SEPTYNIOS MENO DIENOS

2006-12-22 nr. 736

7 MENO DIENOS

| Archyvas | Redakcija |


Pirmasis 
• Agnė Narušytė
Laiškas iš tolimų Kalėdų
11
• Vilniaus kultūros savaitraštis

Muzika 
• Kas įsiminė 2006-aisiais30
 KONCERTAI1

Dailė 
• Kas įsiminė 2006-aisiais37
• Kalėdinis kritikos kaltūnas
• PARODOS

Fotografija 
• Banaliojo objekto fotografas

Literatūra 
• Kas įsiminė 2006-aisiais2
• VAKARAI

Teatras 
• Kas įsiminė 2006-aisiais5
• Audronis Liuga
Skeveldros
• SPEKTAKLIAI

Kinas 
• Kas įsiminė 2006-aisiais3
• Kinematografininkų sąjunga apdovanojo kino kūrėjus
• Ar kinas svarbesnis už gyvenimą?1
• Šou turi vykti
• „Palieku tau savo vaiką“ 1
• Savaitės filmai
• KINO REPERTUARAS1

Pasaulyje 
• Paulina Pukytė
K. šmėkla metropolyje
9

Anonsai 
• Šventinis koncertas „Šv. Pranciškaus Kalėdos“2

Bibliografija 
• Bibliografinės žinios

Muzika

KONCERTAI

gruodžio 22–31

[skaityti komentarus]

Lietuvos nacionalinė filharmonija

Kalėdų muzikos savaitė

26 d. 12 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — teatralizuotas koncertas visai šeimai: „Šventų Kalėdų rytą“. Berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ (meno vad. ir dir. — V. Miškinis). Dalyvauja: V. Gurstis (fleita), D. Juozapavičiūtė (fleita), D. Suraučiūtė (smuikas), V. Prancienė (smuikas), R. Zakaras (altas), T. Ramančiūnas (violončelė), L. Kuliešiuvienė (fortepijonas), B. Vasiliauskas (vargonai)

26 d. 18 val. Vilniuje, Evangelikų liuteronų bažnyčioje, 27 d. 18 val. Panevėžio dailės galerijoje, — „Kalėdų barokas“. Ansamblis „Musica humana“, solistai R. Vaicekauskaitė (sopranas), I. Misiūra (bosas-baritonas), O. Jonaitytė (fleita), U. Čaplikaitė (fleita). Dir. — A. Vizgirda. Programoje A. Corelli, J. S. Bacho, J. Stamitzo, A. Vivaldi kūriniai

27 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — „Kalėdų staigmenos“. Čiurlionio kvartetas, V. Ganelinas (fortepijonas, Izraelis), A. Gotesmanas (mušamieji). Programoje V. Ganelino, S. Reicho kūriniai

27 d. 18 val. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre, 30 d. 17 val. Kauno kultūros centre — dirigento J. Domarko 70-mečio sukakčiai skirto ciklo trečia programa. Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, M. Smalakytė (sopranas). Dir. — J. Domarkas. Programoje G. Verdi, J. Strausso, G. Gimenezo, G. Puccini ir kt. kūriniai

28 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — „Kalėdų klasika“. Lietuvos kamerinis orkestras, S. Krylovas (smuikas, Italija). Dir. — V. Valejevas (Rusija). Programoje A. Vivaldi, A. Dvoržako, W.A. Mozarto kūriniai

29 d. 19 val. Vilniuje, Filharmonijos Didžiojoje salėje, — „Kalėdų džiazas“. P. Vyšniauskas (saksofonas), V. Iyer (fortepijonas, JAV), H. Greene (kontrabosas, JAV), K. Kugel (mušamieji, Vokietija), D. Vyšniauskas (fliugelhornas, trimitas)

29 d. 18 val. Telšiuose, Žemaitės dramos teatre, 30 d. 19.30 Druskininkų miesto muziejuje — Valstybinis Vilniaus kvartetas, L. Šablevičiūtė (fortepijonas, Airija), A. Gurinavičius (kontrabosas), M. Gecevičius (valtorna), V.  Vidzbelis (valtorna). Programoje W.A. Mozarto, F. Schuberto kūriniai

30 d. 17 val. Marijampolės kultūros centre — Lietuvos kamerinis orkestras, A. Liutkutė (sopranas), D. Kuznecovaitė (smuikas). Dir. — R. Šervenikas. Programoje W.A. Mozarto, J. Haydno kūriniai

Vilnius

Kongresų rūmai

28, 30 d. 19 val. — G. Puccini „Bohema“. Dir. — G. Rinkevičius

31 d. 19 val. — L. Grodnikaitė (mecosopranas), E. Montvidas (tenoras), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras. Dir. — G. Rinkevičius. Programoje G. Bizet, J. Strausso kūriniai

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Kongresų rūmų kamerinėje salėje

31 d. 17 val. — naujametinis koncertas „Naujųjų belaukiant“. Dalyvauja operos solistai I. Milkevičiūtė, L. Jonutytė, K. Alčiauskis, V. Bagdonas, choras „Vilnius“, P. Jaramino instrumentinis ansamblis

Lietuvos muzikų rėmimo fondas

S. Vainiūno namuose

22 d. 18 val. — K. Grybausko fortepijono klasės studentės A. Budrytė, K. Kirstukaitė, D. Ponelytė ir A. Ruzgytė

Vilniaus paveikslų galerija

31 d. 17 ir 20 val. — pianistų duetas R. ir Z. Ibelhauptai, solistė R. Maciūtė. Koncerto vedėja V. Markeliūnienė. Programoje F. Schuberto, J.Brahmso ir kt. kūriniai

Vilniaus rotušė

26 d. 19 val. — kalėdinės muzikos vakaras „Po angelo sparnu“. Dalyvauja A. Krikščiūnaitė, K. Stonkus, Čiurlionio kvartetas, A. Kisieliūtė, D. Bagurskas

Vilniaus arkikatedra bazilika

26 d. 14 val. — sakralinė muzika. Atlieka choras „Vilnius“, B. Vasiliauskas (vargonai)

Kotrynos bažnyčia

26 d. 17 val. — Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“ (dir. — V. Augustinas) ir Šv. Kristoforo kamerinis orkestras (dir. — D. Katkus)

28 d. 19 val. — „Kalėdinės giesmės“. Vilniaus miesto savivaldybės choras „Jauna muzika“

31 d. 17, 20 val. — „Naujametiniai jutimai ir užmiršimai“. Dir. — D. Katkus

Šv. Jonų bažnyčia

26 d. 16 val. — Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleivių choras,

G. Šiaulytė (arfa) ir J. Daunytė (arfa). Dir. — M. Gražinytė ir R. Gražinis. Programoje 

K. Vasiliauskaitės, B. Britteno, J. Rutterio kūriniai

„Kalėdų muzikos aidai Vilniaus bažnyčiose“

26 d. 11 val. Švč. Mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo bažnyčioje (Sėlių g.17) — L. Račkauskaitė (mecosopranas), L. Dužinskas (vargonai), R. Simanavičius (saksofonas)

26 d. 11.30 Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje (Kalvarijų g. 225) — M. Karpovičius (tenoras), K. Vaiginis (saksofonas), J. Barkauskaitė (vargonai)

26 d. 12.15 Pavilnio Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Švarioji g. 3, Pavilnys) — V. Kurpytė (sopranas), G. Gelgotas (fleita), D. Šakenytė (vargonai)

26 d. 14 val. Šv. Rapolo bažnyčioje (Šnipiškių g. 1) — S. Stonytė (sopranas), R. Kalnėnaitė (violončelė), A. Staškus (vargonai)

31 d. 19 val. Bernardinų vienuolyno koplyčioje (VDA Gotikos salė), (Maironio g.10) — S. Trimakaitė (sopranas), J. Brūzga (fortepijonas)

I. 6 d. 18 val. Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčioje (S. Daukanto a.1) — S. Trimakaitė (sopranas), I. Andriūnas (birbynė), J. Dvarionas (vargonai).

7 d. 14 val. Vilniaus arkikatedra bazilika (Katedros a. 1) — I. Milkevičiūtė (sopranas), A. Malikėnas (baritonas), B. Vasiliauskas (vargonai)

Kaunas

Kauno filharmonija

„Nuo Šv. Kalėdų iki Naujųjų metų…“

26 d. 15 val. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje —  Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. P. Bingelis) ir solistai. Dir. — P. Bingelis

27 d. 19 val. Girstučio kultūros rūmuose — Meilės vakaras. Dalyvauja aktorė N. Narmontaitė, šokio grupė „Arabeska“

28 d. 18 val. M. Žilinsko dailės galerijoje, 30 d. 18 val. Birštono kultūros centre — R. Šarajevskis (marimba, Rusija), I. Šarajevskaja (vibrafonas, Rusija). Dalyvauja L. Krėpštaitė (fortepijonas)

28 d. 18 val. Vytauto Didžiojo Universiteto salėje — Kauno bigbendas (vad. — R. Grabštas)

29 d. 18 val. Kauno kultūros centre — L. Grodnikaitė (mecosopranas), E. Montvydas (tenoras), Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. G. Rinkevičius). Dir. — G. Rinkevičius. Programoje G. Bizet, J. Strausso kūriniai

30 d. 17 val. Kauno kultūros centre — Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (meno vad. ir vyr. dir. J. Domarkas). Solistai M. smalakytė (sopranas), V. Juozapaitis (baritonas). Dir. — J. Domarkas. Programoje J. Strausso, F. Lehįro, J. Offenbacho, P. Čaikovskio ir A. Chačaturiano kūriniai

31 d. 16 val. Kauno kultūros centre — V. Noreika (tenoras), R. Šarajevskis (marimba, Rusija), Kauno miesto simfoninis orkestras (vyr. dir. — M. Pitrėnas), Kauno valstybinis choras (meno vad. ir vyr. dir. — P. Bingelis). Dir. — P. Bingelis. Programoje J. Strausso, N. Paganini, D. Šostakovičiaus ir C. Saint-Saėnso kūriniai

Klaipėda

Klaipėdos koncertų salė

Šventinės klasikos festivalis „Salve musica“

22 d. 18 val. — Klaipėdos kamerinis orkestras (meno vad. — L. Kuraitienė), Klaipėdos choras „Aukuras” (meno vad. — A. Vildžiūnas). Solistai I. Misiūra (bosas — baritonas), R. Ulteravičiūtė (sopranas), V. Muravjovas (tenoras), R. Kalnėnaitė (violončelė) Dir. — R. Šervenikas

Klaipėdos universiteto koncertų salė

28 d. 18 val. — vakaras-koncertas „2006-uosius palydint“, skirtas Liaudies operos teatro 50–mečiui. Dalyvauja mišrus choras „Klaipėda“ ir solistai (meno vad. ir dir. — K. Kšanas). Vakaro vedėja muzikologė D. Petrauskaitė

 

Skaitytojų vertinimai


9213. Sima :-( 2006-12-30 13:44
nieko issamaus nera

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Spalio

PATKPŠS

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 55 iš 77 
22:05:59 Oct 3, 2010   
Feb 2008 Jun 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba