Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2006-07-14 nr. 3104

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Gytis Norvilas.
PANTEONAS
33
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

AKTUALIJOS 
• KONFERENCIJOS "PROFESIONALAUS MENO SKLAIDA LIETUVOJE" REZOLIUCIJA
• Kornelijus Platelis.
MAGNUS DUCATUS POESIS
3

LITERATŪRA 
• Banja Nacuišis.
ŠIUOLAIKINIAI JAPONŲ HAIKU: LEKSIKA IR STRUKTŪRA
2

KNYGOS 
• Elena Baliutytė.
DANTINGA IR STILINGA LITERATŪROS KRITIKOS KNYGA
2
• Neringa Mikalauskienė.
KELIŲ EILUČIŲ POETAS
• 451 FARENHEITO11
• PILIS
• ARTŪRO KONANO DOILIO GYVENIMAS
• NAUJOS KNYGOS

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
REALYBĖS ŠOKAS

ŠOKIS 
• Vita Mozūraitė.
"VILNIAUS ŠOKIO SPAUSTUVĖ" TIEMS, KURIEMS ŠOKIS – GYVENIMO BŪDAS
4

FOTOGRAFIJA 
• Dovilė Zelčiūtė.
VAIVORYKŠTĖS TESTAS
2

DAILĖ 
• Vaidilutė Brazauskaitė.
TRUMPOS ISTORIJOS LĖKŠTĖS PAVIRŠIUJE
3

PAVELDAS 
• Remigijus Černius.
PARODA "LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKŠTIS IR LENKIJOS KARALIUS ALEKSANDRAS"

TEATRAS 
• PAVARGĘS ĮRODINĖTI1

POEZIJA 
• EDITA NAZARAITĖ12

PROZA 
• Astrida Petraitytė.
TRYS PATRICIJOS GYVENIMAI
8

VERTIMAI 
• BANJA NACUIŠIS

AKTYVIOS JUNGTYS 
• POPKULTŪROS KAMPELIS3
• Paulis Paperis.
ŠEŠIOLIKTASIS BOCHUMO VIDEOMENO FESTIVALIS
1

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS 
 SAULIUS TUOMS KOND RUODS, GEERS, BI ČĖ LYYS?20

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• Deimantas Valančiūnas.
INDIJOS KINO "AUKSO AMŽIUS": 1950–1960
1

KRONIKA 
• NACIONALINIO DIKTANTO TEKSTO KONKURSAS
• TARPTAUTINIS THOMO MANNO FESTIVALIS "KULTūROS KRAŠTOVAIZDŽIAI. MIESTAI PO LŪŽIO: KLAIPĖDA, KALININGRADAS, GDANSKAS"
• TAUTOS POETINĖS KŪRYBOS TYRĖJAS
• APIE MEŠKAS19

DE PROFUNDIS 
• Dmitrijus Haidukas.
APIE DU LAPELIUS
13

MENO DIS/KURSE*/ AKTYVIOS JUNGTYS

SAULIUS TUOMS KOND RUODS, GEERS, BI ČĖ LYYS?

[skaityti komentarus]

iliustracija
Editos Galkontaitės nuotrauka

Kalbinau buvusį Telšių miškų urėdijos šakų genėtoją S. K. Kalbėjom žemaitiškai – pietų ir šiaurės tarmėmis, norėdami sudaryti sąlygas skaitytojam žaismingiau interpretuoti kalbą. Nežemaičiam teks susigrumti su tekstu – vis šiokia tokia atrakcija, be to, bus pamaloninti visi, kurie nemoka nosinių rašyti. Kadangi dar nėra suformuota bendrinė žemaičių kalba, pašnekovai gana laisvai eksperimentuoja su rašyba, atsižvelgdami į kalbininkų J. Pabrėžos ir A. Girdenio rekomendacijas.

aš – Tai kas per vel... vyyns yy tas Kuondruots?

S – Ons yy, ons linksmas bičielis iš tikruuju yy. Ons baigi rašyti, saaka vuo mon dabaa nebiduomu rašyti. Šiap ons fotografouti miegst.

aš – Mačiaau per telika kažkada.

S – Mm, bova Poipas duokumėntinis filmoks. Ons bova Laisvuosės Euruopas radėji redaktuorios. Ons kažkor aštom... dabaa nepasakyso tikslee, trečiaas, atruoda, kažkor, emigraava iš Tarybu sajunguos.

aš – O kaap tėn sakee, lygina anoon su kažkuum?

s – Nu šiap anon, anuo literatūrini kūryba kritikams atruoda, labiau... Skaitont Kondruota, nuoraas prisiminti kažkon – Faulkneri, daa kažkon, negu lietovio kuokios rašytuojos. Tuokiuu, sakyčiau, nu pavyzdžiou, yy tuoks krėtiks pastebiejis, ka, sakyseem, nu, ka yy tuoks personažas Lizans knyguo. Kažkou primėn omžinoji žyda mėta. Ka, pavyzdžiou, net ton Lizaana, ton pati omžinoji žyda, kap nieks lig tuol nie tap ilėijis ė mūsu literatūrini saavasti. Vuot tuokiuos figūras, tarptautėnis, nelabaa tie pas lietovios. Či šiap tik palyginėms, bet vėins iš pavyzdžiuu, taarkem, konkretiesnio.... (šioje vietoje mums patiems nepavyko suprasti, ką pokalbio dalyviai kalbėjo). Nu labaa naturalee, nu tuo knyguo, tai, kas yy, tarkem Vakaruu, tuos civilizaacijis savastis. Arba lietuvems atruoda, ka iš pėršta laužti. Arba iš vėsa, paprastaa, nebūn tuokiuu dalyku mūso tuo pruozuo.

Aš – Tai išsišuokielis kap kuoks?

S – Lietuvuos konteksti teep. Jou labiau suovietmečio i, kuo gera, či yy vėina iš priežasčiuu, ka ons, kėik aš girdiejau, i Vėlniaus universiteti, tėn nelabaa bova ir yy mylems, tuoks... vuot lėka vienišas. Nuors visor ons yy paminiets kap aukštuos prabas rašytuos.

Aš – O kap tėn kas komentuu ton saava nemeili anaam? Pri kuo kabiniejaas?

S – Nemyl – tai paprastaa i neargumentou. Iš tikruuju, tėisiog yy tuoks dalyks, anuo tuos knygas pasiruodi vėsas devynta dešimtmečiaus pradžiuo, vieliau, jau puo nepriklausomybis, peerleistas. Dutūkstuntaasees mona ronkuosi knyga, ai čie devyndešim šeštaas jau perleista. Uo kap ons emigraava, aštondešim šeštaas atruoda, tai vėsas Kondruota knygas bova cenzuroutas i yyšimtas iš visuu bibliuoteko. Ka skaitytojams... Nu, nelėka tuoki rašytojaus, nors formalee jau persitvarkėms bova prasidiejis. Be juokiuos abejuonis, tėi dalykaa vistėik negalieji būt ba tuometėnis rašytuojo sajunguos... Aš teep spieju, tuometėni rašytuojo sajunga... nu, vistėik turieji pasmerkt. Tėn bova nesamuoni i tas labaa... Nu bet vieliau ons griža i literatūra. I daa yy tuoks vėins dalyks, yy tuoks krėtiks A. Zalatuorios..

Aš – Uns mona tievuu Varniuusi yy lietoviu kalba diestis.

S – Ons yy šep fains iš tikruuju. Nu vuo tarkem Zalatuorios api ton Žalti žvilgsni, i kitkon... Ons vuot, pavyzdžiou, rond tuokiuu priekabiu. Sakysem, Kondruots raaša api valstieti mergėna, uo Zalatuorios priekaištaun, kad valstieti negaal šnekiet kap dvidešimta omžiaus studėnti. Nu ka kažkuokiuu realizma kanuonu, klasikiniu reikalavimu nesilaika. Uo tarkem išeivijuo, tou pačio meto kritikaa džiaugies, ka Kondruots kratuos tuo socialėstini realizma, kur žmuogos privaala būt saava luoma, tėn, darbininks a kareivis, atstuovs. Yy priešingaa, ons suugeb perteikt kažkuoki ton dvidešyymta omžiaus pradžiuos jausena. Tėn daa, aš sakyčiau, abejis tuos nuomuonis yy visiškaa priešingas, bet anuos, nu, teisingas tam tėkra prasmi. Žiūrint iš kor paveiziesi. I nepavadinsi tuos kritikas nemotyvouta i nepaagrista. Bet labaa matuos ka tėi kritikaa iš visiškaa skirtinga žiūruos taška steb anon. Anėi galu gali tor kažkuokios tėkslos, tarkem, yy linkėn, nu žinaa, kap yy kritikams. Ons vertindams knyga kažkuo tikaas iš anuos. Nu i vėskas priklausa nu tuo, a pateisėn tos lūkesčios a nee. Šiap Lietuvuo labaa populiari bova, kap pasiruodi jau po nepriklausomybis, devyndešim kažkelintaas (kalbama apie S. T. Kondroto romaną Žalčio žvilgsnis), jau artiejont dotūkstuntėijams i latvio kalba bova išversts, i prancuuzo, serbo. Nu, aš nežinau, kas tėn išverti. Nu, nuoveli tuoki koncentrouta. Latvis verties baisee džiaugies, i vėins iš tuokiu, kor mon istrėga tuu anuo pastebiejimo – ka i pri Baltijis jūras imanuoma, ne tėk kuokiusi Balkanusi a Italijuo, bet i Baltijis šalysi paraaša romaana, katras yy iduomos. Iš tuu, kor i veiksma, intrigu, siužeta yy, ne vėin kažkuoki nuotaika, atmosfera, kažkokėi flegmatiški pamastimaa, ne paslaptis, būdingi (daugeliui lietuvių autorių), galbūt tuoks, kažkuoks... Zalatuorios, tas pats, pastebieji, ka Lietuva Kondruota ruomani yy kažkuoks egzuotėnis krašts.

Aš – Uns čia su akinees, ane yy?

S – No.

Aš – Gaila, negaliaam nustatyti, kuoki čia diuoptriji yy? Kap i susimaastis uns čia.

S – Nu, ciniks ons yy tuoks. Ka ons visoumet kažkou.. Kėik yy tekėn matyt... Šiap paveikslioka tonkee paveizo.

Aš – Turi gal un syynas pasikabinis?

S – Ne, daa neetoro virš luovas pasikabėnis. Bet džiaugous vistėik. Vuot pajemo i ronkas sau, labaa stabilos iš tikruuju žvilgsnis.

Aš – Nuotraukuom budyynga ta savybi.

S – Šiap jie. Vertinga pastaba padaree. Tuoks yy filosuofišks anuo romans Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą, žemaitiškaa bėški nepatuogee yy sakyt – I apsiniauks baveizontis pro longa? Nu, pasiskuolinso kažkuoki literatūruoluoga myynti, kad pas anon ne tėik realis situacėjis, kėik universali archetipaa: valžiuos, meena, laika...

Aš – Jungizmaa visokyy.

S – Ne, ne jungizmaa iš tikruuju. Graaži megztini Kondruots yy apsirėngis.

Aš – Aha. Tuoks su ruombu, matau.

S – Trys yy tik vėins tesimaata. Mona darba bovusi valytuoji, atsiprašau, ne valytuoji, kaasininki pasakuoji, ka suovietmečio ons ateidava so draugaas i šmc kavėni kartaas, kol daa nebova emigravis. Draugaudava su kažkuoki graži merga, tėn... Išdidos, saki, bova.

Aš – Aristokratėšks, vyynu žuodžiu.

S – Juo juo juo. Anuo kėik klaus, pavyzdžiou, kap či vuot, a labaa lietoviška ta tava kūryba, ons visumet saaka, ka nesistengiau aš būti juokio lietovio ė iš vėsa mon ta lietuvybi yy, nu, anuos negali pasirinkti, del tuo i kratiitėis kvaila anuos. I viskon aiškint, ka či...

Aš – Tai tuoks nefašists?

S – Visiškaa. Skeptiks ons, tėisee sakont.

Aš – Nu ne guobniks. Gal daa papasakuok, kuokiuu yyduomiuu vyytu yy anuo ruomanuusi?

S – Daug tuokiuu efektingu vėito yy. Labaa tuoki, rūsti kalba. Labaa graži, nuors vėituoms sutinko, ka kai kuriuos vėitas yy medėnis. Nu, būn tuokiu dirbtinuu pasakymo, nenatūraliuu. Gers stėlius, lyginont su futbuolo (pokalbis vyko jau prasidėjus pasaulio futbolo čempionatui), jei teisies nepastebėms, i nešaun i galva, ka či taisyklis pažeistas, ka kas anuu nesilaika. Tai ton žiūruovaa laika gero teisiejaavimo. Gers teisies tor susitvarkyti, bet anuo tor nesijaust. Tai vuot, sakyčiau, kai gali sakyti, kap či geraa. Či vėskas yy, bet negali pastebieti, kap yy kažkas negeraa. Tuoks yy gers stėlios, bet kuoki literatūras žanra, mėslijo. Nu, sakysem, kad telefuona knyga skaitont visiškaa nekliūn, ka stėlios bluogs yy. Daa yy tuoki scena. Vėina bičeeli tievaa žova tėn, nu, nesvarbo, kuokees būdaas prapouli. Ons gyvena pas kažkuoki gluobieji, katras turieji dokteri. Ta duktie išmindžiuoji rogios, kažkuokios javos. I tas gluobies, ons tuoks purituons, griežts, vuos ne tipinis biblijėni griežtoma isikūnijėms. I ons galvuoji, ka tas vaikis, tas paauglys išmindžiuoji, i ons, kap bausmi, tėn priiriš anon pri daržinies duriu. Sukvėiti kaimynos i ruodi anims, kap teisingaa nūbaudi už javu miniuojėma. Ons so pagalio trėnki anam i sulauži abejis kuojis. Nu, tėn labaa įspūdingaa vėskas aprašyta, labaa geraa perteikta tuo veiksma didybi. Labaa meistriškaa. Nu, či paskaityt reek.. žinaa. Tuokiuu, geraaji prasmi isimenončiuu stipriuu epizuodo yy labaa daug pas Kondruota.

Aš – Literatūrinis metalists.

S – Nu, ne, lietovio literatūras konteksti gal avangardists. Nie lig pat šiuol su kou lygint iš lietovio anuo, nebint nuoveli kuoki, bet iš romaanu nežinau su kou galiečiau palygint. Tai nereišk, ka ons yy vėsa galva geriesnis, a, tėn, blogiesnis, anuo tuu trūkumu gali pasistėngis prironkiuot, bet ka ons yy kituoks nego vėsi, tai či tikraa. Nu, aš nedryysčiau sakyti, ka ons yy tuoki pat lygiaus, kap Faulkneris a, dabaa nebatein i galva kas, kuoks Umberto Eco. Magišku realizmu irgi nelabaa pavadinsi, nuors asociaciju su anou daug, gal.. bet viel.. su kuokio Borcheso labiau nuorietumees lygint, su tou pačio Salmano Rushdie nego, kad so lietuvees. Ons peržėng lokaliuos literatūrinis tradėcijis rėbas.

Aš – Tai diekuu už puokalbi.

S – Nie už kon.

Aš – Spaudu stop.

Parengė spaudai E. R. ir S. K.

 

Skaitytojų vertinimai


29669. siaubas2006-07-17 14:54
kosmaras

29670. tie2006-07-17 15:11
zemaiciai tai nesveiki kaskokie

29687. stop2006-07-17 21:26
jega! patiko.

29720. ak2006-07-18 09:17
o kodėl būtent apie S.T.K. reikėjo žemaitiškai kalbėtis? principas įdomus, bet ar vietoje panaudotas?

29724. ivs2006-07-18 09:57
Smagus skaitymėlis. Ypač smagus, nes skaitai apie žinomą dalyką. Paveldo skyreliuose pasitaiko tarmiškai užrašytų pokalbių su žmonėmis, bet dažniausiai apie senovę, paparočius, burtus ten kokius. Tai ir skaitosi kitaip. O čia - apie šiuolaikinę litertaūrą! Nuostabu. Būtų įdomu, jei dar kokį filosofą žemaitiškai pakalbintų.

29725. ivs2006-07-18 10:02
Ai. Dar pamiršau pasakyti, kad skaitai tarsi vaikystėje, iš lėto, paraidžiui. Nebėgi įstrižaine. Mėgaujiesi paraidžiui dėliodamas, mintyse išdainuodamas :)

29730. sutinku :-) 2006-07-18 16:19
labai gerai, profesionaliai padaryta

29740. to ak :-) 2006-07-18 21:00
tamsta matos esat snobas, malonu :)

29741. zmona :-( 2006-07-18 21:11
Mano vyras genijus

29742. Zita :-) 2006-07-18 21:20
Zmones juda i prieki. Ieskoma nauju ideju. O tuo paciu ir tarme turi galimybe islikti... Bus daugiau tiesa???? Laukiu knygos.

29743. kiskis p - zitai2006-07-18 21:52
ka beveiksit laukdama?

29751. er2006-07-19 10:44
oj jei busim gyvi dar padarysim performansu :)

29756. kodel diskriminuojami dzukeliai?2006-07-19 18:39
kodel tik žemaitiskai, rupūžės, vapate, o dzūkeliai irgi nori ir gali pašnekėt apė bile ką.

29758. er2006-07-19 19:36
atneškit dzūkeliai savo raštus - išspausdinsim

29767. padange :-) 2006-07-19 22:04
orginaliai, bet vertimo kai kur reiketu...:)

29775. Korra2006-07-19 22:50
Latviško, latviško vertimo

29786. estisko2006-07-20 11:25
plempa

29799. Saulius T. Kondrotas :-) 2006-07-21 05:47
Ma tai patika.

29812. uzu>ivs2006-07-21 22:41
Nu tėp,but labė idom pakalbit` Panveže tarm` kuky Šlioger` a ko...

29814. Zita kiskiui p :-) 2006-07-21 23:10
Darzus ravesiu nuo piktzoliu

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Lapkričio

PATKPŠS

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 4 iš 12 
0:02:18 Nov 1, 2010   
Oct 2009 Oct 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba