Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-02-09 nr. 3129

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Kazys Bradūnas.
VILNIAUS BAROKAS ŠV. PETRO IR POVILO BAŽNYČIOJE
77
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• VALDAS OZARINSKAS ANT PSICHOANALITIKO KUŠETĖS10

DATOS 
• Mykolas Karčiauskas.
BERNARDO BRAZDŽIONIO SUGRĮŽIMAS Į STEBEIKĖLIUS
• Valentinas Sventickas.
KĄ PRISIMINIAU APIE BERNARDĄ BRAZDŽIONĮ
2
 Ričardas Šileika.
LRS SUVAŽIAVIMO TRUPMENOS
6

KNYGOS 
• „MALONĖS AKROBATIKA“
• „ŠVENTO VITO ŠOKIS“
• „KARŪNOS SPINDESIO APAKINTI“
• „DEBESŲ KNYGA“
• Imelda Vedrickatė.
„SKĖRIŲ PUSRYČIAI IR ŽIBUČIŲ VAKARIENĖ“
• Jūratė Sprindytė.
TREMČIAI – SAPNŲ IR PASAKŲ KODAS
1
• Renata Šerelytė.
SAPNŲ LIUDIJIMAI
• NAUJOS KNYGOS
• PERKAMIAUSIŲ KNYGŲ DEŠIMTUKAS
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA3

MUZIKA 
• Edmundas Gedgaudas.
LEMTOJI GALIA
• Asta Pakarklytė.
„GÖSSER“ IR „SINGER“ SIMBOLIKA
8

DAILĖ 
• VAKARŲ LIETUVOS AKVARELĖ
• Jurgita Ludavičienė.
AUTOPORTRETAS GALERIJOS INTERJERE

TEATRAS 
• JULIJA SKURATOVA IR JOS TEATRAS2
• Ridas Viskauskas.
KAUKIŲ ŽAVESYS IR KLASTA
• KVB TEATRAS KVIEČIA VAIKUS1

POEZIJA 
• Vytautas P.Bložė.
KAD VĖJŲ NENDRĖ PALŪŽTŲ? – TAI NEĮMANOMA
8

PROZA 
• Kotryna Kazickaitė.
NE, NIE-KO
2

VERTIMAI 
• Jakovas Churginas.
ŠMELKIS IŠ CFATO
2

AKTYVIOS JUNGTYS/ JAUNIMO PUSLAPIAI 
• MINEAPOLIS–HANOJUS–VILNIUS1
• Edvardas Rimkus.
VŠĮ „VILNIUS – EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ 2009“ PRISTATĖ PROGRAMĄ „CULTURE LIVE“
1

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• Kristina Pipiraitė.
APIE ATOSTOGAS IR KIČĄ: BIRUTOS KERVĖS SODYBA NIDOJE

AKTUALIJOS 
• Robertas Keturakis.
KALBA LIETUVOS RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIME
2
• KVIEČIAME Į KONFERENCIJĄ

KRONIKA 
• KAIP DANGUJE, TAIP IR ANT ŽEMĖS
• PASKIRTOS VYRIAUSYBĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS1
• PASIKIKENKIME3

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS POILSIO PARTIJOS PREZIDIUMO PAREIŠKIMAS6
• Tezaurus Vilensis (Visiškas nevykėlis).
PASAULIS NEDĖKINGAS
• Liudvikas Jakimavičius.
REPAS
25

DATOS

LRS SUVAŽIAVIMO TRUPMENOS

Ričardas Šileika

[skaityti komentarus]

iliustracija
Algimantą Baltakį, Vytautą Bubnį, Justiną Marcinkevičių ir Eugenijų Ignatavičių vienija ir bendras stalelis
Ričardo Šileikos nuotrauka

• Iš kampo į kampą nerimastingai blaškėsi vertėjas Algimantas Vaišnoras, kiekvieno vis klausdamas, gal kas matęs vertėją Birutę Gedgaudaitę. Apie tai jau rašyta Jono Biliūno.

Prie visą abėcėlę apylygiai pasiskirsčiusių moterų lankstėsi ir senas, ir jaunas rašytojas, vertėjas ar kritikas. Už tai gaudavo po juodutėlį arba jūržolių motyvais dekoruotą krepšelį su ketverių metų praeities liudijimais. Registruotojos Aurelija Giedrienė, Deimantė Kažukauskaitė, Rima Dlužnevskaja, Neringa Repečkienė ir Agnė Biliūnaitė išeikvojo visas šypsenų kvotas.

• Kauno rašytija vėlavo 28 minutes. Neatsiprašė. Kauno referentė Gintarė Klimaitytė atstovavo Vladui Baltuškevičiui. Jos kairė ausis buvo itin auskaruota ir grandiniuota. Petras Palilionis kaip visada plikagalvis, dailiai nusiskutęs, su kreipiniu kolega oficialioje burnoje. Mano „nuvaksuoti“ batai blizgėjo saikingai. Nuotaiką, tikiu, ne man vieninteliam kilstelėjo vienintelis žmogus su peteliškaite pakaklėj Gasparas Aleksa.

• Kažin kodėl prisiminiau prieš porą metų tuose pačiuose Vilniaus mokytojų namuose vykusį Lietuvos fotomenininkų sąjungos suvažiavimą. Įkopusius į ketvirtą aukštą pasitikdavo trumpasijonės juodabaltarūbės mergužėlės, dalijančios šokoladinius saldainius. Šiuosyk šioje vietoje iš tik pasirodžiusio B. Januševičiaus knygą „0+6“ iškaulijo („numėsino“) nemuninkas Viktoras Rudžianskas. O pačiam Benediktui oficialią gėliapuokštę gimtadienio proga įteikė Erika Drungytė.

• Pirmajam posėdžiui pirmininkavęs Valentinas Sventickas pranešė gerą naujieną: iš 357 Lietuvos rašytojų sąjungos narių suvažiavime užsiregistravo 196, o tai reiškia – kvorumas yra. Ir nedelsdamas informavo, kad tualetas yra antrame aukšte, o rūkyti leidžiama pirmo aukšto vidaus kiemelyje.

• Patarėjas Faustas Latėnas perskaitė kaži kokį nevykusį Ministro Pirmininko Gedimino Kirkilo sveikinimą rašytojų suvažiavimui. Kultūros ministras Jonas Jučas konstatavo, kad šiemet knygų leidybai lėšų bus skiriama maždaug 30 procentų daugiau. Už knygų panaudą bibliotekose šiemet numatytas beveik pusmilijonis. Šiemet paskirtos 37 Valstybės stipendijos rašytojams. Savo kelių dešimčių minučių pasirodymu suvažiavimą pagerbė Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas Vaclovas Krutinis.

• Iš LRS pirmininko Jono Liniausko ataskaitos: „Pašėlęs skurdas privertė tapti dar geresniu ūkininku: Literatūros fondo direktoriui Mykolui Karčiauskui iš karto nustojome mokėti atlyginimą, prieš tai buvęs direktorius gaudavo tik simbolinį, kad pasirašytų prašymus ir ataskaitas“.

• Užkulisiuose sėdėjo LRS administratorius ūkvedys Stasys Gaidys ir sklaidė – neįmačiau kokį – laikraštį. Iš jo susikaupimo supratau, kad jis pasiruošęs darbui ir gynybai. Galėjo kiekvieną akimirką pulti skirti dviejų salėje susikibusių teisybių.

• Rašytojų burnosna sušoko aštria­briauniai žodžiai termitai: komisija, kvorumas, balsavimas, rinkimai, reglamentas, kandidatūros. Rašytojai tapo atgrasūs kaip Seimo nariai, rašytojas rašytojui dvokė biurokratu. Nieko nepajėgė ištaisyti ir salės galiorkoj entuziastingai šokčiojęs, vien tik rusiškai keikęsis ir rankom mostagavęs Tomas Arūnas Rudokas.

• Dėl konjunktūriškos demokratijos kvapo į LRS pirmininko rinkimų biuletenius buvo įrašytos Danieliaus Mušinsko ir Juozo Apučio pavardės. Pirmasis surinko penkiasdešimt vieną pritariamąjį balsą, antrasis aštuonis. Daugelio viltys pirmininko kėdėje regėti Kornelijų Platelį ar Valentiną Sventicką buvo bergždžios. Jie paprasčiausiai (ar garbingai?) atsisakė.

• Vyrų tualete per pertraukas ir savipertraukas rašytojai beprotiškai rūkė, nuorūkas bedė į užlangio sniegą, sprendė neišsprendžiamas problemas. Prie baro tolerantiškai padėkojau Donaldui Kajokui, kad jis atsisakė vėl kandidatuoti į valdybą. Manau, jis šiek tiek įsižeidė.

• Aš beviltiškai pražiopsojau Lietuvos rašytojams siūlytą vyną. Nesugrąžinamai prapliurpiau išreklamuotus nemokamus pietus. Užtat nufotografavau prie dailiaveidžių barmenių besiglaistančius L. Jakimavičių ir A. Jakučiūną. Užtat pastebėjau, kaip draugingai kalbėjo Birutės Marcinkevičiūtės ir Aldonos Puišytės karoliai. Užtat Vytautas Bubnys mane palaikė Alvydu Šlepiku. Užtat nepastebėjau, kaip šviežutėlis LRS narys Clandestinus (Sergejus Isajevas) įteikė Vaivai Kuodytei šokoladplytę „Princas“ su jogurto įdaru.

iliustracija
Visko prisiskaičiusios LRS balsadėžės virto šiukšlėmis
Ričardo Šileikos nuotrauka

• Tarp slapto balsavimo slaptų balsų skaičiuotojų su aštriapeiliu stripčiojo Stasys Gaidys. Jis neprašomas negabiems skaičiuotojams atvėrė balsadėžių kiaušus. Pirmiausia komisijos septyniukė puolė prie geltonosios literatūros. 25 kandidatų į valdybą pavardėmis išgraviruoti geltonos spalvos popierlapiai tuoj pat surankioti į vieną krūviokę. Pirmininko kandidatūrų ružavus balsus atsakingai surankiojo Gintarė Adomaitytė. Išrinktasai pirmininkas Jonas Liniauskas turėtų būti dėkingas būtent jai. Nes maža kas ir kodėl būtų įvykę kitaip.

• Po kavos pertraukos V. Sventickas viešai deklaravo ką tik įvykusį: „Rudokas rankovę padarė rudoką.“ O kadangi mano akys viską matė pačios, žinojau, kad rankovė priklausė Birutės Jonuškaitės drabužiui. O Rudokas net sau menkai bepriklausė.

• Išrinkta nauja LRS valdyba iš tikrųjų yra sena valdyba. Pasiūlytiems kandidatams Benediktui Januševičiui, Aldonai Ruseckaitei, Erikai Drungytei, Herkui Kunčiui, Jonui Jackevičiui, Stanislovui Abromavičiui pristigo daugiau ar mažiau balsų. Rašytojai savo valdžią renka tik pagal kandidato amžių ir literatūrinius laimėjimus. Daugelio akys raudote raudotų valdyboje nematydamos Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatų žiedo. O kaipgi, juk jie yra nusipelnę! Į valdybą pakliuvę nauji žmonės – Liudvikas Jakimavičius, Birutė Jonuškaitė, Viktoras Rudžianskas, Liutauras Degėsys, Vladas Braziūnas, manding, bandys pagelbėti kitiems eiliniams rašytojams ne tik švenčių dienomis.

• Iš suvažiavimo parsinešiau dvi knygas. Tai kuršėniškio Vytauto Kirkučio naujintėlė penktoji poezijos knyga „Ad ventus“ (išleido „Žuvėdra“) ir Donaldo Kajoko įteikta šviežutėliausia Dovilės Zelčiūtės „Drama be taisyklių“ (Algimanto Aleksandravičiaus portreto kontūrai), kurią išleido „Nemunas“.

• Iš valdybos ataskaitos: „Iki šiol iš viso įvyko 34 valdybos posėdžiai. Kiekvienas jų truko apie 3-4 valandas. Taigi posėdžiauta be jokio atlygio daugiau kaip penkias paras. (...) Per minėtą laikotarpį norą įstoti į LRS pareiškė 50 rašančių žmonių. Iš jų valdybos sprendimu 2003 metais buvo priimta 10, 2004 metais – 17, 2005 metais – 6 ir 2006 metais – 6, iš viso per šį laikotarpį nuo suvažiavimo iki suvažiavimo priimti 39 nauji nariai, o likusieji 11 gavo pasiūlymą dar patobulinti savo kūrinius.“

• Į scenoje kėpsantį fortepijono kiaukutą plaštakomis ir alkūnėmis įsispendusią besišypsančią išrinktųjų komandą nuotrauka pavertė Vladas Braziūnas. Ūkvedys Stasys Gaidys kiekviena proga siūlė padainuoti kartu. Jo samprotavimai ir filosofijos reikalavo vis daugiau ausų. O namuose Stasio laukė šuneliukas Belas.

• LRS suvažiavimo laureatais už kūrybinius nuopelnus literatūrai išrinkti Juozas Aputis ir Viktorija Daujotytė, tikiu, po lygiai pasidalinsiantys 10 tūkstančių, kuriuos skyrė UAB „Farmis ir partneriai“.

• Po suvažiavimo tarp kėdžių eilių aptikau paglamžytą lapeliūkštį. Pieštuku užrašyta „mano valdyba“, o po dvitaškio pokreive rašysena surikiuotos tokios pavardės: Arūnas Spraunius, Erika Drungytė, Birutė Jonuškaitė, Stanislovas Abromavičius, Dalia Teišerskytė, Rasa Čergelienė, Liudvikas Jakimavičius, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Vytautas Rubavičius, Aldona Ruseckaitė, Jū­ratė Sučylaitė, Alvydas Šlepikas, Aleksandras Žalys, Saulius Žukas, Gasparas Aleksa, Alfonsas Bukontas, Liutauras Degėsys.

• Henrikui Algiui Čigriejui teko LRS žinynas su keliais tuščiais puslapiais. Pirmadienį ši klaida buvo ištaisyta, o už moralinę žalą LRS pirmininko sekretorė referentė Vaiva Kuodytė rašytoją pavaišino aukštaitiška namine sprandine.

 

Skaitytojų vertinimai


35013. BD2007-02-12 08:08
o ko, ričardai, toks susirūpinęs buvai renginio pabaigoje prie taurės vyno?

35014. pasiūlymas2007-02-12 08:25
būkit žmonės, duokit R.Šileikai Litmenio puslapį - tegu aprašinėja viską išeilės bet ką - taip smagu skaityti

35024. bava2007-02-12 09:55
pasiūlymui pritariu visomis keturiomis. Šileikai - puslapį...

35062. fiodroras mychailycius2007-02-12 19:05
Riccka rules! puikiai ir nuozhmiai! varyk ------

35063. koksas2007-02-12 20:03
seniai tokį smagumėlį skaičiau. Žalią šviesą JAM.

35067. kava-le-ristas2007-02-12 21:55
žirgą Ryčkai - žirgą, pentinus, šoblę ir epoletus. kasdien raitas dežūruotų gedimino prospekte darbo valandom ir užrašinėtų ką pastebėjo nuo paaukštinimo

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 3 iš 12 
22:44:37 Oct 17, 2010   
Oct 2009 Oct 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba