Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2008-06-06 nr. 3193

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Balys Bukelis.
NUOTRAUKA
40
• KRONIKA2
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS

AKTUALIJOS 
 Eugenija Vaitkevičiūtė.
KAS IR KODĖL IŠPIRKO ROŽES,
1
• Ričardas Šileika.
POETINIAI IR TURISTINIAI -IZMAI ŠIAURĖS RYTUOSE

POEZIJOS PAVASARIS 
• Benediktas Januševičius.
POEZIJOS PAVASARIS BAIGĖSI – METAS RENGTIS KITAM
18

POKALBIAI 
• LIETUVOJE TRŪKSTA BALTŲ VEDLIŲ2

KNYGOS 
• „LAUŽIU ANTSPAUDĄ“
• „NAKTĮ UŽKLUPTAS ŽAIBO“
• „RŪKAS IR VĖJAS“
• „ŠOKIAI“
• „EILĖRAŠČIAI SAVO KAILIU“1
• „MINTIS IR UOLA“
• Elena Baliutytė.
IR TEBĖRA SVARBU
• (PA)SKAITINIAI
• NAUJOS KNYGOS

TEATRAS 
• Andrius Jevsejevas.
ATSIGRĘŽIANT Į PRADŽIĄ
• Ridas Viskauskas.
TARP EDUKACIJOS, PRAMOGOS IR EKSPERIMENTO

DAILĖ 
• Rita Mikučionytė.
LIETUVIŲ TAPYBOS PARIBIAI: SUAUGĘ JAUNIEJI
9

MUZIKA 
• Vaclovas Juodpusis.
PALYDĖJUS DEŠIMTUOSIUS „SUGRĮŽIMUS“
1

PAVELDAS 
• Laima Kruopaitė.
IŠSKAIDYTI SKULPTŪRINIAI ANSAMBLIAI

POEZIJA 
• EVALDAS IGNATAVIČIUS4

PROZA 
• Loreta Jastramskienė.
NATŪRALI BŪSENA
7

VERTIMAI 
• Jurko Izdryk.
PRIVATUS SEKLYS

AKTYVIOS JUNGTYS/ ŠIUOLAIKINIS MENAS 
• MENŲ SPAUSTUVĖJE TRUMPAMETRAŽĖS OPEROS
• VILNIAUS MAŽOJO TEATRO „MADAGASKARUI“ – PAGRINDINIS FESTIVALIO SANKT PETERBURGE PRIZAS

KULTŪROS DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• „EILĖRAŠČIŲ PER NAKTĮ“ DŽIAUGSMAI8

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• MOKSLEIVIŲ POEZIJA2

ŠOKIS 
• ŠOKIS Į VAIKYSTĘ

KRONIKA 
• LĖK, GERVELE
• VYTAUTAS GAIDAMAVIČIUS
1931 07 21–2008 05 31
1

DE PROFUNDIS 
• Virgilijus Veršulis.
ŽALČIO SIUITA
1

AKTUALIJOS

KAS IR KODĖL IŠPIRKO ROŽES,

ARBA POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO APDOVANOJIMAS KAUNE

Eugenija Vaitkevičiūtė

[skaityti komentarus]

iliustracija
Atsakingai nusiteikęs Poezijos pavasario laureatas Viktoras Rudžianskas
Zenono Baltrušio nuotrauka

Gegužės 30 dieną Kaune vėl šurmuliavo Poezijos pavasario laureato apdovanojimo šventė. Po ekskursijos po Pažaislį, pasiplaukiojimo „Nemuno“ laivu po Kauno marias būrys poetų suplūdo į Maironio sodelį. Sykiu plūdo ir smagios dainos, kiek spėjau sužinoti, iš kompaktinio disko „Dainos Kaunui“, išleisto Kauno savivaldos 600 metų jubiliejui –­ šiam miestui Magdeburgo teises Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas suteikė „1408 Viešpaties metais vasario mėnesį, ketvirtadienį, apie Šv. Valentino dieną“. Smagu, kad solidi šventė šiemet ištiko Kauną kartu su 44-uoju Poezijos pavasariu, suteikdama miestelėnams ir svečiams visas teises švęsti, džiaugtis, mylėti (vis dėlto per šv. Valentiną...) savą miestą, gyvenimą ir ypač poeziją.

Renginį pradėjo aktorius P. Venslovas XVIII a. poeto M. Požėros eilėraščiu. Susivokiau, kad poezijoje tikrai glūdi amžinos tiesos ir amžini klausimai: „prastas žmogus nepažįsti / katrie juodi, katrie čysti?“ (Esmi linkusi tikėtis, kad tie, kurie nepatingi į Maironio sodą ateiti, truputį „čystesni“... Aišku, tai asmeninė nuomonė.) Šokio plastika akis paglostė „Saulės“ gimnazijos modernaus šokio grupės „Sol“ šokėjos. Anot renginio vedėjų E. Stanciko ir R. Preikšaitės, pradėjome „poetinio žodžio puotą“. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Petras Palilionis paskelbė šių metų Poezijos pavasario laureatą. Juo tapo, žinia, Viktoras Rudžianskas už eilėraščių knygą „NUO do IKI do“. Laureatą šiltai pasveikino ir įteikė suvenyrą Lietuvos Respublikos kultūros ministras Jonas Jučas. Tada scenon užkopė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. Jis pasveikino visus su šia puikia švente, pažymėjo, kad „Poezijos pavasaris – vienas iš reikšmingiausių renginių Kauno mieste ir nenuostabu, kad sutraukia minias gerbėjų“. (Pastarųjų, autorės duomenimis, sugužėjo daugiau nei pusė tūkstančio). Meras įteikė V. Rudžianskui laureato diplomą, liudijantį Maironio premiją bei 2008-ųjų Poezijos pavasario laureato vardą. Taip pat pasveikino Kauno savivaldos 600 metų jubiliejaus proga ir kartu su Kauno miesto tarybos Kultūros komiteto pirmininku Rimantu Didžgalviu apdovanojo laureatą pasidabruota jubiliejaus moneta. Apjuostas vardine tautine juosta, vainikuotas garsiuoju ąžuolo lapų vainiku, V. Rudžianskas savo ruožtu pasveikino visus susirinkusius „poezijos gerbėjus, tarp jų ir aukštus valdžios pareigūnus“. Tardamas padėkos žodį, prisipažino mėginęs sudaryti sąrašą tų, kuriems reikėtų dėkoti. Tad, „būdamas sveiko proto, patį pirmą įrašiau save“, – sakė poetas. Toliau sekė daug daug asmenų, kol namuos baigėsi popierius, o sąrašas vis ilgėjo, „taigi tenka dėkoti visiems“. Poetas sakėsi jau sulaukęs pirmųjų signalų, kad turėtų jausti atsakomybę už lietuvių poezijos lygį, raidą, tendencijas beigi visokius kitokius dalykus ir tokia proga ką nors prižadėti. Taigi prižadėjo, jei bus leista, parašyti dar vieną knygą. Beje, laureatas pastebėjo, jog šiame sodelyje jau daug metų matydavo tuos pačius pažįstamus veidus, o dabar mato ir nepažįstamų moterų. „Tai, matyt, mano gerbėjos“, – linksmai šyptelėjo. Laureato eilėraštį skaitė aktorė O. Dautartaitė, kitą – jis pats. Lietuvių liaudies dainą užtraukė R. Preikšaitė (šventė klausytojų ausims, kaip visuomet), paskui klausėmės daug daug poezijos, buvo išdalyti įvairiausi prizai. Skaitymų eilę pradėjo D. Teišerskytė eilėraščiu apie poetus ir mūzas, pamenu, pradžia buvo grakščiai tokia: „nežadinkite miegančio poeto / ant jo blakstienų spindi aukso dulkės...“ Skaitė G. Aleksa, S. Poisson, poezija skambėjo tiek lietuvių, tiek ir užsienio kalbomis, o jei pridėsime chorą Maironio sodo medžiuose – tai ir Dievo paukštelių, ir M. Ariutinovos violončelės, G. Simonaitės smuiko. Talkinant vertėjams A. A. Jonynui, B. Jonuškaitei, V. Dekšniui, V. Braziūnui, išgirdome Elżbietos Musiał, Anne Portugal, Letos Semadeni, Susanne Dopel, Barbaros Gruszkos-Zych, Pero-Erico Söderio, Wellnerio Söllnerio, Mareko Wawrzkiewicziaus ir kt. eiles. Pastarasis, Lenkijos rašytojų sąjungos pirmininkas atskleidė klausytojams ir itin įdomų faktą apie laureatą V. Rudžianską. Prieš porą metų, pasakojo svečias, šis dalyvavo Varšuvos Poetiniame rudenyje, keturių poetų iš Lietuvos delegacijoje. Paskui dvarelyje netoli Varšuvos vyko susitikimai, pokalbiai su poetais. Už dvarelio buvo nedidelis gražus tvenkinys. Nepaisant to, kad buvo spalis, V. Rudžianskas nusirengė ir išsimaudė tame tvenkinėlyje. (Šis pasakojimo faktas sukėlė ažiotažą ir plojimus, o visos gerbėjos smalsiai sužiuro į laureatą. –­ E. V.) „Ir tada aš supratau, – pasakojo M. Wawrzkiewiczius, –­ kad jis ne tik puikus poetas, bet ir labai drąsus žmogus.“ Va taip, brangieji, ir tenelaiko niekas mūsų poetų tik intelektualiais nupiepėliais! Svečių poeziją keitė lietuvių poetų poezija, o kartkartėmis kas nors įteikdavo kam nors malonų prizą ar siurprizą. D. Juškienė įteikė dienraščio „Kauno diena“ prizą G. Patackui už knygas „Lapė, rožė ir bambukas“ bei „Dangaus žvėrys“. Jį teko paimti poeto antrajai pusei, Tautvydai Marcinkevičiūtei, užtat paskui poetas situaciją kompensavo ekspresyviu eilėraščiu „Meilė kaunietiškai“. LR Seimo narė V. V. Margevičienė įteikė prizą už Poezijos pavasario sudarymą V. Šoblinskaitei-Aleksai ir G. Aleksai. „Nemuno“ Katino prizas už poetinį debiutą teko D. Kuzminskaitei. „Šeimininkės“ savaitraščio, pasižyminčio, anot redaktorės D. Junevičienės, šeimininkišku požiūriu ne tik į savo namus, bet ir į savo tautą, prizas įteiktas Z. Gaižauskaitei. Kauno televizijos prizas – E. Drungytei. Maironio muziejaus prizas buvo skirtas poetui V. Baltuškevičiui – nes, kaip sakė muziejaus direktorė poetė A. Ruseckaitė, „nusprendėme apdovanoti žmogų, kuris labai mėgsta muziejų, dažnai jį aplanko, rašo eilėraščius ranka ir visad atėjęs juos, dar šviežius, muziejininkėms paskaito, be to, turi pilną portfelį rankraščių!“ Poezijos pavasario almanachais buvo apdovanoti prie šventės rengimo prisidėję, pagelbėję, parėmę poezijos mėgėjai: LR kultūros ministras J. Jučas, Kauno miesto meras A. Kupčinskas, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius V. Gudėnas, Kauno miesto vicemeras S. Buškevičius, Kauno miesto tarybos Kultūros komiteto pirmininkas R. Didžgalvis, Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus vedėjas S. Šliažas, V. Kontrimas. Poezija keitė prizus, taigi vėl klausėmės L. Degėsio, E. Perednytės, M. Buroko, D. Zelčiūtės, D. Kajoko, A. Ruseckaitės, T. Marcinkevičiūtės, P. Panavo, G. Latako, P. Žemgulytės, Maironio poezijos pavasarėlio laureatės D. Venckutės ir kitų. Aplink švč. Marijos statulos galvą taikiai zirzė uodai, ošė klevai, virš mūsų galvų sklendė spalvingas oro balionas. Susimąsčiau: jeigu būčiau atėjusi į pirmąjį Poezijos pavasarį šešiolikmetė, dabar man jau būtų...? Įdomu, ar yra tarp klausytojų dalyvavusių tame pirmajame? Matyt, kūrybos mūzos panašią mintį įkvėpė ir organizatoriams: tąvakar Poezijos pavasario almanachas buvo padovanotas poniai Birutei. Ji, ištikima poezijos gerbėja, aplankė net 41-ą Poezijos pavasarį. Juos taip pat gavo Č. Karbauskis, E. Balesevičius, LR Seimo narė V. V. Margevičienė, Kauno apskrities viršininko pavaduotojas B. Z. Kazakevičius, Kauno miesto savivaldybės Kultūros skyriaus atstovė V. Jasaitytė (renginio režisierė), Kauno televizijos direktorius P. Garnys, savaitraščio „Šeimininkė“ redaktorė D. Junevičienė, „Kauno dienos“ kultūros žurnalistė D. Juškienė. Kauno apskrities viršininko pavaduotojas B. Z. Kazakevičius apdovanojo knyga ir Kauno apskrities simboliu asmenį, kuris „jau du dešimtmečius yra šio renginio organizatorius ir siela, Kauno meno tarybos narys“ – P. Palilionį. V. Šoblinskaitė-Aleksa ir G. Aleksa įteikė minėtai jaunajai debiutantei „investiciją pirmajai knygai“, R. Preikšaitė dainavo, poetai ir poetės skaitė... V. Sventickas tikrino visų humoro jausmą „Leidėjo verlibru“, šaunia V. Rudžiansko eilėraščio apie bitę interpretacija, beje, sudaręs jo „dažnuminį žodyną“: „...didis kelias / V. Rudžiansko kelias / aplink bitę / keturis kartus!“ Bene netikėčiausias momentas buvo į sodą pasipylę didelės ir mažos pramuštgalvės sutaršytomis kasytėmis, šypsodamos lig ausų ir dar išsipaišiusios. Pasirodo – kompozicijos „Kaliausė“ atlikėjos. Šoko, strikinėjo, dūko po visą sodą, galop surimtėjo ir, kaip spėjo nugirsti E. Stancikas, teikdamos poetams neužmirštuolių puokštes, mandagutėliai sakė: „Ačiū už poeziją! Ir už Poezijos pavasarį!“ Tad ką čia bepridursi. Atėjome, klausėmės, laureatu džiaugėmės, o tąvakar Birštono gatvės gėlių parduotuvėlėje, mielieji, šluote iššlavė kone visas rožes. Va šitaip!

iliustracija
 

Skaitytojų vertinimai


47280. rožė2008-06-09 20:50
ką ten keturis kartus:)ant bitės kūno v.r. visą knygelę yra parašęs:)

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Lapkričio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 3 iš 10 
0:07:56 Nov 1, 2010   
Feb 2008 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba