - apžvelgdama J.Švabaitės knygą "Draugo" kultūriniame priede rašo Violeta Kelertienė.

Šios knygos pelną J.Švabaitė žada skirti Lietuvos našlaičiams.

LITUANISTIKOS INSTITUTO 16-OJI ABSOLVENTŲ LAIDA

Pedagogo D.Veličkos ir jo bendradarbių 1958 m. Čikagoje įkurtas Pedagoginis lituanistikos institutas šiemet išleido 16-ąją absolventų laidą. Nuo įsikūrimo institutą baigė ir įgijo išeivijos lituanistinių mokyklų pedagogų specialybę 362 asmenys. Šiemetinėje absolventų laidoje yra keli jaunuoliai, neseniai atvykę iš Lietuvos.

Instituto direktorė S.Petersonienė absolventams palinkėjo ir toliau eiti lietuvybės keliu. Ji dėkojo mecenatams, kurie materialiai bei moraliai remia institutą, ypač Lietuvių, Vydūno fondams, LB Švietimo tarybai.

Diplomus būsimiems mokytojams teikė instituto rektorius prof. J.Račkauskas.

FLORIDOS CHORISTAI

Pietų Floridos lietuvių bendruomenės pažiba vadinamas čia aktyviai veikiantis choras "Daina". Prieš porą metų jam vadovauti ėmėsi neseniai iš Lietuvos čion atvykęs muzikas J.Samoška.

Choras plečia, įvairina savo repertuarą. Šalia lietuviškų dainų ir giesmių šiemet repetavo Mozarto ir kitų kompozitorių kūrinius, surengtame koncerte klausytojus nustebino gerai atlikta vergų daina iš Verdi operos "Nabucco".

Dabar chorui - vasaros atostogos, tačiau po jų vėl prasidės repeticijos, ruošimasis naujam sezonui. Kaip ir visuomet, "Dainos" choras giedos lietuviškose pamaldose, dalyvaus minėjimų programose, žada surengti koncertą amerikiečiams.

NAUJAS "METMENŲ" NUMERIS

Naujajame, 81-ame "Metmenų" žurnalo numeryje mintimis apie jaunystės draugę poetę Juditą Vaičiūnaitę dalijasi A.M.Sluckaitė-Jurašienė, spausdinami Veros Radauskienės laiškai Žibuntui Mikšiui, Aldonos Vesčiūnaitės ir Eglės Juodvalkės nauji eilėraščiai, Kosto Ostrausko pjesė "Who`s there?"

Šiame numeryje taip pat nagrinėjamos literatūros interpretacijos, analizuojama istorijos nuskriaustųjų samprata egzilio tekstuose, recenzuojamos knygos.

Parengta pagal užsienio lietuvių dienraščio "Draugas" pranešimus

 

Skaitytojų vertinimai


19255. bibis2005-10-27 15:14
nx nx nx nx nx nx cbb cbb cbbc bcbb bbd ccb ccb

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 5 iš 8 
6:06:58 Dec 20, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba