Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2010-04-23 nr. 3281

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• ALGIMANTAS MIKUTA.
Akompanuotojas
13

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Mūsų Urbo kalnas
2
• Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo
Kreipimasis
1
• Lietuvos rašytojų sąjungos suvažiavimo, įvykusio 2010 m. balandžio 16 d.,
Rezoliucija
• ASTRIDA PETRAITYTĖ.
Kavutė Goethe’s institute
• Vilniaus apdovanojimai – vilniečiams

ESĖ 
• SIGITA JENEVIČIENĖ.
Airiškos paskalos
1

LITERATŪRA 
• ALGIMANTO BUČIO pasikalbėjimai su VYTENIU ROŽUKU.
Vienos lietuviškos knygos invazija į 12 šalių
16

ŠOKIS 
• TAMARĄ KALIBATAITĘ kalbina MARIUS KRAPTAVIČIUS.
„Aš kojom žemės nesiekiau“
10

TEATRAS 
• RIDAS VISKAUSKAS.
Bendros patirties vienijamas teatras. Motinystė
• „Baltoji Stirna“ – veiksmo drama su kanopomis

DAILĖ 
• KAROLINA TOMKEVIČIŪTĖ.
Grafika su fotografijos prieskoniais

MUZIKA 
• Su JONU SAKALAUSKU kalbasi SIMONA SMIRNOVA.
Jonas Sakalauskas – sėkminga NOA „korta“
• Ukrainos muzikos festivalyje violončelėmis grieš diplomatai

FOTOGRAFIJA 
• MARGARITA MATULYTĖ.
Laisvo judėjimo trajektorija
• Pokalbis su ALGIRDU ŠEŠKUMI.
Šeškaus meno virtuvė

POEZIJA 
• JONAS JAKŠTAS.
25

PROZA 
• TOMAS ŠINKARIUKAS.
Išmetimas
2
• TOMAS ŠINKARIUKAS.
Solobomber
1

VERTIMAI 
•  MANFRED OSTERFELD .
Nedaug tetrūko
3
• OCTAVIO PAZ.
Saulės akmuo
4

(PA)SKAITINIAI 
• MINDAUGAS PELECKIS.
Žmogiška

SAVAITĖ SU TV 
• SKIRMANTAS VALIULIS.
Iš artimo krašto

KNYGOS 
• NAUJOS KNYGOS
 Bibliografijos ir knygotyros centras

DE PROFUNDIS
Nepriklausomas ribotos atsakomybės „Literatūros ir meno“ puslapis
 
• EVELINA BONDAR.
kaip aš susipažinau su algimantu m.
3
• ILONA JANULIENĖ.
Giesmė apie Kęstutį Navaką 
2
• ACHILLE CAMPANILE.
Aštuonkojo nelaimės
• SONATA MOGYLAITĖ.
Šlamantieji
2
• res ludentes / žaidžiantys daiktai

Šatėnų prieglobstis 
• Penktoji savaitė106

KNYGOS

Bibliografijos ir knygotyros centras

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje : pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje / Rūta Janonienė. – Vilnius : Aidai, 2010 (Kaunas : Arx Baltica). – 511, [1] p. : iliustr., faks. – Virš. antr. ir aut. nenurodyti. – Santr. angl. – Šv. Pranciškaus Mažesniųjų brolių ordino 800 metų jubiliejui. – Tiražas 1200 egz. – ISBN 978-9955-656-80-7 (įr.)

Fotoskrydis : [visa Lietuva : fotoalbumas / Kęstutis Fedirka]. – [Kaunas : Propeleris.lt], 2009 ([Vilnius : Tuka]). – [100] p. : iliustr. – Antr. iš virš. – Aut. nurodytas nugar. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-609-95123-0-3 (įr.)

Išgyvenimų ir patirčių atspindžiai : [tapybos, piešinių ir meninės fotografijos albumas] / Valentinas Algirdas Kaliūnas ; [sudarytojas Antanas Andrijauskas]. – Vilnius : Bitutės, [2010]. – 106, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9986-439-40-0

Kokių giedosim, kokių sutarysim? : sutartinių pradžiamokslis / Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė ; [iliustravo Ilona Keršulytė]. – Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 119, [1] p. : iliustr., nat. + 1 garso diskas (CD). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 978-9986-503-89-7 (įr.)

Kražių portretas = Portrait of Kražiai : fotografijos sukurtos Kražiuose ir apylinkėse 2002-2003 metais : [albumas] / Mindaugas Kavaliauskas. – Kaunas : Šviesos raštas, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 150, [2] p. : iliustr. – Gretut. tekstas liet., angl. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-609-8032-02-4 (įr.)

Lietuvos muzikologija = Lithuanian musicology / [Lietuvos muzikos ir teatro akademija] ; redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Algirdas Ambrazas … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2009. – ISSN 1392-9313

T. 10 / sudarytoja Gražina Daunoravičienė. – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 179, [1] p. : iliustr., nat., žml. – Str. liet., angl., pranc., vok. – Santr. liet., angl. – Tiražas 200 egz.

Skambantys operos klavyrai : atsiminimai / Nijolė Ambrazaitytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 326, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-606-2 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Antakalnio vigilijos : lyrikos rinktinė, 1980-2010 / Algimantas Baltakis. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 215, [1] p. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9986-39-626-0 (įr.)

Aš iš tos žemės, kuri Lietuva vadinas : eilėraščiai, proza / Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga ; [sudarytojas ir redaktorius Kostas Fedaravičius]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 150 egz. – ISBN 978-609-409-019-6

Brudne niebo / Michał K. Pawlikowski. – Wilno : [Fundacja Charytatywna „Zbiory Wileńskie“] : Czas, [2010] (Vilnius : BALTO print). – 159, [1] p. : iliustr. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-609-95035-2-3

Chazarų žodynas : romanas-leksikonas 100 000 žodžių : vyriškas egzempliorius / Milorad Pavić ; iš serbų kalbos vertė Laima Masytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Kaunas : „Arx Baltica“ spaudos namai). – 357, [2] p. : iliustr., portr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-39-627-7 (įr.)

Dangus niekada nėra tuščias : eilėraščiai, pasakojimai, straipsniai / Aldona Šulskytė ; sudarė Vytenė Muschick ; iliustravo Laima Grikšaitė-Kėrienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 215, [1] p. : iliustr. – Tiražas [400] egz. – ISBN 978-9986-39-624-6 (įr.)

Garstyčių namas : apsakymai / Ieva Toleikytė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 ([Kaunas] : Aušra). – 109, [1] p. – (Pirmoji knyga : PK). – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-617-8

Išbarstyti žodžiai : esė, eilėraščiai, miniatiūros, romansai / Leokadija Norbutienė-Mockienė ; [autorės iliustracijos]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 91, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-013-4

Ištrūkimas iš fabriko : modernėjanti lietuvių poezija XX amžiaus 7-9 dešimtmečiais / Rimantas Kmita. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 291, [1] p. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-011-8

Kaip išgyventi Marijos žemėje / Olegas Lapinas ; [dailininkė Jurgita Šarmavičiūtė]. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Vilnius : Standartų sp.). – 283, [2] p. : iliustr. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-38-556-1

Kalba ir jos menas : filologiniai tyrimai ir patyrimai / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 430, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-010-1

Laiko dovanos : eilėraščiai / Nijolė Balsytė-Pocienė ; [iliustracijos Leokadijos Mockienės]. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-011-0

Laiko lelijos : [eilėraščiai] / Aušrinė Zulumskytė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2010 (Klaipėda : KU l-kla). – 89, [3] p. – Tiražas 90 egz. – ISBN 978-9955-18-481-2

Mano sesers globėjas : romanas / Jodi Picoult ; iš anglų kalbos vertė Darius Kaunelis. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Standartų sp.). – 405, [2] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 978-9955-24-282-6 (įr.)

Mano Tėvynė – prie jo širdies : Gabrielos Eleonoros Mol-Basanavičienės dienoraštis ir laiškai / parengė ir iš vokiečių k. vertė Vaidas Šeferis. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 327, [1] p. : iliustr., faks., portr. – Gretut. tekstas liet., vok. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-018-7 (įr.)

Mintis – vairas : publicistika : Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui / Vida Janauskaitė-Sereikienė. – Jonava : Dobilo leidykla, 2009. – 127, [1] p. : iliustr. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-609-409-018-9

Nuprausti mėnesienos : [eilėraščiai / Robertas Keturakis]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 306, [11] p. : portr. – Aut. nurodytas virš. – Tiražas [300] egz. – ISBN 978-9955-03-603-6 (įr.)

Per erškėčius į dilgėles : publicistika, eilėraščiai / Julijonas Kęstutis Malinauskas. – Jonava : Dobilo leidykla, 2010. – 195, [1] p. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-609-409-020-2

Po žeme ir dangum : [poezijos rinktinė] / Vladas Šimkus ; knygos sudarytoja Dalia Satkauskytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 191, [1] p. : portr. + 1 garso diskas (CD). – (Gyvoji poezija). – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-014-9 (įr.)

Raudona mylinti rožė : [eilėraščiai] / Elvina Baužaitė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 141, [3] p. – Tiražas 200 egz. – ISBN 978-9955-03-602-9

Regimybės atspindžiai : vizualumo poetika Alfonso Nykos-Nyliūno kūryboje / Manfredas Žvirgždas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 307, [1] p. – (Ars critica : AC, ISSN 2029-1833). – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-013-2

Senoji Lietuvos literatūra / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. – ISSN 1822-3656

Kn. 27: Albertas Vijūkas-Kojalavičius iš 400 metų perspektyvos / sudarė ir parengė Sigitas Narbutas. – 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 503, [1] p. – Str. liet., lenk., rus. – Santr. liet., angl.

Skaitome romėnus : [monografija] / Dalia Dilytė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 324 p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-002-6 (įr.)

„Tegul meilė Lietuvos…“. Vincui Kudirkai – 150 = „Let the love of Lithuania…“. 150 th anniversary of Vincas Kudirka : tarptautinė mokslinė konferencija „Vinco Kudirkos veikla ir idėjos XX a. - XXI a. pr. Vidurio rytų Europos kultūros sklaidoje“, 2008 m. lapkričio 27-28 d., Vilnius : [mokslinių straipsnių rinkinys; sudarytojas Rimantas Skeivys]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 421, [1] p. : iliustr., faks. – Str. liet., angl., lenk. – Dalis gretut. teksto liet., angl. – Santr. angl. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-609-425-005-7 (įr.)

Tėviškės ilgesys : [eilėraščiai] / Vytautas Talačka. – Vilnius : Ūlos tėkmė, 2010 (Vilnius : Ūlos tėkmė). – 167, [1] p. : portr. – Tiražas 100 egz. – ISBN 978-9955-725-15-2

Tėvynė ir širdis – viena : [eilėraščiai] / Teresė Ūksienė. – Šilalė [i.e. Kaunas] : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 167, [1] p. – Tiražas 300 egz. – ISBN 978-9955-03-596-1 (įr.)

Trys meistrai: Balzacas, Dickensas, Dostojevskis : biografinė esė / Stefan Zweig ; iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). – 197, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-625-3 (įr.)

Vandenų žemė : romanas / Graham Swift ; iš anglų kalbos vertė Laimantas Jonušys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 367, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-9986-39-601-7

Velnio skylė : romanas / António Lobo Antunes ; iš portugalų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 211, [1] p. – Tiražas 1800 egz. – ISBN 978-9955-38-569-1 (įr.)

XX amžiaus lietuvių religinė drama / Eligijus Daugnora. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 189, [1] p. – Santr. angl. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 978-609-425-007-1

Žemaičio garlėkys : istorinis romanas / Vytautas Martinkus. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009 (Vilnius : Logotipas). – 428, [2] p. – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-9986-39-612-3 (įr.)

Žingsnis po žingsnio... : esė / Marija Macijauskienė. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 605, [1] p. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-604-3 (įr.)


GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Aitas ir jo draugai : knygelė gudriems vaikams, jų tėveliams ir seneliams : [papildomo ugdymo priemonė ikimokyklinio ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams] / Vilmantė Matuliauskienė ; [dailininkas Adomas Matuliauskas]. – Vilnius : Naujos sistemos, [2010]. – 15, [1] p. : iliustr. – Tiražas [500] egz. – ISBN 978-9955-9821-8-0

Įsimylėjėlių stovykla : [romanas] / Edita Milaševičiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2009 (Kaunas : Aušra). – 140, [2] p. – (Mergaičių lyga). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 978-9955-24-747-0

Išduotoji : [apysaka] / P.C. Cast ir Kristin Cast ; iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė. – Vilnius : Alma littera, 2010 (Kaunas : Spindulio sp.). – 301, [2] p. – Ciklo „Nakties namai“ 2-oji knyga. – Tiražas 3500 egz. – ISBN 978-9955-38-582-0 (įr.)

Laukiu šeimininko : šuns dienoraštis / Vitalija Tarutienė ; [dailininkė Jurgita Stravinskienė ; ratažodžius sudarė Algimantas Šaduikis]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2010 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 31, [1] p. : iliustr. – Tiražas 500 egz. – ISBN 978-9955-03-601-2

Nevykėlio dienoraštis : [apysaka] / Jeff Kinney ; [iš anglų kalbos vertė Rolanda Strumilienė ; iliustracijas piešė Jeff Kinney]. – [Vilnius] : Presvika, [2008]- . – (Įr.)

Kn. 3: Paskutinis lašas. – [2010] (Vilnius : Standartų sp.). – 217, [1] p. : iliustr. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-22-362-7

Pifo nuotykiai naujoviškai / eiliuotus tekstus „Pifo nuotykių“ motyvais parašė poetas Juozas Nekrošius ; iliustracijos dailininko V. Sutejevo. – Vilnius : Alka, 2010. – [28] p. : iliustr. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 978-9955-540-28-1. – ISBN 9789955-540-28-1 (klaidingas)


Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka
Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 5 iš 11 
2:52:13 Dec 13, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba