Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2007-04-13 nr. 3138

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• Marius Burokas.
GIMIMO LIUDIJIMAS
90
• KRONIKA
• KITAME NUMERYJE1

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LR KULTŪROS LAIDOS

SIC! 
• NEIŠDUOKIM VALSTYBĖS10

AKTUALIJOS 
• Eugenijus Ignatavičius.
KOLABORANTŲ ILIUZIJOS
10

KNYGOS 
• Eugenijus Žmuida.
ARVYDAS J. GALGINAS: APIE GYVENIMĄ IR MIRTĮ
3
• Vitas Areška.
„EILĖRAŠČIAI YRA MANO TERAPIJA“
3
• Sigita Bartkutė.
BŪTIS TRAPI – BŪTIS SMAGI
• LITERATŪRA VS MAKULATŪRA10
 NAUJOS KNYGOS1

DAILĖ 
• Algis Uždavinys.
IŠĖJO Į PASAULĮ LAIMĖS IEŠKOTI
6
• Akvilė Eglinskaitė.
PAJŪRIO NAUJIENOS
24

FOTOGRAFIJA 
• PAGARBA KITOKIAM GYVENIMUI

MUZIKA 
• Laima Slepkovaitė.
STUDENTO EGZAMINAS NACIONALINĖJE FILHARMONIJOJE
13
• IŠKILIOS LIETUVIŲ MUZIKOLOGIJOS IR MUZIKOS KŪRYBOS FIGŪROS – NAUJOSE KNYGOSE2

KINAS 
• Skirmantas Valiulis.
KITŲ GYVENIMAI
1

POEZIJA 
• MARIJA MACIJAUSKIENĖ7
• RŪTA POKŠYTĖ-DIRKSTIENĖ7

PROZA 
• Robertas Kundrotas, Algimantas Lyva.
PROZA
4

LITERATŪRA 
• ĮVERTINTOS 2006 METŲ VAIKŲ BEI PAAUGLIŲ KNYGOS4

VERTIMAI 
• Emilio Coco.
VĖLYVA MEILĖ
2

MENO DIS/KURSE/ AKTYVIOS JUNGTYS 
• TOLSTANT NUO TIKROVĖS: APIE JEANO BAUDRILLARD’O FILOSOFIJĄ6

TEATRAS 
• PAPASAKOSIME JUMS PASAKĄ…
• Ridas Viskauskas.
TARP KELIŲ PASAULIŲ

KRONIKA 
• PRAMOGŲ METAS
• IŠ ŽIŪROVO LAIŠKŲ TEATROLOGEI4
• KANKLIŲ PATRIARCHO NETEKUS1

GASTROLĖS 
• LĖLIŲ SPEKTAKLYJE – MENININKO DRAMA
• ŠVENTĖ EUROPOS ŽEMĖLAPIO PABAIGOJE

DE PROFUNDIS 
• Sam Leith.
VIENAS TŲ KOMIKSŲ HEROJUS IŠ TIESŲ MIRĘS
• Benediktas Januševičius.
APOKALIPTINIS
21
• Aldona Viščinienė.
PASIRUOŠĘS DARBUI IR GYNYBAI
1

KNYGOS

NAUJOS KNYGOS

[skaityti komentarus]

MENAS. FOTOGRAFIJA

Bažnytinė muzika ir dvasingumas Lietuvoje = Die Kirchenmusik und die Geistlichkeit in Litauen / Jūratė Landsbergytė ; [vertėjas Romas Rukšėnas]. – Vilnius : Baltijos kopija, 2006. – 141, [2] p. : iliustr., nat., portr. – Gretut. tekstas liet., vok. – Tiražas 500 egz. – ISBN 9955-568-39-9 (įr.)

Dievdirbio rankos : [apie tautodailininką skulptorių A. Viluckį] / Algis Kuklys. – Klaipėda : Druka, 2006 (Klaipėda : Druka). – 160 p., [12] iliustr. lap. : iliustr., portr. – (Mūsų kraštiečiai). – Tiražas 300 egz. – ISBN 9986-848-86-5

Meno lobiai / [Marco Cattaneo, Jasmina Trifoni ; į anglų kalbą vertė Tolema Vabolytė-Stanionienė]. – Kaunas : Šviesa, 2006 (Spausd. Pietų Korėjoje). – 432 p. : iliustr., žml. – (UNESCO pasaulio kultūros paveldas). – Aut. nurodyti antr. lapo kt. pusėje. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 5-430-04244-7 (įr.)

Vilnius : su meile Lietuva : [fotoalbumas / sudarytoja Lina Žukauskienė ; redakcinė kolegija: Algimantas Bernotas … [et al.] ; tekstų autoriai: Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, Lina Jankauskaitė, Olga Telešova ... [et al.]. – Vilnius : Nacionalinė knyga, [2006] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 132, [2] p. : iliustr., žml. – Tiražas [900] egz. – ISBN 9955-495-18-9 (įr.)

Vilnius : with love Lithuania : [album / compiled by Lina Žukauskienė ; translated from Lithuanian IĮ „Okas“ Language Solutions ; editors: Algimantas Bernotas … [et al.] ; stories by Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, Lina Jankauskaitė, Olga Telešova ... [et al.]. – Vilnius : Nacionalinė knyga, [2006] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 132, [2] p. : iliustr., žml. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9955-495-19-7 (įr.)

Wilno : z całego serca Litwa : [album / redaktor wydania Lina Žukauskienė ; z języka litewskiego tłumaczyła Irena Priščepionokienė ; kolegium redakcyjne: Algimantas Bernotas … [et al.] ; teksty: Audronė Žigaitytė-Nekrošienė, Lina Jankauskaitė, Olga Telešova .. [et al.]. – Vilnius : Nacionalinė knyga, [2006] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 132, [1] p. : iliustr. – Tiražas [800] egz. – ISBN 9955-495-17-0 (įr.)

Вильнюс : с любовью Литва : [альбом / составитель Лина Жукаускене ; перевод с литовского языка: Ольга Телешова ; редакционная коллегия: Альгимантас Бернотас … [et al.] ; авторы текстов: Аудроне Жигайтите-Некрошене, Лина Янкаускайте, Ольга Телешова ... [et al.]. – Vilnius : Nacionalinė knyga, [2006] ([Vilnius] : Standartų sp.). – 132, [2] p. : iliustr., žml. – Tiražas [800] egz. – ISBN 9955-495-20-0 (įr.)

GROŽINĖ LITERATŪRA. LITERATŪROS MOKSLAS

Aukos stulpas : politinis trileris / Raidas Durbė. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 199, [1] p. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9955-542-35-7

Bliuzas Ričardui Gaveliui : atsiminimai, užrašai paraštėse, laiškai, eseistika, kūrybos analizė / sudarė Nijolė Gavelienė, Antanas A. Jonynas, Almantas Samalavičius. – Vilnius : Tyto alba, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 336, [6] p. : iliustr., portr. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9986-16-530-X. – ISBN 978-9986-16-530-9 (įr.)

Bloga knyga : romanas / Kristupas Sabolius ; [iliustracijos Mortos Griškevičiūtės]. – Vilnius : Tyto alba, 2006 (Kaunas : Spindulys). – 229, [2] p. : iliustr. – Tiražas [1000] egz. – ISBN 9986-16-513-X

Dansu dansu dansu : [romanas] / Haruki Murakami ; iš anglų kalbos vertė Milda Dyke, Irena Jomantienė. – 2-asis leid. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 390, [2] p. – (Savaitgalio knyga : SK). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-23-045-2

Devintas dangus : romanas / Rini Eikomb. Jausmų verpetas : romanas / Rozana Spairs ; [abu romanus] vertė Ona Simonavičienė. – Vilnius : Rosma, 2007 (Kaunas : Aušra). – 301, [1] p. – (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). – Virš. ir nugar. tik serijos antr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-00-495-0 (įr.)

Didžioji Hitlerio meilė : istorinis romanas / Francas Baueris. – 2-asis leid. – Kaunas : Norekso valdos, 2006 (Kaunas : Spaudos praktika). – 380, [2] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-715-02-2

Ir velnias dėvi Prada : romanas / Lauren Weisberger ; iš anglų kalbos vertė Regina Šeškuvienė. – Vilnius : Alma littera, [2006] (Vilnius : Spauda). – 511, [1] p. – (Madame). – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-08-541-X (įr.)

Išdavystė : psichologinis trileris / Karin Alvtegen ; iš švedų kalbos vertė Leonas Petravičius. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 279, [1] p. – (Savaitgalio detektyvas). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-23-053-3

Ištikimybė S : [romanas] / Kazys Paulauskas. – Panevėžys : Magilė, 2007 (Vilnius : Spauda). – 164, [3] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-956-53-6. – ISBN 978-9986-956-53-2 (įr.)

Jeigu keleivis žiemos naktį : [romanas] / Italo Calvino ; iš italų kalbos vertė Asta Žūkaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2006] (Vilnius : Logotipas). – 270, [2] p. – („Baltų lankų“ rinktinė proza). – Tiražas [1500] egz. – ISBN 9955-23-052-5

Juodoji linija : romanas / Jean-Christophe Grangé ; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 638, [1] p. – (Savaitgalio detektyvas). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-23-050-9 (įr.)

Lietuvių simbolizmo poezija : XX amžiaus pirmoji pusė : [skaitiniai / sudarytoja Agnė Iešmantaitė]. – Vilnius : Žaltvykslė, [2006] (Kaunas : Aušra). – 204, [1] p. – (Mokyklos biblioteka : MB). – Tiražas 1000 egz. – ISBN 9986-06-198-9 (įr.)

Literatūra : mokslo darbai / Vilniaus universitetas ; [redaktorių kolegija: vyriausioji redaktorė Eugenija Ulčinaitė ... [et al.]. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2006. – ISSN 0258-0802

T. 48(3) (2006): Antikinė ir krikščioniškoji literatūra: žanrai, autoriai, adresatai. – 2006 (Vilnius : VU l-klos sp.). – 119, [1] p. : portr. – Str. liet., angl., rus. – Santr. liet., angl.

T. 48(5): Projekto LITTERA darbai: Lietuvių tapatybė XIX a.-XX a. pradžios literatūros ir kultūros diskursuose. – 2006 (Vilnius : Petro ofsetas). – 158, [1] p. – Santr. angl., vok.

Mirties vardas – Berija : istorinis romanas / Francas Baueris. – 2-asis leid. – Kaunas : Norekso valdos, 2006 (Kaunas : Spaudos praktika). – 428, [2] p. – (Istorinis romanas). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-715-00-6

Moiros : [romanas] / Marek Soból ; iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila. – Vilnius : Mintis, [2007] (Kaunas : Aušra). – 251, [3] p. – (Šiuolaikinis Europos romanas). – Tiražas [800] egz. – ISBN 978-5-417-00906-8 (įr.)

Molio Motiejaus užrašai / Motiejus Čepas ; [sudarytoja Danutė Andriušytė-Butrimienė]. – Vilnius : [Standartų spaustuvė], 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 511, [1] p. : iliustr., portr. – Tiražas 400 egz. – ISBN 978-9955-488-22-4

Moterys meluoja geriau : romanas / Daiva Vaitkevičiūtė. – Panevėžys : Magilė, 2006. – 2 d.

D. 1. – [2006] (Vilnius : Spauda). – 237, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9986-956-29-3

D. 2. – [2006] (Vilnius : Spauda). – 287, [1] p. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-956-30-7

Negailestinga stebuklų šalis ir Pasaulio galas : [romanas] / Haruki Murakami ; iš anglų kalbos vertė Jūratė Nauronaitė. – 2-asis leid. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 451, [1] p. – (Savaitgalio knyga : SK). – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9955-23-044-4

Norvegų giria : [romanas] / Haruki Murakami ; iš anglų kalbos vertė Jūratė Nauronaitė. – 2-asis leid. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2006] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 461, [1] p. – (Savaitgalio knyga : SK). – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9955-23-046-0

Nugalint vėją : [eilėraščiai ir miniatiūros] / Genovaitė Ražanienė. – Anykščiai : Marčiupys, 2006 (Vilnius : Biznio mašinų komp.). – 74, [3] p. : iliustr., portr. – Tiražas 50 egz. – ISBN 9955-713-00-3 (įr.)

Šalin abejones : romanas / Džoana Lengton. Viliojimo menas : romanas / Inid Džohanson ; [abu romanus] vertė Ugnė Nerimaitė. – Vilnius : Rosma, 2007 (Kaunas : Aušra). – 285, [2] p. – (Užsienio rašytojų meilės romanai, ISSN 1648-1976). – Virš. ir nugar. tik serijos antr. – Tiražas [2000] egz. – ISBN 9986-00-496-9 (įr.)

Šviesos nusikaltimai : [romanas] / Giulio Leoni ; iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė. – Vilnius : Versus aureus, [2007] (Vilnius : Vilniaus spauda). – 311, [1] p. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 978-9955-699-60-6 (įr.)

Tamsta mokytojas : atsiminimai / Frank McCourt ; iš anglų kalbos vertė Rasa Drazdauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 301, [2] p. – Tiražas [3000] egz. – ISBN 9986-16-517-2 (įr.)

Tanatonautai : romanas / Bernard Werber ; iš prancūzų kalbos vertė Vita Malinauskienė. – Vilnius : Tyto alba, 2006 (Vilnius : Vilniaus spauda). – 519, [1] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9986-16-492-3

Tūla : romanas / Jurgis Kunčinas. – 2-oji laida. – Vilnius : Tyto alba, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 232, [2] p. – Tiražas [2500] egz. – ISBN 9986-16-528-8 (įr.)

Vasario upės : kūrybos rinktinė / Antanas Ramonas ; [sudarytoja Aušra Karsokienė]. – Vilnius : Tyto alba, 2007 (Kaunas : Aušra). – 402, [6] p. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9986-16-531-6 (įr.)

Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka

Bibliografijos ir knygotyros centras

 

Skaitytojų vertinimai


41320. laimis :-( 2007-10-14 20:49
ce blogai ce mazai autoriu kad nutu daugiau nes amn reikejo 20 autoriu o ce tik kelis as nusiviles

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 1 iš 7 
19:09:33 Aug 23, 2010   
Aug 2009 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba