Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-09 nr. 2949

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• RIMVYDAS STANKEVIČIUS20
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI3
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

DISKUSIJA 
 Viktorija Daujotytė.
IR ABEJOJANT
3
• Teodoras Četrauskas.
KAS BALSUOS PRIEŠ?
2
• MENO MONAI MENAMI3
• Vytautas Girdzijauskas.
KALĖDINĖ GINTARO BERESNEVIČIAUS PASAKA
2

POEZIJA 
• DOMANTAS RAZAUSKAS27
• POEZIJOS PAVASARIS 2003
• POEZIJOS PAVASARIS 2003 MOKSLEIVIAMS

PROZA 
• NIJOLĖ RAIŽYTĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
• JANIS VESELIS

KULTŪRA 
• Marytė Kontrimaitė.
PASIKALBĖJIMAI JELGAVOJE
1
• 2002-ŲJŲ METŲ AUTORIAI1

PAŽINTYS 
• KAZIMIERAS ALEKNA VIDSODYJE4

KNYGOS 
• Jadvyga Bajarūnienė.
APIE LIETUVIŲ REZISTENCIJĄ - SUBTILIAI IR ŽMOGIŠKAI
11
• Virginija Paplauskienė.
IŠEIVIJOS DOKUMENTŲ RINKINYS
• NOVA ISTRA1
• NEIŠTIKIMOJI
• INGRIDA KAVEN3

IN MEMORIAM 
• SU JONU LAUCE ATSISVEIKINUS5

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vidas Poškus.
SPALVOS, SPONTANIŠKUMAS IR RIKSMAS
1
• Irena Talutytė.
JAUNIMO KALBA KAIP KULTŪROS REIŠKINYS
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ...MEILĖ IŠGELBĖS LIETUVĄ...1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
"ALLA METAMORPHOSE"
2
• Jonė Fridmanaitė.
SCENOJE - SUGRĮŽĘS VILNIAUS VAIKAS

DAILĖ 
• Ignas Kazakevičius.
NUVAINIKUOTAS HORIZONTAS
4
• Renata Ščerbavičiūtė.
AUDRIAUS JANUŠONIO DEMONAI
4
• Jurgita Ludavičienė.
DŽIOVINTOS GĖLĖS IR PRISIMINIMŲ LAGAMINAS IŠ OSLO
• Salomėja Jastrumskytė.
KIEKIO INTRIGA

TEATRAS 
• "MUS PALAIKO UTOPIJOS KŪRIMO ĮTAMPA"1
• Martynas Petrikas.
"VAGINOS MONOLOGŲ" MONOLOGAS
31
• Ridas Viskauskas.
SPEKTAKLIUOSE VAIKAMS NĖRA NEĮMANOMŲ DALYKŲ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAVOJINGOS GAUJOS IR NEPAVOJINGOS "MIRAMAX" IŠPAŽINTYS

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21 VALANDĄ VIETOS LAIKU1
• PATVIRTINTA NAUJA LIETUVOS KULTŪROS IR MENO TARYBA19

KRONIKA 
• PAMĄSTYMAI GŪDŽIUOS GRAFOMANIJOS APKASUOS9

DE PROFUNDIS 
• VYTAS DEKŠNYS7
• LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS12
• DE PROFUNDIS REDAKCIJOS ATSAKYMAS L.JAKIMAVIČIUI7
• VISU GYVENIMU2

DISKUSIJA

IR ABEJOJANT

Viktorija Daujotytė

[skaityti komentarus]

Nedaug laiko mums beliko kalbėti apie stojimą į Europos Sąjungą. Gerai, kad nedaug. Kalbėjimas - toks, kokį girdime kasdien, reklaminiai vaizdai, kuriuos irgi matome kasdien, ima stumti į neviltį. Viskas pavirto reklama, didesniu ar mažesniu uždarbėliu. Net studentai, demonstruodami mėlynus marškinėlius, uždarbiauja. Uždarbiauja visokios organizacijos, į politiką traukdamos ir vaikus, jais manipuliuodamos. Kodėl išskiriami ir savaip privilegijuojami trylikamečiai, kada gimimo laikas tapo nuopelnu?

Kiekvienas daro savo biznį. Laikraščiai - savo, televizijos - savo, reklamos agentūros - savo. O koks mano biznis, - galėčiau ir aš paklausti; paklausti kartu su daugeliu Lietuvos žmonių, ypač vyresnių, tų, kurie jau nevažiuos į Europą uždarbiauti, nei vakarieniauti Paryžiaus ar Briuselio restorane. Netaps gerai apmokamais valdininkais Briuselio tarnyboms. Ar bent klerkais, uždirbančiais nepalyginamai daugiau negu mūsų universitetų profesoriai. Turtingų Europos šalių (ir ne tik) ambasados įrenginėja auditorijas savo kalbų ir savo kultūrų studijoms universitetuose. Brangus turtas patikimai rakinamas - lituanistai vis mažiau beturi vietos ir savo kultūros namuose.

Bet eiti į priekį reikia ir abejojant. Abejonėms reklaminiuose veiksmuose, propagandinėse akcijose vietos beveik nepalikta. Taip atkakliai esame kviečiami į rojų, kad vien todėl turėtume imti daugiau mąstyti. Neįmanoma mąstyti neabejojant. Abejodami mes neišvengiamai atsiremiame į paprastą tiesą, tvirtintą ir tvirtinamą gyvenimo patirties: lazda turi du galus. Vieniems gyvenimas pasunkės, kitiems palengvės. Palengvės ir iš prigimties lengvesniems, mažiau prieraišiems, trokštantiems permainų, nebijantiems rizikos. Pasunkės konservatyviems, nepaslankiems - dar ir dėl to, kad jie matys prasikuriančius ir iš tų galimybių, kurias jiems suteiks didesnės laisvo buvimo erdvės, rinkos, prekybos, mainų zonos. Lengviau, kai sunku ne tik tau, bet ir tavo kaimynui. Prarasime dalį valstybinio savarankiškumo - taip, tikrai. Per trumpas laikas, nespėjome šio savo naujo rūbo panešioti, gal juo ir pasidžiaugti. Pajutome, kad lyg ir pradedame atsigauti, - kažkur prasiveržė mūsų verslas, nors Europoje ir sąstingis. Bet mūsų verslieji žmonės turi daugiau energijos, nes ir turtingiausi turtų nėra pertekę. Negalime užmiršti, kad dalis turto sukurta nežmonišku dirbančiųjų išnaudojimu. Menkos profesinės sąjungos, menkas pasipriešinimas, neorganizuotas.

Nedidelė dalis (kokie penki procentai) Lietuvos žmonių jau gyvena europietiškai. Ir vėl rizikuojame? Neabejokime, kad rizikos (kaip ir kiekviename naujame žingsnyje) yra. Kad pasirinkimas nėra išnykęs. Ir vis dėlto - žingsnį į Europą turime žengti. Kad ir be euforijos, kad ir santūriai. Tokia yra pasaulio vystymosi dabartinė linkmė, tokia srovė neša didelės žmonių dalies likimus. Suktis prieš srovę prasminga gali būti atskiriems individams, ypač kūrybingiems. Tautoms ir valstybėms būtina įsiklausyti į bendresnį balsą; kaip skrendančiam svarbu panaudoti palankų vėją, o plaukiančiam - keliančią bangą. Pastarojo laiko mūsų politinio gyvenimo įvykiai, ypač sostinės Vilniaus savivaldybėje, rodo, kokia menka yra mūsų valdininkija, kokia žema politinė kultūra; gal dar jos kiek pramoksime, gal Europos biurokratai bus neblogi treneriai. Gal ir mūsų darbininkija iš vakariečių pasimokys, kaip kovoti dėl savęs.

Ne kartą esu pagalvojusi, kad be didesnio viešumo, be didesnės bent to viešumo kontrolės mes grimsime žemyn. Jeigu nekylame, tai grimztame. Beje, juk mūsų derybininkai Briuselyje dirbo gana neblogai - bent jau žvelgiant iš mano pažemių. Įgijo platesnio horizonto patirtį. Gynė Lietuvos interesus. Buvo spaudžiami ir iš apačios, ypač žemdirbių. Mums tikrai reikia labai gerų valdininkų, politikų ir politikos bei kultūros vadybininkų.

Kultūra - taip, mums ji opiausia. Europos Sąjunga palieka kultūrą mūsų pačių nuožiūrai. Bet - nežinau, ar tai paradoksas, - mes imame iš Europos Sąjungos nesirūpinimo kultūra pavyzdį. Jei mums to nebaksnoja, jei dėl to nesiderame, tai gal to ir išvis nėra. Būtent požiūris į kultūrą (arba sisteminio požiūrio nebuvimas) ir rodo mūsų valstybinį silpnumą, mąstymo nesavarankiškumą. Referendumo turėjome sulaukti su nuoseklia, apmąstyta ir permąstyta kultūros programa, iškelta iki nacionalinės svarbos ar nacionalinio susitarimo lygmens. Svarstyboms palankų laiką, suintensyvintą referendumo artėjimo, praleidome. Bet dar ši galimybė nėra prarasta. Pagaliau juk nėra ir taip, kad niekas nebūtų padaryta, kad nieko nebūtų daroma. Kultūros ekspertavimas yra ir sudėtingas, ir skaudus dalykas. Bet kitos išeities nėra. Valdininkų sprendimai turi būti permąstomi, oponuojami kultūros ekspertų. Kultūros, meno baruose daugiau abejonių, skepsio, ironijos, neramaus, klausiančio žvilgsnio. Kultūros vizijose Pažadėtosios žemės ar Laimės žiburio archetipas svarbus, bet dėl kelio nuolat perspėjama - bus sunku, ne visi pasieks, bus skaudžiai pralaimėjusių, o ir pasiekę gali pavirsti į akmenis. Taip mums yra kalbėjęs Jonas Biliūnas. Bet skatinęs drąsiuosius eiti.

Jeigu propagandoje, skirtoje referendumui, būtų intensyviau dalyvavusi kultūra, ta propaganda būtų buvusi paveikesnė. Ji būtų stabdžiusi kiaulių ir kuilių žviegimą. Bet gal šia savo mintim turiu suabejoti. Jau turime patirtį - kuo neskoningiau, kuo "riebiau", tuo geriau. Nekultūra stipresnė už kultūrą, nekultūringas agresyvesnis ir tvirtesnis už kultūringą. Kultūra silpnina - bet tik iki ribos, už kurios pradeda veikti kiti dėsniai. Kas laimima kultūra, laimima amžiams. Kas kiaulės ir kuilio stiliumi, - tik šiai dienai. O juk norėtume laimėti ilgesniam laikui.

Važiuojančius į Atėnus, sutartį pasirašančius lydėjo būgnai ir fanfaros. O reikėjo pamąstyti ir apie atsakomybę, užgulančią pasirašančiųjų pečius. Nežinome, niekad nežinome, kaip į tuos parašus žiūrės mūsų ainiai. Ar nesmerks? Gerai, kad tarp pasirašančių nebuvo įžymių meno žmonių. Jiems, kaip žinome, neatleidžiama. Bet ir iš to, kad neatleidžiama, suprantame, kokia reikšmė jiems suteikiama.

Mano požiūriu, padaryta teisingai - prieita prie sutarties, ir ji pasirašyta. Tikėkime, kad abejonių buvo, bet jų buvo mažiau negu pasitikėjimo. Dabar jau galiu pacituoti Cz.Miłoszą, kūrėją, kurio mąstymu pasitikiu: "Jaučiausi, lyg būčiau sužeistas į pilvą, bėgau prilaikydamas žarnas, kad neišvirstų. Žinojau, beje, kad ne aš vienas. Tačiau ar asmuo, turįs nuolatos galvoti apie savo žaizdą, gali protingai prabilti?" ("Abejonė"). Mūsų politinė, apskritai visuomeninio mąstymo, apsisprendimo patirtis yra žaizdota. Savo žaizdas pabrėžiame ir nuolat apie jas galvodami. Iš čia ir abejonė - ar galime teisingai spręsti. Bet abejodami pajėgiame ir prabilti, ir spręsti teisingiau.

Taip ir bus - abejodama ir pasitikėdama, mąstydama ir permąstydama balsuosiu už Lietuvą Europos Sąjungoje.

 

Skaitytojų vertinimai


2355. UTAO :-) 2003-05-13 11:53
Pagaliau jau ir amžiuje žmonės pagalvoja apie savo kėdes. Skaudu būtų iš jų išlėkti. Bet dar skaudžiau išlėkti iš naktipuodžių tiems kas dar į kėdes neatsisėdo.

2361. Nustebęs2003-05-13 12:36
Na tai reikėjo ar nereikėjo stoti į tą EU? Vangesnės diskusijos kaip kultūrinėje spaudoje turbūt nebuvo ir sunku įsivaizduoti didesnę anemiją šiuo iš tiesų svarbiu klausimu, todėl nenuostabu, kad visa ta vadinamoji inteligentija laikoma už nulį. Sėkmės vertinant Stankevičiaus eilutes, ir aiškinantis kuo jos kvepia - Marčėnu ar Jonynu? Ir "vaginos" pastatymą. Nesistebiu tik tuo, kad kultūrinę spaudą eikia remti.

52169. simona :-) 2009-03-25 18:55
na tavo straipsnis yra manu vertas demesio, viktorija:) tik per daug sudetingumo tavo kuryny tavo nuomoneje manau jauskis daug laisviau ir manau pasieksi daug savo kalbomis...

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 11 
2:46:42 Dec 13, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba