Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-04-04 nr. 2944

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• JUDITA VAIČIŪNAITĖ37
• TRUMPAI
• REDAKCIJA DIRBA NAUJOSE PATALPOSE8
• KITAME NUMERYJE1
• El. Redakcija: Vieneri metai internete

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1
• LR KULTŪROS LAIDOS2

AKTUALIJOS 
• KAD LIETUVA NEIŠSIVAIKŠČIOTŲ…1
• www.lithuanianinstitute.lt
• Balandžio 4 d., 2003, Lietuvos institute (Šv. Jono 5, Vilnius).
KULTŪRA PRISTATANT ŠALĮ
• Vytautas Narbutas.
KELIAS PER DVI EPOCHAS
• NAUJAUSI IŠEIVIJOS EKSPONATAI
• UNESCO SKELBIMAS2

POEZIJA 
• DOVILĖ ZELČIŪTĖ13

PROZA 
• Romano "Lūžis" fragmentas.
VYTAUTAS ČEPLIAUSKAS
4

VERTĖJO PUSLAPIS 
• VIKTORAS JEROFEJEVAS4

LITERATŪRA 
• Petras Bražėnas.
PATIKIMOS TRADICIJOS KELIU
4
• Elena de Strozzi.
SU MEILE APIE MEILĖS KNYGAS
14

KNYGOS 
• KAM KAIMAS TEBEKVEPIA KEPAMA DUONA16
• IŠĖJĘ SUGRĮŽTI1
• GAGARINO GATVĖ4
• BAŽNYČIOS TĖVAI1
• GROJIMAS DVIESE2
• NAUJOS KNYGOS1

DATOS 
• Nijolė Raižytė.
RAŠYTOJUI IR VERTĖJUI KAZIUI PUIDAI - 120
1
• Eugenijus Ignatavičius.
POETAS KARCERYJE - PASLĖPTA GALVA

AKTYVIOS JUNGTYS 
• IŠMOKTI PLAUKTI3
• JAUNIKLIAI ŠĖLIOJA5
• AKVALANGAS13
• NOJAUS ARKA12

JAUNIMO PUSLAPIS 
 Dalius Baltranas.
GRYTĖS PINTUKAITĖS - VALEČKIENĖS PORTRETŲ PARODA
2

DAILĖ 
• DAILĖS AKADEMIJAI - 2103
• Nijolė Žilinskienė.
ELGOS BOČI ATMINIMUI
• Jurgita Ludavičienė.
PAVASARIO KARŠTLIGĖ IR PARYŽIAUS NOSTALGIJA
4

MUZIKA 
• Rytis Jokūbaitis.
MENAS DAINUOTI
4
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
MUZIKINIO GYVENIMO PANORAMA
1

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
PARALELIŲ PASAULIAI
1

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
"JUODOJO TIGRO AŠAROS"
1

KRONIKA 
• www.jaunimoteatras.lt

DE PROFUNDIS 
• ANTRAMEČIŲ LICĖJUS1
• Tomas Arūnas Rudokas.
COSA NOSTRA
5
• Daniilas Charmsas.
NAUJAS TALENTINGAS RAŠYTOJAS
1

JAUNIMO PUSLAPIS

GRYTĖS PINTUKAITĖS - VALEČKIENĖS PORTRETŲ PARODA

Dalius Baltranas

[skaityti komentarus]

iliustracija
Dailininkė Grytė Pintukaitė- Valečkienė (dešinėje) su aktore Regina Varnaite ir jos portretu
Nuotrauka iš autoriaus archyvo

Kauno akademinio dramos teatro lankytojai nuo 2003.03.07 gali susipažinti su dailininkės Grytės Pintukaitės- Valečkienės personaline paroda "Žmonės". Tapytoja visuomenei pristato apie 20 portretinio žanro paveikslų, sukurtų 1993- 2003 m. Parodą menininkė dedikuoja savo tėvo, ilgamečio Kauno dramos teatro aktoriaus, Algirdo Pintuko 60- mečio jubiliejui. Tai antroji gimtajame mieste surengta personalinė paroda (pirmoji įvyko prieš šešerius metus, Kauno dailės instituto galerijoje, kur iš Suomijos grįžusi dailininkė eksponavo tapybos darbų ciklą "Suomiški vaizdai").

Parodoje "Žmonės" kūrėja atsiskleidžia kaip stipri, savita ir ambicinga tapybos portretinio žanro atstovė, tęsianti XX a. modernizmo tradicijas. Tvirtą Grytės apsisprendimą pasišvęsti portretiniam žanrui atspindėjo jos magistro studijų VDA diplominis darbas (tuomet ji nutapė visą moterų portretų - nuo ankstyvos vaikystės iki vėlyvos senatvės - ciklą). Kadangi paroda surengta teatro foje, pasirinkta erdvė tarsi įpareigojo eksponuoti menininkų arba artistiškos natūros žmonių portretus. Tai Kauno dramos teatro aktoriai V.Kochanskytė, D.Juronytė, R.Varnaitė, A.Pintukas, L.Zelčius, A.Masiulis, A.Žekas ir kiti, pasak Grytės, ją nuo vaikystės supę žmonės. Greta eksponuojami aktorės, poetės ir režisierės B.Marcinkevičiūtės, tautodailininkės - "karpinių močiutės" J.Daniliauskienės, gitaristo M.Zablecko, imigranto iš Kalifornijos, tapytojo Waymano, jaunojo smuikininko Pijaus, bibliotekininkės Vidos ir kiti portretai. Šalia šių darbų dailininkė pateikia ir autoportretą, rodytą ankstesnėse parodose.

Dominuoja didelio formato paveikslai. Visi jie nutapyti aliejiniais dažais ant drobės. Daugumos portretų spalvą ir kompoziciją padiktavo ne tik tapomo asmens charakteris, bet ir intuityvus tapomo žmogaus suvokimas bei objektyvios klasikinės portretinio žanro taisyklės, kurių dailininkė daugiau ar mažiau laikosi.

Įžymių aktorių, dailininkų, muzikantų, artimų draugų ar žmonių, pasak dailininkės, "išsiskiriančių iš minios meniškomis sielomis", portretuojamos figūros perteikiamos, dažniausiai remiantis klasikiniais, tradiciniais vaizdavimo principais. Žmogus vaizduojamas iki juosmens ar iki krūtinės. Portretuojamasis perteikiamas anfas (iš priekio) arba pasisukęs trimis ketvirčiais. Didelis dėmesys - tapomo žmogaus panašumui. Vengiama per daug įmantrių, sudėtingų kompozicijų. Bene komplikuočiausiai žmogaus figūra pavaizduota flamenko gitaristo Mariaus Zablecko portrete - sėdintis bemaž trilinkas, rankomis, tarsi mylimą moterį, apglėbęs savo gitarą ir pirštais liečiantis stygas.

Žmogaus figūra, pasak dailininkės, "modeliuojama spalvotu piešiniu". Ištapytos spalvinės masės jungiamos su piešinio linija ir apvaldomos šviesotamsa. Vengiama stiprių spalvinių kontrastų, bet bandoma išgauti "tūkstančius pustonių". Tik ilgaplaukio amerikiečio Waymano portrete nuotaikos įtampai sukurti buvo pasitelkti kontrastingi spalviniai deriniai: tamsi jaunuolio figūra priešpastatoma dangiškam ultramarino mėlynumo fonui, kuriame skraido balti balandžiai. Paveiksluose vengiama "purvinų spalvų", užjuodinto kolorito. Siekiama "švarių" spalvinių sąskambių. Žmonės dažniausiai vaizduojami abstrakčioje erdvėje, kurios fonas padeda išreikšti portretuojamųjų vidines būsenas. Neretai žmogaus portretas papildomas jo kūrybinės veiklos atributais - virš aktorės B.Marcinkevičiūtės galvos pakibusi "japoniška skrybelė", berniukas Pijus svajingai griežia smuiku, o muzikantas Marius - tarsi suaugęs su gitara. Kartais žmogus vaizduojamas namų aplinkoje, kurioje dar geriau išryškėja asmens individualumas.

Didžioji dalis portretų pasižymi ryškiu psichologizmu. Juose išreikštos įvairios portretuojamųjų vidinės būsenos. Vienos jų - momentinės, impresionistiškai užfiksuotos, perteikiančios įvairiaspalves ir trumpalaikes akimirkas: liūdesys, džiaugsmas, nuostaba... Kituose portretuose bandoma atskleisti gilesnių, pastovesnių būsenų lygmenis - kūrybinę aistrą, susimąstymą, meilę, melancholiją. Pasak dailininkės, aktorių portretuose ji stengiasi menininką perteikti ne tokį, kokį jis save pristato visuomenei, o bando atidengti po įvaizdžių fasadais slepiamas tas sielos puses, kurių žiūrovai ir gerbėjai dažnai nepastebi, pavyzdžiui, komikų veiduose ji įžvelgia tragikų bruožus.

Parodos ekspozicijos kontekste ypač išsiskiria bene ryškiausios Lietuvoje komedijos žanro atstovės aktorės Reginos Varnaitės portretas. Aktorė vaizduojama abstrakčiame fone, sėdinti ant senoviškos kėdės - kaip ori aukštuomenės dama, dėvinti elegantišką plačiabrylę skrybėlę. Moters veide sustingęs šviesus liūdesys ir ramybė. Tačiau paveikslas pasižymi ne tiek giliu psichologizmu, kiek pabrėžtu reprezentatyvumu. Negana to, paveikslo viršutinėje dalyje didžiosiomis raidėmis dailininkė nutapė lotynišką įrašą - "DONNA REGINA". Aktorė vaizduojama jau ne kaip komiškų vaidmenų atlikėja ar "juokus svaidanti" moteriškė. Paveiksle ji - solidi, santūri moteris, puikiai žinanti savo vertę ir visa savo povyza pabrėžianti garbingą visuomeninį statusą. Dailininkė komikę pristato kaip "aukštakilmę bajorę". Šis paveikslas - aliuzija į baroko laikų reprezentacinį sarmatiškąjį portretą, išplitusį XVII - XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos valstybės teritorijoje, bajorijos sluoksniuose. Čia, kaip ir sarmatiškajame portrete, psichologizmui vietos palikta ne itin daug, tai paaukota stipriau nei kituose darbuose išreikštam oficialumui, reprezentatyvumui, kurį sustiprina dar ir lotyniškas tekstinis įrašas, užrašytas neutraliame plokščiame fone. Panašiai kaip ir sarmatiškajame portrete, čia portretuojamosios veidas nežymiai sudekoratyvintas, statiškas ir kiek sąlygiškas. Toks portretas įgyja ženklinį pobūdį ir tampa asmens socialinės padėties reprezentantu.

Idealizavimo bruožai pastebimi dailininkės vyro Valdo portrete. Jis taip pat vaizduojamas nekonkretizuotoje erdvėje, iki juosmens. Jo kūno formų proporcijose pastebimas "gotiškas" išilginimas, veidas mąslus ir rimtas.

Pasak dailininkės, beveik visus žmones portretuose ji pavaizdavo taip, "tarsi jie būtų atspindžiais veidrodyje": žmonių figūros "tapomos natūralaus dydžio", tad "žiūrėdamas į tokį portretą gali pamanyti, kad regi gyvą žmogų, kuriame įžvelgta individuali asmens dvasinė būsena", todėl šie paveikslai "yra ne vien tik žmonių kūnų, bet ir jų sielų atspindžiai".

Grytė Pintukaitė teigia, kad portreto žanras jai svarbus dvejopai. "Pirma - tai būsenų tapymu, patalpinant į išorinį portreto pavidalą - plikai akiai neįskaitomą ženklą - neapčiuopiamus, psichologinius žmogaus sąmonės bei pasąmonės išgyvenimus. Antra - akcentuojant išorinį herojaus panašumą ekspresyviu ryškiu potepiu, šitaip pereinant į herojaus pasaulį, tikintis jo širdies virpesių atgarsio".

Nors Grytė Pintukaitė priklauso jaunajai lietuvių tapytojų portretistų kartai, tačiau jos darbuose akivaizdus tradicijos tęstinumas ir pagarbus santykis su ja. Lietuvos tapyboje portretinio žanro atstovų liko tikrai nedaug, todėl džiugu, kad ši tapybos sritis, intensyviausiai plėtota arsininkų A.Samuolio, J.Vienožinskio, A.Gudaičio, o sovietiniu laikotarpiu - S.Veiverytės, V.Karatajaus, A.Ciplijausko ir kitų dailininkų kūryboje, nėra pasmerkta merdėjimui, bet turi savitų, stiprių ir produktyvių pasekėjų.

 

Skaitytojų vertinimai


18195. ji :-) 2005-09-01 01:38
Shaunu, kad Lietuvoje dar yra like zhmoniu, kurie kuria bei svajoja... Juk tai - labai svarbi gyvenimo dalele..

55364. magdalena :-) 2009-10-28 21:34
Gryte yra labai saunus ir malonus zmogus kadangi as pas ja mokiausi tai man ji labai patiko! ;D

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 4 
22:51:49 Aug 29, 2010   
Aug 2009 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba