Apie Lietuvos narystę Europos sąjungoje Informacija susijusi su euro įvediu Lietuvoje
Kraunasi..
Kraunasi..
Vykdomas tinklapio atnaujinimas, atsiprašome už nesklandumus.


2010 10 20
Įvertinęs krizės pamokas, EP siūlo tvaraus augimo priemones Būsto paskolų ir išvestinių finansinių priemonių burbulų sprogimai Europą privertė ne tik gelbėti bankus, bet ir vaduotis iš recesijos ir nedarbo gniaužtų. Iki 2011-ųjų vidurio dirbsiantis specialusis Finansų, ekonomikos ir socialinės krizės komitetas Europos Parlamento teismui siūlo priemones, padėsiančias užkirsti kelią ekonomikos krizėms ir užtikrinti ekonomikos augimo tvarumą. Išsamiau...
2010 10 20
Komisija planuoja Europos Sąjungoje laikinai neleisti klonuoti maisto gamybai skirtų gyvūnų Europos Komisija šiandien paskelbė ketinanti Europos Sąjungoje laikinai neleisti klonuoti maisto gamybai skirtų gyvūnų. Komisija taip pat planuoja laikinai neleisti naudoti klonuotų ūkinių gyvūnų ir prekiauti iš klonų pagamintais maisto produktais. Visos laikinosios priemonės bus peržiūrėtos po penkerių metų. Be to, numatoma įdiegti importuojamų klonų reprodukcinių medžiagų, kaip antai spermos ir klonų embrionų, atsekamumo sistemą. Naudodamiesi šia sistema ūkininkai ir pramonės darbuotojai galės sudaryti gyvūnų, kurie būtų veisiami iš šių reprodukcinių medžiagų, duomenų bazę. Išsamiau...
2010 10 20
Europos Komisija priima ES pagrindinių teisių chartijos laikymosi užtikrinimo strategiją Europos Komisija priėmė strategiją, kuria siekiama užtikrinti, kad nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo teisiškai privaloma ES pagrindinių teisių chartija būtų įgyvendinama veiksmingai. Komisija tikrins, ar visi ES teisės aktai atitinka chartijos nuostatas kiekvienu teisėkūros etapu – nuo pat rengimo Komisijoje iki teisės aktų projektų priėmimo Europos Parlamente bei Taryboje – ir kaip jie taikomi ES valstybėse narėse. Komisija informuos piliečius, kada ji gali įsikišti sprendžiant pagrindinių teisių klausimus, ir skelbs metinę chartijos taikymo ataskaitą, kurioje apžvelgs pasiektą pažangą. Taip Komisija atsako į Europos Parlamento raginimus. Išsamiau...
2010 10 19
Parlamentas siekia kompetentingos ir reprezentatyvios išorės veiksmų tarnybos Lisabonos sutartis numatė Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT), pavaldžios vyriausiajam įgaliotiniui, atsiradimą, suteikdama Europos Parlamentui jos priežiūros galias. EP siekia, kad ES sukurtų iš tiesų europinį „diplomatinį korpusą“, paremtą skaidrumo, efektyvumo, nepriklausomumo ir lojalumo principais, kuriame atsispindėtų geografinė ir lyčių pusiausvyra. Išsamiau...
2010 10 19
Informacinių ir ryšių technologijų moksliniai tyrimai. Komisijos remiamas projektas padės nustatyti sisteminę finansų rinkos riziką Europos Komisija investuoja į mokslinių tyrimų projektą, kurio tikslas – nustatyti naujus sisteminės rizikos rodiklius, skirtus išankstinio perspėjimo sistemoms, kad šios kuo anksčiau įspėtų vyriausybes ir bankininkus apie artėjančias finansų krizes, o jie galėtų anksti imtis veiksmų, kad krizės neplistų. Išsamiau...
2010 10 19
Kovos su prekyba žmonėmis diena. Komisija ragina stiprinti aukų apsaugą Daugumoje ES valstybių narių tik nedaug leidimų gyventi šalyje išduodama prekybos žmonėmis aukoms. Tai matyti iš šiandien, Kovos su prekyba žmonėmis dieną, Komisijos paskelbtos ataskaitos dėl Direktyvos dėl prekybos žmonėmis aukoms išduodamų leidimų gyventi šalyje įgyvendinimo. Išsamiau...
2010 10 18
ES Konkurencingumo taryboje diskutuota dėl mokslinių tyrimų ir inovacijų Liuksemburge vykusiuose ES Konkurencingumo tarybos debatuose dėl Europos potencialo plėtojimo mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, atsižvelgiant į globalizacijos keliamus iššūkius, dalyvavo švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė. Išsamiau...
2010 10 18
,,Europa prieš skausmą” – renginiai Lietuvoje Dešimt metų Lietuvoje vyksta renginiai, skirti judėjimui ,,Europa prieš skausmą”. Tai – Europos skausmo draugijų federacijos iniciatyva, skirta supažindinti plačiąją visuomenę, medikus, sveikatos politikus su didžiąja sveikatos priežiūros problema – lėtiniu skausmu. Ši iniciatyva buvo oficialiai įteisinta 2001 m. spalio 9 d. Briuselyje, kuomet Europos parlamente buvo paskelbta lėtinio skausmo, kaip savarankiškos ligos deklaracija. Išsamiau...
2010 10 18
Pradedami mokėti tiesioginių išmokų avansai Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius 2010 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 3D-912 pavedė Nacionalinei mokėjimo agentūrai nuo š. m. spalio 18 d. pradėti mokėti vienkartinių tiesioginių išmokų už 2010 metus, kurios mokamos iš ES lėšų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, avansus (135 Lt/ha). To pasiekta Lietuvai kreipusis į Europos Komisiją ir gavus pritarimą dėl avansinio išmokų pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą mokėjimo. Išsamiau...
2010 10 18
Bent 20 savaičių motinystės atostogos – visoje ES? Motinystės atostogų laikotarpiai Europos šalyse gerokai skiriasi. Europarlamentarai šią savaitę spręs, ar minimalias apmokamas motinystės atostogas visoje ES pailginti nuo 14 iki 20 savaičių bei numatyti privalomas dviejų savaičių tėvystės atostogas. Išsamiau...
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »

Rodoma versija 41 iš 59 
18:01:59 Oct 20, 2010   
Feb 2008 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba