ŠIAURĖS ATĖNAI

Šiaurės Atėnai, 2005-06-04 nr. 751,
www.culture.lt/satenai/

Rudenį visad taip būna

Laiškas iš Australijos

JURGIS JANAVIČIUS

[skaityti komentarus]

iliustracija
Autoriaus piešinys

  "Miestelyje, vardu Bulis, kitoj pusėj gatvės, stovėjo žmogus. Iš už tvoros kyšojo tik jo skrybėlė ir veidas. Kai jis pamatė, kad aš ruošiuos fotografuoti, pasilenkė. Skrybėlė ir veidas dingo. Aš laukiau. Labai iš lėto iš už tvoros vėl išniro skrybėlė ir veidas. Jis žiūrėjo į mane, aš į jį. Aš paspaudžiau mygtuką".

  Iš kelionės į NZ užrašų

Mes jau seniai niekur nebuvom išvažiavę. Ryte einam pasivaikščioti prie jūros. Pajūrys be paliovos keičiasi – jūros dugno profilis, bangų mūšos linija. Dėl to kartais savaitę ar dvi nėra meškeriotojų. Ilgą pelikano plunksną (37,5 cm) nuvešiu į Lietuvą Jūratei. Užvakar ant aukštos kopos, matom, stovi rausva sofutė. Kas miegojo ant jos naktį? Šiandien sutikom pažįstamą porą, jau einančią atgal; abu buvo palinkę prieš stiprų vėją. "Grįžti bus sunkiau", – sakė jie ir juokėsi... Vienišas kormoranas tupėjo ant uolos. Aplink uolą virė bangos.

A. Gabas praneša iš Melburno:

10-ą gegužės Vodongoje mirė šiaulietis Domas Vildovas, gimęs 1921 m. Karo metais jis buvo Šiauliuose pagarsėjusio Vildovo kvarteto solistas. Gitara ir daina jam pritardavo Aleksas ir Viktoras Gabai. Ketvirtą dainorių Vildovas pakviesdavo, kai būdavo reikalas. Jų dainos tebeskamba atminty.

    Rudenį visad taip būna,
    Kad meilė pražysta kaip gėlė,
    O jeigu negrįžčiau, neverki,
    Kitas Tave dar gražiau mylės...
 
Rodoma versija 1 iš 1 
14:14:49 Aug 23, 2010   
2 AM 2 AM
Sąrašas   Archyvas   Pagalba