SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-02-03 nr. 694

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Daiva Šabasevičienė
"Pagalvinio" pasaka
22

Muzika 
• Rita Nomicaitė
Jaunas Baltijos gitarų kvartetas
2
• Rima Povilionienė
Vienos operos istorija
• Emilija Pilotaitė-Armonienė (1920 06 27 – 2006 01 24)3
• "Midem" mugėje diskutuota apie kultūros ekonominę svarbą
• "Bravissimo" pristato "Operos švyturio" laureatus
• Patikslinimas
• Viliojanti "Madam Baterflai"
• KONCERTAI

Dailė 
• Monika Krikštopaitytė
Kur gimsta išmintis?
4
• Kotryna Džilavjanaitė
Socialinės grafikos iššūkiai
12
• Dovilė Tumpytė
Žmogus su kamera: Jonas Mekas
4
• Išrinktas ryškiausias tarpdisciplininis projektas6
• PARODOS

Literatūra 
• VAKARAI

Teatras 
• Ilgas kelias į Damaską
• Timas Crouchas LNDT scenoje
• Rudens stiliaus moteris
• Po debiutų – nauji spektakliai
 SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Živilė Pipinytė
Juokiasi puodas…
8
• Festivalio nuojauta
• Živilė Pipinytė
Perspėjimas iš praeities
• Nepriblokšto žiūrovo įspūdžiai9
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS

Pasaulyje 
• Diagnozė ir dar kartą (iš tikrųjų pirmą) apie meilę5

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Teatras

SPEKTAKLIAI

vasario 3–12

[skaityti komentarus]

Vilnius

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

3 d. 18 val. - F. Leháro "LINKSMOJI NAŠLĖ". Dir. - J. Geniušas

4 d. 18 val. - M. Theodorakio "GRAIKAS ZORBA". Dir. - M. Staškus

5 d. 12 val. - K. Chačaturiano "ČIPOLINAS". Dir. - A. Šulčys

8 d. 18 val. - F. Mendelssohno-Bartholdy "VASARVIDŽIO NAKTIES SAPNAS". Dir. - M. Staškus

9 d 18 val. - G. Verdi "AIDA". Dir. - M. Staškus

10 d. 18 val. - A. Šenderovo "DEZDEMONA". Dir. - R. Šervenikas

11 d. 18 val. - G. Verdi "RIGOLETAS". Dir. - M. Staškus

12 d. 12 val. - I. Morozovo "DAKTARAS AISKAUDA". Dir. - A. Šulčys

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Didžioji salė

3 d. 18 val. - F. Schillerio "MARIJA STIUART". Rež. - J. Vaitkus

4 d. 18 val. - J. Dautarto "PASKENDUSI VASARA". Rež. - J. Dautartas

5 d. 12 val. - J. Dautarto "PELENĖ". Rež. - J. Dautartas

5 d. 18 val. - Moličre’o "ŠYKŠTUOLIS". Rež. - I. Bučienė

8 d. 18 val. - G. Flaubert’o "MADAM BOVARI". Rež. - J. Vaitkus

10 d. 18 val. - J. Anouilh’o "BAMBA". Rež. - A. Večerskis

11 d. 18 val. - F. Dostojevskio "STEPANČIKOVO DVARAS". Rež. - J. Vaitkus

12 d. 12 val. - Premjera! A. de Saint-Exupčry "MAŽASIS PRINCAS". Rež. - S. Mykolaitis

Mažoji salė

4 d. 16 val. - I. Villqisto "HELVERIO NAKTIS". Rež. - J. Vaitkus

5 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUOLANKIOJI". Rež. - V. Masalskis

8 d. 18 val. - "ANTIGONĖ" (pagal Sofoklį). Aktorės B. Marcinkevičiūtės monospektaklis

Britų taryba ir Teatro ir kino informacijos ir edukacijos centras pristato

9 d. 18 val - T. Croucho "Mano ranka"

10 d. 18 val. - T. Croucho "Ažuolas"

11 d. 16 val. - D. Charmso "STOP MAŠINA". Rež. - S. Mykolaitis

12 d. 16 val. - R. Granausko "DUBURYS". Rež. - S. Račkys

Valstybinis jaunimo teatras

3 d. 18 val. - E. Ehn "ŠVENTŲJŲ VAIDINIMAI". Rež. - P.E. Budraitis

4 d. 18 val. - PREMJERA! M. McDonagho "PAGALVINIS". Rež. - J. Vaitkus

5 d. 12 val. - V. V. Landsbergio "ARKLIO DOMINYKO MEILĖ". Rež. - A. Vidžiūnas (Salė 99)

5 d. 18 val. - P.E. Landi "Strip Man Show - viskas apie vyrus". Rež. - P.E. Landi

8, 9 d. 18 val. - A. Camus "KALIGULA". Rež. - I. Jonynas

10 d. 18 val. - "VIRTO ĄŽUOLAI". Rež. - A. Jankevičius

11 d. 12 val. - S. Maršako "KATĖS NAMAI". Rež. - R. Rudokas

11 d. 18 val. - E. Albee’io "OŽKA, arba kas ta Silvija?" Rež. - D. Tamulevičiūtė

Vilniaus mažasis teatras

4, 5 d. 18.30 - A. Čechovo "TRYS SESERYS". Rež. - R. Tuminas

8 d. 18 val. Panevėžio bendruomenių rūmuose, 11 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre - F. Bordon "PASKUTINIAI MĖNESIAI". Rež. - R. Tuminas, Arvydas Dapšys

9, 10 d. 18.30 - K. Abe’s "MOTERIS SMĖLYNUOSE". Rež. - L. Adomaitienė

12 d. 18.30 Vilniaus mažajame teatre - E. Albee’io "TRYS AUKŠTOS MOTERYS". Rež. - R. Kudzmanaitė

OKT/Vilniaus miesto teatras

6, 7 d. 19 val. Nacionalinio dramos teatro Didžiojoje salėje - W. Shakespeare’o "ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA". Rež. - O. Koršunovas

10 d. 18 val. Rokiškio kultūros rūmuose - brolių Presniakovų "VAIDINANT AUKĄ". Rež. - O. Koršunovas

Rusų dramos teatras

4 d. 18 val. - R. Cooney "NR.13". Rež. - E. Murašovas

5 d. 12 val. - J. Švarco "PELENĖ". Rež. - J. Popovas

5 d. 18 val. - M. Bulgakovo "ŠUNS ŠIRDIS". Rež. - A. Čerpinas (Sankt Peterburgas)

9 d. 18 val. - P.A. Beaumarchais "FIGARO - ČIA!". Rež. - G. Trostianeckis (Sankt Peterburgas)

10 d. 18 val. - E. Ensler "VAGINOS MONOLOGAI". Rež. - G. di Capua (Sankt Peterburgas)

11 d. 18 val. - L. Tolstojaus "ANA KARENINA". Rež. - E. Mitnickis (Kijevas)

12 d. 12 val. - A. Tolstojaus "BURATINO NUOTYKIAI". Rež. - J. Popovas

12 d. 18 val. - PREMJERA! J.J. Bricaire’o, M. Lasaygueso "DIDYSIS ZEBRAS". Rež. - A. Girba (Maskva)

Anželikos Cholinos šokio teatras

7 d. 18val. Kauno dramos teatre - šokio spektaklis "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina

Vilniaus teatras "Lėlė"

Didžioji salė

4 d. 12 val. - "KATĖS NAMAI". Rež. - A. Mikutis

5 d. 12 val. - "JUODOJI VIŠTA". Rež. - R. Driežis

12 d. 12 val. - J. Mačiukevičiaus "BITĖ MAJA". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Mažoji salė

4 d. 14 val., 11 d. 12, 14 val. - "BALTOS PASAKOS". Pjesės autorė ir rež. - N. Indriūnaitė

5 d. 14 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Pjesės autorė ir rež. - N. Indriūnaitė

12 d. 14 val. - "RAUDONKEPURĖ". Rež. ir dail. - V. Mazūras

Keistuolių teatras

3 d. 19 val. - C. Gozzi "Karalius Elnias". Rež. - A. Giniotis

5 d. 15 val. - "Marius ir Miglė".

4 d. 19 val. - S. Šaltenio "Škac, mirtie, visados škac...". Rež. - A. Latėnas

10, 11 d. 19 val. - "Paskutiniai Brėmeno muzikantai". Rež. - A. Giniotis

12 d. 15 val. - "Pelytė Zita". Rež. - V.V. Landsbergis

Menų spaustuvė

3 d. 18 val. - jaunųjų menininkų programa "Ateinantys". "Plaukia Ofelija, skęsta". Choreogr. - E. Stundytė

5, 7 d. 19 val. - jaunųjų menininkų programa "Ateinantys". "Bukareštas. 1968". Rež. - R. Čekuolytė

Ramūno ateljė

Latako g. 1

9 d. 19 val. - "Meilės negali prisiminti" (pagal M. Duras). Rež. - R. Abukevičius

"Raganiukės teatras"

4, 5, 11, 12 d. 12 val. - "Riterio patrakėlio nuotykiai"

Kaunas

Kauno valstybinis dramos teatras

3 d. 18 val. - D. Gieselmanno "PONAS KOLPERTAS". Rež. - S. Uždavinys ir J. Arčikauskas

4, 12 d. 12 val. - I. Paliulytės "ANDERSENO GATVĖ". Rež. - I. Paliulytė (Ilgoji salė)

4 d. 18 val. - N. Gogolio "VEDYBOS". Rež. - V. Tertelis

5 d. 12 val. - H.Ch. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. - S. Račkys (Lietuvos muzikos ir teatro akademijos R. Tumino kursas)

5 d. 18 val. - W. Shakespeare’o "VENECIJOS PIRKLYS". Rež. - J. Vaitkus

7 d. 18 val. - "MEILĖ". Choreogr. - A. Cholina (A. Cholinos šokio teatras)

8 d. 18 val., 11 d. 13 val. - V. Djačenko "RUDENS STILIAUS MOTERIS". Rež. - S. Paciukas ("Sriubos teatras")

9 d. 18 val. - J.L. Lagarce’o "TOLIMA ŠALIS". Rež. - G. Varnas (Ilgoji salė)

10 d. 18 val. - A. Millerio "SALEMO RAGANOS". Rež. - R. Atkočiūnas

10 d. 18 val. Marijampolės kultūros centre - "PRABA". Choreogr. - G. Ivanauskas

11 d. 18 val. - A. Christie "10 INDĖNIUKŲ". Rež. - G. Varnas ir R. Ramanauskas

12 d. 16 val. - F. Dostojevskio "NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ". Rež. - G. Varnas

Kauno valstybinis muzikinis teatras

4 d. 18 val. - F. Leháro "Paganinis". Dir. - J. Geniušas

5 d. 12 val. - P. Čaikovskio "Spragtukas". Dir. - V. Visockis

5 d. 18 val. - G. Verdi "Traviata". Dir. - J. Geniušas

8 d. 17 val. - G. Gladkovo "Brėmeno muzikantai". Dir. - J. Vilnonis

9 d.18 val. - J. Strausso "Naktis Venecijoje". Dir. - J. Geniušas

10 d. 18 val. - J. Kanderio, F. Ebbo, J. Masteroffo "Kabaretas". Pastatymo muzikinis vad. - P. Geniušas, orkestro vad. - J. Geniušas

11 d. 18 val. - J. Strausso "Vienos kraujas". Dir. - J. Geniušas

12 d. 12 val. - T. Kutavičiaus, V. Palčinskaitės "Nykštukas Nosis". Dir. - V. Visockis

12 d. 18 val. - G. Bizet "Karmen". Muzikinis vad. ir dir. - J. Geniušas

Kauno kamerinis teatras

3 d. 18 val. - L. Andrejevo "JUDAS ISKARIJOTAS". Rež. - S. Rubinovas

4, 12 d. 18 val. - P. Lagerkvisto "NEŪŽAUGA". Rež. - S. Rubinovas

5 d. 18 val. - F. Rabelais "GARGANTIUA IR PANTAGRIUELIS". Rež. - S. Rubinovas

10 d. 18 val. - A. Strindbergo, A.Sverlingo "KARŠTAS ŠOKOLADAS".

Rež. - S. Rubinovas

11 d. 18 val. - L. Žuchovickio "PASKUTINIOJI SENJORO CHUANO MOTERIS". Rež. - S. Rubinovas

Kauno mažasis teatras

3 d. 19 val. - "LAISVOJI PORA". Rež. - R. Januškevičiūtė ir A. Baniūnas

4 d. 18 val. - T. Dorsto "TYRIMAS APIE TEISYBĘ". Rež. - V. Balsys

5 d. 12 val. - "DIDŽIAUSIA PASAULYJE PASLAPTIS". Rež. - A. Baniūnas

5 d. 18 val. - T. McNally "FRENKI IR DŽONIS". Rež. - A. Dilytė.

10 d. 19 val. - "KATYTĖ "P". Rež. - V. Balsys

11 d. 18 val. - "PONAS "K". Rež. - V. Balsys

Kauno valstybinis lėlių teatras

3 d. 18 val. - K. Jakučio dainų ir poezijos vakaras ir naujo albumo "Jei negaliu aš turėti Tavęs..." pristatymas

4 d. 12 val. - "STEBUKLINGASIS ALADINO ŽIBINTAS". Rež. - A. Stankevičius

5 d. 12 val. - "PASAKA APIE LIETAUS LAŠELĮ". Rež. - O. Žiugžda

11 d. 12 val. - "BJAURUSIS ANČIUKAS". Rež. - S. Železkinas

12 d. 12 val. - "ZUIKIO KAPRIZAI". Rež. - A. Stankevičius

Klaipėda

Klaipėdos dramos teatras

Didžioji scena

3 d. 18 val. - I. Šeiniaus "KUPRELIS". Rež. - K. Macijauskas

4 d. 18 val. - N. Simono "BANKETAS". Rež. - P. Gaidys

5 d. 12 val. - A. Giniočio "MYKOLAS ŽVEJAS". Rež. - A. Giniotis

5 d. 18 val. - Žemaitės "TRYS MYLIMOS". Rež. - K. Macijauskas

9 d. 18 val. - R. Dambrausko albumo pristatymas

10 d. 18 val. - R. Coonay "VIEŠBUČIO KAMBARYS NR.13".

Rež. - A. Vizgirda.

Mažoji scena

8 d. 18 val. - M. Gavrano "VISKAS APIE MOTERIS". Rež. - D. Tamulevičiūtė

Klaipėdos muzikinis teatras

3 d. 18 val. - F. Leháro "Linksmoji našlė". Dir. - S. Domarkas

4 d. 18 val. - I. Dunajevskio "Laisvasis vėjas". Dir. - S. Domarkas

5, 8 d. 12 val. - R. M. ir R. B. Sherman "Merė Popins". Dir. - I. Lapinis

10 d. 18 val. - J. Bocko "Smuikininkas ant stogo". Dir. - S. Domarkas

12 d. 12 val. - B. Pawlowskio "Snieguolė ir septyni nykštukai". Dir. - A.J. Lukoševičius

Kultūros centro Žvejų rūmai

5 d. 12 val. - "VARNA RETAI ATSKRENDA VIENA" (spektaklis vaikams su lėlėmis, jaunimo teatras "Be durų")

9 d. 18 val. - "A GU GU" (pagal G. Grajausko tekstus). Rež. - B. Šarka (teatro trupė "Gliukai")

Šiauliai

Šiaulių dramos teatras

3 d. 18 val. - N. Jordanovo "GONZAGO NUŽUDYMAS". Rež. - P. Stoičevas (Šveicarija)

4 d. 18 val. - "...SU MEILE - MARLENE DIETRICH". Rež. - R. Steponavičiūtė

5 d. 12 val. - "SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI". Insc. aut. ir rež. - R. Steponavičiūtė

5 d. 18 val. - P. Schenault "Į SVEIKATĄ, PONE !" Rež. - N. Mirončikaitė

Alytaus teatro spektakliai

8 d. 12 val. - H.K. Anderseno "COLIUKĖ". Rež. ir insc. autorė - D. Kimantaitė

8 d. 18 val. - V. Mykolaičio-Putino "BANDYMŲ DIENOS". Rež. - A. Kinderis

10 d. 18val - "HISTORY OF LITHUANIA". Insc. aut. ir rež. - R. Steponavičiūtė

11 d. 18 val. - H. Fiheiredo "EZOPAS ARBA LAPĖ IR VYNUOGĖS". Rež. - R. Steponavičiūtė

12 d. 12 val. - G. Solovskio "SKIRIAMA PRINCESEI". Rež. - J. Javaitis

12 d. 18 val - R. Harlingo "PLIENINĖS MAGNOLIJOS". Rež. - R. Steponavičiūtė

Panevėžys

Teatras "Menas"

12 d. 12 val. - Ch. Perault "Raudonkepuraitė". Rež. - J. Dautartas

 

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 54 iš 76 
22:08:01 Oct 3, 2010   
Feb 2008 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba