Literatūra ir menas

Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
Literatūra ir menas

2003-05-09 nr. 2949

| Spausdinti | Archyvas | Redakcija |


PIRMASIS 
• RIMVYDAS STANKEVIČIUS20
• TRUMPAI1
• KITAME NUMERYJE3

KULTŪROS ŽEMĖLAPIS 
• KINO TEATRAI
• TEATRAI3
• KONCERTAI
• PARODOS
• VAKARAI
• ĮVAIRŪS
• LRT KULTŪROS LAIDOS
• LR KULTŪROS LAIDOS

DISKUSIJA 
• Viktorija Daujotytė.
IR ABEJOJANT
3
• Teodoras Četrauskas.
KAS BALSUOS PRIEŠ?
2
• MENO MONAI MENAMI3
• Vytautas Girdzijauskas.
KALĖDINĖ GINTARO BERESNEVIČIAUS PASAKA
2

POEZIJA 
 DOMANTAS RAZAUSKAS27
• POEZIJOS PAVASARIS 2003
• POEZIJOS PAVASARIS 2003 MOKSLEIVIAMS

PROZA 
• NIJOLĖ RAIŽYTĖ1

VERTĖJO PUSLAPIS 
• JANIS VESELIS

KULTŪRA 
• Marytė Kontrimaitė.
PASIKALBĖJIMAI JELGAVOJE
1
• 2002-ŲJŲ METŲ AUTORIAI1

PAŽINTYS 
• KAZIMIERAS ALEKNA VIDSODYJE4

KNYGOS 
• Jadvyga Bajarūnienė.
APIE LIETUVIŲ REZISTENCIJĄ - SUBTILIAI IR ŽMOGIŠKAI
11
• Virginija Paplauskienė.
IŠEIVIJOS DOKUMENTŲ RINKINYS
• NOVA ISTRA1
• NEIŠTIKIMOJI
• INGRIDA KAVEN3

IN MEMORIAM 
• SU JONU LAUCE ATSISVEIKINUS4

JAUNIMO PUSLAPIS 
• Vidas Poškus.
SPALVOS, SPONTANIŠKUMAS IR RIKSMAS
1
• Irena Talutytė.
JAUNIMO KALBA KAIP KULTŪROS REIŠKINYS
48

AKTYVIOS JUNGTYS 
• ...MEILĖ IŠGELBĖS LIETUVĄ...1

MUZIKA 
• Rita Aleknaitė-Bieliauskienė.
"ALLA METAMORPHOSE"
2
• Jonė Fridmanaitė.
SCENOJE - SUGRĮŽĘS VILNIAUS VAIKAS

DAILĖ 
• Ignas Kazakevičius.
NUVAINIKUOTAS HORIZONTAS
4
• Renata Ščerbavičiūtė.
AUDRIAUS JANUŠONIO DEMONAI
4
• Jurgita Ludavičienė.
DŽIOVINTOS GĖLĖS IR PRISIMINIMŲ LAGAMINAS IŠ OSLO
• Salomėja Jastrumskytė.
KIEKIO INTRIGA

TEATRAS 
• "MUS PALAIKO UTOPIJOS KŪRIMO ĮTAMPA"1
• Martynas Petrikas.
"VAGINOS MONOLOGŲ" MONOLOGAS
31
• Ridas Viskauskas.
SPEKTAKLIUOSE VAIKAMS NĖRA NEĮMANOMŲ DALYKŲ

NAUJI FILMAI 
• Rasa Paukštytė.
PAVOJINGOS GAUJOS IR NEPAVOJINGOS "MIRAMAX" IŠPAŽINTYS

SKELBIMAI 
• GEGUŽĖS 21 DIENĄ 21 VALANDĄ VIETOS LAIKU1
• PATVIRTINTA NAUJA LIETUVOS KULTŪROS IR MENO TARYBA19

KRONIKA 
• PAMĄSTYMAI GŪDŽIUOS GRAFOMANIJOS APKASUOS9

DE PROFUNDIS 
• VYTAS DEKŠNYS7
• LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS12
• DE PROFUNDIS REDAKCIJOS ATSAKYMAS L.JAKIMAVIČIUI7
• VISU GYVENIMU2

POEZIJA

DOMANTAS RAZAUSKAS

[skaityti komentarus]

iliustracija

Domanto Razausko biografija dar labai trumpa. Gimė 1983 metais Vilniuje, baigė vidurinę mokyklą. Dabar yra Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto antro kurso studentas.
Jo tyliai (tačiau ne dėl baikštumo) ringuojančioje poezijoje juntami Algimanto Mackaus poezijos, Boriso Grebenščikovo dainuojamosios lyrikos, lietuvių tautosakos, mitologijos semantikos bei melodikos atgarsiai.
Tačiau nedvejojant einama savo poetinio balso link. Drįstu pranašauti, kad Domanto Razausko pavardę, kalbėdami apie lietuvių literatūrą, dar ne kartą tarsime.
Rimvydas STANKEVIČIUS* * * * *
Lukui
Vieną kartą tavo mergaitei
Užaugs sparnai ir
ji išskris.

Tu stovi
rūkai
ir raukaisi -
žiūri kaip skrenda šilkais
apsitaisiusi tavo mergaitė
ir juokiasi.

tu nupirkai jai marškinius
batelius raudonumo vyšnios
- nupigintų batų salone -
suknelę jai nupirkai
kas rytą pripildavai pieno
žalią jos dubenėlį -
(kas vakarą irgi pripildavai)

O dabar tu raukaisi
kai skrenda tavo mergaitė
ir juokiasi
be juoko, be pagrindo -
virš miestų plazdena
ir stiklo akutėm trupina
pačią gražiausią suknelę
kurią tik galėjai
padovanoti

* * * * *
Aiškumas - tai žaizda,
kuri atsiveria vos
priartėjus prie saulės

Kiekvienas tekantis šypsosi
atomas plūstantis
dievdirbio prakaitu
Viešpatie, kiek dar nedaug
prakalbėjau iš kur
tokios didelės sąskaitos?
Aš atsigulęs murmu gailestingus
žodžius aš susitepęs
šventintu vandeniu kliedžiu:
saugok vaikeli po vieną
tėvą ir motiną
sergėk
kaminus miestų išdygusių
upei išdžiūvus sergėk
kranus ir vartotoją
kaip trečią brolį (apaštalą)
godžiai nurašiusį viską,
ko pats neįstengė patirti...

Viešpatie saulė į vakarus
o aš vis guliu atraitotoje pievoje
samanom užsiklojęs -
visai nebenoriu keltis.

* * * * *
Sakydamas kad paženklintas
Kad išprotėjęs
Tardamas kad niekada
Nebūsi išrinktas paskaitymams
Kad tavo parašas nebus svarbesnis
už bangelę motinos plaukuos
ar išmetamą jūroj
Kartodamas kad ašaros
nebus surankiotos, išleistos
nei pustomiu nei dvilankiu
su autoriais
eilia-kalėm ir epigrafais
Sakydamas kad nusilenkęs tau
Susižalosiu
Galvą į krūtinę -
mea maxima głowa
iš vienišystės kad niekada
nedainuosi net jai negirdint
Net sapne neišdrįsi pažadint
Kartodamas va
atėjau mylimoji
tik tiek tepažinęs pasaulių
Durelėmis vyriais staktom
nesuklupdamas
va - - - -

užmigai
užrasota
sudilusiais skruostais
į mėnesį
įsikniaubusi

KARAVANAS
Karavanas prasideda vakar
Byra įskaudintas gruntas -
Kanopėlės kupriuko. Kanapos
(smėlyniškas šiandien vėjulis)
Kur šventeivos pamėkliškai siunta
Kur nei moterų nei žibuoklėlės
Kur moterystė ir litasmėnulis
Ritas mėlynė dangum
Gal žydrystė
Ir guli
Oazė iš kosmoso žiūrint
Ir nieko. Nuliūdęs rytojus
Kai kojos prašysis nejudint
Kai tyčia laužysi kojas
į viską
matytą
Smėlio žmogų kupriuką
Šventeivas smėlyne
Gūsiai
Tokie
Kad net darosi gruntas
Veriasi žemės tau iš po kojų
Vėjulis toks vakar į dykumą siuntą
Atnešė. Upė. Imu. Išpakuoju

* * * * *
Ar tai tu, mylimoji, aruodais aruodais…
Atrodo tai tu, mylimoji, eini.

Ar žinai, ką man kuždėjo dvasios
kai burliokai tempė tavo kūną?..
Ar žinai, mane metė, aš iššūkis
Nesavalaikės mirties užkandinėse.

Ar tai tu, mylimoji, aruodais aruodais...
Atrodo tai tu, mylimoji, eini.

Ar žinai, sielininkai neturi sielos.
- O ką jie turi?
Jie turi miškus ir upes.
Jie turi vargą bučiuojamą lūpų skeveldromis
Degtinę ir dar jie turi po moterį,
ji irkluoja kitapus plausto.

Ar žinai kokie sklandūs mano sapnai?
Tereikia nulupt peiliuku.

Ar tai tu, mylimoji, aruodais aruodais…
Atrodo tai tu, mylimoji, eini.

Kartkartėmis plyšta iš skausmo širdis.
O tu man sakai:
- Tu mano mielas
Tu mano švelnus…

- Ar žvėris?

Taip. Kranklys įstrigęs tinklainėje.

* * * * *
Še tau, lyg viltim nudurtas
Aš pasimuisčiau, atsistojau...

Mano tikėjimas išsigimė, aukle
Ar žinai ką iš manęs atėmė tėvas savo
nebuvimu?
Tėvažudžio troškimą.

Svaigus krikščionis man pažėrė
Šviesos sluoksnį po oda
Madingas brahmanas
Suleido laukus ir upes

Tokia tai tviskanti adata susmigo
į mano vyzdžius

Meldžiuosi už tuos,
kurie reikalauja budelio
ir springstančius smėliu

Meldžiuosi už tuos,
kur kapeliuose kala sau priegalves
Įsikniaubę ir rauda
ir rauda, o Viešpatie

Meldžiuosi už tuos,
kuriuos trėmė medžio dėžutėse
į žiemą anapus veidrodžio

Meldžiuosi už klykiančius
vaisiaus akimirką
už išsigimėlio nirštą ir ašaras
raudą, o Viešpatie...

Matau vėją kylantį
Matau veidus tekančius iš atvirų mano žaizdų
Matau sniegą dūžtantį į juokdario veidą
Matau su botagais ateinantį mano liūdesį
Girdžiu piktadarystės nišas atžygiuojant, -
Ilgaplaukės moterys žandarų kostiumais

Matau skaniausius valgius savo sielai
Matau tįstančią saulę, gabalėlį tavęs.
Matau senukus smėlio pilyse besimylinčius.
Štai šiame sakinyje visas laikas (nubusti),
aukle
 

Skaitytojų vertinimai


2276. nerimta2003-05-09 14:10
Eilėraščiai gražūs, ir berniukas gražus! :-* Tik keista, kad toks jaunas, o taip dažnai kartoja: "O, Viešpatie!" :)

2284. susidomejes2003-05-09 18:42
gal kas zinot - ar tai dainiaus razausko sunus?

2296. aruodas2003-05-10 15:36
butent

2312. X-ray=Kęstutis Rastenis2003-05-11 17:04
Rentgenograma.Aprašas:
Radau kol kas tik vieną -- bet mano supratimu, labai gerą eilutę:
"ji irkluoja kitapus plausto" -- tai mirtinos poezijos ligos galimas, bet dar tik lokalizuoto židinio pavidalo ir išsėtinai neišplitęs, požymis. Sic Jokių A.Mackaus ir Boriso G "dainuojamosios lyrikos" (ar tokia yra? -- Greb. rašo dainas ir sunku jas pavadinti "lyrika" -- atgarsių, kaip teigiama prieš eil., neradau. Gal tik į gera?
Rekomendacijos: ir toliau "Irkluoti Kitapus Plausto"! Nuo ko tikiuosi ir mirsi, bet vaistų nėra.

2359. @2003-05-13 12:25
dėl Grebniaus ir Mackaus kreiptis į Stankevičių. Čia jis sugalvojo. O dainas išties rašau. Esu Dainiaus sūnus ir kas iš to? Pakartojimas O Viešpatie teneįgauna jokių religinių konotacijų ir skamba ausyse kaip hm... ar om... ar kaip tik jūs patys kasdiena save raminate. Nuotrauka iš archyvo.

10484. Kolegė2004-10-01 14:14
Ai, Domuk, gal geriau tik dainuok, balsą gražų turi. O dėl tų eilėraščių... kažkaip nepanašu į eilėraščius, sorry.

11916. brisius :-) 2004-11-26 10:14
domo poezijoje truskta tarsi vientisumo. taciau jo dainuojamoji poezija viska sulipdo i viena visuma - tiek zodi tiek muzika.ir virsta i nuostabu geri.

12782. viskas gerai :-) 2005-01-09 02:31
Poezija nebloga, panasi i Domo, kartu su Remiu, atliekamas dainas, zinoma tobulejimui ribu nera. Taip ir toliau, Domai, esi saunuolis.

12783. arsigerbeja :-) 2005-01-09 14:37
Nežinau... aš nesu jokia rimta literatūros kritikė ar pan., bet kiek teko skaityti jaunosios kartos poetų darbus, Domo eilėračiai (kaip ir dainos)man pasirodė giliausi ir prasmingiausi... galbūt banalu, bet aš jo eilėraščiuose atrandu save. Dėkui tau, Domai, už tokius darbus ir linkiu sėkmės tolimesnėje kūryboje:)

16528. tiesiog as :-) 2005-05-17 13:55
atradau kazka artimo sau paciai.. grazu..

29871. Saul.* :-) 2006-07-24 14:24
taip, Dainiaus Razausko sūnus

31299. Ieva :-) 2006-08-25 21:41
zodziai... mmm... kazkas nuostabaus...

37732. rudens arimas pasipiktines vaga2007-05-07 22:16
negrazu negrazu, zeva istrink komentarus.geda puslapiui, nors kas tai zinos, juk vistiek busime visi istrinti..o kam gi tada komentarai?kad jaustumemems isklausyti?kad ale musu zodis kazka lemia?komercija net cia.geda geda geda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! o tu Kolege, matosi pati nei velnio nieko nekuri, kad net nezinai sako sarkazmo ribu:domai...gal tu tik dainuok................" jei nesupranti meno,tai nereik det emisku daugtaskiu ir is viso nerasyk.Kam cia izeidinet meninikus?asilo galva.whatever, stupid human in the planet- like dead bird in the planet.sucker

40107. Alien2007-07-27 01:03
GHEEEEEEMMMM... nesuprantu... kas per nesąmonės čia vyksta? Jei jau rašot komentarus, tai malonėkit tai daryt mandagiai ir subtiliai (ghem... kaip aš tarkim.. tirlim pom pom...). Šiaip negaliu nieko doro pasakyt, tik tiek, kad jau geras kelias dienas be perstojo klausau Jo dainos ir kol kas dar nekvepia nuoboduliu. Manau, kai "ta vienintelė" atsibos, peršoksiu prie kitų. Sėkmės, vaikai mano, būkit mandagūs :P

41670. Pieva2007-10-28 21:21
manau kiekvieno atlikėjo/autoriaus tikslas sukurti kažką tokio, kur žmogus rastų save, bet to nepasisavintų. taigi manau tai tau pavyko ir vis dar pavyksta. gerbiu už baltas eiles, žodžių žaismą, cinkelį ir jausmą, jo čia apstu. nuoširdumas - štai kas tavyje žaviausia. neįmanoma nepastebėt per koncertus nuo tavo muzikos užsimerkusių žmonių, atsiskirusių nuo žemės mintimis, su cigaretėmis rankose. štai to mums reikia.

45017. Glushpetriz :-) 2008-02-05 21:05
Katik gryzhau ish Tawo, Domai, pasirodimo... Tai buwo fantastishka! Miesto mashinu gaudesys ir gatwiu shurmulys nesugebejo sudauzhiti mano euforijos kupinos jausmu taupykles (kaip dazhnai buna po kokio spektaklio ar koncerto, kurie atrode nuostabus tik tuo metu). Laiptineje garsei uzhtraukiau bekartodama pagal kazhkokia neaishkia melodija (nes ji ne Jusu (((: ) ir lygiai milijona wiena karta kartodama shiuo zhodzhius "ash blaiwas, o Tu kitox" skambinau i duris (nes raktus namu pemechiau ir atsarginius ((: ), kad mane ileistu. Nepatogi (nepaminkshtinta ;D ) kede, wirto mano laiwu kuriuo ash plaukiau per Tawo balso, muzikos zhodzhiu, garsu wirtusiai waizdais mano smegenineje kuri weike man uzhsimerkus, wandenyna! Tai buwo nepakartojama... Ishkart pamilau Tawo akis (RUDOS!), bet deja nepagawau nei wieno zhwilgsnio, bet gal taip ir geriau nes manau jei dar bishkis jausmu buchiau wisam laikui (arba max`imum porai sawaichiu, kaip dazhniausia buna) "ishmetusi sawo lauwo inkara" toj jaukumo kupinoje saleje ir bent mintyse likus ten tarp Tawo dainu. Norejau padekoti Tau pastebejusi Tawe kieme tarp wisu kitu dusliu zhibintu shwiesoje paskendusiu zhmoniu, bet neishdrysau tik shyptelejau, bet Tu nepastebejei to (: Tad ACHIU Tau uzh puikiai praleista UZHGAWENIU wakara;D Shaunuolis!!!

45517. R.2008-02-28 23:38
Eilėraščiuose man labai patinka ironija, tokia vos pastebima(arba tik mano įsivaizduojama), dar man patinka lietuviškumas (vien dėl to nemėgstu verstų tekstų).Manau, kad ne visada dainuoti geriau.Nežinau, ar mano nuomonė kamnors svarbi, bet man labai patinka ir eilėraščiai, ir dainos(kam jos nepatinka...)

46031. giedrė :-) 2008-04-01 20:58
trumpa biografija, bet eilėraščiai viską į tolį papasakoja, kaip kažkas sakė:"ateitis tokia pat kaip praeitis, tik ilgesnė". Na ką galiu pasakyti po tiek daug komentarų? Šitas žmogus turi galvoj daug idėjų ir manau, mes jį išvysime po daug metų, kaip neatsiejamą nuo Lietuvos poetą ir šeip nuostabų žmogų(koks jis ir yra). Et, sėkmės jam.:)

47063. jurgute :-) 2008-05-28 22:35
taip as esu is V-16 gimnazijos ir noreciau pasireiksti kad man labai labai patiko domanto balsas o dainos tj tikrai pakerejo paskutini vakara (viernheime :) ) taip as jame buvau gi tu tikrai manepastebejau.labai grazei pasirodei ir labai patiko tavo sypsena tokia kerinti labai aciu uz tas 3 dienas praleistas vokietijoje

47219. Edita :-) 2008-06-06 15:09
tik neseniai pradėjau klausyti Jo dainų, bet pirmą įspūdį paliko tikrai gera..manau, ir toliau klausysiu Jo dainas.

47728. anonimas :-) 2008-07-06 17:34
As juo pakerėta

48412. Algimantas :-) 2008-08-31 16:32
Vakar Anykščiuose Domas dainavo. Gitara super skambėjo, tekstai super. Labai sužavėjo... Sveikinimai

48951. krankt (aš mėnesių mėnesius nepaleidžiu savo žvilgsnio)2008-10-10 19:08
Taip jis Dainio Razausko sūnus- šaunuolis. Pavarai, poezija kaip tyro oro litras

51697. Egle2009-02-28 15:29
Domantas Razauskas-kazkas naujo ir gero musu kulturos pasaulyje, labai patiko jo dainos,bet dabar pastebejau kad jis ir eilerascius raso, kurie dar labiau patinka :)) Saunuolis :)

52960. Vilnietis :-) 2009-05-20 13:09
Tai cia Dainiaus brolis?

52961. Vilnietis :-) 2009-05-20 13:10
Saunuolis,taip ir toliau. Vakar jis koncerte uz a.a.Kernagi buvo

56740. vėjo daina :-) 2010-01-13 01:09
tiesiog plaukiu su muzika, su žodžiais, kažkur išeinu. ačiū

Parašykite savo nuomonę

Įrašykite skaičių: Trys šimtai dešimt
Vardas arba parašas:
El. pašto adresas:
Straipsnio vertinimas:

Kultūros kalendorius
nuo 2010 m. Rugpjūčio

PATKPŠS

 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Nuorodos


Kultūros diskusijų forumas,
Kultūros vartai,
Kultūros institucijos,
Meno galerijos,
Meno bankas 
DAILĖ“, „VILNIUS“,
7 MENO DIENOS“,
ŠIAURĖS ATĖNAI“,
LITERATŪRA IR MENAS“,
NEMUNAS“,
UŽUPIO ŽURNALAS
Lietuva internete

Rodoma versija 1 iš 12 
18:07:12 Aug 23, 2010   
Aug 2009 Aug 2011
Sąrašas   Archyvas   Pagalba