Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2002-11-22 nr. 2926

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Jurgita LudavičIenė.
NACIONALINĖ GALERIJA KNYGŲ LENTYNOJE
5
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LTV KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• Vidmantas Valiušaitis.
VIDEO LUPUM
1
• DVIEJŲ MŪZŲ SUSITIKIMAS
• Alvydas Valenta.
CÉZANNE’AS: GALIMYBĖ ARTĖTI
• 2002 METŲ TARASO ŠEVČENKOS FONDO PREMIJOS LAUREATAI1

DIFFICILE EST SATIRAM NON SCRIBERE! 
• Tadas Desperadas.
KREIPIMASIS
2

POEZIJA 
• JULIJA NOVA5

PROZA 
• JONAS MIKELINSKAS2

LITERATŪRA 
• Vytautas BikulčIus.
"SKAITYMAS YRA KLAJONĖ"
1

KNYGOS 
• Elena Bukelienė.
ŽVILGSNIS UŽ HORIZONTO
1
 NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
SAVO KULTŪROS PRASMIŲ BEIEŠKANT
3
• Sigutė Trimakaitė.
PREMJEROS JUBILIEJINIAME VAKARE
1
• Sigutė KunčIenė.
KONCERTUOJA "TRIMITAS"
1

ŠOKIS 
• Helmutas Šabasevičius.
NAUJI BALETO DRABUŽIAI
4

KINAS 
• Ridas Viskauskas.
VAIZDŲ IR NUOTYKIŲ SŪKURYJE

DAILĖ 
• Salomėja Jastrumskytė.
BŪDAS POSTMODERNYBEI TIRTI
• Ignas KazakevičIus.
KETVIRČIUOTI TOTEMAI
• Jurgita LudavičIenė.
PIEŠINIAI ŠVIESA
2
• Jonas Nekrašius.
FLUXUS IR LAIŠKO MENO FIESTA ŠIAULIUOSE
4

KAMPAS 
• Ričardas Šileika.
RUGSĖJIS, SPALIS

SVEIKINAME 
• JOANA DANUTĖ ŽILAITYTĖ1

KRONIKA 
• "LITERATŪROS IR MENO" VYRIAUSIAJAM REDAKTORIUI KORNELIJUI PLATELIUI8
• BATSIUVIAI IR GENEROLAI3
• PAULIAUS NORMANTO PARODA
• Jonas Palionis.
KIENO SUKURTAS LIETUVOS HERBAS (VYTIS)?
3

SKELBIMAI 
• "POEZIJOS PAVASARIO" ALMANACHAS1
• KULTŪROS MINISTERIJA
• KULTŪROS MINISTERIJA

DE PROFUNDIS 
• Vladas BaltuškevičIus.
APIE ŽMONIŠKĄ ŽMOGYSTĘ
2

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]


BENDRASIS SKYRIUS

Lithuanian literature in translation, 1990-2002
/ [compiled and edited by Aušra Stonytė]. - 2nd rev. ed. - Vilnius : Books from Lithuania, [2002] (Vilnius : Sapnų sala). - 210, [7] p., įsk. virš. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9955-9446-5-X
Pripažinimo kelias : Lietuvos ekslibrisininkų klubui 20 metų / Alfonsas Čepauskas. - Vilnius : Lietuvos ekslibrisininkų klubas, 2002 (Vilnius : T. Vėbros dailės dirbtuvės). - 32 p. : iliustr., portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-9534-0-3

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Draudžiama meilė :
romanas / Vydas Astas. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 318, [1] p. - (Lietuvių meilės romanas). - ISBN 9955-08-184-8 (įr.)
Dvylika kėdžių : romanas / Ilja Ilf, Evgenij Petrov ; iš rusų kalbos vertė Jurgis Gimberis. - Vilnius : Pasviręs pasaulis, 2002 (Kaunas : Aušra). - 413, [3] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-435-25-9 (įr.)
Juodoji galera : žinomi rašytojai pasakoja apie jūrininkus, indėnus ir atradimus / sudarė Viltarė Urbaitė. - Vilnius : Alma littera, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 285, [2] p. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-193-7 (įr.)
Laiko tėkmė : eilėraščiai / Antanina Klimaitienė. - Jonava : Jonava, 2002. - 95, [1] p. - Tiražas 250 egz. - ISBN 9955-417-69-2
Lietuvių apysaka vaikams: žanro modifikacijos : mokomoji knyga / Šiaulių universitetas. Humanitarinis fakultetas. Lietuvių literatūros katedra ; [sudarė Irena Klimašauskienė]. - Šiauliai : ŠU l-kla, 2002 (Šiauliai : UAB "Šiaulių knygrišykla"). - 122, [1] p. : faks. - Tiražas 200 egz. - ISBN 9986-38-329-3
Moterys meluoja geriau : romanas / Daiva Vaitkevičiūtė. - Panevėžys : R. Magilienės įm. "Magilė", [2002]- . - ISBN 9986-956-31-5
D. 1. - [2002] (Vilnius : Spauda). - 237, [1] p. - Tiražas 4000 egz. - ISBN 9986-956-29-3
Omerta : romanas / Mario Puzo ; iš anglų kalbos vertė Irena Kupčinskienė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Kaunas : Spindulys). - 277, [1] p. - Tiražas [4000] egz. - ISBN 9955-08-209-7 (įr.) Pavojingas sandoris : romanas / Becky Barker ; iš anglų kalbos vertė Edita Rimavičiūtė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2002 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 239, [1] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-951-64-X
Poetinis Druskininkų ruduo : almanachas. - Vilnius : Vaga, 1999- . - Gretut. antr. angl.: Druskininkai poetic fall, 2002- . - Kt. red. ir sudaryt.: Kornelijus Platelis, 2002- .
2002. - 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 311, [1] p. : iliustr., portr. - Tiražas [400] egz. - ISBN 5-415-01655-4
Pro juodus akinius : eilėraščiai / Alfonsas Kalnietis. - Jonava : Jonava, 2002. - 107, [1] p. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9955-417-72-2
[Rinktiniai raštai] / Stephen King. - Kaunas : Eridanas, 1995- .
[T.] 38: Burtininkas ir kristalas. Kn. 1 : romanas / iš anglų kalbos vertė Bronius Bružas. - 2002 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 315, [2] p. - Tiražas [2000] egz. - ISBN 9986-97-073-3
Sabrinos nelaisvėje : romanas / Laura Marie Altom ; iš anglų kalbos vertė Edita Rimavičiūtė. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2002 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 261, [2] p. - (Meilės romanų lobynas). - Tiražas [2500] egz. - ISBN 9986-951-65-8
Saulės akmens pėdsakais : istorinė, etnografinė, kelionių ir nuotykių mokslo populiarinimo apysaka iš senovės baltų gyvenimo beveik prieš du tūkstančius metų, antrame mūsų eros amžiuje / Romualdas Neimantas. - Kaunas : UAB "Epaisas", 2002 (Kaunas : Epaisas). - 301, [4] p., XVI iliustr. p. - Tiražas 1000 egz. - ISBN 9955-9547-0-1
Šleikštulys : romanas / Jean-Paul Sartre ; iš prancūzų kalbos vertė Alina Kiliesaitė. - Vilnius : Vaga, 2002 (Vilnius : Vilspa). - 207, [1] p. - (Pasaulinės literatūros biblioteka / sudarytojas Vytautas Visockas ; dailininkas Arvydas Každailis ; kn. 117b. XX a. literatūra) (Prancūzų egzistencializmo proza). - Virš. aut. ir antr. nenurodyti. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 5-415-01545-0 (įr.)
Ten, sidabro vingy : [poezijos almanachas / Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga] ; sudarė, parengė ir redagavo Vladas Buragas. - Kaunas [i.e. Marijampolė] : LNRS [i.e. UAB "TeleSATpressa"], 2000- .
[T. 3] (2002) : 2002-ojo rudens poezijos almanachas : artėjančiam Lietuvos įvardinimo istoriniuose rašytiniuose dokumentuose tūkstantmečiui ir lietuvių tautos dainiaus Maironio (1862-1932) jubiliejams skiriama. - 2002 (Marijampolė : UAB "TeleSATpressa"). - 280, [2] p. : iliustr., portr. - Tiražas 300 egz. - ISBN 9986-894-79-4
Tomas Venclova: speaking throught signs / Donata Mitaitė ; [translated by Diana Bartkute Barnard]. - Vilnius : Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2002 (Vilnius : Petro ofsetas). - 250, [1] p., [8] iliustr. lap. - Tiražas [600] egz. - ISBN 9955-475-26-9 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA VAIKAMS

Čiumbiko nuotykiai : apie didįjį dramblių cirką ir paslaptingą paštininko kelionę
/ [teksto ir iliustracijų autorius Paulius Juodišius]. - Vilnius : Arka, [2001] (Vilnius : Spauda). - 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Aut. nurodytas kn. metr. - Tiražas [8000] egz. - ISBN 9986-713-12-9
Guliverio kelionės : [romanas] / Džonatanas Sviftas ; [Malvinos Vogel adaptuota versija ; vertė Elena Stasiulevičiūtė]. - Vilnius : Alka, 2002 (Kaunas : Spindulys). - 236, [4] p. : iliustr. - (Iliustruota didžioji klasika ; 15). - Tiražas 2000 egz. - ISBN 9986-459-32-X (įr.)
Kiškio batai : [pasaka] : nuspalvink / [sudarytojas Valdimaras Sasnauskas ; dailininkė Alfreda Steponavičienė]. - Kaunas [i.e. Raudondvaris (Kauno raj.)] : UAB "Dajalita", 2002 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - [17] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [6000] egz. - ISBN 9986-951-72-0
Linksmi Šmuciko sapneliai : [pasaka / teksto ir iliustracijų autorius Paulius Juodišius]. - Vilnius : Arka, [2001] (Vilnius : Spauda). - 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Aut. nurodytas kn. metr. - Tiražas [8000] egz. - ISBN 9986-713-14-5
Pasakų knyga / [tekstas Peter Holeinone ; iš italų kalbos vertė Algimantas Gudaitis ; iliustracijos Tony Wolf, Piero Cattaneo]. - Vilnius : Alma littera, [2002]. - 199, [1] p. : iliustr. - Tiražas [3000] egz. - ISBN 9955-08-165-1 (įr.)
Paskutinė Čepkelių ragana : pasaka / Leonardas Gutauskas ; [iliustracijos autoriaus]. - Vilnius : Mažasis Vyturys, 2002 (Vilnius : UAB "Logotipas"). - 26, [2] p. : iliustr. - Tiražas [500] egz. - ISBN 9955-05-049-7
Rikiki ir Rududu : [pasaka] / iš prancūzų kalbos vertė Aldona Adomavičiūtė. - Vilnius : Alma littera, [2002] (Vilnius : Spauda). - [21] p., įsk. virš. : iliustr. - Tiražas [5000] egz. - ISBN 9955-08-207-0
Trys linksmos pasakėlės / [teksto ir iliustracijų autorius Paulius Juodišius]. - Vilnius : Arka, [2001] (Vilnius : Spauda). - 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Aut. nurodytas kn. metr. - Tiražas [8000] egz. - ISBN 9986-713-11-0
Tvinklio laikrodukas : [pasakos / teksto ir iliustracijų autorius Paulius Juodišius]. - Vilnius : Arka, [2001] (Vilnius : Spauda). - 24, [1] p., įsk. virš. : iliustr. - Aut. nurodytas kn. metr. - Tiražas [8000] egz. - ISBN 9986-713-13-7

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Bibliografijos ir knygotyros centras
 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Gruodžio

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 10 
2:29:22 Dec 6, 2010   
Dec 2009 Dec 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba