ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai. 2005-07-02 nr. 755

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |

TURINYS (41) • SIGITAS PARULSKIS. Daiktai (1) • VALDAS KILPYS. Atostogos (40) • Mums rašo BIRUTĖ JANULEVIČIŪTĖ-IVAŠKEVIČIENĖ. KlausimasVITALIJA BOGUTAITĖ. EilėsANDREJ BESPALOV. Būti suvereniam – vadinasi, būti europiečiuCHRISTOPHER HOWSE. Kai šaukiamasi kerštoANDRIUS MARTINKUS. Pašaukimas (2) • DALIA BUFAITĖ. Bajorų Jančiauskų giminė iš ViduklėsSIGITAS GEDA. Karalienės sekretai (15) • EGLĖ MIKALAJŪNAITĖ. Kičo sąvokaVLADIMIR MIKUŠEVIČ. EilėsAUDRONĖ GIRDZIJAUSKAITĖ. Iš praeities (7) (2) • GINTARAS BERESNEVIČIUS. Karolio Europa ir jos slinktys (3) • Su tarptautinio folkloro festivalio "Baltica" kūrybinės grupės vadove VIDA ŠATKAUSKIENE ir jos pavaduotoja JŪRATE ŠEMETAITE kalbasi Juozas Šorys. Tautų sūkurio žiežirbos (9) • RASA ŽIEMYTĖ. DruskaAUKSĖ KAŠKONAITĖ. Likimo 5-1SIMON CARMIGGELT. Nuostabus atsitikimasLAIŠKAI (64) •

Bajorų Jančiauskų giminė iš Viduklės

DALIA BUFAITĖ

[skaityti komentarus]

Birželio 11 d. Viduklės Simono Stanevičiaus vidurinėje mokykloje įvyko įdomus renginys – iškilaus XIX a. pirmosios pusės Lietuvos visuomenės veikėjo, kovotojo prieš caro valdžią Kiprijono Jančiausko (Janczewski) 200 metų gimimo sukakčiai pagerbti skirta konferencija.

Jančiauskai – sena, daug nusipelniusi Lietuvos istorijai ir kultūrai Raseinių krašto bajorų giminė. Konferencijos pranešėjai nušvietė iškiliausių giminės atstovų – Kiprijono, Kazimiero ir Edvardo Jančiauskų – gyvenimą, veiklą ir nuopelnus vidukliečiams.

Konferenciją atidarė ir įžanginį žodį tarė Simono Stanevičiaus bendrijos seniūnas prof. Juozapas Girdzijauskas. Jis apibūdino Lietuvos dvarų kultūrą, jos reikšmę Lietuvos dvasinei plėtotei.

Istorikas, Raseinių krašto tyrinėtojas Antanas Pocius pagrindiniame pranešime "Kiprijonas Jančiauskas – laisvės kovotojas" plačiai nušvietė Kiprijono Jančiausko asmenybę ir jo kadaise atliktą žygdarbį – kartu su bendraminčiais Jonu Vitkevičiumi, Feliksu Zelenovičiumi ir Aloyzu Peslioku įkurtą slaptą, prieš carizmą nukreiptą organizaciją "Juodieji broliai". Jaunieji patriotai siekė atgauti tėvynei laisvę. Jie platino draudžiamas knygas, palaikė priešiškas carizmui nuotaikas, skelbė išsivadavimo šūkius. "Juodųjų brolių" organizacija netrukus buvo susekta, jos nariai suimti ir žiauriai nubausti, tačiau jų veikla padarė neišdildomą įspūdį tuometinei Lietuvos visuomenei.

      Jančevskį išvedė – nors tas labai sublogo,
      Bet priminė kažkuo kilmingą, rimtą žmogų.

Taip savo buvusį mokinį Kiprijoną poemoje "Vėlinės" įamžino didysis Abiejų Tautų Respublikos tradicijų saugotojas poetas Adomas Mickevičius. Kiprijonas Jančiauskas ir jo bendraminčiai buvo nuteisti mirties bausme, bet artimiesiems pavyko išprašyti bausmės sušvelninimo. Iš Kiprijono Jančiausko buvo atimta bajorystė, jis išsiųstas į katorgą. Tik 1832 m. Kiprijonas Jančiauskas buvo atleistas nuo bausmės ir grįžo į tėvynę, į gimtąjį Diržionių dvarą. Apsigyvenęs Lietuvoje, vedė Blinstrubiškių dvaro savininkę Kazimierą Burbaitę, tapo aktyviu Raseinių apskrities veikėju, buvo išrinktas apskrities bajorų vadu. Mirė 1853 m., palaidotas Viduklės kapinėse.

Apie jo sūnų Kazimierą Jančiauską pranešimą skaitė lenkų filologas Mieczysławas Jackiewiczius. Kazimieras daug dėmesio skyrė ūkininkavimui, ėjo taip pat taikos teisėjo pareigas. Ypač domėjosi arkliais, parašė įvairiomis kalbomis nemaža straipsnių, parūpino graviūrų, litografijos darbų.

Raseinių bibliotekos darbuotojas Jonas Brigys nušvietė Edvardo Jančiausko – žymaus botaniko, Krokuvos universiteto rektoriaus nuopelnus mokslui ir kultūrai. Edvardas buvo sodininkystės mėgėjas, tyrinėjo gimtosios Žemaitijos sodus, aprašė juose paplitusius vaismedžius.

Svečias iš Lenkijos Szymonas Janczewskis padėkojo už saugomą jo giminės atminimą, pabrėžė, kad anksčiau gyvavo sąvoka "Abiejų Tautų Respublikos pilietis", kuri vienijo lietuvius ir lenkus.

Konferenciją papuošė graži Viduklės Simono Stanevičiaus vidurinės mokyklos moksleivių meninė programa, lietuvių kalbos mokytojos Romenos Antanavičienės vadovaujamos mokinių grupės sociologinė apklausa – kaip dabartinė jaunoji karta suvokia bajorijos reikšmę Lietuvos kultūrai.

Konferencijos nariai dalyvavo šv. Mišiose už bajorų Jančiauskų giminę Viduklės Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, atminimo koplytstulpio pašventinimo ceremonijoje Blinstrubiškiuose.

 

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugsėjo

PATKPŠS

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

 
Rodoma versija 28 iš 32 
22:46:20 Sep 26, 2010   
Jan 2008 May 2013
Sąrašas   Archyvas   Pagalba