SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-02-10 nr. 695

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Eglė Mikalajūnaitė
Dar viena prarasta utopija
8

Muzika 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė
Muzika Berlyne
3
• Laimutė Ligeikaitė
Dedikacija Mozartui
1
• "Aš tikiu..." Šv. Jonų bažnyčioje1
• Vainiūno namuose tvyro meno aura
• Šveicarijos fortepijoninio trio koncertai Lietuvoje
• Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas mini sukaktį1
• Filharmonijoje skambės balsų orkestras
• KONCERTAI

Dailė 
• Rasa Andriušytė
Peržengiant regimybės ribas
6
• Rima Povilionytė
Sąmoningas buities menas
• PARODOS

Literatūra 
• Ieva Dilytė
Feministinė kultūros kritika ne tik akademiškiems vartotojams
4
• VAKARAI

Teatras 
• Rasa Vasinauskaitė
Įvaizdžio galia ir mistikos ilgesys
2
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Atiduočiau gyvybę už Izraelį
• Filmas apie roko ištakas
• Dvi žvaigždės viename
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Linas Vildžiūnas
Ant Maso krantų
4
• Szabó byla
• Juokas ir tiesa3

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 10–19

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

10 d. 18 val. - A. Šenderovo "DEZDEMONA". Dir. - R. Šervenikas

11 d. 18 val. - G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - M. Staškus

12 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

14 d. 18 val. Kamerinėje salėje - koncertas "Su meile" (LNOBT Operos studija)

15 d 18 val. - P. Čaikovskio "GULBIŲ EŽERAS". Dir. - R. Šervenikas

17 d. 18 val. - "RUSIŠKASIS HAMLETAS"

18 d. 18 val. - J.F. Halévy "ŽYDĖ". Dir. - M. Staškus

19 d. 12 val. - J. Gaižausko "BURATINAS". Dir. - M. Staškus

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

10 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

11 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPAN-ČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

12 d. 12 val. - Premjera! A. de Saint-Exupčry "MAŽASIS PRINCAS". Rež. - S. Mykolaitis

14 d. 18 val. - R. Cooney "MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ". Rež. - A. Večerskis

17 d. 18 val. - "GIESMĖ APIE VORUTOS VILKOLAKĮ MINDAUGĄ". Rež. - V. Grigolis

18 d. 16 val. - J. Ortono "GROBIS". Rež. - A. Večerskis

19 d. 18 val. - I. Turgenevo "MĖNUO KAIME". Rež. - J. Dautartas

Mažoji salė

10 d. 18 val. - T. Croucho "Ąžuolas" (Britų taryba ir Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras)

11 d. 18 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

12 d. 16 val. - Premjera! R. Granausko "DUBURYS". Rež. - S. Račkys

14 d. 18 val. - P. Süskindo "KONTRABOSAS". Rež. - V. Masalskis

15 d. 18 val. - S. Becketto "PASKUTINĖ KREPO JUOSTA". Rež. - R. Ramanauskas

18 d. 12 val. - K. Gudonytės "VĖJŪNĖ - VELNIO NUOTAKA". Rež. - K. Gudonytė

18 d. 18 val. - T. Bernhardo "ĮPROČIO JĖGA". Rež. - V. Masalskis

19 d. 16 val. - "APKABINK MANE". Rež. - A. Vidžiūnas

Valstybinis jaunimo teatras

10 d. 18 val. - "VIRTO ĄŽUOLAI". Rež. - A. Jankevičius

11 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

11 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija ?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

14 d. 18 val. - "UŽSISPYRĖLĖS TRAMDYMAS". Rež. - C. Graužinis

15 d. 18 val. - A. Čechovo "DĖDĖ VANIA". Rež. - A. Latėnas

17 d. 18 val. - O. Danilovo "GELTONOJI NEŪŽAUGA". Rež. - K. Smoriginas

18 d. 12 val. - A. Giniočio "JUZĖ DYKADUONIS". Rež. - A. Giniotis

18 d. 18 val. - L.S. Černiauskaitės "LIUČĖ ČIUOŽIA". Rež. - A. Latėnas

19 d. 12 val. - V.V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

19 d. 18 val. - M. McDonagho "PAGALVINIS". Rež. - J. Vaitkus

Vilniaus mažasis teatras

10 d. 18.30 - K. Abe’s "MOTERIS SMĖLYNUOSE". Rež. - L. Adomaitienė

11 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre, 19 d. 16 val. Rokiškio kultūros rūmuose - F. Bordon "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, A. Dapšys

12 d. 18.30 - E. Albee’io "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. - R. Kudzmanaitė

16 d. 18.30 - G. Kanovičiaus "NUSIŠYPSOK MUMS, VIEŠPATIE". Rež. - R. Tuminas

18 d. 18.30 - A. Čechovo "VYŠNIŲ SODAS". Rež. - R. Tuminas

OKT/Vilniaus miesto teatras

10 d. 18 val. Rokiškio kultūros rūmuose, 13 d. 18 val. Klaipėdos "Žvejų" kultūros rūmuose, 15 d. 18 val. Mažeikių kultūros rūmuose - brolių Presniakovų "VAIDINANT AUKĄ". Rež. - O. Koršunovas

17 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Mažojoje salėje - J. Griškoveco "MIESTAS". Rež. - S. Mykolaitis, O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

10 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

11 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

12 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

12 d. 18 val. - PREMJERA! J.J. Bricaire’o, Maurice’o Lasaygueso "DIDYSIS ZEBRAS". Rež. - A. Girba (Maskva)

14 d. 18 val. - J.M. Chevret "SVEIKI, EMIGRANTAI! (SQUAT)". Rež. - M. Poliščiukas

15 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - A. Čerpinas

17 d. 18 val. - N. Ptuškinos "PIZOS BOKŠTAS". Rež. - J. Jeriominas (Maskva)

18 d. 18 val. - E.E. Schmitto "PALEISTUVIS". Rež. - G. diCapua (Sankt Peterburgas)

Anželikos Cholinos šokio teatras

18 d. 18val. Rokiškio teatro rūmuose - "BERNARDOS ALBOS NAMAI". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

12 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež. ir dail. - V. Mazūras

18 d. 12 val. - S. Gedos "KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI". Rež. ir dail. - R. Driežis

Mažoji salė

12 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

18 d. 14 val. - N. Indriūnaitės "COLIUKĖ". Rež. ir dail. - R. Driežis

Keistuolių teatras

10, 11, 17, 18 d. 19 val. - "Paskutiniai Brėmeno muzikantai". Rež. - A. Giniotis

12, 19 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

Menų spaustuvė

18 d. 18 val. - "Poetė". Rež. - R. Garuolytė

VGTU teatras-studija "Palėpė"

Trakų g. 1

14, 15, 16 d. 19 val. - PREMJERA! "Brangioji mano Mo..." (pagal R. Granausko romaną "Kenotafas"). Rež. - O. Kesminas

Ramūno ateljė

Latako g. 1

16 d. 19 val. - "Ir visada bus per vėlu" (pagal A. Camus "Krytis"). Vaid. - R. Abukevičius

Vilniaus universiteto teatras

13 d. 19 val. - "ARKLYS SENATE" (pagal L. Andrejevą). Rež. - R. Venckus (trupė "Minimum")

"Raganiukės teatras"

11, 12 d. 12 val. - "Riterio patrakėlio nuotykiai"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

10 d. 18 val. - A. Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež. - R. Atkočiūnas

10 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre, 17 d. 19 val. Kauno dramos teatre - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

11 d. 18 val., 15 d. 12 val. - V. Djačenko "RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež. - S. Paciukas ("Sriubos teatras")

11 d. 18 val. Kauno dramos teatre, 17 d. 18 val. Rokiškio kultūros centre - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

12 d. 12 val. - I. Paliulytės "ANDERSENO GATVĖ". Rež. - I. Paliulytė (Ilgoji salė)

12 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

14 d. 18 val. - D. Loher "NEKALTI". Rež. - G. Varnas

15 d. 18 val. - "AR TU PRISIMENI TĄ MELODIJĄ?" Rež. - A. Kurienius ir R. Žirgulis

18 d. 15 val. - J. Smuulo "SVEČIUOSE PAS PULKININKO NAŠLĘ". Rež. - D. Juronytė ("Sriubos teatras")

18 d. 18 val. - M. Carr "PORTIJA KOGLEN". Rež. - G. Varnas

19 d. 12 val. - P. Travers "MERĖ POPINS". Rež. - G. Žilys

19 d. 18 val. - F. Garcia Lorcos "DONJA ROSITA, arba GĖLIŲ KALBA". Rež. - G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

10 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

11 d. 18 val. - J. Strausso "Vienos kraujas". Dir. - J. Geniušas

12 d. 12 val. - T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės "Nykštukas Nosis". Dir. - V. Visockis

12, 17 d. 18 val. - G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. - G. Rinkevičius

14 d. 18 val. - koncertas Valentino dienai

15 d. 18 val. - I. Kalmano "Bajaderė". Dir. - J. Janulevičius

18 d. 18 val. - F. Loewe "Mano puikioji ledi". Dir. - J. Geniušas

19 d. 12 val. - Z. Bružaitės "Grybų karas ir taika". Dir. - V. Visockis

19 d. 18 val. - J. Strausso "Šikšnosparnis". Dir. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

10 d. 18 val. - A. Strindbergo, A. Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS".

Rež. - S. Rubinovas

11, 14 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

12 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

17 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

18, 19 d. 18 val. - J.K. Jeromo "Trise valtimi (neskaitant šuns)". Rež. –S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

10 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

11 d. 18 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

14 d. - Valentino diena Kauno mažajame teatre

17 d. 19 val. - "LAISVOJI PORA". Rež. - R. Januškevičiūtė ir A. Baniūnas

18 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė

19 d. 12 val. - "DIDŽIAUSIA PASAULYJE PASLAPTIS". Rež. - A. Baniūnas

Kauno valstybinis lėlių teatras

10 d. 18 val. - Premjera! J. Marcinkevičiaus "POEZIJA IR MEILĖ LESBO SALOJE". Rež. - R. Morkūnas

11 d. 12 val. Lėlių muziejuje - "SVEČIUOSE PAS SKUDURINĘ ONUTĘ"

12 d. 12 val. - "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. - A. Stankevičius

14 d. 18 30 - premjera! "Meilė ir kiti demonai!" (neoklasikinio šokio teatras "Releve"). Dalyvauja grupė "Never Mind"

18 d. 12 val. - "NEPAPRASTAS CIRKAS". Rež. - O. Žiugžda

19 d. 12 val. - "ČIGONIUKĖ RINGLA". Rež. - V. Blūzma

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

10 d. 18 val. - R. Coonay "VIEŠBUČIO KAMBARYS NR.13".

Rež. - A. Vizgirda

Klaipėdos muzikinis teatras

10 d. 18 val. - J. Bocko "Smuikininkas ant stogo". Dir. - S. Domarkas

12 d. 12 val. - B. Pawlowskio "Snieguolė ir septyni nykštukai". Dir. - A.J. Lukoševičius

14 d. 18 val. - koncertas, skirtas Valentino dienai. Dir. - V. Konstantinovas

17 d. 18 val. - Z. Liepinio "Paryžiaus katedra". Dir. - I. Lapinis

18 d. 18 val. - V. Lebedevo "O, mielas drauge!" Dir. - V. Konstantinovas

Kultūros centro Žvejų rūmai

12 d. 12 val. - "DANGUS NEGRIŪVA" (lietuviškų pasakų motyvais, jaunimo teatras "Be durų")

18 d. 18 val. - T. Dorno "MarLenė". Rež. - A. Vizgirda (Pilies teatras)

Šiaulių dramos teatras

10 d. 18val. - "HISTORY OF LITHUANIA". Insc. aut. ir rež. - R. Steponavičiūtė

11 d. 18 val. - H. Fiheiredo "EZOPAS, ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

12 d. 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

12 d. 18 val - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžio J. Miltinio dramos teatro spektakliai

17 d. 18 val. - Moličre’o "TARIAMASIS LIGONIS". Rež. - R. Teresas

18 d. 18 val. - T. Williamso "VASARA IR DŪMAI". Rež. - R. Teresas

Panevėžys

Teatras "Menas"

12 d. 12 val. - Ch. Perault "Raudonkepuraitė". Rež. - J. Dautartas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Lapkričio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 58 iš 74 
21:37:54 Nov 14, 2010   
Mar 2008 Jul 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba