ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2004-02-21 nr. 689

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

GINTARAS BERESNEVIČIUS. Susipusiausvyrinimas (48) • Sigitas Geda. Kalba, pasakyta Nacionaliniame operos ir baleto teatre Vasario 16-ąją (5) • KASPARAS POCIUS. Tarp Europos ir Honkongo (6) • Užuojauta (2) • ROMUALDAS OZOLAS. Supratimai: kasdienės mintys (23) (15) • ANDRIUS MARTINKUS. Kitas, tolerancija ir skirtumų Dievas (17) • SIGITAS GEDA. Septyniolika brulijonų (2) • RENATA DUBINSKAITĖ. Privatus dangus ir neišvaizdus vaizdinys (11) • JŪRATĖ BARANOVA. Vienatvė tarp daiktų (11) • JEAN-SÉBASTIEN STILL ir JEAN PIERRE MOHENEM. Gelbėjimas ar naikinimas? (2) • RASA ŽIEMYTĖ. Ludwigas Wittgensteinas ir šiek tiek klinikos (26) • EMILIJA LIEGUTĖ. Jau sniego skranda suplyšo (2) • LIBERTAS KLIMKA. Apie Užgavėnių mitiškumą (16) • SAULIUS MACAITIS. "Marš, marš, tra-ta-ta" (6) • DINO BUZZATI. Tarakonas (5) • Iš Markaus Rodunerio asambliažų (2) • mano laiškas tau (126) • Julijus Lozoraitis. Mirtinas virusas (El. redakcijos priedas) (11) •

Iš Markaus Rodunerio asambliažų

[skaityti komentarus]


MARKUS RODUNERIS yra šveicarų literatūrologas, lingvistas, vertėjas iš daugelio kalbų. Greta kitų gerai išmokęs ir lietuvių kalbą. Jau kelinti metai jis dėsto įvairias disciplinas Šiaulių universitete. Lietuvoje yra išleidęs dvikalbę (lietuvių ir vokiečių kalbomis) antologiją "Nuo Bodeno iki Lemano ežero" ("Saulės delta", 2001). Retkarčiais mėgsta rašyti mums kiek neįprastus dalykus. Čia skelbiami vienos jo knygos fragmentai.

Sigitas Geda
Tegul visi norintys mane palydėti į paskutinę kelionę būna susikaupę tik per pamaldas ir urną nuleidžiant. Po to – jaukaus bendravimo ir humoro eilė. Aš užsakiau mažą salytę pas ponią Jenni restorane "Grünegg" ir sumokėjau iš anksto už pavakarius su virtu kumpiu ir, žinoma, lašeliu gero raudono. Tada visi prisiminkite mane, linksmai bendraudami atgaivinkite mano pasakojimus. Baigdami šermenis, šito kategoriškai reikalauju, padainuokit man paskutinį kartą "Kaip gėlytės dreba lauke". Aš išgirsiu savo mėgstamiausią dainą.

Paskutinė Karlo (Kari) Dällenbacho, kirpėjo ir Berno miesto originalo, kremuoto 1931 m. rugpjūčio 12 d., valia


tegul
numirėliai laidoja savo numirėlius
bet
numirėliai ėmė streikuoti
jie reikalauja daugiau teisių
bei trumpesnių atostogų
dėlto neturime kito pasirinkimo
mums reikia viską patiems daryti

tegul
numirėliai laidoja savo numirėlius
bet
mes po darbo
nuoširdžiai kviečiami šermenų
jau dengiami stalai "Elnio" užeigoj
vynas atkimštas kumpis supjaustytas

tegul
numirėliai laidoja savo numirėlius
bet
mes norime broliautis su gyvenimu
su dėdėm ir tetom su pusbroliais
pusseserėm ir draugais
taigi ateikit ir visi kartu
puotaukim ir gerkim kalbėkim juokaukim

***

Keistas gyvenimas:
trupiniai teksto, į kurį nuolat
įterpiami kiti trupiniai.
Bet kuris yra teisingas tekstas?
Helmut Heißenbüttel

Sutvėrimo giesmė kyla iš
žemiškų pastangų griuvėsių
Henry Miller


kėdės
ant kurių sėdime
nėra
pranašų kėdės
ar apaštalų

kėdės
ant kurių sėdime
nėra
paskutiniojo teismo kėdės
ar priešpriešpaskutiniojo

kėdės
ant kurių sėdime
yra
kremacijos draugijos
kėdės

***

Puikybė – tai paskutinis drabužis, kurį žmogus nusivelka.
Ernst Bloch

Aš vėl imu galvoti apie Ispaniją. Prezidentas Azana, gulėdamas mirties patale, – kiek atsimenu, tai buvo Andoroje – pasakė: "Kaip vadinasi ta valstybė, jūs gi žinote, kurios vadovas buvau…"
André Malraux

jis paseno
ir užmiršo
tai kas yra

jis paseno
ir težinojo
tik tai
kas buvo anksčiau

jis paseno
ir užmiršo
kas buvo anksčiau

jis paseno
ir užmiršo
užvakar
save patį

jis atjaunėjo
dabar kai
užmiršo
užmiršti

***


Dievo numatytas žmogaus gyvenimo turinys yra džiaugsmas. Nėra kito tokio kertinio žodžio Senajame Testamente, kaip žodis "džiaugsmas".
Ludwig Köhler

La virtud tenía cara alegre. (Dorybė turi linksmą veidą.)
Amado Nervo apie XVII amžiaus Meksikos vienuolynų gyvenimą

Naujas malonumas nekyla iš ilgesnio gyvenimo.
Lukrecijus


kai būsiu numirus
tokia jos valia
nešvęskit manęs
ir nešvęskit mirties
švęskite TĄ
kurs esti gyvųjų dievas

kai būsiu numirus
tokia jos valia
nesirenkite tamsiai
tai nebūtų krikščioniška
renkitės šviesiai
linksmas giesmes giedokit

kai būsiu numirus
tokia jos valia
šlovinkit gyvenimą
sunkų ir gražų
šlovinkit TĄ
kurs esti gyvųjų dievas

***

Nuo tada į viską žiūriu visai kitomis akimis. Kartais einu gatve ir apžiūriu kiekvienus vartus, kiekvieną akmenį, kiekvieną tarpuvartę. Aš susiurbiu visus šiuos vaizdelius į save taip intensyviai, tarsi nenorėdama juos kada nors vėl atiduoti ar pamiršti.

Christine Skinner (35 m.), mirtinu vėžiu susirgusi namų šeimininkė ir motina, BBC televizijos laidoje "Gyvenimas su mirtimi" 1966 m.

Kai būsiu numiręs, pasakykite saldžiai žemės karalystei, kad ją labiau mylėjau, nei kada drįsau pasakyti.
George Bernardos

Mums vertėtų bandyti žmonėms duoti suprasti, koks gražus yra gyvenimas.
Julian Beck, "The Living Theatre"


akys mes dar turim akis
naudokitės savo akim
ir dėkokite dievui
nes dar galite matyti
ausys mes dar turim ausis
naudokitės savo ausim
ir dėkokite dievui
nes dar galite girdėti
galvos mes dar turim galvas
naudokitės savo galvom
ir dėkokite dievui
nes dar galite mąstyti
burnos mes dar turim burnas
naudokitės savo burnom
ir dėkokite dievui
nes dar galite kalbėti
rankos mes dar turim rankas
naudokitės savo rankom
ir dėkokite dievui
nes dar galite ko griebtis
plaučiai mes dar turime plaučius
naudokitės plaučiais
ir dėkokite dievui
nes dar galite kvėpuoti
kojos mes dar turime kojas
naudokitės kojom
ir dėkokite dievui
nes dar galite paeiti

štai šis numirėlis nebepaeina

***

Mes protestuotojai prieš mirtį.
Christoph Blumhardt


viešpačiui mūsų dievui
visiškai nepatiko
kad gustavas e. lipsas
žuvo autoįvykyje

pirma jis buvo per jaunas
antra žmonai švelnus vyras
trečia dviem vaikučiams linksmas tėvas
ketvirta draugams geras draugas
penkta kupinas gerų minčių

kas dabar bus be jo?
kas jo žmona be jo?
kas pažais su vaikais?
kas jį kaip draugą pakeis?
kas turės gerų minčių?

viešpačiui mūsų dievui
visiškai nepatiko
kad kai kurie iš jūsų galvojo
kad jam tai patiko

vardan to kurs numirusius prikėlė
vardan numirusio kurs prisikėlė:
mes protestuojame prieš gustavo e. lipso mirtį

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 

Skaitytojų vertinimai


13216. Connor :-) 2004-02-27 00:09
Džiaukimės gyvenimu...

13293. ixmenai :-) 2004-02-28 11:12
O ko dėl mes turime dziuktis

Rodoma versija 19 iš 23 
22:54:05 Oct 24, 2010   
Feb 2008 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba