Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2005-05-27 nr. 3050

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• STEINAR BRAGI.
ŽUVIS
9
• TRUMPAI
• KITAME NUMERYJE

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI3
• PARODOS1
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS1

AKTUALIJOS 
• UŽ TRISDEŠIMTIES KILOMETRŲ1
• PAS JOTVINGIUS SU JOTVINGIAIS5
• Jūratė Duksaitė.
IEŠKANT KELIO REALIJŲ LABIRINTE
3

LITERATŪRA 
• Rimvydas Strielkūnas.
"TRANSATLANTIKAS": LENKIJA–PASAULIS

KNYGOS 
• Alvydas Šlepikas.
LABAI GERAS ALMANACHAS
5
• PIKTYBĖS GĖLĖS2
• LIKIMO PIRŠTAS6
• KARVEDYS PAVARGO NUGALĖTI6
• NAUJOS KNYGOS

MUZIKA 
• MILŽINAS, KURĮ GALIMA ĮVEIKTI20

ŠOKIS 
• Vita Mozūraitė.
2005-ŲJŲ "NAUJASIS BALTIJOS ŠOKIS" – KĄSNELIS PROTO GURMANAMS
2

FOTOGRAFIJA 
• Skirmantas Valiulis.
ŽMONĖS IR ČIČERONĖS
1

TEATRAS 
• Ridas Viskauskas.
PASKATA AKTORĖS MEISTRIŠKUMUI
2

MENO DIS/KURSE* 
• George Landow.
"AR TAS HIPERTEKSTAS KO NORS VERTAS?"
4

POEZIJA 
• ELENA KARNAUSKAITĖ3
• DAIVA ČEPAUSKAITĖ24

PROZA 
• Alis Balbierius.
NEPABĖGTI
4

VERTIMAI 
• JENNY BITNER
• EDWARD REILLY

DAILĖ 
• Vidas Poškus.
ABSTRAKCIONIZMAS, BAROKAS IR IRONIJA
1
• Goda Giedraitytė.
METALO PĖDSAKAIS PER ISTORIJĄ...

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Agnesė Gailė.
DEMOKRATIJOS DEMONAS

AKTYVIOS JUNGTYS 
 "SPONTANIŠKA GARSO IR VAIZDO INTERJERO IMPROVIZACIJA20
• Jurgita Jasponytė-Katė.
PILAITĖ IR VĖJAI
6

PAVELDAS 
• Danutė Mukienė.
"SUKAUPTI MUZIEJŲ SAVYJE..."
1

KRONIKA 
• BUVO GEGUŽĖS MĖNUO
• LITERATŪROS VAKARAS BUDAPEŠTE
• Pranas Visvydas.
M.K.ČIURLIONIO "KIBIRKŠTYS"
• STIPENDIJA RAŠYTOJAMS
• Olga Šteinberg (1920.IV.20–2005.V.22).
IŠĖJO MOKYTOJA…
1
• KAUNO DRAMA RENGIASI JUBILIEJINIAM SEZONUI

DE PROFUNDIS 
• LIETUVOS VALDYMO REFORMOS6

AKTYVIOS JUNGTYS

"SPONTANIŠKA GARSO IR VAIZDO INTERJERO IMPROVIZACIJA

Poezijos pavasariui atminti

[skaityti komentarus]

iliustracija

2005.V.17

19 val.

VILNIAUS MOKYTOJŲ NAMAI

"SVETAINĖ" (skrajutėse nurodyta Mažoji salė);

I a. (skrajutėse nurodytas II a.);

Įėjimas (1) per kiemą tiesiai į salę arba (2) pro paradines duris, pro budėtojų "registratūrą", laiptais į antrą aukštą, išilgai etnoprofkolektyvinio koridoriaus, į kairę – laiptai iki "dugno", dešinėje durys;

Langai – į kiemelį su aplytom kėdėm ir taip pat tuščia scena.

Vietoj slenksčio – tikras pusiau nuogas žmogaus kūnas. ("Aišku, kad gyvas; čia turbūt taip turi būti?" – atsitiktinė nuogirda.) Ant nugaros užrašas "Valykite kojas". Nė vieno, paklususio tokiam imperatyvui. Visi palyginti gausiai įeinantys, Mantą Gimžauską perlipo. ("Čia menas?!" – speciali nuogirda). Šio meno autoriaus ir atlikėjo instaliacijos tęsinys – simetriškai ant stalo išdėliotos kavos lėkštelės su gabalėliais specialaus "tortuko" – skirtingais įvairaus maistingumo tekstais ant balto popieriaus. Įforminta (konformistinė?) mintis perša išvadą, jog tai besą tekstų ištraukos ant plačiomis juostomis suplėšyto A4 lapo. (Atsitiktinė nuogirda: "čia aišku: surašė viską, sukarpė, padėjo. Dar nelygiai, va, nłkirpta.."). Bet kuo čia dėtos atkarpos ir ištraukos! Tarsi tekstai negalėtų turėti savo nepriklausomo formato patys savaime?

Po vakaro prie minėto stalo ir lėkštelių/lakštelių minkštasuoliuose sėdės stebėtojai: vieni skaitomus tekstus užsikąs krabų lazdelėmis, kiti – pvz., rytojaus egzamino medžiaga…

Prieš vakarą plūstantieji į Svetainę antruoju būdu (žr. įvadinę pastraipą) ilgajame koridoriuje matė audeklu uždengtą kitą, gulintį, žmogaus kūną. ("Tai čia ta Gimžausko instaliacija? Geras!.." – prašalaitinė pastaba/nuostaba). "Instaliaciją" santūriai stebėjo keletas foteliuose sėdinčių žmonių. Vėliau, nusileidus laiptais (žr. Ibid.) prie paslenksty gulinčios tikrosios instaliacijos (M. Gimžausko), ir dar vėliau, – atvažiavus medikams, – paaiškėjo, jog koridoriuje buvo visai ne eksponatas, o tikras įvykis (ata!). Tačiau iš pradžių niekas nesigilino iš ko ir kaip viskas padaryta (priešingai nei kavos lėkštelių ir tekstų lakštelių atveju). Analizė prasidėjo tik išryškėjus akivaizdiems sutapimams (žmogus čia, ir "neplanuotas" žmogus ten?!).

Visai atsitiktinai (jeigu tai turi reikšmės?) kuo toliau, tuo labiau tikri įvykiai neteko savo realumo kontūrų ir panašėjo į menines instaliacijas, o rodyti performansai buvo traktuojami kaip anomali realybė ir net iššaukė dalies žiūrovių protesto akciją. Vieša reali pasipiktinimo scena tapo dar vienu performansu (savotiškas apsikeitimas?). Visų įvykių reliatyvumą tarsi iš anksto nulėmė pati vakaro tema ir koncepcija: "spontaniška garso <…> ir vaizdo <…> interjero improvizacija ir tekstai balsu <...>".

Poezijos pavasario vakaras, kaip neįprasta, prasidėjo ne koncertmeisterio prakalba į malonųjį klausytoją, bet specialia e.muzika (T. Bajarkevičius) ir ant baltos sienos suprojektuotame kompiuterio Microsoft Word lange visų akivaizdoje atsirandančiu užrašu: "DARIUS POCEVIČIUS". Sinchroniškai su atsirandančiu vardu savo eilėraščius pradėjo skaityti užrašytas poetas. Vardo užrašymas užsitęsė (beveik sutapo su kelių eilėraščių trukme) dėl nuolat padaromų klaidų: angliškos abėcėlės aktyvumo ("poceviCius"), titulinio Wordo kuratoriaus-operatoriaus (Linas Kranauskas) pirštų vangumo, pvz., praleistą arba keletą kartų parašyta ta pati raidė ("pocevičiuus"), arba paspaustas ne tą raidę žymintis klavišas, sukeistos vietomis raidės ("pocevięuis") ir panašiai. Visos šios klaidos, beje, įsivėlusios/specialiai įveltos ir į kitų skaičiusiųjų ir/ar kitaip save eksploatavusiųjų vardus: Marius Burokas, Gytis Norvilas, Indrė Valantinaitė, Vaiva Grainytė, Ramūnas Jaras, Darius Jurevičius, Virginija Ašpegaitė, Gabi – buvo viešai taisomos elementariausia komanda, prieš tai pažymėjus reikiamą elementą (dažniausiai visą žodį) pele ar klavišine kombinacija. Ekrane matei, kaip atsiranda ir dingsta tikriniai vardai, konotuojantys girdimo teksto autorystę. Efektas panašus į tą kūdikišką žaidimą slėpynėmis, kai, užsidengus akis, sakoma "ba ba", tarsi su akimis būtų dingęs visas kūnas. Taip, matydamas staiga užjuodintą (pažymėtą) žodį, tarkim, DARIUS, nesąmoningai prie mikrofono stovintį Darių įprojektuoji į parašytą žodį, ir kai žodis ištrinamas, beveik pagalvoji, jog išsitrynė ir poetas; arba dar ba banaliau – kaip nepaprasta, nelengva būti poetu: žodžių-vardų taisymas, trynimas ir perrašymas suponuoja kokią tai egzistencinę prasmę, kuri galų gale buvo proklamuota ir pačių poetinių tekstų.

Kauno avangardistas, poetas ir muzikantas Ramūnas Jaras savo proklamacijos turiniui ("Šūdo grūdas") suteikė formą: deklamavo įsukęs galvą į baltą tvarstį (drobulę), aptaškytą raudonais dažais (krauju?). Kažkur iš užpakalinės galvos dalies kyšojo ilgų plaukų kasa-uodega (specialiai pritvirtina - jo paties praeities (iš ties – iš peties!..) reliktas). Visos dabartinio Ramūno Jaro identifikavimo galimybės sunaikintos arba neįmanomai apsunkintos. Neatsitiktinai sceninio Wordo lange minėtas vardas parašytas skliaustuose: ? (RAMŪNAS JARAS). Dar jam tik svirdulingai (tvarstis komplikuoja regėjimą) einant į sceną, iš salės epigonų gretų jau girdėjosi alpulingi šūksniai (kas čia dabar? O Siaube! O Dieve! Nu, viršūnė…). Jaro "šūdų ir grūdų" skaitymas itin brazdžioniškomis intonacijomis (po keliolikos minučių tokio skaitymo ekrane pasirodė moderuojantis užrašas "Jarai, dar lėčiau!") buvo bene paveikiausias viso vakaro performansas. Privalu paminėti ir užsimezgusį (tiksliau, jau daug anksčiau rašyk’uose užmegztą) poetinį dialogą tarp R. Jaro ir D. Jurevičiaus. Jų vienas kitam dedikuotuose eilėraščiuose (ypač D. Jurevičiaus) gausu "lav* oninės" leksikos. Aliuzija į antro aukšto koridorių! Šia prasme nevertėtų ignoruoti ir R. Jaro sceninio įvaizdžio.

Specifinė auditorijos dalis, jau ankstėliau "apšildyta" Johno Zorno muzikiniame fone skaitančios Vaivos Grainytės, vis labiau aktyvėjo.

Po tokių išsigimėlių pasirodymo pradėtas improvizuoti "vaizdo interjeras". Tiesa, prieš tai jau buvo rodyta keletas D. Jurevičiaus fotoslideshow serijų: pirmosios tema – "Indrė Valantinaitė" (eksponuota, skaitant poetei Indrei), antrosios – "Darius Jurevičius" (resp. skaitant Dariui)). Rodytas Lino Kranausko, Gabrieliaus Mackevičiaus ir Tautvydo Bajarkevičiaus muzikos ir poezijos videoprojektas "Užmušti haiku" (2005). Savo videopoezeo darbus pristatė VDA studentė Virginija Ašpegaitė.

Štai šioje vietoje liausimės skliaudę atsitiktines ar specialias nuogirdas/nuosakas, nes kaip tik čia tos marginalinės pastabos įgyją magistralinį mastą. Trys, keturios, penkios (daugiau?) solidaus amžiaus "3M"* * fanklubo narės demonstratyviai atsistojo, nutraukė turbūt vis dar startuojančią Virginiją ir su pasaulio sielvarto gaidele pratrūko: Kas čia per renginys?! Kokia čia poezija?! Nei pranešėjo, nei pristatymo!.. Ir iš viso – jūs nesveiki! Kokie jūsų eilėraščiai!.. Scena ir "parteris", kaip kokiame G. Varno spektaklyje "Nusikaltimas ir bausmė" (tikrai – nusikaltimas ir bausmė!), susikeitė vietomis: vadinamoje scenoje veiksmas sustojo, o žiūrovų teritorijoje prasidėjo vos ne manifestinio tipo moterų performansas – pati tikriausia spontaniška vaizdo ir balso interjero improvizacija! Įsiutusios epigoninio judėjimo narės burnodamos (balsinė improvizacija!) apleido salę; kablukus palydėjo D. Pocevičiaus ekspromtu susirastas Kęstučio Navako eilėraštis – pageidautina: kuo tradiciškesnis.

Likusią legoaudiovideo interjero kūrimo dalį – kelis Virginijos videodarbus ir ilgokai nusitęsusį Gabi "filmą" – liko stebėti tik nuosaikieji (improvizacijos atžvilgiu). Po vakaro publika buvo linksma, nors ganėtinai apstulbusi ir nelabai su(si)pratusi, kaip, beje, ir organizatoriai (poetas Linas Kranauskas ir kt.), kurie praktiškai ir buvo publika, o publika (nuostabioji publika!), nors ir neprisidėjo prie vakaro rengimo buitine prasme, buvo svarbiausias tokio didelio ir kontekstualaus performanso organizatorius.

Akvilė ®

___________________

* lav - angl. love " meilė" (D. Jurevičius)

** Marcinkevičius, Maldonis, Maironis

 

Skaitytojų vertinimai


16793. i2005-05-30 08:50
puikus renginys !:) girdejau kad gale renginio jaras sepuku pasidare . kazin ar tikrai taip ir buvo ?

16797. gulas raudonas2005-05-30 10:02
kas yra sepukas?

16800. i2005-05-30 11:41
Sepuku yra tarp Japonijos samurajų paplitęs savižudybės būdas, kuomet kardu yra persipjaunamas pilvas. Kai skausmas tampa nepakeliamas, jiems nukertama galva.

16804. i :-) 2005-05-30 13:35
ne, sepuku Gaidyte pasidare, kuri per Zorna skaite.

16812. gulas raudonas2005-05-30 16:48
Grainyte, o ne Gaidyte. ar cia jusu pagieza skaiciusiajai? kokia metafora turite minty, kalbedamas/a apie "sepuku"?

16814. gulas raudonas2005-05-30 17:15
Grainyte, o ne Gaidyte. ar iskraipydamas/a Grainytes pavarde skaiciusiajai pagieza reiskiate? kokia metafora slepiasi uz "sepuku" termino?

16832. i2005-05-31 08:13
jokia cia metaora . girdejau kad renginio gale jaras sepuku pasidare .kranauskas jam galva nukirto ir iteike vaivai grainytei. taip buvo bandoma solomeja imituoti . bet esme tai kad niekas nezino nei ka veike solomeja su jono galva nei ka vaiva dare su jaro galva.

16836. ak2005-05-31 11:06
ak, jaunystė - paikystė... smagus neatsakomingo žaidimo metas

16839. nu nu2005-05-31 12:16
idiotu shventes visada zhavi, daug labiau nei kiauliu.

16841. AustejaNEfotonas2005-05-31 13:04
hahahaha nujo. Ishkrypeliai mokytoju namuos renkasi.kakarieku Vaiva geroji, nei vedaro nei cirko nebereik kai JAro galva Sodzhiuj karo. O gal IN sekcija pasidejai?

16842. parsekas2005-05-31 13:25
nu bet blin "nu nu" ish kur tokia neapykanta shyzai?O beje kur vyksta kiauliu shventes labai norechiau sudalyvaut, kazhkaip idomiai skamba. Tipo eina kuilus su tunika ir kalaviju per shudo kilima. wow.

16845. nu taip2005-05-31 16:06
kiauliu shvente vyko, berods, sheshtadieni, vingio parke, paskui nusimato grandiozine tvarto fiesta-juros shvente, tachiau yra ir kergtiniu variantu - kiaulishku idiotu shvente - roskildes festivalis.

16846. dzhihad :-( 2005-05-31 16:53
dalbyt Jara! Dalbyt Jara! Tokio SHUDZIAUS DAR NEMACHIAU! Jis ir DJ yra du didzhiausi homosexualistai Lietuvoje! Vienas storas kaip... kitas su sudauzhyta galva ant scenos ishlipa! Jie yra poezijos zhlugdytojai ir zhagintojai! Geda!

16847. dzhihad :-( 2005-05-31 16:54
o straipsnio autore kad aprashe toki ducha kaip DJ ir Jaras dar atsiims.

16848. grainyte2005-05-31 17:31
ponas dzhihade,is kur tiek pykcio, tiek rustumo, tiek neapykantos juodos? tuoj samurajus kranauskas paims karda su kuriuo jarui sepuku, anot kvaziLiuditoju, padare, ir prasismos. sekcijoj turesiu dvi galvas, bet kam ta galviena man jusu, kai pagalvoju,- ant Sisi Kepfelo ismainysiu geriau. o straipsnio autore sauni kaip batuotas katinas- gerai, kad uzfiksavo ta gal ir nelabai kokybiska,bet prietranku samburi.

16859. Korra2005-06-01 09:24
Tai poezijos tam renginy, kaip supratau, nebuvo? Tik kompas ir Gimžauskas? Dar, tiesa, grafomanas Pocevičius... A, Burokas...

16861. Merfis2005-06-01 09:41
dzhihadas pats duchelis,jaro neskaitau, o dj tekstai mane veza, kaip juos bepavadintum ar antipoezija ar absurdu ar satyra

16867. P.Hana2005-06-01 13:03
Shiaip Jaras visai genijus. AshEsuTomasGimiauUtenojManoMamaDarbininkeKolukiOtevasShaltkalvisMegstuBarshchiusRugpieniEinuImokykla.Uzh Echidnos ansambli LEtuvos valstybe turi buti dekinga tam ekscentrikui.

16875. i2005-06-01 18:25
mattai , korra ..cia jau kaip kas supranta poezija . vienam ten poezijos nebuvo , o kitam grynoji poezijos essencija sunkesi. o kad jaras genijus , tai manau savaime suprantama . gerai paspaudus jara jis ir pats prisipazintu genijum esas.

16896. oo2005-06-02 19:52
vienintelis giliau liekantis ispudis: zizekas kazkada pasakojo, kad realus shoko-mirties-sprogimo-greitosios-paklodes ispudis dabar jau atrodo maziau realus nei ju imitacija, performansas, regimybe, interpretacija. ar ne taip atsitiko su kunais: prie iejimo (1) ir pakeliui link iejimo (2)? --tuos iejimus, pasirodo, net galima sutalpint i formules (1), (2)--. tada laikiau tai teorija, dabar - kasdienybe. ir shita akistata kazkodel kelia shiurpa.

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 2 iš 11 
22:34:42 Aug 29, 2010   
Aug 2009 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba