Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-11-07 nr. 2975

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• VYTAUTAS P.BLOŽĖ9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• XI.7–13.
KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• ROMAS GUDAITIS.
MAN BRANGI LEGENDA ILGAI NENORĖJO MIRTI
16
• Liudvikas Jakimavičius.
VISUOMENINĖ TELEVIZIJA IŠEINA Į VISUOMENĘ
• Vytautas Kubilius.
VERTĖJAI KELIA DIDELĘ KULTŪROS NAŠTĄ
4
• VIDURIO EUROPOS RAŠYTOJAI SUSITIKO GDANSKE
• AUDRONIS IMBRASAS, Menų spaustuvės direktorius.
PRADŽIA – KŪRYBINĖS PRAMONĖS FABRIKAI VILNIUJE, KLAIPĖDOJE IR KAUNE
20

POEZIJA 
• BIRUTĖ MAR5
• PRANAS VISVYDAS2

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
RYŠIO ZONOS RIBA
8

VERTIMAI 
• Kjartan Flogstad.
ROJUS ŽEMĖJE
5

KNYGOS 
• Karolis Baublys.
SAKINYS – LYG PASAULIO ATVAIZDAS
1
• Renata Šerelytė.
NELYGINKITE MOTERŲ
11
• Benediktas Januševičius.
A… A
9
• IŠSIPILDYMAS NE PAGAL JOANĄ3
• LYG VISKAS BŪTŲ PASKUTINĮKART
• GUDRAGALVIAI2
• NAUJOS KNYGOS

PAVELDAS 
• JUZĖ KATILIŪTĖ: "KŪRYBA YRA KAIP SĖJA"

KAUNO KULTŪROS PUSLAPIS 
• Su rašytoju ALGIMANTU MIKUTA kalbasi EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ.
PO PASAULĮ SU POEZIJA
3

TEATRAS 
• Vlada Kalpokaitė.
EMOS VĖDUOKLIŲ VĖJAS
• DISKUSIJA SU TRADICIJA

KINAS 
• Werner Sudendorf.
MARLENE DIETRICH – NUOTRAUKOSE ĮAMŽINTA LEGENDA
8
• "SCANORAMOJE" – ŠIAURĖS ŠALIŲ KINO DEŠIMTMETIS1

DAILĖ 
• Jurgita Ludavičienė.
MĖLYNAI BALTAS ŠVELNUMAS
• Vida Mažrimienė.
DIALOGAI "JUDANČIŲ MIŠKŲ" FONE

MUZIKA 
 Toliau publikuojame kompozitoriaus Vytauto Bacevičiaus laiškus.
ŽODŽIAI
2
• Asta Povilaitytė.
SIAUTULINGOS RITMŲ DAINOS IR SVAJINGOS IMPROVIZACIJOS
4
• Austė Nakienė.
SKAIČIAI IR VĖJAS, KIPRAS IR FIODORAS
9

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vytautas Michelkevičius.
JAUNA LIETUVOS FOTOGRAFIJA VILNIAUS "STIKLO KAROLIUKŲ" GALERIJOJE
• Jurgita Juodytė.
"VIVI + KAVI"

AKTYVIOS JUNGTYS 
• PROFESIJA – MŪZA18
• Kotryna Kazickaitė.
13 AUDITORIJA
6

KRONIKA 
• LES BORÉALES – "ŠIAURIEČIAI"
• KŪRYBINĖS INDUSTRIJOS: GALIMYBĖ EUROPOJE IR EUROPAI
• MAIRONIO TĖVŲ NAMAS4
• AIRIJOS LITERATŪRINIŲ MAINŲ PROGRAMOS STIPENDIJOS VERTIMAMS
• "RACCONTI SENZA DOGANA"1

DE PROFUNDIS 
• Viktor Jerofejev.
RYTINIS STEBUKLAS
4
• "PREZIDENTINIŲ AUSŲ" KLUBO PAREIŠKIMAS11
• Neringa Koncevičiūtė.
Dar vienas požiūris į likimą
31

MUZIKA

ŽODŽIAI

Toliau publikuojame kompozitoriaus Vytauto Bacevičiaus laiškus

[skaityti komentarus]

Pabaiga. Pradžia 44 numeryje

Gražinai

New York, March 8, 1960

Šiandien "New York Times`e" skaičiau lietuvių pianisto Kuprevičiaus vakarykščio koncerto New Yorko Town Hall’e recenziją. Su buvusiu Toscanini’o orkestru ("On the Air"), finansuojant lietuviams, jis atliko Bartoko Concerto No 3 ir Rachmaninovo Concerto No 2. Vytautas Marijošius, kuris Lietuvoje buvo mano priešas, nes neapkentė atonalios muzikos, tam koncertui dirigavo. Rašoma, jog jis profesoriauja Hartfordo Konservatorijoj, o Kuprevičius yra Clevelando Konservatorijos profesorius. Marijošius, beje, atliko atonalią Gaidelio simfoniją, kurią kritikas išgyrė. O apie Kuprevičių jis rašo, kad "pianistas su pasitenkinimu iššaukė (tarsi į dvikovą) mūru stojančius Bartoko koncerto sunkumus" (kurį jis pavadino "formidable"), kad Kuprevičius jį atlikęs puikiai, fenomenalia technika, stebuklingu tonu bei temperamentu ir kad talentu jisai pranokstąs daugumą koncertuojančių pianistų. (…) Tačiau New Yorko menedžeriai reketininkai jam koncertuoti ir tuo būdu užsidirbti neleidžia, tad lietuvių biznieriai nusprendė visuose miestuose samdyti orkestrus, mokėti jiems nuo $ 5000 iki 7000 už koncertą, kad parodytų Kuprevičių. Ir kviečia jie tik lietuvių dirigentus, nes filharmonijos nenori, kad, padedamas garsių dirigentų, jis iškiltų ir įsijungtų į Rubinsteino, Serkino ir į juos panašių paradą. (…)

Aš noriu kuo greičiau iš čia išsinešdinti. Simfoniją labai pastūmėjau pirmyn, nes neskambinu fortepijonu.

Gražinai

1961.II.9 (2 AM, t.y. II.10)

Šiandien pagaliau prisiverčiau sėsti prie fortepijono ir atnaujinti repertuarą, prieš kelionę gal derėtų išmokti paskambinti nors kelis savo kūrinius, kurių metų metais nebeskambinau. Pastebėjau, jog kai kurie jų (tie ilgieji), parašyti Europoj, pavyzdžiui, 3-iasis žodis, arba čia labai seniai parašyta Toccata yra baisiai atonalūs, labai geri, stiprūs, tad širdį man sopa, kad vėliau prirašiau tokią gausybę kompromisinių opusų ir tik pastaruoju metu sugrįžau į savo senąjį stilių, tačiau nebe tokį drąsų, kaip Trečiojo ir Ketvirtojo žodžio, kur kiekvienu požiūriu gausu atonalių lobių, negirdėtos įvairovės, įrodančios didžiulę kūrybinę potenciją anais Paryžiaus ir net Kauno laikais. (Mickevičius irgi gyveno Kaune, tad nesvarbu, kur gyvenama.)

Gražinai

Paris, 1961.IX.5

Šiandien lygiai tris valandas (nuo antros iki penktos) klausiausi pas Durand’ą plokštelių ir penkias nusipirkau. (…) Messiaenu* susižavėjau ir laikau tai šedevru, tik turiu du priekaištus, būtent, kad viduryje nesulėtino tempo, atsisakydamas nuostabaus kontrasto, galėjusio kolosaliai praturtinti visumą. Jis tačiau skrieja nuo pradžios iki pabaigos. Aišku, jo pauzės žavios, kaip ir visa muzika. Antras priekaištas dėl pernelyg dažnai fortepijonu kartojamų kai kurių tremolo ir akordų (tiksliau – per daug iškart to paties), nes tada šiek tiek nukenčia grynai muzikinė vertė. (...)

Nono** man pasirodė kiek monotoniškas dėl be atvangos kartojamos žemyn krintančios septimos. Motyvėlis įdomus, bet nieko nauja. (...)

Stockhausenas*** tarsi tęsia šį Nono kūrinį. Taigi ir čia tos pačios septimos žemyn, kurias tik antroje kūrinio pusėje pakeitė žemyn krintanti mažoji nona, ir tuojau – didžioji septima aukštyn ir pustonis žemyn. Visur tas pats trafaretas, bet polifonija tobula. (...)

Boulezo**** klausytis neturėjau kantrybės dėl dainavimo, tad perėjau prie Varčse’o*****, kuriuo labai susižavėjau. Jis visas įtikina ir žėri turtingais skambesiais bei kontrastais. (...) Messiaenas ir Varčse’as – puikūs. Nono – labai geras, o Stockhausenas – "comme ci comme ēa". Visų jų bendras bruožas: itin trumpi motyvai ir jokios senosios "melodikos", kuo taip " nusideda" Jolivet. (...)

* Oiseaux Exsotiques.

** Incontri.

*** Kontrapunkte.

**** Le Marteau sans Maītre.

***** Hyperprisme; Octandre; Intčgrales.

Gražinai

1962.II.27

Du pamišėliai operuoja tik septimom ir nonom, pakaitom aukštyn ir žemyn – tai Stockhausenas ir Nono. Trečias pamišėlis punktualizmo dingstim rašo fortepijonui paskiras natas su pauzėmis, labai aukštas ir labai žemas pakaitom (dvylikatone sistema) – tai Buolezas, kuris, be viso šito, dar taip sukomplikuoja ritmą (pauzių ir natų vertes), kad joks pianistas to neišmoks, ypač mintinai. Ir tai kūryba? Webernas bent aprėpia kelias sistemas vienu metu, kaip pavyzdį turėdamas Stravinskio sintezę. (...) Nė vienas sistemų kūrėjas nebuvo geras kompozitorius, išskyrus nebent Debussy. Ravelis priėjo prie gatavo ir, regis, Debussy pranoko. Schönbergas ir Hindemith’as geri matematikai, tačiau kaip kūrėjai ne tokie jau genialūs, kokiais jie laikomi.

Gražinai

Febr. 5, 1963

Dar pora žodžių apie mano nesusipratimus bendraujant su Kiejumi. Negalėjau su juo Paryžiuje nė vieno sykio padiskutuoti, nes į diskusiją jis nesileisdavo, atkakliai laikydamasis tik savų teorijų, arba reikalaudamas trumpų atsakymų "taip" arba "ne", kaip senas teismo prokuroras. Kiejus iš anksto, nuo pirmos dienos buvo man priešiškas, nes neleido man nė sakinio pasakyti muzikos klausimais – paprasčiausiai nesiklausydavo, nutraukdavo ir pats be atvangos porindavo savo teorijas. Aišku, aš toks jau esu, kad jei kas mane ignoruoja arba įžeidinėja, tai tą pačią akimirką diskusiją nutraukiu arba iš viso nieko nesakau, ir tai anam, aišku, atrodo kaip jo teorijų patvirtinimas.

Gražinai

1963.II.12

Tik ką grįžau iš New Yorko, iš koncerto Town Hall’e, organizuoto "National Associacion for American Composers and Conductors, Inc.", kuriai (ir vėl) priklausau ir kurion pirmą sykį mane 1941 metais įgrūdo Rachmaninoffas ( 2 metus prieš mirtį). (...) Salė (apie 1500) buvo perpildyta. Publikoj ištisos šeimos, net su vaikais. Nesinorėjo tikėti, jog esu New Yorke, nes visa publikėlė man pasirodė taip baisiai chamiška, lyg tai būtų ne New Yorko centras, o kažkokia visiškai gūdi provincija. (...) Koncerto sėkmė buvo didžiulė, o "kompozitoriai" triumfuojančiomis minomis priiminėjo ovacijas. Nenorėjau išoriškai veido raumenimis reaguoti, kad publika neįtartų mane esant piktavalį, bet kraujas manyje virte virė per visą koncertą ir nervus baisiausiai ištąsė. Programoj kompozitoriai trimituoja esą Los Angeles, New Yorko ir kitų universitetų profesoriai, Nadios Boulanger, Hindemith’o, Walterio Pistono ir kitų mokiniai. Bet ar privalai būti Boulanger ir Hindemith’o mokinys, kad šūdą rašytum? Kai pas Boulanger mokosi prancūzai, lenkai, italai ir kiti, tai tampa solidžiais kompozitoriais, bet kai amerikietis, tai ir toliau lieka šūdas. Juk tai baisu!

Gražinai

1963.XI.18

Vakar Lewino (George’as Lewinas buvo ilgametis V.Bacevičiaus mokinys - E.G.) darbininkas per 5 minutes pataisė mano klozetą. (...) Dabar staiga naktimis pasidarė taip tylu – jokio iš ten triukšmo. Na, taip nervams gal ir geriau, kai naktimis toje kapų tyloje turiu dirbti iki 6-os ryto. (...) Praėjusią naktį užbaigiau Šeštąjį žodį. (...) Kadangi "žodžius" rašau vien tik sau ir jų tikslas išreikšti manąjį "aš", atspindėti asmenybę, tai per porą mėnesių išbraukiau aibę puslapių, eliminuodamas visokius efektus, priešingus mano kukliai prigimčiai, palikdamas tik pačią kvintesenciją (pačią muziką). (...) Aišku, pirmas puslapis, kaip Tau jau rašiau, yra silpniausias, nes pernelyg jį keičiau ir taisiau, vis labiau gadindamas. (...) Visas kūrinys yra be taktų, bet labai aiškios struktūros, nors atlikti nelengvas ten, kur greiti tempai arba sinkopuoti ritmai. Nežinau, kaip jį išmoksiu, nes Janowska (namo kaimynė - E.G.) neapkenčia atonalios muzikos. Kita vertus, jinai (muzika, ne Janowska) graži tik man, ir tai nežinia, ar ilgam. Mokysiuos skambindamas pianissimo.

Gražinai

1964.I.23

Rašau pranešdamas, kad gavau Kačinsko atsakymą. (...) Jau metai, kai mudu nesusirašinėjom, – nuo tada, kai jis norėjo, kad aš dykai pagročiau Liszto koncertą su jo orkestru, ir kai jis savo ruožtu nesutiko Chicagoj atlikti mano Ketvirtojo koncerto, nes jo žmona tąsyk mane užsipuolė, girdi, tik jos vyras turi būti laikomas naujoviškiausiu lietuvių tautos kompozitorium, nes juk ir Lietuviškojoj enciklopedijoj taip parašyta.(...). Trečią savo laiško puslapį Kačinskas skyrė Šeštajam žodžiui, išgirdamas meistrišką, naują ir tobulą komponavimo techniką, raišką ir idėjos įkūnijimą, rašo, jog niekad neabejojo mano muzikinio išradingumo pradmeniu, jog jaučiu gyvenimo pulsą, taigi esu pajėgus keistis, ir dar gerai, kad domiuosi kosmosu, pakildamas virš žemiškojo materializmo. Toliau, kad labai nusivylė dabartiniais novatoriais ir avangardistais, ypač tais, kurių pati gyvensena skleidžia dekadentizmą, kad tokie naujajam mene tik kelia dulkes, todėl geriau virš viso šito pakilti. Gerai, Gražinut, bet ką Kačinskas gali žinoti apie jų privatų gyvenimą, jei tvirtina jį esant dekadentišką? Regis, jo žodyne "dekadentizmą" reikia suprasti kaip "ateizmą".

Seserims

1965.V.7

Į savo dabartinį gyvenimą nuolat žvelgiu lyg į kokią labai tolimą praeitį. Tiesą sakant, gyvenu Paryžiuje ir savo čionykštės aplinkos išvis nematau. Ištvermingai tūnau atsiribojęs, kai mano lygmens kontaktai būna neįmanomi.

Parengė ir iš lenkų kalbos vertė EDMUNDAS GEDGAUDAS

 

Skaitytojų vertinimai


8374. draugas :-( 2004-05-13 14:47
ne pacios geriausios kokybes vaaaaaaaa

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 10 
5:55:38 Dec 20, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba